0

Thuyet minh bien phap thi công duong cao toc cau gie ninh binh

124 379 1
  • Thuyet minh bien phap thi công duong cao toc cau gie ninh binh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2020, 19:29

Thuyet minh bien phap thi công duong cao toc cau gie ninh binh + Đặc điểm địa hình– Tuyến đường đi qua khu vực có địa hình tương đối phức tạp, đa dạng đặc trưng là thung lũng và đồi núi cao với nhiều khe tụ thuỷ đổ xuống từ sườn đốc, tuyến được triển khai bám theo sườn đồi, tuyến đi qua các thôn bản đã có. Độ dốc ngang lớn, trung bình là 70%.+ Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn– Nằm trong địa bàn tỉnh Lai Châu, là một tỉnh đồi núi nên tình hình khí hậu khu vực cũng mang các nét đặc trưng, mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4.– Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 2425oC, Những tháng giữa mùa đông khá lạnh có 3 tháng (từ tháng 12 đến tháng 2) nhiệt độ xuống dưới 20oC, tháng lạnh nhất là tháng 1 có nhiệt độ trung bình khoảng 1819oC. Mùa hạ có tới 34 tháng nhiệt độ trung bình vượt quá 30oC (từ tháng 4 – đến tháng 8). Tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7 có nhiệt độ trung bình là 34oC.– Lượng mưa trung bình năm trong khu vực khoảng 2.200 – 2.500mm. Mùa mưa kéo dài 06 tháng, bắt đầu từ tháng 07 và kết thúc vào tháng 12. Ba tháng mưa lớn nhất là vào tháng 8, 9, 10. Chế độ mưa biến động mạnh.– Độ ẩm trung bình năm của khu vực tuyến đi qua khoảng 8384%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 có độ ẩm trên dưới 90%. Thời kỳ ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông. Biên độ dao động độ ẩm giữa các tháng ẩm nhất và khô nhất đạt tới 1819%. Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lé 9710 Km229+694,335 Thut minh biƯn ph¸p tỉ chøc thi công Dự án Xây dựng đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình Gói thầu 3-1B-cầu vợt tỉnh lộ 9710: Km229+694,335 - PhÇn I: giíi thiƯu chung Tên công trình: - Dự án xây dựng đờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710: Km229+694,335 Khái quát công trình: 2.1 Tổng quát: - Gói thầu số 10 gói thầu dự án đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình Hớng tuyến gói thầu cắt ngang sông Châu, địa giới hành xã Tiên Hiệp, Tiên Hải huyện Duy Tiên; xã Liêm Truyền, Liêm Tiết huyện Thanh Liêm; xã Liêm Chung, Liêm Chính thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam + Tên dự án: Dự án Xây dựng đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình + Điểm đầu: Km227+500 thuộc địa phận xã Tiên Hiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam + Điểm cuối: Km232+000 cách Quốc lộ 21 khoảng 1.100 m thuộc địa phận xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm Hà Nam + Tổng chiều dài: 4.500 m + Gói thầu số gói 3.1A, 3.1B, 3.1C 3.2 - Phạm vi gói thầu 3.1B: + Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 2.2 Điều kiện tự nhiên khu vực tuyến qua: 2.2.1 Mô tả chung: Gói thầu 3.1B thuộc dự án đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình thuộc địa phận xã Tiên Hiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam Gói thầu 3.1B theo hớng Bắc Nam, nằm bên trái (phía Đông) cách quốc lộ 1A trung bình 4-5km, cách thị xã Phủ Lý khoảng 3km 2.2.2 Đặc điểm địa hình: 2.2.2.1 Tổng quan địa hình khu vực tuyến qua: Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Tỉnh Hà Nam nằm vùng tiếp giáp vùng đồng sông Hồng dải đá trầm tích phía Tây, nằm vùng trũng đồng sông Hồng nên có địa hình đa dạng, vừa có đồng bằng, có vùng trũng, vừa có vùng bán sơn địa, khu vực có độ cao chênh lệch Về địa hình khu vực tuyến qua đợc chia thành hai vùng rõ: - Vùng đồi núi phía Tây vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc biệt đá vôi, có tiềm phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng xi măng, có tiềm lớn để phát triển du lịch - Vùng đồng vùng đất đai mùa mỡ bãi bồi ven sông Hồng, sông Đáy, sông Châu, có tiềm để phát triển nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm du lịch sinh thái Tuyến đờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy dọc phía Đông QL1A nên hoàn toàn nằm khu vực ®ång b»ng Tuy nhiªn trªn nỊn ®ång b»ng vÉn nỉi lên vài vị trí núi nhng mang tính đơn độc Hớng tuyến đờng cao tốc tránh tối đa địa hình đặc biệt nêu 2.2.2.2 Điều kiện địa hình khu vực tuyến qua: Khu vực nghiên cứu hoàn toàn nằm vùng đồng bằng, cao độ thiên nhiên khu vực tuyến qua hầu hết thấp m, trung bình từ +1,2 - +1,8 m Tuyến chủ yếu cắt qua khu vực cánh đồng 2.2.3 Đặc điểm địa chất: 2.2.3.1 Đặc điểm địa hình, địa mạo Khu vực khảo sát thuộc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam nằm khu vực địa hình đồng Bắc Bộ có mức độ phân cắt Cao độ địa hình biến đổi từ +2,48 m (khu vực lỗ khoan 9710-01T) đến +2,98m (khu vực lỗ khoan 9710-02P) Thành tạo nên bề mặt địa hình trầm tích đệ tứ bao gồm: Sét, sét pha lẫn hữu cơ, cát vật liệu đắp đờng 2.2.3.2 Địa tầng: Trong phạm vi nghiên cứu, địa tầng từ xuống bao gồm lớp đất nh sau: - Lớp đất đắp đất trồng trọt: Đất đắp đất trồng trọt khu vực khảo sát loại đất đắp đờng đất, gồm loại sét, sét Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 pha lẫn sạn, gặp lỗ khoan LKC1, 9710-01T 9710-02P Cao độ mặt lớp cao độ bề mặt địa hình thay đổi từ +2,98 m (9710-02P) đến +2,48 (9710-01T) Cao độ đáy lớp thay đổi từ 2,19 m (LKC1) đến 1,28 m (9710-01T) chiều dày thay ®ỉi tõ 0,3 m (LKC1) ®Õn 1,2 m (9710-01T) - Líp sè 2: Phơ líp sè 2b: SÐt mµu nâu xám trạng thái dẻo chảy Phụ lớp gặp lỗ khoan LKC1 9710-02T, có chiều dày thay ®ỉi tõ 3,4 m (9710-02T) ®Õn 8,2 m (LKC1) Cao độ mặt phụ lớp thay đổi từ 2,19 (LKC1) ®Õn 1,78 m (9710-02T) Cao ®é ®¸y phơ líp thay ®æi tõ -1,62 m (9710-02P) ®Õn -6,01 m (LKC1) ThÝ nghiệm SPT cho giá trị N Cờng độ quy íc R’< 1KG/cm2 - Líp sè 3: Phơ líp số 3b: Sét màu nâu xám, xám nâu trạng thái dẻo chảy Phụ lớp gặp lỗ khoan 9710-01T 9710-02P, có chiều dày thay đổi từ 5,4 m (9710-01T) đến 11,9 m (9710-02P) Cao độ mặt lớp thay ®ỉi tõ 1,28 m (9710-01T) ®Õn -1,62 m (9710-02P) Cao độ đáy lớp thay đổi từ -4,12 m (9710-01T) đến -13,52 m (9710-02P) Thí nghiệm SPT cho giá trị N tõ ®Õn Cêng ®é quy íc R’< 1KG/cm2 - Líp sè 6: Phơ líp sè 6b: C¸t pha màu nâu xám, xám nâu trạng thái dẻo Phụ lớp gặp lỗ khoan LKC1, 9710-01T 9710-02P, có chiều dày thay đổi từ 12,5 m (9710-02P) đến 18 m (9710-01T), riêng lỗ khoan LKC1 cha khoan hết chiều dày phụ lớp Cao độ mặt phụ lớp thay đổi từ -4,12 m (9710-01T) đến -13,52 m (9710-02P) Cao độ đáy phụ lớp thay đổi tõ -22,12 m (9710-01T) ®Õn -26,02 m (9710-02P) ThÝ nghiƯm SPT cho giá trị N từ đến 19 Cờng ®é quy íc R’< 1KG/cm2 - Líp sè 7: Phơ lớp số 7b: Sét pha màu xám trạng thái dẻo chảy Lớp gặp lỗ khoan 9710-01T với chiều dày lớp 4,4 m Cao độ mặt lớp -22,12 m, cao độ đáy lớp -26,52 m Thí nghiệm SPT cho giá trị N từ đến 19 Cờng độ quy íc R’< 1KG/cm2 - Líp sè 8: Nhµ thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Phụ lớp số 8: Sét màu xám nâu, nâu xám trạng thái dẻo mềm Phụ lớp gặp lỗ khoan 9710-01T 9710-02P, có chiều dày thay đổi từ m (9710-02P) đến 13,2 m (9710-01T) Cao độ mặt phơ líp thay ®ỉi tõ -32,52 m (9710-01T) ®Õn -40,02 m (9710-02P) Cao độ đáy phụ lớp thay đổi từ -45,72 m (9710-01T) ®Õn -46,02 m (971002P) ThÝ nghiƯm SPT cho giá trị N từ đến Cờng độ quy íc R’< 1KG/cm2 - Líp sè 10: C¸t pha màu xám vàng xám trắng Dựa vào trạng thái có thĨ chia líp sè 10 thµnh hai phơ líp sau: Phụ lớp số 10a: Cát pha màu xám vàng trạng thái dẻo Phụ lớp 10a gặp lỗ khoan 9710-02P với chiều dày lớp 3,5 m Cao độ mặt phụ lớp -46,02 m, cao độ đáy phụ lớp -49,52 m Thí nghiệm SPT cho giá trị N từ 25 ®Õn 29 Cêng ®é quy íc R’=1,5KG/cm2 Phơ líp sè 10b: Cát pha màu xám vàng, xám trắng trạng thái dẻo cứng Phụ lớp gặp lỗ khoan 9710-02P Theo yêu cầu kỹ thuật khoan qua chúng đợc 7,5 m Cao độ mặt phụ lớp -49,52 m Thí nghiệm SPT cho giá trị N 40 đến >50 Cêng ®é quy íc R’=3,0 KG/cm2 - Líp sè 11: Cát nhỏ màu xám vàng kết cấu chặt vừa Lớp gặp lỗ khoan 9710-01T với chiều dày lớp 3,3 m Cao độ mặt lớp -45,72 m, cao độ đáy lớp -49,02 m Thí nghiệm SPT cho giá trị N 29 Cờng độ quy ớc R’=1,5KG/cm2 - Líp sè 12: Phơ líp sè 12b: C¸t vừa màu xám vàng, xám trắng kết cấu chặt đến chặt Phụ lớp gặp lỗ khoan 9710-01T Theo yêu cầu kỹ thuật khoan qua chúng đợc 10 m Cao độ mặt phụ lớp -49,02 m Thí nghiệm SPT cho giá trị N từ 39 đến >50 Cờng độ quy ớc R=3,5KG/cm2 2.2.4 Đặc điểm khí tợng: Vị trí tuyến nằm khu vực đồng Bắc Bộ với nét đặc trng chủ yếu thời tiết gió mùa Khí hậu mang đầy đủ đặc điểm khí hậu miền: mùa đông có thời kỳ đầu tơng đối khô nửa cuối ẩm ớt, ma nhiều Tuy nhiên liên qua đến địa hình Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 thấp phẳng, khí hậu đồng Bắc Bộ biểu số nét riêng biệt Nhìn chung, khí hậu khu vực tơng đối ôn hoà, không xảy nhiệt độ thấp mùa đông nh vùng núi phía Bắc, đồng thời gặp ngày thời tiết khô nóng nh Trung Tuy nhiên, biến động chế độ ma nguyên nhân gây úng hạn, ảnh hởng đến sản xuất nông nghiệp 2.2.4.1 Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 23,3 0C Hàng năm có tháng nhiệt độ trung bình xuống dới 200C (từ tháng XII đến tháng III năm sau) Tháng lạnh tháng có nhiệt độ trung bình 16,1 0C Tháng nóng tháng VII có nhiệt độ trung bình lên tới 39,2 0C Trừ 2-3 tháng thời kỳ chuyển tiếp, lại tháng từ tháng đến tháng nhiệt độ trung bình vợt 270C Biên độ dao động ngày đêm nhiệt độ trung bình lớn 60C Thời kỳ nhiệt độ dao động mạnh tháng khô hanh đầu mùa đông, thời kỳ dao động tháng ẩm ớt mùa đông Các đặc trng chế độ nhiệt độ khu vực đợc thể bảng sau: Đặc trng Nhiệt độ trung bình năm Nhiệt độ trung bình tháng cao Nhiệt độ trung bình tháng thấp NhiƯt ®é cao nhÊt tut ®èi NhiƯt ®é thÊp nhÊt tuyệt đối Biên độ dao động ngày đêm 2.2.4.2 Ma: Trị số 23,3 29,1 16,1 39,4 >6 Lợng ma phân bố đồng Tại khu vực tuyến qua, lợng ma trung bình năm 1.889mm với số ngày ma trung bình 161 ngày mùa ma kéo dài tháng, từ tháng đến tháng 10 Trong mùa ma tập trung khoảng 80% lợng ma năm Lợng ma tăng dần từ đầu mua đến cuối mùa ma, đạt tới cực đại vào tháng (là tháng nhiều bão vùng này) với lợng ma trung bình lên tới 326mm Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Sáu tháng lại, kể từ tháng 11 đến tháng thuộc mùa ma Những tháng đầu mùa đông thời kỳ ma Mỗi tháng trung bình quan sát đợc 6-8 ngày ma nhỏ Tháng có lợng ma cực tiểu tháng I tháng II, với lợng ma dới 30 mm, 5-7 ngày ma Nửa cuối mùa đông thời kỳ ma phùn ẩm ớt Tuy lợng ma tăng không nhiều so với đầu mùa đông nhng số ngày ma nhiều rõ rệt (10-15 ngày tháng) Bảng đặc trng chế độ ma: Đặc trng Lợng ma trung bình năm (mm) Lợng ma trung bình tháng lớn (mm) Lợng ma trung bình tháng nhỏ (mm) Số ngày ma trung bình 2.2.4.3 Độ ẩm, nắng: Trị số 1.889 325,8 29,3 161 Độ ẩm trung bình năm 86% Thời kỳ ẩm ớt tháng cuối mùa đông (tháng 2, 3, 4) tháng ma phùn, độ ẩm trung bình đạt tới 90% Thời kỳ khô hanh tháng đầu mùa đông (tháng 11, 12) có độ ẩm 82% Tổng số nắng trung bình vào khoảng 1.5001.600 nắng Tháng nắng nhiều tháng VII với tổng số nắng trung bình vào khoảng 160 2.2.4.3 Gió bão: Về mùa đông, gió thờng thổi tập trung theo hai hớng: Hớng Đông Bắc hay hớng Bắc Mùa hạ gió thờng thổi theo hớng Đông Nam hớng Nam Tốc độ gió mạnh xảy vào mùa hạ, có dông bão Tốc độ gió đạt tới 30m/s-35m/s Mùa đông có gió mùa tràn gió giật đạt 20m/s Tốc độ hớng gió quan trắc đợc trạm Phủ Lý: Vmax = 26m/s hớng ENE ngày 24 tháng năm 1996 2.2.5 Thuỷ văn: Khu vực dự án thuộc vùng ảnh hởng sông lớn nh: Sông Hồng, sông Đáy sông Châu Dọc theo sông hệ thống đê ngăn lũ Các hệ thống đê kể tạo hai hệ chế độ thuỷ văn khác nhau, hệ thống thuỷ văn nội đồng chế độ thuỷ văn sông Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Điều kiện quan trọng để nghiên cứu chế độ thuỷ văn tuyến đờng tuyến đê nêu không bị vỡ tràn với tần suất thiết kế đờng cầu Trong mùa lũ trận lũ lớn, kéo dài trùng với trận ma lớn đồng gây ngập lụt đáng kể khu vực nội đồng trạm bơm tiêu không hoạt động đợc (hoặc không đợc phép hoạt động) Tần suất thiết kế đờng cao tốc công trình tun nh sau: - TÇn st mùc níc thiÕt kÕ đờng cao tốc P = 1% (chu kỳ 100 năm) - Tần suất mực nớc đờng gom P = 10% (chu kỳ 10 năm) Mực nớc thiết kế đờng chui dới cầu: H2% = 2,27 2.2.6 Quy mô: Căn vào Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2005 Thủ tớng Chính phủ cho phép đầu t Dự án xây dựng đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình (giai đoạn 1), quy mô đầu t toàn tuyến đờng gói thầu số 3.1B nh sau: 2.2.6.1 Đờng cao tốc: Trong phạm vị gói thầu số 3.1B, đờng cao tốc đợc thiết kế theo tiêu chuẩn đợc Bộ GTVT chấp thuận định phê dut TKKT cđa gãi thÇu sè nh sau: - Loại đờng: Đờng cao tốc loại A - Cấp đờng: Cấp 120 vận tốc thiết kế 120km/h Riêng vị trí cầu lớn cho phép sử dụng bán kính đờng cong lồi Rlồi = 6.000 m; bán kÝnh ®êng cong ®øng lâm: Rlâm = 5.000 m 2.2.6.1.1 Quy mô mặt cắt ngang: Đợc quy hoạch hoàn chỉnh cho xe ô tô cao tốc (nền đờng 35,5 m; mặt đờng 32,5 m) Giai đoạn xây dựng mặt đờng xe với mặt cắt ngang gồm: - Phần xe chạy: (4 cao tốc) = 2x(2x3,75) = 15 m - Dải phân cách giữa: = 1x3 = m - D¶i dõng xe khÈn cấp: = 2x3 = m - Dải an toàn trong: = 2x1 = m Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Lề trồng cỏ: = 2x1 - Nền đờng đắp dự trữ: = 2x3,75 Tæng céng: = m = 7,5 m = 35,5 m 2.2.6.1.2 Cao ®é thiÕt kÕ: Theo cao ®é thiÕt kÕ theo mùc níc tÇn st lò P = 1% Theo tĩnh không điểm vợt đờng, sông, kênh khác vào quy mô, cấp hạng công trình dới Cụ thể phạm vi gói thầu số 3.1B nh sau: Tĩnh không cầu vợt 9710 4,5 m 2.2.6.1.3 Kết cấu mặt đờng: Loại mặt đờng: Cấp cao; lớp mặt bê tông nhựa chặt rải nóng, phủ lớp bê tông nhựa tạo nhám Tầng móng đá dăm đen lớp móng dới cấp phối đá dăm Mô đun đàn hồi yêu cầu 1.910 daN/cm 2, tải trọng trục tính toán 12T 2.2.6.2 Đờng tỉnh 9710: Theo BCNC khả thi đợc duyệt ý kiến thẩm định Cục giám định QLCL CTGT, đờng tỉnh 9710 đợc thiết kế theo tiêu chuẩn đờng cấp IV đồng (TCVN 4054-98) bề rộng đờng Bnền = m, Bmặt = m Do đoạn cải tuyến để nối vào đờng ngắn nên bình diện, trắc dọc tuyến đợc châm trớc giảm cấp đảm bảo vuốt nối nhanh vào đờng 2.2.6.3 Đờng gom: Quy mô đờng giao thông nông thôn loại A, Bnền = 5,5 m, cụ thể: - Phần xe chạy: 1x3,5 = 3,5 m - LỊ trång cá: 2x1 Tỉng céng = m = 5,5 m Cao độ thiết kế đờng gom tơng đơng với cao độ mực nớc tần suất 10% có xem xét phù hợp với cao độ khu dân c hai bên đờng Mặt đờng cấp phối đá dăm láng nhựa 2.2.6.4 Phần cầu công trình: Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Quy mô: Xây dựng cầu theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh; kết cấu vĩnh cửu bê tông cốt thép bê tông cốt thép dự ứng lực - Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL93 (theo tiêu chuẩn 22TCN272-01): + Tải trọng ngời 300 Kg/m2 + Động đất cấp - Khổ cầu: + Cầu đờng cao tốc có chiều dài nhỏ 100 m (kể cống chui dân sinh), mặt cắt ngang chia thành cầu riêng biệt, khoảng cách hai cầu m, cầu chi tiết nh sau: B = 0,5+1,0+3x3,75+2,0+0,5+0,5 = 16,75m + Cầu đờng cao tốc có chiều dài lớn 100 m, mặt cắt ngang chia thành cầu riêng biệt, khoảng cách hai cầu m, cầu chi tiết nh sau: B = 0,5+1,0+3x3,75+2,0+0,5 = 16,75m 2.2.7 Quy mô: Tiêu chuẩn kỹ thuật: 2.2.7.1 Đờng cao tốc: Đợc thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729-97 tiêu chuẩn kỹ thuật khác theo Khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đờng cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình đợc quy định Quyết định số 1505/QĐBGTVT ngày 04/5/2005 Bộ GTVT 2.2.7.1 Các tuyến đờng khác: Đờng gom dân sinh đợc thiết kế tơng đơng với đờng giao thông nông thôn loại A theo 22TCN210-92 Các tiêu thiết kế cho tuyến đờng gói thầu 3.1B thể bảng sau: Tên tiêu Đơn vị Đờng cao tốc Đờng gom Loại đờng Cao tốc loại A Nông thôn loại A Tiêu chuẩn kiến nghị TCVN 572997 22TCN210-92 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Đề nghị điều chỉnh Có Không Km/h 100-120 20 Độ dốc siêu cao lớn isc % B¸n kÝnh cong n»m nhá nhÊt Rmin M 650 15 Bán kính không cần cấu tạo siêu cao M 4.000 100 Độ dài chuyển tiếp ứng với Rmin M 210 Độ dài chuyển tiếp nhỏ Lct M 125 B¸n kÝnh øng víi Lct M 1.125 M 230 20 Độ dốc dọc lên dốc lớn % §é dèc däc xng dèc lín nhÊt % 5,5 Bán kính cong đứng lồi tối thiểu M 12.000 200 Bán kính cong đứng lõm tối thiểu M 5.000 100 BỊ réng nỊn ®êng BnỊn M 28 5,5 §é dèc ngang % §é dèc lỊ đờng trồng cỏ % 6 Độ dốc mái ta luy đắp 1:2 1:1,5 Kết cấu mặt đờng (*) Đồng Giao cắt Khác mức Tốc độ tính toán Vtt Tầm nhìn chiều dừng xe Cùng mức Ghi chú: Đối với đờng cao tốc, dải dừng xe khẩn cấp giai đoạn hoàn chỉnh trùng với vị trí xe cao tốc thứ (mỗi bên) nên giai đoạn I sử dụng kết cấu nh xe khác Đối với tuyến đờng ô tô cÊp III, lỊ gia cè sư dơng kÕt cÊu ®ång với phần xe chạy 2.2.7.1 Cầu công trình: 10 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Để làm tốt công tác đảm bảo chất lợng, Nhà thầu đa lực lợng chuyên môn hoá cao công tác quản lý chất lợng thi công nhiều công trình có khối lợng, tính chất yêu cầu kỹ thuật tơng tự vào để thi công công trình Biện pháp kiểm tra chất lợng hạng mục: Biện pháp kiểm tra chất lợng chi tiết công tác: Cọc khoan nhồi, mố, dầm, mặt cầu, lan can, nền, móng đờng, tới nhựa thấm, mặt bê tông nhựa,Nhà thầu nêu chi tiết phần biện pháp thi công chi tiết hạng mục công trình Các tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra, nghiệm thu: STT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Ký hiệu Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ 22 TCN 02 - 71&QĐ chặt đất ngành GTVT 4313/2001/QĐ-BGTVT Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm kết cấu áo đờng ô tô 22 TCN 252 - 98 Quy trình thi công nghiệm thu lớp đá (sỏi cuội) gia cố xi măng kết cấu áo ®êng « t« 22 TCN 245 - 98 Quy trình thi công nghiệm thu mặt đờng cấp phối 22 TCN 304-03 Quy trình thi công nghiệm thu mặt đờng láng nhựa 22 TCN 271 - 2001 Quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đờng mềm cần đo Benkelman 22 TCN 251 - 98 Lu b¸nh lèp 22 TCN 254 - 99 Quy tr×nh kü thuật xác định dung trọng đất phơng pháp rót cát 22 TCN 13 - 79 Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đờng phơng pháp rắc cát 22 TCN 278 - 2001 10 Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá mặt đờng theo sè ®é ghå ghỊ qc tÕ IRI 22 TCN 277 - 2001 110 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 11 Quy trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đờng thớc dài 3m 22 TCN 16 - 79 12 Quy trình thi công nghiệm thu 166 - QĐ(22/01/1975) cầu cống 13 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng 22 TCN 60 - 84 14 Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa 22 TCN 62 - 84 15 Quy tr×nh thÝ nghiƯm vËt liƯu nhựa đờng 22 TCN 279 - 2001 16 Quy trình thí nghiệm cờng độ kháng ép bê tông dông cô HPS 22 TCN 68 – 84 17 Quy trình thí nghiệm xác định môđun đàn hồi vật liệu đá gia cố chất kết dính vô 22 TCN 72 - 84 18 Gèi cÇu cao su cèt thép 19 Quy trình thí nghiệm tiêu lý đá 22 TCN 57 - 94 20 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm đất phơng pháp thể tích 22 TCN 67 - 84 21 Quy trình thí nghiệm xác định cờng độ chẻ Của vật liệu hạt liên kết chất kết dính 22 TCN 73 - 84 22 Đất xây dựng- Các phơng pháp xác định tính chất - lý đất phòng thí nghiệm Tcvn 4195 đến 4202 –1995 23 Qui tr×nh lÊy mÉu vËt liƯu nhùa dùng cho đờng bộ, sân bay bến bãi 22TCN 231-96 24 Sơn tín hiệu giao thông 25 Thí nghiệm đầm nén cải tiến 26 Quy trình thử nghiệm cầu 27 Tiêu chuẩn vật liệu làm mặt đờng đá dăm 22-TCN09-77 28 Quy trình thi công nghiệm thu mặt 22-TCN06-77 TCXD171 - 89 22 TCN 217 - 84 22TCN 282,283,284,2852001 AASHTO T180 (1997) 22-TCN170-87 111 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 đờng đá dăm nớc Các tài liệu tham chiếu TT Tên qui chuẩn, tiêu chuẩn Ký hiệu Thí nghiệm xác định cờng độ BTXM TCVN 3118-1993 Bê tông nặng lấy mẫu, chế tạo bảo dỡng mẫu thử TCVN 3105-1993 Bê tông nặng phơng pháp thử độ sụt TCVN 3106-1993 Quy trình phân tích nớc dùng công trình giao thông 22TCN 61-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt đất điều kiện trờng 22TCN 66-84 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4453-1995 Cát xây dựng Cát xây dựng phơng pháp xác định hàm lợng mica Cát, đá, sỏi, xây dựng TCVN 337-86 đến TCVN 346-86 TCVN 4376-86 TCVN 1770 ®Õn TCVN 1772-87 10 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN 139-91 11 Nớc cho bê tông vữa 12 Xi măng 13 Thí nghiệm xác định hàm lợng SO3 xi măng TCVN 141-86 14 Thí nghiệm xác định hàm lợng nung xi măng TCVN 144-86 15 Xi măng TCVN 4506-87: TCVN 2655 ®Õn 2671-78 TCVN 2682-92: TCVN 4029-85 ®Õn 4032-85 TCVN 4787-89 112 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 16 Đất xây dựng TCVN 5747-93 17 Đất xây dựng Phơng pháp chỉnh lý thống kê kết tính chất - lý đất 20TCVN 74-87 18 Đất xây dựng-quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-87 19 Hàn cầu thép-yêu cầu kü tht vµ kiĨm tra 22 TCN 280-01 20 KÕt cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 4452-01 21 Quy trình thi công nghiệm thu mặt đờng đá dăm đá dăm cấp phối láng nhùa nhò t¬ng axit 22 TCN 250-98 22 VËt liƯu chèn khe co dãn cho mặt đờng BTXM AASHTO M 173(1997 23 Hợp chất bảo dỡng bê tông 24 Thí nghiệm độ sụt BTXM dùng cho mặt đờng «t« AASHTO T119(1997) 25 ThÝ nghiƯm cêng ®é BTXM dïng cho mặt đờng ôtô A ASHTO T22 (1997) 26 Thí nghiệm đơng lợng cát ASTM D2419-79(91) AASHTO M148-91 Dụng cụ thí nghiệm: - Trên sở dÉn nguån cung cÊp vËt liÖu thiÕt kÕ kü thuật Nhà thầu tiến hành lấy mẫu, thiết kế hỗn hợp, tiến hành thí nghiệm phòng trờng để kiểm tra chất lợng vật liệu trớc, sau đợc đợc dùng công trờng Tất thí nghiệm đợc thực dới giám sát T vấn giám sát Để việc kiểm tra đợc thuận lợi kịp thời Nhà thầu huy động thiết bị máy móc để thực yêu cầu trờng Công tác thí nghiệm đợc Nhà thầu ký Hợp đồng Trung thí nghiệm vật liệu xây dựng Tổng Công ty Xây dựng Trờng Sơn để phục vụ công việc thí nghiệm cho dự án Tổ chức khảo sát định vị công trình: 113 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Công tác tổ chức khảo sát định vị lại công trình đợc tiến hành sau nhận đợc thông báo trúng thầu - Thờng xuyên kiểm tra bảo quản cọc tim, cọc mốc, cọc đỉnh đờng cong để công tác quản lý kiểm tra đợc thực dễ dàng xác Quản lý chất lợng vật liệu, tay nghề: - Các loại vật liệu sử dụng vào công trờng đợc thí nghiệm đáp ứng tiêu theo yêu cầu công trình Các vật liệu không đạt yêu cầu phải đợc loại bỏ - Vật liệu lu giữ, bảo quản kho, bãi vật liệu công trờng đợc thực chế độ bảo quản quy định theo hớng dẫn nơi sản xuất yêu cầu t vấn - Để đảm bảo chất lợng công trình, đòi hỏi ngời lao động phải có hiểu biết công việc tay nghề Việc bố trí lao động công trờng hợp lý ngêi cã tay nghỊ cao vµ ngêi cã tay nghỊ thấp để có kèm cặp thực công việc - Các hạng mục quan trọng có yêu cầu kỹ thuật cao, bố trí ngời đảm nhiệm công việc qua đào tạo có nhiều kinh nghiệm 114 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 phần V - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trờng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống lụt bão trËt tù an ninh x· héi khu vùc C¸c biện pháp an toàn lao động: a An toàn ngời: - Nhà thầu thành lập phận giám sát an toàn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực quy định an toàn công trờng thi công đờng vận chuyển vật liệu - Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho toàn công nhân, lái xe, lái máy làm việc công trờng - Đối với công việc đặc thù, kỹ thuật cao đợc công nhân, cán kỹ thuật có tay nghỊ cao, nhiỊu kinh nghiƯm thùc hiƯn - Khi sử dụng thiết bị giới phải cảnh giới, sử dụng xe chuyên dụng nh cần cẩu, máy xúc, xe thang phải xuống bốn chân an toàn - Trong trình cẩu lắp cấu kiện, ngời nhiệm vụ không đợc phép vào khu vực thi công - Khi thi công phải chấp hành quy định đóng, mở điện ngành điện cảnh giới triệt để Việc lắp đặt, sử dụng lới điện thi công cần tuân theo quy định tiêu chuẩn An toàn điện điện xây dựng TCVN 4036-1085 Toàn hệ thống điện công trờng đợc bố trí nằm sơ đồ mạng điện có cầu dao chung cầu dao phân đoạn để cắt điện toàn cắt điện khu vực công trờng cần thiết Bố trí công nhân vận hành thiết bị điện ngêi qua häc tËp, kiÓm tra cã giÊy chøng nhËn đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn điện nắm vững sơ đồ cung cấp điện khu vực Dây dẫn phục vụ thi công dùng loại có bọc cách điện đợc mắc giá đỡ gỗ độ cao 5m để đảm bảo ô tô qua lại không vớng làm đứt dây gây an toàn Các hộp cầu dao đợc lắp cửa khoá cẩn thận đảm bảo không thấm nớc ngày ma gió để đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành điện Nhà thầu trang bị đầy đủ dụng cụ cao su phơng tiện bảo vệ cách điện - Trong trình thi công yêu cầu tất ngời có nhận thức tuyệt đối chấp hành quy định Nhà nớc an toàn lao động, an toàn giao thông giữ gìn vệ sinh môi trờng Do trớc triển khai dự án, ngời tham gia công việc phải đợc hớng dẫn chu đáo nội quy công trờng 115 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Vào ngày đầu tháng thi công, ban an toàn tổ chức tập hợp toàn công nhân công trờng để tập huấn giáo dục biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông - Ban huy công trờng áp dụng chế độ lao động, nghỉ ngơi hợp lý Có biện pháp giảm bớt yếu tố ảnh hởng xấu tới thể ngời lao động (Tiếng ồn, rung động, ô nhiễm bụi, khí độc) - Nhà thầu bố trí xe lu động để phục vụ cho công nhân thi công trời cần thiết nghỉ ngơi hay cấp cứu nạn nhân b An toàn thiết bị, công trình: - Mọi thiết bị đảm bảo phải đợc kiểm tra trớc đa vào sử dụng theo chế độ, có chứng kiểm tra chất lợng định kỳ - Vật t, thiết bị, thiết bị điện phải để kho bãi an toàn, đảm bảo chất lợng, không bị đổ vỡ, ẩm chập - Mỗi ca làm việc cán chuyên trách phải kiểm tra theo dõi an toàn đóng điện thức c/ Biện pháp đảm bảo an toàn thi công xây lắp hạng mục chủ yếu: - Lái xe, lái máy ngời lao động đợc huấn luyện nhắc nhở nội dung công tác an toàn trớc thi công, đặc biệt điều kiện thi công hỗn hợp xe máy nhân lực - Bố trí hợp lý máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng vận hành máy an toàn, thờng xuyên theo dõi tình trạng hoạt động, sửa chữa kịp thời h hỏng, có kế hoạch tu sửa bảo dỡng máy theo định kỳ - Tổ chức đờng vận chuyển lại nội công trờng hợp lý, tránh giao cắt nhiều luồng vận chuyển để hạn chế tai nạn xảy Tuyệt đối không dùng xe tự đổ để chở công nhân * Trong thi công công tác đất : - Khi đào hố móng tạo mái dốc, không đào thẳng đứng ®Ĩ tr¸nh sơt lë ®é rung ®éng xe máy thi công qua lại gây Chiều dài hố đào không dài có phơng án thoát nớc tốt - Đất đào từ hố đào vật liệu tập kết để thi công bố trí đủ cự ly an toàn cách mép hố đào tối thiểu 0,8m, dùng rào cứng để chắn miệng hố đào có đèn báo hiệu nguy hiểm ban đêm - Các thiết bị nặng để vận chuyển đất, đầm đất không đợc phép dừng hay vận hành phạm vi nhỏ 1,5m tính từ mép hố đào 116 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - An toàn viên cán huy thi công thờng xuyên kiểm tra phát vết nứt mép hố đào ®Ĩ kÞp thêi xư lý - Bè trÝ ngêi híng dẫn huy xe đổ đất nh vật liệu khác đảm bảo an toàn, bố trí vị trí xe quay đầu hợp lý * An toàn công tác thi công lớp móng đờng : - Trớc thi công bố trí biển báo hiệu công trờng đầu cuối đoạn đờng thi công, bố trí ngời bảng dẫn đờng tránh cho loại phơng tiện giao thông qua đờng, quy định sơ đồ chạy đến chạy ôtô vận chuyển vật liệu, chiếu sáng khu vực thi côngkhi làm đêm - Công nhân phục vụ theo máy san, lu đợc trang bị đủ ủng, găng tay, trang, quần áo lao động phù hợp với công việc - Trớc ca làm việc nhà thầu kiểm tra tất máy móc thiết bị thi công, sửa chữa h hỏng máy móc báo cáo cho cán đạo thi công trờng kịp thời * An toàn lao động thi công tới nhựa, bê tông nhựa : - Tại kho chứa nhựa, nơi nấu nhựa + Phải triệt để tuân theo quy định phòng hoả, bảo vệ môi trờng, an toàn lao động mà Nhà nớc ban hành + nơi xảy đám cháy (Kho, nơi chứa nhựa, nơi chứa nhiên liệu, nơi nấu pha trộn nhựa) phải có sẵn dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nớc vàcác lối phụ + Nơi nấu nhựa phải cách xa công trình xây dựng dễ cháy kho tàng khác 50m - Tại trờng thi công: + Trớc thi công phải đặt biển báo công trờng, biển hạn chế tốc độ, biển thắt hẹp lòng đờng đầu cuối đoạn tuyến thi công, bố trí ngời, biển dẫn để hớng dẫn xe cộ lại đờng + Công nhân phục vụ xe phun nhựa phải đeo găng tay, ủng, trang, bảo hộ lao động + Phải kiểm tra máy móc thiết bị trớc ca làm việc + Có phơng tiện y tế để sơ cứu cần thiết + Khi thi công xong phải dọn dẹp, không để đá, nhựa lấp cống rãnh, rơi vãi lề đờng * Các biện pháp an toàn thi công cọc khoan nhồi 117 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Trớc thi công phải tổ chức học tập cho ngời tham gia thi công nắm vững: Quy trình kỹ thuật quy trình an toàn lao động Phải làm cho ngời hiểu rõ an toàn lao động mục tiêu cao nhất, có ý thức bảo vệ - Trong trình thi công ngời phải vị trí mình, tập trung t tởng để làm việc, điều khiển máy xác Cấm tự động bỏ chỗ làm việc - Khi làm việc phải có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định - Thờng xuyên kiểm tra tời, cáp, phanh, dụng cụ thao tác loại máy, hệ thống truyền lu động thiết phải đợc bao cho kín để đảm bảo an toàn - Các vùng nguy hiểm công trờng phải đặt biển báo có ngời canh gác - Hệ thống dây điện, cáp điện trờng phải bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành quy định an toàn sử dụng điện Phải có công nhân chuyên môn phụ trách hệ thống điện - công trờng trách nhiệm đội trởng, tổ trởng phải định thêm ngời làm công tác bảo đảm an toàn lao động - Mỗi ca làm việc trởng ca phải chịu trách nhiệm toàn trình công việc Khi đổi ca phải bàn giao chi tiết cho trởng ca có sổ bàn giao ký nhận - Phải ghi đầy đủ vào nhật ký thi công cọc khoan nhồi - Làm việc ban đêm phải có đầy đủ đèn chiếu sáng, nơi tập trung lao động lao động nặng nhọc phải đợc chiếu sáng đèn pha * Trong thi công cẩu lắp dầm : - Lắp đặt phiến dầm cẩu, bố trí ngời huy ngời gác để đảm bảo cự ly an toµn Thång nhÊt mäi tÝn hiƯu cho mäi thµnh viên tham gia cấu lắp - Trớc cẩu hoàn tất việc kiểm tra độ lún chân đế, kiểm tra dây cáp, móc cẩu - Trong trình cẩu lắp bố trí vị trí đứng cẩu cho ngời điều khiển cẩu nhìn rõ khâu móc, buộc tuyến nâng hạ cấu kiện vào vị trí lắp đặt - Bố trí dây neo, hãm vật cẩu nhằm tránh tợng đu đa va chạm - Vị trí buộc móc cấu kiện có cạnh sắc làm đệm lót, chọn thiết bị buộc, móc phù hợp với cấu kiện, chọn thiết bị buộc, móc phù hợp với cấu kiện có khả tháo móc dễ dàng đặt cấu kiện vào vị trí 118 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 - Không sửa chữa phận thiết bị cẩu nh cấu kiện cẩu chuyển Không ngừng việc cha lắp đặt cấu kiện vào vị trí ổn định, tạo nên tợng cấu kiện bị treo lơ lửng gây nguy hiểm Các biện pháp phòng chống cháy nổ: - Nhà thầu thực triệt để quy định an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động công trờng, hạn chế tới mức tối đa nguyên nhân gây cháy nổ - Tuyên truyền giáo dục lực lợng tham gia thi công công trờng chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy nhà nớc, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy - áp dụng đắn tiêu chuẩn, quy phạm phòng cháy lĩnh vực sinh hoạt vận hành thiết bị, sử dụng bảo quản nhà cửa kho tàng đặc biệt khu vực chứa nhiên liệu đễ cháy nổ ( xăng dầu, vật liệu nhựa, vật liệu nổ) - Chuẩn bị chu đáo phơng án phòng chữa cháy có hiệu quả: + Bảo quản hệ thống thông tin liên lạc báo động nhanh kịp thời có hoả hoạn + Tổ chức huấn luyện lực lợng phòng cháy chữa cháy thành thạo nghệp vụ sẵn sàng ứng phó kịp thời +Trang bị đầy đủ phơng tiện dụng cụ chữa cháy (cát khô, bao tải ớt, bình bọt CO2, nguồn nớc) + Bảo đảm hệ thống đờng đầy đủ rộng để xe chữa cháy vào thuận tiện Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông : Do gói thầu gói cầu vợt nên công tác đảm bảo giao thông vừa phải đảm bảo đờng tỉnh DT.9710 vừa phải đảm bảo giao thông nội tuyến + Phải luôn có đầy đủ thiết bị: Máy xúc, máy ủi, ô tô, nhân công túc trực sẵn sàng 24/24h để dọn mặt đảm bảo thông tuyến thời gian nhanh + Đặc biệt thi công cẩu lắp dầm thi công kết cấu phần trên, biện pháp thi công phải chặt chẽ Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngời phơng tiện qua lại + Phân công đạo, bảo vệ, hớng dẫn ngời phơng tiện qua lại - Nhà thầu tổ chức thành ban an toàn giao thông chuyên trách nhiệm vụ hớng dẫn phân luồng xe vào, xe khu vực công 119 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tØnh lé 9710 Km229+694,335 trêng, phèi hỵp víi lùc lỵng thi công gói thầu lân cận để tổ chức phân luồng xe chạy công trờng đợc thông suốt không ảnh hởng đến công việc - Khi thi công công trình, trớc hết Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ: Biển báo, barie phù hợp với quy định cho công việc cụ thể nh: Biển báo cấm đờng, biển báo công trờng, hớng dẫn giao thông, đèn báo hiệu ban đêm, đèn quay cảnh báo đồng thời cử ngời quan sát, cảnh giới hớng dẫn cho phơng tiện giao thông qua lại Ban đêm bố trí đèn báo hiệu an toàn giao thông hai đầu đoạn tuyến thi công để cảnh báo cho phơng tiện - Tại vị trí Gói thầu phải bố trí biển thông tin ghi rõ tên dự án, tên đơn vị thi công, lý trình tên Giám đốc điều hành dự án (nếu có yêu cầu) - Tại đờng tỉnh lộ 9710 phải cắm biển báo hiệu phía trớc công trờng thi công cách 200m hai đầu thi công biển báo hiệu khác theo quy định an toàn giao thông đờng vị trí thi công - Tại văn phòng nhà thầu phải treo biển tên Chủ đầu t, tên dự án, tên Nhà thầu, số điện thoại, fax - Các xe máy đơn vị thi công lùi đổ vật liệu, lu lèn, san gạt công trờng thiết phải có ngời hớng dẫn - Các vật liệu biển báo, biển dẫn, barie, trụ tiêu hình nón, đèn báo ban đêm phải phù hợp với quy định báo hiệu đờng - Nhà thầu sử dụng loại ô tô tự đổ đảm bảo chất lợng, đạt tiêu tiếng ồn, nồng độ khói, phơng tiện phải đợc qua kiểm tra hƯ thèng an toµn nh: HƯ thèng phanh, hƯ thèng đèn, còi, gơng hậu.công tác đợc tiến hành thờng xuyên xác định trách nhiệm chiến sỹ lái xe ban huy đội Tuyệt đối cấm vận hành xe không đủ tiêu chuẩn an toàn vào tham gia dự án - Về công tác kiểm tra: Đơn vị thi công lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công liên quan để làm công tác an toàn giao thông tuyến, kiểm tra, hớng dẫn toàn phạm vi hoạt động công trờng, đặc biệt nút giao thông đờng tỉnh 9710, điểm đầu, cuối tuyến Cán an toàn thờng xuyên kiểm tra lại hệ thống biển báo đờng tuyến đầy ®đ, ®óng quy ®Þnh cha - Mäi vËt t, vËt liệu đợc tập kết địa điểm gần vị trí thi công nhng không ảnh hởng đến giao thông nh đơn vị bạn 120 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Các loại vËt t cã kÝch thíc lín cã thĨ ¶nh hëng đến giao thông đợc bố trí trớc thi công tiếng để tránh ảnh hởng đến giao thông chung - Nhà thầu tính toán tổ chức xe máy hoạt động hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, phơng tiện chạy đờng tØnh 9710 - Kh«ng cho phÐp xe cé lu th«ng qua lại khu vực rải nhựa mép bề mặt chúng đợc phủ cốt liệu - Sau thi công xong đoạn có vuốt dốc dọc để đảm bảo cho xe cộ lại đợc êm thuận * Trên biện pháp đảm bảo giao thông nhà thầu nêu ra, trúng thầu Nhà thầu trình Chủ đầu t, TVGS biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết, cụ thể đảm bảo tính hợp lý Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trờng: Nhà thầu áp dụng biện pháp tuân thủ chặt chẽ với quy định công tác giữ gìn bảo vệ cảnh quan vệ sinh môi trờng, nhằm hạn chế tới mức thấp ảnh hởng bất lợi cho cảnh quan môi trờng khu vực: Bảo vệ chu đáo cảnh quan tự nhiên hay nhân tạo khu vực Không chặt phát xanh bừa bãi trừ có yêu cầu chủ công trình Tôn trọng truyền thống tôn giáo, khu vực tín ngỡng nh tập tục nhân dân địa phơng Trong suốt trình thi công, nhà thầu giữ gìn cho công trờng toàn khu vực Vật liệu thừa chất phế thải đợc thu gom đổ nơi quy định Bố trí thùng chứa công trờng để chứa vật liệu thải chờ đợi chuyển khỏi công trờng Xử lý chất phế thải phơng án xử lý đợc chủ công trình, nhà chức trách ngời bị ảnh hởng thông qua sở tuân thủ pháp lệnh luật chống ô nhiễm khác Nớc thải sinh hoạt thi công đợc dẫn vào hệ thống thoát nớc có sẵn làm mới, giữ gìn không để ảnh hởng đến nguồn nớc sinh hoạt nh nớc phục vụ thi công Bố trí trang bị đầy đủ công trình thiết bị vệ sinh cho thành viên Nhà thầu nh lực lợng giám sát Chủ đầu t Các công trình vệ sinh đáp ứng đợc yêu cầu xử lý hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trờng sau công trình kết thúc sử dụng 121 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 Nhà thầu làm tốt công tác kiểm soát thiết bị, ngăn ngừa hạn chế tới mức tối đa việc bụi chất bẩn khác bốc lên trình thi công cách: Giữ ổn định việc phủ xanh tạm thời, định kỳ tới nớc chống bụi Phơng tiện vận chuyển vật liệu đất đá chạy đờng phải có bạt che phủ Tránh rơi vãi vật liệu đờng Trong thi công hạn chế bụi tối đa cách thờng xuyên tới nớc tuyến đờng xe chạy qua xe téc Công trình thi công xong đợc vệ sinh công nghiệp, di chuyển thiết bị thi công để hoàn trả mặt khu vực kể vị trí khai thác vật liệu nh vị trí xây dựng lán trại tạm Biện pháp phòng chống ma lũ Do công trình thi công khu vực vùng chiêm trũng nên có nguy xảy lũ lụt Để đề phòng nhà thầu có biện pháp nh: + Thờng xuyên khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nớc để đảm bảo thoát nớc kịp thời trời ma to gây ngập úng công trờng Văn phòng, kho tàng vật liệu phải đặt nơi cao + Thờng xuyên theo dõi thời tiết thông tin bão lụt để có biện pháp đề phòng trớc nh: Di chuyển vật liệu trời, sản phẩm dở dang, máy móc thiết bị, ngời đến nơi an toàn trớc bão lụt xảy + Chuẩn bị phơng án cứu hộ trờng hợp bất trắc xảy + Chuẩn bị đủ máy móc thiết bị ngời để để thông đờng trờng hợp xảy ma lũ Đảm bảo thông suốt lúc Biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự công trờng nh khu vùc thi c«ng: - Tríc triĨn khai thi công trình thi công, Nhà thầu thờng xuyên giáo dục công tác trị t tởng cho lực lợng thi công công trình, nêu rõ cho ngời hiểu tầm quan trọng công tác trị an ninh, tập huấn triển khai công tác đảm bảo an ninh trình thi công công trình - Để đảm bảo an ninh trËt tù xung quanh khu vùc c«ng trêng, giai đoạn chuẩn bị, đơn vị thi công bố trí trạm gác bảo vệ không cho ngời nhiệm vụ vào Tổ bảo vệ luân phiên canh gác tuần tra khu vực suốt 24/24 ngày bảo vệ an toàn tài sản trì trật tự chung - Để đảm bảo an ninh ban đêm, công trờng Nhà thầu đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn khu vực thi công, lán trại, bãi tập 122 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 kết xe máy, bãi vật liệu.Quanh khu vực kho, bãi, lán trại, văn phòng Nhà thầu xây dựng hàng rào bao quanh bố trí cổng bảo vệ 123 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng Biện pháp thi công Gói thầu số 3.1B-Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Km229+694,335 phần VI - kết luận Trên nội dung biện pháp thi công gói thầu số 3.1B Km229+694,335 - Cầu vợt tỉnh lộ 9710 Dự án xây dựng đờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Chúng nhận thấy lực kinh nghiệm thi công dự án lớn, có tính chất tơng tự nh gói thầu này, kết hợp với đội ngũ kỹ s, cán giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn tay nghề cao, dàn máy móc thiết bị đồng đại, Nhà thầu Công ty 17 có đủ điều kiện để hoàn thành dự án đáp ứng đợc theo yêu cầu Chủ đầu t Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Nếu đợc trúng thầu, Nhà thầu Công ty 17 xin cam kết thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lợng dự án đề đại diện Nhà thầu 124 Nhà thầu: Công ty 17-Bộ Quốc phòng ... số cán kỹ thuật thi công có trình độ kỹ s có lực tổ chức thi công - Việc xác định số lợng loại máy thi công, công nhân lái xe, lái máy, công nhân điều khiển máy thi công, loại công nhân lành nghề... chức nhân lực, thi t bị thi công thời gian thi công hạng mục: 1.2.1 Chuẩn bị mặt thi công, làm kho bãi, đờng công vụ xử lý đất yếu: - Nhân lực: 40 ngời - Thi t bị: Tên thi t bị Công suất Tổng... mục công việc để đạt hiệu cao Mỗi đội thi công đợc biên chế đầy đủ gồm: Đội trởng, đội phó chuyên trách, cán kỹ thuật thi công, cán đo đạc, thí nghiệm, công nhân vận hành xe máy thi t bị, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh bien phap thi công duong cao toc cau gie ninh binh,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm