Phan 2-Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị

13 4.6K 138

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2019, 13:32

Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện trong thi công xây dựng công trình là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, rất ít công ty hiện nay có thể làm đúng quy trình, quy định của các cơ quan có thẩm quyền mà vừa làm vừa mò mẫm. Mình xin giới thiệu cho các anh em mẫu đã được phê duyệt và nghiệm thu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền ( Ghi rõ tên tổng thầu, nhà thầu thi cơng xây dựng) QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Phần thứ hai BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH TÊN CƠNG TRÌNH/HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ: Thuộc dự án đầu tư xây dựng : - Năm 2018 2 ( Ghi rõ tên tổng thầu, nhà thầu thi cơng xây dựng) QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG Phần thứ hai BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH TÊN CƠNG TRÌNH/HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ: Thuộc dự án đầu tư xây dựng : Người thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Chủ trì thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Người kiểm tra thiết kế: ( Ghi rõ họ tên) Chỉ huy trưởng công trường: ( Ghi rõ họ tên) Giám đốc Nhà thầu TCXD lập Chấp thuận Chủ đầu tư ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) MỤC LỤC Trang Phần thứ hai BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH Mục đích: Hướng dẫn nhà thầu thi công thực theo quy định Điểm b Khoản Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP: Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình I SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KIỂM TRA Sơ đồ quy trình kiểm tra ( cần bổ sung chi tiết cho ý sau) 1.1 Sơ đồ khối 1.2 Quy trình a) Xác định chủng loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị ( gọi tắt sản phẩm xây dựng) để thi công theo yêu cầu thiết kế dẫn kỹ thuật; b) Trình Chủ đầu tư mẫu sản phẩm xây dựng kèm theo chứng từ xuất xứ, chất lượng sản phẩm; c) Ký hợp đồng với nhà cung cấp thống lịch tiến độ cung cấp vật tư cơng trình sản phẩm xây dựng chủ đầu tư chấp thuận; d) Kiểm tra sản phẩm trước đưa vào sử dụng sở mẫu chấp thuận chứng từ xuất xứ, chất lượng đ) Xử lý sản phẩm không đạt yêu cầu: sửa, đổi đư3a khỏi công trường Biện pháp kiểm tra 2.1 Đối với sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng hàng hóa thị trường a) Kiểm tra kết thí nghiệm kiểm tra chất lượng trình sản xuất, chứng chỉ, chứng nhận, thơng tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định hợp đồng xây dựng, quy định pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định pháp luật khác có liên quan; b) Kiểm tra kết kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu hợp đồng xây dựng trước bàn giao cho bên giao thầu; c) Kiểm tra kế hoạch vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng; d) Yêu cầu sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng quy định hợp đồng xây dựng 2.2 Đối với vật liệu xây dựng, cấu kiện thiết bị sử dụng cho cơng trình xây dựng theo u cầu riêng thiết kế: a) Kiểm tra quy trình sản xuất, kiểm sốt chất lượng q trình sản xuất, chế tạo; b) Kiểm tra quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu thiết kế; c) Kiểm tra kết thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình bên giao thầu chấp thuận; d) Kiểm tra biên nghiệm thu trước bàn giao; e) Yêu cầu chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định hợp đồng xây dựng, quy định pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa pháp luật khác có liên quan 2.2 Đối với vật liệu rời ( cát, đá, sỏi ) a) Lấy mẫu từ mỏ nơi khai thác lưu giữ làm đối chứng; b) Kiểm tra Quy trình sản xuất, khai thác; c) Kiểm tra giấy phép khai thác tài ngun khống sản d) Thí nghiệm, thử nghiệm thường xuyên theo yêu cầu thiết kế; II KIỂM TRA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG, VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRONG CƠNG TRÌNH Đối với vật liệu, vật tư a) Xi măng b) Phụ gia c) Cát xây dựng loại d) Đá loại e) Nước f) Bê tông thương phẩm g) Thép cốt bê tông h) Cáp, neo ( bê tông ứng suất trước) i) Gạch xây loại j) Gạch, đá ốp lát k) Kính l) Sơn m) Ống loại ( bê tông, thép, nhựa ) n) Cấu kiện tiền chế ( bê tông, thép ) o) Thiết bị vệ sinh loại Thí dụ: BẢNG KIỂM TRA Danh mục STT vật liệu, Thông số kỹ thuật thiết bị PHẦN KẾT CẤU 1.1 Bê tông - Cấp độ bền B7,5, B20, thương phẩm B40, B45 , W10 - Tiêu chuẩn đáp ứng: TCVN 9340-2012, TCVN 10303-2014 - Nhà cung cấp : Trasmeco, Việt Đức xanh, Việt Hàn, Sông Đà Việt Đức, DeltaM, Vạn Phúc, Sungshine Vina 1.2 Cốt thép bê - Mác thép: CB240; tông CB400-V; CB500-V - Tiêu chuẩn đáp ứng: QCVN 07:2011/BKHCN; TCVN 1651:2008 - Công suất nhà máy ≥ 500.000 T/năm - Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Hàn 1.3 Xi măng - Mác xi măng PCB 30 PCB 40 - Tiêu chuẩn: TCVN 6260:2009 - Hoàng Long Hồ sơ kiểm tra -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu Ghi 1.4 - Cáp sợi, không mạ kẽm, đường kính danh định 15.2mm, phù hợp tiêu chuẩn ASTM A416/A416M Grade 270; cáp phù hợp với nêm, neo - Đầu neo: theo tiêu chuẩn BS EN 13391-2014 - Vữa bơm: theo tiêu chuẩn EN445,446,447 - Ống ghen: tơn sóng mạ kẽm - Hãng sản xuất: Trung Quốc PHẦN CHỐNG THẤM Màng chống Màng chống thấm tự dính thấm vách gốc Bitum đảm bảo kết tầng hầm, sàn dính với bê tơng mơi tầng hầm,… trường độ ẩm cao (tiếp xúc với - Màng SikaBit W15 đất) - Vữa SikaBit - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9067-2012 -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 2.2 Băng cản nước mạch ngừng Waterstop V-200 - Tiêu chuẩn: TCVN 94072014 - Kích thước: theo thiết kế - Vật liệu phụ: Nucetech 2.3 Băng trương nở vữa khơng co ngót - Băng trương nở Sika Hydrotite CJ - Vữa khơng co ngót Sika grout 214-11 - Tiêu chuẩn: ASTM C230 – 90, ASTM C940 – 89, ASTM C403 – 90, ASTM C303 – 90 -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 2.1 Vật liệu dự ứng lực -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 2.4 3.1 3.2 3.3 Vữa chống thấm vách tầng hầm, sàn tầng hầm, bể nước, sàn khu vệ sinh, bao gồm vữa chống thấm kháng khoáng chất khu vực bể phốt, bể xử lý nước thải (diện tiếp xúc với nước) - Chống thấm vách tầng hầm, sàn tầng hầm (diện tiếp xúc với nước): Sikatop Seal 107 - Chống thấm bể nước sinh hoạt, PCCC: Sikatop Seal 107 - Chống thấm bể phốt, bể xử lý nước thải: Sika Poxitar F - Chống thấm sàn khu vệ sinh: Sikatop Seal 107 - Cường độ uốn: >10N/mm2; cường độ kếtdính >1,5N/mm2, dày tối đa 2mm - Tiêu chuẩn: TCVN 92042012 PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC Ống thép -Tiêu chuẩn: BS 1387tráng kẽm 1985; ASTM A53 - Kinh nghiệm: tối thiểu 15 năm - Phụ kiện: Trung Quốc - Áp lực độ dày ống: D110, D90 Ống gang - Tiêu chuẩn: ISO2531-K9thoát nước 1998 - Kinh nghiệm: tối thiểu 15 năm - Tiêu chuẩn: ISO2531-K91998 tương đương - Vật liệu: gang cầu, đúc ly tâm - Áp lực độ dày ống: DN50, DN65, DN80, DN125, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 Ống nhựa -Tiêu chuẩn: TCVN UPVC 11822:2017; AS/NZS phụ kiện 4765:2007; ISO 1452-2 - Kinh nghiệm: tối thiểu 20 năm - Vật liệu: uPVC - Áp lực độ dày ống: UPVC-PN8 -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 Ống nhựa HDPE phụ kiện -Tiêu chuẩn: TCVN 7305- -  Chứng hợp quy 3/ISO 4427-3,2; AS/NZS -  Chứng chất 4130:2009; ASTM F714lượng 13; DIN 8074:1999-08 & -  Catalog sản phẩm DIN 8075:1999-08 -  Kết thí nghiệm - Kinh nghiệm: tối thiểu 20 -  Mẫu vật liệu năm - Vật liệu: PE100 - Áp lực độ dày ống: D50, D60, D90, D110, D140, D200 Rãnh - Tiêu chuẩn: TCVN- Kích -  Chứng hợp quy nước lắp thước: theo thiết kế- Tải -  Chứng chất ghép nhanh trọng: Tối thiểu 12,5 tấnlượng Thiết kế dạng modul, hệ -  Catalog sản phẩm khớp nối dạng ngàm, lòng -  Kết thí nghiệm máng chữ U- Vật liệu: -  Mẫu vật liệu Thân rãnh nhựa PP biến tính; nắp rãnh: Gang dẻo KT: 500x1000, 400x1000 Nắp gang -Tiêu chuẩn: ISO 9001-  Chứng hợp quy 2008; BS EN124-1994 -  Chứng chất - Kinh nghiệm: tối thiểu 20 lượng năm -  Catalog sản phẩm - Vật liệu: gang cầu -  Kết thí nghiệm - Tải trọng độ dày: -  Mẫu vật liệu D600, D1000, PHẦN ĐIỆN VÀ TIẾP ĐỊA NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT, AN TOÀN -  Chứng hợp quy - Tiêu chuẩn ISO 2768/EN -  Chứng chất lượng ISO 13920 -  Catalog sản phẩm Hộp ống chờ -  Kết thí nghiệm cáp điện lực - Đường kính ngồi -  Mẫu vật liệu 150mm - Vật liệu: Thép không gỉ, chịu axit Hộp ống chờ - Tiêu chuẩn ISO 2768/EN -  Chứng hợp quy cáp thông tin ISO 13920 -  Chứng chất liên lạc lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 10 - Đặc tính kỹ thuật: - Số lượng lỗ cáp: 18 - Dải đường kính số lượng cáp/lỗ: 0+3.5mm->14.5mm: 06 lỗ 0+9.5mm->32.5mm: 12 lỗ - Kích thước bên ngồi: 326x225mm 4.3 Chi tiết lắp đặt thiết bị - Đặc tính kỹ thuật: theo nối đất chống thiết kế dẫn kỹ sét, nối đất thuật an toàn - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN/TCVN Hố tiếp địa - Kích thước 450x450x350mm - Đặc tính kỹ thuật: - Ngăn nước thấm ngược - Dễ tháo lắp để kiểm tra định kỳ xử lý điện trở nối đất - Tiêu chuẩn IEC/EN/TCVN Cụm tiếp địa - Kích thước tiếp đất, vật liệu đồng mạ niken tối thiểu 50x6mm - Đặc tính kỹ thuật: - Cầu đấu ngắt kết nối đồng - Sứ đỡ cách điện - Giá đỡ dày 3mm mạ kẽm nhúng nóng - Vỏ che thép không gỉ dày 2mm -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu 11 Cáp nối đất đồng trần Cáp bọc nối đất Cọc tiếp địa Hộp kiểm tra điện trở - Tiêu chuẩn TCVN 50641994 - Kích cỡ: 70 mm2 - Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu: Đồng trần xoắn - Điện trở DC tối đa 200C: 0,2723W/km -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu -  Chứng hợp quy - Tiêu chuẩn TCVN 6610-3 -  Chứng chất /IEC 60227-3/TCVN lượng 6612/IEC 60228 -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm - Kích cỡ: 150mm2 -  Mẫu vật liệu - Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu: Đồng trần bện - Cách điện PVC - Điện trở DC tối đa 200C: 0,124 W/km - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép ruột dẫn: 70OC - Nhiệt độ cực đại cho phép ruột dẫn ngắn mạch thời gian không giây 160OC, với tiết diện nhỏ 300mm2 -  Chứng hợp quy -  Chứng chất - Tiêu chuẩn lượng IEC/EN/TCVN -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm - Kích cỡ: đường kính -  Mẫu vật liệu 16mm; dài 2400mm - Vật liệu: Đồng đặc -  Chứng hợp quy - Vật liệu: thép, sơn tĩnh -  Chứng chất điện inox bên lượng có cầu đấu đồng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm - Kích thước 210 x 160 -  Mẫu vật liệu x100 mm 12 Hóa chất làm giảm điện trở Đặc tính kỹ thuật: Điện trở suất nhỏ; dạng bột khơ đóng bao, loại 11,36kg/bao -  Chứng hợp quy -  Chứng chất lượng -  Catalog sản phẩm -  Kết thí nghiệm -  Mẫu vật liệu Đối với thiết bị lắp đặt vào cơng trình ( tương tự Khoản mục này) 2.1.Thiết bị cơng trình ( thang máy, điều hòa khơng khí, ) 2.2.Thiết bị cơng nghệ ( thiết bị sản xuất dây chuyền công nghệ) Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản vật tư 3.1 Tiếp nhận 3.2 Lưu kho bảo quản Biện pháp bảo quản vật liệu, cơng trình tạm dừng thi cơng, mưa bão 4.1 Khi tạm dừng thi công 4.2 Khi mưa bão III HỆ THỐNG TỔ CHỨC THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CƠNG TRÌNH Tại trường a) Quyết định thành lập trạm thí nghiệm trường phải ghi rõ địa chỉ, kèm theo danh mục nhân sự, thiết bị điều chuyển Quyết định thành lập gửi cho chủ đầu tư cá nhân, tổ chức chủ đầu tư ủy quyền kiểm tra xác nhận phù hợp với phép thử thực cho cơng trình Q trình kiểm tra lập thành biên trước tiến hành hoạt động thí nghiệm, Trường hợp trạm thí nghiệm trường phục vụ cho nhiều dự án/cơng trình thời điểm phải ghi rõ Quyết định thành lập trạm thí nghiệm trường phải ban hành Quyết định bổ sung b) Trạm thí nghiệm trường bố trí nhân lực, thiết bị, dụng cụ, đáp ứng yêu cầu không gian điều kiện thí nghiệm phòng thí nghiệm chun ngành xây dựng, tương ứng với phép thử thực c) Trạm thí nghiệm trường sử dụng mã số LAS-XD phòng thí nghiệm cơng nhận tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 13 d) Các thiết bị thí nghiệm đặt cố định trạm thí nghiệm trường phải kiểm định/hiệu chuẩn lại theo quy định pháp luật đo lường trước tiến hành thí nghiệm đ)Trước tiến hành hoạt động thí nghiệm thời gian 01 tháng sau kết thúc hoạt động trạm thí nghiệm trường, tổ chức hoạt động thí nghiệm chun ngành xây dựng phải thơng báo văn cho Sở Xây dựng địa phương nơi thực dự án/cơng trình xây dựng, Tại phòng thí nghiệm 2.1 Điều kiện lực: đ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng c) Người quản lý trực tiếp hoạt động thí nghiệm chuyển ngành xây dựng phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực thí nghiệm tổ chức; Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng d) Có thí nghiệm viên phải tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên có văn bằng, chứng đào tạo phù hợp cho lĩnh vực thí nghiệm đ) Tài liệu kỹ thuật: Các tiêu chuẩn phương pháp thử hướng dẫn kỹ thuật có Tính hiệu lực tài liệu kỹ thuật e) Quản lý điều hành: Tình trạng quản lý điều hành hoạt động phòng thí nghiệm mức độ tin cậy chất lượng thí nghiệm 2.2 Quy trình kiểm tra, đánh giá a) Lấy mẫu b) Quy cách số lượng mẫu: c) Bảo quản lưu mẫu công trường d) Thí nghiệm e) Mẫu Phiếu kết thí nghiệm theo quy định taij Phụ lục III Nghị định số 62/106/NĐ-CP ... 46/2015/NĐ-CP: Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình I SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KIỂM TRA Sơ đồ quy trình kiểm tra ( cần bổ... tư ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) ( Ký, ghi rõ họ tên dấu pháp nhân) MỤC LỤC Trang Phần thứ hai BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH... thầu thi cơng xây dựng) QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG Phần thứ hai BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH TÊN CƠNG TRÌNH/HẠNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan