0

Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa

24 200 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:36

TUẦN 10 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC : ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Lập bảng thống kê thơ học tập đọc từ tuần đến tuần theo mẫu SGK - Rèn kĩ đọc - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu A Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *HĐ 2: Lập bảng thống kê thơ học Tập đọc từ tuần đến tuần - Cặp đôi trao đổi với làm vào VBT - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại: tên tập đọc, tác giả chủ điểm - Hai bạn ngồi cạnh trao đởi, thảo luận ND TĐ - Nhận xét chốt: Nội dung bài: *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tên tác giả, tên tập đọc ba chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em; Cánh chim hòa bình; Con người với thiên nhiên + Nội dung tập đọc: Thư gửi HS: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn Quang cảnh làng mạc ngày mùa: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp Nghìn năm văn hiến: VN truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời Sắc màu em yêu: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu bạn nhỏ Lòng dân: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng Những sếu giấy: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, thể khát vọng sống, khát vọng hồ bình trẻ em Bài ca trái đất: Mọi người sống hòa bình, chống chiến tranh, - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: Đọc chia sẻ với người thân nội dung học *************************************************** TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân So sánh số đo độ dài viết số dạng khác Giải toán liên quan đến “Rút đơn vị” “Tìm tỉ số” - Rèn kĩ chuyển phân số thập phân thành số thập phân, so sánh số đo độ dài, giải toán tỷ lệ cách - GD HS ý thức trình bày khoa học, - Rèn luyện lực hợp tác, tự học vận dụng KT học để giải vấn đề sống *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Bài 1: Chuyển thành số thập phân đọc số thập phân - Cá nhân tự làm vào vở - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét ,KL: Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân + Thực hành chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *HĐ 2: Bài 2: Trong số đo độ dài đây, số 11,02km? - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm, tự làm vào vở - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét KL: Cách chuyển từ số thập phân sang số đo độ dài; chốt đáp án *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài so sánh số đo + Thực hành chuyển đổi so sánh số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *HĐ 3: Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: - Cá nhân tự làm vào vở - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài (bé) đơn vị lớn, bạn làm nào? - KL: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài đơn vị đo độ dài lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài; diện tích thành số dạng số thập phân + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài; diện tích dạng số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *HĐ 4: Bài 4: Giải toán - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm toán, xác định dạng tốn thảo luận, trao đởi cách giải giải vào bảng phụ *Hỗ trợ: Muốn tính số tiền mau 36 hộp ĐD phải biết gì? (Tiền mua hộp) - HĐTQ tở chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách giải dạng toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ dạng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm hai cách giải dạng toán tỉ lệ + Thực hành giải tốn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Cùng với người thân đo độ dài số đồ vật nhà sau đó chuyển đổi số đo đó số dạng khác (PSTP; STP) *********************************************** LTVC: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 2) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Nghe - viết tả, tốc độ khoảng 95 chữ 15 phút, không mắc lỗi - Rèn kĩ đọc viết - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *HĐ2: Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng + Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi + Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời + Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - GV đọc cụm từ, HS nghe viết tả vào vở GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: nỗi niềm, giữ, giận, cầm trịch, chân + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo ****************************************** KĨ THUẬT BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I Mục tiêu: - Biết cách bày dọn bữa ăn ở gia đình -Biết liên hệ với việc bày, dọn bữa ăn ở gia đình - Có ý thức giúp gia đình bày, dọn trước sau bữa ăn - Rèn luyện lực hợp tác, tự học II Đồ dùng: Giáo viên: - Tranh ảnh số kiểu trình bày món ăn mâm bàn ăn ở gia đình thành phố, nơng thơn - Phiếu đánh giá kết học tập Học sinh: Vở tập III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * HĐ Khởi động: * Hình thành kiến thức: - Giới thiệu - ghi đề - Nêu mục tiêu * Khởi động: - Hát tập thể Tìm hiểu cách bày ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn Việc 1: Quan sát hình 1, đọc nội dung mục 1a (SGK) trả lời câu hỏi: + Nêu mục đích việc bày món ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn? Việc 2: Chia sẻ Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo Việc 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi: + Nêu công việc cần thực bày món ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn? Việc 2: Chia sẻ Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hs biết mục đích việc bày ăn dụng cụ ăn uống gia đình + Nêu cơng việc cần thực bày ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn + Mạnh dạn, tự tin trình bày - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn Việc 1: Đọc thông tin ở SGK tr 43 (đọc lần) trả lời câu hỏi: + Mục đích việc thu dọn sau bữa ăn? + Trình bày cách tiến hành thu dọn sau bữa ăn? Việc 2: Ghi vào vở PBT kết Việc 1: Trao đởi với bạn mục đích cách thu dọn sau bữa ăn Việc 2: Đặt câu hỏi liên hệ thực tế cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình với cách thu dọn sau bữa ăn nêu SGK Việc 3: Thống kết Việc 1: Thảo luận chung Việc 2: Báo cáo với giáo kết điều em chưa hiểu Quan sát giáo hướng dẫn lại thao tác luộc rau * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hs biết mục đích việc thu dọn sau bữa ăn + Trình bày cách tiến hành thu dọn sau bữa ăn + Mạnh dạn, tự tin trình bày - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1: Nêu tác dụng việc bày ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn Việc 1: Đọc làm BT Việc 2: Chia sẻ kết Việc 3: Nhóm trưởng thống kq, báo cáo: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tích cực hồn thành nhiệm vụ giao - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Giúp đỡ gia đình cơng việc nội trợ ************************************* Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 TỐN : KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (Đề chun mơn) ***************************************** TẬP ĐỌC: ƠN TẬP VÀ GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 3) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Tìm ghi lại chi tiết mà HS thích văn miêu tả học (BT2) - Rèn kĩ đọc - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng Nêu cảm nhận chi tiết thích thú văn (BT2) II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *HĐ 2: Ghi lại chi tiết mà em thích văn miêu tả học - HD cách làm: Các em chọn văn văn học sau tìm văn chi tiết mà em thích ghi lại a, Quang cảnh làng mạc ngày mùa b, Một chuyên gia máy xúc c, Kì diệu rừng xanh d, Đất Cà Mau - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập, đọc thầm lại văn thích ghi lại chi tiết vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét KL: Bằng quan sát tính tế, cách sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước hay, giàu cảm xúc Mỗi văn vẻ đẹp riêng - Nhận xét đánh giá, tuyên dương HS tiến bộ, trình bày tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Viết lại chi tiết thích + Giải thích lí thích chi tiết - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết cảm nhận hay, đẹp có tập đọc văn miêu tả *********************************** TLV: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 4) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Lập bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) chủ điểm học (BT1) Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu BT2 - HS dùng từ hợp với tình giao tiếp viết văn - GD HS ý thức sử dụng từ ngữ với mục đích giao tiếp - Rèn luyện lực diễn đạt ngôn ngữ vận dụng KT KN vào sông II.Chuản bị : Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ 1: Trao đổi nhóm để lập bảng từ ngữ chủ điểm học theo mẫu: - Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm thảo luận hoàn thiện bảng từ loại thành ngữ, tục ngữ ba chủ điểm học - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Tiếp sức” - Nhận xét KL: + Các từ ngữ thuộc danh từ, động từ, tính từ thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm học + Khái niệm danh từ, động từ, tính từ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ/tục ngữ vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *HĐ 2: Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ bảng sau: bảo vệ, bình n, đồn kết, bạn bè, mênh mơng - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập làm vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt lại: Các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ cho; khái niệm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; mở rộng vốn từ chủ điểm học *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ: bảo vệ, bình n, đồn kết, bạn bè, mênh mơng Tiêu chí HTT HT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp bố mẹ, bạn bè cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa CHT ********************************************* KHOA HỌC : PHỊNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ I MỤC TIÊU - Nêu số việc nên làm không nên làm để đảm bảo tham gia giao thông đường - Có kĩ đường an toàn - Biết vận động người thực - Vận dụng KT KN học để đảm bảo an toàn tham gia giao thơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình minh hoạ SGK - Tranh ảnh HS & GV sưu tầm tai nạn gt đường III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động:5’ - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: ? Nêu việc nên làm để phòng tránh bị xâm hại? ? Khi bị xâm hại em tâm sự, chia với ai? - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Quan sát thảo luận : ( 13’) Việc : Y/c HS quan sát hình 1, 2, 3, tr 40 SGK phát việc làm vi phạm người tham gia giao thơng hình, đồng thời đặt câu hỏi cho hình Việc :Cả lớp trình bày kết *KL: Một nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường lỗi người tham gia giao thông không luật giao thông đường *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhận việc làm vi phạm luật giao thông người tham gia giao thơng hình nêu hậu xảy sai phạm - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS HĐ2: Quan sát thảo luận : ( 12’) Việc 1: Quan sát hình minh hoạ 5, 6, tr 41 SGK phát việc cần làm tham gia giao thông đường Việc 2: Trưởng ban học tập cho nhóm chia sẻ kết thảo luận ? Nêu số biện pháp ATGT? *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu số biện pháp an tồn giao thơng - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ( 3’) - Về chia sẻ với người cần chấp hành luật giao thông đường ************************************** Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 5) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Nêu số điểm nởi bật tính cách nhân vật vở kịch “Lòng dân” bước đầu có giọng đọc phù hợp - Rèn kĩ đọc - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng Đọc thể tính cách nhân vật vở kịch II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *HĐ1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh HS *HĐ 2: Bài 2: Nêu tính cách số nhân vật kịch “Lòng dân” tác giả Nguyễn Văn Xe Phân vai nhóm để tập diễn hai đoạn kịch - u cầu HS đọc “Lòng dân” nêu tính cách số nhân vật vở kịch - Nhận xét chốt: Tính cách nhân vật (dì Năm, An, cán bộ, tên lính tên cai) - Nhóm trưởng điều hành bạn lựa chọn hai đoạn kịch, phân vai tập diễn lại đoạn kịch lựa chọn - HĐTQ tổ chức cho nhóm biểu diễn lại đoạn kịch lựa chọn - Đưa tiêu chí để đánh giá phần biểu diễn nhóm: + ND thể chưa + Đã thể tính cách nhân vật chưa - HĐTQ tổ chức cho bạn bình chọn, đánh giá phần biểu diễn nhóm dựa theo tiêu chí - Nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm, HS thể xuất sắc vở kịch *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tính cách nhân vật kịch Lòng dân: Dì Năm (bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo, dũng cảm bảo vệ cán bộ); An (thông minh, nhanh trí, biết làm cho kẻ địch khơng nghi ngờ); cán (bình tĩnh tin vào lòng dân); Lính (hống hách); Cai (xảo quyệt, vòi vĩnh) + Nhập vai thể nội dung đoạn kịch, thể tính cách nhân vật - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập phân vai diễn hai đoạn vở kịch Lòng dân **************************************** TOÁN: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cộng số thập phân Giải toán có liên quan đến phép cộng số thập phân - Rèn kĩ đặt tính thực cộng số thập phân, giải toán có lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận có kỹ đặt tính tính xác - Rèn luyện lực hợp tác, tự học; vận dụng cách cộng hai số thập phân để giải số vấn đề sống *Các tập cần làm: Bài 1(a, b), 2(a, b), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *HĐ1: Tìm hiểu ví dụ *VD1: Yêu cầu tính độ dài đường gấp khúc ABC? C - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm BP 2,45m *Hỗ trợ: Đổi đơn vị cm tính - HD cách đặt tính cách cộng hai STP A 1,84m B - Yêu cầu HS so sánh hai cách cộng - Chốt: Đặt tính giống nhau, cộng giống nhau, khác chổ (có) dấu phẩy *VD2 : 15,9 + 8,75 = ? - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm BP - Nhận xét chốt: Cách đặt tính; cách cộng cộng STN, viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Thực hành giải toán để rút quy tắc cộng hai số thập phân + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn *HĐ 2: Cách cộng hai số thập phân ? Muốn cộng hai STP ta làm nào? - KL: Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng đặt thẳng cột *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Học thuộc quy tắc cộng hai số thập phân + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: * Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào vở câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách cộng hai số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Thực hành cộng hai số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành * Bài 2: Đặt tính tính - Cá nhân tự làm vào vở câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách đặt tính cách cộng hai số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đặt tính cách cộng hai số thập phân + Thực hành đặt tính cộng hai số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành * Bài 3: Giải toán - Cá nhân đọc thầm toán, trao đổi với bạn bên cạnh cách giải giải vào vở - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách giải dạng toán nhiều *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải dạng toán liên quan đến cộng hai số thập phân + Thực hành giải toán + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ người thân cách cộng hai số thập phân ***************************************** LTVC: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 6) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa để thay theo yêu cầu BT1, BT2 (Chọn mục a, b, c, d, e) Đặt câu để phân biệt từ nhiều nghĩa (BT4) - Rèn kĩ đặt câu, sử dụng từ ngữ đồng nghĩa, từ trái nghĩa vào nói viết - GD HS biết kính trọng người lớn - Rèn luyện NL diễn đạt ngơn ngữ *HS lực: Thực tồn BT2 *ND điều chỉnh: Khơng làm BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Thay từ in đậm đoạn văn từ đồng nghĩa cho xác - Cá nhân đọc nêu yêu cầu tập ? Theo em, từ in đậm đoạn văn dùng xác chưa? Vì sao? - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, thay từ in đậm từ đồng nghĩa cho xác - HĐTQ tở chức cho nhóm chia sẻ vấn trước lớp ? Vì bạn thay từ bảo từ mời mà không chọn từ khác để thay thế? *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Lí giải cần thay từ in đậm từ đồng nghĩa khác: Vì từ dùng chưa xác + Thay từ đồng nghĩa: bê - bưng, bảo - mời, vò - xoa, thực hành - làm - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi nhận xét ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập làm vào VBTGK mục a, b, c HSKG làm hết mục - HĐTQ tở chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Những từ gọi từ trái nghĩa? - Củng cố: Khái niệm từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Điền từ trái nghĩa với từ cho tạo thành cặp từ trái nghĩa (đói - no; sống - chết; thắng - bại; đậu - bay; xấu - đẹp) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 3: Bài 4: Đặt câu với nghĩa từ đánh - Cặp đôi đọc thầm yêu cầu tập, trao đổi với làm vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Từ đánh từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? Vì bạn biết? - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa; đặt câu với từ nhiều nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp bố mẹ, bạn bè số từ đồng âm, từ nhiều nghĩa *********************************************** KỂ CHUYỆN: KIỂM TRA ĐỌC KT theo đề chuyên môn ******************************************* Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Cộng số thập phân Tính chất giao hốn phép cộng số thập phân Giải toán có nội dung hình học - Rèn kĩ cộng số thập phân, vận dụng tính chất giao hốn vào tính nhanh, giải tốn có nội dung hình học - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2(a, c), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tính so sánh giá trị a + b b + a: - Cá nhân tự làm vào vở - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Bạn có nhận xét hai phép tính ở cột? ? Khi ta đởi chỗ hai số hạng tởng kết nào? - Nhận xét chốt: Phép cộng STP tính chất giao hốn Khi đổi chỗ hai SH tổng tổng khơng thay đổi a + b = b + a *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2: Thực phép cộng dùng tính chất giao hốn để thử lại - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm, tự làm vào vở câu a c - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách cộng hai STP tính chất giao hốn phép cộng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm quy tắc cộng hai số thập phân tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính phép cộng dùng giao hoán để thử lạị phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 3: Giải toán - Cá nhân đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào vở - Nhóm trưởng điều hành bạn đổi chéo vở kiểm tra thống kết - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, bạn làm nào? - Gọi số HS nhắc lại - Củng cố: Cách giải công thức tính chu vi hình chữ nhật *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học ************************************** KHOA HỌC: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ( Tiết 1) I MỤC TIÊU Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm sinh học mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viên gan A, nhiễm HIV/ AIDS - Biết cách giữ gìn sức khỏe - HS biết vận dụng kiến thức học vào sống - II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: - Sơ đồ H42, 43 SGK - HS: - Giấy khổ to( bảng nhóm), phiếu, bút dạ, VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động:5’ - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: ? Nêu nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? ? Nêu biện pháp an tồn giao thơng? - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Làm việc với SGK, VBT (13-15’) Việc : HS làm việc cá nhân theo nhóm, nhóm trưởng điều hành HS làm vào phiếu + Y/ c làm tập SGK tr 42 Việc : Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết Việc : + Y/ c làm tập 2, VBT Việc : Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết Nhận xét , chốt kết * Đánh giá: - Tiêu chí: -HS ơn tập lại kiến thức : Nam nữ, Từ lúc sinh đến tuổi dậy - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời HĐ2: Trò chơi nhanh đúng(12-15’) - Hướng dẫn HS tham khảo sơ đồ phòng tránh bệnh viêm gan A tr.43 SGK - Cho nhóm chọn bệnh để vẽ sơ đồ cách phòng tránh bệnh đó - Cho nhóm treo sản phẩm trình bày * Nhận xét, bổ sung chốt kết * Đánh giá: - Tiêu chí: tham gia trò chơi sơi nổi.; nắm cách phòng số bệnh học - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ( 3’) - Về chia sẻ với người cần vận dụng kiến thức học vào sống vận động người cung thực Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN : TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Tính tởng nhiều STP Tính chất kết hợp phép cộng STP - Vận dụng để tính tởng cách thuận tiện - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1(a, b), 2, 3(a, c) II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ *VD: - Yêu cầu HS đọc, phân tích toán ? Muốn biết ba thùng có lít dầu ta làm phép tính gì? - u cầu HS đặt tính tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? - Chốt: Đặt tính cách tính tổng STP làm tương tự tính tổng hai STP *BT: - Cá nhân đọc thầm BT trao đổi với bạn bên cạnh cách giải giải vào BP - Nhận xét chốt: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm) Đáp số : 24,95dm *Việc 2: Cách tính tổng nhiều STP ? Muốn tính tởng nhiều STP ta làm nào? B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào vở câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp *Việc 2: Bài 2: Tính so sánh giá trị (a + b) + c a + (b + c) - Cá nhân tự làm vào vở câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Phép cộng STP tính chất kết hợp Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta cộng số thứ với tổng hai số lại (a + b) + c = a + (b + c) *Việc 3: Bài 3: Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính - Cá nhân đọc thầm yêu câu tự làm vào vở - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính nhanh C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học ****************************************** TLV: KIỂM TRA VIẾT KT theo đề chun mơn ***************************************** ƠN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN 10 I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” Hiểu ước mơ đời thực ba cở thụ - Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa - GD HS biết vươn tới ước mơ cao đẹp - Rèn luyện lực hợp tác, trau dồi ngôn ngữ, II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh chụp động Phong Nha; Bảng phụ III.Hoạt động học A Hoạt động bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm trao đổi với ND: ? Khi quan sát chăm sóc cối, bạn cảm nhận điều gì? ? Cảnh vật thiên nhiên có ý nghĩa sống người? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào vở ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, ND truyện “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” * Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nội dung - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ: mong ước, to lớn - Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm vào vở ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại khái niệm: Từ đồng nghĩa * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm khái niệm Từ đồng nghĩa - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Tìm từ trái nghĩa với từ: ấm áp, mệt mỏi - Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm vào vở ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại khái niệm: Từ trái nghĩa *Việc 4: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận nghĩa từ từ đóng thực đặt câu để phân biệt nghĩa nó vào vở ôn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét chốt lại câu - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm khái niệm Từ nhiều nghĩa - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại *********************************************** ÔN LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN KIẾN THỨC TUẦN 10 I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển PSTP thành STP; làm phép cộng với STP; áp dụng tính chất giao hốn phép cộng để tính tởng nhiều STP theo cách thuận tiện - So sánh số đo độ dài viết số dạng khác (Dạng có đơn vị, dạng phân số, dạng STP) - HS vận dụng làm tập 1(51); BT4(52); BT6(52); BT8(53) HSNK làm thêm BTVD - Giáo dục HS cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực học tập - Rèn lực hợp tác, giải vấn đề II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở tự ơn luyện tốn *GV: Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tở chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Xì điện” hỏi đáp đơn vị đo độ dài mối qhệ đơn vị đo, cách chuyển đổi số đơn vị đo thông dụng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Bài 1(51): Chuyển PSTP thành số thập phân đọc STP: - V1: Y/c nhóm bàn thảo luận làm vào vở tự ơn luyện tốn trang 51 - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách Chuyển PSTP thành số thập phânrồi đọc * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển PSTP thành số TP, biết cách đọc số TP + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4(52): Đặt tính tính: - V1: Hai bạn ngồi cạnh thực vào vở tự ƠL Tốn trang 52 - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách đặt tính tính cộng, trừ với số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS thực đặt tính tính xác, làm BT tiến độ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 6(52): Giải toán: - V1: Cá nhân tự làm vào vở ơn luyện Tốn trang 52 - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách Giải tốn tỉ lệ dạng1 *Bài 8(53): Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính: - V1: Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào vở - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính thuận tiện * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS thực tính xác, làm BT tiến độ + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Rèn lực hợp tác, giải vấn đề ***************************** ... ************************************** Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 5) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn... Việc 1: Thảo luận chung Việc 2: Báo cáo với cô giáo kết điều em chưa hiểu Quan sát cô giáo hướng dẫn lại thao tác luộc rau * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hs biết mục đích việc thu dọn sau... luyện lực hợp tác, tự học II Đồ dùng: Giáo viên: - Tranh ảnh số kiểu trình bày món ăn mâm bàn ăn ở gia đình thành phố, nông thôn - Phiếu đánh giá kết học tập Học sinh: Vở tập III Hoạt động học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô khoa , , A. Hoạt động thực hành:, B. Hoạt động thực hành:, C. Hoạt động ứng dụng:, A. Hoạt động cơ bản

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm