0

Giao an vat ly tron bo nam 2010 - 2011

35 395 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 Ngày soạn:20/8/2010 Ngày dạy : 23/8/2010 TiÕt1: ĐO ĐỘ DÀI I. MỤC TIÊU: 1. Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. 2. Rèn luyện các kỹ năng sau: - Ước lượng độ dài cần đo, chọn dụng cụ đo phù hợp. - Cách đo độ dài một vật, biết đọc, ghi và tính giá trị trung bình các kết quả đo. 3. Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II. CHUẨN BỊ: a. Cho mỗi học sinh: Thước kẽ có ĐCNN: 1mm. Thước dây hoặc thước mét ĐCNN: 0,5cm. Chép ra giấy bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”. b. Cho cả lớp: Tranh vẽ to một thước kẽ có: - GHĐ: 20cm : ĐCNN: 2mm. - Tranh vẽ to bản H1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG Hai chị em phải thống nhất với nhau điều gì ?. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. HOẠT ĐỘNG 2 (10 phút): Ôn lại và ước lượng độ dài của một số đơn vị đo độ dài. - Đơn vị đo độ dài thường dùng là?. - Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét gồm các đơn vị nào?. C1: Học sinh tìm số thích hợp điền vào chỗ trống. C2: Cho 4 nhóm học sinh ước lượng độ dài 1 mét, đánh dấu trên mặt bàn, sau đó dùng thước kiểm tra lại kết quả. GV: “Nhóm nào có sự khác nhau giữa độ dài ước lượng và độ dài. Đo kiểm tra càng nhỏ thì nhóm đó có khả năng ước lượng tốt”. C3: Cho học sinh ước lượng độ dài gang tay. GV: Giới thiệu thêm đơn vị đo của ANH: 1 inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm. HOẠT ĐỘNG 3 (5 phút): Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài. Cho học sinh quan sát hình 11 trang 7.SGK và trả §Æt vÊn ®Ò:Tình huống học sinh sẽ trả lời: - Gang tay của hai chị em không giống nhau. - Độ dài gang tay trong mỗi lần đo không giống nhau I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI: 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt nam là mét (kí hiệu: m). Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét là: - Đềximét (dm) 1m = 10dm. - Centimet (cm) 1m = 100cm. - Milimet (mm) 1m = 1000mm. Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m. C1: 1m =10dm ; 1m = 100cm. 1cm = 10mm ; 1km = 1000m. 2. Ước lượng độ dài: C2: Học sinh tiến hành ước lượng bằng mắt rồi đánh dấu trên mặt bàn (độ dài 1m). - Dùng thước kiểm tra lại kết quả C3: Tất cả học sinh tự ước lượng, tự kiểm tra và đánh giá khả năng ước lượng của mình.  §µo C«ng Doanh 1 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 lời câu hỏi C4. Treo tranh vẽ của thước đo ghi. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất . Em hãy xác định GHĐ và ĐCNNvà rút ra kết luận nội dung giá trị GHĐ và ĐCNN của thước cho học sinh thực hành xác định GHĐ và ĐCNN của thước. Yêu cầu học sinh làm bài: C5, C6, C7. HOẠT ĐỘNG 4 (20 phút): Đo độ dài. Dùng bảng kết quả đo độ dài treo trên bảng để hướng dẫn học sinh đo và ghi kết quả vào bảng 1.1 (SGK). Hướng dẫn học sinh cụ thể cách tính giá trị trung bình: (l 1 +l 2 +l 3 ): 3 phân nhóm học sinh, giới thiệu, phát dụng cụ đo cho từng nhóm học sinh II. ĐO ĐỘ DÀI. 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: Câu trả lời đúng của học sinh. C4: - Thợ mộc: Thước dây, thước cuộn. - Học sinh: Thước kẽ. - Người bán vải: Thước thẳng (m). - Thợ may: Thước dây. - Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước đo. - Độ chia nhỏ nhất của thước đo là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp nhỏ nhất trên thước đo. C5: Cá nhân học sinh tự làm và ghi vào vở kết quả ?. C6: Đo chiều rộng sách vật 6?. (Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm). Đo chiều dài sách vật 6? (Thước dùng có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm). Đo chiều dài bàn học. (Dùng thước có GHĐ: 2m; ĐCNN: 1cm). C7: Thợ may dùng thước thẳng (1m) để đo chiều dài tấm vải và dùng thước dây để đo cơ thể khách hàng. 2. Đo độ dài: Sau khi phân nhóm, học sinh phân công nhau để thực hiện và ghi kết quả vào bảng 1.1 SGK. 4. CỦNG CỐ BÀI : Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ. Ghi nhớ: - Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nhà nước Việt Nam là mét(m). - Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước. 5. DẶN DÒ: - Học sinh thuộc ghi nhớ và cách đo độ dài. - Xem trước mục 1 ở bài 2 để chuẩn bị cho tiết học sau. - Bài tập về nhà: 1.2:2 đến 1.2:6 trong sách bài tập. Ngày soạn: 27/8/10 Ngày dạy : 30/8/10 TiÕt 2: ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: 1. Củng cố kiến thức đã học ở Bài 1. 2. Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.  §µo C«ng Doanh 2 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ minh họa: H 2.1 , H 2.2 (SGK). III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. ỔN ĐỊNH LỚP, KIỂM TRA SĨ SỐ (1 phút). 2. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút): a. Thế nào là giới hạn đo và Độ chia nhỏ nhất của một thước đo? b. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì? Bao gồm các Đơn vị nào? c. Sửa Bài tập 1.2-2 (B); 1.2-5 (Thước thẳng, thước kẻ, thước dây, thước cuộn, thước kẹp). 3. GIẢNG BÀI MỚI (35 phút): HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Thảo luận cách đo độ dài. Học sinh trả lời các câu hỏi: C1: Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu? GV: Nếu giá trị chênh lệch khoảng vài phần trăm (%) thì xem như tốt. C2: Em đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao? Ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp. C3: Em đặt thước đo như thế nào? C4: Đặt mắt nhìn như thế nào để đọc và ghi kết quả đo? C5: Dùng hình vẽ minh họa 3 trường hợp để thống nhất cách đọc và ghi kết quả đo. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn học sinh rút ra kết luận. C6: Cho học sinh điền vào chỗ trống. HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng Học sinh lần lượt làm các câu hỏi: C7 đến C10 trong SGK. I. CÁCH ĐO ĐỘ DÀI: (Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi) C1: Học sinh ước lượng và đo thực tế ghi vào vở trung thực. C2: Chọn thước dây để đo chiều dài bàn hóc sẽ chính xác hơn, vì số lần đo ít hơn chọn thước kẻ đo. C3: Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật. C4: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. C5: Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với vật. C6: Học sinh ghi vào vở. a. Ước lượng độ dài cần đo. b. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp. c. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. d. Đặt mằt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. C7: Câu c. C8: Câu c. C9: Câu a, b, c đều bằng 7 cm. C10: Học sinh tự kiểm tra. 4. CỦNG CỐ BÀI (3 phút): Học sinh nhắc lại ghi nhớ: Ghi nhớ: Cách đo độ dài: - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.  §µo C«ng Doanh 3 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 - Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách. - Đọc và ghi kết quả đúng theo qui định. 5. DẶN DÒ (1 phút): Học thuộc phần ghi nhớ. - Xem trước nội dung bài 3: Đo thể tích chất lỏng. - Bài tập về nhà: 1.2-7 đến 1.2-11 trong sách bài tập. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn:4/9/10 Ngày dạy :6/9/10 TiÕt 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I. MỤC TIÊU: 1. Biết tên được một số dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng. 2. Biết xác định thể tích của chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp. II. CHUẨN BỊ: Xô đựng nước - Bình 1 (đầy nước) - Bình 2 (một ít nước). Bình chia độ - Một vài loại ca đong.  §µo C«ng Doanh 4 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. ỔN ĐỊNH LỚP (1 phút): Lớp trưởng báo caùo sĩ số. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút): a. Nêu cách đo độ dài? ( Phần ghi nhớ). b. Sửa bài tập. 3. GIẢNG BÀI MỚI (35 phút): HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Tổ chức tình huống học tập, học sinh quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi: Làm thế nào để biết chính xác cái bình cái ấm chứa được bao nhiêu nước? Bài học hôm nay, sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi vừa nêu trên. HOẠT ĐỘNG 2: Ôn lại đơn vị đo thể tích, em hãy cho biết các đơn vị đo thể tích ở nước ta. Học sinh trả lời câu hỏi: C1: Điền số thích hợp vào chỗ trống. HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng. Học sinh trả lời các câu hỏi: C2: Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ trong hình. C3: Nếu không có ca đong thì dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng. C4: Điền vào chổ trống của câu sau: C5: Điền vào chỗ trống những câu sau: HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng. C6: H3.3: Cho biết cách đặt bình chia độ để chính xác. C7: H3.4: Cách đặt mắt cho phép đọc đúng thể tích cần đo? C8: Đọc thể tích đo ở H3.5. Rút ra kết luận. C9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. HOẠT ĐỘNG 5: Thực hành cho các nhóm đo thể I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m 3 ) và lít (l) 1lít = 1dm 3 ; 1ml =1cm 3 (1cc) C1: 1m 3 = 1.000dm 3 =1.000.000cm 3 1m 3 = 1.000l = 1.000.000ml = 1.000.000cc II. Đo thể tích chất lỏng: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Ca đong to: GHĐ: 1(l) và ĐCNN: 0,5l. Ca đong nhỏ: GHĐ và ĐCNN: 0,5 l. Can nhựa: GHĐ: 0,5 lít và ĐCNN: 1 lít C3: Dùng chai hoặ clọ đã biết sẵn dung tích như: chai 1 lít; xô: 10 lít. C4: C5: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, bình chia độ, bơm tiêm. 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Đặt bình chia độ thẳng đứng. C7: Đặt mắt nhìn ngang mực chất lỏng. C8: a) 70 cm 3 b) 50 cm 3 c) 40 cm 3 C9: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cầu: a. Ước lượng thể tích cần đo. b. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp. c. Đặt bình chia độ thẳng đứng. d. Đặt mắt nhìn ngang với chiều cao mực chất lỏng trong bình. e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chẩt lỏng. 3. Thực hành: Từng nhóm học sinh nhận dụng cụ  §µo C«ng Doanh 5 Loại bình GHĐ ĐCNN Bình a Bình b Bình c 100 ml 250 ml 300 ml 2 ml 50 ml 50 ml TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 tích chất lỏng chứa trong bình và ghi kết quả vào bảng 3.1 (SGK) HOẠT ĐỘNG 6: Vận dụng cho học sinh làm bài tập 3.1 và 3.4. thực hiện và ghi kết quả cụ thể vào bảng 3.1. Học sinh làm bài tập: BT 3.1: (b) BT 3.4: (c) 4. CỦNG CỐ BÀI (3 phút): Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ. Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 5. DẶN DÒ (1 phút): Học thuộc câu trả lời C9.  Xem trước nội dung Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.  Học sinh mang theo: vài hòn sỏi, đinh ốc, dây buộc.  BT về nhà: 3.5; 3.6 và 3.7 trong sách bài tập  §µo C«ng Doanh 6 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 Ngày soạn:8/9/10 Ngày dạy :13/9/10 TiÕt 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN Kh«ng thÊm níc I. MỤC TIÊU: 1. Biết sử dụng các dụng cụ đo (bùnh chia độ, bình tràn) để xác định vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước. 2. Nắm vững các cách đo và trung thực với các kết quả đo được. 3. Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm. II. CHUẨN BỊ: 1. Cho cả nhóm học sinh:  Hòn đá, đinh ốc.  Bình chia độ, ca, bình tràn, khay chứa nước.  Mỗi nhóm kẻ sẵn Bảng 4.1 “Kết quả đo thể tích vật rắn”. 2. Cho cả lớp: Một xô nước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định lớp (1 phút): Báo cáo sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): a. Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần phải làm gì? b. Sửa bài tập về nhà. 3. Giảng bài mới (35 phut): HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Tổ chức tình huống học tập: Trong tiết học này chúng ta tìm hiểu cách dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước như: cái đinh ốc, hòn đá hoặc ổ khóa…. HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nước. Đo thể tích của vật rắn trong 2 trường hợp: - Bỏ vật lọt bình chia độ. - Không bỏ lọt bình chia độ. GV treo tranh minh họa H4.2 và H4.3 trên bảng. C1: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của hòn đá bỏ lọt bình chia độ. Em hãy xác định thể tích của hòn đá. C2: Cho học sinh tiến hành đo thể tích của hòn đá bằng phương pháp bình tràn. C3: Rút ra kết luận. Kiểm tra học sinh đem dụng cụ: hòn đá, đinh ốc, ổ khóa, dây buộc,… I. Cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước: 1. Dùng bình chia độ: Trường hợp vật bỏ lọt bình chia độ Chia toàn bộ học sinh thành 2 dãy. - Dãy học sinh làm việc với H4.2 SGK - Dãy học sinh làm việc với H4.3 SGK C1:- Đo thể tích nước ban đầu V 1 =150 cm 3 - Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên V 2 = 200cm3 - Thể tích hòn đá: V = V 1 – V 2 = 200cm 3 –150cm 3 = 50cm 3 2. Dùng bình tràn: Trường hợp vật không bỏ lọt bình chia độ. C2: Học sinh thực hiện: Đổ nước đầy bình tràn, thả chìm hòn đá vào bình tràn, hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích hòn đá. C3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Thả chìm vật đó vào trong chất lỏng đựng trong  §µo C«ng Doanh 7 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 Cho học sinh điền từ thích hợp vào chỗ trống trong SGK. HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành Làm việc theo nhóm, phát dụng cụ thực hành. Quan sát các nhóm học sinh thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở học sinh. Đánh giá quá trình thực hành. HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng C4: Trả lời câu hỏi SGK. Hướng dẫn học sinh làm C5 và C6. bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật. 3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn. - Ước lượng thể tích vật rắn (cm 3 ) - Đo thể tích vật và ghi kết quả vào bảng 4.1 (SGK) C4: - Lau khô bát to trước khi sử dụng. - Khi nhấc ca ra, không làm đổ hoặc sánh nước ra bát. - Đổ hết nước vào bình chia độ, tránh làm nước đổ ra ngoài. 4. Củng cố bài ( 3 phút): Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ. Ghi nhớ: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước có thể dùng bình chia độ, bình tràn. 5. Dặn dò (1 phút):  Học thuộc phần ghi nhớ và câu trả lời C3 (SGK).  Làm bài tập 4.1 và 4.2 trong sách bài tập. ----------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 19/ 09 / 2010 Ngày dạy : 20 / 09 / 2010  §µo C«ng Doanh 8 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 TiÕt 5: KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. - Nhận biết được ý nghĩa vật khối lượng của một vật. Quả cân 1 kg. 2. Kĩ năng. - Biết cách đo khối lượng vật bằng cân Rô béc van và trình bày cách sử dụng. - Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của một cái cân. 3.Thái đô. - Nhiệt tình xây dựng bài, hăng hái phát biểu, tìm tòi ra những kiến thức mới. II. CHUẨN BỊ: a. Cho mỗi nhóm học sinh: Mỗi nhóm đem đến lớp một cái cân bất kỳ loại gì và một vật để cân. b. Cho cả lớp: Cân Rô béc van và hộp quả cân. Vật để cân. Tranh vẽ to các loại cân trong SGK. III. HOAT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định lớp (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số. 6A1:……… ….6A2:…………….6A3:………………6A4:………………6A5:……………… 2. Kiểm tra bà cũ (5 phút): a. Ta có thể dùng dụng cụ nào để đo thể tích vật rắn không thấm nước? b. Sửa bài tập 4.1 (c), V 3 = 31cm 3 ; 4.2 (c) 3. Giảng bài mới (35 phút): HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN&HỌC SINH TG NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: Tổ chức tình huống học tập. Đo khối lượng bằng dụng cụ gì? HOẠT ĐỘNG 2: Khối lượng – Đơn vị. C1: Khối lượng tịnh 397g ghi trên hộp sữa chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp? C2: Số 500g ghi trên túi bột giặt chỉ gì? Học sinh điền vào chỗ trống các câu: C3, C4, C5, C6. Đơn vị đo khối lượng ở nước Việt Nam là gì? Gồm các đơn vị nào? Các em quan sát H5.1 (SGK) cho biết kích thước quả cầu mẫu. Em cho biết: - Các đơn vị thường dụng. - Mối quan hệ giá trị giữa các đơn vị khối lượng. 10’ 10 ’ Ta dùng cân để đo khối lượng của một vật. I. Khối lượng – Đơn vị khối lượng: 1. Khối lượng: C1: 397g chỉ lượng sữa trong hộp. C2: 500g chỉ lượng bột giặt trong túi C3: 500g. C4: 397g. C5: Khối lượng. C6: Lượng. 2. Đơn vị khối lượng: Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là kílôgam (kí hiệu: kg) - Kílôgam là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở Viện đo lường Quốc Tế ở Pháp. - Gam (g) 1g = 1000 1 kg. - Hectôgam (lạng): 1 lạng = 100g. - Tấn (t): 1t = 1000 kg. - Tạ: 1 tạ = 100g.  §µo C«ng Doanh 9 TrêngTHCS Kiªn Lao Gi¸o ¸n vËt 6 HOẠT ĐỘNG 3: Đo khối lượng. Người ta đo khối lượng bằng cân. C7: Cho học sinh nhận biết các vị trí: Đòn cân, đĩa cân, kim cân, hộp quả cân. C8: Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô béc van. C9: Học sinh tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. C10: Cho các nhóm học sinh trong lớp thực hiện cách cân một vật bằng cân Rô béc van. C11: Quan sát hình 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 cho biết các loại cân. C12: Các em tự xác định GHĐ và ĐCNN của cân ở nhà. C13: Ý nghĩa biển báo 5T trên hình 5.7. 15’ II. Đo khối lượng: 1. Tìm hiểu cân Rô béc van: C7: Học sinh đối chiếu với cân thật để nhận biết các bộ phận của cân. C8: - GHĐ của cân Rô béc van là tổng khối lượng các quả cân có trong hộp. - ĐCNN của cân Rô béc van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp. 2. Cách sử dụng cân Rô béc van: C9: - Điều chỉnh vạch số 0. - Vật đem cân. - Quả cân. - Thăng bằng. - Đúng giữa. - Quả cân. - Vật đem cân. C10: Các nhóm học sinh tự thảo luận thực hiện theo trình tự nội dung vừa nêu. C11: 5.3 cân y tế. 5.4 cân đòn. 5.5 cân tạ 5.6 cân đồng hồ III. Vận dụng: C12: Tùy học sinh xác định. C13: Xe có khối lượng trên 5T không được qua cầu. 4. Luyện tập. (2 phút): Ghi nhớ: – Mọi vật đều có khối lượng.  Khối lượng của một vật chỉ lượng chấy chứa trong hộp.  Đơn vị khối lượng là kg.  Người ta dùng cân để đo khối lượng. 5. Củng cố. (1 phút): 1. Tìm hiểu cân Rô béc van: Học sinh đối chiếu với cân thật để nhận biết các bộ phận của cân. IV: Kiểm tra đánh giá kết thúc bài học - Hướng dẫn học tập ở nhà.( 1 phút): 1.Kiểm tra đánh giá bài học: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. 2. Hướng dẫn học ở nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ. Xem trước Bài 6. Bài tập về nhà: BT 5.1 và 5.3.  §µo C«ng Doanh 10 [...]... dng ca lc Lm sao bit trong hai I Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt khi cú ngi, ai ang ging cung, ai cha ging lc tỏc dng: cung? 1 Nhng s bin i ca chuyn ng: Hot ng 2: Tỡm hiu nhng hin tng xy - Vt ang chuyn ng b dng li ra khi cú lc tỏc dng - Vt ang ng yờn, bt u chuyn ng Giỏo viờn cho hc sinh c SGK thu thp - Vt chuyn ng nhanh lờn thụng tin v tr li cõu C1; C2 - Vt chuyn ng chm li - Vt ang chuyn ng theo hng... / 2010 Tiết 6: Ngy dy :27 / 09 / 2010 LC HAI LC CN BNG I MC TIấU: 1 Kin thc - Nờu c cỏc thớ d v lc y, lc kộo, v ch ra c phng v chiu ca cỏc lc ú - Nờu c thớ d v hai lc cõn bng v xỏc nh c hai lc cõn bng 2 K nng - Bit cỏch o khi lng vt bng cõn Rụ bộc van v trỡnh by cỏch s dng - Xỏc nh gii hn o v chia nh nht ca mt cỏi cõn 3.Thỏi ụ - Nhit tỡnh xõy dng bi, hng hỏi phỏt biu, tỡm tũi ra nhng kin thc mi -. .. cõn bng II CHUN B: Cho mi nhúm hc sinh: Mt chic xe ln bng mt lũ xo lỏ trũn- mt lũ xo mm di khong 10cm Mt thanh nam chõm thng- mt qu gia trng bng st cú múc treo Mt cỏi giỏ cú kp gi cỏc lũ xo treo gia trng III HOT NG DY V HC: 1 n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s 6A1: .6A2:..6A3:6A4:6A5: 2 Kim tra bi c:( 5 phỳt ) - Sa bi tp 5.1 : Cõu C - Sa bi tp 5.3 : a:Bin C; a: Bin B; c: Bin A d: Bin B; c : Bin A; f: Bin... C2: Lc ú cú phng v chiu nh th no? Viờn phn bt u ri xung C3: in t thớch hp vo ch trng C2: Phng thng ng chiu hng xung di C3: 1- Cõn bng 2- Trỏi t 3- Bin i 4- Lc hỳt 5- Trỏi t Gi ý cho hc sinh rỳt ra kt lun 2 Rỳt ra kt lun: a Trỏi t tỏc dng lc hỳt lờn mi vt lc ny gi l trng lc b Trong i sng hng ngy, ngi ta cũn gi trng lc tỏc dng lờn mt vt l trng lng Hot ng 3: Tỡm hiu phng v chiu ca trng ca vt lc II Phng... 14.4 trong sỏch bi tp Đào Công Doanh 26 Giáo án vật 6 TrờngTHCS Kiên Lao -Ngy son: Ngy dy : Tiết 15: ềN BY I MC TIấU: 1 Hc sinh xỏc nh c im ta O, cỏc im tỏc dng lc F1 l O1, lc F2 l O2 2 Bit s dng ũn by trong cụng vic thc tin v cuc sng II CHUN B: Cho mi nhúm hc sinh: Mt lc k cú GH t 2N tr lờn Mt khi tr kim loi cú múc 2N Mt giỏ cú thanh ngang... phng C4: in t vo ch trng thng ng v lm thớ nghim xỏc nh phng v chiu trng lc C4: a) 1- Cõn bng; 2- Dõy di; 3- Thng ng C5: in t thớch hp vo ch trng b) 4- T trờn xung di 2 Kt lun: Hot ng 4: Tỡm hiu v n v lc C5: Trng lc cú phng thng ng v cú chiu t trờn xung di III n v lc: o mnh (cng ) ca lc, h thng n v o lng hp phỏp ca Vit Nam dựng n v Niu tn (Ký hiu N) Trng lng ca qu cõn 100g c tớnh trũn l 1N Hot ng 5:... 15.3 trong sỏch bi tp Ngy son: Ngy dy : Đào Công Doanh 28 Giáo án vật 6 TrờngTHCS Kiên Lao Tiết 1 7-1 8: ễN TP I MC TIấU: H thng húa kin thc ó hc Vn dng cỏc cụng thc v bit s dng gii cỏc bai tp II CHUN B: H thng cỏc cõu hi ụn tp III HOT NG DY HC: 1 n nh lp (1 phỳt): Lp trng bỏo cỏo s s 2 Kim tra bi c: (Vn dng vo trong h thng cõu hi) 3 Ging bi mi: Cõu hi ụn tp 1 n v o di hp phỏp ca nc Viờt Nam. .. 19 Ngy son: Ngy dy: Bi 16: RềNG RC I MC TIấU : - Nhn bit cỏch s dng rũng rc trong i sng v li ớch ca chỳng - Tu theo cụng vic m bit cỏch s dng rũng rc thớch hp II CHUN B: a/ Cho mi nhúm hc sinh:Lc k cú GH t 2N tr lờn Khi tr kim loi cú múc qua rũng rc -Mt rũng rc c nh(kốm theo gớa ) -Mt rũng rc ng(cú giỏ ) b/ Cho c lp: Tranh v tụ hỡnh 16.1, 16.2v bng 16.1 SGK III HOT NG DY V HC: 1 n nh lp: lp trng... rc ng giỳp lm lc kộo vt lờn nh hn trng lng ca vt 5 Dn dũ: - Lm bi tp s 16.1, 16.2, 16.3 nh - Xem trc nụi dung tng kt chng I trang 153 SGK Tun: 20 Tit 20 Ngy son: Ngy dy: Bi 17: TNG KT CHNG I I MC TIấU: ễn li nhng kin thc c bn v c hc ó hc trong chng Cng c v ỏnh giỏ s nm vng kin thc v k nng II CHUN B: Giỏo viờn cú th chun b mt s ni dung trc quan nhón ghi khi lng tnh kem git, sa hp III HOT NG DY V HC:... tỏc dng lờn toa tu l mt lc kộo 4: Luyn tp (4 phỳt): - Lc do lũ xo lỏ trũn tỏc dng lờn xe ln cú phng gn song song vi mt bn v cú chiu y ra - Lc do lũ xo tỏc dng lờn xe ln cú phng dc theo lũ xo v cú chiu hng t xe ln n tr ng 5: Cng c (1 phỳt): 1 Tỡm hiu cõn Rụ bộc van: Hc sinh i chiu vi cõn tht nhn bit cỏc b phn ca cõn IV: Kim tra ỏnh giỏ kt thỳc bi hc - Hng dn hc tp nh.( 1 phỳt): 1 Kim tra ỏnh giỏ bi . Trọng lực – Đơn vị lực. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Ngày soạn:………………… Ngày. bài học: LỰC ĐÀN HỒI. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Ngày soạn:………………… Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly tron bo nam 2010 - 2011, Giao an vat ly tron bo nam 2010 - 2011,

Hình ảnh liên quan

Cho học sinh chộp bảng kết quả thớ nghiệm. - Giao an vat ly tron bo nam 2010 - 2011

ho.

học sinh chộp bảng kết quả thớ nghiệm Xem tại trang 28 của tài liệu.