0

Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 4,993 72

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2017, 23:16

Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: TUẦN 11 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2017 Tập đọc CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu nội dung: Tình cảm yêu quý thiên nhiên hai ông cháu bé Thu( trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn: giọng bé Thu hồn nhiên nhí nhảnh, giọng ông hiền từ, chậm rãi Thái độ: Yêu quý thiên nhiên *GDBVMT: Có ý thức làm đẹp môi trường sống gia đình xung quanh II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh hoạ đọc, Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc - HS: Đọc trước bài, SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - HS nghe - Giới thiệu chủ điểm: GV giới thiệu - HS nghe tranh minh hoạ chủ điểm Giữ lấy màu xanh Hoạt động luyện đọc: (12 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ, đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó * Cách tiến hành: HĐ lớp - Một HS đọc toàn - HS đọc toàn - GV chia đoạn: chia đoạn - Bài chia thành đoạn: - Đọc nối tiếp đoạn + Đoạn 1: Từ đầu loài + Đoạn 2: Tiếp theo vườn + Đoạn 3: Còn lại - HS đọc nối tiếp lần kết hợp đọc từ khó, câu khó - HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải (Lưu ý tốc độ đọc của: Chung, Huy, nghĩa từ Sơn, Hùng) - HS đọc cho nghe - HS luyện đọc theo cặp - HS đọc Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - Gọi HS đọc toàn - HS nghe - GV đọc mẫu Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu nội dung: Tình cảm yêu quý thiên nhiên hai ông cháu bé Thu( trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp - Bé Thu Thu thích ban công để làm + Thu thích ban công để ngắm gì? nhìn cối; nghe ông kể chuyện loài trồng ban công - Mỗi loài ban công nhà bé Thu + Cây quỳnh dày, giữ nước Cây có đặc điểm bật? hoa ti- gôn thò râu theo gió ngọ nguậy vòi voi bé xíu Cây đa Ấn Độ bật búp đỏ hồng nhọn hoắt, xoè nâu rõ to, lại búp đa nhọn hoắt, đỏ hồng + Thu chưa vui bạn Hằng nhà - Bạn Thu chưa vui điều gì? bảo ban công nhà Thu vườn - Vì thấy chim đậu ban + Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công Thu muốn báo cho Hằng công nhà vườn biết? - Em hiểu: " Đất lành chim đậu" + Đất lành chim đậu có nghĩa nơi tốt đẹp bình có chim đậu, có nào? người đến sinh sống làm ăn - Em có nhận xét hai ông cháu + Hai ông cháu yêu thiên nhiên cối, chim chóc Hai ông cháu chăm sóc bé Thu? cho loài tỉ mỉ + Mỗi người yêu quý thiên nhiên, - Bài văn muốn nói với điều làm đẹp môi trường sống gia đình gì? xung quanh Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm văn: giọng bé Thu hồn nhiên nhí nhảnh, giọng ông hiền từ, chậm rãi * Cách tiến hành:HĐ cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc nối tiếp - HS đọc nối tiếp - Tổ chức HS đọc diễn cảm đoạn + Treo bảng phụ có đoạn + GV đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc theo cặp - HS thi đọc - Tổ chức HS thi đọc - GV nhận xét bình chọn - HS nghe Lưu ý: - HS đọc - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: Hoạt động tiếp nối: (5phút) - Em thích nhân vật nhất? Vì sao? - Học sinh trả lời - Em có muốn có khu vườn - Phát biểu theo suy nghĩ thân không ? - Liên hệ thực tiễn, giáo dục học sinh: - Lắng nghe Cần chăm sóc cối, trồng hoa để làm đẹp cho sống - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe chuẩn bị ôn tập TĐ HTL - Lắng nghe thực tuần ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: -Tính tổng nhiều số thập phân, tính cách thuận tiện -So sánh số thập phân, giải toán với số thập phân Kĩ năng:Rèn kĩ so sánh số thập phân, cộng nhiều số thập phân giải toán có liên quan Thái độ: HS có ý thức tự giác học tập *Bài tập cần làm: 1; 2(a, b); 3(cột 1); II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5 phút) - Trò chơi Ai nhanh đúng: Số 5,75 7,34 4,5 1,27 hạng Số 7,8 0,4 3,5 5,78 hạng 5 Số 4,25 2,66 5,5 4,22 hạng Hoạt động học Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: Số 1,2 0,0 6,4 8,73 hạng 5 Tổng + Giáo viên phổ biến luật chơi, cách + Lắng nghe chơi: Trò chơi gồm đội, đội em Lần lượt em đội nối tiếp suy nghĩ thật nhanh tìm đáp án để ghi kết với phép tính tương ứng Mỗi phép tính thưởng hoa Đội có nhiều hoa đội thắng + Tổ chức cho học sinh tham gia + Học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ chơi - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Lắng nghe dương đội thắng - Giới thiệu ghi đầu lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Tính tổng nhiều số thập phân, tính cách thuận tiện - So sánh số thập phân, giải toán với số thập phân - Bài tập cần làm: 1; 2(a, b); 3(cột 1); - HS( M3,4) làm tất tập *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân=>Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Tính - GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính - HS nêu, HS lớp theo dõi bổ thực tính cộng nhiều số thập sung phân - GV yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - GV gọi HS nhận xét làm bạn - HS nhận xét làm bạn đặt bảng tính thực tính - GV nhận xét HS Kết quả: a 65,45 b 47,66 Bài 2(a, b): HĐ cá nhân=> Nhóm - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi : - HS đọc đề + Bài toán yêu cầu làm gì? - Bài toán yêu cầu tính cách thuận tiện - GV yêu cầu HS làm - HS làm bài, HS đổi chéo để kiểm tra - GV nhận xét HS lẫn - HS chia sẻ trước lớp: a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97) = 4,68 + 10 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: = 14,68 b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6 Bài 3( cột 1): HĐ cá nhân=> Cả lớp - GV yêu cầu HS đọc đề nêu - HS đọc thầm đề SGK cách làm 3,6 + 5.8 > 8,9 - GV yêu cầu HS làm 9,4 - GV yêu cầu HS giải thích cách làm 7,56 < 4,2 + 3,4 phép so sánh 7,6 - GV nhận xét HS Bài 4: HĐ cá nhân=> Cả lớp - HS đọc đề - GV gọi HS đọc đề toán - HS tóm tắt - GV yêu cầu HS Tóm tắt toán sơ đồ giải - HS làm bảng lớp, làm - Yêu cầu HS làm Bài giải - GV gọi HS chữa làm bạn bảng, sau nhận xét HS Ngày thứ dệt số mét vải là: 28,4 +2,2 = 30,6 (m) Ngày thứ dệt số mét vải : 30,6 + 1,5 = 32,1(m) Cả ba ngày dệt số mét vải : 28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m) - Lưu ý: Giúp đỡ nhóm M1 hoàn Đáp số:91,1m thành tập Bài tập PTNL học sinh: Bài 2(c,d): - Cho HS tự làm vào - HS làm vào - GV kiểm tra c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49 + 1,51) + 5,7 = + 5,7 = 10,7 d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 =(4,2 + 6,8) +(3,5 + 4,5) = 11 + = 19 Bài 3(cột 2): - Cho HS tự làm vào - HS làm vào - GV kiểm tra 5,7 + 8,8 = 14,5 14,5 0,5 > 0,0,8 + 0,4 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: 0,48 Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên - Lắng nghe dương học sinh tích cực - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: Trừ hai số thập phân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện viết BÀI SỐ 13 + 14 Lịch sử ÔN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858 - 1945) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm mốc thời gian , kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 : + Năm 1858 : thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta + Nửa cuối kỉ XIX : Phong trào chống Pháp Trương Định phong trào Cần vương + Đầu kỉ XX:Phong trào Đông Du Phan Bội Châu + Ngày 3- 2-1930 : Đảng cộng sản Việt Nam đời + Ngày 19- 8-1945 : khởi nghĩa giành quyền Hà Nội + Ngày - - 1945 : Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đời Kĩ năng: Nêu mốc thời gian , kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 Thái độ: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Bảng thống kê Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Nói nhanh- Đáp - Học sinh lắng nghe đúng" - Cách chơi: Chia lớp thành đội chơi, - HS chơi trò chơi mối đội có em Khi có hiệu lệnh đại diện nhóm nêu mốc lịch sử nhóm phải trả lời nhanh mốc lịch sử diễn kiện Cứ nhóm đổi vị trí cho nhau, nhóm trả lời nhanh nhiều nhóm thắng - HS nghe - GV nhận xét , tuyên dương - HS ghi đầu vào - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút) * Mục tiêu: Nắm mốc thời gian , kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 * Cách tiến hành:HĐ cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp * Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858-1945 - GV treo bảng thống kê hoàn chỉnh - Học sinh đọc bảng thống kê kiện lịch sử chuẩn bị nhà che kín nội dung - Hướng dẫn học sinh đàm thoại để - Học sinh làm việc điều khiển hoàn chỉnh bảng thống kê theo câu hỏi lớp trưởng - Các HS khác trả lời bổ sung ý kiến sau: + Ngày 1/9/1858 xảy kiện lịch sử gì? - Lớp trưởng điều kiển đúng, sai + Sự kiện lịch sử có nội dung gì? - Nếu mở bảng thống kê cho + Sự kiện kiện Pháp nổ lớp đọc lại súng xâm lược nước ta gì? Thời gian + Nếu sai yêu cầu HS khác sửa chữa xảy Nội dung kiện - Học sinh xây dựng để hoàn thành bảng thống kê đó? - GV theo dõi làm trọng tài cho HS * Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ kì diệu - HS nghe - GV giới thiệu trò chơi - Trò chơi gồm 15 hàng ngang, hàng dọc - GV chơi tiến hành cho đội chơi - GV nêu luật chơi - HS nghe - GV tổ chức học sinh chơi - Các đội chọn từ hàng ngang Câu hỏi gợi ý: Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 1) Tên Bình Tây địa Nguyên Soái 2) Tên phong trào yêu nước đầu TK20do Phan Bội Châu lãnh đạo (6 chữ cái) 3) Một số tến Bác Hồ 4) Một tỉnh nổ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh? 5) Phong trào yêu nước diễn sau phản công Huế 6) Cuộc cách mạng mùa thu diễn vào thời gian này? 7) Trương Định phải nhận chức lãnh binh nơi này? 8) Nơi mà cách mạng tháng Tám thành công 19/8/45 9) Nhân dân vùng tham gia biểu tình 12/9/1930 10) Tên quản trường nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 11) Giai cấp nước ta thực dân Pháp đô hộ 12) Nơi diễn hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 13) Cách mạng tháng giải phóng cho nhân dân ta khỏi kiếp người này? 14) Người chủ chiến Triều Nguyễn 15) Người lập hội Duy Tân Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Tóm tắt nội dung - Chuẩn bị sau : Vượt qua tình hiểm nghèo Líp N¨m häc: - GV nêu giơ ý từ ứng với hàng ngang đội suy nghĩ trả lời phất cờ nhanh - Trả lời cho 10 điểm, sai không cho điểm - Trò chơi kết thúc tìm từ hàng dọc - Đội nhiều điểm thắng Ô chữ: Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Đ Ô N G D N G U N G H C Â T H A A N H A N B A C H Ô N G N Ô T Ô N T H Líp T U Y Ê N N G Ô N Đ Ô C L Â P N¨m häc: R Ư Ơ N G Đ I Ê A V G I I A I N Ô Ê T H N N Ư T A A I M N G N Đ A N H N H Â N G N H Q U Ô C Ơ N G A M N G H U Y Ê T A N B Ô I C H A U ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ sống LÊN Ý TƯỞNG KINH DOANH Kĩ sống LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Thứ ba ngày tháng 11 năm 2017 Chính tả Nghe - viết: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU Kiến thức: -Viết tả ,trình bày hình thức văn luật -Làm tập 2a;BT3 Kĩ năng: Rèn kĩ phân biệt l/n Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ viết * GDBVMT: GDHS nâng cao nhận thức trách nhiệm BVMT II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Ổn định tổ chức - HS hát - Gọi HS lên bảng viết từ khó - HS viết trước - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu bài: Tiết tả hôm - HS mở SGK nghe - viết điều khoản luật bảo vệ rừng 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết *Cách tiến hành:HĐ lớp * Trao đổi nội dung viết - Gọi HS đọc đoạn viết - HS đọc đoạn viết - Điều khoản luật bảo vệ + Nói hoạt động bảo vệ môi trường , môi trừng có nội dung gì? giải thích hoạt động bảo vệ * Hướng dẫn viết từ khó môi trường - Yêu cầu HS tìm tiếng khó dễ lẫn - HS nêu: môi trường, phòng ngừa, ứng viết tả phó, suy thoái, tiết kiệm, thiên nhiên - Yêu cầu HS viết từ vừa tìm - HS luyện viết HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả ,trình bày hình thức văn luật *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn - HS nghe đề cần thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, quan sát kĩ chữ bảng, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS soát lỗi tả Lưu ý: - Tư ngồi: Linh, Nhung, Sơn, -Cách cầm bút: Sơn, Chung,Long, - Tốc độ: Sơn, Đắc Anh, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân=> Cặp đôi - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe 10 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 cành mai - Quan hệ từ gì? - Quan hệ từ có tác dụng gì? Bài 2: Cá nhân=> Cặp đôi=> Cả lớp - Cách tiến hành - Gọi HS trả lời GV ghi bảng Líp N¨m häc: (quan hệ so sánh) - nối câu văn sau với câu văn trước (quan hệ tương phản) - HS trả lời a) Nếu : biểu thị quan hệ điều kiện giả thiết b) Tuy : biểu thị quan hệ tương phản KL: Nhiều từ ngữ câu nối với quan hệ từ mà cặp từ quan hệ từ nhằm diễn tả quan hệ định nghĩa phận câu - Ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết quan hệ từ câu văn (BT1 mục III ) ; xác định cặp qua hệ từ tác dụng câu (BT2 ) biết đặt câu với quan hệ từ (BT3) - HS (M3,4) đặt câu với quan hệ từ nêu BT3 *Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân=> Nhóm 2=> Cả lớp - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS tự làm bài, trao đổi - HS làm vào vở, trao đổi để kiểm tra để kiểm tra chéo, chia sẻ trước lớp chéo,1 HS lên bảng làm, chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chữa Bài 2: Cá nhân=> Nhóm 2=> Cả lớp - HS làm tương tự - GV kết luận lời giải Bài 3:(M3,4) Cá nhân=> Cả lớp - Yêu cầu HS đọc đề - HS làm Đáp án a) Vì người tích cực trồng nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát - Vì nên : biểu thị quan hệ nhân b) Tuy : biểu thị quan hệ tương phản - HS nêu yêu cầu tập - HS làm Trêng TiÓu häc 33 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS nhận xét bạn bảng - HS nối tiếp đặt câu - Gọi HS đọc câu đặt * Lưu ý: Nhóm học sinh M1 làm hết tập Hoạt động tiếp nối:(3phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện Toán (Soạn giáo án phụ) Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức cách viết đơn Chọn nội dung viết phù hợp với địa phương 2.Kĩ năng: Viết đơn ( Kiến nghị) thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu lý kiến nghị, thể đầy đủ ND cần thiết 3.Thái độ: Nghiêm túc luyện tập viết đơn * GDKNS: Ra định Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng * GDBVMT: GD HS có ý thức BVMT hai đề II - CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: + Bảng phụ viết sẵn yêu cầu mẫu đơn + Phiếu học tập có in sẵn mẫu đơn đủ dùng cho HS - HS : SGK, viết 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận , đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Kiểm tra, chấm HS viết văn tả cảnh chưa đạt phải nhà viết lại 34 Hoạt động học - HS thực Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - Nhận xét làm HS - HS nghe - Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu nội dung - HS nghe thực Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Củng cố kiến thức cách viết đơn - Viết đơn ( Kiến nghị) thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, nêu lý kiến nghị, thể đầy đủ ND cần thiết * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm đôi=> Cả lớp - Gọi HS đọc đề - HS đọc dề - Cho HS quan sát tranh minh hoạ đề + Tranh 1: Vẽ cảnh gió bão khu mô tả lại vẽ phố, có nhiều cành to gãy, gần tranh sát vào đường dây điện, nguy hiểm + Tranh 2: Vẽ cảnh bà sợ hãi chứng kiến cảnh dùng thuốc nổ đánh cá làm chết cá ô nhiễm môi trường - Trước tình trạng mà hai tranh mô tả Em giúp bác trưởng thôn làm đơn kiến nghị để quan chức có thẩm quyền giải * Xây dựng mẫu đơn - Hãy nêu quy định bắt buộc + Khi viết đơn phải trình bày quy viết đơn định: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn - GV ghi bảng ý kiến HS phát biểu nơi nhận đơn, tên người viết, chức vụ, lí viết đơn, chữ kí người viết đơn - Theo em tên đơn gì? + Đơn kiến nghị, hay đơn dề nghị - Nơi nhận đơn em viết gì? + Kính gửi: Công ti xanh xã UBND xã - Người viết đơn ai? + Người viết đơn phải bác tổ trưởng dân phố - Em người viết đơn không + Em người viết hộ cho bác viết tên em trưởng thôn - Phần lí viết em nên viết + Phần lí viết đơn phải viết đầy đủ gì? rõ ràng tình hình thực tế, tác động xấu đã, đang, xảy người môi trường sống hướng giải - Em nêu lí viết đơn cho - HS nối tiếp trình bày đề trên? * Thực hành viết đơn - Treo bảng phụ có ghi sẵn mẫu đơn - HS làm phát mẫu đơn in sẵn - GV gợi ý: - Gọi HS trình bày đơn - HS trình bày Trêng TiÓu häc 35 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - Nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Vừa em học gì? - Học sinh phát biểu - Giáo viên nhận xét tiết học tuyên - Lắng nghe dương học sinh tích cực - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: - Lắng nghe thực Cấu tạo văn tả người ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết nhân số thập phân với số tự nhiên - Biết giải toán có phép nhân số số thập phân với số tự nhiên 2.Kĩ năng: Rèn kĩ nhân số thập phân với số tự nhiên giải toán có liên quan Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *HS lớp làm 1, II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) Hoạt động học 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết nhân số thập phân với số tự nhiên *Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp + Ví dụ 1: * Hình thành phép nhân - HS nghe nêu lại toán ví dụ - GV vẽ lên bảng nêu toán - HS : Chu vi hình tam giác ABC 36 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Ví dụ : Hình tam giác ABC có ba cạnh dài nhau, canh dài 1,2m Tính chu vi hình tam giác - GV yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình tam giác ABC - GV : cạnh hình tam giác BC có đặc biệt ? * Tìm kết qủa - GV yêu cầu HS lớp trao đổi, suy nghĩ để tìm kết 1,2m × - GV yêu cầu HS nêu cách tính - GV nghe HS trình bày viết cách làm lên bảng phần học SGK Líp N¨m häc: bẳng tổng độ dài cạnh : 1,2m + 1,2m + 1,2m - cạnh tam giác ABC 1,2m - HS thảo luận - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét 1,2m = 12dm 12 × 36dm 36dm = 3,6m Vậy 1,2 × = 3,6 (m) - Cách đặt tính cho kết 1,2 × = 3,6 (m) - HS lớp thực - Vậy 1,2m × mét ? - HS so sánh, sau HS nêu trước lớp, - Em so sánh 1,2m × hai cách tính - GV yêu cầu HS thực lại phép tính 1,2 × theo cách đặt tính - GV yêu cầu HS so sánh phép - HS lớp theo dõi nhận xét : nhân 12 1,2 × × 36 3,6 - Nêu điểm giống khác * Giống đặt tính, thực hịên tính phép nhân * Khác chỗ phép tính có dấu phẩy phép tính + Ví dụ 2: - GV nêu yêu cầu ví dụ: Đặt tính - HS lên bảng thực phép nhân, HS lớp thực phép nhân vào giấy tính 0,46 × 12 - GV gọi HS nhận xét bạn làm nháp - HS nhận xét bạn tính đúng/sai Nếu sai bảng - GV yêu cầu HS tính nêu cách sửa lại cho - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi tính nhận xét - GV nhận xét cách tính HS + Ghi nhớ HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu:- Biết giải toán có phép nhân số số thập phân với số tự nhiên - HS lớp làm 1, Trêng TiÓu häc 37 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: *Cách tiến hành: Bài 1:Cá nhân=> Cả lớp - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi: - Bài tập yêu cầu làm ? - GV yêu cầu HS tự làm - HS đọc - Bài tập yêu cầu đặt tính tính - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV gọi HS nhận xét làm bạn vào tập bảng Kết quả: - GV nhận xét HS a) 17,5 ; b) 20,90 ; c) 2,048 ; d) 102,0 Bài 3: Cá nhân=> Cặp đôi=> Cả lớp - HS đọc trước lớp, HS lớp theo dõi - GV gọi HS đọc đề toán - GV yêu cầu HS tự làm bài, trao đổi - HS làm chia sẻ nhóm, lớp Bài giải thảo luận cặp đôi, chia sẻ trước lớp Trong ô tô là: - GV chữa cho HS 42,6 x = 170,4 (km) Đáp số: 170,4 km Bài tập PTNL học sinh Bài 2:(M3,4) - Cho HS tự làm chia sẻ trước lớp - HS làm chữa bài: Thừa số 3,18 8,07 2,389 Thừa số 10 Tích 9,54 40,35 23,89 Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ………………………………………………………… Đạo đức THỰC HÀNH GIỮA KÌ I I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức từ đến 5, biết áp dụng thực tế kiến thức học Kỹ năng: Có trách nhiệm với việc mình, có thái độ tự giác công việc, biết ơn tổ tiên, tôn trọng bạn bè Thái độ: Có thái độ tự giác học tập Thực chăm học tập ngày, biết nhắc bạn bè chăm học tập ngày II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu học tập - Học sinh: Vở tập Đạo đức II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 38 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ - HS nêu - Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu - HS nghe cầu tiết học Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Củng cố kiến thức từ đến 5, biết áp dụng thực tế kiến thức học * Cách tiến hành:Cá nhân=> Cặp đôi=>Nhóm=> Cả lớp Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm *Bài tập 1: Hãy ghi việc làm - HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn HS lớp nên làm việc không GV - Đại diện số nhóm trình bày nên làm theo hai cột đây: - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Nên làm Không nên làm … … - GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm - GV nhận xét, chốt lại lời giải Hoạt động 2: Làm việc cá nhân *Bài tập 2: Hãy ghi lại việc làm có - HS làm nháp - HS trình bày trách nhiệm em? - HS khác nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 3: Làm việc theo cặp *Bài tập 3: Hãy ghi lại thành công học tập, lao động cố gắng, tâm thân? - GV cho HS ghi lại trao đổi với - HS làm trao đổi với bạn bạn - HS trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học - HS nghe sinh - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Trêng TiÓu häc 39 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: I MỤC TIÊU Kiến thức: Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm sinh học mối quan hệ tuổi dậy - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa sách giáo khoa, phiếu tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Giáo viên tổ chức trò chơi “Thi - Học sinh tham gia chơi nói nhanh”: Giáo viên yêu cầu học sinh nói lại tên học chủ đề người sức khỏe Bài học hôm thầy hướng dẫn em học bài: - Lắng nghe “Ôn tập: Con người sức khỏe” - Giáo viên ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm sinh học mối quan hệ tuổi dậy - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp  Hoạt động 1: Trò chơi “Bắt tay lây bệnh” - GV chọn HS (giả sử em - Mỗi HS hỏi cầm giấy, bút mắc bệnh truyền nhiễm), không nói cho • Lần 1: bắt tay bạn ghi tên lớp biết bắt tay với 40 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 HS bị “Lây bệnh” Líp N¨m häc: bạn • Lần 2: bắt tay bạn khác ghi tên bạn • Lần 3: bắt tay bạn khác ghi tên bạn - HS đứng thành nhóm bạn bị bệnh - Yêu cầu HS tìm xem lần bắt tay với bạn - GV tổ chức cho HS thảo luận: + Qua trò chơi, em rút nhận xét tốc độ lây truyền bệnh? + Em hiểu dịch bệnh? + Nêu số ví dụ dịch bệnh mà - HS tiếp nối phát biểu ý kiến em biết? - HS khác góp ý * GV chốt kết luận: Khi có nhiều người mắc chung loại bệnh lây nhiễm, người ta gọi “dịch bệnh” Ví dụ: dịch cúm, đại dịch HIV/ AIDS…  Hoạt động 2: Thực hành vẽ tranh vận động - HS vẽ tranh - GV dặn HS nhà treo tranh tuyên - Một số HS trình bày sản phẩm trước truyền với người điều lớp học 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhắc HS vận dụng điều - HS nghe thực học - Chuẩn bị: Tre, Mây, Song - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học TRE, MÂY, SONG I.MỤC TIÊU Kiến thức: HS kể số đồ dùng làm từ tre, mây, song Trêng TiÓu häc 41 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: Kĩ năng: HS nhận biết số đặc điểm tre, mây, song - Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ tre, mây, song cách bảo quản chúng Thái độ: Yêu thích sản phẩm làm từ tre, mây, song II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Hình vẽ SGK trang 46 , 47 / SGK, phiếu học tập, số tranh ảnh đồ dùng thật làm từ tre, mây, song - HS: SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện" - HS chơi trò chơi kể nhanh, kể tên đồ vật gia đình - GV nhận xét, tuyên dương - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - HS kể số đồ dùng làm từ tre, mây, song - HS nhận biết số đặc điểm tre, mây, song - Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ tre, mây, song cách bảo quản chúng * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp  Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm, -HS đọc thông tin có SGK, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân hoàn ứng dụng tre, mây, song thành phiếu: Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại Mây, song - GV chia nhóm, phát cho nhóm Tre phiếu tập Đặc - Mọc đứng, - Cây leo, điểm thân tròn, thân gỗ, dài, rỗng bên không phân trong, gồm nhánh nhiều đốt, - Dài đòn thẳng hình hàng trăm ống mét - Cứng, đàn hồi, chịu áp lực lực căng Ứng - Làm nhà, - Làm lạt, 42 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: dụng nông cụ, đồ đan lát, làm dùng… đồ mỹ nghệ - Trồng để - Làm dây phủ xanh, buộc, đóng làm hàng bè, bàn rào bào ghế… vệ… - GV nhận xét, thống kết làm - Đại diện nhóm trình bày kết quả, việc nhóm khác bổ sung  Hoạt động 2: Tìm hiểu sản phẩm từ tre, mây song Phương pháp: Trực quan, thảo luận, giảng giải - Yêu cầu nhóm tiếp tục quan sát hình 4, 5, 6, trang 47 SGK, nói tên đồ - Các nhóm thực - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác dùng vật liệu tạo nên đồ dùng bổ sung Hình Tên sản phẩm Tên vật liệu - Đòn gánh Tre - Ống đựng nước Ống tre -Bộ bàn ghế tiếp Mây khách - Các loại rổ Tre - Thuyền nan, cần Tre câu, sọt, nhà, chuồng lợn, thang, chõng, sáo, tay - GV nhận xét, thống đáp án cầm cối xay - GV yêu cầu lớp thảo luận - Kể đồ dùng làm tre, mâu, câu hỏi SGK song mà bạn biết? - GVchốt: Tre, mây, song vật liệu - Nêu cách bảo quản đồ dùng phổ biến, thông dụng nước ta Sản tre, mây song có nhà bạn? phẩm vật liệu đa dạng phong phú Những đồ dùng gia đình làm từ tre mây, song thường sơn dầu để bảo quản, chống ẩm mốc  Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Kể tiếp sức đồ dùng làm tre, mây, song mà bạn biết (2 - dãy thi đua kể dãy) - GV nhận xét, tuyên dương Trêng TiÓu häc 43 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Xem lại học ghi nhớ - HS nghe thực - Chuẩn bị: “Sắt, gang, thép” - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ UỐNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình Kĩ năng: Biết cách rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình Thái độ: Có ý thức giúp đỡ gia đình II CHUẨN BỊ - Một số bát, đĩa, đũa, dụng cụ để rửa, nước rửa bát - Tranh minh họa nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Giáo viên giới thiệu nêu mục - HS nghe đích học - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe Hoạt động thực hành:(27 phút) * Mục tiêu: -Nêu tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống - Biết cách rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp HĐ1 : Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống: - Em kể tên dụng cụ nấu ăn - Học sinh nêu em khác nhận ăn uống thường dùng gia đình em xét ? - Đọc mục - SGK, cho biết mục đích, + Làm giữ vệ sinh dụng cụ nấu ăn, ăn uống tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn, + Bảo quản dụng cụ nấu ăn, ăn uống ăn uống gia đình ? kim loại HĐ2 : Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn 44 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - Em thường rửa dụng cụ nấu ăn, ăn - Học sinh thảo luận nhóm trả lời ; uống gia đình ? em khác nhận xét bổ sung - Dựa vào nội dung mục 2b - SGK kết - Học sinh sau thảo luận sau cần hợp với quan sát hình SGK, em đưa yêu cầu (SGK) nêu cách rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống ? - Cho học sinh thảo luận câu hỏi : - Học sinh sau thảo luận đưa ý -Theo em, dụng cụ dính mỡ, có kiến ; em khác nhận xét bổ sung mùi nên rửa trước hay rửa sau? - - em lên thực hành ; lớp nhận xét - Giáo viên cho học sinh thực hành lớp cách rửa dụng cụ nấu ăn, ăn uống - Hướng dẫn học sinh nhà giúp đỡ gia đình HĐ3 : Đánh giá kết học tập - Cho học sinh trả lời câu hỏi cuối - Học sinh thảo luận nhóm, nêu lại nội để đánh giá kết học tập học dung học sinh - Đọc phần ghi nhớ - SGK - HS đọc 3.Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Giáo viên nhận xét thái độ học tập - HS nghe thực học sinh ; nhắc nhở em cần giúp đỡ gia đình - Dặn dò học sinh nhà xem lại học chương (từ - đến 13) dụng cụ, vật liệu để sau học : "Cắt, khâu, thêu nấu ăn tự chọn" ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 12 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động Trêng TiÓu häc 45 Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 12 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt chào mừng ngày 20/11 - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: 46 Trêng TiÓu häc Gi¸o ¸n tæng hîp 2017 - 2018 Líp N¨m häc: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Trêng TiÓu häc 47 ... Hot ng ng: (5 phỳt) - Trũ chi Ai nhanh ỳng: S 5, 75 7,34 4 ,5 1,27 hng S 7,8 0,4 3 ,5 5,78 hng 5 S 4, 25 2,66 5, 5 4,22 hng Hot ng hc Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 Lớp Năm học: S 1,2... a) 12, 45 + 6,98 +7 ,55 - GV nhn xột HS 30 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 Lớp Năm học: = (12, 45 +7 ,55 ) +6,98 = 20 + 6,98 = 26,98 b) 42,37 - 28,73 - 11, 27 = 42,37 - (28,73 +11, 27) =... + 5, 7 + 1 ,51 = (3,49 + 1 ,51 ) + 5, 7 = + 5, 7 = 10,7 d) 4,2 + 3 ,5 + 4 ,5 + 6,8 =(4,2 + 6,8) +(3 ,5 + 4 ,5) = 11 + = 19 Bi 3(ct 2): - Cho HS t lm bi vo v - HS lm bi vo v - GV kim tra 5, 7 + 8,8 = 14,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan