0

Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo trương thị huế

27 126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 12:36

TUẦN 11 Ngày dạy: Thứ hai/ 5/11/2018 TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Biết: - Tính tổng nhiều số thập phân, tính cách thuận tiện - So sánh số thập phân, giải tốn với sơ thập phân HS vận dụng làm tập: 1, (a,b), (cột 1,) - Giáo dục học sinh u thích mơn học, vận dụng tính tốn nhanh - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát chơi trò ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Tính: - Đọc làm BT - Chia sẻ kết trước lớp, số HS nêu cách thực * Chốt: Cách ĐT tính phép cộng nhiều số thập phân * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách cộng nhiều số thập phân - Thực hành ĐT tính phép cộng nhiều số thập phân BT1 - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin Bài 2a,b: Tính cách thuận tiện nhất: - Làm BT - Chia sẻ cách làm * Chốt: Cách tính thuận tiện cách vận dụng T/C giao hốn T/C kết hợp phép cộng số TP * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí:: - HS nắm T/C giao hoán T/C kết hợp phép cộng số TP - Vận dụng T/C giao hoán T/C kết hợp phép cộng số TP để tính thuận tiện phép tính BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin Bài (cột 1): (>, 8,9 7,56 < 4,2 + 3,4 Bài 4: - Phân tích tốn, trao đổi cách làm - Cá nhân làm - Trưởng ban học tập huy động KQ, báo cáo GV Chốt: Cách xác định dạng toán bước giải * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách giải dạng toán liên quan đến phép cộng số TP - Vận dụng giải tốn SGK - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin C HĐ ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân cách cộng số thập phân - Bài tập vận dụng: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo trương thị huế ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm