0

ga vat lý 9 chuan 2010-2011 bai 2

3 348 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 19:10

Tuần: 1 Ngày soạn: . Tiết: 2 Ngày dạy: . Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I. MUC TIÊU: 1. Kiến Thức: - Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị là gì. - Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. - Phát biểu được định luật ôm đối với đoạn mạch có điện trở. 2. Kĩ Năng: - Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. 3. Thái Độ: - Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, say mê vận dụng khoa học vào thực tế. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo Viên: - Sách giáo khoa, giáo án. - Kẻ sẵn bảng giá trị thương số U/I theo SGK. Số liệu lấy ở bảng 1 và bảng 2 bài trước. Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng 2. Mỗi Nhóm Học sinh: - Học kĩ bài, làm đầy đủ bài tập và đọc trước bài mới. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG 8’ 20’ HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ – TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP: - HS đứng lên trả lời. Câu 1: Trình bày rõ, đúng (3đ) Câu 2: Xác định đúng thương số U/I (4đ) • Nêu nhận xét (3đ) - 2 HS nhận xét câu trả lời của bạn - HS nghe, suy nghĩ. - HS khác nhận xét phần trình bày của bạn. HĐ2: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ĐIỆN TRỞ : - HS làm theo yêu cầu của GV. - HS tính thương số U/I với số liệu bảng 1 và 2 để rút ra nhận xét, trả lời C 2 . - Cá nhân đại diện trả lời. - HS nhận xét, thống nhất ⇒ Ghi VBH. - HS đọc phần thông báo mục 2 và nêu được công thức tính điện trở: + R = U/I - HS lắng nghe, ghi nhận. + Dùng ampe kế và vôn kế. Ampe kế mắc nối tiếp vào vật dẫn, vôn kế mắc song song. - HS cả lớp vẽ sơ đồ vào vở của mình ⇒ 1 HS đứng lên nhận xét bài vẽ của bạnh trên bảng. - HS tập đổi đơn vị: 2k Ω = …………. Ω  Kiểm tra bài cũ: . Nêu kết luận về mối quan hệ giữa HĐT giữa 2 đầu dây dẫn và CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó? . Từ kết quả ở bảng 1 bài trước hãy xác định thương số U/I. Từ đó nêu nhận xét? + Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn ⇒ GV đánh giá, ghi điểm.  ĐVĐ: Đối với dây dẫn trong thí nghiệm ở bảng 1 ta thấy nếu bỏ Qua sai số thì thương số U/I có giá trị như nhau. Vậy với các dây dẫn khác kết quả có như vậy không? ⇒ Bài mới. - Yêu cầu HS dựa vào bảng 2, xác định thương số U/I với dây dẫn ⇒ Nêu nhận xét và trả lời C 2 . - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C 2 (trong 3 phút) - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời C 2 - GV thống nhất câu trả lời ⇒ Cho HS ghi VBH. - Yêu cầu HS đọc phần thông báo của mục 2 và trả lời câu hỏi: + Nêu công thức tính điện trở? - GV giới thiệu kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện, đơn vị điện trở. + Muốn đo điện trở của một vật dẫn cần dùng dụng cụ gì? + Mắc dụng cụ đó như thế nào? - Từ câu hỏi trên yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện, dùng dụng cụ đo xác định đuện trở của một dây dẫn. ⇒ GV sửa chữa sai sót. - Hướng dẫn HS cách đổi điện trở. I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN: . Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn: - Với mỗi dây dẫn thì thương số U/I có giá trị xác định và không đổi. - Với hai dây dẫn khác nhau thì thương số U/I có giá trị khác nhau. . Điện trở: - Điện trở là đại lượng biểu thị mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn nhiều hay it. - Công thức: U R I = - Đơn vị đo điện trở là Om, Kí hiệu: Ω - Ngoài ra còn các đơn vị: 1k Ω = 1000 Ω 1M Ω = 1000000 Ω - Kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện: Hoặc U I= R . HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (4’) - Học bài và trả lời được các câu hỏi:  Phát biểu Định luật ôm?  Nêu hệ thức của định luật?  Nêu ý nghĩa và công thức tính điện trở của dây dẫn? - Về đọc tiếp phần “Có thể em chưa biết” - Làm các bài tập 2.1  2.4 SBT. * Hướng dẫn: + Bài 2.1: Tương tự cách vẽ đồ thị, ta xác định CĐDĐ + Bài 2.2; 2.4: Chỉ dựa vào công thức R = U/I từ đó ⇒ I = U/R và U = R.I + Bài 2.3: Dựa vào số liệu và vẽ như ở bài 1. - Xem trước bài mới “Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế”  Nội dung cần tìm hiểu, chuẩn bị: • Mẩu báo cáo thực hành (Tr 10 SGK) • Các bước tiến hành thí nghiệm. IV. RÚT KINH NGHIỆM: . chưa biết” - Làm các bài tập 2. 1  2. 4 SBT. * Hướng dẫn: + Bài 2. 1: Tương tự cách vẽ đồ thị, ta xác định CĐDĐ + Bài 2. 2; 2. 4: Chỉ dựa vào công thức R =. liệu lấy ở bảng 1 và bảng 2 bài trước. Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng 2. Mỗi Nhóm Học sinh: - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: ga vat lý 9 chuan 2010-2011 bai 2, ga vat lý 9 chuan 2010-2011 bai 2,