Đổi mới hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT theo định hướng, hướng dẫn học sinh tự học

12 100 0
Đổi mới hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT theo định hướng, hướng dẫn học sinh tự học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP Mã số ………………………………………………………… 1.Tên sáng kiến: “ Đổi hình thức hoạt động nhóm giảng dạy Lịch sử trường THPT theo định hướng hướng dẫn học sinh tự học” (Trần Thanh Xuân, Trần Thị Mặn, @THPT Trần Trường Sinh) 2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn giảng dạy 3.Mơ tả chất sáng kiến: 3.1.Tình trạng giải pháp biết: - Hiện trạng trước áp dụng giải pháp mới: Việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường phổ thơng nói chung mơn lịch sử nói riêng nhiệm vụ cần thiết giai đoạn đổi giáo dục đất nước Môn Lịch sử mơn khoa học có vai trò khơng tác động đến trí tuệ, mà góp phần hình thành nhân cách cho người, từ kiến thức Lịch sử giúp em học sinh biết rõ nguồn cội dân tộc, biết mà ơng cha để lại cho hệ sau Qua đó, em biết ơn, kính trọng, giữ gìn… ý thức việc làm để góp phần xây dựng đất nước hôm Thực tế năm qua, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Lịch sử trường thường than phiền em học sinh “ngán” đến tiết học Lịch sử, điều biểu như: em không chuẩn bị cũ, không soạn mới, không chép bài, khơng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài, em thường nói chuyện gây trật tự học Dù tiến hành nhiều giải pháp bộc lộ hạn chế định - Ưu điểm nhược điểm giải pháp cũ: + Ưu điểm: Giáo viên chủ động thời gian tiết dạy truyền đạt đầy đủ nội dung kiến thức từ học đến học sinh + Nhược điểm: Một số phương pháp dạy học theo lối truyền thống “đọc chép” hay “giảng ghi” giáo viên làm việc nhiều, học sinh ngồi nghe cách thụ động, giáo viên nêu hai câu hỏi nhỏ yêu cầu học sinh trả lời chưa phát huy tính tích cực học sinh Khả vận dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn học sinh hạn chế Các em học sinh dễ dàng quên kiến thức lịch sử học trước đó… Chính thế, việc đổi phương pháp giảng dạy yêu cầu thiết đáp ứng cho yêu cầu học tập học sinh, theo thân tơi có nhiều biện pháp để kích thích hứng thú học tập mơn lịch sử học sinh, trong biện pháp sử dụng đạt hiệu cao phương pháp “Đổi hình thức hoạt động nhóm giảng dạy Lịch sử trường THPT theo định hướng hướng dẫn học sinh tự học” 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: - Mục đích giải pháp: Với mong muốn góp phần vào việc tìm biện pháp để tổ chức học sinh học tập tích cực, giúp học sinh hứng thú học tập môn Lịch sử Qua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện trường Trung học phổ thơng (THPT) - Nội dung giải pháp: + Tính mới, khác biệt giải pháp so với giải pháp cũ: Phương pháp giảng dạy thảo luận nhóm phát huy tính tích cực học sinh so với phương pháp dạy học cũ “đọc chép” Phương pháp tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm chắt lọc biện pháp giảng dạy tích cực, nhằm đúc kết thành số kinh nghiệm giảng dạy môn lịch sử trường THPT Nội dung đề cập cụ thể, rõ ràng, dễ thực Phương pháp thảo luận nhóm nêu số kinh nghiệm giúp giáo viên áp dụng thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, kích thích giáo viên ln tìm tòi, sáng tạo cơng tác giảng dạy Kết trình nghiên cứu, thực việc đổi phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng mơn lịch sử nhằm góp phần đạt mục tiêu đề đơn vị + Giải pháp thực hiện: Để thực tốt đạt hiệu cao sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học Lịch sử người giáo viên phải hiểu vấn đề cụ thể như: - Cách chia nhóm; - Các kiểu nhóm; - Cơ cấu nhóm; - Những điều kiện cần thiết sử dụng phương pháp thảo luận nhóm; - Vai trò giáo viên học sinh dạy họcLlịch sử thảo luận nhóm Cụ thể sau: VỀ CÁCH CHIA NHÓM Phương pháp dạy học thảo luận nhóm hình thức dạy học đặt học sinh vào mơi trường học tập tích cực học sinh chia thành nhóm nhỏ (2,4,6 em) cách thích hợp tuỳ vào mục đích yêu cầu vấn đề học tập Việc chia nhóm nhiều hay học sinh cách tổ chức giáo viên Theo thân chia nhóm cách sau: - Gọi ngẫu nhiên: Lần lượt cho học sinh đếm số đến số quay lại đếm từ số đến số sau cho học sinh số ngồi với thành nhóm (nhóm số 1, nhóm số 2…) - Chỉ định: Giáo viên lần lược gọi tên học sinh theo danh sách lớp chia vào nhóm ( em A,B,C,D chung nhóm; em Đ, E, F, G chung nhóm …) - Chia theo dãy bàn: Các em có dãy bàn vào nhóm, bàn ( HS) nhóm Cách chia tạo ngẫu nhiên thoải mái cho học sinh - Chia theo đôi bạn: Giáo viên định cho hai học sinh ngồi gần làm việc cách thường diễn sau học sinh làm việc cá nhân CÁC KIỂU NHÓM Tuỳ thuộc vào nội dung kiến thức tiết dạy học giáo viên lựa chọn kiểu nhóm phù hợp * Nhóm nhiều trình độ: Trong nhóm có học sinh giỏi, khá, trung bình học sinh yếu * Nhóm trình độ: Trong nhóm gồm có em có khả học tập * Nhóm tình bạn: Gồm em kết bạn với nhau, khơng phụ thuộc vào học lực * Nhóm sở thích: Gồm em có sở thích Trong kiểu nhóm trên, kiểu sử dụng nhiều q trình dạy học lịch sử Hoạt động nhóm có ý nghĩa có tác dụng thiết thực nhóm hoạt động có hiệu Tính hiệu nhóm dạy học thước đo chất lượng hình thức dạy học thảo luận nhóm VỀ CƠ CẤU NHĨM Để nhóm hoạt động có hiệu thành viên phải biết rõ nhiệm vụ mình, giáo viên phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho em - Nhóm trưởng: Điều khiển hoạt động nhóm - Thư ký: Ghi chép kết hoạt động nhóm sau thống - Báo cáo viên: Báo cáo kết làm việc nhóm - Thành viên khác: Có nhiệm vụ tham gia tích cực vào hoạt động nhóm Nếu q trình dạy học thảo luận nhóm, tuỳ thuộc vào yêu cầu giáo viên lựa chọn nhóm nhỏ ( 2-> em) cần phân cơng nhóm trưởng; thư ký Lưu ý: Muốn phương pháp dạy học thảo luận nhóm có hiệu tốt, cần có điều kiện thiết yếu sau: - Các thành viên nhóm điều hiểu biết cơng việc nhóm thân; hợp tác, giúp đỡ lẫn - Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu giáo viên đặt Mọi thành viên tích cực tham gia hoạt động nhóm sẳn sàng đưa ý kiến mình, tranh luận, trao đổi trước đến thống ý kiến chung nhóm - Bên cạnh đó, vai trò giáo viên dạy học thảo luận nhóm quan trọng, để đạt kết cao phương pháp thảo luận nhóm giáo viên: + Trước hết giáo viên lập kế hoạch dạy cách cụ thể, rõ ràng đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ Khi tiến hành phương pháp dạy học sử dụng nhóm giáo viên phải dự kiến: Cách chia nhóm chọn kiểu nhóm, số lượng nhóm; nhiệm vụ giao cho nhóm hoạt động, nhóm giải nhiệm vụ hay nhóm giải nhiệm vụ khác; thời gian cho hoạt động; thời gian cho nhóm trình bày (nếu có); dự kiến tình xảy cách xử lí + Chuẩn bị kỹ câu hỏi : Cần ý chuẩn bị kỹ câu hỏi, câu hỏi nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ mức độ cao hơn, sâu hơn, không nên sử dụng hệ thống câu hỏi học sinh nhìn vào sách giáo khoa trả lời thời gian khơng kích thích khả tư học sinh THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Giáo viên thiết kế giáo án sử dụng phương pháp dạy học lịch sử thảo luận nhóm , giáo viên người tổ chức, hướng dẫn hoạt động gợi mở, khơng khí hỗ trợ việc học học sinh kinh nghiệm giáo dục - Quản lý giám sát giúp đỡ hoạt động nhóm: + Khi học sinh hoạt động nhóm, giáo viên quan sát theo dõi kịp thời giúp đỡ nhóm giải vấn đề, trực tiếp giải đáp có thắc mắc nhóm + Phát nhóm hoạt động chưa có hiệu để kịp thời uốn nắn điều chỉnh + Động viên khuyến khích kịp thời khen ngợi, nhằm tạo khơng khí phấn khởi, giúp học sinh tự tin vào học tập + Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hợp tác thầy trò - Giáo viên phải nhanh nhại tiếp nhận ý kiến phản hồi học sinh, thơng qua giáo viên đánh giá kết học tập em kịp thời uốn nắn bổ sung kiến thức cho học sinh - Giáo viên tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động nhóm - Để phương pháp dạy học lịch sử thảo luận nhóm ngày đạt hiệu cao tơi sử dụng kiểu bài: Cung cấp kiến thức mới, làm tập lịch sử, khai thác tranh ảnh, lược đồ, ơn tập MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA * Sử dụng phương pháp dạy học lịch sử thảo luận nhóm với kiểu cung cấp kiến thức Minh họa 1: BÀI 4:CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP – RÔ MA (T2) Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình SGK trang 26,27 Bước 2: chia nhóm ( dãy bàn nhóm), thời gian phút với nội dung: - Nhóm 1: Tìm hiểu về: + Những hiểu biết cuả cư dân Địa Trung Hải lịch chữ viết? So với cư dân cổ đại Phương Đơng có tiến ? + Ý nghĩa việc phát minh chữ viết?  Nhằm phát huy kĩ đọc hiểu, trình bày nói, so sánh , phân tích Thấy tiến người - Nhóm 2: Tìm hiểu về: + Những hiểu biết cuả cư dân Địa Trung Hải lĩnh vực khoa học ? + Tại nói khoa họa có từ lâu đến thời HyLạp – Rôma khoa học thật trở thành khoa học?  Nhằm phát huy kĩ đọc hiểu, trình bày nói, tư phân tích học sinh - Nhóm 3: Tìm hiểu về: + Văn học Hylạp – Rôma cổ đại phát triển nào? + Nêu số ví dụ tác , tác phẩm mà em biết?  Phát huy kĩ tìm hiểu , khai thác kiến thức học sinh - Nhóm 4: Tìm hiểu về: + Những thành tựu nghệ thuật văn hóa Hylạp – Rơma cổ đại? + Nêu số ví dụ nghệ thuật kiến trúc mà em biết?  Phát huy kĩ tìm hiểu , sưu tầm , khai thác kiến thức học sinh Bước 3: Học sinh thảo luận đại diện nhóm báo cáo kết Bước : Giáo viên nhận xét ( máy chiếu ), xếp hạng, tun dương cho nhóm hồn thành tốt yêu cầu giáo viên đặt ra, cho điểm vào cột kiểm tra thường xuyên Minh họa 2: Bài 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC 1953 -1954 - Bước 1: Học sinh đọc sách giáo khoa kết hợp khai thác nội dung kiến thức, kênh hình SGK trang 148,151,152,153 - Bước 2: Giáo viên tổ chức cho em thảo luận nhóm (gồm nhiều trình độ theo dãy bàn, nhóm học sinh , dãy bàn có từ 1- nhóm), thời gian phút với nội dung: * Âm mưu Pháp-Mỹ Đông Dương - GV đặt câu hỏi: Em theo dõi sách giáo khoa tìm hiểu: Sau năm thực hiệc chiến tranh Việt Nam Pháp vấp phải khó khăn gì? -> Nhằm phát huy kĩ đọc hiểu, trình bày nói Về kiến thức HS thấy khó khăn thực dân Pháp - HS nhóm đại diện trả lời câu hỏi - GV chốt ý: Trình bày khó khăn Pháp sau năm chiến tranh Việt Nam - GV đặt tình huống: Nếu đặt địa vị em vào Pháp lúc em làm nào? -> Giúp học sinh phát triển lực tư sáng tạo, đóng vai phản biện lịch sử - GV đặt câu hỏi cho nhóm suy nghĩ trả lời: Sau Pháp xa lầy chiến tranh Việt Nam, Mỹ có hành động âm mưu gì? -> Nhằm phát huy kĩ đọc hiểu, phân tích kiện, tượng lịch sử Giúp học sinh thấy âm mưu Mỹ - HS trả lời - GV chốt ý: Mỹ ngày can thiệp sâu vào chiến tranh Việt Nam, viện trợ giúp đỡ Pháp nhằm âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh Việt Nam, tịch cực thay Pháp - GV đặt câu hỏi: theo dõi sách giáo khoa cho biết: Âm mưu Pháp – Mỹ chiến tranh Đông Dương Theo dõi thường thuật khái quát kế hoạch Nava ->Phát triển kĩ đọc hiểu, đánh giá phân tích kiện, tượng lịch sử, tường thuật lại kế hoạch Nava Giúp HS hiểu rõ âm mưu thực dân Pháp- Mỹ Hiểu rõ kế hoạch Nava Bồi dưỡng lòng yêu nước - HS trả lời - GV chốt ý: Âm mưu Pháp –Mỹ thực kế hoạch Nava gồm bước, nhằm kết thúc chiến tranh vòng 18 tháng Tổng huy quân đội viễn chinh Đông Dương tuyên bố “Sẽ có lối danh dự Chuyển bại thành thắng.” Từ Thu - Đông năm 1953 Pháp tập trung 44/48 điểm động đồng Bắc Bộ, tiến hành bình định, cơng nhiều nơi - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét kế hoạch Nava.? - HS trả lời? ->Phát huy lực đánh giá giải thích kiện tượng lịch sử 3.3 Khả áp dụng giải pháp: - Qua trình vận dụng giải pháp mang lại chuyển biến tích cực đơn vị, giải pháp có khả áp dụng việc giảng dạy môn Lịch 10 sử cấp Trung học phổ thông - Áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm với kiểu bài: cung cấp kiến thức mới, ôn tập chương, làm tập lịch sử, quan sát tranh ảnh lược đồ - Ở đơn vị: Sáng kiến triển khai thực tổ chuyên môn, biện pháp đề cập tiếp tục sử dụng rộng rãi, kết nghiên cứu sáng kiến sử dụng với tất đối tượng học sinh Ngoài sáng kiến có đóng góp tích cực việc đổi phương pháp giảng dạy giáo viên Đây tảng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cách toàn diện 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Có thể việc sử dụng phương pháp “ Đổi hình thức hoạt động nhóm giảng dạy Lịch sử trường THPT theo định hướng hướng dẫn học sinh tự học” vấn đề không đồng nghiệp khác, thân việc giảng dạy môn lịch sử trường mang lại hiệu cao, hoạt động thầy trò có phối hợp nhịp nhàng hơn, em học sinh ngày hứng thú học tập môn lịch sử, biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống, bồi dưỡng em nhiều kĩ như: nói, tự tin trình bày vấn đề, nhận định, đánh giá …chất lượng môn nâng lên, năm sau cao năm trước Cụ thể: Chất lượng môn lịch sử 12: Xếp loại Năm học 2016-2017 11 Học kỳ I – Năm học (Lớp 12A1) Giỏi(%) 16(35,6%) Khá(%) 28(62,2%) Tb(%) 01(0,2%) Chất lượng môn lịch sử 10: 2017-2018 (Lớp 12 A6) 19(48,7%) 20(51,3%) Năm học 2016-2017 Học kỳ I – Năm học (Lớp 10A5) 34(77,3%) 10(22,7%) 2017-2018 (Lớp 10 A5) 46(100%) Xếp loại Giỏi(%) Khá(%) Bến Tre, ngày 14 tháng năm 2018 12 ... Đổi hình thức hoạt động nhóm giảng dạy Lịch sử trường THPT theo định hướng hướng dẫn học sinh tự học vấn đề không đồng nghiệp khác, thân việc giảng dạy môn lịch sử trường mang lại hiệu cao, hoạt. .. viên học sinh dạy họcLlịch sử thảo luận nhóm Cụ thể sau: VỀ CÁCH CHIA NHĨM Phương pháp dạy học thảo luận nhóm hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực học sinh chia thành nhóm. .. biện pháp tơi sử dụng đạt hiệu cao phương pháp Đổi hình thức hoạt động nhóm giảng dạy Lịch sử trường THPT theo định hướng hướng dẫn học sinh tự học 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng

Ngày đăng: 10/10/2019, 17:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan