0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

23 4,136 105

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 11:11

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 TUẦN:01 Ngày soạn: 23/8/2009 Ngày giảng: 25/8/ 2009 Tiết 1: Học hát bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hoàng I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết vỗ tay theo bài hát. (sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát) - Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh. + Bảng phụ chép sẵn lời ca. - Học sinh: + Sách giáo khoa, đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp: - Hát tập thể.(2’) 2. Bài mới: Học hát bài: “ Quê hương tươi đẹp ” TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 20 ’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Quê hương tươi đẹp” + Giới thiệu bài hát: + Hát mẫu: + Đọc lời ca: - Đây là một trong những bài dân ca của dân tộc Nùng. Họ sinh sống ở những vùng thấp của rừng núi phía Bắc nước ta. Với giai điệu mượt mà, êm ả bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và con người, mà hôm nay cô muốn giới thiệu với chúng ta. - GV đàn, hát mẫu toàn bộ giai điệu bài hát 1-2 lần cho lớp nghe. - GV chia bài hát thành những câu hát ngắn (5 câu) - HS lắng nghe - HS nghe hát mẫu. - HS đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 10’ 3’ + Tập hát từng câu: Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm. + Gõ đệm theo phách: + Củng cố và dặn dò hướng dẫn HS tập đọc từng câu. - Hướng dẫn HS đọc theo tiết tấu lời ca. - Mỗi câu hát GV cho học sinh hát lại 2-3 lần để thuộc lời ca và giai điệu bài hát. + Hướng dẫn HS theo lối móc xích, để hoàn thiện bài hát. + GV chú ý sửa cao độ cho học sinh. + GV cho học sinh hát theo nhóm, tổ, dãy. + GV nhận xét. - GV làm mẫu 1-2 lần, yêu cầu HS lắng nghe và hướng dẫn thực hiện. Quê hương em biết bao x x x tươi đẹp … x - GV chia lớp thành từng dãy, tổ thực hiện. - GV nhận xét - đánh giá - GV chốt lại bài. - Cho lớp ôn lại bài hát kết hợp gõ đệm. - Giao việc cho HS. - HS đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - HS hát theo nhóm, tổ, dãy. - HS lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS thực hiện theo dãy. - HS ghi nhớ. TUẦN:02 Ngày soạn: 30/8/2009 Ngày giảng: 01/9/2009 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 Tiết 2: Ôn hát bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bai hát.( Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca) II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh + Tham khảo một số động tác phụ hoạ cho bài hát. - Học sinh: + Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra bài cũ trong quá trình ôn. 3. Bài mới: Ôn bài hát: “ Quê hương tươi đẹp ” TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 10 ’ 20’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Quê hương tươi đẹp” + Hát vận động theo nhạc. Hoạt động 2: Hát kết hợp - GV cho HS nghe lại toàn bộ giai điệu bài hát. - GV đặt câu hỏi: Tên bài hát vừa được nghe đó là dân ca của dân tộc nào? - GV hướng dẫn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, tổ, kết hợp gõ đệm. -GV làm mẫu, hướng dẫn HS đứng tại chỗ hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. + Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV nhân xét và khen thưởng động viên. - HS lắng nghe + Tên bài: “Quê hương tươi đẹp” + Dân ca của dân tộc Nùng - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - HS biểu diễn trước lớp. + Từng nhóm HS + Từng cá nhân Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 5’ với gõ đệm. + Theo tiết tấu lời ca. Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò - GV thực hiện mẫu, yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện lại. VD: Quê hương em biết bao x x x x x tươi đẹp … x x -GV chia lớp thành 2 dãy: dãy 1 hát dãy 2 gõ đệm và ngược lại. - Hướng dẫn HS ôn với nhiều hình thức dãy, nhóm…. - GV đánh giá, nhận xét. - GV chốt lại bài. - GV đệm đàn cùng hát với HS. - Nhận xét giờ học. - Giao việc cho HS. - HS lắng nghe. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ.  TUẦN:03 Ngày soạn:06/9/2009 Ngày giảng:08/9/2009 Tiết 3: Học bài hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát, kết hợp vỗ tay theo bài hát (biết gõ đệm theo phách) - Giáo dục tình thân ái bạn bè. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh + Bảng phụ chép sẵn lời ca. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 -Học sinh: + Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: 2’ 3. Bài mới: Học hát bài “ Mời bạn vui múa ca” TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 20’ Hoạt động 1: học bài hát “Mời bạn vui múa ca” + Giới thiệu bài hát: + Hát mẫu + Đọc lời ca + Dạy hát từng câu - GV ghi bảng. - Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có rất nhiều sáng tác hay cho mọi lứa tuổi, nhất là với tuổi thơ như: Chú voi con ở bản Đôn; Chiếc đèn ông sao…. nhạc sĩ Phạm tuyên còn được gọi với cái tên thân mật là nhạc sĩ tuổi thơ. - Trong tiết học này các em sẽ được làm quen với một bài hát, đó cũng là đoạn trích từ cảnh “ Mèo đi câu cá” của nhạc sĩ Phạm Tuyên có tựa đề: “Mời bạn vui múa ca ”. - GV đàn, hát mẫu toàn bộ giai điệu bài hát 1-2 lần cho lớp nghe. - GV đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc theo tiết tấu của bài. - GV chia bài hát thành những câu hát ngắn, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời ca và giai điệu. Hướng dẫn theo lối móc xích để hoàn thiện hướng dẫn HS tập đọc tường câu. - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS nghe hát mẫu - HS đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - HS học hát từng câu. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 10’ 3’ Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. + Theo phách: Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò - GV gõ làm mẫu, yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện lại. Chim ca líu lo, hoa như x x x x đón chào… x xx - GV hướng dẫn gõ đệm theo hình thức: dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - GV chốt lại bài. - Giáo dục các em biết yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, tình thân ái với bạn bè. -GV giao việc cho HS. - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca theo đọc lời ca theo: dãy, tổ, nhóm, cá nhân. -HS lắng nghe - HS ghi nhớ.  TUẦN:4 Ngày soạn: 13/9/2009 Ngày giảng:15/9/2009 Tiết 4: - Ôn hát bài: MỜI BẠN VUI MÚA CA - Trò chơi:Theo bài đồng dao “ NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ” I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát đúng giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.(tham gia tập biểu diễn bài hát). - Tham gia trò chơi. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh. + Tham khảo trò chơi. - Học sinh: + Sách giáo khoa, đồ dùng học tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: 1. Ổn định lớp: Hát tập thể (2’) 2. Kiểm tra bài cũ trong quá trình ôn. 3. Bài mới: - Ôn bài hát: “ Mời bạn vui múa ca ” - Trò chơi: Theo bài đồng dao “ Ngựa ông đã về ” Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 15 ’ 15’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Mời bạn vui múa ca” + Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Hoạt động 2: Trò chơi theo bài đồng dao: “Ngựa ông đã về” - GV ghi bảng. - GV đàn lại giai điệu bài hát cho lớp nghe, yêu cầu HS nói tên bài hát? Tên tác giả? + GV hướng dẫn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, tổ. + GV chú ý sửa cao độ. - GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - GV làm mẫu và yêu cầu HS quan sát và thực hiện lại. + GV cho lớp đứng lên tại chỗ vận động nhịp nhàng. + Mời cá nhân lên biểu diễn. - GV nhân xét, khen thưởng động viên. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết tấu. Nhong nhong nhong ngựa x x x x ông đã về. Cắt cỏ bồ đề x x x x x x x cho ngựa ông ăn. x x x x + HS nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp - HS ghi bài + Tên bài: “ Mời bạn vui múa ca ” + Tác giả: Phạm Tuyên - HS ôn bài hát theo dãy, nhóm, tổ, cá nhân. -HS hát kết hợp gõ đệm. - HS quan sát GV làm mẫu. - Cá nhân biểu diễn - HS đọc theo hướng dẫn của GV. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 3’ Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò que giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai rơi là thua. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa một tay giả nắm cương, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua. - Chốt lại bài học - Nhận xét chung giờ học. - Giao việc cho HS. - HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. TUẦN:5 Ngày soạn: 21/9/2009 Ngày giảng:23/9/2009 Tiết 5: Ôn tập hai bài hát : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN VUI MÚA CA I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.( biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca) Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 - Biết kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh - Đàn và hát thuần thục. Học sinh: - Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC: 1. Ổn định lớp:Hát tập thể.(2’) 2. Kiểm tra bài cũ: trong quá trình ôn. 3. Bài mới: Ôn tập 2 bài hát: “Quê hương tươi đẹp” - “Mời bạn vui múa ca” TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 15 ’ 15’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Quê hương tươi đẹp” Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Mời bạn vui múa ca” - GV ghi bảng. - GV đàn cho HS nghe giai điệu bài hát “ Quê hương tươi đẹp” + GV đặt câu hỏi: Tên bài hát vừa được nghe là bài gì? Là dân ca của dân tộc nào? + GV hướng dẫn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: Dãy, nhóm, bàn, tổ kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. + GV hướng dẫn HS kết hợp vận động phụ hoạ(vỗ tay, nhún chân nhịp nhàng) + Mời HS lên biểu diễn trước lớp theo nhóm, tổ, cá nhân - GV nhân xét, khen thưởng động viên. - GV ghi bảng. - GV đàn cho HS nghe - HS ghi bài. - HS lắng nghe giai điệu + Tên bài: “ Quê hương tươi đẹp” + Dân ca: Dân tộc Nùng - HS hát kết hợp gõ đệm - HS biểu diễn trước lớp. + Từng nhóm HS + Từng tổ + Từng cá nhân - HS ghi bài - HS lắng nghe. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2010 - 2011 3’ Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò giai điệu bài hát và yêu cầu HS nói tên bài hát vừa được nghe là bài gì? Tác giả ? + GV hướng dẫn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. + Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân. - GV chốt lại bài. - Khen thưởng những HS tích cực, nhắc nhở những em chưa tích cực cần cố gắng hơn trong giờ sau. - GV giao việc cho HS. + Bài: Mời bạn vui múa ca + Tác giả: Phạm Tuyên - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ.  TUẦN:6 Ngày soạn: 28/9/2009 Ngày giảng:30/9/2009 Tiết 6: Học bài hát : TÌM BẠN THÂN Nhạc và lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU: - Học sinh hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát .( biết gõ đệm theo phách) II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh - Đàn và hát thuần thục. Học sinh: - Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC: 1. Ổn định lớp:Hát tập thể.(2’) 2. Bài mới: Học bài hát: “Tìm bạn thân” TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 20 ’ Hoạt động 1: Dạy bài hát - GV ghi bảng - HS ghi bài Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n GV: … 10 [...]...  Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 19 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 TUẦN :11 Ngày soạn: 02 /11 /2009 Ngày giảng:04 /11 /2009 Tiết 11 : Học bài hát : ĐÀN GÀ CON Nhạc: Philippencô Lời: Việt Anh I MỤC TIÊU: - Học sinh hát theo giai điệu với lời ca 1 của bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát ( biết gõ đệm theo phách) II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh... dặn dò  TUẦN :12 Ngày soạn: 09 /11 /2009 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n Ngày giảng :11 /11 /2009 21 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 Tiết 12 : Ôn tập bài hát : ĐÀN GÀ CON Nhạc: Philippencô Lời: Việt Anh I MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng 2 lời ca của bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Đàn, nhạc cụ gõ đệm cho học sinh... ( lời 1) - GV đàn, hát mẫu lại -HS nghe lại bài hát toàn bộ giai điệu bài hát cho lớp nghe + GV cho lớp hát lại lời ca 1 của bài hát theo hình Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 12 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 thức đối đáp + GV hướng dẫn cho HS - HS ôn theo hướng ôn bài hát lời ca 1 Chú ý dẫn của GV sửa sai cho HS 10 ’ + Chia lớp thành dãy, nhóm, tổ ôn bài hát kết hợp vận động theo nhạc +... vận động - GV hướng dẫn HS vận - HS hát kết hợp vận theo nhạc động theo nhạc động - GV làm mẫu, yêu cầu HS quan sát và thực hiện lại Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 13 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 Hoạt động 3: Củng cố và - GV chốt lại bài và nhận - HS lắng nghe dặn dò xét chung  TUẦN:8 Ngày soạn: 12 /10 /2009 Ngày giảng :14 /10 /2009 Tiết 8: Học bài hát : LÝ CÂY XANH Dân ca Nam Bộ... và dặn dò Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - GV chốt lại bài, giáo dục - HS lắng nghe các em thêm yêu các làn điệu dân ca 15 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 - Nhận xét chung - Giao việc cho HS - HS ghi nhớ  TUẦN:9 Ngày soạn: 19 /10 /2009 Ngày giảng: 21/ 10/2009 Tiết 9: Ôn tập bài hát : - LÝ CÂY XANH -TẬP NÓI THEO THƠ TIẾT TẤU I MỤC TIÊU: - Học... hình thức: Dãy, nhóm, bàn, tổ, cá nhân kết hợp gõ đệm -GV chú ý sửa cao độ cho HS Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 18 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 + Hướng dẫn HS ôn hát - HS hát vận động kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc + Khuyến khích cá nhân biểu diễn trước lớp 15 ’ + GV nhân xét đánh giá Hoạt động 2: Ôn tập bài - Hướng dẫn HS ôn lại bài - HS thực hiện theo hát “ Lý cây xanh” hát bằng... dãy, tổ, nhóm Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n 11 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 - GV sửa sai (nếu có) + Củng cố và dặn dò - GV chốt lại bài - Nhận xét chung - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe - Giao việc cho HS - HS ghi nhớ  TUẦN:7 Ngày soạn: 05 /10 /2009 Ngày giảng:07 /10 /2009 Tiết 7: Học bài hát : TÌM BẠN THÂN ( Tiếp theo ) Nhạc và lời: Việt Anh I MỤC TIÊU: - Học... 1 “ Tìm bạn thân” 10 ’ + Giới thiệu bài hát: N¨m häc: 2 010 - 2 011 - Bài hát này có 2 lời ca, -HS lắng nghe tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của tuổi nhi đồng thơ ngây - Bài hát được tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 19 60 Cho đến nay vẫn được các em nhỏ, các thế hệ hát và ghi nhớ + Nghe hát mẫu: - GV đàn, hát mẫu toàn bộ -HS nghe hát mẫu giai điệu bài hát 1- 2 lần cho lớp. .. bằng nhiều hình gõ đệm thức: tập thể, dãy, nhóm, 16 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 bàn, cá nhân kết hợp gõ đệm -GV chú ý sửa cao độ cho HS 15 ’ - Hướng dẫn HS một số - HS vận động theo động tác phụ hoạ cho bài nhạc hát thêm phần sinh động Hoạt động 2: Tập nói - GV hướng dẫn HS vỗ - HS thực hiện theo thơ theo tiết tấu tay hoặc gõ đệm theo âm hướng dẫn của GV hình tiết tấu ta ta ta ta ta... dặn dò - GV chốt lại bài - HS thực hiện và ghi nhớ - Nhận xét chung - Giao việc cho HS  TUẦN :10 Ngày soạn: 26 /10 /2009 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n Ngày giảng:28 /10 /2009 17 GV: … Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 Tiết 10 : Ôn tập hai bài hát : TÌM BẠN THÂN LÝ CÂY XANH I MỤC TIÊU: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo . Nh©n GV: … 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 TUẦN :11 Ngày soạn: 02 /11 /2009 Ngày giảng:04 /11 /2009 Tiết 11 : Học bài hát : ĐÀN GÀ CON Nhạc: Philippencô. Nh©n GV: … 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 1 N¨m häc: 2 010 - 2 011 TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của HS 15 ’ 15 ’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Mời bạn vui
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm), Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm),

Hình ảnh liên quan

-GV ghi bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV ghi bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát -GV ghi bảng -HS ghi bài - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

20.

’ Hoạt động 1: Dạy bài hát -GV ghi bảng -HS ghi bài Xem tại trang 10 của tài liệu.
Tiết 7: Học bài hát: TÌM BẠN THÂN ( Tiếp theo ) - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

i.

ết 7: Học bài hát: TÌM BẠN THÂN ( Tiếp theo ) Xem tại trang 12 của tài liệu.
-GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
-GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
-GV ghi bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
-GV ghi bảng. - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 18 của tài liệu.
-GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 20 của tài liệu.
-GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc lớp 1 (cả năm)

ghi.

bảng Xem tại trang 22 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN