0

TUẦN 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

20 797 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 TUầN: 10 Th hai ngy 29 tháng 10 năm 2018 CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN(Tiết 1) TOÁN: BÀI 30 : I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cộng hai số thập phân - KN: Có kĩ cộng hai số thập phân - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - KN: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học, mời giáo viên nhận lớp -Giáo viên giới thiệu học, tiết học * Hình thành kiến thức: Chơi trò chơi “ Đố bạn” Việc 1: Cá nhân quan sát đọc thơng tin TLHDH, hồn thành bảng Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Việc 3: Thi đua nói nhanh kết trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: HS hồn thành bảng viết cân nặng vật theo thứ tự từ bé đến lớn - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời Thực hoạt động sau Việc 1: Cá nhân thông tin hoạt động (sách TLHDH) Việc 2: Trao đổi với bạn nhóm cách thực cộng hai số thập phân Việc 3: Chia sẻ kết trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm cách đặt tính cộng hai số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét li Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 Thc hoạt động sau Việc 1: Cá nhân thông tin hoạt động (sách TLHDH) Việc 2: Trao đổi với bạn nhóm cách thực cộng hai số thập phân Việc 3: Chia sẻ kết trước lớp - GV chốt kiến thức *Đánh giá: - Tiêu chí: HS thực cộng hai số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời, viết nhận xét Đọc kĩ nội dung Việc 1: Đọc kĩ nội dung đố bạn nêu cách cộng hai số thập phân Việc 2: Nói với bạn cách cộng hai số thập phân, lấy ví dụ minh họa Việc 3: Báo cáo kết với GV *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm cách cộng hai số thập phân, - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em lấy số ví dụ minh họa cộng hai số thập phân, thực chia sẻ bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP ( TIẾT 1) I.Mục tiêu: KT : Học thuộc lòng số đoạn văn , thơ KN : Đọc trôi chảy, diễn cảm thơ số đoạn văn TĐ : Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III.Điều chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1: (Theo tài liệu) - Bốc thăm phiếu thực yêu cầu phiếu * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc lòng theo u cầu phiếu - Trả lời câu hỏi nội dung + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với HS tiếp thu cũn hn ch: Tiếp cận giúp em đọc yếu nhớ lại ND bài tập th học từ tuần đến tuần - i vi HS tip thu nhanh: Hoàn thành HĐ, giúp đỡ b¹n nhãm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc thuộc lòng thơ ơn lại cho người thân nghe TIẾNG VIỆT : ÔN TẬP ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: KT: Học thuộc lòng số đoạn văn , thơ học từ 1A đến 9B Nắm nội dung tập đọc từ 1A đến 9B KN: Đọc trôi chảy, diễn cảm thơ số đoạn văn Có kĩ trình bày viết ,đẹp, mềm mại TĐ: Giáo dục học sinh ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng giữ đẹp NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ, t hc II Chun b D DH: Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD III Điều chỉnh ND DH : Không IV Điều chỉnh ni dung hoạt ®éng: HĐ2 (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Kể tên chủ điểm thơ từ 1A đến 9B kèm theo tờn tỏc gi cỏc bi th ú Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 - Nờu c ni dung chớnh thơ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3:Theo TL - Bốc thăm phiếu thực yêu cầu phiếu * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc lòng theo yêu cầu phiếu - Trả lời câu hỏi nội dung + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dù kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - Đối với HS tiếp thu hạn chế: Tiếp cận giúp em kể tên thơ từ 1A đến 9B - Đối với HS tiếp thu nhanh: Nờu nhanh nụi dung bi VI Hoạt động ứng dụng: - Đọc thuộc lòng thơ ơn lại cho người thân nghe KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS phân biệt đụng chạm an toàn khơng an tồn, hành vi xâm hại tình dục Biết quyền riêng tư toàn vẹn thân thể Biết địa tin cậy để tìm kiếm giúp đỡ - KN: Rèn kĩ ứng phó với đụng chạm khơng an tồn tình nguy - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: theo SHD IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: B Hoạt động thực hành: HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS chơi trò chơi cách tích cực Nhận biết xâm hại tình dục vi phạm pháp luật Việt Nam Tất trẻ em có quyền bảo vệ khỏi xâm hại - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét li H : Theo logo *ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 - Tiờu chớ: HS lit kê hành vi mà thủ phạm thường dùng để dụ dỗ trẻ em qua tranh tài liệu - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đóng vai xử lí tình phòng tránh xâm hại tình dục Nắm ngun tắc phòng tránh xâm hại tình dục gặp” tình nguy cơ” : phần đối- bỏ đi—kể lại - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS vẽ bàn tay tin cậy, ngón tay ghi người địa tin cậy giúp đỡ trẻ em phòng tránh bị xâm hại - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em biết cách tránh bị xâm hại tình dục +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP ( TIẾT 3) I.Mục tiêu: KT: Học thuộc lòng số đoạn văn , thơ học từ 1A đến 9B Nêu chi tiết em thích văn miêu tả học Nghe viết Nỗi niềm giữ nước giữ rừng KN: Đọc trôi chảy, diễn cảm thơ số đoạn văn Biết đưa lí lẽ để giải thích em thích chi tiết TĐ: HS có ý thức diễn đạt lời nói rõ ràng, nghiêm túc NL: Rèn luyện lực tự học, ngơn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: Chn bÞ §D DH: GV: SHD, HS: SHD III Điều chỉnh nội dung DH : Không IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Nỗi niềm giữ nc gi rng Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ5:Theo TL - Bốc thăm phiếu thực yêu cầu phiếu * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc lòng theo u cầu phiếu - Trả lời câu hỏi nội dung + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí : - Nêu chi tiết em thích văn miêu tả học: a Quang cảnh làng mạc ngày mùa b Một chuyên gia máy xúc c Kì diệu rừng xanh d Đất Cà Mau - Giải thích em thích chi tiết + PP: quan sát, vấn đáp, + KT: ghi chép ngắn, nhận xột bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi HS tip thu cũn hn: Tiếp cận giúp em yếu nêu đợc chi tiết thích văn miêu tả học - i vi HS tip thu nhanh: Các em HSKG tự hoàn thành HĐ, giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hoạt động ứng dơng: Thùc hiƯn theo s¸ch HDH HĐNGLL: ATGT BÀI EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TỒN GIAO THƠNG I Mục tiêu: KT: Hiểu ý nghĩa số thống kê đơn giản tai nạn giao thông.HS biết phân tích nguyên nhân TNGT theo luật GTĐB KN: HS hiểu giải thích điều luật đơn giản bạn bè cho bạn bè người khác; đề phương án tránh tai nạn giao thông TĐ: Tham gia hoạt động lớp; độ TNTP cơng tác bảo đảm ATGT Hiểu phòng ngừa trách nhiệm người Nhắc nhỡ bạn người chưa thực luật GTĐB NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ( tuyên truyền), lực vận dụng kiến thức vào thực tế II Chuẩn bị: GV: Số liệu thống keeTNGT hàng năm nc v a phng.Cỏc tỡnh úng vai Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 HS: chun b bi tuyờn truyền ngắn tranh vẽ III Các hoạt động HĐ 1:Phòng tránh tai nạn giao thơng nhiệm vụ người Việc 1: Các nhóm trưng bày sản phẩm nhóm theo vị trí phân cơng Việc 2: HS đọ số liệu sưu tầm,phát biểu cảm tưởng Việc 3: Gọi 1-2 em giới thiệu sản phẩm HĐ 2: Trò chơi : Sắm vai GV nêu tình nhóm phân cơng sắm vai sau lên trình bày trước lớp HĐ Lập phương án phòng tránh tai nạn giao thơng Chia lớp thành nhóm: Nhóm gồm em tự xe dạpđến trường Nhóm 2: Gồm em bố mẹ dưa Nhóm 3: Các em nhà gần tự đến trường *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS vận dụng kiến thức học để xây phương ánPTTNGT cho thân bạn lớp - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn HĐ 4: Biện pháp phòng tránh tai nạn giao thơng Việc 1: Cá nhân làm vào phiếu Việc 2: Chia trước lớp GV tương tác chốt cách đề phòng tránh tai nạn giao thơng *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu cách phòng tránh tai nạn giao thông - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn đặt câu hỏi IV.Ứng dụng: HD học sinh nhà thực tuyên truyền ATGT Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 TOÁN : BÀI 30 : CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN(Tiết 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nắm tính chất giao hoán phép cộng số thập phân; giải toán với phép cộng hai số thập phân, bi toỏn cú ni dung hỡnh hc Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 - KN: HS cú k nng thực hành làm nhanh tập - TĐ: Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - KN: Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cộng số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2, * Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách đặt tính thực cộng số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời; +/ HĐ * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải tốn - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời;viết nhận xét +/ HĐ * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính so sánh giá trị a+b b+a - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;viết nhận xét +/ HĐ * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải tốn - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời;viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD Tiếng việt: ÔN TÂP ( TIẾT 1) I.Mục tiêu: KT: Ôn tập tập đọc từ 1A đến 9B KN: Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn ging nhng t ng gi t,gi cm Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 T: GDHS ý thc t học NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điếu chỉnh NDDH : Không IV IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hs giải chữ để tìm từ hàng dọc Hàng ngang: Tình Tổ Quay Uống Sống Vóc Hàng dọc: TỔ QUỐC + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2 (Theo tài liệu) - Bốc thăm phiếu thực yêu cầu phiếu * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc lòng theo yêu cầu phiếu - Trả lời câu hỏi nội dung + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế:Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc ngắt nghỉ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc lại vừa ơn cho người thân nghe Tiếng việt: ÔN TẬP ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: KT: Hệ thống hóa vốn từ ngữ ( danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) theo chủ điểm học từ 1A đến 9C Ôn tập loại từ đồng nghĩa, trái nghĩa Nêu số điểm bật tính cách nhân vật kịch Lòng dân KN: Rèn cho học sinh kĩ phân biệt từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, danh từ động từ, tính từ TĐ: GDHS ý thức tự học, tình yêu quê hng, t nc Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: viết từ loại danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm vào phiếu HT + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Tìm viết từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ: bảo vệ, bình n, đồn kết, bạn bè, mênh mơng Bảo vệ Bình n Đồn kết Bạn bè Mênh mơng Từ đồng nghĩa Giữ gìn Thanh bình Đùm bọc Bạn hữu Bao la Từ trái nghĩa Phá hoại Loạn lạc Chia rẽ Kẻ thù Nhỏ bé + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: nêu nét bật tính cách nhân vật kịch Lòng dân Nhân vật Tính cách Bình tĩnh, nhanh trí, dũng cảm bảo cán Thơng minh, nhanh trí Nhanh trí, u nước Hung Dì Năm An Chú cán Cai, lính + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em tìm từ loại danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm vào phiếu HT +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại kịch Lòng dân với giọng đọc thể tính cách nhân vật Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 TON : BI 31 : TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN(Tiết 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS tính tổng nhiều số thập phân - KN: Có kĩ tính tổng nhiều số thập phân - TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - KN: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không Trò chơi: ‘‘Tổng hai số thập phân’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức tổng hai số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS viết hai số thập phân bạn bên cạnh tìm tổng hai số - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Đọc kĩ ví dụ giải thíc cho bạn nghe b) Nói với bạn cách tính tổng nhều số thập phân, lấy ví dụ minh họa * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc kĩ ví dụ nắm cách tính tổng nhiều số thập phân - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Thảo luận cách giải tốn b) Nói với bạn cách trình bày tốn viết vào * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc tốn nắm cách giải trình bày vào - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời Thực hoạt động: a) Tính: 4,37+ 16,35+ 8,25 b) Nêu tốn có sử dụng phép tính chia sẻ với bạn cách giải toán * Đánh giá: - Tiêu chí:HS nêu tốn vài chia sẻ với bạn cách giải tốn - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách tính tổng nhiều số thập phõn Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 +/ i với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cáchtính đửaa số ví dụ minh họa đểthực việc cộng nhiều số thập phân thập phân cho người thân gia đình Tiếng việt: ƠN TẬP ( TIẾT 3) I.Mục tiêu: KT : Phân vai, diễn lại kịch Lòng dân.Ơn tập loại từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa KN : Rèn kĩ phân biệt loại từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa TĐ : Diễn đạt lời nói ngắn gon, rõ ràng, rành mạch, tình u quê hương, đất nước NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: HĐ6: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Đóng vai diễn lại kịch Long dân + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ7: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : thay từ in đậm từ đồng nghĩa cho xá bê bưng ; bảo mời ; vò xoa ; thực hành làm + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập HĐ8: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : điền từ trái nghĩa để hoàn chỉnh câu tục ngữ no ; bại ; đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập HĐ9: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Đặt câu phân biệt hai từ đồng âm : giá( giá tiền) giá ( giá để đồ vật) + Phương pháp: vấn đáp Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 + K thut: t câu hỏi, nhận xét lời , tôn vinh học tập HĐ10: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Đặt câu với nghĩa từ ‘ ‘đánh’’ : + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời , tôn vinh học tập V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức loại từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm HT tập phần lập dàn ý VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị KHOA HỌC: PHỊNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết số nguy dẫn đến tai nạn giao thông đường Biết số việc nên làm không nên làm để đảm bảo an tồn giao thơng đường - KN: Rèn kĩ phòng tránh tai nạn giao thơng - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, yêu thích môn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Hoạt động dạy- học: A Hoạt động bản: HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ thực tế để kể só tai nạn giao thông đường mà HS biết; Chỉ nguyên nhân dẫn đến tai nạn - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 2,3,4 : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát tranh đọc thơng tin để hành động dẫn đến tai nạn giao thông việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thơng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời B Hoạt động thực hành HĐ 1, : Theo logo: *ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS xây dựng cam kết để phòng tránh tai nạ giao thơng; chia sẻ với nhóm khác - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời IV Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em biết cách tránh bị xâm hại tình dục +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC V Hướng dẫn phần ứng dụng: Theo SHD Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN :BÀI 31 : TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN(Tiết 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nắm tính chất kết hợp phép cộng số thập phân vận dụng để tính tổng cách thuậ tiện - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - KN: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức veefcachs tính tổng nhiều số thập phân, *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Tính *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt tính thực tính tổng nhiều số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 2: Tính so sánh giá trị *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính so sánh giá trị (a+b) +c a+(b+c) - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét li, Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 +/ H 3: Tính cách thuận tiện *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm cách đê thực tính cách thuận tiện - Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét lời,viết nhận xét +/ HĐ 4: Điền dấu thích hợp: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS lựa chọn dấu phù hợp điền vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét lời +/ HĐ 5: Giải tốn *Đánh giá: - Tiêu chí:Hs giải toán - Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét lời,viết nhận xét V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất kết hợp phép cộng nhiều số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: Bài 10 C: ƠN TẬP ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc- hiểu thơ Mầm non Củng cố lại kiến thức từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ láy, từ loại: danh từ, động từ, tính từ - KN: Rèn kĩ đọc, trả lời câu hỏi liên quan đến đọc luyaanj tập từ loại học - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD ... Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm chc cỏch tớnh tng nhiu s thp phõn Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018-... hành HĐ 1, : Theo logo: *Đánh giá: Gi¸o viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 - Tiờu chớ: HS xây dựng cam kết để phòng tránh tai nạ... đọc thể tính cách nhân vật Thứ t ngy 31 thỏng 10 nm 2018 Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019 TON : BI 31 : TNG NHIỀU SỐ THẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan