0

Giao an vat ly 6 cả năm

95 137 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 16:31

GIÁO ÁN VẬT GIÁO ÁN VẬT GIÁO ÁN VẬT Tuần: 01 Ngày soạn: Tiết: 01 Bài 1+2: ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ (ĐCNN)của dụng cụ đo - Biết ước lượng gần số độ dài cần đo - Biết đo độ dài số trường hợp thông thường theo qui tắc 2.Kĩ năng: - Đo độ dài số tình thơng thường - Biết tính giá trị trung bình kết đo 3.Thái độ: Rèn luyện cẩn thận, ý thức hợp tác hoạt động thu nhập thơng tin nhóm II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Thước kẻ, thước dây, thước mét Bảng kết đo độ dài SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: Giới thiệu môn học Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tổ chức tình dạy học: GV Cho quan sát tranh vẽ trả lời : - Tại đo độ dài đoạn dây, mà hai chị em lại có kết khác phần dây đo hai lần … - Như để khỏi tranh cãi, hai chị em phải thống với điều gì? Bài học hơm giúp trả lời câu hỏi Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Quan sát hình 1.1, gọi đọc - Thợ mộc dùng thước dây, trả lời câu C4 HS dùng thước kẻ, người bán Treo tranh vẽ to thước dài 20 cm vải dùng thước thẳng để đo có ĐCNN 2mm - Xác định GHĐ ĐCNN thước đo Thơng qua GV giới thiệu cách xác định GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu C5 - Đọc trả lời C6, C7: Thợ may Nội dung II/.ĐO ĐỘ DÀI : 1/.Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Giới hạn đo (GHĐ) thước độ dài lớn ghi thước - Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước độ dài hai vạch chia liên tiếp thước GIÁO ÁN VẬT thường dùng thước để đo chiều dài mảnh vải, số đo thể khách hàng? Hoạt động 3: Đo độ dài Dùng bảng kết đo độ dài vẽ để hướng dẫn đo độ dài ghi kết đo vào bảng 1.1 (SGK) * Chú ý : - Hướng dẫn cụ thể cách tính giá trị trung bình (l1+l2+l3)/3 Phân nhóm, giới thiệu phát dụng cụ đo cho nhóm Phân công làm công việc cần thiết Thực hành đo độ dài theo nhóm ghi kết vào bảng 1.1 (SGK) Hoạt động 4: Cách đo độ dài: - Nghiên cứu SGK 2/.Đo độ dài : - Cử đại diện nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành đo theo bước + Ước lượng độ dài cần đo + Chọn dụng cụ đo: Xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo + Đo độ dài: đo lần ghi vào bảng 1.1 tính giá trị TB: l l l l1 3 - Yêu cầu HS nhắc lại bước đo độ dài - Dựa vào phần thực hành em - Khác cho biết độ dài ước lượng độ dài thực tế có khác khơng? - Em chọn dụng cụ để đo? Dùng thước thẳng để đo chiều Tại sao? dài bàn học dùng thước kẻ để đo chiều dài sách VL -Đặt dọc theo vật cần đo, - Em đặt thước để điểm O thước trùng với đo? đầu vật - Nhìn vng góc với thước - Em đặt mắt theo hướng để Đọc giá trị gần đầu đọc kết đo? vật - Nếu đầu vật không trùng với vạch thước, ta đọc nào? Lần lược thực Hướng dẫn điền vào chỗ trống câu C6 - GV TB ND GD HN: ND liên hệ với nghề sử dụng dụng cụ đo như: nghề may, bán hàng, cơng việc đo đòi hỏi phải có kỹ đo, đếm xác Đồng thời, GD ý thức, phẩm chất người lao động như: sử dụng dụng cụ đo đạt tiêu chuẩn chất lượng, không III/.CÁCH ĐO ĐỘ DÀI: Kết luận: - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp - Đặt thước mắt nhìn cách - Đọc, ghi kết đo quy định C6: (1): độ dài (2): giới hạn đo (3): độ chia nhỏ (4): dọc theo (5): ngang với (6): vng góc (7) : gần GIÁO ÁN VẬT đồng tình với hành vi chế tạo sai lệch sử dụng cụ đo không đạt tiêu chuẩn Hoạt động 6: Vận dụng: Treo hình vẽ phóng lớn hìmh 2.1 Quan sát lên bảng Trong hình này, hình đặt Hình C thước để đo chiều dài bút chì? GV; yêu cầu HS câu C8,C9 nhà làm IV/ VẬN DỤNG : C7: Chọn câu c C8: Chọn câu c C9 : (1), (2), (3) = 7cm Tổng kết toàn bài: - Để đo độ dài ta dùng dụng cụ để đo? Khi sử dụng dụng cụ đo ta cần ý điều gì? - Giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) thước gì? - Khi đo độ dài cần ý gì? Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập C8,C9 nhà làm, 1.1 đến 1.5 (SBT) - Xem trước mới, tiết sau học tốt Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 02 Ngày soạn: Tiết: 02 Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể tên số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng Kỹ năng: Biết xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo thích hợp Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận cơng việc II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học - GV: Bình chia độ loại - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Khi đo độ dài cần ý gì? - Làm tập 2.1 đến 2.3 (SBT) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng: Treo bảng 3.1 lên bảng - Quan sát II/ Đo thể tích chất lỏng: - Em cho biết GHĐ - Trả lời Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích ĐCNN dụng cụ này? - Nếu khơng có ca đong em - Các loại chai có ghi sẵn dùng dụng cụ để đo thể thể tích tích chất lỏng? Treo hình vẽ hình 3.2 lên bảng - Hãy cho biết GHĐ ĐCNN loại bình này? Trả lời  Thống bình chia độ vạch chia khơng nằm đáy bình mà vạch Để đo thể tích chất lỏng ta có thể tích ban đầu thể dùng bình chia độ, ca đong - Em điền vào chỗ trống - Chai lọ có ghi sẵn dung câu C5? tích Hoạt động 3: Tìm hiểu cách để đo thể tích chất lỏng: - Hãy quan sát hình 3.3, chi Tìm hiểu cách đo thể tích biết bình đặt để đo chất lỏng : xác nhất? - Có ba cách đặt mắt quan sát - Bình b Cách đo thể tích chất lỏng: hình 3.4 Cách đúng? - Ước lượng thể tích chất lỏng - Hãy đọc thể tích nước cần đo hình a,b,c, hình 3.5? - Cách b - Lựa chọn bình chia độ có Cho thảo luận phần kết luận GH ĐCNN thích hợp, đổ Điền vào chỗ trống yêu cầu Trả lời chất lỏng vào bình làm việc nhân - Đặt bình chia độ thẳng đứng GIÁO ÁN VẬT - Tóm lại làm để đo thể Đặt mắt nhìn ngang với độ cao tích chất lỏng với mực chất lỏng bình Gọi hs đọc hoàn chỉnh lại nhân trả lời Đọc ghi kết đo theo trọn vẹn vạch chia gần với mực - Trả lời câu hỏi nêu đầu - Có thể đo ca đong có chất lỏng ghi sẵn dung tích - Có thể đo bình chia độ Hoạt động 4: Thực hành đo thể tích củachất lỏng chứa bình GV giới thiệu dụng cụ thí Thực hành: nghiệm Giới thiệu cách làm Đo thể tích nước hai Bình Chọn dụng cụ đo xác bình, bình chứa đầy nước, định GHĐ + ĐCNN bình chứa lít nước - Ước lượng thể tích nước (lít) - Lấy bình chia độ đong nước trước đổ vào bình đến - Có thể ước lượng đầy - Tiến hành đo sau ghi Tính thể tích ( cm ) Kq đo vào Bảng 3.1 .Ghi kết vào bảng Tiến hành so sánh hai Kq Tương tự bình 2: Đỗ nước từ Từ rút hai nhận xét bình bình chia độ nhận hai phương pháp đo định thể tích nước chứa bình (cm3) Tổng kết tồn bài: - Để đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ để đo? - Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ ta cần thực đo nào? Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 3.1 đến 3.5 (SBT) - Xem trước mới, Chuẩn bị bảng báo cáo 4.1 SGK để tiết sau học tốt Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 03 Ngày soạn: Tiết: 03 Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng dụng cụ đo (bình chia độ, bình tràn) để xác định thể tích vật rắn có hình dạng khơng thấm nước Kỹ năng: - Tuân thủ quy tắc đo trung thực với số liệu mà đo được, hợp tác công việc Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận cơng việc II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Dụng cụ TN hình 4.1 đến 404 SGK - HS: Xem Chuẩn bị bảng báo cáo 4.1 SGK Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Để đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ để đo? - Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ ta cần thực đo nào? - Làm tập 3.1 đến 3.2 (SBT) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: Dùng H4.1 SGK: Làm để biết xác thể tích đinh ốc? Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT Muốn đo xác thể RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC tích đinh ốc, đá bao nhiêu, nghiên cứu học: Đo thể tích Vật rắn khơng thấm nước Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Em quan sát hình 4.2 SGK - Đầu tiên đọc thể tích I Cách đo thể tích vật rắn cho biết người ta đo thể nước bình chia độ khơng thấm nước tích đá cách nào? V1 sau bỏ đá vào Dùng bình chia độ: đọc thể tích V2 - Cách đo thể tích vật rắn khơng V = V V thấm nước bình chia độ: - Sau biết V1, V2, làm C1 để tính thể tích đá? - Đo thể tích nước ban đầu có bình chia độ: (VD: V1 = 150cm3) - Thả chìm đá vào bình chia độ Đo thể tích nước dâng lên bình (V2 = 200cm3) - Thì thể tích đá =V2 – V1 = 200 – 150 = 50 (cm3) GIÁO ÁN VẬT Ta gọi (V) thể tích vật rắn V = V2 – V1 - Nếu đá to ta làm cách nào? - Quan sát hình 4.3 SGK em cho biết người ta đo thể tích đá cách nào? -Ta dùng bình tràn bình chứa - Đổ nước vào bình tràn vị trí hình 4.3 a SGK sau bỏ đá vào, nước tràn bình chứa, đổ nước bình Cho hs đọc phần kết luận SGK chứa vào bình chia độ - Em tìm từ thích hợp thể tích khung bên phải để điền vào thể tích đá vị trí a, b, c câu C3? - Đọc thảo luận phút (1) thả (2) dâng lên (3) chìm xuống (4) tràn Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích vật rắn Cho tiến hành thí nghiệm bước SGK báo cáo kết theo Bảng 4.1 Theo dõi tiến hành thí nghiệm, nx kỹ ước lượng thể tích vật để chọn phương án đo + Y/c đo lần thể tích vật + Yêu cầu hs báo cáo kết Chú ý : cách đọc giá trị thể tích theo ĐCNN bình chia độ; Hướng dẫn tính giá trị TB: V1  V2  V3 V  Dùng bình tràn: C2 Khi đá khơng bỏ lọt vào bình chia độ đổ đầy nước vào bình tràn thả đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn vào bình chứa Sau đổ thể tích nước vào bình chia độ mực nước cao (trong bình chia độ) thể tích vật rắn (hòn đá) - Cách đo vật thả vào 3.Thực hành: bình chia độ Đo thể tích vật rắn - Cách đo vật khơng thả vào bình chia độ dùng bình tràn + Tiến hành đo ghi kết đo vào bảng 4.1 Tính giá trị TB theo CT GV Tổng kết toàn bài: - Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước đo cách nào? - Hướng dẫn HS làm tập câu C5, C6 SGK tập 4.1 đến 4.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 4.1 đến 4.5 (SBT) Ký duyệt ngày - Đọc phần em chưa biết - Xem trước để tiết sau học tốt GIÁO ÁN VẬT Tuần: 04 Ngày soạn: Tiết: BÀI 5: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trả lời câu hỏi cụ thể như: Khi đặt túi đường lên cân, cân 1kg, số gì? - Nhận biết cân 1kg - Trình bày cách điều chỉnh số cho cân Robecvan cách cân vật cân Rôbecvan Kỹ năng: - Đo khối lượng vật cân Chỉ ĐCNN GHĐ cân Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận cân cân Rôbecvan II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Cân Rôbecvan hộp cân, vật để cân - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Kỹ thuật khăn trải bàn Hợp tác theo nhóm nhỏ III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước đo cách nào? - Làm tập 4.1 đến 2.2 (SBT) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Trong thực tế thấy để so sánh khối lượng vật với vật kia, xem vật có khối lượng lớn hay đo khối lượng dụng cụ gì? Để trả lời câu hỏi hơm học bài: KHỐI LƯỢNGĐO KHỐI LƯỢNG Hoạt động 2: khối lượng, đơn vị khối lượng - Trên hộp sữa có ghi 397g, số - Sức nặng hộp sữa gì? - Khối lượng hộp bột - Trên vỏ hộp bột giặt Ơmơ có giặt ghi 500g, số gì? Thực Treo bảng phụ ghi C3, C4, C5, C6 lên bảng gọi lên bảng điền vào Thống cho ghi vào BÀI 5: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I/ Khối lượng Đơn vị khối lượng: 1/ Khối lượng: Chỉ lượng chất chứa tạo thành vật - Đơn vị thường dùng khối - Kilôgam 2/ Đơn vị khối lượng: Đơn vị đo lượng gì? - Gam, miligam, tấn, khối lượng kí lơ gam Ngồi kilơgam có đơn vị tạ, yến Kí hiệu là: Kg nữa? GIÁO ÁN VẬT Cho viết kí hiệu đơn vị Cho biết mối quan hệ đơn vị Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo khối lượng - Để đo khối lượng người ta Cân II/ Đo khối lượng: dùng dụng cụ gì? Đưa cân Rơbecvan cho quan sát 1/.Tìm hiểu cân Rôbécvan - Em cho biết cấu tạo - Mô tả câu C7 Các phận cân Rơbécvan: cân này? SGK gồm có đòn cân, đĩa cân, kim cân - Em cho biết GHĐ - Trả lời hộp cân ĐCNN cân này? 2/.Cách dùng cân đồng hồ để cân Giảng cho HS hiểu cách dùng - Quan sát vật: (SGK) cân đồng hồ để cân vật - Em lên bảng điền vào chỗ trống câu C9? Thực Cho hs thực hành cân vật cân Rôbecvan Thực hịên 3/ Các loại cân Cho hs quan sát hình 5.3; 5.4; cân tạ, cân y tế, cân đòn, cân đồng 5.5; 5.6 SGK Quan sát hồ - Em cho biết tên loại cân này? Trả lời Hoạt động 4: Vận dụng Về nhà em quan sát GHĐ ĐCNN cân mà bố mẹ em dùng - Trước cầu có ghi 5t biển Vậy chữ 5t có nghĩa gì? III/.Vận dụng: Nghĩa trọng tải cầu 5t Tổng kết toàn bài: - Để đo khối lượng ta dùng dụng cụ để đo? Đơn vị khối lượng gì? - Trình bày cách dùng cân đồng hồ để đo vật? - Hướng dẫn HS làm tập 5.1 đến 5.3 SBT Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học bài, làm tập 5.1 đến 5.5 (SBT) - Đọc phần em chưa biết Xem trước mới, để tiết sau học tốt Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT - Gọi HS đọc mục Nhớ - Đọc mục 1.Nhớ lại lại điều học học từ lớp điều học học bay từ lớp bay - Rượu, dầu… - Ví dụ bay - Quan sát hình vẽ, mơ - Treo bảng hình 26.2a SGK tả lại cách phơi quần áo hướng dẫn HS quan sát hình A1, A2 mô tả lại cách phơi quần áo - Nhiệt độ hai hình - Mơ tả - Trả lời C1 - Gió - Mơ tả lại hình B1, B2, C1, C2 - Mặt thoáng so sánh để rút nhận xét tốc - Rút nhận xét độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? C4: - Chốt lại câu trả lời Cao Thấp - Yêu cầu HS làm C4 Lớn Nhỏ Mạnh Yếu - Tốc độ bay phụ thuộc vào Lớn Nhỏ nhiệt độ, gió diện tích mặt Lớn Nhỏ thống chất lỏng Nhận xét Lớn Nhỏ dự đốn Muốn kiểm tra xem dự đốn hay khơng phải làm thí nghiệm” Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra I- Sự bay - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng - Đọc mục c Thí nghiệm kiểm - Đọc mục c Thí tra nghiệm kiểm tra - Nêu phương án thí nghiệm Yêu cầu nhà làm thí nghiệm kiểm tra Hồn thành C5, C6, C7, C8 - Để diện tích mặt thống nước hai đĩa - Để loại trừ tác động gió - Để kiểm tra tác động nhiệt độ - Nước đĩa hơ nóng bay nhanh nước đĩa đối chứng Hoạt động 4: Vạch kế hoạch kiểm tra tác động gió mặt thoáng Yêu cầu HS vạch kế hoạch kiểm tra tác động gió vào tốc độ bay Tượng tự kiểm tra tốc độ bay phụ thuộc vào diện tích mặt thống - Nêu rõ bước tiến hành thí nghiệm - Vạch kế hoạch kiểm tra tác động gió mặt thống chất lỏng vào tốc độ bay nhà thực GIÁO ÁN VẬT - GV cho biết kế hoạch để HS thực nhà kiểm tra dự đoán Hoạt động 5: Vận dụng: - Hướng dẫn HS trả lời C9, C10 - Để giảm bớt bay - Nắng nóng có gió Kết luận tồn bài: - Sự bay gì? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? - Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm làcuả bay hơi? a xảy nhiệt độ chất lỏng b Xảy mặt thoáng chất lỏng c Khơng nhìn thấy d Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học , đọc phần em chưa biết, xem trước Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 32 Ngày soạn: Tiết: 31 Bài: 27 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả trình chuyển thể ngưng tụ chất lỏng - Nêu ảnh hưởng nhiệt độ trình ngưng tụ Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức ngưng tụ để giải thích số tượng đơn giản Tư tưởng: Sử dụng thuật ngữ: Dự đoán, TN, kiểm tra dự đoán, đối chứng, chuyển từ thể … sang thể II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Sự bay gì? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nước đựng cốc bay nhanh nào? Bài mới: Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Tiến hành thí nghiệm: Đổ nước nóng vào cốc, cho HS quan sát nước bốc Dùng đĩa đậy vào cốc nước Một lát sau cho HS quan sát mặt đĩa, nêu nhận xét Hiện tượng chất lỏng biến thành gọi bay hơi, tượng biến thành chất lỏng gọi ngưng tụ Bài học hôm giúp hiểu rõ ngưng tụ SỰ NGƯNG TỤ Hoạt động 2: Tìm hiểu ngưng tụ BÀI 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Hiện tượng chất lỏng biến thành - Nghe thông báo I- Sự ngưng tụ bay hơi, GV - Sự chuyển từ thể sang thể lỏng tượng biến thành chất lỏng gọi ngưng tụ ngưng tụ.Ngưng tụ trình ngược với bay hơi” Để chất lỏng bay nhanh ta GIÁO ÁN VẬT tăng nhiệt độ chất lỏng - Vậy muốn dễ quan sát tượng ngưng tụ, ta phải làm tăng - Giảm nhiệt độ hay giảm nhiệt độ? Để khẳng định có phải giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh dễ quan sát khơng cần phải làm thí nghiệm kiểm tra Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra Yêu cầu HS đọc mục b) Thí nghiệm kiểm tra Hướng dẫn thí nghiệm GV gợi ý thêm HD cách thực cụ thể -Phát dụng cụ cho nhóm cho nhóm thực TN -Tiến hành thí nghiệm trả lời câu hỏi từ C1 đến C5 - Đọc mục b) Thí nghiệm kiểm tra - Nghe GV trình bày cách tiến hành thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm - Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng - Có nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm Khơng có nước đọng mặt ngồi cốc đố chứng - Khơng Vì nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm khơng có màu nước cốc có pha màu Nước cốc thấm qua thủy tinh ngồi - Do nước khơng khí gặp lạnh, ngưng tụ lại - Đúng Khi giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh ta dễ dàng quan sát tượng ngưng tụ - Khi giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh ta dễ dàng quan sát tượng ngưng tụ Hoạt động 4: Vận dụng - Hướng dẫn HS trả lời C6, C7, - Thảo luận C6, C7, C8 GIÁO ÁN VẬT C8 - Báo cáo kết thảo luận C6: Hơi nước đám mây ngưng tụ tạo thành mưa Khi hà vào mặt gương, nước có thở gặp gương lạnh, ngưng tụ tạo thành hạt nước nhỏ làm mờ gương C7: Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành gọt sương đọng C8: Trong chai đựng rượu đồng thời xảy hai trình bay ngưng tụ Vì chai - Nhận xét, thống câu trả đậy kín, nên có bao lời nhiêu rượu bay có nhiêu rượu ngưng tụ, mà lượng nước khơng giảm Với chai để hở miệng, q trình bay mạnh ngưng tụ nên rượu cạn dần Kết luận tồn bài: - Sự bay gì? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? - Sự ngưng tụ gì? Lấy VD ngưng tụ? Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học , đọc phần em chưa biết, xem trước - Tiết sau học tốt Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 33 Ngày soạn: Tiết: 32 Bài 28: SỰ SÔI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mô tả sôi kể đặc điểm sôi Kỹ năng: - Biết cách tiến hành TN, theo dõi TN khai thác số liệu thu thập từ TN Tư tưởng: - Rèn luyện tính sáng tạo, nghiêm túc nghiên cứu tượng vật II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, SGK Bộ thí nghiệm hình 28.1 SGK (2 nhóm) - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Sự bay gì? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nước đựng cốc bay nhanh nào? Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Cho HS đọc phần mở nêu dự đoán đặt vấn đề Chúng ta phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định đúng, sai? Hoạt động 2: Làm thí nghiệm sơi: - Gọi HS đọc mục 1) Tiến hành thí nghiệm Làm thí nghiệm biểu diễn yêu cầu HS quan sát Lưu ý mục đích thí nghiệm theo dõi tượng xảy nhằm trả lời câu hỏi mục II * Khi nước đạt tới 400C bắt đầu ghi giá trị thời gian nhiệt độ nước tương ứng Hướng dẫn HS theo dõi nhiệt độ, ghi phần mơ tả tượng thấy có tượng xảy Chỉ cần ghi vào bảng chữ số La Mã - Đọc mục 1) Tiến hành thí I- Thí nghiệm sơi nghiệm 1.Tiến hành thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm - Ghi lại nhiệt độ nước sau phút Thảo luận, nhận xét tượng mặt nước, tượng lòng nước để ghi vào theo phần bảng GIÁO ÁN VẬT thời gian xảy tượng chép sẵn - Lưu ý: Kết thí nghiệm, nước sơi nhiệt độ chưa đến Ghi nhận xét tượng 1000C GV phải giải thích xảy nước sơi mà nhiệt kế không 1000C Nguyên nhân: nước không nguyên chất, chưa đạt điều kiện chuẩn, nhiệt kế mắc sai số… Hoạt động 3: Hướng dẫn HS vẽ đường biểu diễn Hướng dẫn HS vẽ đường biểu - Theo dõi cách vẽ đường Vẽ đường biểu diễn diễn thay đổi nhiệt độ biểu diễn vào giấy kẻ nước bảng phụ có kẻ vuông vuông - Vẽ đường biểu diễn vào - Kiểm tra giấy kẻ ô vuông theo hướng Đường biểu diễn HS dẫn GV - Treo lên bảng đồ thị biểu diễn - Quan sát thay đổi nhiệt độ nước theo thời gian - Yêu cầu HS ghi nhận xét - Ghi nhận xét đường đường biểu diễn: biểu diễn - Trong khoảng thời gian nước tăng nhiệt độ? ? Đường biểu diễn có đặc điểm gì? - Nước sơi nhiệt độ nào? - Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ nước có thay đổi khơng? - Đường biểu diễn có đặc điểm gì? - Yêu cầu HS nhận xét - Thảo luận đường biểu diễn, thảo luận lớp Kết luận toàn bài: - Yêu cầu HS đọc phần “Ghi nhớ” “có thể em chưa biết” - Củng cố lại kiến thức trọng tâm Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học , đọc phần em chưa biết, xem trước - Tiết sau học tốt Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 34 Ngày soạn: Tiết: 33 Bài 29: SỰ SÔI (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mô tả sôi kể đặc điểm sôi Kỹ năng: - Biết cách tiến hành TN, theo dõi TN khai thác số liệu thu thập từ TN Tư tưởng: - Rèn luyện tính sáng tạo, nghiêm túc nghiên cứu tượng vật II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - Nước sôi nhiệt độ bao nhiêu? - Nước đựng cốc bay nhanh nào? Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Mô tả lại thí nghiệm sơi Với dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị sẵn yêu cầu đại diện HS dựa vào dụng cụ thí nghiệm mơ tả lại thí nghiệm sơi tiến hành nhóm - Điều khiển HS thảo luận kết thí nghiệm theo câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5, C6 (Từ câu C1 đến C3 tùy thuộc vào thí nghiệm HS, đặc biệt nhiệt kế sử dụng thí nghiệ) - mơ tả lại thí nghiệm II- Nhiệt độ sơi Kết luận: - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sơi Ở nhiệt độ chất lỏng bay lòng lẫn mặt thống - Thảo luận kết chất lỏng thí nghiệm theo - Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ câu hỏi C1, C2, C3, C4, chất lỏng không thay đổi C5, C6 SGK C4: Khơng tăng C5: Bình C6: (1) 1000C (2)-nhiệt độ sơi (3)khơng thay đổi (4)-bọt khí Làm thí nghiệm tương tự với (5)-mặt thống chất lỏng khác người ta rút kết luận tương tự - Giới thiệu bảng 29.1 SGK nhiệt độ sôi số chất điều kiện chuẩn - chất lỏng sôi nhiệt độ xác định GIÁO ÁN VẬT Hoạt động 2: Vận dụng - Hướng dẫn HS thảo luận C7 Vì nhiệt độ III- Vận dụng câu hỏi C7, C8, C9 xác định không đổi phần vận dụng q trình nước sơi - u cầu HS rút kết luận C8 Vì nhiệt độ sơi chung sôi thủy ngân cao nhiệt độ sôi nước, nhiệt độ sôi rượu thấp nhiệt độ sôi nước C9 Đoạn AB ứng với q trình nóng lên nước Đoạn BC ứng với q trình sơi nước Kết luận tồn bài: - Yêu cầu HS đọc phần “Ghi nhớ” “có thể em chưa biết” - Củng cố lại kiến thức trọng tâm Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học , đọc phần em chưa biết - nhà soạn cách trả lời câu hỏi SGK cuả 30 tiết sau ôn tập Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 35 Ngày soạn: Tiết: 34 Bài 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC I MỤC TIÊU BÀI Kiến thức - Ôn lại kiến thức học Kỹ - Vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng thực tế Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: kiểm tra sỉ số Kiểm tra cũ: - GV kiểm tra chuẩn bị soạn em Giáo dục em không soạn trước nhà Bài HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS HĐ1: Trả lời câu hỏi: NỘI DUNG Trả lời câu hỏi: GV yêu cầu HS trả lời Thể tích hầu hết Thể tích hầu hết chất câu hỏi phần: trả lời câu chất lỏng tăng nhiệt độ lỏng tăng nhiệt độ tăng, giảm hỏi tăng, giảm nhiệt độ giảm nhiệt độ giảm GV: Nhận xét chung Chất khí nở nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở nhiệt Chất khí nở nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở nhiệt HS: tự tìm ví dụ Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở HS: tự tìm ví dụ nhiệt chất Tuỳ vào HS (1) nóng cháy Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất (2) bay Tuỳ vào HS (3) Đơng đặc (1) nóng cháy (4) ngưng tụ (2) bay Mỗi chất nóng chảy động đặc nhiệt độ Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chát chất khác không giống (3) Đông đặc (4) ngưng tụ Mỗi chất nóng chảy động đặc nhiệt độ Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ GIÁO ÁN VẬT thời gian nóng chảy nóng chát chất khác nhiệt độ chất rắn không không giống thay đổi, dù vận tiếp tục đun thời gian nóng chảy nhiệt khơng Chất lỏng bay độ chất rắn không thay đổi, dù nhiệt độ Tốc độ vận tiếp tục đun bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió khơng Chất lỏng bay bất diện tích mặt thống chất kỳ nhiệt độ Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt lỏng độ, gió diện tích mặt thống Ở nhiệt độ sơi chất lỏng Ở nhiệt độ chất lỏng bay Ở nhiệt độ sơi lòng chất lỏng lẫn mặt thoáng chất Ở nhiệt độ chất lỏng bay lòng chất lỏng lẫn mặt lỏng thoáng chất lỏng C C Vận dụng C C Để có nóng chạy qua ống, ống nở dài Để có nóng chạy qua ống, ống nở dài mà khơng bị mà khơng bị ngăn cản ngăn cản Tuỳ vào HS, Tuỳ vào HS, GV nhận xét chung GV nhận xét chung Bình Chỉ cần để lửa nhỏ đủ cho nồi Bình Chỉ cần để khoai tiếp tục sơi trì lửa nhỏ đủ cho nồi khoai tiếp tục HĐ2: Vận dụng nhiệt độ nồi khoai sôi trì nhiệt độ nồi khoai nhiệt độ sôi nước nhiệt độ sôi nước GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần: vận dung a) - Đoạn BE ứng với a) - Đoạn BE ứng với trình nóng chảy trình nóng chảy GV: Nhận xét chung - Đoạn DE ứng với trình - Đoạn DE ứng với q trình sơi sơi b) – đoạn AB ứng với nước b) – đoạn AB ứng với tồn thể rắn nước tồn thể rắn - Trong đoạn CD ứng với nước tồn thể lỏng thể Phần trò chơi chữ - Trong đoạn CD ứng với thời gian tổ chức cho HS nước tồn thể lỏng thể trả lời (NHIỆT ĐỘ) Kết luận toàn bài: - Củng cố lại kiến thức trọng tâm Hoạt động nối tiếp: - Về nhà học Xem lại học từ HKII, chuẩn bị thi học kì II Ký duyệt ngày GIÁO ÁN VẬT Tuần: 37 Ngày soạn: Tiết: 35 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK II Mơn: Vật lí Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HKII VẬT Bước Mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra Căn vào chuẩn kiến thức, kỹ chương II, mơn vật chương trình giáo dục phổ thơng (Từ tiết học 20 đến tiết 37 theo PPCT).Từ 16 đến 30 Bước Hình thức kiểm tra: kiểm tra 45 phút, kết hợp TNKQ TL (60% TNKQ, 40 % TL) Bước Ma trận đề kiểm tra: a Trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Nội dung Tổng số tiết thuyết Chương II Nhiệt học 18 12 Tổng 18 12 Tỷ lệ thực dạy LT 7.2 7.2 VD 10.8 10.8 Trọng số LT 40 40 b Số câu hỏi điểm số cho cấp độ Cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số 1.Nhiệt học 40 60 100 Cấp độ 1; 1.Nhiệt học Cấp độ 3; Tổng Bước 4: Số lượng câu (Chuẩn cần kiểm tra) Tổng số câu TN TL hỏi 8 14 12 Điểm số 10 VD 60 60 GIÁO ÁN VẬT Tên chủ đề Nhiệt học Số câu hỏi Số điểm Nhận biết TNKQ TL C1.Nhận biết chất rắn, lỏng, k hí nở nĩng lên C5;10 Nêu ví dụ vật rắn nở nhiệt, bị ngăn cản gây lực lớn C6 Nêu ứng dụng nhiệt kế dùng phịng thí nghiệm, nhiệt kế rượu nhiệt kế y tế 2đ Thơng hiểu TNKQ TL C2 Biết chất khác nở nhiệt khác C7 Nêu đặc điểm nhiệt độ trình nĩng chảy chất rắn C8;11a Nêu đặc điểm nhiệt độ trình nĩng chảy đơng đặc chất rắn C9;11.a,12.c,d.Nắm tốc dộ bay hợi phụ thuộc vào nhiệt độ, giĩ diện tích mặt thống chất lỏng 3đ Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL C3 Vận dụng C13 HS biết kiến thức nở cách đổi từ nhiệt nhiệt chất giai Xenxiut lỏng để giải thích sang nhiệt giai số Farenhai tượng ứng C14.a Vận dụng dụng thực tế kiến thức C4.Vận dụng kiến nở nhiệt thức nở chất khí để giải nhiệt chất rắn thích để giải thích số tượng số tượng ứng dụng thực ứng dụng thực tế tế b Vận dụng kiến thức trình chuyển thể nĩng chảy đơng đặc để giải thích số tượng thực tế c Vận dụng kiến thức ngưng tụ để giải thích số tượng đơn giản (hạt sương) 2 1đ 4đ Cộng 10đ GIÁO ÁN VẬT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Họ tên:… Mơn: Vật lí Lớp: 6/ Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Điểm Lời phê giáo viên A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) I Hãy khoanh tròn vào trước chữ em cho (0.5 điểm) Các chất rắn, lỏng, khí nóng lên đều: A nở B co lại C cong lại D không thay đổi Trong cách xếp theo thứ tự nở nhiệt từ tới nhiều đây, cách xếp đúng? A khí, lỏng, rắn B rắn, lỏng, khí C lỏng, khí, rắn D lỏng, rắn, khí Khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm vì: A vừa tốn nhiên liệu đốt, vừa lâu sơi B nước lâu sôi C tốn nhiên liệu đốt D nước nở tràn Có nút thuỷ tinh bị kẹt chai thuỷ tinh Hỏi phải lấy nút cách cách dễ nhất? A hơ nóng đáy chai B hơ nóng nút chai C hơ nóng cổ chai D hơ nóng cổ chai nút chai Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản gây ra: A lực lớn B nở nhiệt lớn C co lại nhiệt lớn D Khơng gây tượng Để đo nhiệt độ thể người, ta dùng: A nhiệt kế thuỷ ngân B nhiệt kế y tế C nhiệt kế rượu D nhiệt kế dầu Trong tượng sau đây, tượng không liên quan đến nóng chảy? A Bỏ cục nước đá vào cốc nước B Đúc chuông đồng C Đốt nến D Đốt đèn dầu Trong câu so sánh nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đông đặc nước đây, câu đúng? A Nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đơng đặc C Nhiệt độ nóng chảy cao hơn, thấp nhiệt độ đơng đặc D Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc II Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống theo chiều mũi tên cho phù hợp (mỗi câu 0.25 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào (1), gió (2)…của chất lỏng 10 Khi thép (3) … nhiệt gây (4)….rất lớn III Ghép mệnh đề cột A với mệnh đề cột B để có câu trả lời đúng, câu 0.25 điểm GIÁO ÁN VẬT CỘT A CỘT B 11 a) Một yếu tố tác động đến tốc độ bay b) Tên gọi chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 12 c) Nhiệt độ cao tốc độ bay d) Từ dùng để nhanh chậm A+B đơng đặc a+… gió b+… lớn c+… tốc độ d+… yếu nóng chảy B PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 13 Hãy tính xem 300C; 4,50C ứng với độ F ? (1 điểm) Tính xem 30 0C ứng với độ F b Tính xem 4,50C ứng với độ F? 14 a)Giải thích bơm căng bánh xe để trời nắng, sau thời gian bánh xe bị nổ (bể)? (1 điểm) b) Trong việc đúc tượng đồng, có trình chuyển thể đồng? (1 điểm) c) Hãy giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm? (1 điểm) Bước Xây dựng hướng dẫn chấm(đáp án) biểu điểm I.PHẦN TRẮC NGHIỆM A B D C A B D D II ĐIỀN KHUYẾT (1)Nhiệt độ (2) diện tích mặt thống 10.(3) nở (co lại) (4) lực III GHÉP CÂU: a+2 b+6 c+3 d+4 B TỰ LUẬN 13 a)300C = 860F b) 4.50C = 40.10F 14 a Khi trời nắng nóng nhiệt độ tăng cao, khơng khí bánh xe nở ra, thể tích tăng lên làm cho bánh xe bị bể b Trong việc đúc tượng đồng có q trình chuyển thể, là: Q trình nóng chảy q trình đơng đặc c Về đêm nhiệt độ xuống thấp, nước khơng khí gặp lạnh nên nghưng tụ lại tạo thành giọt nước đọng đêm Bước Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra (Đối chiếu, thử lại hồn thiện đề kiểm tra) Ký duyệt ngày ... bạn An Bình đưa thùng hàng lên sàn tơ (An đứng đất cịn Bình đứng thùng xe) Nhận xét lực tác dụng An Bình lên thùng hàng sau đúng? A An đẩy, Bình kéo ; B An kéo, Bình đẩy; C An bình đẩy ; D An. .. ta làm lại TN hình 6. 1 6. 2 SGK + Làm lại thí nghiệm, sau bng tay nêu nx trạng thái xe lăn Làm lại thí nghiệm II/ Phương chiều lực: H6.1 H6.2 sau bng tay, nêu nx: + H6.1, H6.2: Xe lăn chuyển động... nghiệm quan sát tượng Chú ý cho thấy kéo, đẩy, hút lực a/ Bố trí thí nghiệm hình 6. 1 C1: Quan quan sát thí Trong thí nghiệm 1: tác nghiệm 1, rút nhận dụng lò xo tròn xe xét : lăn, GV hướng dẫn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly 6 cả năm,