Bao cao cua nha thau thiet ke khi nghiem thu cong trinh hoan thanh

1 187 0
Bao cao cua nha thau thiet ke khi nghiem thu cong trinh hoan thanh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Với định dạng Word, đây là bộ File mẫu về báo cáo của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát , tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư. File mẫu này mình đã chỉnh sửa, Các bạn chỉ cần thêm dữ liệu của công trình mình. cái này mình đã áp dụng và đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc , ngày tháng năm BÁO CÁO CỦA NHÀ THẦU THIẾT KẾ KỸ THUẬT/THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (Báo cáo nghiệm thu giai đoạn hoàn thành , hoàn thành hạng mục cơng trình hồn thành cơng trình để đưa vào sử dụng ) Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Kính gửi : Chủ đầu tư / tổng thầu EPC Nhà thầu thiết kế kỹ thuật/thiết kế vẽ thi cơng ………………………………………… … Cơng trình ……………………………………………………………………………………… Hạng mục cơng trình …………………………………………………………………………… Giai đoạn nghiệm thu …………………………………………………………………………… Địa điểm xây dựng …………………………………………………………………………… Việc thực giám sát tác giả công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng, gói thầu hạng mục cơng trình tồn cơng trình Những thay đổi thiết kế so với thiết kế chấp thuận giấy phép xây dựng thiết kế phê duyệt ( lý thay đổi , ý kiến quan cấp giấy phép thẩm quyền phê duyệt thiết kế sửa đổi ) Nhận xét chất lượng công tác thi công giai đoạn xây lắp hạng mục cơng trình tồn cơng trình doanh nghiệp xây dựng ( xây, lắp ) thực Kết luận đề nghị nghiệm thu giai đoạn xây lắp hạng mục cơng trình tồn cơng trình Nơi nhận : Đại diện Nhà thầu thiết kế (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)

Ngày đăng: 19/03/2019, 13:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan