0

Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô anh

24 262 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:42

Gi¸o ¸n líp TUẦN 10 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 LUYỆN TẬP CHUNG TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân So sánh số đo độ dài viết số dạng khác Giải toán liên quan đến “Rút đơn vị” “Tìm tỉ số” - Rèn kĩ chuyển phân số thập phân thành số thập phân, so sánh số đo độ dài, giải toán tỷ lệ cách - GD HS ý thức trình bày khoa học, - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Chuyển thành số thập phân đọc số thập phân - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển phân số thập phân thành STP, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân + Thực hành chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 2: Bài 2: Trong số đo độ dài đây, số 11,02km? - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm, tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách chuyển từ số thập phân sang số đo độ dài; chốt đáp án *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài so sánh số đo + Thực hành chuyển đổi so sánh số đo độ dài Gi¸o ¸n líp + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 3: Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài (bé) đơn vị lớn, bạn làm nào? - Chốt: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài đơn vị đo độ dài lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài; diện tích thành số dạng số thập phân + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài; diện tích dạng số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 4: Bài 4: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm toán, xác định dạng toán thảo luận, trao đổi cách giải giải vào bảng phụ *Hỗ trợ: Muốn tính số tiền mau 36 hộp ĐD phải biết gì? (Tiền mua hộp) - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách giải dạng toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ dạng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm hai cách giải dạng toán tỉ lệ + Thực hành giải toán + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Cùng với người thân đo độ dài số đồ vật nhà sau chuyển đổi số đo số dạng khác (PSTP; STP) TẬP ĐỌC: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý Gi¸o ¸n líp nghĩa thơ, văn Lập bảng thống kê thơ học tập đọc từ tuần đến tuần theo mẫu SGK - Rèn kĩ đọc - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu A Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Bài 2: Lập bảng thống kê thơ học Tập đọc từ tuần đến tuần - Cặp đôi trao đổi với làm vào VBT - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại: tên tập đọc, tác giả chủ điểm - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi, thảo luận ND TĐ - Nhận xét chốt: Nội dung bài: *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tên tác giả, tên tập đọc ba chủ điểm: Việt Nam Tổ quốc em; Cánh chim hòa bình; Con người với thiên nhiên + Nội dung tập đọc: Thư gửi HS: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn Quang cảnh làng mạc ngày mùa: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp Nghìn năm văn hiến: VN truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời Gi¸o ¸n líp Sắc màu em yêu: Tình yêu quê hương, đất nước với sắc màu, người vật đáng u bạn nhỏ Lòng dân: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng Những sếu giấy: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, thể khát vọng sống, khát vọng hồ bình trẻ em Bài ca trái đất: Mọi người sống hòa bình, chống chiến tranh, - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp KỂ CHUYỆN: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 2) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Nghe - viết tả, tốc độ khoảng 95 chữ 15 phút, không mắc lỗi - Rèn kĩ đọc viết - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Bài 2: Nghe - viết: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Gi¸o ¸n líp + Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày hình thức đoạn văn xi - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi + Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời + Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - GV đọc cụm từ, HS nghe viết tả vào GV theo dõi, uốn nắn - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: nỗi niềm, giữ, giận, cầm trịch, chân + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo ĐẠO ĐỨC: TÌNH BẠN (TIẾT 2) I.Mục tiêu: Giúp HS biết: - Bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn, hoạn nạn - Ln đồn kết, giúp đỡ bạn bè - GD HS ln cư xử tốt với bạn bè sống ngày - Phát triển lực giao tiếp, ứng xử lịch sự, tự tin; lực hợp tác; lực giải vấn đề *HS lực: Biết ý nghĩa tình bạn II.Chuẩn bị: Tranh ảnh minh họa Gi¸o ¸n líp III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban học tập cho bạn hát Lớp đoàn kết - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đóng vai - Nhóm trưởng cho bạn thảo luận đóng vai theo tình huống: Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em chọn cách ứng xử nào? - HĐTQ tổ chức cho nhóm lên đóng vai ? Vì thấy bạn làm điều sai, em lại ứng xử vậy? - Nhận xét chốt lại: Cần khuyên ngăn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến Như người bạn tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Biết ứng xử phù hợp tình bạn làm sai - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Viết lời nhận xét, nhận xét lời *Việc 2: Liên hệ - GV gợi ý tình để HS liên hệ: Đối với thân bạn bè,em làm để xây đắp giữ gìn tình bạn sáng, bền vững? - Cá nhân tự liên hệ thân - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét chốt lại: Tình bạn đẹp khơng phải tự nhiên mà người cần phải cố gắng vun đắp, giữ gìn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Biết việc cần làm để xây dựng tình bạn sáng, bền đẹp - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn? - GV nêu tên trò chơi, luật chơi cách chơi: Mỗi nhóm ghi lên bảng phụ câu ca dao, tục ngữ nói tình bạn Mỗi câu ghi được, vàng, sai màu đỏ Bên nhiều vàng chiến thắng - HĐTQ tổ chức cho nhóm tham gia trò chơi ? Để tình bạn đẹp bền vững, cần phải làm gì? - Nhận xét chốt lại: Để tình bạn đẹp bền chặt, nên quan tâm, chia bạn lúc bạn vui, buồn, gặp hoạn nạn phải giữ gìn, vun đắp tình bạn bền chặt Gi¸o ¸n líp *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Tìm câu ca dao, tục ngữ nói tình bạn Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều câu Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho người thân nghe số việc làm tốt đẹp bạn lớp thể tình bạn cao đẹp - Cùng sưu tầm truyện, ca dao, tục ngữ, chủ đề Tình bạn TỐN: Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ Thực theo đề chun mơn LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 3) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Tìm ghi lại chi tiết mà HS thích văn miêu tả học (BT2) - Rèn kĩ đọc - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng Nêu cảm nhận chi tiết thích thú văn (BT2) II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Gi¸o ¸n líp B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Bài 2: Ghi lại chi tiết mà em thích văn miêu tả học - HD cách làm: Các em chọn văn văn học sau tìm văn chi tiết mà em thích ghi lại a, Quang cảnh làng mạc ngày mùa b, Một chuyên gia máy xúc c, Kì diệu rừng xanh d, Đất Cà Mau - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập, đọc thầm lại văn thích ghi lại chi tiết vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Vì bạn thích chi tiết đó? ? Qua chi tiết đó, em cảm nhận điều gì? - Nhận xét chốt lại: Bằng quan sát tính tế, cách sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh, tác giả miêu tả cảnh đẹp đất nước hay, giàu cảm xúc Mỗi văn vẻ đẹp riêng - Nhận xét đánh giá, tuyên dương HS tiến bộ, trình bày tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Viết lại chi tiết thích + Giải thích lí thích chi tiết - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết cảm nhận hay, đẹp tập đọc văn miêu tả ÔL TIẾNG VIỆT: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 10 I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Người trồng ngô” Biết nhận xét cách ứng xử người thiên nhiên - Tìm đại từ Gi¸o ¸n líp - GD HS biết xưng hơ lịch sự, văn minh - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: - Tranh vẽ họa; Bảng phụ III Hoạt động học A Hoạt đông bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm trao đổi với ND: ? Mọi người làm để vạn vật giới thiên nhiên ích cho sống? ? Việc làm bạn nhỏ tranh nói lên điều gì? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu việc làm người thiên nhiên + Nêu ý nghĩa trồng - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc truyện “Người trồng ngô” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 46 + 47 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, nội dung truyện “Người trồng ngô” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Ai cho ơng bí riêng, độc đáo + Câu 2: Vì phóng viên nghĩ rằng: “Sự cạnh tranh sản phẩm không cho phép người nông dân chia sẻ hạt giống ngô tốt cho người khác” + Câu 3: Trong sống, nên quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với để làm tốt việc + Câu 4: Em tán thành giá trị sống bạn đo sống mà bạn chạm tới + Chốt ND bài: Trong sống, nên quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với để làm tốt việc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Gạch đại từ xưng hơ - Nhóm trưởng cho bạn nhóm thảo luận, làm ơn luyện TV 48 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại khái niệm: Đại từ tác dụng việc sử dụng đại từ *Đánh giá thường xun: Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: Tìm đại từ BT5 - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Chia sẻ giúp đỡ bạn bè, người sống xung quanh việc làm cụ thể, phù hợp với khả Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cộng số thập phân Giải tốn liên quan đến phép cộng số thập phân - Rèn kĩ đặt tính thực cộng số thập phân, giải tốn lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận kỹ đặt tính tính xác - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1(a, b), 2(a, b), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ *VD1: Yêu cầu tính độ dài đường gấp khúc ABC? C - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm BP 2,45m *Hỗ trợ: Đổi đơn vị cm tính - HD cách đặt tính cách cộng hai STP A 1,84m B - Yêu cầu HS so sánh hai cách cộng - Chốt: Đặt tính giống nhau, cộng giống nhau, khác chổ khơng (có) dấu phẩy *VD2 : 15,9 + 8,75 = ? - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm BP - Nhận xét chốt: Cách đặt tính; cách cộng cộng STN, viết dấu phẩy tổng thẳng cột với dấu phẩy số hạng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Thực hành giải toán để rút quy tắc cộng hai số thập phân + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn *Việc 2: Cách cộng hai số thập phân ? Muốn cộng hai STP ta làm nào? Gi¸o ¸n líp - Chốt: Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng đặt thẳng cột *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Học thuộc quy tắc cộng hai số thập phân + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách cộng hai số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách cộng hai số thập phân + Thực hành cộng hai số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2: Đặt tính tính - Cá nhân tự làm vào câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách đặt tính cách cộng hai số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách đặt tính cách cộng hai số thập phân + Thực hành đặt tính cộng hai số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 3: Giải toán - Cá nhân đọc thầm toán, trao đổi với bạn bên cạnh cách giải giải vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách giải dạng toán nhiều *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải dạng toán liên quan đến cộng hai số thập phân + Thực hành giải toán + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Gi¸o ¸n líp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Tự cho hai số thập phân đố người thân cách tìm kết phép cộng hai số thập phân TẬP ĐỌC: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 4) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Lập bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) chủ điểm học (BT1) Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu BT2 - HS dùng từ hợp với tình giao tiếp viết văn - GD HS ý thức sử dụng từ ngữ với mục đích giao tiếp - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ II.Chuản bị : Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Trao đổi nhóm để lập bảng từ ngữ chủ điểm học theo mẫu: VN - Tổ quốc em Cánh chim hòa bình Con người với TN Danh từ M.đất nước M.hòa bình M.bầu trời Động từ - Tính từ M.tươi đẹp M.hợp tác M.chinh phục Thành ngữ, tục ngữ M.Yêu nước M.Bốn biển nhà M.Nắng tốt dưa, thương nòi mưa tốt lúa - Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm thảo luận hồn thiện bảng từ loại thành ngữ, tục ngữ ba chủ điểm học - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Tiếp sức” - Nhận xét chốt lại: + Các từ ngữ thuộc danh từ, động từ, tính từ thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm học + Khái niệm danh từ, động từ, tính từ Lưu ý: Một từ đồng thời diễn tả nội dung theo chủ điểm hay chủ điểm từ thuộc số từ loại khác VD: từ hòa bình DT(Em u hòa bình), tính từ (Em mong giới mãi hòa bình) *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Tìm danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ/tục ngữ vào nhóm thích hợp Tiêu chí HTT HT CHT Gi¸o ¸n líp 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ bảng sau: bảo vệ, bình n, đồn kết, bạn bè, mênh mông - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập làm vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt lại: Các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ cho; khái niệm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; mở rộng vốn từ chủ điểm học *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ: bảo vệ, bình yên, đồn kết, bạn bè, mênh mơng Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp bố mẹ, bạn bè cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 5) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 100 tiếng/1 phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc - thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Nêu số điểm bật tính cách nhân vật kịch “Lòng dân” bước đầu giọng đọc phù hợp - Rèn kĩ đọc CHÍNH TẢ: Gi¸o ¸n líp - GD HS biết trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, biết giá trị hòa bình tình cảm người với thiên nhiên - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Đọc diễn cảm thơ, văn, nhận biết số biện pháp nghệ thuật sử dụng Đọc thể tính cách nhân vật kịch II Chuẩn bị: Phiếu học tập, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Kiểm tra đọc - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đọc nối tiếp nhóm - Từng em bốc thăm chọn - Thi đọc nhóm, chọn bạn đọc hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt diễn cảm đoạn cần đọc + Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đoạn vừa đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Bài 2: Nêu tính cách số nhân vật kịch “Lòng dân” tác giả Nguyễn Văn Xe Phân vai nhóm để tập diễn hai đoạn kịch - Yêu cầu HS đọc “Lòng dân” nêu tính cách số nhân vật kịch - Nhận xét chốt: Tính cách nhân vật (dì Năm, An, cán bộ, tên lính tên cai) - Nhóm trưởng điều hành bạn lựa chọn hai đoạn kịch, phân vai tập diễn lại đoạn kịch lựa chọn - HĐTQ tổ chức cho nhóm biểu diễn lại đoạn kịch lựa chọn - Đưa tiêu chí để đánh giá phần biểu diễn nhóm: + ND thể chưa + Đã thể tính cách nhân vật chưa - HĐTQ tổ chức cho bạn bình chọn, đánh giá phần biểu diễn nhóm dựa theo tiêu chí - Nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm, HS thể xuất sắc kịch *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tính cách nhân vật kịch Lòng dân: Dì Năm (bình tĩnh, nhanh trí, khơn khéo, dũng cảm bảo vệ cán bộ); An (thông minh, nhanh trí, Gi¸o ¸n líp biết làm cho kẻ địch khơng nghi ngờ); cán (bình tĩnh tin vào lòng dân); Liinhs (hống hách); Cai (xảo quyệt, vòi vĩnh) + Nhập vai thể nội dung đoạn kịch, thể tính cách nhân vật - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập phân vai diễn hai đoạn kịch Lòng dân Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Cộng số thập phân Tính chất giao hốn phép cộng số thập phân Giải tốn nội dung hình học - Rèn kĩ cộng số thập phân, vận dụng tính chất giao hốn vào tính nhanh, giải tốn nội dung hình học - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2(a, c), II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: Gi¸o ¸n líp - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tính so sánh giá trị a + b b + a: - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Bạn nhận xét hai phép tính cột? ? Khi ta đổi chỗ hai số hạng tổng kết nào? - Nhận xét chốt: Phép cộng STP tính chất giao hốn Khi đổi chỗ hai SH tổng tổng khơng thay đổi a + b = b + a *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2: Thực phép cộng dùng tính chất giao hốn để thử lại - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm, tự làm vào câu a c - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách cộng hai STP tính chất giao hốn phép cộng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm quy tắc cộng hai số thập phân tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính phép cộng dùng giao hoán để thử lạị phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 3: Giải toán - Cá nhân đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - Nhóm trưởng điều hành bạn đổi chéo kiểm tra thống kết - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, bạn làm nào? - Gọi số HS nhắc lại - Củng cố: Cách giải công thức tính chu vi hình chữ nhật *Đánh giá thường xun: Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm tính chất giao hốn phép cộng số thập phân + Thực hành tính so sánh phép cộng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 6) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa để thay theo yêu cầu BT1, BT2 (Chọn mục a, b, c, d, e) Đặt câu để phân biệt từ nhiều nghĩa (BT4) - Rèn kĩ đặt câu, sử dụng từ ngữ đồng nghĩa, từ trái nghĩa vào nói viết - GD HS biết kính trọng người lớn - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngơn ngữ *HS lực: Thực tồn BT2 *ND điều chỉnh: Khơng làm BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Thay từ in đậm đoạn văn từ đồng nghĩa cho xác - Cá nhân đọc nêu yêu cầu tập ? Theo em, từ in đậm đoạn văn dùng xác chưa? Vì sao? - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, thay từ in đậm từ đồng nghĩa cho xác - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ vấn trước lớp ? Vì bạn thay từ bảo từ mời mà không chọn từ khác để thay thế? *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Lí giải cần thay từ in đậm từ đồng nghĩa khác: Vì từ dùng chưa xác + Thay từ đồng nghĩa: bê - bưng, bảo - mời, vò - xoa, thực hành - làm - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi nhận xét ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống Gi¸o ¸n líp - Cá nhân đọc thầm yêu cầu tập làm vào VBTGK mục a, b, c HSKG làm hết mục - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Những từ gọi từ trái nghĩa? - Củng cố: Khái niệm từ trái nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Điền từ trái nghĩa với từ cho tạo thành cặp từ trái nghĩa (đói no; sống - chết; thắng - bại; đậu - bay; xấu - đẹp) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 3: Bài 4: Đặt câu với nghĩa từ đánh - Cặp đôi đọc thầm yêu cầu tập, trao đổi với làm vào VBTGK - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp ? Từ đánh từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? Vì bạn biết? - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa; đặt câu với từ nhiều nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp bố mẹ, bạn bè số từ đồng âm, từ nhiều nghĩa TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (ĐỌC) Thực theo đề chuyên mơn LỊCH SỬ: BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I.Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu số nét mít tinh ngày 2-9-1945 Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch HCM đọc Tun ngơn Độc lập Ngày 2-9 nhân dân Hà Nội tập trung Quảng trường Ba Đình, buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước VN Dân chủ Cộng hòa Tiếp lễ mắt tun thệ thành viên Chính phủ lâm thời Đến chiều buổi lễ kết thúc - Ghi nhớ: Đây kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu đời nước VN Dân chủ CH - Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *Đ/C: Không yêu cầu tường thuật, nêu số nét mít tinh ngày 2-9-1945 Quảng trường Ba Đình II.Chuẩn bị: Ảnh tư liệu Cách mạng tháng Hà Nội Tranh SGK III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: Gi¸o ¸n líp - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát hát yêu thích - GV giới thiệu học Bài mới: *HĐ1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK miêu tả cho nghe quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945 - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV nhận xét chốt: Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945 *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Mơ tả số chi tiết quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: Hà Nội tưng bừng màu đỏ cờ, hoa, biểu ngữ Mọi người xuống đường đổ quảng trường Ba Đình - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *HĐ2: Diễn biến nội dung buổi lễ tuyên bố độc lập - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Buổi lễ bắt đầu nào? Quang cảnh ngày 2/ 9/ 1945 Hà Nội thể điều gì? Buổi lễ kết thúc sao? ? Trong buổi lễ, lời nói Bác Hồ nào? tác dụng gì? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Diễn biến nội dung buổi lễ tuyên bố độc lập *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nêu số nét mít tinh ngày 2-9-1945 Quảng trường Ba Đình: + Bắt đầu: 14 giờ, Bác vị Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài + Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập” + Lễ mắt tuyên thệ Chính phủ lâm thời - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời *HĐ3: Ý nghĩa kiện lịch sử ngày 2/9/1945 - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK trao đổi với nhau: ? Trong buổi lễ ND ta vui sướng nào? ? Đã thể ý chí độc lập tự nào? ? Bản tun ngơn độc lập ý nghĩa gì? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày Quốc khánh nước ta *Đánh giá thường xun: Gi¸o ¸n líp - Tiêu chí đánh giá: Nắm ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/1945: Ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày Quốc khánh nước ta - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời B Hoạt động ứng dụng: ? Cuối "Tuyên ngôn độc lập" Bác Hồ thay mặt ND Việt Nam tuyên bố điều gì? - Nói cho người thân nghe cảm nghĩ ngày 2/9 hàng năm Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Tính tổng nhiều STP Tính chất kết hợp phép cộng STP - Vận dụng để tính tổng cách thuận tiện - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1(a, b), 2, 3(a, c) II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ *VD: - u cầu HS đọc, phân tích tốn ? Muốn biết ba thùng lít dầu ta làm phép tính gì? - Yêu cầu HS đặt tính tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? - Chốt: Đặt tính cách tính tổng STP làm tương tự tính tổng hai STP *BT: - Cá nhân đọc thầm BT trao đổi với bạn bên cạnh cách giải giải vào BP - Nhận xét chốt: Bài giải Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm) Đáp số : 24,95dm *Việc 2: Cách tính tổng nhiều STP Gi¸o ¸n líp ? Muốn tính tổng nhiều STP ta làm nào? B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp *Việc 2: Bài 2: Tính so sánh giá trị (a + b) + c a + (b + c) - Cá nhân tự làm vào câu a b - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Phép cộng STP tính chất kết hợp Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta cộng số thứ với tổng hai số lại (a + b) + c = a + (b + c) *Việc 3: Bài 3: Sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính - Cá nhân đọc thầm yêu câu tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để tính nhanh C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (VIẾT) Thực theo đề chuyên môn ÔLTOÁN: CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO VỀ SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích quan hệ đơn vị đo - Rèn kỹ chuyển đổi số đo độ dài, khối lượng, diện tích dạng STP - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 3, 4, 5, 6, II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 3: Viết số thập phân thích hợp - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 47 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi đơn vị đo DT bé đơn vị lớn dạng STP *Việc 2: Bài 4: Viết số thập phân thích hợp Gi¸o ¸n líp - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 47 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài đơn vị lớn dạng STP *Việc 3: Bài 5: Viết số thích hợp - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 47 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi STP đơn vị đo độ dài *Việc 4: Bài 6: Viết số đo dạng STP đơn vị tạ (Thực tương tự 5) - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 47 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi STP đơn vị đo độ dài *Việc 5: Bài 7: Giải toán - Cá nhân tự đọc thầm toán, trao đổi cách giải với bạn giải vào ôn luyện Toán trang 48 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Củng cố: Cách giải dạng tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động chi đội tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới Gi¸o ¸n líp - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hoàn thành tốt công việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động chi đội tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tun dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tôn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban Gi¸o ¸n líp + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt đội viên chi đội thực tuần vừa ... ngày 30 tháng 10 năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ Thực theo đề chun mơn LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ (TIẾT 3) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc... sống ngày - Phát triển lực giao tiếp, ứng xử lịch sự, tự tin; lực hợp tác; lực giải vấn đề *HS có lực: Biết ý nghĩa tình bạn II.Chuẩn bị: Tranh ảnh minh họa Gi¸o ¸n líp III.Hoạt động học: A Hoạt... đoạn kịch Lòng dân Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Cộng số thập phân Tính chất giao hốn phép cộng số thập phân Giải toán có nội dung hình học - Rèn kĩ cộng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô anh ,

Từ khóa liên quan