0

Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô ngọc

30 294 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 11:29

TUẦN 10 Thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018 ÔN TẬP (TIẾT 1) Tập đọc: I.MỤC TIÊU: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học tuần 1,2; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn (HSNK đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Lập bảng thống kê thơ học tập đọc từ tuần đến tuần theo mẫu SGK - Qua việc ôn tập, em t hấy trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giải trị hoà bình tình cảm người với thiên nhiên - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu ghi tập đọc học; III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá -Nghe GV nêu mục tiêu học Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trôi chảy, diễn cảm bài: Đất Cà Mau + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung + Tích cực tham gia chơi Ơn tập đọc học thuộc lòng: - Cá nhân bốc thăm đọc trả lời câu hỏi Lớp nghe, nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Lập bảng thống kê thơ học ba chủ điểm NT điều hành bạn kể thơ học từ tuần đến tuàn Thư kí tổng hợp ghi vào phiếu Các nhóm trình bày trước lớp Cả lớp nhận xét, bổ sung theo ý: + Nội dung trình bày xác khơng? + rõ ràng, mạch lạc khơng? Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu tên tác giả, tên tập đọc ba chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em; Cánh chim hòa bình; Con người với thiên nhiên + Nội dung tập đọc: Thư gửi HS: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn Quang cảnh làng mạc ngày mùa: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp Nghìn năm văn hiến: VN truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời Sắc màu em yêu: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng yêu bạn nhỏ Lòng dân: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng Những sếu giấy: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, thể khát vọng sống, khát vọng hồ bình trẻ em Bài ca trái đất: Mọi người sống hòa bình, chống chiến tranh, - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc thơ cho người thân nghe ******************************************** Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Biết: - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân So sánh số đo độ dài viết số dạng khác Giải tốn liên quan đến “Rút đơn vị” “Tìm tỉ số” - Rèn kĩ chuyển phân số thập phân thành số thập phân, so sánh số đo độ dài, giải toán tỷ lệ cách HS làm tập SGK.(BT 1,2,3,4) - HS ý thức trình bày đẹp khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Chuyển phân số TP thành số TP, đọc số TP Cá nhân làm vào Trao đổi với bạn cách chuyển đọc cho nghe STP NT điều hành nhóm thống kết Báo cáo trước lớp kết ? Muốn chuyển phân số thập phân thành STP, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân + Thực hành chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép ngắn Bài tập 2: Trong số đo độ dài đây, số 11,02 km a) 11,20km; b) 11,020km; c)11km20m; d)11020km; NT điều hành nhóm trao đổi Giải thích cách làm Báo cáo trước lớp kết - Nhận xét chốt: Cách chuyển từ số thập phân sang số đo độ dài; chốt đáp án Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài so sánh số đo + Thực hành chuyển đổi so sánh số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm Cá nhân làm vào Trao đổi với bạn cách chuyển đọc cho nghe STP NT điều hành nhóm thống kết Báo cáo trước lớp kết ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài (bé) đơn vị lớn, bạn làm nào? - Chốt: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài đơn vị đo độ dài lớn dạng STP Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài; diện tích thành số dạng số thập phân + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài; diện tích dạng số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 4: Giải toán: NT điều hành bạn đọc phân tích tốn; Xác định dạng Tốn Cá nhân làm vào Trao đổi với bạn cách giải Chia sẻ làm trước lớp - Nhận xét chốt: Cách giải dạng toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ dạng Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm hai cách giải dạng toán tỉ lệ + Thực hành giải toán + Học sinh tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT Xác định dạng tốn Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ dạng Hợp tác tốt - HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Chia sẻ với người thân cách giải dạng Toán rút đơn vị học Đạo Đức: TÌNH BẠN (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Giúp HS biết: - Bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn, hoạn nạn - Ln đồn kết, giúp đỡ bạn bè - GD HS cư xử tốt với bạn bè sống ngày - Phát triển lực giao tiếp, ứng xử lịch sự, tự tin; lực hợp tác; lực giải vấn đề *HS lực: Biết ý nghĩa tình bạn II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh minh họa III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN *Khởi động: - Ban học tập cho bạn hát Lớp đoàn kết - Nghe GV giới thiệu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Đóng vai - Nhóm trưởng cho bạn thảo luận đóng vai theo tình huống: Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em chọn cách ứng xử nào? - HĐTQ tổ chức cho nhóm lên đóng vai ? Vì thấy bạn làm điều sai, em lại ứng xử vậy? - Nhận xét chốt lại: Cần khuyên ngăn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến Như người bạn tốt Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết ứng xử phù hợp tình bạn làm sai + Trình bày rõ ràng; Hợp tác nhóm tốt - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời *Việc 2: Liên hệ - GV gợi ý tình để HS liên hệ: Đối với thân bạn bè,em làm để xây đắp giữ gìn tình bạn sáng, bền vững? - Cá nhân tự liên hệ thân - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét chốt lại: Tình bạn đẹp khơng phải tự nhiên mà người cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết việc cần làm để xây dựng tình bạn sáng, bền đẹp + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn? - GV nêu tên trò chơi, luật chơi cách chơi: Mỗi nhóm ghi lên bảng phụ câu ca dao, tục ngữ nói tình bạn Mỗi câu ghi được, vàng, sai màu đỏ Bên nhiều vàng chiến thắng - HĐTQ tổ chức cho nhóm tham gia trò chơi ? Để tình bạn đẹp bền vững, cần phải làm gì? - Nhận xét chốt lại: Để tình bạn đẹp bền chặt, nên quan tâm, chia bạn lúc bạn vui, buồn, gặp hoạn nạn phải giữ gìn, vun đắp tình bạn bền chặt Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm câu ca dao, tục ngữ nói tình bạn + Tự học tốt hồn thành mình, hợp tác nhóm tốt - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều câu Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể cho người thân nghe số việc làm tốt đẹp bạn lớp thể tình bạn cao đẹp - Cùng sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ, chủ đề Tình bạn CHIỀU : CHÍNH TẢ:: ƠN TẬP (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học Tuần 3,4; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn (HSNK đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Nghe - viết tả, tốc độ khoảng 95 chữ 15 phút, không mắc lỗi Rèn kĩ đọc viết - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm * Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án người phá hoại môi trường thiên nhiên tài nguyên đất nước II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên BT đọc học III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Bắn tên để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Nghe GV nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Ôn tập đọc học thuộc lòng: NT điều hành bạn tự ơn luyện hình thức bóc xăm chọn trả lời câu hỏi Các bạn nhóm nhận xét bổ sung Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS Nghe - viết: - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp HS đọc tả trao đổi với bạn “Nỗi niềm giữ nước giữ rừng” nói lên điều gì? - Chia sẻ với GV cách trình bày Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày hình thức đoạn văn xi - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi + Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV Đánh giá: - Tiêu chí:+ Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - PP: Vấn đáp viết - KT: Nhận xét lời + Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - GV đọc cụm từ, HS nghe viết tả vào GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò Đánh giá: - Tiêu chí:+ Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: nỗi niềm, giữ, giận, cầm trịch, chân + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - PP: Vấn đáp; Viết - KT: Nhận xét lời; Viết lời nhận xét * Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án người phá hoại môi trường thiên nhiên tài nguyên đất nước C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo LTVC: ÔN TẬP (TIẾT 3) I.MỤC TIÊU: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học Tuần 5,6; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn (HSNK đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng bài) - Tìm ghi lại chi tiết mà hs thích văn miêu tả mà hs học ( BT2) HSNK nêu cảm nhận chi tiết thích thú tromg văn (BT2) - Giáo dục H yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật xung quanh - Rèn luyện lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu viết tên tập đọc III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Chèo thuyền để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Luyện tập Ôn tập đọc học thuộc lòng: NT điều hành bạn tự ơn luyện hình thức bóc xăm chọn trả lời câu hỏi Các bạn nhóm nhận xét bổ sung Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS Ghi lại chi tiết em thích văn miêu tả học đây: Cá nhân viết chi tiết em thích văn miêu tả Ví dụ: Bài “ Quang cảnh làng mạc ngày mùa” Chi tiết em thích nhất: Những chùm xoan vàng lịm… lơ lửng Từng em nối tiếp nêu chi tiết em thích, giải thích em thích chi tiết ấy? nhóm nhận xét HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Vì bạn thích chi tiết đó? ? Qua chi tiết đó, em cảm nhận điều gì? - Nhận xét chốt lại: Bằng quan sát tính tế, cách sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước hay, giàu cảm xúc Mỗi văn vẻ đẹp riêng - Nhận xét đánh giá, tuyên dương HS tiến bộ, trình bày tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết lại chi tiết thích + Giải thích lí thích chi tiết - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết cảm nhận hay, đẹp tập đọc văn miêu tả *********************************** Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tốn KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ Thực theo đề chun mơn Kể chuyện: ƠN TẬP (TIẾT 4) I.MỤC TIÊU: - Lập bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) chủ điểm học (BT1) Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu BT2 - HS dựng từ hợp với tình giao tiếp viết văn - GD HS ý thức sử dụng từ ngữ với mục đích giao tiếp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Giỏ quà may mắn để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Lập bảng từ ngữ chủ điểm học theo mẫu SGK: HS thảo luận nhóm tìm từ ghi vào cột theo yêu cầu tập Lưu ý Xem lại mở rộng vốn từ (Từ ngữ Tổ Quốc, Nhân dân, Từ ngữ Hòa bình, Hữu nghị- Hợp tác; Từ ngữ Thiên nhiên) Các nhóm trình bày trước lớp Nhóm khác bổ sung, nhận xét - Nhận xét chốt lại: + Các từ ngữ thuộc danh từ, động từ, tính từ thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm học + Khái niệm danh từ, động từ, tính từ Lưu ý: Một từ đồng thời diễn tả nội dung theo chủ điểm hay chủ điểm từ thuộc số từ loại khác VD: từ hòa bình DT(Em u hòa bình), tính từ (Em mong giới mãi hòa bình) Đánh giá: - Tiêu chí:+Tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ/tục ngữ vào nhóm thích hợp + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ bảng SGK: HS làm vào VBT Trao đổi, chia sẻ với bạn từ tìm Thống kết nhóm Các nhóm trình bày trước lớp Nhóm khác bổ sung, nhận xét CHT + Thực hành cộng hai số thập phân 58,2 + 24,3 = 82,5 75,8 + 249,19 = 324,99 19,36 + 4,08 = 23,44 0,995 + 0,868 = 1,863 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành Bài 2(a,b): HS làm vào Trao đổi, chia sẻ với bạn kết Trình bày làm trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nắm cách đặt tính cách cộng hai số thập phân + Thực hành đặt tính cộng hai số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành Bài 3: Giải toán HS đọc toán làm vào Trao đổi, chia sẻ với bạn làm Trình bày làm trước lớp - Củng cố: Cách giải dạng toán nhiều Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nắm cách giải dạng toán liên quan đến cộng hai số thập phân + Thực hành giải toán + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí Phân tích toán lập bước giải Giải toán liên quan đến cộng hai số thập phân HTT HT CHT Trình bày đẹp HS lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Đề xuất người thân thực số phép cộng hai số TP Luyện Tiếng Việt: TUẦN 10 I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu truyện Cuộc trò chuyện ba cổ thụ Hiểu ước mơ đời thực ba cổ thụ - Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa.Viết văn cấu trúc mạch lạc, thể rõ khả quan sát; biết diễn đạt hình ảnh, cảm xúc - GD HS biết vươn tới ước mơ cao đẹp - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ HÌNH THỨC DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 51 + 52 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, ND truyện “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời dúng câu hỏi hiểu nội dung + Câu 1: Cây thứ muốn trở thành hộp đựng châu báu Cây thứ hai muốn trở thành thuyền to lớn chở vua hoàng hậu khắp gian Cây thứ ba muốn vươn cao để trở thành to lớn Cả ba ước mơ cao đẹp, muốn đem lại niềm vui cho sống người + Câu 2: Sự thực xảy không theo ý muốn ba cổ thụ cảm nhận ích cho sống + Câu 3: Khi việc xảy không theo ý muốn, đừng tuyệt vọng Cuộc sống không phụ kẻ lòng + Câu 4: Em tán thành với ý kiến việc diễn chủ đích + ND bài: Khi việc xảy không theo ý muốn, đừng tuyệt vọng Cuộc sống khơng phụ kẻ lòng - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ: mong ước, to lớn - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi, thảo luận làm vào ôn luyện TV trang 52 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: Các từ đồng nghĩa với mong ước, to lớn Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm từ đồng nghĩa với mong ước, to lớn + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp *Việc 3: Tìm từ trái nghĩa với từ: ấm áp, mệt mỏi - Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm vào ôn luyện TV trang 52 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: Các từ trái với ấm áp, mệt mỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ trái với ấm áp, mệt mỏi - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp *Việc 4: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận nghĩa từ từ đóng thực đặt câu để phân biệt nghĩa vào ơn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét chốt lại câu - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa Đánh giá: - Tiêu chí:+Đặt câu yêu cầu hay + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng người thân đọc mẫu chuyện ích lợi ghi lại ý kiến tranh luận em người thân **************************************** Thứ năm, ngày tháng 11 năm 2018 Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - HS biết cộng số thập phân,tính chất giao hốn phép cộng số thập phân Giải tốn nội dung hình học - Rèn kĩ cộng số thập phân, vận dụng tính chất giao hốn vào tính nhanh, giải tốn nội dung hình học Làm BT 1, 2(a,c), - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN *Khởi động: Việc 1:Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nhóm nêu lại thực phép cộng hai số thập phân Lấy ví dụ minh họa - Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc nhóm - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: Tính so sánh giá trị a+b b+a HS làm vào Trao đổi, chia sẻ với bạn làm Cùng rút nhận xét kết a+b b+a Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ Nhận xét tính giao hốn phép cộng - Nhận xét chốt: Phép cộng STP tính chất giao hốn Khi đổi chỗ hai SH tổng tổng không thay đổi a + b = b + a Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nắm tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng 14,9 + 4,36 = 19,26 0,53 + 3,09 = 3,62 4,36 + 14,9 = 19,26 3,09 + 0,53 = 3,62 + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập (a, c): Thực phép cộng rối dùng t/c giao hoán để thử lại: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Ban học tập huy động kq, báo cáo Bài tập 3: Giải toán NT yêu cầu bạn đọc toán; Thảo luận nhận dạng toán Giải toán vào Ban học tập huy động kq Cho bạn nêu cách tính chu vi HCN Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm quy tắc cộng hai số thập phân tính chất giao hoán phép cộng số thập phân + Thực hành tính phép cộng dùng giao hoán để thử lạị phép cộng a) 9,46 + 3,8 = 13,26 c) 0,07 + 0,09 = 0,16 Thử lại: 3,8 + 9,46 = 13,26 0,09 + 0,07 = 0,16 + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT:Ghi chép; Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đề xuất người thân thực số phép cộng hai số TP dùng tính chất giao hốn để thử lại TLV: ƠN TẬP (TIẾT 6) I.Mục tiêu: - Hs tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa để thay theo yêu cầu (BT1), BT2 (Chọn mục a, , b, c, d, e) Đặt câu để phân biệt từ nhiều nghĩa ( BT4) HSNK thực toàn Bt2 - Rèn kĩ đặt câu, sử dụng từ ngữ đồng nghĩa, từ trái nghĩa vào nói viết Thông qua số nội dung tập giáo dục em biết kính trọng người lớn - Giáo dục HS ý thức dựng từ, đặt câu xác - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ Điều chỉnh: không làm BT3 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN *Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: CTHĐTQ điều hành bạn chơi, HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài Thay từ in đậm đoạn văn từ đồng nghĩa cho xác hơn: HS làm vào VBT Trao đổi, chia sẻ với bạn từ đồng nghĩa thay Giải thích cần thay từ Thống kết nhóm Các nhóm trình bày trước lớp Nhóm khác bổ sung, nhận xét ? Vì bạn thay từ bảo từ mời mà không chọn từ khác để thay thế? Đánh giá: - Tiêu chí: + Lí giải cần thay từ in đậm từ đồng nghĩa khác: Vì từ dùng chưa xác + Thay từ đồng nghĩa: bê - bưng, bảo - mời, vò - xoa, thực hành - làm +Phát triển lực tự học, hợp tác - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời Bài Tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống Việc 1: Hai HS ngồi cạnh trao đổi tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống Việc 2: Thay đọc lại câu tục ngữ hoàn thiện ? Những từ gọi từ trái nghĩa? - Củng cố: Khái niệm từ trái nghĩa Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền từ trái nghĩa với từ cho tạo thành cặp từ trái nghĩa (đói no; sống - chết; thắng - bại; đậu - bay; xấu - đẹp) + Tự học tốt hoàn thành Nói nội dung cần chia - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 4: Đặt câu với nghĩa từ “đánh” HS làm vào VBT Chia sẻ câu đặt nhóm Nhóm ghi vào bảng nhóm câu đặt Các nhóm trình bày trước lớp Nhóm khác nhận xét ? Từ đánh từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? Vì bạn biết? - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa; đặt câu với từ nhiều nghĩa Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đặt câu yêu cầu hay + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT Đặt câu yêu cầu Câu văn đủ thành phần Câu văn ý hay Hợp tác tốt C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng người thân tìm câu thành ngữ, tục ngữ chứa từ trái nghĩa LTVC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (ĐỌC) Thực theo đề chuyên môn CHIỀU : ĐỊA LÝ: NÔNG NGHIỆP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển phân bố nông nghiệp nước ta Biết nước ta trồng nhiều loại cây, lúa gạo trồng nhiều - Nhận xét đồ vùng phân bố số loại trồng, vật ni nước ta Sử dụng lược đồ để nhận biết cấu phân bố nông nghiệp - Giáo dục HS biết quý trọng sản phẩm nông nghiệp - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS lực: Giải thích SL gia súc, gia cầm ngày tăng; trồng nước ta chủ yếu xứ nóng *Đ/c: Sử dụng lược đồ để nhận biết cấu phân bố nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét) II.Chuẩn bị: - Lược đồ; tranh SGK, phiếu học tập A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Vai trò ngành trồng trọt - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK kết hợp quan sát lược đồ trao đổi với nhau: ? Nhìn vào lược đồ ta thấy số kí hiệu trồng so với vật ni? ? Từ em rút điều vai trò ngành trồng trọt sản xuất nơng nghiệp? - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta Trồng trọt phát triển mạnh chăn nuôi chăn nuôi ý phát triển *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Nêu vai trò ngành trồng trọt: + Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta + Trồng trọt đóng góp tới gần giá trị sản xuất nơng nghiệp - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ2: Các loại đặc điểm trồng Việt Nam - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Kể tên loại trồng chủ yếu Việt Nam? Cây trồng nhiều nào? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Do ảnh hướng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nước ta trồng nhiều loại cây, chủ yếu xử nóng Lúa gạo trồng nhiều *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu loại trồng nước ta: Lúa, ngô, khoai, sắn, chuối, cà phê, + Đặc điểm: Nước ta trồng nhiều loại cây, chủ yếu xứ nóng Lúa gạo trồng nhiều đồng - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Giá trị lúa gạo công nghiệp lâu năm - Việc 1: Cá nhân đọc thông tin SGK nêu: ? Loại trồng nhiều đồng bằng? ? Em biết tình hình xuất lúa gạo nước ta? ? Loại trồng chủ yếu vùng núi, cao nguyên? ? Em biết giá trị xuất loại này? ? Ngành trồng trọt giữ vai trò sản xuất nơng nghiệp? - Việc 2: GV chốt: Giá trị lúa gạo công nghiệp lâu năm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu giá trị lúa gạo công nghiệp lâu năm: Việt Nam trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới (Chỉ đứng sau Thái Lan) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ4: Sự phân bố trồng nước ta - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK kết hợp quan sát lược đồ trao đổi với phân bố loại trồng nước Việt Nam - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Cây lúa trồng nhiều đồng bằng, CN trồng nhiều miền núi, cao nguyên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu phân bố trồng nước ta: + Lúa trồng nhiều đồng bằng, đồng Nam Bộ + Cây ăn trồng đồng Nam Bộ, đồng Bắc Bộ vùng núi phía Bắc + Cây công nghiệp lâu năm trồng nhiều miền núi, cao nguyên - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ5: Ngành chăn ni nước ta - Việc 1: Cá nhân đọc thông tin SGK nêu: ? Kể tên số vật nuôi nước ta? Trâu, bò ni nhiều vùng nào? ? Những điều kiện giúp cho ngành chăn nuôi phát triển mạnh? - Việc 2: GV chốt: Lợn, gia cầm ni nhiều ĐB; trâu, bò, dê nuôi nhiều miền núi, cao nguyên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu phân bố ngành chăn nuôi: Lợn, gia cầm ni nhiều đồng bằng; trâu, bò, dê ni nhiều miền núi, cao nguyên + Giá trị: Vật nuôi cung cấp cho người thịt, trứng, sữa để làm thức ăn; da làm áo, giày; lông làm len, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: - Kể cho người thân nghe giá trị lúa gạo, công nghiệp lâu năm tình hình chăn ni nước ta - Cùng phụ giúp bố mẹ chăm sóc tốt vật ni nhà Luyện Tốn: ƠN LUYỆN TUẦN 10 I MỤC TIÊU - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân, làm phép cộng với số thập phân ; áp dụng tính chất giao hốn phép cộng để tính tổng nhiều số thập phân theo cách thuận tiện - So sánh số đo độ dài viết số dạng khác (dạng hai đơn vị, dạng phân số, dạng số thập phân) - Giáo dục HS cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực học tập - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Xì điện” hỏi đáp đơn vị đo độ dài mối qhệ đơn vị đo, cách chuyển đổi số đơn vị đo thông dụng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Bài 1(51): Chuyển PSTP thành số thập phân đọc STP: - Y/c nhóm bàn thảo luận làm vào tự ơn luyện tốn trang 51 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt cách Chuyển PSTP thành số thập phân đọc số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+HS nắm cách Chuyển PSTP thành số thập phân cách đọc STP + Vận dụng chuyển đọc STP theo yêu cầu BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác; tự tin - PP: Quan sát, vấn đáp, viết - KT: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép *Bài 4(52): Đặt tính tính: - Hai bạn ngồi cạnh thực vào tự ƠL Tốn trang 52 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách đặt tính tính cộng STP Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm cách đặt tính tính cộng STP + Vận dụng đặt tính tính phép cộng STP theo yêu cầu BT4 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; đặt câu hỏi *Bài 6(52): Giải toán: - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 52 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách Giải toán tỉ lệ dạng Đánh giá: - Tiêu chí:+HS nắm cách Giải toán tỉ lệ dạng + Vận dụng giải toán theo yêu cầu BT6 + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; đặt câu hỏi *Bài 8(53): Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính thuận tiện * Y/c HSNK làm thêm phần BT vận dụng (Nếu thời gian) Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nắm tính chất giao hốn, kết hợp phép cộng STP + Vận dụng để tính thuận tiện theo yêu cầu BT8 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời; đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng trao đổi thảo luận với người thân để làm thêm phần vận dụng *********************************** Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2018 TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN Toán: I.MỤC TIÊU: - Biết:Tính tổng nhiều số thập phân Tính chất kết hợp phép cộng số thập phân - Vận dụng để tính tổng cách thuận tiện HS Làm Bt (a,b); 2; 3(a,c) - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN *Khởi động: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi Cách chơi : Em viết hai số thập phân đưa cho bạn bên cạnh tìm tổng hai số đó,sau đưa cho bạn khác kiểm tra kết - Báo cáo với giáo kết qảu làm việc nhóm - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học * Hướng dẫn HS tự tính tổng nhiều số thập phân: Ví dụ: - NT điều hành bạn đọc tốn; thảo luận, tìm cách làm tốn - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét Thống cách làm chung: 27,5 + 36,75 14,5 78,75 Nêu cách tính tổng nhiều số thập phân? Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự tính tổng hai số thập phân Bài toán: - NT điều hành bạn đọc tốn; thảo luận, tìm cách làm tốn - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm cách tính tổng nhiều số thập phân + Tự học giải vấn đề tốt - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập (a,b) - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết Nêu cách tính tổng nhiều số thập phân? Ban học tập huy động kq, báo cáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS biết tính tổng nhiều số thập phân a) 5,27 + 14,35 + 9,25 = 28,87 b) 6,4 + 18,36 + 52 = 76,76 + Hoạt động nhóm tích cực, sơi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2: Tính so sánh giá trị (a+b) +c a + (b+c) - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Ban học tập huy động kq, báo cáo Nhận xét tính chất kết hợp phép cộng số TP Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS biết tính so sánh giá trị (a + b) + c a + (b + c) (2,5 + 6,8 ) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5 (1,34 + 0,52) + = 5,86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86 + Hoạt động nhóm tích cực, sơi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài (a,c): Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng để tính: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết Ban học tập huy động kq, báo cáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS biết sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = (12,7 + 1,3) + 5,89 = 14 + 5,89 = 19,89 c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25 ) + (7,8 + 1,2) = 10 + = 19 + Hoạt động nhóm tích cực, sôi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng người thân liệt kê thực phẩm gia đình em dùng ngày , tính tổng lượng thực phẩm Tập làm văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (VIẾT) Thực theo đề chuyên môn HĐTT: SINH HOẠT CHI ĐỘI I.MỤC TIÊU - Thực chủ điểm: Chào năm học Vui bước đến trường - Biết đánh giá việc làm được, đưa biện pháp khắc phục việc chưa làm - GD HS tinh thần tập thể, ý thức thực tốt nề nếp lớp Giáo dục ý thức phê tự phê - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch tuần 11 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN: - Ban văn nghệ cho lớp hát hát truyền thống Đội (Đội ca) - Chi đội trưởng báo cáo sĩ số đội viên tham dự buổi sinh hoạt HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: Các phân đội tự đánh giá: - Các phân đội tự đánh giá nhận xét thực nội quy đội viên, vệ sinh, nếp, học tập - Đại diện phân đội báo cáo trước lớp Việc 2: Chi đội trưởng đánh giá, nhận xét - Chi đội trưởng tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn chi đội, đề xuất tuyên dương đội viên gương mẫu hoạt động Đội Việc 3: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp (nêu ưu điểm trội tồn tuần) - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc chi đội +Nhìn chung Đội viên trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học, không xả rác bừa bãi, không ăn quà vặt + Đa số em ngoan, thực tốt nội quy trường lớp học giờ, đồng phục quy định + Tự quản đầu buổi tốt + Các phân đội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đội viên phân đội + Học tập: Nhiều ĐV ý thức học tập tốt + Phong trào thi đua học tập sôi + Tổ chức đại hội Chi đội + Tồn tai: Một số đội viên quên sách, nhà; quên khăn quàng đỏ Một số đội viên ý thức tự học chưa tốt - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, tơn vinh HS HĐ 2: Sinh hoạt theo chủ điểm: Việc 1: GV phổ biến cách thức sinh hoạt Việc 2: Sinh hoạt văn nghệ theo chủ điểm: + Hát múa hát “Em mầm non Đảng” - Các phân đội trình diễn - Nhận xét, tuyên dương phân đội thực tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Tham gia tích cực chưa + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: quan sát, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: GV triển khai kế hoạch tiếp nối - Giới thiệu chủ điểm tháng 11: - Phát động phong trào thi đua học tập rèn luyện chào mừng ngày 20/11 - Tham gia tốt hoạt động tập thể - Thực tốt vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực phân công Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập, - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Hát “Em mầm non Đảng” cho người thân nghe ******************************************** ... biết tính so sánh giá trị (a + b) + c a + (b + c) (2 ,5 + 6,8 ) + 1,2 = 10, 5 2 ,5 + (6,8 + 1,2) = 10, 5 (1,34 + 0 ,52 ) + = 5, 86 1,34 + (0 ,52 + 4) = 5, 86 + Hoạt động nhóm tích cực, sơi + HS mạnh dạn,... ngày 2/9 hàng năm ********************************** Thứ tư,ngày 31 tháng 10 năm 2018 Tập đọc ÔN TẬP (TIẾT 5) I.MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học Tuần 7,8; tốc độ khoảng 100 tiếng/1... tháng 10 năm 2018 Toán KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ Thực theo đề chun mơn Kể chuyện: ƠN TẬP (TIẾT 4) I.MỤC TIÊU: - Lập bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) chủ điểm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô ngọc , , C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm