0

Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo nguyễn thị hải vân

23 179 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 12:36

TUẦN 10 Thứ hai/ 29/10/ 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Biết: - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân; So sánh số đo độ dài viết số dạng khác - Giải toán liên quan đến “Rút đơn vị” “Tìm tỉ số”; - HS thực làm tốt các tập SGK.(BT 1,2,3,4) - GD tính cẩn thận; ý thức trình bày đẹp khoa học - Phát triển lực tư duy, phân tính, tính toán, hợp tác… II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Chuyển các phân số TP thành số TP, đọc các số TP: - Đọc làm BT - Chia sẻ kết ( đổi chéo KT đọc các số TP) - Một số HS chia sẻ kq trước lớp, nêu cách thực * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá: Thực chuyển phân số thập phân thành số thập phân, đọc số TP a) 127 65 2005 = 0,65; c) = 2,005d ) = 0,008 = 12,7; b) 10 100 1000 1000 - Tự giác làm biết chia sẻ kết với bạn Bài 2: Trong các số đo độ dài đây, số 11,02km? - Thảo luận nhanh nhóm - Một số nhóm chia sẻ kết quả, giải thích cách chuyển đổi * Đánh giá: Phương pháp:, vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá:- Biết hợp tác nhóm tích cực, trình bày tự tin - Làm BT: Biết chuyển số đo dạng số TP đơn vị ki-lơ-mét; giải thích số đo (b,c,d) 11,02 km vì: b) 11, 02 km = 11, 020 km ( Khi viết thêm chữ số vào tận bên phải phần thập phân số TP số khơng thay đổi) c) 11km 20m = 11,020 km d) 11 020 m = 11,02 km\ Bài 3: - Cá nhân làm BT - Chia sẻ nhóm - Nhóm trưởng huy động kq, báo cáo * Đánh giá: (như BT1) Tiêu chí: Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, DT, giải thích cách làm a) 4m 85cm = 4,85m b) 72ha = 0, 72 km2 Bài 4: - Trao đổi, nhận dạng toán, thống cách làm - Trưởng ban học tập huy động KQ, báo cáo * Đánh giá: Phương pháp: Tích hợp, quan sát,vấn đáp Kĩ thuật: phân tích phản hồi, ghi chép, nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá:- Biết hợp tác nhóm tích cực, trình bày tự tin - Nhận dạng tốn "quan hệ tỉ lệ”; giải toán hai cách " Rút đơn vị Tìm tỉ số" C HĐ ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với bạn, người thân các cách chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích TẬP ĐỌC: ÔN TẬP (TIẾT 1) I.Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ , đoạn văn ; thuộc 2-3 thơ , đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung , ý nghĩa thơ , văn (HSKG đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Lập bảng thống kê các thơ học các tập đọc từ tuần đến tuần theo mẫu SGK - Qua việc ôn tập, các em thấy trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giải trị hồ bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: Thăm ghi các tập đọc học; Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - Nghe GV nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Ơn tập đọc học thuộc lòng: - Cá nhân bốc thăm đọc các TĐ từ tuần 1-9 trả lời câu hỏi Lớp nghe, nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép, nhận xét lời, tôn vinh Tiêu chí đánh giá: - Đánh giá khả đọc ( to, rõ ràng,ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ, biểu cảm); trả lời câu hỏi nội dung TĐ.Biết diễn đạt câu trả lời theo ý - Trình bày tự tin HĐ1: Lập bảng thống kê thơ học ba chủ điểm - - Trao đổi, thảo luận, ghi kết vào bảng phụ - Ban học tập tổ chức cho các nhóm trình bày, tổng kết nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép, nhận xét lời, tơn vinh Tiêu chí đánh giá: Biết chia sẻ ý kiến, hợp tác nhóm tích cực - Liệt kê thơ học chủ điểm (Việt Nam Tổ quốc em; Cánh chim hòa bình; Con người với thiên nhiên) Chủ điểm Tên Tác giả Nội dung C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Cùng bạn thi đọc tốt các tập đọc ………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC: TÌNH BẠN (TIẾT 2) I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Ai cần bạn bè trẻ em quyền tự kết giao bạn bè - Thực đối xử tốt với bạn bè xung quanh sống ngày - Giáo dục học sinh biết thân ái, đoàn kết với bạn bè - BD lực hợp tác, giải vấn đề, chia sẻ… II Chuẩn bị: - Hát thuộc bài: Lớp đoàn kết III Các hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát chơi các trò chơi ưa thích - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Đóng vai (BT1 sgk) - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận, đóng vai các tình TH1: Khi bạn em làm điều sai trái (quay cóp, vứt rác khơng nơi quy định, làm việc riêng học… TH2: Khi bạn em bị người khác rủ rê làm việc trộm cắp, hút chích TH3: Khi bạn em phê bình em - Các nhóm thảo luận TH - Chia sẻ trước lớp: các nhóm khác chất vấn: - Gv kết luận: Cần khuyên ngăn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến Như bạn tốt * Đánh giá: Phương pháp: tích hợp,quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: xử lí tình huống, đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn Tiêu chí:- Hợp tác nhóm tích cực, biết đưa ý kiến để xử lí tình -Biết ứng xử phù hợp tình bạn làm điều sai trái HĐ 2: Tự liên hệ: - Cá nhân tự liên hệ việc đối xử với bạn bè - Trao đổi nhóm - Một số HS trình bày trước lớp GV kết luận: Tình bạn đẹp khơng phải tự nhiên mà người cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh Tiêu chí: Biết tự liên hệ cách đối xử với bạn bè - Trình bày tự tin, diễn đạt rõ ràng HĐ 3: Hát, kể chuyện, đọc thơ chủ đề Tình bạn: - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn thi đua hát, kể chuyện, đọc thơ…về chủ đề tình bạn * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh Tiêu chí: - Biết hát, đọc thơ,kể chuyện tình bạn - Tự tin thể trước lớp C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ học - Quan tâm giúp đỡ bạn hoàn cảnh LT&C: ÔN TẬP (TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ , đoạn văn ; thuộc 2-3 thơ , đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung , ý nghĩa thơ , văn (HSKG đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Nghe - viết tả , tốc độ khoảng 95 chữ 15 phút , không mắc quá lỗi - GDHS tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giải trị hồ bình tình cảm người với thiên nhiên… - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu mình; PTNL thẩm mĩ, biết trình bày CT cân đối, đẹp mắt *Tích hợp BVMT: Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án người phá hoại môi trường thiên nhiên tài nguyên đất nước II.Chuẩn bị: Phiếu ghi sẵn tên các BT đọc học, bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát chơi các trò chơi ưa thích - Nghe GV nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Ôn tập đọc học thuộc lòng: - Cá nhân bốc thăm đọc các TĐ từ tuần 1-9 trả lời câu hỏi Lớp nghe, nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép, nhận xét lời, tôn vinh Tiêu chí đánh giá: - Đánh giá khả đọc ( to, rõ ràng,ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ, biểu cảm); trả lời câu hỏi nội dung TĐ.Biết diễn đạt câu trả lời theo ý HĐ 2: Nghe viết chínhh tả: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - GV đọc CT: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Y/C HS thảo luận nội dung, tìm các từ khó luyện viết các từ khó + ND: Ích lợi rừng, lên án việc phá rừng, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên + Các từ khó: cầm trịch, canh cánh, nỗi niềm, chân chính, giận, man… * Kết hợp tích hợp GDBVMT: - HS nghe đọc, viết tả - GV đọc, HS dò *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật:ghi chép ngắn, nhận xét lời Tiêu chí đánh giá:- Nghe đọc để viết tả; đảm bảo tốc độ trình bày đẹp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Về nhà bạn thi viết đẹp đoạn ………………………………………………………………………… Thứ ba/30/10/2018 TOÁN: (KTĐK) LUYỆN TẬP TỔNG HỢP I.Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, viết, so sánh số thập phân - Rèn kĩ đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số thập phân - Giáo dục học sinh ý thức tự giác làm bài, tính toán cẩn thận - BD lực tính toán,tư giải vấn đề II.Chuẩn bị: GV: Hệ thống BT giúp HS làm củng cố KT Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ tổ chức hát chơi các trò chơi ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: GV giao việc: Y/C Cá nhân làm các BT sau: Bài 1: a)Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,375 ; 9,01 ; 8,72 ; 6,735 ; 7,19 5,7 ; 6,02 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 b)Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,321 ; 0,187 Bài 2: Điền dấu , = 84,2 .84,19 47,5 47,500 6,843 6,85 90,6 89,6 Bài 3: Đọc các số thập phân sau đây: 7,5 ; 28,416 ; 201,05 0,187 Bài 4: Viết các số thập phân có: a.Năm đơn vị ,bảy phần mười ; b.Ba mươi hai đơn vị, tìm phần mười, năm phần trăm ; c.Không đơn vị, phần trăm d.Không đơn vị , ba trăm linh bốn phần nghìn Bài 5:Tính cách thuận tiện : 36 x 45 x5 56 x63 x8 Ban học tập huy động KQ, báo cáo: * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: HS làm BT -Nắm cách đọc, viết, so sánh xếp thứ tự số thập phân - Tự giác làm biết chia sẻ C HĐ ỨNG DỤNG: - Đề xuất người thân viết vài số TP so sánh các số TP TẬP ĐỌC: ƠN TẬP (TIẾT 3) I.Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ , đoạn văn ; thuộc 2-3 thơ , đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung , ý nghĩa thơ , văn (HSKG đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Tìm ghi lại các chi tiết mà hs thích các văn miêu tả mà hs học ( BT2) HSKG nêu cảm nhận chi tiết thích thú tromg văn (BT2) - Giáo dục H yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật xung quanh - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: Thăm viết tên các tập đọc Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - Nghe GV nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Ơn tập đọc học thuộc lòng: - Cá nhân bốc thăm đọc các TĐ từ tuần 1-9 trả lời câu hỏi Lớp nghe, nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép, nhận xét lời, tôn vinh Tiêu chí đánh giá: - Đánh giá khả đọc ( to, rõ ràng,ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ, biểu cảm); trả lời câu hỏi nội dung TĐ.Biết diễn đạt câu trả lời theo ý HĐ2: Ghi lại chi tiết mà em thích văn miêu tả học: ( Quang cảnh làng mạc ngày mùa; Một chuyên gia máy xúc; Kì diệu rừng xanh; Đất Cà Mau) - Chọn TĐ làm - Chia sẻ bạn kết quả, giải thích em thích chi tiết - Ban học tập huy động kq, báo cáo * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, tơn vinh Tiêu chí đánh giá: - Biết chọn chi tiết thích giải tích lí thích chi tiết - Tự tin trình bày ý kiến, diễn đạt theo cách hiểu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Về nhà bạn thi tìm các chi tiết miêu tả hay các TĐ học ………………………………………………………………………… Thứ tư/ 31/10/2018 TOÁN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: - HS Biết cách cộng hai số thập phân - Giải toán với phép cộng các số thập phân; HS vận dụng kiến thức làm 1(a,b), 2(a,b), - Giáo dục hs tính cẩn thận kĩ đặt tính tính xác - BD lực tính toán,tư giải vấn đề II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học * Bài mới: Ví dụ 1: Vẽ đường gấp khúc ABC: Hãy tính độ dài đường gấp khúc ABC? C 2,45m A 1,84m B - Thảo luận, tìm cách làm toán + Đổi đơn vị cm thực cộng cộng các số tự nhiên + GVHD cách cộng thông thường (sgk) * Theo dõi cách đặt tính tính, nhận xét giống khác hai cách tính • Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ? - Cùng G thực phép cộng, rút nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết tích hợp Kĩ thuật: phân tích phản hồi, nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - Nắm cách cộng hai số thập phân.Nêu bước thực - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1a,b: Tính: - Đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ Bài 2a,b: Đặt tính tính: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Ban học tập huy động kq, báo cáo * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - Biết đặt tính cộng hai số thập phân.Nêu bước thực - Tự giác làm biết chia sẻ; tự tin Bài 3: - Cá nhân đọc - Ban học tập huy động kq, báo cáo - Chia sẻ trước lớp, nêu cách thực * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - Biết phân tích, giải tốn liên quan đến cộng hai số thập phân - Tự giác làm biết chia sẻ; tự tin Giải Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 47,4 (kg) Đáp số: 47,4 kg C HĐ ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân cách cộng hai số thập phân - Làm BT sau: 104 + 27,67 19,4 + 120,41 KHOA HỌC 5: PHỊNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ I Mục tiêu - Nêu số việc nên làm không nên làm để đảm bảo tham gia giao thông đường - Biết vận động người thực - GDHS ý thức phòng tránh TNGTĐB tuyên truyền người phòng tánh TN - BD lực phán đoán, phân tich NL giải vấn đề II Chuẩn bị : - Hình minh hoạ SGK - Tranh ảnh HS & GV sưu tầm tai nạn gt đường III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn nhắc lại kiến thức học: ? Nêu việc nên làm để phòng tránh bị xâm hại? ? Những em tin cậy để chia sẻ Phương pháp: Tích hợp Kĩ thuật: trò chơi Tiêu chí: KT việc nắm KT học trước - Tự tin, diễn đạt theo hiểu biết - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn GT: Quan sát thảo luận : Việc : Y/c HS quan sát hình 1, 2, 3, tr 40 SGK phát việc làm vi phạm người tham gia giao thơng hình, đồng thời đặt câu hỏi cho hình Việc : Trình bày kết : Đại diện số nhóm nêu, nhóm khác đặt câu hỏi *KL: Một nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường lỗi người tham gia giao thông không luật giao thông đường * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi ý, ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Tiêu chí:- Nhận việc làm vi phạm luật giao thông người tham gia giao thơng hình: +H1: Người đi lòng đường, trẻ em chơi lòng đường +H2: Cố ý vượt đèn đỏ +H3: Đi xe đạp hàng +H4: Chở hàng cồng kềnh - Nêu hậu xảy sai phạm - Biết chia sẻ hợp tác nhóm HĐ2: Một số biện pháp an toàn GTĐB : Quan sát thảo luận : Việc 1: Quan sát hình minh hoạ 5, 6, tr 41 SGK phát việc cần làm tham gia giao thông đường Việc 2: Trưởng ban học tập cho các nhóm chia sẻ kết thảo luận * Chốt KT, cho HS xem tranh ảnh tuyên truyền trật tự ATGTĐB ? Nêu số biện pháp ATGT? - Liên hệ việc chấp hành ATGT thân * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi ý, ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Tiêu chí: Nêu số biện pháp phòng tránh tai nạn GT đường + HS học Luật GT đường + Đi xe đạp bên phải đường đội mũ bảo hiểm + Những người xe máy phần đường quy định - Biết tự liên hệ thân việc chấp hành ATGT C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chấp hành ATGT đường Thực đường đến tường an toàn - Tuyên truyền với người Luật GTĐB *************************************************** Thứ năm/1/11/2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - HS biết cộng các số thập phân,tính chất giao hoán phép cộng các số thập phân - Giải toán nội dung hình học; Làm các BT 1, 2(a,c), - HS ý thức tính toán cẩn thận - BD lực tính toán, tư giải vấn đề II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ tổ chức hát chơi các trò chơi ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tính so sánh giá trị a+b b+a - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Bạn nhận xét hai phép tính cột? ? Khi ta đổi chỗ hai số hạng tổng kết nào? - Nhận xét chốt: Phép cộng STP tính chất giao hốn Khi đổi chỗ hai SH tổng tổng không thay đổi: a + b = b + a *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tính chất giao hoán phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác Bài 2: Thực phép cộng rối dùng t/c giao hoán để thử lại: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ nhóm, nhóm trưởng KT, báo cáo * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: + HS nắm quy tắc cộng hai số thập phân tính chất giao hoán phép cộng số thập phân + Thực hành tính phép cộng dùng giao hoán để thử lạị phép cộng + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin Bài 3: - Cá nhân đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - Nhóm trưởng điều hành các bạn đổi chéo kiểm tra thống kết - HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, bạn làm nào? - Gọi số HS nhắc lại - Củng cố: Cách giải cơng thức tính chu vi hình chữ nhật *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành Tiêu chí:: + Giải tốn tính chu vi hình chữ nhật, thực phép cộng số TP + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin C HĐ ỨNG DỤNG: - Đề xuất người thân thực số phép cộng hai số TP BT vận dụng: Điền dấu (>;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo nguyễn thị hải vân ,

Từ khóa liên quan