0

SKKN một số giải pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán 9 ở trường THTHCS thị trấn

14 153 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2020, 12:13

MỤC LỤC Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Những điểm SKKN 2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Các bước vẽ đồ tư hướng dẫn học sinh vẽ đồ tư 2.3.2 Một số sản phẩm học sinh vẽ đồ tư 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 10 Kết luận kiến nghị 11 3.1 Kết luận 11 3.2 Kiến nghị 11 Tài liệu tham khảo 12 Mở đầu: 1.1 Lí chọn đề tài: Trong nhà trường THCS mơn Tốn giữ vai trị quan trọng Những tri thức kỹ toán học với phương pháp làm việc toán học trở thành công cụ để học tập môn học khác, công cụ nhiều ngành khoa học đời sống thực tế Vì việc giúp cho học sinh nắm kiến thức mơn Tốn u cầu quan trọng giáo viên Với giáo viên việc truyền thụ kiến thức cách xác, có hệ thống cho học sinh để giúp học sinh nắm vững kiến thức cần phải giúp học sinh có cách học đắn, phải tự tiếp cận kiến thức khơng tiếp thu kiến thức cách thụ động Muốn giáo viên phải không ngừng đổi phương pháp dạy học, ứng dụng kỹ thuật dạy học tích cực, cơng nghệ thông tin vào tiết dạy Thông qua tưng tiêt day tưng bai day cần phat huy đươc tinh tich cưc, chu đông sang tao, niêm đam mê, hưng thu hoc toan cua cac em, tạo điều kiện để em tiếp cận kiến thức, tìm kiến thức, làm việc cá nhân, làm việc hợp tác nhóm nhỏ, trao đổi thảo luận với nhau…từ làm cho em u thích tốn chủ động việc tiếp thu kiến thức toán Trong năm qua thân giáo viên giảng dạy vùng cao biên giới phía tây Thanh Hóa, nơi có điều kiện kinh tế hồn cảnh vơ khó khăn, trình độ dân trí thấp, mức độ tiếp thu học sinh hạn chế trăn trở để tìm cách nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng giảng dạy mơn tốn nói riêng Ngồi việc khơng ngừng đổi phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy thân tơi cịn áp dụng số phương pháp dạy học tích cực kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, sơ đồ KWL, đồ tư duy…[3] Trong số phương pháp dạy học tích cực tơi tâm đắc với phương pháp sử dụng đồ tư Nó phù hợp với trình độ, khả mức độ cảm thụ học sinh vùng cao nơi Vì tơi lấy tiêu đề sáng kiến kinh nghiệm là: Một số giải pháp sử dụng đồ tư dạy học môn toán trường TH & THCS Thị trấn - Mường Lát 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu SKKN nhiệm vụ quyền lợi giáo viên nhằm mục đích: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tự đào tạo, phát bồi dưỡng tài trẻ cho đất nước Giúp học sinh củng cố, tổng hợp nâng cao kiến thức học, tạo điều kiện để học sinh tự tìm hiểu, tự nghiên cứu tài liệu Vận dụng kiến thức học để giải số vấn đề khoa học gắn với thực tiễn 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Áp dụng học sinh lớp trường TH & THCS Thị trấn-Mường Lát 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu giáo viên, sách bồi dưỡng chun mơn, tạp chí tốn học, thông tin internet… 1.4.2 Kinh nghiệm giảng dạy dự giáo viên: Thơng qua q trình giảng dạy mơn Tốn thân, kết hợp với việc dự giáo viên khác để tìm hiểu kĩ thuật dạy học 1.4.3 Phương pháp đàm thoại: Qua trao đổi trực tiếp với giáo viên chun mơn, phân mơn Qua tìm hiểu thơng tin ngược từ phía học sinh trực tiếp giảng dạy 1.5 Những điểm SKKN: SKKN năm học nhấn mạnh sâu nghiên cứu thêm phương pháp sử dụng đồ tư phù hợp với phát triển xu hướng xã hội, tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính hứng thú, chủ động, sáng tạo, phát triển lực người học Giúp người dạy thay đổi cách dạy truyền thụ kiến thức, học sinh tiếp nhận kiến thức cách chủ động Học sinh miền núi tự tin hơn, động làm chủ tình Nội dung sáng kiến kinh nghiệm: 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: Đổi phương pháp dạy học mục tiêu quan trọng đổi giáo dục Tuy nhiên đổi phương pháp dạy học thực trở thành hoạt động rộng khắp toàn ngành kể từ sau ban hành nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII với yêu cầu “ tiếp tục đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục …” NQ TW khóa VIII (12/1996) thể chế hóa cụ thể Luật giáo dục (02/12/1998), cụ thể hóa thị Bộ Giáo dục & Đào tạo đặc biệt thị 15 (04/01/2018) Điều 28.2 Luật Giáo dục ghi “ Phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm môn học, lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [2] Vậy phương pháp dạy học tích cực? Đây thuật ngữ rút gọn để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tính cực, chủ động, sáng tạo người học [1] Và phương pháp dạy học tích cực phải kể đến đồ tư … Bản đồ tư công cụ tổ chức tư duy, đường dễ để chuyển tải thông tin vào não Đồng thời phương tiện ghi chép đầy sáng tạo hiệu quả.[1] Bản đồ tư hình thức ghi chép sử dụng màu sắc hình ảnh để mở rộng đào sâu ý tưởng Nhờ kết hợp nhánh, ý tưởng liên kết với khiến sơ đồ tư bao quát ý tưởng phạm vi sâu rộng Tư đồ dùng hình ảnh đường nét, màu sắc, ngơn ngữ ghi lại vật, việc, hoạt động Định hướng phát triển vật, việc, hoạt động theo cách nhìn nhận cá nhân Vật liệu làm đồ tư dễ kiếm viết, giấy A4 Cách làm đơn giản vận dụng với điều kiện nhà trường Bản đồ tư vẽ giấy bìa, bảng phụ, sử dụng bút chì, màu, phấn, tẩy.[1] Ưu điểm kỹ thuật là: Phát huy tính tích cực, tự giác, trách nhiệm thân, đồng thời phát huy tính sáng tạo, khả liên hệ kiến thức với nhau, khả hoạt động nhóm, khả trình bày, diễn đạt từ kích thích hứng thú em môn qua nâng cao chất lượng mơn Phương tiện để thực trình ứng dụng kỹ thuật là: Giấy, bìa, bảng phụ, phấn màu, bút chì màu, máy chiếu… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 2.2.1 Thực trạng: * Thuận lợi: Sự quan tâm đạo chuyên mơn Phịng GD & ĐT Mường Lát, Ban giám hiệu trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên đổi phương pháp dạy học mà tham gia nghiên cứu, học tập có sử dụng đồ tư duy, từ mang lại hiệu cao giáo dục dạy học Phương pháp ứng dụng vào nhiều bài, nhiều tiết, sử dụng tiết lý thuyết, dùng tiết luyện tập, tiết ơn tập chương, dạy phân mơn đại số, dạy phân mơn hình học… Học sinh trường TH & THCS Thị trấn mà tơi dạy có 1/3 học sinh dân tộc thiểu số Thái, Mường, Mông em ưa thích màu sắc hoa văn có đường nét sặc sỡ Chính khuyến khích em sử dụng sơ đồ tư hoàn tồn hợp lí Sử dụng đồ tư dạy học Tốn cách dạy học tích hợp Liên môn mà giáo dục thực đồng mơn học * Khó khăn: Mặt khác, số giáo viên ngần ngại sử dụng đồ tư Vì chưa xác định rõ quy trình dạy học vẽ đồ tư duy, nên bắt tay vào vẽ cứng nhắc, rập khn theo mẫu, nhánh phải cong, lúc ngoặc sang trái, lúc ngoặc sang phải, chữ viết lúc xi, lúc ngược, khó đọc dẫn đến thiếu tính sư phạm, đồng thời sử dụng phần mềm vẽ đồ tư MindMap lại gặp nhiều trở ngại, cấu hình máy vi tính phải đủ mạnh Trong q trình giảng dạy mơn tốn trường TH&THCS thị trấn Mường Lát, nhận thấy đa số học sinh chưa nắm phương pháp học tập, chưa biết cách chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động Học sinh cịn thụ động q trình tiếp thu kiến thức, học sinh chưa biết cách phối hợp làm việc cá nhân với làm việc nhóm, chưa biết cách giúp đỡ trình tiếp thu kiến thức, em chưa thấy logic kiến thức với Khả trình bày tốn em cịn nhiều hạn chế Cách diễn đạt em nhiều lúng túng 2.2.2 Kết khảo sát đầu năm học sinh lớp trường TH&THCS thị trấn Mường Lát năm học 2019 – 2020 sau: Mức độ hứng thú Lớp Số HS Hứng thú cao Hứng thú Hứng chưa cao SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 23 17.4 21.7 14 60.9 Mức độ kĩ trình bày kiến thức học Lớp Số HS Rất tốt Tốt Chưa tốt SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 23 17.4 21.7 14 60.9 Kết điểm kiểm tra đầu năm Lớp9 Giỏi Khá TB Yếu Kém % SL % SL % SL % SL % 23HS SL 8.7 13.0 21.7 39.1 17.5 2.3 Các giải pháp tổ chức thực hiện: 2.3.1 Các bước vẽ đồ tư hướng dẫn học sinh vẽ đồ tư Người giáo viên muốn hướng dẫn cho học sinh cách vẽ sử dụng đồ tư thân giáo viên phải nắm vững kiến thức đồ tư Từ đó, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh hiểu cách thức tư đồ dùng hình ảnh, đường nét, màu sắc, ngơn ngữ ghi lại nhận thức vật, việc, hoạt động định hướng phát triển vật, việc, hoạt động theo cách nhìn nhận cá nhân Sự khác ghi truyền thống ghi đồ tư là: ghi truyền thống lấy “chữ” làm phương tiện biểu theo trật tự định( thường từ xuống dưới, từ trái sang phải), đồ tư sử dụng đường nét, hình vẽ, màu sắc người sử dụng thiết kế phi tuyến tính hồn tồn theo sở thích cá nhân họ Người ta nói “nếu ghi chép thơng tin kí tự, đường thẳng, số, sử dụng nửa não – não trái mà chưa sử dụng kĩ bên não phải, nơi giúp xử lí thơng tin nhịp điệu, màu sắc, không gian mơ mộng” Sản phẩm tư đồ thể giới hạn định (một mặt phẳng) nên phải biết lựa chọn hình ảnh, màu sắc, ngơn ngữ tối giản để biểu hiện.[4] Khi hướng dẫn học sinh vẽ sử dụng đồ tư giáo viên cần hướng dẫn em thao tác tiến hành sau: Bước 1: Vẽ trung tâm Trung tâm đồ nội dung cần thể Tuy nhiên cần dùng hình ảnh hay tranh để thể cho ý tưởng trung tâm thay có dịng chữ Vì hình ảnh có giá trị ngàn từ giúp người sử dụng phát huy trí tưởng tượng tập trung vào điểm quan trọng, đặc biết làm cho não phấn chấn Ngoài nên dùng màu sắc để vẽ Từ trung tâm hay gọi từ khóa - keyword tên hay chủ đề, nội dung kiến thức cần khai thác.[4] Bước 2: Tạo nhánh đồ nối với trung tâm Từ trung tâm chúng lan toả nhánh (nhánh cấp 1) ý lớn nội dung Đây nội dung hay chủ đề ( hay tên mục sách giáo khoa) Chẳng hạn sau học xong “ Phương trình bậc hai ẩn” có mục cơng thức nghiệm phương trình bậc hai, hệ thức vi ét mối quan hệ nghiệm phương trình bậc hai Từ nội dung lại toả nhánh cấp 2-3 Đây nhánh nhánh trước hay nhánh 2,3 nhánh triển khai nhánh trước đó.[4] Lưu ý lập đồ tư là: Luôn dùng hình ảnh, màu sắc để nhấn mạnh nội dung quan trọng Vẽ nhiều đường cong đường thẳng đường thẳng mang lại buồn tẻ đường cong Có thể vẽ hình tượng khác mà thể mối quan hệ Bước 3: Trình bày ý tưởng nội dung đồ tư vẽ giấy Ví dụ: Sau dạy học xong chương 1, giáo viên hướng dẫn học sinh tổng hợp kiến thức Căn Bậc Hai Căn Bậc Ba đồ tư sau: Thứ trọng tâm học kiến thức bậc hai bậc ba phải hướng dẫn học sinh lấy trung tâm đồ, phải thể hình ảnh đại diện sinh động sắc nét bao quát đồ +Tiếp theo giáo viên hướng dẫn học sinh từ trung tâm đồ chia nhánh cấp 1: Nhánh điều kiện để tồn bậc hai Nhánh phép biến đổi bậc hai Nhánh kĩ thuật trục thức Nhánh đẳng thức đánh nhớ Nhánh bất đẳng thức cô si Nhánh kiến thức bậc Trong nhánh cấp giáo viên để học sinh lựa chọn ý tưởng,óc sáng tạo để trình bày cho học sinh có cách ghi nhớ kiến thức tốt Lưu ý cho học sinh nhánh phải có khác biệt đường nét, mầu sắc cách thức để học sinh ghi nhớ cách nhanh hiệu nhất, khơng nên bắt học sinh trình bày theo khn mẫu định phải có tính sáng tạo Tiếp theo nhánh cấp 2, phải thể kiến thức nhánh cấp 1, cách giáo viên cho học sinh kiểm tra lại học với nội dung tương ứng nhánh đó.[5] Bằng cách học sinh khái quát toàn nội dung kiến thức chương theo cách thức cách sinh động sáng tạo mà lại dễ nhớ Bằng cách học sinh khái qt tồn nội dung kiến thức chương theo cách thức cách sinh động sáng tạo mà lại dễ nhớ Sơ đồ tư « Kiến thức căn bậc hai, bậc ba » 2.3.2 Một số sản phẩm học sinh vẽ đồ tư Dưới số sản phẩm học sinh sau học xong em trình bày được: ( Ảnh 1: Sơ đồ tư “ Bài toán liên quan đồ thị hàm số y = ax + b” học sinh Hà Lệ Quyên lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) ( Ảnh 2: Sơ đồ tư “ Các toán hàm số bậc nhất” học sinh Hà Lệ Quyên lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) ( Ảnh 3: Sơ đồ tư “ Sự Tương giao Parabol đường thẳng” học sinh Vũ Văn Lâm lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) (Ảnh 4: Sơ đồ tư bài“Hệ phương trình bậc hai ẩn” học sinh Vũ Văn Lâm lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) ( Ảnh 5: Sơ đồ tư “ Phương trình bậc hai ẩn” học sinh Ninh Quốc An lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) ( Ảnh 6: Sơ đồ tư “ Phương quy phương trình bậc hai” học sinh Lê Thị Trung Hậu lớp - Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát vẽ) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường: Sau năm sử dụng phương pháp dạy học tích cực đồ tư vào giảng dạy mơn tốn 9, cụ thể lớp trường TH & THCS Thị trấn, thu kết đáng mừng Cụ thể: 2.4.1 Về phía giáo viên: Bản thân củng cố vững đổi phương pháp dạy học mơn Tốn, hiểu ứng dụng thành thạo kỹ thuật dạy học tích cực vào mơn Tốn, thân cịn nhận giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình thành viên tổ THCS trường TH & THCS Thị trấn buổi hội thảo ứng dụng kỹ thuật dạy học tích cực, tiết thực nghiệm lớp, góp ý chân thành đồng nghiệp 2.4.2 Về phía học sinh: Kích thích hứng thú học tập, sáng tạo học sinh Mở rộng ý tưởng, đào sâu, hệ thống hóa ơn tập kiến thức học Ghi nhớ nhanh, sâu nhớ lâu kiến thức Đa số em nắm kiến thức môn, vận dụng thành thạo kiến thức vào giải tập, em phát huy tính tự giác, tính sáng tạo thân, kỹ trình bày em tốt hơn, kỹ giao tiếp em tiến trơng thấy, em khơng cịn sợ hay e dè với mơn tốn nữa, đặc biệt q trình thảo luận nhóm em biết giúp đỡ hiểu nhau, giúp tiến mà chất lượng mơn tốn nâng lên đa số em u thích mơn tốn 2.4.3 Cụ thể kết kiếm tra tháng 5/2020: Mức độ hứng thú Lớp Số HS Hứng thú cao Hứng thú Hứng chưa cao SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 23 15 65.2 21.7 13.1 Mức độ kĩ trình bày kiến thức học Lớp Số HS Rất tốt Tốt Chưa tốt SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 23 10 43.5 34.8 21.7 Kết kiểm tra vào tháng 5/2020 Lớp Giỏi Khá TB Yếu Kém 23 SL % SL % SL % SL % SL % HS 10 43.5 21.7 21.7 13.1 0 Kết luận kiến nghị: 10 3.1 Kết luận: Trong trình ứng dụng kỹ thuật dạy học mơn tốn nói chung mơn tốn nói riêng, tơi nhận thấy sử dụng phương pháp đồ tư nhiều bài, nhiều chương, ta sử dụng tiết lý thuyết, tiết luyện tập, tiết ơn tập… sử dụng dạy tiết đại số, dạy tiết hình học, sử dụng kỹ thuật dạy học cho đối tượng yếu kém, đối tượng trung bình đối tượng giỏi, sử dụng kỹ thuật dạy học tiết, phối hợp số kỹ thuật tiết dạy, dạy Điều quan trọng người thầy biết nên sử dụng phương pháp dạy học tích cực trường hợp để đảm bảo tính phù hợp, tính hài hịa Mục đích cuối phát huy hết khả học sinh, phải kích thích tự giác, sáng tạo, ham học hỏi, ham khám phá em, phát huy lực hoạt động cá nhân, lực hoạt động nhóm em, làm cho em u thích mơn học từ nâng cao chất lượng giáo dục mơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 3.2 Kiến nghị: Giáo viên dành nhiều thời gian cho đổi phương pháp dạy học tích cực có kiên trì, đam mê với dạy học đồ tư Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đổi phương pháp sử dụng phương pháp đồ tư vào môn học Tổ chức làm đồ dùng dạy học liên quan đến xây dựng đồ tư lưu lại đồ tư hay thư viện nhà trường Phòng Giáo dục & Đào tạo cần tổ chức đợt tập huấn, chuyên đề cấp cụm, cấp huyện phương pháp đồ tư để giáo viên cán quản lí chia sẻ tiến bộ, để việc sử dụng phương pháp ngày nhuần nhuyễn hiệu Với việc làm từ thực tế cơng tác giảng dạy Tốn trường TH & THCS Thị Trấn Mường Lát.Thông qua đề tài này, tơi mong góp phần nhỏ vào kinh nghiệm dạy học Toán trường THCS Cuối cùng, cho dù cố gắng thật khó tránh khỏi thiếu sót hiểu biết kinh nghiệm cịn hạn chế Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy bạn để đề tài hoàn thiện có tác dụng Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thị trấn,, ngày 02 tháng năm 2020 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực hiện: Lê Văn Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 [1] Đổi phương pháp dạy học trung học phổ thông, Dự án PTGD THPT, Hà Nội, 2006 [2] Luật Giáo dục [3] Modul 18- BDTX THCS [4] Nguyễn Văn Cường, Một số vấn đề chung đổi PPDH trường THCS - Dự án phát triển GD THPT [5] SGK toán 8, tập 1, Nhà xuất giáo dục – Năm 2005 DANH MỤC 12 Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm hội đồng đánh giá xếp loại cấp Phòng GD&ĐT, cấp Sở GD&ĐT xếp loại C trở lên Họ tên tác giả: Lê Văn Thanh Chức vụ đơn vị công tác: Trường TH & THCS Thị trấn Mường Lát TT Tên đề tài SKKN Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Một số phương pháp chứng Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) PGD Kết đánh Năm học giá xếp đánh giá loại (A, xếp loại B, C) A 2007 - 2008 PGD B 2012 - 2013 PGD B 2014 - 2015 minh bất đẳng thức Phát triển hệ thống phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nhằm cao hiệu dạy học toán Ứng dụng số kỹ thuật dạy học tích cực dạy học mơn tốn Trường TH & THCS Thị trấn - Mường Lát Một số giải pháp sử dụng đồ tư dạy học mơn tốn trường TH & THCS Thị trấn - Mường Lát Một số giải pháp sử dụng đồ tư dạy học môn toán trường TH & THCS Thị trấn - Mường Lát B PGD 2016 - 2017 PGD B 2017 -2018 PGD B 2018 -2019 13 ... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nhằm cao hiệu dạy học toán Ứng dụng số kỹ thuật dạy học tích cực dạy học mơn toán Trường TH & THCS Thị trấn - Mường Lát Một số giải pháp sử dụng đồ tư dạy. .. tập… sử dụng dạy tiết đại số, dạy tiết hình học, sử dụng kỹ thuật dạy học cho đối tư? ??ng yếu kém, đối tư? ??ng trung bình đối tư? ??ng giỏi, sử dụng kỹ thuật dạy học tiết, phối hợp số kỹ thuật tiết dạy, ... phương pháp dạy học tích cực có kiên trì, đam mê với dạy học đồ tư Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đổi phương pháp sử dụng phương pháp đồ tư vào môn học Tổ chức làm đồ dùng dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán 9 ở trường THTHCS thị trấn ,

Từ khóa liên quan