0

Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

30 225 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:26

Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN 11 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 5/ 11 đến ngày 9/ 11 / 2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Luyện tập Chuyện khu vườn nhỏ C tả Luật bảo vệ môi trường LTVC Tốn Kchuyện Tập đọc Khoa Tốn Đại từ xưng hơ Trừ hai số thập phân Người săn nai Luyện đọc Ôn tập : Con người sức khỏe(T) Luyện tập Khoa Tre mây song Địa lí Tốn Luyện tập TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T SHTT Trả tả cảnh Nhân số thập phân với số TN Quan hệ từ Ô L Tuần 11 Luyện tập làm đơn Ô L Tuần 11 Sinh hoạt lớp GV: Nguyễn Thế Khương Nội dung -1- Ghi ĐC Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN 11 Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2018 Toán: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết tính tổng nhiều STP; tính cách thuận tiện nhất, so sánh, giải toán với STP - Rèn kĩ cộng STP, tính nhanh, SS STP, phân tích giải tốn có lời văn Vận dụng để tính tổng cách thuận tiện Vận dụng làm tốt BT1; 2a,b; 3(cột 1), *HSNK làm thêm lại - Giáo dục HS có ý thức trình bày đẹp khoa học, GD tính cẩn thận, chịu khó - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.Chuẩn bị: * HS: Bảng con.Vở BTT in * GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV nêu nội dung, yêu cầu học, ghi đề Hoạt động thực hành: *Việc 1: Làm tập 1: Tính (6 - 7phút): - Treo bảng phụ,YC HS làm theo cá nhân đề A- B, gọi HS làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ kết trước lớp * Chốt: Cách ĐT tính phép cộng nhiều số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách cộng nhiều số thập phân - Thực hành ĐT tính phép cộng nhiều số thập phân BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Việc 2: Làm tập (a,b): Tính cách thuận tiện : 7-8 phút -YC HĐ cá nhân, làm ô li, (HSNK làm xong làm thêm 2c,d) - HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét cho bạn chia sẻ cách làm * Chốt: Cách tính thuận tiện cách vận dụng T/C giao hốn T/C kết hợp phép cộng số TP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm T/C giao hoán T/C kết hợp phép cộng số TP - Vận dụng T/C giao hoán T/C kết hợp phép cộng số TP để tính thuận tiện phép tính BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác GV: Nguyễn Thế Khương -2- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Việc 3: Làm tập 3(cột 1): Điền dấu >; GV giới thiệu bài: - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ngành lâm nghiệp: 15p Việc 1: Đọc thông tin SGK , quan sát hình 1, bảng số liệu SGK Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ?Kể hoạt động nghành lâm nghiệp Việc 2: Nhóm trưởng điều hành thành viên nhóm trảo luận Việc 3: Đại diện nhóm trình bày, chia sẻ kết làm việc *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS nắm hoạt động ngảnh lâm nghiệp nước ta - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng Ngành thủy sản 15p Việc 1: Đọc thơng tin SGK , quan sát hình 2, biểu đồ sản lượng thủy sản Thảo luận nhóm lớn hồn thành phiếu học tập: GV: Nguyễn Thế Khương - 17 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Việc 2: Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận hồn thành phiếu học tập Việc 3: Thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với cô giáo Liên hệ: Hải sản mà biển mang lại cho người nhiều nguồn lợi, việc khai thác nguồn lợi để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển điều cần thiết ảnh hưởng khơng nhỏ đến mơi trường sống ? Các em cần phải làm để bảo vệ môi trường biển? *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS nắm hoạt động ngành thủy sản nước ta, lợi ích - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Xem lại Toán: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cộng, trừ số thập phân; tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính, tính cách thuận tiện - Rèn kĩ cộng, trừ số TP, vận dụng T/C phép cộng, phép trừ vào tính nhanh Vận dụng làm tốt BT1; 2; *HSNK làm thêm lại - Giáo dục HS có ý thức trình bày đẹp khoa học, GD tính cẩn thận, chịu khó - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích - GV giới thiệu B Hoạt động thực hành *Bài 1: Tính: 7-8 phút - YC HS làm cá nhân - Gọi HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chữa bài, - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp * Chốt: Quy tắc cộng, trừ số TP, cách thực tính giá trị BT có phép cộng, trừ * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm quy tắc thực phép cộng, trừ số TP cách thực tính giá trị BT có phép cộng, trừ - Vận dụng tính phép tính BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn GV: Nguyễn Thế Khương - 18 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy *Bài 2: Tìm x: 7- phút Giáo án lớp - YC HĐ cá nhân, làm BTT in - Gọi số HS TB làm bảng phụ Chữa bài,YC HS N xét cách làm - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp * Chốt: Cách tìm TP chưa biết phép cộng phép trừ, bước trình bày * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm quy tắc tìm thành phần chưa biết phép cộng, trừ - Vận dụng tìm thành phần chưa biết theo yêu cầu BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3: Tính cách thuận tiện nhất: (7- phút) -YC HĐ nhóm bàn, cá nhân làm li, gợi ý cho số HSTB - HĐTQ điều hành bạn Chữa bài, chốt KQ ( HSNK làm xong làm thêm 4) - Chốt: Vận dụng T/C giao hoán, k/h phép cộng phép trừ vào tính nhanh * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm T/C giao hoán, k/h phép cộng phép trừ STP - Vận dụng tính nhanh theo yêu cầu BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách vận dụng tính chất giao hốn, kết hợp phép cộng, phép trừ vào tính Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2018 TẬP LÀM VĂN: TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết rút kinh nghiệm viết văn tả cảnh (bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, dùng từ); nhận biết sửa lỗi - Viết lại đoạn văn cho hay - GD HS có ý thức tham gia sửa lỡi chung tự sửa lỗi - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng tổng hợp ưu, nhược điểm viết học sinh III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ điều hành lớp hát hát yêu thích - GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nhận xét ưu, nhược điểm - Nghe GV nhận xét, ghi nhớ ưu điểm để phát huy, biết lỗi sai để sửa chữa + Ưu điểm: Có bố cục rõ ràng, viết trọng tâm, nhiều em biết chọn tả đặc điểm bật cảnh, câu văn có hình ảnh Một số em biết sử dụng biện pháp so sánh để miêu tả biết nêu bật tình cảm với cảnh Bài viết có tính sáng tạo, hấp dẫn, hay: Thắng, Trường, Phưởng, Thùy Linh, + Hạn chế: Một số em tả lan man, chưa vào trọng tâm, cách tả chưa tuân thủ theo cấu tạo văn tả cảnh Một số viết mắc nhiều lỡi tả:Giang, Thái, Đặng Trâm, - Chữa số lỗi sai phổ biến GV yêu cầu *Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm ưu điểm viết để phát huy, biết lỗi sai để sửa chữa, khắc phục - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 2: Chữa lỗi - Nhận Tự chữa lỡi sai - Viết lại đoạn cho hay - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét đánh giá, chỉnh sửa lỡi sai cho HS *Đánh giá: - Tiêu chí: + Sửa lỡi sai viết mình: lỡi tả, lỡi dùng từ, lỡi câu, + Viết lại đoạn văn tả cảnh cách chân thực, tự nhiên - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 3: Học tập đoạn văn hay - Nghe GV bạn đọc đoạn, văn hay - Nhận xét điều đáng học tập - Nêu điều em học qua đoạn văn, văn *Đánh giá: - Tiêu chí: + Cảm nhận hay đoạn văn, văn mà bạn viết + Học tập cách sử dụng biện pháp tu từ mà bạn sử dụng văn - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Nhận xét lời GV: Nguyễn Thế Khương - 20 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp C Hoạt động ứng dụng: - Viết lại đoạn văn em chưa hài lòng Tốn: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết nhân STP với số tự nhiên; giải tốn có nhân STP với số tự nhiên - Rèn kĩ đặt tính tính nhân số TP với số tự nhiên, giải toán Vận dụng làm tốt BT1; *HSNK làm thêm lại - Giáo dục HS có ý thức trình bày đẹp khoa học, GD tính cẩn thận, chịu khó - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở BTT in *GV: Bảng phụ, phấn màu III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV giới thiệu 2.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu ví dụ rút cách nhân STP với STN: 12-13 phút: - GV nêu VD1 vẽ tam giác ABC (như SGK) - YC HS nêu phép tính giải BT để có phép nhân STP với số tự nhiên - GV nêu dạng toán: nhân số thập phân với số tự nhiên - Y/c HS thảo luận nhóm tìm cách thực phép nhân STP với số tự nhiên - Gọi đại diện nhóm trình bày Nhận xét, chốt cách làm SGK - Y/c HS nhận xét giống khác hai phép nhân: 12 x 1,2 x - Chốt : ĐT nhân giống nhau, khác chỗ có dấu phẩy tích - Y/c HS nêu cách nhân STP với số tự nhiên từ cách làm ví dụ - GV chốt SGK - Nêu ví dụ ghi phép tính SGK - YC HS tự đặt tính tính, sau trình bày - N xét, chốt lại cách làm - Y/c HS thảo luận theo nhóm đơi nêu cách nhân STP với số tự nhiên - gọi số nhóm trình bày, GV chốt lại (như SGK) * Lưu ý: Cách nhân số TP với số tự nhiên… * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm Cách nhân số TP với số tự nhiên - Vận dụng để giải toán rút quy tắc nhân số TP với số tự nhiên - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Hoạt động thực hành: *Bài 1: Tính (8 - 9p): GV: Nguyễn Thế Khương - 21 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - YC HĐ cá nhân đề A- B vào bảng con… - Gọi HS lên bảng ( HSNK làm xong làm SGK) - HĐTQ Chữa bài: YC bạn nêu cách nhân - GV nhận xét chốt lại KQ *Chốt: : Quy tắc nhân số TP với số tự nhiên * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm quy tắc nhân số TP với số tự nhiên - Vận dụng để tính phép tính nhân số TP với số tự nhiên BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 3: Giải toán: (7-8 phút) - YC HĐ nhóm bàn thảo luận DT, bước giải - Yêu cầu cá nhân làm ô li, ( HSNK làm xong làm thêm 2) - Gọi HS làm - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Chốt: Cách giải quy tắc nhân số TP với số tự nhiên * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách giải dạng toán liên quan đến nhân số TP với số tự nhiên - Vận dụng để giải tốn SGK - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách nhân số tự nhiên với số thập phân LUYỆN TỪ VÀ CÂU: QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu nắm khái niệm quan hệ từ (ND ghi nhớ) Nhận biết quan hệ từ câu văn (BT1, mục III) Xác định cặp quan hệ từ tác dụng câu (BT2); biết đặt câu với quan hệ từ (BT3) - Luôn sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - Giáo dục HS có ý thức dùng quan hệ từ nói viết - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ *HS có lực: Đặt câu với quan hệ từ nêu BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động GV: Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Nhận xét - Nhóm trưởng điều hành nhóm thực tập SGK - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp GV: ? Thế quan hệ từ? Tác dụng quan hệ từ *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu tác dụng từ (và nối say ngây với ấm nóng), từ (của nối tiếng hót dìu dịu với Họa Mi), từ (như nối không đậm đặc với hoa đào), từ (nhưng nối câu đoạn văn) + Nêu cặp quan hệ từ: Nếu (biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả); Tuy (biểu thị quan hệ tương phản) - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 2: Ghi nhớ - HĐTQ tổ chức cho bạn nêu ghi nhớ *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc để thuộc nội dung ghi nhớ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tìm quan hệ từ câu nêu rõ tác dụng chúng? - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm câu văn thảo luận với - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Chốt: Các quan hệ từ (và, về) dùng để nối từ ngữ nhằm thể mối quan hệ từ ngữ với *Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm quan hệ từ tác dụng chúng: (và nối Chim, Mây, Nước với Hoa), (của nối tiếng hót kì diệu với Họa Mi), (rằng nối cho với phận đứng sau), (và nối to với nặng), (như nối rơi xuống với ném đá), với (với nối ngồi với ông nội), (về nối giảng với loại cây) - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Tìm cặp quan hệ từ câu cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu GV: Nguyễn Thế Khương - 23 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Hai bạn ngồi cạnh đọc thầm câu văn thảo luận với - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Các cặp quan hệ từ tác dụng *Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm quan hệ từ tác dụng chúng: nên (biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả), (Biểu thị quan hệ tương phản) - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Bài 3: Đặt câu với quan hệ từ: và, nhưng, - Cá nhân tự đặt câu ghi vào VBT HS có lực đặt câu - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Cách đặt câu với quan hệ từ *Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Vận dụng quan hệ từ vào văn - Tự nêu quan hệ từ, nêu cặp quan hệ từ yêu cầu bạn đặt câu đổi vai cho ÔL TV: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 11 I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” Hiểu ước mơ đời thực ba cổ thụ - Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa - GD HS biết vươn tới ước mơ cao đẹp - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh chụp động Phong Nha; Bảng phụ III.Hoạt động học A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 51 + 52 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, ND truyện “Cuộc trò chuyện ba cổ thụ” *Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời dúng câu hỏi hiểu nội dung GV: Nguyễn Thế Khương - 24 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Câu 1: Cây thứ muốn trở thành hộp đựng châu báu Cây thứ hai muốn trở thành thuyền to lớn chở vua hoàng hậu khắp gian Cây thứ ba muốn vươn cao để trở thành to lớn Cả ba có ước mơ cao đẹp, muốn đem lại niềm vui cho sống người + Câu 2: Sự thực xảy không theo ý muốn ba cổ thụ cảm nhận có ích cho sống + Câu 3: Khi việc xảy không theo ý muốn, đừng tuyệt vọng Cuộc sống không phụ kẻ có lòng + Câu 4: Em tán thành với ý kiến việc diễn có chủ đích + ND bài: Khi việc xảy khơng theo ý muốn, đừng tuyệt vọng Cuộc sống khơng phụ kẻ có lòng - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ: mong ước, to lớn - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi, thảo luận làm vào ôn luyện TV trang 52 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: Các từ đồng nghĩa với mong ước, to lớn *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa với mong ước, to lớn Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 3: Tìm từ trái nghĩa với từ: ấm áp, mệt mỏi - Cá nhân đọc thầm yêu cầu làm vào ôn luyện TV trang 52 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt: Các từ trái với ấm áp, mệt mỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ trái với ấm áp, mệt mỏi Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp GV: Nguyễn Thế Khương - 25 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 4: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa Giáo án lớp - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận nghĩa từ từ đóng thực đặt câu để phân biệt nghĩa vào ơn luyện TV - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét chốt lại câu - Củng cố: Khái niệm từ nhiều nghĩa *Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Hỏi đáp bố mẹ bạn bè số cặp từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I.Mục tiêu: Giúp HS - Viết đơn (kiến nghị) thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu lí kiến nghị, thể dầy đủ nội dung cần thiết - Rèn kĩ viết đơn, trình bày gọn, rõ, đầy đủ - Giáo dục HS biết áp dụng cách viết đơn vào thực tế sống - HS hợp tác nhóm tốt, thành thạo việc làm tờ đơn *ND điều chỉnh: Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương (Chọn đề 2) II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Hướng dẫn cách viết đơn Đề 2: Nơi em có suối dòng sơng chảy qua Gần có người dùng thuốc nổ đánh bắt cá làm cá chết nhiều gây nguy hiểm cho người qua lại Em giúp bác trưởng thôn làm đơn gửi uỷ ban nhân dân công an địa phương (xã, ph ường, thị trấn, ) đề nghị ngăn chặn việc làm để bảo vệ đàn cá bảo đảm an toàn cho nhân dân - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi số nội dung cần lưu ý đơn: Tên đơn, nơi nhận đơn, người đứng tên đơn - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: + Tên đơn: Đơn kiến nghị + Nơi nhận đơn: Ủy ban nhân dân công an địa phương + Giới thiệu thân người viết đơn: Bác trưởng thôn GV: Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy *Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm cách trình bày đơn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Viết đơn kiến nghị Giáo án lớp - Cá nhân đọc thầm đề thực viết đơn kiến nghị vào VBTGK *Hổ trợ: + Cần trình bày đơn quy định + ND đơn: Giới thiệu thân Trình bày tình hình thực tế, nêu lên tác động xấu xảy xảy Kiến nghị cách giải quyết; cảm ơn - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp ? Đơn viết có thể thức khơng? ? Trình bày có sáng tạo khơng? ? Nội dung viết đơn có rõ không? - GV lớp nhận xét đánh giá *Đánh giá: - Tiêu chí: + Trình bày hình thức đơn + Trình bày lí viết đơn (tình hình thực tế, tác động xấu xảy xảy ra) cho gọn, rõ, có sức thuyết phục để cấp thấy rõ tác động nguy hiểm tính nêu, tìm biện pháp khắc phục ngăn chặn - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, trình bày miệng, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết đơn gửi UBND xã thấy số số người dân thường xuyên vứt rác xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước ƠLTỐN: ƠN LUYỆN KIẾN THỨC TUẦN 11 (EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển PSTP thành STP; làm phép cộng với STP; áp dụng tính chất giao hốn phép cộng để tính tổng nhiều STP theo cách thuận tiện - So sánh số đo độ dài viết số dạng khác (Dạng có đơn vị, dạng phân số, dạng STP) Vận dụng làm tập 1(51); BT4(52); BT6(52); BT8(53) HSNK làm thêm BTVD - Giáo dục HS cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực học tập - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II.Chuẩn bị: * HS: Bảng con.Vở tự ôn luyện toán * GV: Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Xì điện” hỏi đáp đơn vị đo độ dài mối qhệ đơn vị đo, cách chuyển đổi số đơn vị đo thông dụng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học GV: Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy B Hoạt động thực hành: *Bài 1(51): Chuyển PSTP thành số thập phân đọc STP: Giáo án lớp - Y/c nhóm bàn thảo luận làm vào tự ơn luyện tốn trang 51 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt cách Chuyển PSTP thành số thập phân đọc số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển PSTP thành số thập phân cách đọc STP - Vận dụng chuyển đọc STP theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4(52): Đặt tính tính: - Hai bạn ngồi cạnh thực vào tự ƠL Tốn trang 52 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách đặt tính tính cộng STP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách đặt tính tính cộng STP - Vận dụng đặt tính tính phép cộng STP theo yêu cầu BT4 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 6(52): Giải toán: - Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 52 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách Giải toán tỉ lệ dạng * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm cách Giải toán tỉ lệ dạng - Vận dụng giải toán theo yêu cầu BT6 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 8(53): Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào GV: Nguyễn Thế Khương - 28 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Sử dụng tính chất giao hốn, kết hợp để tính thuận tiện * Y/c HSNK làm thêm phần BT vận dụng (Nếu thời gian) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm tính chất giao hốn, kết hợp phép cộng STP - Vận dụng để tính thuận tiện theo yêu cầu BT8 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Chia sẻ với bạn bè, người thân cách Giải toán tỉ lệ dạng tính thuận tiện HĐTT: SINH HOẠT LỚP - TUẦN 11 I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban - HS nắm bắt công việc tiếp nối - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những cơng việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới GV: Nguyễn Thế Khương - 29 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Nguyễn Thế Khương - 30 - Năm học: 2018-2019 ... tiết học B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG GV: Nguyễn Thế Khương - 13 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Dặn bạn nhà nói với bố, mẹ & người xq điều học Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2018 Toán:... nhược điểm viết học sinh III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ điều hành lớp hát hát u thích... người thân nghe GV: Nguyễn Thế Khương - 11 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TẬP ĐỌC: LUYỆN ĐỌC I Mục tiêu: Giúp HS - Luyện đọc tập đọc học chương trình tuần + HS TB: đọc đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan