0

skkn sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại, sơ đồ hoá kiến thức trong dạy học lịch sử ở trường THPT

17 171 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 07:49

... áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp thực để sử dụng phương tiện công nghệ đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học Lịch sử 2.3.1 Các giải pháp thực để sử dụng phương tiện công nghệ đại * Sử dụng. .. để sử dụng phương tiện công nghệ đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học Lịch sử 2.3.1 Các giải pháp thực để sử dụng phương tiện công nghệ đại * Sử dụng phần mềm power point thiết kế giảng Lịch sử Để... nâng cao hiệu giảng dạy môn lịch sử, phát huy khả sáng tạo học sinh học lịch sử Đối tượng nghiên cứu Là trình Sử dụng phương tiện công nghệ đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học lịch sử ” nhằm tạo nên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại, sơ đồ hoá kiến thức trong dạy học lịch sử ở trường THPT ,

Từ khóa liên quan