0

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

110 0 0
  • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:42

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CHÂU THỊ KIM NGÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC”do Châu Thị Kim Ngân, sinh viên khóa 32, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày Lê Văn Hoa Người hướng dẫn, Ngày tháng 07 năm 2010 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 LỜI CẢM TẠ Xin gửi lời cám ơn chân thành trân trọng đến người mà yêu mến! Trước hết xin gửi lời cám ơn sâu sắc trân trọng đến người quan trọng đời mẹ , người có cơng sinh ni dưỡng đến ngày hôm Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến tấc quý thầy cô giảng dạy ,dìu dắt em suốt quãng đường đai học trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Hoa , cám ơn thầy tận tụy bảo , hướng dẫn cho em suốt trình làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức tạo điều kiện cho em thực tập đơn vị , cám ơn tất anh, chị phòng Kế tốn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian em thực tập đơn vị Cuối xin gửi lời cám ơn đến tấc bạn bè chia sẻ khó khăn, niềm vui nỗi buồn giúp đỡ cho suốt quãng đường đại học Xin trân trọng cám ơn! Sinh viên Châu Thị Kim Ngân NỘI DUNG TÓM TẮT CHÂU THỊ KIM NGÂN Tháng 08 năm 2010 “Kế toán nghiệp vụ huy động vốn cho vay Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Châu Đức” CHÂU THỊ KIM NGÂN August 2010 “Account of capital mobilization operations and loans operations at The Chau Đuc People’s Credit Fund” Khóa luận có nội dung sau: - Khóa luận tập trung thông tin mô tả công tác hạch toán kế toán liện quan đến nghiệp vụ huy động vốn cho vay Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức - Nghiên cứu trình luân chuyển chứng từ hoạt động thu – chi tiền; hình thức nghiệp vụ tiền gửi Quỹ như: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, nghiên cứu hoạt động cho vay, hình thức cho vay Quỹ - Mơ tả cách hạch toán kế toán nghiệp vụ cho vay huy động vốn Quỹ - Nhận định khó khăn thuận lợi trình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức - Nhận xét cơng tác kế tốn thực tế đơn vị, rút ưu điểm nhược điểm công tác kế toán Quỹ MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Những khái niệm chung Quỹ tín dụng 2.2 Giới thiệu khái quát Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức 2.2.1 Quá trình đời hoạt động 2.2.2 Khó khăn thuận lợi 2.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 2.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 10 2.3.3 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn 11 2.3.4 Hình thức kế tốn sử dụng 13 2.4 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 15 2.5 Kết hoạt động kinh doanh năm 2008-2009 định hướng phát triển cho tương lai 16 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Tổng quan nghiệp vụ kế toán huy động vốn 17 3.1.1 Khái niệm vai trò cuả kế tốn huy động vốn 17 3.1.2 Ý nghĩa nhiệm vụ cơng tác kế tốn huy động vốn 18 v 3.1.3 Nguồn vốn hoạt động 18 3.1.4 Thuận lợi khó khăn công tác huy động vốn QTDND Châu Đức 20 3.2 Các hình thức huy động vốn 21 3.2.1 Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm 21 3.2.2 Huy động vốn tổ chức tín dụng khác Ngân hàng nhà nước 22 3.2.3 Huy động vốn từ nguồn vốn khác 22 3.3 Kế toán hoạt động huy động vốn 22 3.3.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm 22 3.3.2 Quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm 24 3.3.3 Lãi suất huy động vốn 26 3.4 Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ sử dụng 27 3.4.1 Cấu trúc tài khoản 27 3.4.3 Phương pháp hạch toán tài khoản 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.6 Tổng quan nghiệp vụ cho vay 29 3.7 Kế toán nghiệp vụ cho vay 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Tình hình huy động vốn Quỹ 36 4.1.1 Tình hình chung hoạt động huy động vốn Quỹ 4.2 Quy trình luân chuyển chứng từ 36 38 4.2.1 Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền mặt 38 4.2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt 41 4.2.3 Bảo quản chứng từ kế toán 43 4.3 Tình hình thực kế tốn huy động vốn Qũy tín dụng nhân dân Châu Đức 43 4.3.1 Kế tốn nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 4.4 Tình hình cho vay Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức 43 58 4.4.1 Quy chế cho vay 58 4.4.2 Quy trình cho vay 61 4.4.3 Tình hình cho vay Quỹ 66 4.4.4.Lãi suất cho vay 67 4.4.5 Kế toán nghiệp vụ cho vay 68 vi 4.5 Nhận xét tổng hợp 79 4.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 80 4.7 Một số đề xuất để hạn chế rủi ro nâng cao hiệu hoạt động 80 4.7.1 Biện pháp phòng ngừa 80 4.7.2 Biện pháp giải rủi ro 81 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 80 5.2.1 Kiến nghị công tác huy động vốn cho vay 80 5.2.2 Kiến nghị với ban nghành có liên quan 81 5.2.3 Kiến nghị cơng tác kế tốn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TD Tín dụng KT - NQ Kế tốn - Ngân quỹ KSNB Kiểm soát nội BGĐ Ban giám đốc TGTK Tiền gửi tiết kiệm QTDNDCS Quỹ tín dụng nhân dân sở QTDND Qũy tín dụng nhân dân NH Ngân hàng NHHH Ngân hàng nhà nước KKH Không kỳ hạn CKH Có kỳ hạn NHTM Ngân hàng thương mại TQ Thủ quỹ CMTND Chứng minh thư nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Năm (2008-2009) .16 Bảng 3.1 Bảng Lãi Suất Huy Động Vốn .27 Bảng 4.1 Thống Kê Công Tác Huy Động Vốn Sử Dụng Nguồn Vốn Năm (2008 2009) 36 Bảng 4.2 Hoạt Động Đầu Tư Tín Dụng Cho Vay Thành Viên 66 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Của QTDND Châu Đức .10 Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn .12 Hình 2.3: Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Theo Hình Thức Nhật Ký – Chứng Từ 13 Hình 2.4 Mối Quan hệ Giữa Hạch Toán Chi Tiết Hạch Toán Tổng Hợp .15 Hình 4.1 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Thu Tiền Mặt .40 Hình 4.2 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Chi Tiền Mặt 42 Hình 4.3 Sơ Đồ Tổng Hợp Nghiệp Vụ Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 50 Hình 4.4 Sơ Đồ Nghiệp Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm Không Kỳ Hạn 55 Hình 4.5 Sơ Đồ Quy Trình Cho vay 61 Hình 4.6 Sơ đồ Tổng Hợp Hạch Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Trung hạn .74 Hình 4.7 Sơ đồ Tổng Hợp Hạch Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Ngắn hạn .74 x Qũy Tín Dụng Nhân Dân Châu Đức Sổ Kế Toán Chi Tiết Trang số: Tên tiểu khoản:Thu lãi vay trung hạn Số: Tên tài khoản:…702001………………… KÝ HIỆU CHỨNG Số hiệu tài khoản đối TỪ ứng Ngày Doanh số NỢ CÓ Mang sang 9/04/2010 Trần Xuân Thắng 101201 660,000 Cộng 660,000 Kế toán Giám đốc 76 NỢ hay CĨ Số dư Ký hiệu thống kê Qũy Tín Dụng Nhân Dân Châu Đức Sổ Kế Toán Chi Tiết Trang số: Tên tiểu khoản: Vay ngắn hạn Số: Tên tài khoản:…211110………… KÝ HIỆU CHỨNG Số hiệu tài khoản TỪ đối ứng Ngày Doanh số NỢ CÓ Mang sang 23/03/2010 Hồ Xuân Trai 101101 30/03/2010 Phạm Hữu Dũng 101101 20,000,000 50,000,000 Cộng Kế tốn Giám đốc 77 NỢ hay CĨ Số dư Ký hiệu thống kê Qũy Tín Dụng Nhân Dân Châu Sổ Kế Toán Chi Tiết Đức Trang số: Tên tiểu khoản: Vay trung hạn Số: Tên tài khoản:…212110………… Doanh số Số hiệu tài khoản Ngày KÝ HIỆU CHỨNG TỪ đối ứng NỢ CÓ Mang sang 9/04/2010 Nguyễn Văn Oanh 101101 9/04/2010 Trần Xuân Thắng 101101 Cộng 30,000,000 2,315,000 30,000,000 2,315,000 Kế tốn Giám đốc 78 NỢ hay CĨ Số dư Ký hiệu thống kê Nhận xét: Công tác kế toán nghiệp vụ cho vay thực theo quy định NHNN, nhiên kế toán chưa mở tài khoản chi tiết cho khách hàng, kế toán nên mở tài khoản chi tiết cho khách hàng cho tiện việc theo dõi, khách hàng nên có mã số tài khoản riêng Khi thu lãi khách hàng kế toán nên lập bảng kê thu lãi kèm theo phiếu thu Kế toán ghi sai tên tài khoản giấy lĩnh tiền TK 211 – cho vay trung hạn, TK 212 – cho vay ngắn hạn, kế toán nên sửa lại cho là, TK 212 – cho vay trung hạn, TK 211- cho vay ngắn hạn Tiền thu lãi phạt chậm trả đưa vào TK 702 – Thu lãi cho vay hợp lí 4.5 Nhận xét tổng hợp Nhận xét công tác kế tốn Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đức Trong máy kế tốn, có kiêm nhiệm kế toán viên kế toán tiền vay kiêm kế toán tiền lương…,làm giảm bớt số lượng nhân viên kế tốn, giảm chi phí cho đơn vị Tuy nhiên, kiêm nhiệm đòi hỏi kế tốn viên phải có trình độ, lực Qũy tự thiết kế tổ chức cơng tác kế tốn máy tính hỗ trợ phần mềm excel Trong trình hạch toán từ khâu ghi chép ban đầu việc xử lý liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo thực máy tính nối mạng cục toàn doanh nghịêp, điều giúp cho cơng tác kế tốn thuận tiện gọn nhẹ Mặt khác, quản lý liệu máy tính giúp cho việc tìm kiếm, đối chiếu, xữ lý số liệu nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu Ban Giám Đốc Bên cạnh ưu điểm trên, cơng tác kế tốn có hạn chế: Qũy áp dụng hình thực kế tốn nhật ký – chứng từ nên sổ sách số liệu kế toán nhiều dẫn đến việc quản lý chứng từ khó khăn, bên cạnh việc quản lý thơng tin, liệu máy tính lỏng lẻo, Quỹ khơng có chương trình diệt virus để bảo vệ liệu máy dẫn đến nhiều trường hợp liệu bị hư hại, mát 79 4.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Thơng thường đánh giá khơng đầy đủ thiếu xác điều kiện kinh tế, tài chính, khả sản xuất kinh doanh, khả trả nợ thành viên nguyên nhân phổ biến gây nên nguồn tổn thất hoạt động quỹ tín dụng Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng tương đối đa dạng, song kể đến vài nguyên nhân chủ yếu sau đây: + Rủi ro thành viên vay vốn: - Thu nhập thành viên vay vốn khơng ổn định, khơng có việc làm ổn định dẫn đến khơng có khả trả nợ - Thành viên vay vốn sử dụng vốn sai mục đích - Khả tài yếu phương án kinh doanh không đạt kết tốt + Rủi ro hoàn cảnh kinh tế xã hội nước suy thoái kinh tế kèm theo kinh doanh thua lỗ, phá sản thành viên vay vốn; tình trạng lạm phát tác động trực tiếp đến người gửi tiền, khách hàng gửi tiền có xu hướng rút tiền khỏi Quỹ tín dụng Việc rút tiền ạt khách hàng gửi tiền gây nên tình trạng Quỹ tín dụng gặp khó khăn chi trả tài + Rủi ro bảo đảm tín dụng Những khoản cho vay có tài sản bảo đảm khơng có nghĩa hồn tồn hạn chế rủi ro mà ngược lại rủi ro tín dụng lại bắt nguồn từ tài sản bảo đảm Những thiệt hại thường phát sinh bảo đảm tín dụng đánh giá tài sản khơng xác, Quỹ tín dụng khơng thu nợ, tài sản khơng phát khó bán; thủ tục chấp tài sản không với quy định hành; tài sản bảo đảm bị giá thị trường bất động sản giảm; việc sử dụng không theo hợp đồng người vay bảo đảm tài sản dẫn đến thiệt hại giá 4.7 Một số đề xuất để hạn chế rủi ro nâng cao hiệu hoạt động 4.7.1 Biện pháp phòng ngừa Trong hoạt động kinh doanh để ngăn ngừa hạn chế rủi ro Quỹ tín dụng cần giải số vấn đề sau đây: - Phân tán rủi ro - Nghiên cứu hình thành bảo đảm tín dụng chắn - Nghiên cứu tình hình trị- kinh tế - xã hội 80 - Thực tín dụng có hiệu - Hạn chế tín dụng - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt - Trích lập dự phòng để hạn chế rủi ro - Thực quy định bảo đảm tín dụng - Thực quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động - Giới hạn tín dụng khách hàng - Giới hạn góp vốn - Tham gia bảo hiểm tiền gửi - Tham gia Quỹ an toàn hệ thống 4.7.2 Biện pháp giải rủi ro Để giải rủi ro, bảo đảm an tồn vốn hoạt động QTDND áp dụng biện pháp chủ yếu sau: 1.Nhắc nhở nợ Theo thông thường cho vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn gần đến đến hạn trả nợ, trả lãi Quỹ tín dụng cần có gặp gỡ thông báo cho thành viên vay vốn biết tình hình nợ đến hạn để thành viên chủ động đến Quỹ tín dụng trả nợ lãi vay Khi có tượng chậm trễ trả nợ Quỹ tín dụng phải nhắc nhở thành viên vay vốn 2.Tuyên bố nợ đến hạn khoản vay có dấu hiệu rủi ro Khi đến hạn trả nợ mà Quỹ tín dụng khách hàng cam kết hợp đồng tín dụng, Quỹ tín dụng tiến hành thu nợ, thu lãi Tuy nhiên, khoản vay mà Quỹ tín dụng có đủ để xác định khoản vay khơng an tồn, có nguy đe dọa an tồn vốn tín dụng Quỹ tín dụng có quyền tun bố khoản nợ vay đến hạn tiến hành thu hồi nợ Mặc dù thời gian đến hạn khoản vay hợp đồng tín dụng ký kết chưa tới 3.Sử dụng bảo đảm tín dụng Quỹ tín dụng áp dụng biện pháp trường hợp khách hàng vay vốn không thực nghĩa vụ trả nợ theo cam kết Qũy tín dụng có 81 quyền vào hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay ký kết quy định pháp luật để tiến hành phát mại tài sản để thu hồi vốn vay Đưa tranh chấp trước pháp luật, biện pháp cưỡng chế Sau Quỹ tín dụng tích cực thực biện pháp thích hợp để thu hồi nợ nợ khơng có hiệu quả, trường hợp khách hàng cố tình khơng chịu trả nợ, Quỹ tín dụng lập hồ sơ gửi quan pháp luật có thẩm quyền đề nghị giải nhằm buộc khách hàng phải trả nợ cho Quỹ tín dụng Trên sở đề nghị Quỹ tín dụng, quan pháp luật tiến hành thông báo, nhắc nhở, tố tụng hay thực cưỡng chế bắt buộc vay vốn Quỹ tín dụng thực nghĩa vụ trả nợ 82 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cơng tác kế tốn Quỹ tín dụng Châu Đức thời gian qua phần ổn định, kế toán lập chứng từ kịp thời, xác theo tình hình thu chi thực tế khách hàng, phiếu thu chi có đầy đủ chữ ký người nộp người nhận, tính chất tài khoản với số liệu xác, sau mở sổ chi tiết tổng hợp, đối chiếu số lượng cuối ngày,lập bảng liệt kê chứng từ cân đối chứng từ cuối ngày theo quy định Các khoản chi tiêu nội sử dụng cách hợp lý khơng gây lãng phí cho Quỹ Việc hạch tốn thực theo quy định cơng văn hướng dẫn Ngân Hàng Nhà Nước - Chấp hành quy định tỷ lệ an toàn hoạt động, đảm bảo khả chi trả, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu ln mức 8% - Việc xuất nhập ấn giấy tờ có giá theo dõi cách chặt chẽ, hàng tháng có kiểm tra, đối chiếu số dư kế toán thủ kho tiến hành kiểm kê số tồn thực tế kho, việc kiểm kê có giám sát chặt chẽ Giám Đốc và thành viên ban kiểm soát Cuối quý kế toán tiến hành lập báo cáo tình hình xuất – nhập – tồn ấn theo quy định 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị công tác huy động vốn cho vay QTDND Châu Đức xác định công tác quan trọng hoạt động QTD tạo nguồn thu chủ lực Vì phải cấp bách lên kế hoạch cụ thể xem xét vấn đề tồn đọng, phát kịp thời sai phạm nhanh chóng khắc phục rà sốt lại quy trình cho vay, thiết lập quy trình thẩm định cho vay chặt chẽ, khoa học an toàn, gắn với trách nhiệm cụ thể Cán tín dụng với vay khách hàng, áp dụng biện pháp nhằm giảm thiểu khoản nợ xấu có xu hướng gia tăng - Tăng cường mở rộng đa dạng hóa hình thức huy động vốn, đa dạng hóa thời gian gửi tiền loại hình tiền gửi tiết kiệm tháng, tháng, tháng, tháng… để KH chủ động lựa chọn hình thức tiết kiệm phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn QTD không nguồn vốn huy động - Thành lập phận chăm sóc KH chuyên nghiên cứu vấn đề lãi suất, quan hệ cung cầu vốn thị trường, sản phẩm dịch vụ tiện ích KH đòi hỏi, phân loại KH…nhằm xây dựng sách ứng phó kịp thời với tình huống, đảm bảo khả cạnh tranh trì hiệu kinh doanh Một thực tế nhiều KH chưa biết nhiều Qũy tín dụng chưa thực tin tưởng vào hệ thống tín dụng - Với đặc thù địa bàn huyện Châu Đức huyện có kinh tế nơng nghiệp mũi nhọn hoạt động sản xuất nộng ngiệp phát triển, QTDND Châu Đức nên có nhiều sách tín dụng thích hợp để thu hút khách hàng vay vốn sử dụng theo mục đích kinh doanh 5.2.2 Kiến nghị với ban nghành có liên quan a) Kiến nghị với Chính phủ: Tăng cường hồn thiện sách, luật pháp, cải cách hành chính, huy động nhiều vốn đầu tư, vốn tài trợ nước để kiện toàn máy tổ hệ thống Qũy tín dụng thời kỳ hội nhập Chính phủ ngành TW phải có chế sách việc thực thi hệ thống pháp luật bao trùm hoạt động kinh tế - xã hội cụ thể xác định chủ thể pháp lý, quy định quyền kinh tế (quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chuyển nhượng, quyền thừa kế…) Cần có sách tiền tệ hợp lý góp phần đắc lực vào ổn định tăng sức mua đồng tiền, huy động nhiều vốn cho vay có hiệu cao Nhà nước nên có sách trợ giá hợp lý, ổn định để người dân an tâm đầu tư sản xuất theo kế hoạch định tạo điều kiện thuận lợi để KH trả nợ cho QTD theo thỏa thuận Nhà nước nên sớm hoàn thiện luật chấp, luật phát tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tài sản chấp nhanh chóng thu hồi giảm rủi ro Mặt khác Ngân hàng Nhà nước nên định mức lãi NQH hợp lý để tránh trường hợp KH chay lì việc trả nợ Ngân hàng Nhà nước cần đẩy 81 mạnh công tác tra, kiểm toán, kịp thời xử lý sai phạm xảy nhằm giảm thiểu rủi ro b) Kiến nghị với ban ngành khác Đề nghị cấp quyền địa phương việc tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên Quỹ tín dụng trình hồn tất hồ sơ vay vốn, đồng thời hỗ trợ Quỹ công tác thu hồi nợ xấu, nợ hạn hỗ trợ Quỹ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động Quỹ đến với người dân địa bàn 5.2.3 Kiến nghị công tác kế tốn Quỹ tín dụng nên sử dụng phần mềm thay sử sụng excell cơng tác kế tốn để giảm thiểu cơng việc cho nhân viên kế tốn đảm bảo chặt chẽ, xác an tồn thơng tin kế tốn tránh việc sữa chữa số sách, thơng tin kế tốn Đào tạo đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ lực cao để hoàn thiện máy kế tốn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ Quỹ Tín Dụng Nhân dân, 2009 Hà Nội Nghị định 48/2001/NĐ – CP ngày 26/05/2001 tổ chức hoạt động QTDND Thông tư số 62/2006/TT – BTC ngày 29/6/2006 BTC hướng dẫn thực Chế độ tài QTDNDCS Cơng văn số 479/CV – NHNN ngày 29/04/2004 NHNN ban hành chế độ kế toán sử dụng cho QTDND 83 37 ... phải r i ro phổ biến TCTD, như: r i ro tốn, r i ro tín dụng, r i ro lãi suất, r i ro đạo đức, tài sản,…Tuy nhiên, so với loại hình TCTD khác, QTDND thường xuyên phải đối mặt với nhiều r i ro,... 2010 LỜI CẢM TẠ Xin gửi lời cám ơn chân thành trân trọng đến người mà yêu mến! Trước hết xin gửi lời cám ơn sâu sắc trân trọng đến người quan trọng đời mẹ , người có công sinh nuôi dưỡng đến... thống khó tránh khỏi Trước thực tiễn phát triển hệ thống QTDND thách thức, khó khăn mà hệ thống phải đối mặt trình hoạt động, việc tạo lập mơi trường hoạt động an tồn ổn định cho QTDND cần thi t Để
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU ĐỨC HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU,

Từ khóa liên quan