gian an tuan hai lop 4

29 462 0
gian an tuan hai lop 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ TUầN 2: Ng y soạn: 4/9/2009 Ngày giảng; thứ 2/7/9/2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2: tập đọc Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) I.Mục tiêu: - Đọcr nh mạch,trôi chảy. Có giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn. - Chọn đợc danh hiệu( hiệp sĩ ) phù hợp với tính cách của Dế Mèn.(trả lời đợc các câu hỏi trong sgk ) - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức,bất công,bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ nội dung bài học trong SGK III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1: Kiểm tra : - Nêu yêu cầu ,gọi hs - Gv nhận xét- ghi điểm II: Bài mới: 2.Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu(tiếp) *. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a, Luyện đọc : Gv gọi 1 hs - Bài này chia làm mấy đoạn? -Yêu cầu hs - Trong bài có những từ các em dễ phát âm sai - Em hiểu thế nào là chóp bu - Em hiểu thế nào là nặc nô - hớngdẫn luyện đọc ngắt nghỉ - Nhận xét ,biểu dơng - Gv đọc diễn cảm toàn bài b,Tìm hiểu bài : - Trận địa mai phục của bạn Nhện đáng sợ nh thế nào ? -Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ? -Vài hs đọc thuộc lòng bài :Mẹ ốm và trả lời câu hỏi -Quan sát tranh+th.dõi -1 em đọc toàn bài-Cả lớp đọc thầm - Chia làm 3 đoạn -3 Hs tiếp nối nhau đọc 3 đoạn Luyện đọc từ khó: . Lủng củng,nặc nô, co rúm lại, quang hẳn, . -3 hs nối tiếp đọc lại 3 đoạn - Vài hs đọc chú giải -luyện đọc theo cặp - Vài cặp thi đọc cả bài -Theo dõi sgk -Đọc thầm, thảo luận cặp ,trả lời: - Bọn Nhện chăng tơ kín ngang đờng, bố trí Nhện gộc canh gác, tất cả nhà Nhện núp kín trong các hang đá với dáng hung dữ - Lời lẽ rất oai, giọng thách thức của một kẻ mạnh : Muốn nói chuyện với ************************************************* 1 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ - Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải? - Bọn nhện sau đó đã hành động nh thế nào? -Yêu cầu hs khá, gii - Chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn - Vì sao các em chọn cái danh hiệu đó. - nội dung bài c, Hớng dẫn đọc diễn cảm: - hớng dẫn luyện đọc diễn cảm - Gv đọc mẫu đoạn văn -Yêu cầu -Nhận xét ,ghi điểm 3. Củng cố, Dặn dò:Về nhà xem lại bài,tìm đọc truyện Dế Mèn phiêu lu kí Nhận xét tiết học tên chóp bu, dùng các từ xng hô: ai, bọn này, ta - Hs đọc đoạn 3: Đại diện nhóm trình bày - Dế Mèn phân tích theo cách so sánh để bọn Nhện thấy hành động hèn hạ, không quân tử, rất đáng xấu hổ, đồng thời đe doạ - Chúng sợ hãi, cùng dạ ran, cuống cuồng chạy dọc, chạy ngang, phá hết các dây tơ. * HS khá, gii: - .hiệp sĩ - Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ, kiên quyết và hào hiệp để chống lại áp bức, bất công -3 hs tiếp nối nhau đọc lại 3 đoạn Lớp tìm giọng đọc phù hợp - Hs luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp - Hs thi đua đọc diễn cảm trớc lớp ---------------------------------------------------------- Tiết 3: Toán: Bài: Các số có sáu chữ số I.Mục tiêu: - Biết mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. - Biết viết, đọc các số có đến 6 chữ số. - Giáo dục HS yêu môn học; kĩ năng đọc ,viết ,phân tích cấu tạo của số có 6 chữ số II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ sẵn (T8- SGK) Bảng cài, các thẻ sốcó ghi 100000; 10000; 1000; 100; 10; 1; - Các tấm ghi các chữ số 1; 2; 3; 9 có trong bộ đồ dạy học III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra : -Tính giá trị của biểu thức . - Gv nhận xét - ghi điểm 2. Bài mới: a,Giới thiệu bài b, Ôn số có 6 chữ số: * Ôn luyện các hàng đơn vị, trăm, nghìn, chục nghìn - Hãy nêu quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. -2 hs làm bảng ,lớp ,nhận xét 37 x (18 : y) với y =9 37 x (18 : 9) = 37 x 2 = 74 - Vài hs nêu,lớp nhận xét ,bổ sung 10 đơn vị = 1 chục ;10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 nghìn; ************************************************* 2 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ * Hàng trăm nghìn 10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn 1 trăm nghìn viết là 100 000 - GV :Viết và đọc số có sáu chữ số - Gv cho hs quan sát bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn * Với số 432516 -Gv đính bảng, yêu cầu hs lên gắn các thẻ số tơng ứng, đọc số ,viết số -Hớng dẫn nhận xét bổ sung c. Luyện tập: Bài 1: Yêucầu - Cho hs phân tích b, Gv đa hình vẽ nh SGK,yêu cầu hs nêu kết quả -Gv nhận xét, Bài 2: Viết theo mẫu: - Gv nhận xét- bổ sung Bài 3: Đọc các số sau: 96 315; 79 315; 106 315; 106 827. -Nhận xét ,ghi điểm Bài 4: Viết các số sau: - Yêu cầu hs viết các số tơng ứng vào vởàochams một số vở 3.Củng cố, dặn dò : Về nhà làm lại các bài tập - Nhận xét tiết học 10 nghìn = 1 chục nghìn 10 chục nghìn =100 nghìn -Đọc + viết :100 000 -Đọc +viết số có 6 chữ số -Quan sát,đọc,phân tích - Hs lên gắn các thẻ số 100000; 10000 lên các cột ứng trên bảng T-ngh C-ngh Ngh Tr Ch Đv 100000 10000 1000 100 10 1 4 3 2 5 1 6 - Viết số:432 516 -Đọc số:Bốn trăm ba mơi hai nghìn năm trăm mời sáu - Năm trăm hai mơi ba nghìn bốn trăm năm mơi ba. - Cả lớp nhận xét -Đọc đề ,quan sát - Viết số,đọc số,phân tích - Hs viết số:523 453 -Đọc số -Đọc đề,quan sát -Vài hs làm bảng ,lớp nhận xét -Nối tiếp đọc số,phân tích -Lớp nhận xét - Chín mơi sáu nghìn ba trăm mời lăm - Bảy trăm chín mơi sáu nghìn ba trăm mời lăm - Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mời lăm -Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mơi bảy -Đọc đề, hs làm vào vở a, 63 115 b, 723 936 * HS khá, giỏi làm thêm câu c,d: c, 943 103 d, 863 720 --------------------------------------------------- Tiết 4: Khoa học Bài:Trao đổi chất ở ngời (tiết 2) I.Mục tiêu : - Kể đợc tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở ngời : tiêu hoá,hô hấp,tuần hoàn,bài tiết. -Biết đợc nếu 1trong các cơ quan trên ngừng hoạt động,cơ thể sẽ chết. ************************************************* 3 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ - Giáo dục HS yêu môn học,biết giữ gìn bảo vệ sức khoẻ và môi trờng xung quanh. Nâng cao : Giải thích đợc sơ đồ của quá trình tiêu hoá,sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc thực hiện trao đổi chất. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 8- 9 SGK, Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra : - Yêu cầu hs trình bày sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể ngời với môi trờng. -Nhận xét,ghi điểm. 2.Bài mới : 1.Giới thiệu bài *Hoạt động 1: Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở ngời. - Cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi tr- ờng. - Gv ghi tóm tắt lên bảng - Cơ quan tiêu hoá: Có chức năng biến đổi thức ăn, nớc uống thành các chất dinh dỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể và thải ra ngoài chất cặn bả. + Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất là lấyvào : thức ăn, nớc uống và thải ra phân. Hỏi :Nêu vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diển ở bên trong cơ thể. -Nhận xét, chốt lại * Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ các cơ quan trong việc thực hiện trao đổi chất ở ngời - Kết luận: chốt nội dung bài 3.Củng cố, dặn dò : Về nhà học bài, xem bài :Các chất dinh dỡng có trong thức ăn - Nhận xét tiết học - Vài hs trình bày ,lớp nhận xét - Hs quan sát các hình trong SGK và thảo luận theo cặp (3) - Đại diện vài cặp trình bày kết quả - ớp nh.xét,bổ sung + Cơ quan hô hấp: Hấp thu khí ôxi và thải khí các bô níc. Dấu hiệu bên ngoài .là thải ra khí các-bô-níc -Chức năng: Thực hiện quá trình trao đổi khí. - Bài tiết nớc tiểu: Lọc máu, tạo thành n- ớc tiểu và thải nớc ra ngoài + Dấu hiệu bên ngoài của quá trình trao đổi chất là thải ra: nớc tiểu - Các chất dinh dỡng đợc ngấm qua thành ruột non vào máu và theo vòng tuần hoàn đi nuôi tất cả các cơ quan của cơ thể - Lớp nhận xét, bổ sung * HS khá, giỏi - Vài HS trình bày về mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể. - Lp nhận xét, bổ sung -Theo dõi,thực hiện ------------------------------------------- Tiết 5: Kĩ thuật Bài: Cắt vải theo đờng vạch dấu I.Mục tiêu: ************************************************* 4 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ - Hs biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đờng vạch dấu - Vạch đợc đờng dấu trên vải và cắt đợc vải theo đờng vạch dấu đúng qui trình, đúng kỉ thuật. II. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 2.Bài mới: * Giới thiệu bài - Cắt vải theo đờng vạch dấu Hoạt động 1: Quan sát giáo viên làm mẫu - Gv giới thiệu mẫu - Gợi ý hs nêu tác dụng - Gv nhận xét- bổ sung Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kỹ thuật - Gv đính mảnh vải lên bảng và gọi hs lên thực hiện thao tác - Gv nêu 1 số điểm cần lu ý + Trớc khi vạch dấu phải vuốt thẳng mặt vải + Vạch dấu đờng cong cũng phải vuốt phẳng mặt vải. Sau đó vẽ đờng cong. - Cắt vải theo đờng vạch dấu - Gv chốt Hoạt động 3 :Hớng dẫn thực hành - Gv hỏi ,nhắc lại các bớc thực hành - Gv quan sát, uốn nắn cho hs 3-Củng cố, dặn dò: -chốt nội dung bài - Về nhà tiếp tục thực hành -Nhận xét tiết học - Trình bày - Lắng nghe - Hs quan sát, nhận xét hình dạng các đ- ờng vạch dấu, đờng cắt vải theo đờng vạch dấu. - Khi cắt vải phải vạch dấu để cắt cho chính xác không bị xiên lệch. Cắt vải theo đờng vạch dấu đợc thực hiện theo các bớc bằng vạch dấu trên vải và cắt vải theo đờng vạch dấu - Hs quan sát hình 1b+ thao tác thử - Hs khác theo dõi- nhận xét - Hs quan sát 2a, 2b để nêu cách cắt vải trên đờng vạch dấu - Hs đọc phần ghi nhớ ở SGK - nêu lại các bớc - Hs thực hành vạch dấu và cắt theo đ- ờng vạch dấu. Ngày soạn: 5/9/2009 Ngày giảng : thứ 3/8/9/2009 Tiết 1: Thể dục Bài: Quay phải, quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng và đi đều Trò chơi : thi xếp hàng nhanh và nhảy đúng nhảy nhanh I.Mục tiêu: -Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải,quay trái đúng với khẩu lệnh. -Bớc đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc các trò chơi. -Giáo dục HS yêu môn học, thờng xuyên tập luyện TDTT để rèn luyện sức khoẻ. ************************************************* 5 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ II.Địa điểm, ph ơng tiện : -Địa điểm: vệ sinh bãi tập, đảm bảo an toàn. Phơng tiện: Chuẩn bị một còi. III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Giáo viên Học sinh 1.Phần mở đầu: - ổn định lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục. - Yêu cầu hs: Đứng tại chỗ hát vỗ tay +Giậm chân tại chỗ theo nhịp hô. 2.Phần cơ bản: a.Đội hình, đội ngũ: Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng + GV hớng dẫn có nhận xét sửa chữa những sai sót (2 lần) + Chia tổ tập luyện; G/V quan sát nhận xét. + Tập hợp toàn lớp, cho các tổ thi đua trình diễn các nội dung đã tập luyện. + Cho cả lớp tập trung G/V củng cố, tập luyện trong 2 lần. b.Trò chơi vận động: - Trò chơi Thi xếp hàng nhanhvà Nhảy đúng nhảy nhanh - GV nêu nội dung, luật chơi, tên trò chơi, cho 1 tổ chơi thử 2 lần- sau đó cho cả lớp chơi thử 2 lần -rồi cho chơi chính + thi đua 3 lần. GV quan sát, nhận xét, biểu dơng những tổ, bạn chơi tốt. 3.Phần kết thúc: Hớng dẫn hs thả lỏng - G/V cùng H/S hệ thống lại toàn bài. - Về nhà ôn luyên lại các động tác đã học. -Nhận xét tiết học - Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang: - Tập hợp lớp theo hàng dọc, hàng ngang. - Tổ trởng, lớp trởng điều khiển 2 lần. - Thi xếp đội hình hàng dọc, đội hình hàng ngang, đội hình chữ u, đội hình vòng tròn. - HS chạy cao chân theo hình vòng tròn, sau đó đứng tại chỗ làm động tác tay, chân. - Làm động tác thả lỏng --------------------------------------- Tiết 2: Toán Bài: Luyện tập I.Mục tiêu : -Viết và đọc đợc các số có đến sáu chữ số. -Rèn kĩ năng đọc,viết,phân tích cấu tạo số có 6 chữ số II. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1.Kiểm tra : BT 3/ sgk,trang 10 - Gọi vài hs - Gv nhận xét- ghi điểm 2. Bài mới: a, Giới thiệu bài b, Nội dung: - Vài hs đọc số,phân tích -Lớp nhận xét - Lắng nghe ************************************************* 6 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ * Hớng dẫn hs ôn lại các hàng ,quan hệ giữa các hàng liền kề - Gv viết 825 713, cho hs xác định các hàng và chữ số thuộc hàng đó là chữ số nào? - Tơng tự với các số: 850303; 820000; 832 100; 832 010. 3. Thực hành Bài 1: Viết theo mẫu - Gv nhận xét, ghi điểm Bài 2: a;Gọi hs b. Hãy cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào - Gv nhận xét- bổ sung Bài 3: Viết các số sau - Gv yêu cầu hs tự làm Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - H.dẫn hs tự nhận xét qui luật viết tiếp các số trong từng dãy số - Gv nhận xét- ghi điểm 4. Củng cố, dặn dò: - Về xem lại bài tập - Nhận xét tiết học - Chữ số 8 thuộc hàng trăm nghìn, chữ số 2 thuộc hàng chục nghìn, chữ số 5 thuộc hàng nghìn, chữ số 7 thuộc hàng trăm, chữ số 1 thuộc hàng chục, chữ số 3 thuộc hàng đơn vị. -Thực hiện tơng tự -Hs đọc yêu cầu ,quan sát ,thầm - Vài hs làm bảng-lớp làm vở -Nhận xét ,chữa bài -Vài hs đọc số ,lớp nhận xét . Hai nghìn bốn trăm năm moi ba .Sáu moi lăm nghìn hai trăm bốn moi ba .Năm mơi ba nghìn sáu trăm hai mơi. - 2 453 Chữ sô 5 thuộc hàng chục . - 65 243 Chữ số 5 thuộc hàng nghìn. -762 543 Chữ số 5 thuộc hàng trăm. -53 620 Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn a, 4300; c,24 301 b, 24 316 * HS khá, giỏi làm thêm d,180 715 e, 307 421 ; g, 990 999 -Lớp nhận xét - Hs đọc yêu cầu bài 4, nêu cách viết - Vài hs lên bảng làm sau đó thống nhất kết quả a, 300000; 400000; 500000; 600000; 700000. b, 350000; 360000; 370000; 380000; 390000. c, 399000; 399100; 399200; 399300; 399 400;399 500. *HS khá, giỏi làm thêm d, 399 940; 399 950; 399 960; 399 970; 399 980; 399 990. e, 456784; 456785; 456786;456787; 456789. -------------------------------------------------- Tiết 3: Chính tả ( nghe viết ) : Bài: Mời năm cõng bạn đi học I.Mục tiêu: - Nghe- viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ,đúng quy định, không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng BT2 và BT(3) a/b ************************************************* 7 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ II. Đồ dùng dạy học: - Ba, bốn tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2,3 . - Vở Chính tả III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên 1. Kiểm tra: Nêu yêu cầu - Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới: *. Giới thiệu bài - Gv nêu mục đích, yêu cầu đạt của tiết học *. Hớng dẫn hs nghe viết: - Gv đọc toàn bài chính tả trong SGK - Gv đọc từng câu,cụm từ, quánxuyến,nhắc nhở t thế hs - Gv đọc toàn bộ bài chính tả 1 lợt - Gv chấm 5 bài - GV nhận xét chung bài viết *. Hớng dẫn hs làm bài tập: Bài tập 2: Yêu cầu hs - Gv dán 3-4 tờ phiếu đã viết nội dung truyện vui lên bảng - Gv hớng dẫn cả lớp nhận xét- Gv chốt lại -Yêu cầu hs nêu tính khôi hài của câu chuyện Bài tập 3 : Lựa chọn - Gv cho hs làm hai nhóm BT3a và3b - Hớng dẫn nhận xét lời giải đố - Nhận xét,chốt lại 3. Củng cố,dặn dò :Về nhà làm lại bài tập,tìm 10 từ ngữ chỉ sự vật có s/x; ăng/ăn.HTL hai câu đố,đọc lại truyện vui. - Nhận xét tiết học Học sinh - 1 em đọc cho 3 bạn viết bảng lớp cả lớp viết vào giấy nháp những tiếng có âm đầu an/ang trong BT2 - Lắng nghe - Hs theo dõi trong SGK - Hs đọc thầm đoạn văn cần viết, chú ý tên riêng viết hoa,từ dễ viết sai - Hs nghe - viết vào vở. - Hs soát lại bài - Hs đổi vở soát lỗi cho nhau. -Đọc thầm đề - Cả lớp đọc thầm lại truyện vui :Tìm chỗ ngồi ,làm bài tập vào vở. - 3-4 hs lên thi đua làm đúng, nhanh - Cả lớp chữa bài theo lời giải đúng + Lát sau- rằng- phẳi chăng- xin bà . - Nêu tính khôi hài của câu chuyện - Hs đọc câu đố,thảo luận cặp - Cả lớp thi giải nhanh, viết đúng chính tả lời giải đố a,Dòng thơ 1: Chữ sáo Dòng thơ 2: Chữ sáo bỏ sấu sắc thành chữ sao b,Dòng thơ 1: Chữ trăng Dòng thơ 2: Chữ trăng thêm sắc thành trắng ---------------------------------------------- Tiết 4: Luyện từ và câu: Bài: Mở rộng vốn từ : Nhân hậu - Đoàn kết I.Mục tiêu: - Biết thêm một số từ ngữ ( gồm cả thành ngữ,tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) về chủ điểm : Thơng ngời nh thể thơng thân . ************************************************* 8 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ -Nắm đợc cách dùng một số từ có tiếng nhân theo hai nghĩa khác nhau : ngời,lòng thơng ngời . - Giáo dục HS yêu môn học,lòng nhân hậu,tinh thần đoàn kết. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ và 4-5 tờ phiếu khổ to. kẻ sẵn các cột a, b, c, d ở bài tập 1, kẻ bảng phân loại để hs làm bài tập 2. Bảng nhóm để hs làm bài tập 3 III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra : - Viết những tiếng chỉ ngời trong gia đình. ( có 1 âm, có 2 âm ) -Nhận xét 2. Bài mới: * Giới thiệu bài : Mở rộng vốn từ nhân hậu- đoàn kết. 2. Hớng dẫn hs làm bài tập Bài tập 1: Yêu cầu a, Từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm thơng yêu đồng loại b, Từ ngữ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thơng c, Từ ngữ thể hiện tinh thần đùm bọc giúp đỡ đồng loại Nhận xét,chốt lại Bài tập 2: a, Từ có tiếng nhân có nghĩa là ngời: b, Từ có tiếng nhân có nghĩa là lòng th- ơng ngời Bài tập 3: Đặt câu với mỗi từ ở bài tập 2 Bài tập 4: Gọi hs -Yêu cầu,gợi ý a, ở hiền gặp lành. b,Trâu buộc ghét trâu ăn. c, Một cây làm chẳng nên non, ba cây - 2 hs lên bảng viết-cả lớp viết bảng con - 1 hs đọc yêu cầu của bài tập -Từng cặp hs trao đổi , làm vào vở bài tập - Đại diện nhóm trả lời,lớp bổ sung - Lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, tình thơng mến,,, - Hùng ác, ranh ác, tàn ác, tàn bạo, cay đọc, ác nghiệt. - Cứu giúp, cứu trợ, ủng hộ, hỗ trợ, bênh vực, bảo vệ, che chở - Hs thảo luận nhóm đôi - Hs làm vào phiếu- trình bày kết quả a.Nhân dân, công nhân, nhân loại. nhân tài. b. Nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ. -1 hs đọc yêu cầu- thầm - Vài hs lên bảng ,cả lớp làm vào vở -Nhân dân Việt Nam rất anh hùng. - Chú em làm ngành công nhân xây dựng. - Bác Hồ có lòng nhân ái bao la. - Ba em là ngời rất nhân từ, độ lợng. * HS khá, giỏi -Đọc yêu cầu ,các câu tục ngữ - Nhóm 2 em trao đổi về 3 câu tục ngữ -Thi giải nghĩa lớp nhận xét,bổ sung a, Lời khuyên ngời ta sống hiên lành, nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp. b, Chê ngời có tính xấu,ghen tị khi thấy ngời khác đợc hạnh phúc, may mắn. c, Khuyên ngời ta đoàn kết với nhau, đoàn ************************************************* 9 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4-nm hc:2009-2010 ************************************************ chụm lại thành hòn núi cao. - Gv nhận xét, bổ sung 3. Củng cố,dặn dò:Về nhà làm lại bài tập,học thuộc 3 câu tục ngữ ở BT 4 -Nhận xét tiết học kết tạo nên sức mạnh . Tiết 5: Lịch sử Bài: Làm quen với bản đồ (tiếp theo) I.Mục tiêu: - Nêu đợc các bớc sử dụng bản đồ: đọc tên bản đồ,xem bảng chú giải,tìm đối tợng lịch sử hay địa lí trên bản đồ - Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản: nhận biết vị trí,đặc điểm của đối tợng trên bản đồ;dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi,cao nguyên, đồng bằng,vùng biển. -Giáo dục HS yêu môn học,biết sử dụng bản đồ. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. Bản đồ hành chính Việt Nam. III. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra : Đính bản đồ ,yêu cầu - Nêu các yếu tố của bản đồ? - Nêu tên, phơng hớng, tỷ lệ của bản đồ? 2. Bài mới: *Giới thiệubài: Làm quen với bản đồ (t2) * Hớng dẫn cách sử dụng bản đồ: HĐ1:Làm việc cả lớp - Gv treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự ; Địa lí tự nhiên, Hành chính. -Yêu cầu hs - Đọc tên bản đồ cho ta biết điều gì? Gv kết luận: Bản đồ Địa lí VN là lãnh thổ n- ớc ta. - Đọc bảng chú giải để làm gì? - Tìm đối tợng lịch sử, địa lí trên bản đồ ta dựa vào đâu ? HĐ2:Nêu yêu cầu ,nhiệm vụ,phát phiếu - Làm bài tập a (SGK) quan sát hình 1 em hãy: - Chỉ hớng Bắc, Nam, Đông, Tây trên lợc đồ? -Hoàn thành bảng sau vào phiếu: Đối tợng lịch sử Kí hiệu thể hiện . Quân ta tấn công . - Nêu tên ,các yếu tố của bản đồ; phơng hớng,tỉ lệ của bản đồ - Lắng nghe - Học sinh mở SGK trang7, quan sát bản đồ ở trang 6 - Hs đọc tên các bản đồ treo trên bảng - Cho ta biết phạm vi lãnh thổ địa lí nớc ta - Để biết kí hiệu đối tợng lịch sử hoặc địa lí. - Ta dựa vào các kí hiệu trên bảng chú giải. - Hs quan sát H1 và thảo luận N4 (5) - Đại diện của nhóm trình bày trớc lớp. Đối tợng lịch sử Kí hiệu thể hiện Quân ta mai phục Quân ta tấn công ************************************************* 10 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan [...]... nhất trong các số sau: Số lớn nhất trong các số đã cho là 59876; 651321; 49 9873; 902011 902011 -Gv nhận xét, ghi điểm Bài 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến - Đọc đề,nêu cách làm lớn: 2 46 7; 28 092; 943 567; 932 018 - hs làm vào vở - 246 7; 28092; 932018; 943 567 * Y/cầu HS khá, giỏi làm thêm BT4 * HS khá, giỏi làm thêm BT4 Bài 4: a, Số lớn nhất có ba chữ số là số nào? a,Số lớn nhất có ba chữ số là... Y/cầu HS khá, giỏi làm BT4 và BT5 Bài 4: Viết số, biết số đó gồm: 5 trăm nghìn,7trăm,3 chụcvà 5 đơn vị 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị 2 trăm nghìn 4 nghìn và 6 chục 8 chục nghìn và 2 đơn vị Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 503060= 500000+ 3000+ 60 83760= 80000+ 3000+700+ 60 176091= 100000+ 70000+ 6000+ 90+ 1 * HS khá, giỏi làm thêm BT4và BT5 a,500 735 b,300 40 2 c,2 04 060 d,80 002 - Lớp nghìn... nhóm báo cáo lớp bổ sung -Hai HS mô tả dãy Hoàng Liên Sơn kết hợp chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên ************************************************* 22 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4- nm hc:2009-2010 ************************************************ lànóc nhà của Tổ quốc? + Quan sát hình 2 hoặc tranh, ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng, mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng - Gọi đại diện... Nhận xét , ghi điểm HS 2 Bài mới * Giới thiệu bài: Dấu hai chấm * Phần nhận xét : - GV gọi HS đọc yêu cầu 1sgk Học sinh - Hs1 : lm bi1/trang 17 - Hs2: lm bi 4/ trang 17 Lớp theo dõi, nhận xét - Lắng nghe - 1HS đọc thành tiếng yêu cầu ************************************************* 18 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4- nm hc:2009-2010 ************************************************... ************************************************* 19 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4- nm hc:2009-2010 ************************************************ Bài 1: Điền dấu vào chỗ chấm -Yêu cầu nhắc lại cách so sánh -Nhận xét, ghi điểm Đọc thầm đề - Vài hs làm bảng làm,lớp làm vở 9999< 10000; 653211= 653211 99999< 100000; 43 256< 43 2510 726585< 557652 845 713< 8 547 13 Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau: Số... Phan-xi-păng - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc - GV giúp HS hoàn thiện phần trình bày - kết luận: Đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3 143 m, là đỉnh núi cao nhất nớc ta Đỉnh núi Phan-xi-păng nhọn, xung quang có mây mù che phủ Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm *Hoạt động 4: Làm việc cả lớp - khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn nh thế nào? -Chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ Địa lí tự nhiên... khác nhau + HS kể tên một số loại lá -HS quan sát - Một vài HS lên bảng vẽ cùng cô giáo - Thi vẽ nhanh theo nhóm ************************************************* 25 Giỏo viờn thc hin Nguyn Th m Lan Trng THTrn Quc Ton Giỏo ỏn -lp 4- nm hc:2009-2010 ************************************************ các bớc - GV quan sát và gợi ý, hớng dẫn bổ sung thêm Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá - GV cùng HS chọn một... 000 000 có 9 chữ số,có 8 chữ số 0 - Nhận xét * Yêu cầu HS khá, giỏi làm thêm BT4: *HS khá, giỏi làm thêm BT4 Bài 4: - Hớng dẫn Hs phân tích mẫu, GV lu ý hs - Đọc đề,quan sát mẫu viết số theo các lớp -Vài hs lên bảng làm 4 Củng cố , dặn dò: Hỏi ( phần bài ghi nhớ ) -Theo dõi ,trả lời -Vềnhàxem lạibài -Nhận xét tiết học Tiết 4: -Khoa học Bài: Các chất dinh dỡng có trong thức ăn... Nhảy đúng, nhảy nhanh - GV tập hợp HS theo đội hình chơi - GV làm mẫu cho HS: 2 lần - GV quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ thắng cuộc 3 Kết thúc: - Cho HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp - GV cùng HS hệ thống bài: - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học - Về nhà ôn luyện các động tác đã học - Tập hợp lớp đội hình hàng ngang, h/s thực hiện - Triển khai lớp theo đội hình hàng dọc và hàng ngang: hs thực hiện... húi ngắn ,hai túi áo ,quần ,đôi nào ? bắp chân ,đôi mắt -Các chi tiết ấy nói lên chú bé là con một + Các chi tiết ấy nói lên điều gì về chú gia đình nông dân nghèo,quen chịu đựngvất vả,hiếu động, thông minh,gan bé? dạ,nhanh nhẹn, -HS đọc yêu cầu -Nhận xét ,chốt ý đúng -Theo dõi, làm việc theo cặp - Bài tập 2: Gọi hs + Kể một đoạn, kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên ? + Quan sát tranh minh . 500. *HS khá, giỏi làm thêm d, 399 940 ; 399 950; 399 960; 399 970; 399 980; 399 990. e, 45 67 84; 45 6785; 45 6786 ;45 6787; 45 6789. --------------------------------------------------. hàng chục nghìn a, 43 00; c, 24 301 b, 24 316 * HS khá, giỏi làm thêm d,180 715 e, 307 42 1 ; g, 990 999 -Lớp nhận xét - Hs đọc yêu cầu bài 4, nêu cách viết

Ngày đăng: 18/09/2013, 05:10

Hình ảnh liên quan

-Bảng phụ kẻ sẵn (T8- SGK) Bảng cài, các thẻ sốcó ghi 100000; 10000; 1000; 100; 10; 1;    -  Các tấm ghi các chữ số 1; 2; 3; 9 có trong bộ đồ dạy học - gian an tuan hai lop 4

Bảng ph.

ụ kẻ sẵn (T8- SGK) Bảng cài, các thẻ sốcó ghi 100000; 10000; 1000; 100; 10; 1; - Các tấm ghi các chữ số 1; 2; 3; 9 có trong bộ đồ dạy học Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Gv cho hs quan sát bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn - gian an tuan hai lop 4

v.

cho hs quan sát bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang: - gian an tuan hai lop 4

p.

hợp lớp theo đội hình hàng ngang: Xem tại trang 6 của tài liệu.
a.Đội hình, đội ngũ: - gian an tuan hai lop 4

a..

Đội hình, đội ngũ: Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Làm bài tập b: Quan sát hình 2 em hãy: - Đọc tỷ lệ của bản đồ? - gian an tuan hai lop 4

m.

bài tập b: Quan sát hình 2 em hãy: - Đọc tỷ lệ của bản đồ? Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Gv viết số 321 lên bảng phụ rồi cho hs lên viết số tơng ứng vào các cột  T-ơng tự với số : 654 000; 654 321. - gian an tuan hai lop 4

v.

viết số 321 lên bảng phụ rồi cho hs lên viết số tơng ứng vào các cột T-ơng tự với số : 654 000; 654 321 Xem tại trang 12 của tài liệu.
-1hs giỏi lên bảng thực hiện ý của BT2 - Lớp làm việc theo nhóm 4 - gian an tuan hai lop 4

1hs.

giỏi lên bảng thực hiện ý của BT2 - Lớp làm việc theo nhóm 4 Xem tại trang 18 của tài liệu.
-1hs làm bảng,lớp làm vở -Vài hs nêu lại ghi nhớ  - gian an tuan hai lop 4

1hs.

làm bảng,lớp làm vở -Vài hs nêu lại ghi nhớ Xem tại trang 19 của tài liệu.
+ Cách sắp xếp hình vẽ - gian an tuan hai lop 4

ch.

sắp xếp hình vẽ Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan