0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu và không nghiện rượu

4 203 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2020, 18:23

Để tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản (TMTQ) ở bệnh nhân (BN) xơ gan có nghiện rượu và không nghiện rượu, nghiên cứu đã tiến hành trên 264 BN. online continuous education for healthcare staff? Stud Health Technol Inform, 2012 180: p 939-43 Vietnam Ministry of Health, Strengthening management capacity and reforming health financing to implement the five-year health sector plan 2011–2015, in Joint Annual Health Review 2011, Ministry of Health: Hanoi p 32-39 Goh, J and M Clapham, Attitude to eLearning among newly qualified doctors Clin Teach, 2014 11(1): p 20-3 Kontio, R., et al., eLearning course may shorten the duration of mechanical restraint among psychiatric inpatients: A cluster-randomized trial Nord J Psychiatry, 2013 Einarson, E., et al., Interactive eLearning - a safe place to practice Stud Health Technol Inform, 2009 146: p 841 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO GIÃN VỠ TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ NGHIỆN RƯỢU VÀ KHÔNG NGHIỆN RƯỢU NGUYỄN DUY CƯỜNG*; TRẦN THỊ HƯƠNG** * Trường Đại học Y Dược Thái Bình ** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình TĨM TẮT Để tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng xuất huyết tiêu hóa (XHTH) giãn vỡ tĩnh mạch thực quản (TMTQ) bệnh nhân (BN) xơ gan có nghiện rượu không nghiện rượu, nghiên cứu tiến hành 264 BN, kết sau: - Tuổi trung bình nhóm nghiện rượu 49,04 ± 8,42, XHTH giãn vỡ TMTQ gặp 100% nam, độ tuổi trung bình nhóm khơng nghiện rượu 55,35 ± 1,22, XHTH giãn vỡ TMTQ gặp 25,3% nữ - Có mối liên quan thời gian nghiện rượu với thời gian tái phát XHTH vòng năm đầu (OR = 5,2, 95% CI: 1,04 - 29,14, p < 0,05) - Có mối liên quan mức độ xơ gan theo phân độ Child – Pugh với thời gian tái phát XHTH năm đầu (OR = 2,75, 95% CI: 1,42 - 5,3) tần suất tái phát XHTH (OR = 3,81, 95% CI: 1,03 - 15,33) - Có mối liên quan độ giãn TMTQ với thời gian tái phát XHTH năm đầu (OR = 2,2, 95% CI: 1,03 - 4,75, p < 0,01) Từ khóa: Xuất huyết tiêu hóa, xơ gan SUMMARY STUDY ON CLINICAL, SUBCLINICAL OF GASTROINTESTINAL BLEEDING DUE TO RUPTURE OF ESOPHAGEAL VEINS STRETCH IN CIRRHOSIS PATIENS WITH ALCOHOLISM AND NON-ALCOHOLISM SUMMARY - The average age of the alcoholics group was 49.04 ± 8.42, not alcoholics group was 55.35 ± 1.22 - Gastrointestinal bleeding due to relaxing break esophageal veins in patients with alcoholic cirrhosis occurred 100% in men and in non-alcohol group occurred in women 25.3% - There is an association between alcoholism time to time recurrent gastrointestinal bleeding started within year (OR=5.2,95% CI: 1.04 to 29.14, p 1/3 chu vi lòng thực quản, khơng niêm mạc lành búi giãn 1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán xơ gan * Hội chứng suy chức gan:  Lâm sàng: + BN thấy mệt mỏi, ăn kém, giảm sút khả làm việc + Rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, chậm tiêu, đại tiện phân lỏng + Phù mềm, ấn lõm, kèm theo cổ trướng, tràn dịch đa màng + Sao mạch, bàn tay son + Da vàng sạm ứ mật, lắng đọng sắc tố ứ sắt + Xuất huyết da, xuất huyết niêm mạc nhiều mức độ + Thiếu máu từ nhẹ đến nặng  Xét nghiệm: - Albumin máu < 35 g/l, Bilirubin máu tăng > 17 μmol/l, PT giảm < 70% - AST, ALT tăng GGT tăng, đặc biệt tăng cao BN NR - Cholesteron máu giảm - Siêu âm gan: Nhu mô gan không đều, bờ gan mấp mô * Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa: - Lách to, tuần hoàn bàng hệ kiểu cửa – chủ - Cổ trướng tự do, dịch thấm: - Và / siêu âm: TMC đường kính > 13 mm, tĩnh mạch lách giãn, đường kính > mm: - Và / nội soi dày - thực quản: Giãn TMTQ từ độ I đến độ III, giãn tĩnh mạch dày hai * Chẩn đoán mức độ nặng xơ gan theo Child – Pugh Tiêu chuẩn đánh giá Bilirubin máu (mmol/l) Albumin máu(g/l) PT (%) Cổ trướng Bệnh lý não gan 60 điểm điểm điểm < 35 35-50 >50 >35 >55 Không khơng 28 - 35 45 - 55 Độ năm, lượng uống > 200 ml/ngày có tiêu chuẩn sau theo ICD 10 – 1992 + Thèm mãnh liệt rượu cảm thấy bắt buộc phải sử dụng rượu + Khó kiểm sốt thời gian bắt đầu, kết thúc mức độ uống + Khi ngừng uống xuất hội chứng cai: run tay chân, đau mỏi cơ, lo âu, trầm cảm, cáu bẳn, thô bạo, rối loạn nhịp tim, co giật… + Hiện tượng dung nạp rượu (tăng số lượng để cảm thấy thỏa mãn) + Sao nhãng thú vui lành mạnh trước dành nhiều thời gian tìm đến rượu tiếp tục uống rượu biết rõ tác hại rượu 1.4 Loại trừ khỏi nghiên cứu - BN có xuất huyêt tiêu hóa ổ loét dày - tá tràng kèm theo - XHTH vỡ TMTQ không xơ gan - XHTH vỡ TMTQ BN xơ gan có ung thư gan tiên phát thứ phát - Những hồ sơ bệnh án không đủ thông tin Phương pháp nghiên cứu 2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu quan sát mô tả hồi cứu + tiến cứu 2.2 Chọn mẫu Chọn mẫu thuận tiện, BN chia làm nhóm: - Nhóm 1: XHTH giãn vỡ TMTQ BN xơ gan có nghiện rượu - Nhóm 2: XHTH giãn vỡ TMTQ BN xơ gan không nghiện rượu 2.3 Phương pháp thu thập số liệu: mẫu BA nghiên cứu 2.4 Xử lý số liệu - Số liệu xử lý máy tính phần mềm Epi – Ifo 6.04 SPSS vesion 16.0 Tổ chức Ytế giới KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Một số đặc điểm chung Bảng Phân bố BN theo tuổi Tuổi 16 - 29 30 - 39 40- 49 50 – 59 ≥ 60 Tổng số Tuổi TB Nhóm nghiện rượu n % 0,0 22 11,9 82 44,3 57 30,8 24 13,0 185 100% 49,04 ± 8,42 Nhóm khơng nghiện rượu n % 2,5 7,6 19 24,1 21 26,0 31 39,2 79 100% 55,35 ± 1,22 p < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 Tuổi TB nhóm BN XHTH vỡ TMTQ BN xơ gan có nghiện rượu 49,04 ± 8,42, nhóm khơng nghiện rượu 55,35 ± 1,2 Có lẽ nhóm BN có Y HỌC THỰC HÀNH (907) – SỐ 3/2014 nghiện rượu tiến triển đến giai đoạn nhanh hơn, biến chứng XHTH xảy nề hơn, tỷ lệ sống sót thấp nên bình thấp Bảng Đặc điểm giới đối cứu n 185 185 Nam Nữ Tổng số tượng nghiên Nhóm khơng nghiện rượu n % 59 74,7 20 25,3 79 100 Nhóm nghiện rượu Giới xơ gan nặng sớm nặng tuổi thọ trung % 100 100 Các BNNR nam giới Đây thói quen nam giới từ lâu khơng nước ta mà nhiều nước giới Tuy nhiên giới tỷ lệ phụ nữ uống rượu có xu hướng ngày nhiều, đặc biệt nước châu Âu châu Mỹ [3] Ở Việt Nam phụ nữ uống rượu nên xơ gan rượu gặp nam giới nhiều 60.00% 51.40% 49.40% 50.00% 40.00% 31.90% 25.30% 25.30% 30.00% nhóm nghiện rượu nhóm khơng nghiện rượu 16.80% 20.00% 10.00% 0.00% Child-Pugh A Child-Pugh B Child-PughC Biểu đồ Mức độ nặng xơ gan theo Child – Pugh So sánh với số nghiên cứu khác như: kết nghiên cứu tác giả Mã Phước Nguyên, Lê Thành Lý tỷ lệ BNXHTH vỡ TMTQ giai đoạn xơ gan Child A 8%, Child B 33%, Child C 59% [1] Tác giả Dương Thị Mai Hương thấy có 14% Child A, lại 80% Child B, C [2] Như mực độ nặng xơ gan có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiên lượng kết điều trị BN XHTH giãn vỡ tĩnh mạch thực quản Liên quan nghiện rượu mức độ xơ gan với XHTH tái phát Bảng Thời gian tái phát XHTH nhóm nghiên cứu Thời gian tái phát Trong vòng năm Sau năm OR n 48 % 90,6 Nhóm khơng nghiện rượu (n=36) n % 23 63,9 9,4 13 Nhóm nghiện rượu (n=53) 36,1 p < 0,05 < 0,05 5,43, (95% CI = 1,54 - 20,10) Nguy tái phát XHTH vòng năm BN xơ gan có nghiện rượu cao gấp 5,43 lần so với BN xơ gan không nghiện rượu (OR = 5,43, p năm Tổng OR >10 năm - 10 năm n % n % 26 89,6 15 62,5 10,4 37,5 29 p năm Tổng OR Tiếp tục uống rượu n % 37 90,2 41 Ngừng uống rượu n % 66,6 P < 0,05 9,8 33,4 < 0,05 100 12 100 4,63 (95%CI = 0,75 - 29,66) Nguy tái phát XHTH vòng năm BN tiếp tục uống rượu sau lần XHTH đầu tăng gấp 4,63 lần so với BN ngừng uống rượu (OR=4,63, p10 năm cao 5,2 lần so với BN xơ gan nghiện rượu từ 5-10 năm (OR = 5,2, p < 0,05), khơng có BN xơ gan nghiện rượu năm có tái phát XHTH Như nghiện rượu thời... lược dự phòng biến chứng XHTH BN xơ gan KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 264 trường hợp XHTH giãn vỡ TMTQ BN xơ gan có nghiện rượu không nghiện rượu điều trị khoa Tiêu hóa BV Đa khoa tỉnh Thái Bình từ... huyêt tiêu hóa ổ loét dày - tá tràng kèm theo - XHTH vỡ TMTQ không xơ gan - XHTH vỡ TMTQ BN xơ gan có ung thư gan tiên phát thứ phát - Những hồ sơ bệnh án không đủ thông tin Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu và không nghiện rượu,

Từ khóa liên quan