0

tuan 12 - 3

28 140 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Tuầ n 12 Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010 Chào cờ: - Toàn khu tập chung dới cờ. - Lớp trực ban nhận xét tuần 11. - Nêu phơng hớng tuần 12. Tiếng Việt bài 46: ôn - ơn i - mục tiêu. - Đọc đợc: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng - Viết đợc: ôn, ơn, con chồn, sơn ca. - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề : Mai sau khôn lớn. - HSKT:Đọc viết đợc vần ,từ khoá. - GD: HS yêu thích môn học. ii - đồ dùng. Tranh SGK, bộ đồ dùng tiếng Việt. iii - các hoạt động dạy - học. Tiết 1(40P) 1. Kiểm tra bài cũ: 5' - Đọc, viết: Bạn thân, gần gũi, dặn dò. - Đọc SGK: 3 - 4 em 2. Bài mới (30P) * Giới thiệu bài * Dạy vần : - Vần ôn: a) Nhận diện. b) Phát âm. - Đọc từ: con chồn - Giới thiệu tranh con chồn - Vần ơn: Quy trình tơng tự. c) So sánh: ôn - ơn d) Đọc từ ngữ: ôn bài cơn ma khôn lớn mơn mởn - Cài vần ôn - Đánh vần, đọc, phân tích vần ôn - Gài tiếng: chồn - Phân tích tiếng chồn đánh vần, đọc, - HS đọc cá nhân, lớp - Theo dõi. - 2 - 3 em. - HS đọc cá nhân + phân tích tiếng - Đọc đồng thanh GV giải nghĩa từ : mơn mởn - HS theo dõi. e) Viết: ôn - ơn - GV viết mẫu, h/d quy trình viết. - HS viết bảng con Tiết 2( 40P) 3. Luyện tập. a) Luyện đọc. - Đọc bảng T1 - Giới thiệu tranh Đọc câu ứng dụng - Đọc SGK b) Viết. - Viết bảng: con chồn, sơn ca - Viết vở: ôn, ơn, con chồn, sơn ca - 10 em - Quan sát tranh - nhận xét - 7 em - 10 em - HS viết vở c) Luyện nói: - Trong tranh vẽ gì ? - Mai sau khôn lớn em thích làm gì ? - Tại sao em thích nghề dó ? - Bố mẹ em đang làm nghề gì ? - Muốn trở thành ngời nh em mong ớc, bây giờ em phải làm gì ? - HS quan sát tranh và trả lời 4. Củng cố, dặn dò( 5P): - Đọc lại bài - Chuẩn bị bài sau. 1 em đọc toàn bài Toán Luyện tập chung A/ Mục tiêu. -Thực hiện đợc phép cộng, phép trừ các số đã học , phép cộng với số 0, phép trừ một số cho số 0 - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. - HS KT biết làm BT1,2 . - GD: HS có ý thức trong giờ học. B/ Đồ dùng - Gv: phiếu bài tập - Hs: Bảng con C/ Các hoạt động dạy học I- Kiểm tra( 5P) (Bảng con) II- Bài mới (30P) 1, Giới thiệu bài. 2, Luyện tập *Bài1. ( Trang 64) tính. 4 + 14 5 - 23 5 + 0 5 4 + 1= 5 5 - 2 = 3 2 + 0 = 2 Làm miệng - Nhận xét, chữa bài *Bài 2.cột 1 ( Trang64 ) tính Bảng con * Cột 2, 3 hs khá giỏi, làm phiếu bài tập - Nhận xét, chữa bài *Bài 3. cột 1, 2 (Trang 64) >, <,= ? Bảng lớp, bảng con * Cột 3 hs khá giỏi, làm phiếu bài tập *Bài 4 (Trang 64 ) Viết phép tính thích hợp. III-Củng cố, dặn dò( 4P) - Củng cố lại nội dung bài - Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau 3 - 2 = 1 2 + 3 = 5 5 - 3= 2 4 - 2 = 2 2 - 0 = 2 3 + 1 + 1 = 5 5 - 2 - 2 = 1 4 3 2 + 2 + 0 = 4 3 - 2 -1 = 0 4 - 1 - 2 = 1 5 - 3- 2 = 0 3 + = 5 4 - = 1 5 - 1 = 4 2 + = 2 3 - = 0 + 2 = 2 a, 2 + 2 = 4 b, Thủ công Ôn tập chủ đề xé, dán giấy A/ Mục tiêu. - Củng cố đợc kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy. - Xé, dán đợc ít nhất một trong các hình đã học. - Đờng xé ít răng ca hình dán tơng đối phẳng. - HSKT xé đợc hình mà mình thích, - GD: HS có ý thức lao động tự phục vụ. B/ Đồ dùng. Hs : Giấy thủ công, keo dán C/ Các hoạt động dạy học 4 - 1 = 3 I- Kiểm tra (3P) II- Bài mới (28P) 1, Giới thiệu bài 2, Hoạt động 1. Ôn tập - Kể tên những bài xé, dán đã học ? - Gv treo mẫu: quả cam, hình cây, hình con gà - Gọi hs nhắc lại cách xé 3, Hoạt động 2. Thực hành - Yêu cầu hs xé đợc ít nhất một trong 3 hình mẫu trên * Chọn giấy mầu cho phù hợp với nội dung mình xé - Xé ít răng ca, xắp xếp hình cho cân đối 4, Hoạt động 3. Đánh giá sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm của hs theo các mức: Hoàn thành tốt A + Hoàn thành A Cha hoàn thành B III- Nhận xét, dặn dò (2P) - Nhận xét tuyên dơng sản phẩm đẹp - Nhắc nhở hs cha chú ý, chuẩn bị bài sau + Đồ dùng của hs Xé, dán hình tròn, hình vuông, hình tam giác, quả cam, hình cây đơn giản, hình con gà + Hs nhắc lại cách xé các bài + Hs thực hành xé sản phẩm mình thích + Hs mang sản phẩm lên trng bày . Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010 Tiếng việt Bài 47: en - ên A/ Mục tiêu - Đọc đợc: en, ên, lá sen, con nhện; từ và câu ứng dụng - Viết đợc: en, ên, lá sen, con nhện. - Luyện nói từ 2 đến 4 câu theo chủ đề Bên phải, bên trái, bên trên, bên dới. - HSKT: Đọc đợc vần mới. - GD: HS có ý thức trong giờ học. B/ Đồ dùng + Gv : Tranh ảnh + Hs : Bộ chữ học Tiếng việt + Các hình thức tổ chức dạy học: Tổ nhóm, cá nhân, lớp, trò chơi. C/ Các hoạt động dạy - học I- Kiểm tra bài (5P) II. Bài mới (30P) 1, Dạy: en a. Giới thiệu trực tiếp - GV đọc mẫu - Nêu cấu tạo vần en - Ghép vần: Lấy e ghép n => en + Hớng dẫn đánh vần b. Ghép tiếng - Có en lấy thêm s ghép để tạo tiếng mới . - GV chốt lại ghi bảng - Trong tiếng mới có vần nào mới học ? - Hớng dẫn đánh vần c. Đọc từ - Quan sát tranh , giảng nội dung rút ra từ khoá, ghi bảng - Đọc từ trên xuống 2, Dạy vần: ên ( tơng tự en) - Đọc lại 2 vần 3, So sánh: en # ên? * Trò chơi 4, Đọc từ ứng dụng + Đọc và viết: ôn, ơn, con chồn, sơn ca + Đọc sgk: câu ứng dụng en + Hs đọc theo + Gồm 2 âm ghép lại e đứng trớc âm n đứng sau hai âm ghép sát vào nhau tạo thành vần en + Hs ghép, đọc e - n => en hs đọc cá nhân đồng thanh + Hs ghép, đọc, nêu cấu tạo sen en + sờ - en => sen + Hs đọc cá nhân, đồng thanh lá sen + Hs đọc trơn ên - nhện - con nhện + Hs so sánh e ê n Ghi bảng - Giải nghĩa từ - Tìm vần mới trong tiếng từ trên ? * Hs khá giỏi: Tìm tiếng từ ngoài bài có mang vần học ? - Đọc lại toàn bài 5, Luyện viết - Gv viết mẫu, hớng dẫn cách viết * Củng cố tiết 1 áo len mũi tên khen ngợi nền nhà + 2 em đọc trơn + Hs gạch chân, nêu cấu tạo + Luyện đọc tiếng từ + Hs tìm và nêu miệng: men rợu, khen ngợi, nhái bén, đèn điện, yêu mến, đền thờ Bảng con: en ên lá sen con nhện Tiết 2. Luyện tập (40P) 1, Luyện đọc a. Đọc bài trên bảng lớp b . Đọc câu ứng dụng - Quan sát tranh, giảng nội dung , rút ra câu ứng dụng - Tìm tiếng chứa vần mới học ? - Nêu cách đọc câu? - Đọc lại toàn bài c. Đọc sgk - GV đọc mẫu 3, Tập viết - Hớng dẫn hs viết bài trong vở tập viết en, ên, lá sen, con nhện. ( viết 1/2 dòng ) 4, Luyện nói: Chủ đề: - Quan sát tranh vẽ gì ? - Nêu tên các con vật vè vị trí của nó? + Hs đọc cá nhân, đồng thanh Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà sên thì ở ngay trên tàu lá chuối. - 2 em đọc trơn - Hs gạch chân và nêu cấu tạo - Đọc đến dấu phẩy ngắt hơi - Luyện đọc câu ứng dụng - Hs cầm sách đọc bài + Hs mở vở viết bài * Hs khá giỏi viết đủ số dòng quy định Bên phải, bên trái, bên trên, bên d- - Trong lớp bên phải em là ai, bên trái em là ai, bên trên là ai, bên dới là ai ? . - Gv nhận xét tuyên dơng III- Củng cố - dặn dò (5P) - Đọc lại toàn bài - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau ới + Hs hoạt động (nhóm đôi) theo câu hỏi gợi ý của gv - Đại diện các nhóm lên trình bày Toán Phép cộng trong phạm vi 6 A/ Mục tiêu. - Thuộc bảng cộng biết làm tính cộng trong phạm vi 6 - Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ - HSKT làm đợc BT1,2. - GD: HS cẩn thận khi làm toán. B/ Đồ dùng - GV : Các nhóm đồ vật có số lợng 6, tranh minh hoạ - Hs: Bảng con, bộ đồ dùng C/ Các hoạt động dạy học I- Kiểm tra bài : (5P) - Đọc bảng cộng trong phạm vi 5. Bảng con II- Dạy bài mới.( 30P) 1, Giới thiệu bài 2, Hoạt động 1: lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6 a. Thành lập công thức 5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6. Bớc 1: GV gắn hình tam giác lên bảng. Nêu bài toán. - Có 5 hình tam giác thêm 1 hình tam giác. Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác? - Có 1 hình tam giác thêm 5 hình tam giác là thành bao nhiêu tam giác? - 5 thêm 1 là mấy? Bớc 2- Gv ghi phép tính - 1 thêm 5 là mấy? - Nhận xét hai phép tính + 2 HS. 4 + 1 = 3 + 2 = 1 + 4 = 2-3 em nêu bài toán. + có 5 hình tam giác thêm 1 hình tam giác tất cả là 6 hình tam giác + Là 6 phép tính: 5 + 1 = 6 HS nêu: 1 + 5 = 6. + Hs nhận xét HS đọc lại: 5 + 1= 6 -> 5+1 cũng bằng 1+5. b. Các phép tính 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6. 3 + 3 = 6.Tiến hành nh phần a. 5 cộng mấy bằng 6 1 cộng mấy bằng 6. 6 = 2 cộng mấy ? 6 = 3 cộng mấy ? - Giới thiệu và học thuộc bảng cộng 3, Thực hành. *Bài 1: ( Trang 65) Tính - Bảng con, bảng lớp. - Nhận xét, chữa bài *Bài 2:cột 1, 2, 3( Trang 65) Tính Làm miệng - Nhận xét, chữa bài *Bài 3:cột 1,2 ( Trang 65) Số? Bảng con, bảng lớp * Cột 3 HS khá giỏi, làm phiếu bài tập - Nhận xét, chữa bài *Bài 4.( Trang 65) Viết phép tính thích hợp Bảng con, bảng lớp. - Nhận xét, chữa bài III. Củng cố- Dặn dò.(3P) - Giáo viên nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài học sau. 1 + 5 = 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 + Học sinh đọc cá nhân, nhóm, dãy bàn, tổ, cả lớp. 5 2 3 1 4 1 4 3 5 2 6 6 6 6 6 4 + 2 = 5 + 1 = 5 + 6 = 2 + 4 = 1 + 5 = 0 + 5 = 4 + 1 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 + 2 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 0 = 3 + 3 = 6 4 + 2 = 6 THỂ DỤC THỂ DỤC RLTT CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I/ Mục tiêu. - Ôn một số động tác thể dục RLTT cơ bản. - Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Ôn trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “. - HS biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V - HS biết cách đứng kiểng gót,hai tay chống hông,đứng đưa một chân ra trước ,hai tay chống hông. - HS bước đầu thưc hiện dược đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chậm đất), hai tay giơ cao thẳng hướng, - HS bước đầu làm quen với trò chơi(động tác chuye63ng bóng có thể chưa đúng cách. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 2-4 bóng da hoặc cao su để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giậm chân tại chổ đếm theo nhịp. - Ôn phối hợp : + Nhịp1 : từ TTĐCB đưa hai tay ra trước. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đưa hai tay dang ngang. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Ôn phối hợp : +Nhịp1:đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. + Nhịp 2 : về TTĐCB. +Nhịp 3: đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng. + Nhịp 4 : về TTĐCB. 3 p -5 p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv 2/ Phần cơ bản : - Đứng kiễng gót hai tay chống hông : 22 p -25 p - Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông : - Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng : + Chuẩn bị : TTĐCB. + Động tác : đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất, đồng thời đưa hai tay ra trước, lên cao thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau. trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, ngực hơi ưỡn, mặt ngữa, mắt nhìn theo tay. Lần tập tiếp theo, đổi chân. + Nhịp 1 : đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 2 : về TTĐCB. + Nhịp 3 : đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. + Nhịp 4 : về TTĐCB. - Trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức “ + Như bài soạn số 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv x x x x x x x x x x Gv 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. Sau đó về đứng lại, quay mặt thàng hàng ngang. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Sau đó GV giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Rút kinh nghiệm . . [...]... t¬ng tù 6-4 =2 6-2 =4 6 - 3= 3 - NhËn xÐt c¸c phÐp tÝnh trõ - Giíi thiƯu b¶ng trõ -+ Hs ®äc thc b¶ng trõ b Ho¹t ®éng 2 Thùc hµnh * Bµi 1.( Trang 66) TÝnh B¶ng con, b¶ng líp 6 6 6 6 6 - NhËn xÐt, ch÷a bµi 3 4 1 5 2 3 *Bµi 2.( Trang 66) TÝnh Lµm miƯng 2 5+1=6 6-1 =5 6-5 =1 - NhËn xÐt, ch÷a bµi *Bµi 3 Cét1, 2( Trang 66) TÝnh B¶ng con, b¶ng líp 5 1 4+2=6 6-2 =4 6-4 =2 3+ 3=6 6 -3 =3 6-6 =0 6-4 -2 = 0 6-2 -1 =3 6-2 -4 = 0... ph¹m - 3 em ®äc vi 6 6 - 3 - 1= 6 - 4 - 1= 6 - 3 - 0 = - B¶ng con II Bµi míi (30 P) 1, Giíi thiƯu bµi 2, Lun tËp * Bµi 1 dßng 1( Trang 67) TÝnh B¶ng con, b¶ng líp 6 3 6 1 3 5 3 6 3 1 6 0 6 * Bµi 2 Dßng 1(Trang 67) TÝnh B¶ng con, b¶ng líp 6 6 *Dßng 2 hs kh¸ giái, phiÕu bµi tËp - NhËn xÐt, ch÷a bµi 5 6 6 6 6 2 0 4 2 1 4 6 2 4 5 1 +3+ 2=6 6 -3 -1 =2 4 3 6- 1 - 2 = 3 5 *Dßng 2 hs kh¸ giái, phiÕu bµi tËp - NhËn... 0 * Cét 3 hs kh¸ giái 4 6 - 1- 2 = 3 6 - 3- 3 = 0 6-6 =0 - NhËn xÐt, ch÷a bµi **Bµi 4.( Trang 65) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp B¶ng con, b¶ng líp 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 - NhËn xÐt, ch÷a bµi III- Cđng c - DỈn dß.(4P) - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc - Chn bÞ bµi häc sau TiÕng viƯt Bµi 48: in - un A/ Mơc tiªu - §äc ®ỵc: in, un, ®Ìn pin, con giun; tõ vµ c©u øng dơng - ViÕt ®ỵc: in, un, ®Ìn pin, con giun - Lun nãi... xÐt, ch÷a bµi * Bµi 3 Dßng 1( Trang 67) B¶ng con, b¶ng líp *Dßng 2 hs kh¸ giái, phiÕu bµi tËp 3+ 1+2=6 4 6 -3 -2 = 1 6-1 -3 = 2 3 5 *, =? - NhËn xÐt, ch÷a bµi III- Củng cố dặn dò (3P) Đọc lại bảng cộng Học và chuẩn bị bài sau MÜ tht: GV bé m«n so¹n d¹y TiÕng viƯt Bµi 49: iªn - yªn A/ Mơc tiªu - §äc ®ỵc: iªn, yªn, ®Ìn ®iƯn, con n; tõ vµ c©u øng dơng - ViÕt ®ỵc: iªn, yªn, ®Ìn ®iƯn, con n - Lun nãi tõ 2 ®Õn... bµi 51 - G/v ghi b¶ng «n - LÇn 1 : C« chØ b¶ng cho h/s ®äc - LÇn lỵt tõng em nªu - an ,on , ¨n ,©n , «n , ¬n, en, ªn u«n ,¬n, iªn ,in - LÇn 2: C« ®äc h/s lªn chØ b¶ng - LÇn 3: H/s ®äc vµ chØ + GhÐp ©m thµnh vÇn - GhÐp ©m cét däc víi ©m hµng ngang - §¸nh vÇn ,®äc tr¬n - H/s ghÐp nªu cÊu t¹o - §äc c¸ nh©n ,®ång thanh - H/s ghÐp vµ lun ®äc - ChØ ®èm trong b¶ng «n * Trß ch¬i (5)’ c Tõ øng dơng - Ghi b¶ng... ®đ sè dßng quy ®Þnh - Quan s¸t tranh vÏ nh÷ng con g×? - Em biÕt nh÷ng lo¹i chn chn nµo? - Cµo cµo, ch©u chÊu mÇu g×? + Hs ho¹t ®éng nhãm ®«i theo c©u hái gỵi ý cđa gv - Em ®· lµm nhµ cho cµo cµo, ch©u chÊu bao giê cha? b»ng g×? - Em b¾t chn chn, ch©u chÊu, cµo cµo nh thÕ nµo? -+ §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - Gv nhËn xÐt tuyªn d¬ng III- Cđng cè - dỈn dß(3P) - §äc l¹i toµn bµi - NhËn xÐt tiÕt häc,... vÇn nµo míi häc ? - Híng dÉn ®¸nh vÇn c §äc tõ - Quan s¸t tranh , gi¶ng néi dung rót ra tõ kho¸, ghi b¶ng Chn u«n => chê - u«n - chu«n - hun => chn + Hs ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh - §äc tõ trªn xng 2, D¹y vÇn: ¬n ( t¬ng tù u«n) - §äc l¹i 2 vÇn 3, So s¸nh: u«n # ¬n? * Trß ch¬i Chn chn + Hs ®äc tr¬n ¬n - v¬n - v¬n vai - Hs so s¸nh u« ¬ n 4, §äc tõ øng dơng Ghi b¶ng cn d©y con l¬n ý mn - Gi¶i nghÜa tõ vên... ¨n ©n on «n ¬n - H/s ®äc thÇm cn cn con vỵn th«n b¶n - §äc c¸ nh©n ,®ång thanh - Cho t×m vÇn «n g¹ch ch©n vÇn - §¸nh vÇn ,®äc tr¬n * T×m tõ më réng ® Híng dÉn viÕt - H/s viÕt b¶ng con : cn d©y , con vỵn - Gi¸o viªn viÕt mÉu híng dÉn TiÕt 2 1, Lun tËp a Lun ®äc - §äc bµi tiÕt 1 b C©u øng dơng - Tranh vÏ g× ? - Giíi thiƯu c©u øng dơng , ghi b¶ng - G¹ch tiÕng cã vÇn «n - Nªu c¸ch ®äc c©u - §äc b¶ng «n... bµi 2, Bµi míi (30 P) a Ho¹t ®éng 1 LËp c«ng thøc trõ 6-1 =5 6- 5=1 - Gv g¾n h×nh vu«ng lªn b¶ng - Cã 6 h×nh vu«ng, bít ®i mét h×nh + 3 hs nªu l¹i vu«ng Hái cßn l¹i mÊy h×nh vu«ng? - 6 h×nh vu«ng bít ®i 1 h×nh vu«ng cßn + Cßn 5 h×nh vu«ng mÊy h×nh vu«ng? - 6 bít 1 cßn mÊy + 6 bít 1 cßn 5 Ghi b¶ng 6 - 1= 5 - 6 h×nh vu«ng bít ®i 5 h×nh vu«ng cßn mÊy h×nh vu«ng? 6 bít 5 cßn 1 Ghi b¶ng 6 - 5 = 1 hs ®äc *C¸c... ®äc c¸c vÇn cã ë b¶ng «n - GD: HS biÕt th¬ng yªu nhêng nhÞn nhau B/ Chn bÞ + Gv :Tranh trong sgk + Hs : b¶ng con , bé ch÷ C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I- KiĨm tra (5P) ®äc ,viÕt: u«n , ¬n cn d©y , con l¬n II- Bµi míi: (35 P) 1,Giíi thiƯu bµi 2,D¹y vÇn a D¹y vÇn - Tranh vÏ g× ? - TiÕng lan chøa vÇn g×? - Hoa lan - Nªu cÊu t¹o vÇn - an b ¤n tËp - VÇn an cã 2 ©m a ®øng tríc n ®øng sau - KĨ tªn nh÷ng vÇn ®· häc . 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3 6 - 5 = 1 6 - 4 = 2 6 - 6 = 0 6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 2 - 4 = 0 6 - 1- 2 = 3 6 - 3- 3 = 0 6 - 6 = 0 Tiếng việt Bài 48: in -. 0 = 2 3 + 1 + 1 = 5 5 - 2 - 2 = 1 4 3 2 + 2 + 0 = 4 3 - 2 -1 = 0 4 - 1 - 2 = 1 5 - 3- 2 = 0 3 + = 5 4 - = 1 5 - 1 = 4 2 + = 2 3 - = 0 + 2 = 2 a, 2 + 2
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 12 - 3, tuan 12 - 3,

Hình ảnh liên quan

Đọc lại bảng cộng Học và chuẩn bị bài sau - tuan 12 - 3

c.

lại bảng cộng Học và chuẩn bị bài sau Xem tại trang 17 của tài liệu.