0

TUẦN 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

24 317 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

TN: 11 Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2018 TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN(Tiết 2) TOÁN: BÀI 32 : I Mục tiêu: - KT: Giúp HS tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ số thập phân; cách trừ số cho tổng; giải toán với phép trừ số thập phân - KN: HS có kĩ thực hành làm nhanh tập - TĐ: Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - NL: Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học, mời giáo viên nhận lớp -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô điều chưa hiểu (nếu có) Chơi trò chơi “ Đố bạn” Việc 1: Cá nhân quan sát đọc thông tin TLHDH, hoàn thành bảng Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Việc 3: Thi đua nói nhanh kết trước lớp Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức trừ số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2, Việc 1: Cá nhân làm BT vào phiếu Việc 2: Trao đổi với bạn nhóm cách thực trừ hai số thập phân Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Việc 3: Chia sẻ kết trước lớp - GV chốt kiến thức * Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách đặt tính thực trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời; +/ HĐ Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu toán Việc 2: Làm giải vào phiếu HT Việc 3: Trình bày trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải tốn với phép trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời;viết nhận xét +/ HĐ Việc 1: Cá nhân làm vào phiếu HT Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh Việc 3: Trình bày trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm thành phần chưa biết phép cộng,phép trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;viết nhận xét +/ HĐ * Đánh giá: Việc 1: Cá nhân quan sát đọc thông tin TLHDH, hoàn thành bảng Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Việc 3: Thi đua nói nhanh kết trước lớp - Tiêu chí: HS tính so sánh giá trị a-b-c a- (b+c) - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi;viết nhận xét +/ HĐ Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu toán Việc 2: Chia sẻ kết với bạn nhóm Việc 3: Thống kết nhóm Việc 4:GV huy động kết * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải tốn với phép trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời;viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Tiếng Việt: BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Đọc - hiểu Chuyện khu vườn nhỏ Hiểu nội dung: Tình cảm yêu quý thiên nhiên hai ông cháu (trả lời câu hỏi sgk) - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt đọc Đọc thành tiếng đọc diễn cảm Biết đọc diễn cảm văn với giọng hồn nhiên (bé Thu), giọng hiền từ (ông), nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - TĐ: Có ý thức làm đẹp mơi trường sống gia đình xung quanh - NL: Phát triển ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm mạnh dạn II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, thể hiền từ ông, hồn nhiên bé Thu - Giải thích nghĩa từ bài: săm soi, cầu viện, + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Bé Thu thích ban cơng để ngắm nhìn hoa nghe ơng kể chuyện - Câu 2: Mỗi lồi ban cơng nhà Thu có đặc điểm bật là: quỳnh dày, giữ nước, tưới nhiều Cây hoa ti gơn thích leo trèo Cây hoa giấy bị chặt cành Cây đa Ấn Độ bật búp đỏ hồng nhọn hoắt, - Câu 3: Thu mời bạn lên ban công để thăm ban công nhà cơng nhận khu vườn nhỏ - Câu 4: Em hiểu câu “Đất lành chim đậu” ý nói: b Nơi tốt đẹp, bình, có nhiều người đến làm ăn, sinh sống - HS liên hệ thực tế tình yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn bảo vệ cảnh quan thiên nhiên + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế đọc đọc - HS tiếp thu nhanh : đọc diễn cảm tồn với giọng nhẹ nhàng, trìu mến VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc đọc chia sẻ nội dung người thân Tiếng Việt: BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Hiểu đại từ xưng hô; bước đầu biết cách dùng đại từ xưng hô - KN: Nhận biết đại từ xưng hô đoạn văn (BT1); chọn đại từ xưng hơ thích hợp điền vào trống văn ngắn - TĐ: Giáo dục học sinh có ý tìm từ học - NL: HS hợp tác nhóm tự tin, mạnh dạn; diễn đạt mạch lạc, phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐDDH: bảng nhóm HĐ6.1; phiếu HT HĐ6.3, BT2 Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Xếp đại từ xưng hô in dậm đoạn văn vào bảng: Từ người nói dùng Từ người nói dùng Từ người hay vật để tự để người nghe người nói nhắc tới - Nhận xét thái độ xưng hơ qua cách xưng hơ - Tìm từ em dùng xưng hô ngày - Rút ND ghi nhớ: HS đọc ghi nhớ, học thuộc ghi nhớ, hiểu biết cách sử dụng đại từ xưng hô phù hợp văn cảnh, thái độ, + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, lập bảng, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - BT1: Tìm đại từ xưng hô đoạn truyện ghi vào - BT2: Nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật truyện thể qua đại từ xưng hô ghi vào phiếu HT - BT3: Chọn đại từ xưng hơ điền vào chỗ trống thích hợp đoạn văn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : nhận biết đại từ xưng hơ, biết cách dùng đại từ xưng hô phù hợp giao tiếp - HS tiếp thu nhanh : thực tốt HĐ, giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Sử dụng thành thạo đại từ xưng hô giao tiếp Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 KHOA HỌC: PHIẾU KIỂM TRA I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS nắm lại kiến thức học giới tính, phòng bệnh xã hội, Phòng tránh tai nạn giao thông - KN : Rèn HS kĩ làm kiểm tra - TĐ : GD học sinh yêu thích mơn học - NL : Giúp học sinh phát triển lực tìm hiểu tự nhiên II Chuẩn bị ĐD DH: Phiếu kiểm tra theo Tài liệu III Điều chỉnhnội dung học: IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ Câu 1,2,3 : theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS khoanh câu nói việc làm có phụ nữ làm Viết tiếp vào chơ chấm cách phòng bệnh viêm gan A, Bệnh lây truyền muỗi đốt, HIV/AIDS Viết nhũng việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông - PP: viết - KT: viết nhận xét kí hiệu V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ em trả lời câu hỏi +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành phiếu kiểm tra VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ kết phiếu kiểm tra người thân Tiếng Việt: BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (TIẾT 3) I Mục tiêu: - KT: Nghe - viết đoạn văn Luật Bảo vệ mơi trường - KN: Trình bày hình thức viết, viết đảm bảo quy trình Viết từ chứa tiếng có âm đầu l/n tiếng có âm cuối n/ng - TĐ: GDMT: Nâng cao nhận thức trách nhiệm HS BVMT Giáo dục HS u thích lồi vật, cối HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - NL: Tự học tích cực, hiệu II Chuẩn bị ĐDDH: Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - Bảng phụ HĐ5 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Hoạt động học HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS - Viết xác từ khó: ứng phó, cố, khắc phục, suy thối,… - Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Tìm nhanh từ ngữ chứa tiếng cho sẵn - Tìm từ láy âm đầu n; từ gợi tả âm có âm cuối ng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : viết từ khó tả; tìm vài từ ngữ theo yêu cầu - HS tiếp thu nhanh : viết đúng, viết đẹp Trình bày Làm tốt phần BT VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Tìm hiểu thêm số lỗi phát âm phương ngữ cách sửa chữa HĐNGLL: EM YÊU TRƯỜNG EM TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I Mục tiêu: KT: Giúp học sinh nắm truyền thống trường thành tích, gương điển hình qua năm, phát triển mặt KN: HS có kĩ vận dụng kiến thức biết để thực hành tốt TĐ: Các em biết tự hào truyền thống nhà trường, tự liên hệ thân để phấn đấu NL: Phát triển lực hợp tác, tư II Chuẩn bị: GV chuẩn bị tư liệu để cung cấp cho HS HS chưa nắm Chuẩn bị câu hỏi HS chơi rung chuông vàng HS chuẩn bị bảng III Các hoạt động: Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 HĐ khởi động: cho hát tập thể hát trường “Mái trường mến yêu” HĐ 1: Hệ thống số hiểu biết trường Việc 1: yêu cầu HS thảo luận để ghi lại tên anh chị đạt giải cao môn tiếng Anh; TDTT; ngày hội học sinh TH; CHĐG; Việc 2: Chia trước lớp GV chia thêm * Đánh giá : - Tiêu chí :HS nhớ tên số anh chị năm học trước đạt giải mà biết - PP : vấn đáp ; - KT : nhận xét lời HĐ 2: Trò chơi “Rung chng vàng” Việc 1: GV nêu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi Việc 2: Cho HS chơi Việc 3: Đánh giá qua trò chơi Cho học sinh liên hệ thân có ý thức phấn đấu năm học * Đánh giá : - Tiêu chí :HS nhớ lại kiến thức ôn phần kiến thức thực tế biết để ghi nhanh kết vào bảng con, người cuối lại người chiến thắng VD : Hãy ghi tên HS trường đạt huy chương vàng môn bơi ? HS ghi họ tên tuyên dương ghi tên tốt - PP : Quan sát ; -KT : ghi chép ngắn HĐ kết thúc : GV hệ thống lại kiến thức tiết học Hoạt động ứng dụng : Yêu cầu HS tìm hiểu thêm qua bạn bè, người thân, để hiểu rõ truyền thống trường Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2018 EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC TỐN: BÀI 33: I Mục tiêu: - KT: Giúp HS cộng, trừ số thập phân; tính giá trị biểu thức sơ, tìm thành phần chưa biết phép tính; vận dụng tính chất phép cộng, phép trừ để tính bang cách thuận tiện - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: thẻ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : Không IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo TC: ‘‘Xếp thẻ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức cộng, trừ số thập phân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ : Tính * Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách đặt tính thực cộng, trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời; +/ HĐ : Tìm x * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm thành phần chưa biết phép cộng,phép trừ số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp; - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi; +/ HĐ 3: Tính cách thuận tiện *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm cách đê thực tính cách thuận tiện - Phương pháp: quan sát; vấn đáp,viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi-nhận xét lời,viết nhận xét +/ HĐ 4: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải tốn với phép trừ số thập phân Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời;viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc chiều dài, chiều rộng sách bàn học em ghi lại kết Tính chu vi sách, chu vi mặt bàn học sau chia sẻ kết cho bố mẹ anh, chị Tiếng Việt: BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Kể câu chuyện Người săn nai Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã tài nguyên thiên nhiên - KN: Kể nối tiếp đoạn câu chuyện Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - TĐ: Giáo dục ý thức bảo thiên nhiên, không giết hại thú rừng - NL: Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh NDDH : Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: quan sát ảnh nêu ND, ý nghĩa ảnh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - HS nghe kể, quan sát tranh, tập kể đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp ND hướng dẫn ghi tranh - HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp ghi chép ND kể lại tồn câu chuyện Người săn nai Phỏng đoán kết thúc câu chuyện kể theo dự đoán - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ5: (Theo tài liệu) Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí: - HS kể lại tồn câu chuyện - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : dựa theo tranh kể lại ND câu chuyện - HS tiếp thu nhanh : kể hay, hấp dẫn, sinh động VI Híng dÉn phÇn øng dông: - Kể câu chuyện cho người thân nghe - Tìm thêm câu chuyện khác có nội dung bảo vệ thiên nhiên Tiếng Việt: BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Phát chữa lỗi văn tả cảnh mình; - KN: Có khả phát sửa lỗi làm - TĐ: Giáo dục HS lòng u thích vẻ đẹp ngơn ngữ say mê sáng tạo - NL : Phát triển lực ngôn ngữ, tư II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, phiếu học tập - HS: SHD III Điều chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Nghe giáo nhận xét văn - Tự nhận xét, phát lỗi kiểm tra tập làm văn học kì: yêu cầu, bố cục, dùng từ, đặt câu, sử dụng biện pháp,… - HS bám ND câu hỏi để trả lời ngắn gọn, xác, dễ hiểu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : nghe nhận xét văn - HS tiếp thu nhanh : nhận xét bạn sửa văn VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Chia sẻ viết người thân - Tìm thêm đoạn văn hay, văn hay để tham khảo Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN:BÀI 34 :NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhân số thập phân với số tự nhiên - KN: Có kĩ nhân hai số thập phân với số tự nhiên - TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - NL: Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Thực hoạt động sau a) Đọc toán: Một sợi dây dài 1,2 m b) Thảo luận cách giải toán c) Đọc kĩ nội dung d) Đặt tính tính 2,1 x *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm cách đặt tính nhân số hập phân với số tự nhiên thực tính - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời Thực hoạt động sau a) Thảo luận cách đặt tính tính: 0,46 x 12= ? b) Em bạn đọc giải thích cho nghe c) Đặt tính tính7,3 x 15 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm cách đặt tính nhân số hập phân với số tự nhiên thực tính - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời Đọc kĩ nội dung Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: -Thự phép nhân nhân với số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm nội dung lấy ví dụ minh họa - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em thực tập +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em lấy số ví dụ minh họa trừ hai số thập phân, thực chia sẻ bố mẹ, anh chị Tiếng Việt: BÀI 11B: CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG (TIẾT 3) I Mục tiêu: - KT: Biết cách viết lại đoạn văn tả cảnh - KN: Viết lại đoạn văn tả cảnh - TĐ: Giáo dục HS lòng u thích vẻ đẹp ngơn ngữ say mê sáng tạo - NL : Phát triển lực ngôn ngữ, tư duy, tự khám phá II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, phiếu học tập - HS: SHD III Điều chỉnh NDDH: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Chọn viết lại đoạn văn cho hay - Chia sẻ nhóm mạnh dạn, tự tin + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : viết đoạn văn theo yêu cầu - HS tiếp thu nhanh : viết đoạn văn hay, có cảm xúc, có hình ảnh VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Chia sẻ viết người thân - Tìm thêm đoạn văn hay, văn hay để tham khảo Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 KHOA HỌC: TRE, MÂY, SONG I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS biết số đặc điểm công dụng tre, mây, song Biết cách bảo quản đồ dùng làm mây, tre, song - KN : Rèn HS kĩ bảo quản đồ dùng làm mây, tre, song; nhận đồ dùng làm mây, tre, song - TĐ : GD học sinh biết yêu thiên nhiên, biết bảo vệ thiên nhiên - NL : Giúp học sinh phát triển lực tìm hiểu tự nhiên II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tài liệu học : số vật dụng làm mây, tre, song HS: sách HDH III Hoạt động học: A Hoạt động bản: * Khởi động - Hát tập thể * Giới thiệu bài, đọc mục tiêu +/ HĐ : Kể tên số đồ dùng làm tre, mây, song mà em biết -HS tự tìm cá nhân - NT điều hành viết vào bảng nhóm - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác: đưa số vật mẫu hình ảnh đồ dùng làm tre, mây, song *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu đồ dùng làm tre, mây, song - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; tôn vinh học tập,nhận xét lời +/ HĐ : Lấy góc học tập đoạn tre, mây, song Trao đổi nội dung: Đặc điểm tre, mây, song Với đặc điểm chúng sử dụng vào việc gì? - Các nhóm tự lấy quan sát, thảo luận - Chia sẻ trước lớp - Tương tác lẫn Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 +/HĐ 3: Đọc trả lời : Tre, mây, song sử dụng vào việc gì? - Cá nhân tự đọc - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác, nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm đặc điểm tre, mây, song biết tác dụng chúng - PP: quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời +/HĐ 4: Từ kinh nghiệm tham khảo thông tin đây, cho biết: Nên khơng nên làm để đồ dùng tre, mây, song bền - Cá nhân tự đọc - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác, nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm cách bảo quản đồ dùng làm mây, tre, song - PP: quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: +/ HĐ 1: Trong vật liệu tre song, nên dùng vật liệu để làm vật dụng sau : Máng nước, Thang để leo cao, Khung bàn ghế có hình dáng phức tạp Giải thích sao? -HS tự trả lời cá nhân - NT điều hành viết vào bảng nhóm - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác +/ HĐ 2: Nêu ví dụ sử dụng tre, may, song để làm đồ dùng gia đình xây dựng Nêu số ưu điểm sử dụng tre, mây song vào việc -HS tự trả lời cá nhân - NT điều hành chia sẻ nhóm - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh trả lời câu hỏi để phân biệt đồ dùng làm tre, mây, song Ưu điểm sử dụng chúng - PP: quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng: - Sưu tầm tự làm đồ chơi vật dụng tre, mây song Thứ năm ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN: BÀI 34 : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS thực tính giải tốn có phép nhân với số thập phân với số tự nhiên - KN: Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - TĐ: GD thái độ tích cực thực hành - NL: Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : khơng +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cách nhân số thập phân với số tự nhiên *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1: Đặt tính tính *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt tính thực tính nhân số thập phân với số tự nhiên - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; nhận xét lời, +/ HĐ 2: Viết số thích hợp vào trống: *Đánh giá: Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - Tiêu chí: HS viết số thích hợp vào trống - Phương pháp: quan sát; vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn; đặt câu hỏi- nhận xét lời +/ HĐ 3: Giải tốn * Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải toán với phép nhân số thập phân với số tự nhiên - Phương pháp: quan sát; vấn đáp;viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời;viết nhận xét V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách nhân số thập phân với số tự nhiên +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: BÀI 11C: MÔI TRƯỜNG QUANH TA ( TIẾT 1) I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS hiểu quan hệ từ biết cách sử dụng số quan hệ từ cặp quan hệ từ - KN : Rèn HS kĩ sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ - TĐ : GD học sinh yêu thích Tiếng Việt - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: SHD III Điều chỉnhnội dung học: Theo tài liệu IV Điếu chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: +/ HĐ : theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí: HS điền từ thích hợp vào chỗ trống a, Nếu b, - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời +/ HĐ : theo tài liệu *Đánh giá: Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi để rút khái niệm quan hệ từ biết cặp quan hệ từ thường gặp 2,chọn đáp án a 3, Cặp từ nối hai vế câu là: Tuy - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: +/ HĐ 1, : theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí: HS tìm quan hệ từ cặp quan hệ từ câu nêu rõ quan hệ từ nối từ ngữ với cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ phận câu Câu 1: a, quan hệ từ nối Chim, Mây, Nước với Hoa b, quan hệ từ nối to với nặng quan hệ từ nối rơi xuống với ném đá c, quan hệ từ nối giảng với loài Câu 2: a, cặp quan hệ từ Vì nên biểu thị quan hệ: nguyên nhân- kết b, cặp quan hệ từ Tuy biểu thị quan hệ: tương phản - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời +/ HĐ : theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu với quan hệ từ và, nhưng, Câu viết tả; đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu (tuỳ HS tự đặt câu) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời; viết nhận xét kí hiệu V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ em nắm quan hệ từ cặp quan hệ từ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Đặt câu có hình ảnh, sáng tạo VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đặt thêm câu khác có sử dụng quan hệ từ Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 TOÁN: BÀI 35 :NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,… (Tiết 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS nhân nhẩm số thập phân với 10,100,1000,… - KN: Có kĩ tính nhẩm thành thạo - TĐ: - u thích mơn học, ham mê học hỏi - NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng phụ HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : không A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TC: ‘‘Ghép nối’’khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức nhân số thập phân với số tự nhiên * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc xếp mảnh ghép có kết giống nhau.Nhoma làm nhanh chiến thắng - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời a) So sánh: b) Nêu nhận xét em muốn nhân số thập phân với 10 hay 100 * Đánh giá: - Tiêu chí:HS so sánh nêu nhận xét muốn nhân số thập phân với 10 hay 100 - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;đặt câu hỏi Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy/cô giáo hướng dẫn Tính nhẩm * Đánh giá: - Tiêu chí:Học sinh thực tính nhẩm - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời V Dự kiến hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách nhân số thập phân vớ 10, 100, 1000,… Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em chia sẻ cách nhân số thập phân với 0,100, 1000,… cho người thân gia đình TIẾNG VIỆT: BÀI 11C: MƠI TRƯỜNG QUANH TA ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS biết cách viết đơn Nắm cấu trúc đơn - KN : Rèn HS kĩ viết đơn - TĐ : GD học sinh yêu thích Tiếng Việt - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngơn ngữ, lực tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị ĐD DH: SHD III Điều chỉnhnội dung học: Theo tài liệu IV Điếu chỉnh hoạt động học : A Hoạt động thực hành: +/ HĐ 4,5,6 : theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đơn theo cấu trúc thể nội dung đơn theo yêu cầu đề Đọc đơn trước lớp bình chọn đơn viết mẫu có nội dung phù hợp (tuỳ HS tự viết đơn) - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật : ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hỗ trợ em viết đơn đơn giản, đủ nội dung +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Sử dụng từ ngữ, lập luận nội dung cách logic VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc đơn cho người thân nghe ÔN LUYỆN TV: TUẦN 11( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT : Đọc hiểu : Cây cối người Hiểu tầm quan trọng cối sống người Viết tiếng có âm cuối ng/n ; làm tập có đại từ xung hô ; xác định quan hệ từ câu - KN : Rèn HS kĩ trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng kiến thức học đại từ quan hệ từ để làm BT nhanh - TĐ : GD học sinh biết yêu thiên nhiên, biết bảo vệ thiên nhiên, trồng chăm sóc cối trường, nhà địa phương - NL : Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnhnội dung học: Giảm HĐ3a IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ HĐ1 : k/động :(theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu tầm quan trọng cối theo cách hiểu - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ : (Điều chỉnh theo nhóm) Học sinh đọc hiểu : Cây cối người *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi : Câu a : Ba tác dụng cối nói đến : lọc dưỡng khí ;duy trì sống ; đem lại cho người cảm giác bình yên Câu b : Giá trị biểu trưng loài : Cây bách- trường tồn Cây nguyệt quế- vinh quang Cây ơliu hòa bình Câu c : Bác Hồ phát động tết trồng từ năm 1960 Câu d : Ngoài nguyên nhân thiên tai khiến cối bị tàn phá nguyên nhân người chặt phá lợi ích cá nhân Câu e : HS viết việc cần làm để bảo vệ cối -PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/HĐ 3b: (Cặp đôi) *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chọn từ có âm ng/n âm cuối điền vào chỗ chấm - PP: vấn đáp(vấn đáp kiểm tra) - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ 4( theo tài liệu): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh chọn đại từ phù hợp điền vào chỗ chấm(tớ) - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời +/ HĐ 5( theo tài liệu): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh tìm ghi lại quan hệ từ vào chỗ chấm - PP: vấn đáp Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần vận dụng *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh hoàn thiện mẫu đơn nhà - PP: viết - KT: viết nhận xét ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN 11 ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS tính tổng nhiều số thập phân theo cách thuận tiện; thực phép trừ hai số thập phân; phép nhân số thập phân với số tự nhiên; vận dụng giải tốn có nội dung thực tế - KN: Rèn kĩ tính toán nhanh, vận dụng kiến thức thành thạo - TĐ: GD tính cẩn thận đặt tính - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: giảm IV.Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2,3,4 (C nhân) * Đánh giá : - Tiêu chí : HS vận dụng tính chất kết hợp giao hốn để tính thuận tiện ; biết đạt tính tính phép tính cộng, trừ, nhân số thập phân - PP : vấn đáp ; - KT : nhận xét lời.; HĐ 5,6,7 ( nhóm) * Đánh giá : - Tiêu chí :HS biết trao đổi, trình bày bước giải hoàn chỉnh giải vào ; vận dụng tính chất số cộng tổng số trừ tổng - PP : Quan sát ; - KT : ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Lệ Trang…).Giúp em đổi số đo diện tích số thập phân Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Nhung, Khánh Huyền, Như…) Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em hoàn thành lại phần ơn luyện phần vận dụng GDTT : SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - KT : HS Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần 11 - KN : Có kĩ thảo luận đề kế hoạch HĐ tuần 12 - TĐ : GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích để tuần tới đạt KQ cao - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngôn ngữ II Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét cơng tác tuần qua: +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +/ YC ban chia sẻ : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt + KTGHKI đạt kết tốt + Các em có nề nếp việc tạo không gian lớp học + Thực tốt hoạt động trường Đội đề - Tồn tại: + Kiểm tra kì kết thấp + Một số bạn lộn xộn sinh hoạt đầu buổi + Nhiều bạn chưa làm ứng dụng nhà *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS đánh giá ưu điểm để phát huy nhược điểm để khắc phục - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập *Kế hoạch công tác tuần đến: - Tiếp tục củng cố nề nếp phát huy ưu điểm tuần qua - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Giúp đỡ bạn đạt điểm thấp đợt thi vừa qua - Thực đọc sách đặn - Luyện viết chữ đẹp để tham gia thi cấp trường - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc học tập - Tăng cường vệ sinh lớp, vệ sinh phong quang trường - Chú ý đến chăm sóc bồn hoa, chậu cảnh Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS biết đưa việc làm trọng tâm lớp tuần tới - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập Kể chuyện Bác Hồ: Bài 2: Ai chẳng có lần lỡ tay -Gv kể chuyện - GV nêu câu hỏi để HS trả lời nắm ý nghĩa câu chuyện - Cho học sinh liên hệ thân *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm nội dung câu chuyện, nêu ý nghĩa câu chuyện qua câu chuyện biết liên hệ thân -PP: vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi Tôn vinh học tập Nhận xét lời *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể Giáo viên: Thị Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ ... Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 GV: Tài liệu học :... 5( theo tài liệu): *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh tìm ghi lại quan hệ từ vào chỗ chấm - PP: vấn đáp Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: ... nhóm - Chia sẻ trước lớp - GV tương tác Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ - Trường Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học- Lớp 5A- Tuần 11- Năm học: 2018-2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh trả lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan