0

Giáo án thủ công lớp 2 (cả năm)

39 6,586 134

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 11:11

Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 Thủ công Gấp tên lửa I- Mục tiêu : Giúp HS: - Học sinh biết cách gấp tên lửa. - Tạo hứng thú học tập cho học sinh. - Các em phát huy vẻ sáng tạo .Yêu thích môn học. II- Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu, giấy, kéo, hồ dán. - Hs: Giấy mầu, kéo, hồ dán. Tiết 1 III- Hoạt động dạy học 1- Hoạt động kiểm tra bài cũ (3) - HS: Đa đồ dùng kiểm tra. 2- Bài mới (30) a ,Giới thiệu - Gv: cho học sinh quan sát mẫu tên lửa. - Nêu hình dáng, mầu sắc phần tên lửa - Gv mở dần mẫu gấp tên lửa.Sau đó gấp lần lợt từ bớc 1. -Gv hớng dẫn tạo mũi và thân tên lửa. +Bớc 1:Cấu tạo mũi và thân tên lửa . - Hs đặt giấy hình chữ nhật gấp đôi lấy đờng giữa mở ra gấp theo hình 1, đợc hình hai. - Gấp theo đờng kẻ hình 2 đợc hình 3 SGV. +Bớc 2:Tạo tên lửa và sử dụng - Tiếp tục gấp các nếp sang bên đờng dấu giữa và miết dọc theo đờng dấu giữa ,đợc tên lửa (hình 5) - Gọi 3 hs thao tác các bớc gấp tên lửa . - HS thực hiện theo từng bớc của gv, gv làm.- Nhận xét bổ sung. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 1 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 Thủ công Gấp tên lửa (tiết 2) I- Mục Tiêu: Giúp HS: - Thực hành gấp tên lửa sử dụng. - Hứng thú và yêu thích gấp hình. II- Đồ dùng dạy học: - GV: Mẫu tên lửa, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. III- Các hoạt động dạy học. 1- Kiểm tra bài cũ: 5 1-2 HS nêu quy trình gấp tên lửa và gấp trớc lớp. 2- Bài mới: 27 a- HS thực hành gấp tên lửa. - GV cho hs nêu lại các thao tác gấp tên lửa đã học ở tiết 1 B ớc 1 :Gấp tạo mũi và thân tên lửa. B ớc 2 : Tạo tên lửa và sửa dụng. - GV nhận xét bổ xung thao tác gấp. - GV tổ chức cho hs thực hành gấp tên lửa. - GV quan sát bổ xung từng em. - GV tổ chức thi chng bày sản phẩm giữa các nhóm. - GV chấm sản phẩm của từng nhóm. - Hs thi phóng tên lửa . 3- Củng cố dặn dò (2) - Gv nhận xét thái độ, kết quả hs. - Dặn HS về nhà thực hành tiếp. Chuẩn bị giờ sau. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 2 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 Thủ công Gấp máy bay phản lực (tiết 1) I, Mục tiêu : Giúp HS: - HS biết cách gấp máy bay phản lực. Gấp đợc máy bay phản lực. - Hs hứng thú gấp hình II, Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu máy bay phản lực, Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy màu, kéo. III, Hoạt động dạy học 1, Kiểm tra bài cũ (3) GV kiểm tra đồ dùng của HS. 2, Bài mới (30) a) Giới thiệu bài: b) Quan sát, nhận xét. - GV hớng dẫn hs quan sát và nhận xét GV giới thiệu mẫu gấp máy bay phản lực - GV hớng dẫn mẫu B ớc 1 :Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực Gấp giống nh gấp tên lửa: Hình 1 gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy giấu giữa . B ớc 2 :Gấp nếp vừa gấp xuống theo đờng gấp ở hình 2sao cho đỉnh A nằm trên đờng dấu giữa đợc hình 3 Tơng tự gấp hình 3,4,5,6 theo SGK B ớc 3 :Tạo máy bay phản lực và sử dụng Bẻ các nếp gấp sang hai bên đờng dấu giữa và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc hình 7,8 * Gv cho gọi học sinh lên bảng thao tác và nhận xét. * HS thực hành gấp máy bay phản lực. GV quan sát, giúp đỡ HS. 3- Củng cố, dặn dò: 2 - GV cùng HS củng cố bài, Gv nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị giờ sau: Thực hành gấp máy bay phản lực. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 3 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 Thủ công Gấp máy bay phản lực (tiết 2) I, Mục tiêu : Giúp HS: - HS biết cách gấp máy bay phản lực. Gấp đợc máy bay phản lực. - Hs hứng thú gấp hình II, Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu máy bay phản lực; Quy trình gấp máy bay-giấy thủ công. - HS: Giấy màu, kéo. III, Hoạt động dạy học 1, Kiểm tra bài cũ (3) - HS nêu lại quy trình gấp máy bay phản lực. - HS dới lớp nhận xét, bổ sung. - GV củng cố lại cách gấp máy bay phản lực. 2- Thực hành gấp máy bay phản lực. - Gv hớng dẫn nhắc lại cách thực hiện thao tác gấp máy bay phản lực B ớc 1 :Gấp tạo mũi thân ,cánh máy bay phản lực. B ớc 2 :Tạo máy bay phản lực và sử dụng * Học sinh thực hành gấp máy bay phản lực. - Gv nhắc nhở học sinh trong quá trình gấp cần miết các đờng gấp mới cho phẳng . - Gv cho học sinh trang trí máy bay phản lực vẽ ngôi sao năm cánh. - Gv quan sát uốn năm những học sinh gấp cha đúng - Gv chọn máy bay gấp đẹp để tuyên dơng * Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Hs thi phóng máy bay lên trời 4,Củng cố - dặn dò (2 ) Nhận xét giờ học -ghi bài - chuẩn bị giờ học sau Gấp máy bay đuôi rời Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 4 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 Thủ công Gấp máy bay đuôi rời (tiết 1) I. Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách gấp máy bay đuôi rời. Gấp đợc máy bay đuôi rời. - Bớc đầu HS biết gấp máy bay đuôi rời. - Giáo dục học sinh hứng thú môn học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: máy bay mẫu, qui trình gấp máy bay đuôi rời. - HS: Giấy, kéo, bút chì, thớc kẻ . III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ (3) GV kiểm tra đồ dùng học sinh HS nêu lại qui trình gấp máy bay phản lực 2. Bài mới (30 , ) a- Giới thiệu 1 b- Gv cho học sinh quan sát mẫu 6 Gv giới thiệu hình dáng các bớc qui trình gấp máy bay đuôi rời * B ớc 1 : Gấp tờ giấy cắt hình chữ nhật thành hình vuông và một hình chữ nhật . * B ớc 2 : Gấp đầu và cánh máy bay * B ớc 3 : Làm đuôi và thân máy bay. * B ớc 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. c- Hớng dẫn thao tác kĩ thuật: 15 - GV vừa làm mẫu vừa hớng dẫn HS thao tác từng bớc 1 - HS thực hành gấp máy bay đuôi rời. GV quan sát hớng dẫn thêm cho HS. d- HS trng bày sản phẩm: 5 - GV cho học sinh đã gấp xong trng bày sản phẩm của mình. - Cả lớp nhận xét, đánh giá. - GV tuyên dơng những HS đã hoàn thành sản phẩm đúng, đẹp. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 5 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 e- Củng cố- dặn dò: 3 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị giờ sau thực hành gấp máy bay đuôi rời. Thủ công Gấp máy bay đuôi rời (tiết 2) I. Mục tiêu : Giúp HS: - Biết cách gấp máy bay đuôi rời. Gấp đợc máy bay đuôi rời. - Bớc đầu HS biết gấp máy bay đuôi rời. - Giáo dục học sinh hứng thú môn học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: máy bay mẫu, qui trình gấp máy bay đuôi rời. - HS: Giấy, kéo, bút chì, thớc kẻ . III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ (3) GV kiểm tra đồ dùng học sinh HS nêu lại qui trình gấp máy bay đuôi rời. 2. Bài mới (30 , ) a- Giới thiệu 1 b- Hớng dẫn HS thực hành gấp máy bay đuôi rời. 24 Gv cho học sinh quan sát mẫu Gv cho học sinh quan sát lại qui trình gấp Gv cho học sinh thao tác vừa nêu cách gấp gồm các bớc B ớc 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật B ớc 3 : Làm thân và đuôi máy bay. B ớc 2 : Làm đầu và cánh máy bay B ớc 4 : Lắp hoàn chỉnh và sử dụng -Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm c- Học sinh trng bày sản phẩm 5 - Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh - Gv cho học sinh thi phóng máy bay 2.Củng cố, dặn dò (2 ) Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 6 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 - GV củng cố bài, nhận xét giờ - ghi bài - Dặn HS về nhà thực hành. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui I. Mục tiêu Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui Gấp đợc thuyền phẳng đáy không mui Học sinh yêu thích gấp thuyền II. Đồ dùng dạy học: Mẫu thuyền phẳng đáy không mui Qui trình gấp thuyền phẳng đáy Giấy thủ công III. Hoạt động dạy học 1.Bài mới (35 , ) a) Giới thiệu bài. b- Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. Gv cho học sinh quan sát mẫu thuyền phẳng đáy không mui B ớc 1 : Gấp các nếp gấp cách đều Đặt ngang tờ giấy thủ công hình chữ nhật. Gấp đôi mặt trớc theo chiều gấp hình 3 và hình 4. Lật hình 4 ra mặt sau gấp đôi . B ớc 2 :Tạo thân và tạo mũi thuyền Gấp theo đờng dấu gấp của hình 5 sao cho cạnh ngắn trùng cạnh dài đợc gấp hình sáu. Tợng tự gấp theo đờng dấu gấp hình 6 đợc hình 7. Lật hình 7 ra mặt sau gấp hai lần giống hình 5, hình 6 gấp theo dấu gấp của hình 8 đợc hình 9 . hình 10 B ớc 3 :Tạo thuyền phẳng đáy không mui Lách hai ngón tay còn lại cầm ở hai phía ngoài, lộn vào các nếp vừa gấp . c- HS tập gấp thuyền phẳng đáy không mui. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 7 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 d- Củng cố- dặn dò: 2 - GV củng cố bài, nhận xét giờ học. - Dặn dò HS về nhà. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiếp) I. Mục tiêu Học sinh thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. Gấp đợc thuyền phẳng đáy không mui đúng kĩ thuật. Học sinh yêu thích gấp thuyền II. Đồ dùng dạy học: Mẫu thuyền phẳng đáy không mui, Giấy thủ công III. Hoạt động dạy học 1.Bài mới (35 , ) a) Giới thiệu bài. 1 b- Hớng dẫn HS thực hành. 25 - HS nêu lại các bớc gấp thuyền phẳng đáy không mui. - GV củng cố lại cách gấp. - Gv yêu cầu học sinh thao tác lại các bớc gấp thuyền phẳng đáy không mui B ớc 1 : Gấp các nếp gấp cách đều nhau B ớc 2 : Gấp tạo thân và tạo mũi thuyền B ớc 3 : tạo thuyền phẳng đáy không mui * HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Gv tổ chức cho học sinh thực hành gấp thuyền theo nhóm. - GV quan sát, hớng dẫn HS còn lúng túng. c- Trng bày sản phẩm: 7 - Thi giữa các nhóm trng bày sản phẩm Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 8 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 - Gv chọn sản phẩm đẹp tuyên dơng trớc lớp - Gv đánh giá kết quả học tập, sản phẩm thực hành của cá nhân. 2. Củng cố -dặn dò (2 , ). - GV củng cố bài, nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà gấp thuyền phẳng đáy không mui. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui I, Mục tiêu Học sinh biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui. Học sinh gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui. Học sinh hứng thú gấp thuyền. II, Đồ dùng dạy học Mẫu thuyền qui trình gấp - giấy thủ công III, Hoạt động dạy học 1,Bài mới a ,Giới thiệu bài b, Hớng dẫn HS quan sát, nhận xét. Giáo viên cho quan sát và nhận xét mẫu Học sinh so sánh với thuyền phẳng đáy không mui Giáo viên hớng dẫn mẫu B ớc 1 :Gấp tạo mui thuyền Đặt ngang tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, kẻ ô ở trên Gấp hai đầu tờ giấy vào hai ô nh hình 1->đợc hình 2 Các bớc gấp tiếp theo tơng tự B ớc 2 :Gấp các nếp gấp cách đều Gấp đôi tờ giấy theo dấu gấp hình 2 đợc hình3 Gấp đôi mặt trớc hình 3 đợc hình 4 Lật hình 4 ra mặt sau gấp đôi nh mặt trớc đợc hình5 B ớc 3 :Gấp tạo thân và mũi thuyền Gấp theo đờng gấp hình 5 Lật hình 7 ra mặt sau . B ớc 4 :Tạo thuyền phẳng đáy có mui Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy các ngón còn lại ở hai bên phía ngoài . GV gọi hai em thao tác lại các bớc gấp thuyền phẳng đáy có mui. Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 9 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 2010 - 2011 c- HS tập gấp thuyền phẳng đáy không mui. - HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui. - GV quan sát, hớng dẫn HS còn lúng túng. d- Củng cố- dặn dò: 2 - GV củng cố bài, nhận xét giờ học. - Dặn dò HS về nhà. Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui I, Mục tiêu Học sinh biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui. Học sinh gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui. Học sinh hứng thú gấp thuyền. II, Đồ dùng dạy học Mẫu thuyền qui trình gấp - giấy thủ công III, Hoạt động dạy học 1,Bài mới a ,Giới thiệu bài 1 b, Hớng dẫn HS thực hành 25 Gọi một hoặc hai em học sinh nhắc lại các bớc gấp thuyền phẳng đáy có mui và thực hiện thao tác gấp thuyền B ớc 1 : Gấp tạo mui thuyền B ớc 2 : Gấp các nếp gấp cách đều B ớc 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền B ớc 4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 10 [...]... học A Yên Nhân - ý Yên 13 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (t1) I, Mục tiêu: - Giúp học sinh biết cách gấp cắt dán hình tròn - Gấp cắt dán đợc hình tròn - Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công II,Đồ dùng dạy học - Mẫu hình tròn - Qui trình gấp hình tròn, giấy thủ công III, Hoạt động dạy học 1,Giới thiệu bài: 1 2. Bài mới: 2. 1- Hớng dẫn HS quan sát, nhận... cố-dặn dò (2) - Gv củng cố bài, nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà thực hành làm cho đẹp Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 23 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán phong bì I, Mục tiêu: Giúp hs: Học sinh biết cách gấp, dán phong bì Gấp cắt dán đợc phong bì Giáo dục hs thích làm phong bì để sử dụng II, Đồ dùng dạy học: - Gv: Mẫu phong bì, qui trình gấp cắt dán phong bì... Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 25 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công ôn tậptra chơng II - Phối hợp gấp, cắt, dán, hình I, Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá kiến thức kĩ năng của hs qua sản phẩm là 1 trong những sản phẩm gấp, cắt, dán đã học - Thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học II, Đồ dùng dạy học: Hình mẫu của bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 III, Hoạt động dạy học: 1- ổn... cố dặn dò: 2 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà và chuẩn bị giờ sau: Ôn tập tiếp Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 26 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công ôn tập chơng II - Phối hợp gấp, cắt, dán, hình I, Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá kiến thức kĩ năng của hs qua sản phẩm là 1 trong những sản phẩm gấp, cắt, dán đã học - Thực hành gấp, cắt, dán một trong... đẹp Gv đánh giá sản phẩm của hs theo 2 mức: + Hoàn thành + Cha hoàn thành 3- Củng cố dặn dò: 2 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà và chuẩn bị giờ sau: Làm dây xúc xích trang trí Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 27 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Làm dây xúc xích trang trí I, Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công -... Dán hình tròn 2. 3- Thực hành gấp hình tròn 12 - GV cho HS nêu lại các bớc gấp hình tròn và hớng dẫn HS thực hành gấp hình tròn - GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng 3 Củng cố - Dặn dò: 3 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau: Gấp, cắt, dán hình tròn (tiếp) Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 14 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán... ngợc chiều Dán chân biển báo và tờ giấy Dán hình tròn màu xanh chùm lên Dán hình chữ nhật màu trắng giữa hình tròn * GV tổ chức thực hành GV quan sát nhắc nhở 2, Củng cố Dặn dò: (2) - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 16 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều... trắng ở giữa GV cho hs trng bày sản phẩm chấm 2. Củng cố dặn dò: (2) - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 17 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi I, Mục tiêu: - Gấp, cắt, dán đợc biển báo chỉ chiều xe đi - HS biết cách gấp, dán biển báo chiều xe đi - Có ý thức chấp... đi - HS thực hành, GV quan sát nhắc nhở HS 2. Củng cố dặn dò: (2) - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 18 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi I, Mục tiêu: - Gấp, cắt, dán đợc biển báo chỉ chiều xe đi - HS biết cách gấp, dán biển báo chiều xe đi - Có ý thức chấp... cho điểm những sản phẩm đẹp, đúng kĩ thuật 2 Củng cố - dặn dò: 2 - GV cùng HS củng cố bài, GV nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà và chuẩn bị giờ sau: Thực hành Làm dây xúc xích trang trí Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên 29 GV: Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Làm dây xúc xích I, Mục tiêu: Giúp HS: HS biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công Làm đợc dây xúc xích để trang trí Thích . cắt, dán hình tròn (tiếp). Trờng Tiểu học A Yên Nhân - ý Yên GV: 14 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (t2) I,. Yên GV: 13 Giáo án thủ công lớp 2 Năm học 20 10 - 20 11 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (t1) I, Mục tiêu: - Giúp học sinh biết cách gấp cắt dán hình tròn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thủ công lớp 2 (cả năm), Giáo án thủ công lớp 2 (cả năm),