0

Thiết kế và sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học một số bài lịch sử lớp 10 ở trường THPT

18 343 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2016, 21:05

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT Người thực :Vũ Thị Hằng Chức vụ :Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Lợi SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Lịch Sử THANH HOÁ NĂM 2012-2013 - - Phần I: Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Lịch sử khoa học nghiên cứu,tái cách chân thực khứ xã hội loài người.Trong phạm vi trường THPT,lịch sử có tác dụng giáo dục đạo đức,truyền thống dân tộc cho học sinh,hơn biết ơn ,kính trọng tổ tiên,với người có công với Tổ quốc Do đặc trưng môn lịch sử khác với môn học khác chương trình phổ thông là:không trực tiếp chứng kiến kiện lịch sử,vì lịch sử không lặp lại,không biểu diễn phòng thí nghiệm.Nhận thức lịch sử có sắc thái riêng:Nhận thức kiện,hiện tượng lịch sử phải tuân theo lô gic,sự thật khách quan,không phải tùy theo tưởng tượng người.Mặt khác tác động giáo viên dạy học lịch sử ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức học sinh Dạy học lịch sử trường trung học phổ thông,nhất chương trình lớp 10 trình phức tạp, đa dạng.Thực tế có nhiều giáo viên biến lịch sử thành trị,lí luận khô khan trống rỗng,cứng nhắc.Để tránh việc dạy chay,đọc chép áp đặt biến học Lịch sử trở nên nhàm chán học sinh THPT tuổi hiếu kỳ,ham thích yếu tố lạ.Vì để dạy môn lịch sử người thầy phải có phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tế trường,của học đối tượng học sinh,để từ tác động quy luật nhận thức giúp học sinh lĩnh hội đầy đủ kiến thức truyền tải,từ biết nhận định đánh giá kiện,hiện tượng lịch sử chủ động lĩnh hội kiến thức,để phát huy khả sáng tạo mình.Học sinh đóng vai trò trung tâm học,thầy giáo đóng vai trò hướng dẫn,định hướng,chắc học lịch sử không nặng nề áp đặt với thầy trò Ngày với phát triển xã hội đại,sự bùng nổ phương tiện thông tin học sinh tiếp cận tri thức khoa học nói chung tri thức lịch sử nói riêng qua nhiều kênh khác nhau.Vì phải có phương pháp dạy học phù hợp Chương trình sách giáo khoa thực đổi phương pháp dạy học thực thời gian,năm học 2011-2012 thực giảm tải chương trình cho phù hợp với thời lượng nhận thức học sinh.Năm học 2012-2013 Bộ giáo dục Sở giáo dục đào tạo Thanh Hoá triển khai đến trường THPT việc đổi phương pháp dạy học truyền thống sử dụng kĩ thuật dạy học tiên tiến như:kĩ thuật dạy học mảnh ghép,sơ đồ tư nhiều trường địa bàn tỉnh Thanh Hoá nói chung trường THPT Lê Lợi tích cực thực đổi này,bước đầu đạt kết đáng kể Tuy nhiên trình giảng dạy môn lịch sử trường phổ thông nói chung lớp 10 nói riêng -đầu cấp học (cấp 3),làm quen với phương pháp học vượt cấp gặp nhiều khó khăn,đòi hỏi cố gắng nỗ lực lớn thầy trò trợ giúp ban giám hiệu ban ngành liên quan - - Môn lịch sử đòi hỏi học sinh phải nắm số kiện bài,một chương,một giai đoạn lịch sử.Kiến thức nhiều thời lượng tiết học.Mặt khác thực tế tư tưởng phụ huynh học sinh,đâu xã hội xem lịch sử “môn phụ”,chỉ cần học thuộc,không dành thời gian để tâm học tìm hiểu Phương tiện dạy học,đồ dùng dạy học thiếu,nhất sử dụng giáo án điện tử dạy học lịch sử khó khăn phòng máy chưa phát huy hiệu thực Để góp phần vào đổi phương pháp dạy hoc môn lịch sử THPT nói chung lịch sử lớp 10 trường THPT Lê Lợi nói riêng Để nâng cao hiệu dạy môn lịch sử,phát huy khả sáng tạo học sinh góp phần gây hứng thú tìm hiểu lịch sử.Vì định lựa chọn đề tài Lịch sử đề tài Thiết kế sử dụng sơ đồ,biểu bảng dạy học môn xã hội nói chung môn lịch sử nói riêng nhiều người làm.Vậy xin đưa số biện pháp,ý kiến cá nhân để tham khảo,góp ý Phần II:Các giải pháp cải tiến I.Nội dung 1.Thiết kế sử dụng sơ đồ dạy học môn lịch sử số cụ thể lớp 10 2.Thiết kế sử dụng bảng biểu dạy học môn lịch sử số cụ thể lớp 10 Thiết kế sử dụng sơ đồ,bảng biểu số cụ thể chương trình lịch sử lớp 10 II.Phương pháp Giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa,nắm kiến thức bản,từ tổng hợp,hệ thống hóa kiến thức cách khái quát,khoa học,đầy đủ,giúp học sinh hiểu,nhớ học, từ gây hứng thú học,các em chủ động tìm hiểu lịch sử nhiều kênh thông tin khác Để học lịch sử có hiệu đòi hỏi giáo viên có phương pháp giảng dạy phù hợp cho đối tượng học sinh lớp tiết học.Trường THPT Lê Lợi có truyền thống dạy học,luôn đạt thành tích cao.Tuy nhiên phần lớn em học sinh trường không theo ban khoa học-xã hội nhân văn,nên gặp không khó khăn dạy học môn lịch sử.Vì lượng kiến thức phù hợp sử dụng sơ đồ biểu đồ cần thiêt III.Cách thức thực Việc thiết kế sử dụng sơ đồ, bảng biểu phải làm song đề tài giới hạn số chương trình lớp 10 THPT Sơ đồ dạng đồ dùng trực quan quen thuộc,là kiến thức từ dạng kênh chữ sang dạng sơ đồ nhằm cụ thể hóa nội dung mô hình,hình học đơn giản,diễn tả tổ chức cấu xã hội,một chế độ trị ,mối quan hệ kiện lịch sử bảng biểu(bao gồm biểu bảng,bảng thống kê ).Đây - - dạng đồ dùng trực quan đơn giản ,phù hợp với đối tượng học sinh điều kiện thực tế trường THPT Lê Lợi Trên sở kiến thức sách giáo khoa sưu tầm tài liệu tham khảo để trình bày thành sơ đồ,biểu bảng Thiết kế sử dụng sơ đồ Sơ đồ dạng đồ dùng trực quan quen thuộc,là kiến thức từ dạng kênh chữ sang dạng sơ đồ nhằm cụ thể hóa nội dung mô hình,hình học đơn giản,diễn tả tổ chức cấu xã hội,một chế độ trị,mối quan hệ kiện lịch sử 1.1 Dạng sơ đồ thể chuyển biến Ví dụ 1: Để trình bày trình tiến hóa loài người,bài 1”Sự xuất loài người bầy người nguyên thủy” Thời gian 6tr.năm 4tr.năm 4vạn.năm 1vạn.năm (Vượn cổ) (Người tối cổ) (Người tinh khôn) (Đá mới) Với sơ đồ nhanh chóng hiểu trình tiến hóa loài người Ví dụ 2: Để trình bày trình chuyển biến công cụ kim khí,bài 2”Xã hội nguyên thủy” 1vạn.năm (Đá mới) 5500.năm 4000.năm 3000.năm (Đồng đỏ) (Đồng thau) (Sắt) Với sơ đồ học sinh nhanh chóng hiểu trình chuyển hóa công cụ kim khí từ thấy tiến hóa loài người.Qua sơ đồ với gợi ý giáo viên,học sinh thấy phát minh công cụ kim khí có ý nghĩa quan trọng,sự đời đồng thau hạn chế đồng thau:sắt khả sắt.Qua sơ đồ giáo viên gợi ý đến mốc thời gian (5500 năm;4000 năm 3000 năm trước đây).Vì cách xa thế.Qua học sinh dễ dàng tìm hiểu hệ kinh tế phát minh công cụ kim khí Ví dụ : Để trình bày qúa trình hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc (bài 5”Trung Quốc thời Tần - Hán”(Có sẵn sách giáo viên) Với sơ đồ đồ học sinh hiểu nhanh rõ phân hóa,chuyển biến từ xã hội cổ đại lên xã hội phong kiến Trung Quốc - - Quan Quý Tộc lại địa chủ Nông dân giàu Nông dân tự canh Nông dân nghèo Nông dân công xã Nông dân lĩnh canh Trong chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 10 có nhiều có nội dung trình bày dạng sơ đồ 13 “Sự hình thành quốc gia phong kiến Tây Âu”(Quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu) 1.2 Dạng sơ đồ thể tổ chức máy nhà nước Ví dụ 1:Trình bày sơ đồ tổ chức máy nhà nước phong kiến thời Tần Hán Trung ương địa phương Hoàng đế Thừa tướng Các chức quan Các chức quan Quận Thái uý Các quan võ Các chức quan Quận Kèm theo sơHuyện đồ giáo viên thuyết sơ đồ sau : Huyện Huyệnminh vềHuyện Đứng đấu nhà nước Hoàng đế có quyền lực tối cao Dưới Hoàng đế gồm Thừa tướng Thái úy - - Ví dụ :Vẽ sơ đồ tổ chức máy nhà nước: Thời Đinh, tiền Lê quyền trung ương có ban: Ban văn; Ban võ; Tăng ban Vua Ban văn Ban võ Tăng ban Kèm theo sơ đồ ta thuyết minh sau: Tổ chức máy nhà nước sơ khai thời Đinh,tiền Lê quyền trung ương có ban: Ban văn; Ban võ; Tăng ban Ví dụ : Vẽ sơ đồ tổ chức máy nhà nước thời Lê sơ Năm 1428 sau chiến thắng nhà Minh Lê Lợi lên hoàng đế để lập nhà Lê (Lê sơ) Những năm 60 kỷ XV,Lê Thánh Tông tiến hành cải cách hành lớn Vua - Chính quyền trung ương Bộ Ngự sử đài Hàn lâm viện Ví dụ 4: Giáo viên sở nghiên cứu tư liệu kiến thức sách giáo khoa để trình bày tổ chức máy nhà nước phong kiến nhà Nguyễn( thời Minh Mạng) Kèm theo sơ đồ giáo viên thuyết minh Đứng đầu nhà nước vua có quyền tối cao Dưới vua quan : -Nội :Giúp vua giải giấy tờ,văn thư ghi chép -Viện mật :Lo việc quân quốc trọng -Tôn nhân phủ :Phụ trách việc Hoàng gia Bên quan -Hàn lâm viện :Phụ trách công văn -Đô sát viện :Phụ trách tra quan lại -Ngũ quân đô thống:Phụ trách quân đội -6 (Lễ,Bình,Hình,Công,Lại,Hộ) :Chịu trách nhiệm công việc chung nhà nước -Phủ nội vụ :Phụ trách kho tàng -5 tự :Phụ trách số công tác -Quốc tử giám :phụ trách giáo dục - - Sơ đồ máy nhà nước thời nhà Nguyễn giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức giáo viên tiết kiệm thời gian 1.3 Dạng sơ đồ thể giai cấp,tầng lớp Ví dụ 1:Sơ đồ xã hội cổ đại phương Đông 3”Các quốc gia cổ đại phương Đông” Vua Quí tộc Nông dân Công xã Kèm theo sơ đồ giáo viên thuyết minh lệ nước vua có quyền tối cao Đứng đầuNô nhà Dưới vua tầng lớp: quí tộc,nông dân công xã,nô lệ - - Ví dụ 2: Sơ đồ phân chia đẳng cấp Pháp,bài 31”Cách mạng Tư sản Pháp cuối kỉ XVIII) Đẳng cấp thứ (Tăng lữ) Đẳng cấp thứ hai (Quí tộc) ) Là đẳng cấp có đặc quyền, nộp thuế Đẳng cấp thứ ba Nông dân Bình dân thành thị Tư sản Đại tư sản Tư sản công thương Tư sản nhỏ 2.Thiết kế sử dụng bảng biểu Bảng biểu hình thức tổng hợp,khái quát nội dung kiến thức ,một chương,một vấn đề Niên biểu có loại niên biểu tổng hợp,niên biểu chuyên đề,niên biểu so sánh.Giáo viên chuẩn bị biểu bảng trước,giáo viên hoàn toàn chủ động mặt thời gian,kiến thức lớp Ví dụ : Chương V,bài “Vương quốc Cam-pu-chia vương quốc Lào”,giáo viên sử dụng bảng biểu để hệ thống hoá kiến thức cho học sinh N.dung Campuchia Lào Sự hình thành Ra đời kỷ VI 1353 ,do Pha Ngừm thống mường cổ Thịnh đạt *Thế kỷ IX đến *Thế kỷ XVI đến kỷ XIII kỷ XVII *Biểu : *Biểu : -Kinh tế :Nông nghiệp -Kinh tế :Nông nghiệp thủ công nghiệp phát thủ công nghiệp triển phát triển,sớm có -Chính trị :Mở rộng xâm quan hệ buôn bán với lược ,biến Campuchia trở nước phương Tây thành quốc gia rộng lớn -Chính trị :Vua có Đông Nam Á quyền tối cao ,cả nước chia thành tỉnh ,quan hệ gần gũi với - - Suy yếu -Cuối kỷ XIII,Campuchia suy yếu bị người Thái xâm chiếm -Năm 1863 Campuchia bị Pháp xâm lược, Văn Hóa - Chữ viết:Trên sở chữ Phạn,người Cam-pu-chia sáng tạo chữ viết riêng mình.Văn hóa dân gian văn viết phát triển -Kiến trúc :Nhiều công trình kiến trúc,nổi tiếng kiến trúc Ăng - co nước xung quanh -Cuối kỷ XVIII,L suy yêú tranh chấp hoàng tộc bị Xiêm xâm lược -Năm 1893,Lào bị Pháp xâm lược -Chữ viết:Sáng tạo chữ viết riêng sở chữ viết người Mian-ma Cam-puchia -Kiến trúc:Nhiều công trình phật giáo,tiêu biẻu Thạt Luổng Viêng Chăn Ví dụ :Bài 16 “Thời bắc thuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”,khi nói khái quát đấu tranh giành độc lập (thế kỉ 1-đầu kỉ x) mục 1,giáo viên sử dụng bảng thống kê sau Thời gian 40 100, 137, 144 157 178, 190 248 542 687 722 776- 791 819- 820 905 938 Tên khởi nghĩa KN Hai Bà Trưng KN ND Nhật Nam KN ND Cửu Chân KN ND Giao Chỉ KN Bà Triệu KN Lý Bí KN Lý Tự Tiên KN Mai Thúc Loan KN Phùng Hưng KN Dương Thanh KN Khúc Thừa Dụ KN Ngô Quyền Địa bàn Hát Môn Quận Nhật Nam Quận Cửu Chân Quận Giao Chỉ Ví dụ : Bài 16 “Thời bắc thuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”,khi nói số khởi nghĩa tiêu biểu đấu tranh giành độc lập (thế kỉ 1-đầu kỉ x) mục 2,giáo viên sử dụng bảng thống kê sau Cuộc Thời Kẻ khởi Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa gian thù nghĩa - - Hai - 40 Bà Trưng Nhà Đông Hán Hát Môn Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Lý Bí 542 Nhà Long Lương Biên Tô Lịch Khúc Thừa Dụ 905 Đường Tống Bình - Tháng - 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa nhân dân hưởng ứng chiếm Cổ Loa buộc thái thú Tô Định trốn TQ KN thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng quyền tự chủ - Năm 42 Nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng chênh lệch lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hi sinh - Năm 542 Lý Bí liên kết châu thuộc miền Bắc khởi nghĩa Lật đổ chế độ đô hộ - Năm 544 Lý Bí lên lập nước Vạn Xuân - Năm 542 nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến  năm 550 thăng lợi Triệu Quang Phục lên vua - Năm 571 Lý Phật Tử cướp - Năm 603 nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại - Năm 905 Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, dành quyền tự - Lật đổ ách đô hộ nhà Đường giành độc - 10 - chut (giành chức Tiết độ sứ) - Năm 907 Khúc Hạo xây dựng quyền độc lập tự chủ lập tự chủ - Đánh dấu thắng lợi đấu tranh giành độc lập nhân dân ta thời Bắc thuộc Ngô 938 Nam Sông - Năm 938 quân Năm - Bảo vệ Quyền Hán Bạch Hán xâm lược nước ta, vững Đằng Ngô Quyền lãnh đạo độc lập nhân dân giết chết tên tự chủ phản tặc Kiều Công đất nước Tiễn (cầu viện Nam - Mở Hán) tổ chức đánh thời đại quân Nam Hán thời đại độc sông Bạch Đằng, đập lập tự chủ tan âm mưu xâm lược lâu dài cho nhà Nam Hán dân tộc - Kết thúc vĩnh viễn nghìn năm đô hộ phong kiến phương Bắc Ví dụ :Bài 19”Những kháng chiến chống ngoại xâm kỉ xxv,khi nói kháng chiến chống ngoại xâm kỉ x-xv Tên đấu Vương Lãnh đạo Kết tranh triều 1.Cuộc kháng Tiền Lê - Lê Hoàn - Thắng lợi nhanh chiến chống Tống chóng thời tiền Lê (981) 2.Kháng chiến Thời Lý - Lý Thường Kiệt - Năm 1077 kết chống Tống thời thúc thắng lợi Lý 3.Kháng chiến Thời Trần - Vua Trần (lần I) - Cả lần kháng chống Mông - Trần Quốc Tuấn chiến giành Nguyên (Thế kỷ (Lần II - Lần III) thắng lợi XIII) 4.Phong trào đấu Thời Hồ Kháng chiến tranh chống quân chống quân Minh - 11 - xâm lược Minh khởi nghĩa Lam Sơn 1407 - 1427 5.Kháng chiến chống quân Xiêm 1785 Kháng chiến chống quân Thanh nhà Hồ lãnh đạo - Khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh so Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo - Nguyễn Huệ Thời Sơn Thời Sơn - Lật đổ ách thống trị nhà Minh giành lại độc lập Tây - Vua Quang Trung - Đánh tan vạn (Nguyễn Huệ) quân Xiêm Tây - Đánh tan 29 vạn quân Thanh 3.Thiết kế sử dụng sơ đồ biểu bảng hai lịch sử cụ thể chương trình lịch sử lớp 10 THPT Ví dụ 1:Chương V,bài “Vương quốc Cam-pu-chia vương quốc Lào”,giáo viên kết hợp hai mục sách giáo khoa để thiết kế giảng theo cách đây: Phần 1:Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu hình thành,phát triển thịnh đạt,suy yếu hai Vương quốc Cam-pu-chia Vương Quốc Lào dạng biểu bảng sau: N.dung Campuchia Lào Sự hình thành Ra đời kỷ VI 1353,do Pha Ngừm thống mường cổ Thịnh đạt *Thế kỷ IX đến *Thế kỷ XVI đến kỷ kỷ XIII XVII *Biểu : *Biểu : -Kinh tế :Nông nghiệp -Kinh tế :Nông nghiệp thủ thủ công nghiệp phát công nghiệp phát triển,sớm triển có quan hệ buôn bán với -Chính trị :Mở rộng xâm nước phương Tây lược,biến Campuchia trở -Chính trị :Vua có quyền tối thành quốc gia rộng lớn cao,cả nước chia thành tỉnh Đông Nam Á ,quan hệ gần gũi với nước xung quanh Suy yếu -Cuối kỷ XIII,Campuchia -Cuối kỷ XVIII,L suy suy yếu bị người Thái yêú tranh chấp hoàng xâm chiếm tộc bị Xiêm xâm lược -Năm 1863 Campuchia bị -Năm 1893,Lào bị Pháp xâm Pháp xâm lược, lược Qua biểu bảng học sinh dễ dàng nắm giai đoạn phát triển hai Vương quốc Cam-pu-chia Vương quốc Lào,đồng thời giúp cho học sinh thấy nét tương đồng lịch sử ba nước bán đảo Đông Dương - 12 - Phần văn hoá giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu thông qua sơ đồ sau: a.Văn hoá Cam-pu-chia Văn hoá: Cam-pu-chia xây dựng văn hoá riêng,hết sức độc đáo Văn học Chữ viết Trên sở Phạn,đầu kỉ VII người Khơ-me có hệ thống chữ viết riêng Kiến trúc Văn học dân gian văn học viết với nhiều thể loại phong phú:Truyện cười Xây dựng nhiều công trình kiến trúc:ĂngcoVát(Hinđ u).ĂngcoThom(Phật giáo) b.Văn hoá Lào Văn hoá: Lào xây dựng văn hoá riêng,giàu sắc dân tộc Chữ viết : Sáng tạo chữ viết riêng sở chữ viết Cam-pu-chia miama Đời sống văn hoá Lào phong phú,hồn nhiên thích ca nhạc ưa múa hát Kiến trúc : Xây dựng số công trình Phật giáo(Thạt Luổng Viêng Chăn) Ví dụ 2: Phần ba lịch sử giới cận đại,chương 1,bài 31:Cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XIII Phần I Nước Pháp trước cách mạng,mục 1:Tình hình kinh tế,xã hội,giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ phân chia đẳng cấp Pháp: Đẳng cấp thứ (Tăng lữ) Đẳng cấp thứ hai (Quí tộc) ) - 13 - Là đẳng cấp có đặc quyền, nộp thuế Đẳng cấp thứ ba Đại tư sản Tư sản công Nông dân Bình dân thành thị Tư sản thương Tư sản nhỏ Thông qua sơ đồ học sinh nhanh chóng nắm bắt được,sự tồn chế độ đẳng cấp dựa đối xử bất bình đẳng hai đẳng cấp có đặc quyền với đẳng cấp thứ ba.Mặt khác qua sơ đồ giáo viên giúp học sinh hiểu rõ khái niệm “Đẳng cấp” “Giai cấp” Khi dạy học Cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XIII lớp 10,để kiểm tra hoạt động nhận thức học sinh cuối (hoặc kiểm tra miệng đầu học sau),giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng,nêu mối quan hệ kiện với tập nhận thức.Từ yêu cầu học sinh suy nghĩ nhanh trả lời câu hỏi.Làm thời gian ngắn,giáo viên biết học sinh lớp nắm nào,đồng thời rèn luyện khả tư nhanh,óc phân tích độc lập giáo dục tinh thần say mê,chuyên cần lao động học tập em Bảng thống kê xây dựng sau: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Cách mạng Pháp bùng nổ 1.Nông nghiệp phong kiến lạc hậu 2.Công nghiệp phát triển bị chế độ phong kiến kìm hãm 3.Nội thương bị kìm hãm hàng rào thuế quan 4.Vua có quyền tối thượng vô hạn 5.Xã hội phân chia thành đắng cấp 6.Tăng lữ-quý tộc có đặc quyền,không phải đóng thuế 7.Đẳng cấp 3(tư sản,nông dân )không có quyền trị,phải đóng thuế,chịu nghĩa phong kiến 8.Xuất nhà “Triết học ánh sáng” 9.Hội nghị ba đẳng cấp 10.Phá ngục Baxti-mở đầu Cách mạng - 14 - Tại nói chuyên dân chủ Giacôbanh đỉnh cao cách mạng Pháp.Đại tư sản tài nắm quyền 11.Quốc hội lập hiến thành lập 12.Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền 13.Hiến Pháp 1791 quân chủ lập hiến 14.Quốc hội lập Pháp 15.Phong kiến Áo-Phổ can thiệp vào Pháp 16.Đại tư sản phủ không kiên chống giặc 17.10-8-1792, Giacôbanh kêu gọi nhân dân khởi nghĩa,nền quân chủ sụp đổ,tư sản công thương nắm quyền 18.Tuyển cử phổ thông đầu phiếu bầu Quốc ước 19.20-9-1792,chiến thắng Vanmi 20.Quốc ước định thành lập cộng hoà,xử tử vua 21.1793,Cách mạng lâm vào khủng hoảng 22.2-6-1793,Rôbexpie lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa Giacôbanh lên nắm quyền 23.Quốc ước chia đất đai thành mảnh nhỏ bán cho nông dân 24.Xoá bỏ đặc quyền phong kiến 25.Chiến thắng thù giặc 26.27-7-1794,đảo lật đổ Giacôbanh Tại nói Cách mạng Pháp cách mạng tư sản dân chủ điển hình Việc tiến hành học thông qua lập sử dụng bảng thực chức trình dạy học:hình thành,củng cố kiến thức,giáo dục học sinh phát triển lực học tập em Phần III bài: Ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XIII Phần tính chất:Cách mạng tư sản Pháp cách mạng dân chủ tư sản phát triển theo hướng lên mà đỉnh cao chuyên Giacôbanh,qua giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu vai trò quần chúng nhân dân Cách mạng Pháp 1789.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ tiến trình lịch sử Cách mạng Pháp 1789 sau: - 15 - 14-7-1789 10-8-1972 2-6-1793 27-7-1794 10.1795 9-11-1799 Qua sơ đồ học sinh nhanh chóng nắm bắt tiến trình lịch sử nội dung giai đoạn lich sử Cách mạng Pháp cuối kỉ XIII Phần ý nghĩa:giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ sau: ĐẠI CÁCH MẠNG PHÁP 1789 Xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến Pháp mở đường phát triển CNTB Mở thời kì thắng lợi CNTB phạm vi giới PHẦN III:Kết đạt học kinh nghiệm 1.Kết đạt Với việc sử dụng sơ đồ,biểu bảng dạy học lịch sử chương trình lớp 10 trường THPT làm cho học sinh động hơn,đạt kết tốt nhiều so với việc dạy chay,đọc chép.Học sinh hứng thú,hăng hái tích cực học tập,xây dựng yêu thích môn hơn, đạt kết học tập cao Cụ thể năm học (2011-2012) đạt kết sau : Lớp 10A1 HK 10A7 10A10 Sĩ số 46 46 45 45 46 46 Giỏi 4 6 Khá 16 20 20 22 21 23 TB 25 20 20 17 19 16 Yếu 1 Kém 0 0 0 Yếu 0 Kém 0 Trong năm học (2012-2013) kết đạt sau : Lớp HK Sĩ số 10A3 46 46 10A5 45 Giỏi Khá 26 30 25 TB 14 16 - 16 - 10A6 45 46 46 10 25 29 30 10 11 0 0 0 Trên kết cụ thể lớp 10(10A1,10A2,10A10) dạy học môn lịch sử năm học 2011-2012,dạy học chủ yếu theo phương pháp truyền thống,chưa tích cực sử dụng phương pháp dạy học mới,nhất việc sử dụng sơ đồ,biểu bảng dạy học,kết học tập chưa cao(kết học tập trung bình yếu chiếm tỉ lệ cao).Ở năm học 2012-2013 có lớp 10(10A3,10A5,10A6)là lớp tích cực thực phương pháp sử dụng sơ đồ biểu bảng nhiều nhất.Qua thấy tỷ lệ học sinh giỏi,khá tăng lên đáng kể học kì so với học kì kết năm học 2012-2013 cao kết năm học 2011-2012 2.Bài học kinh nghiệm Từ kết thu thấy việc dạy học lịch sử,sử dụng đồ dùng trực quan sử dụng sơ đồ,biểu bảng bảng đen việc làm cần thiết thiết thực việc đổi phương pháp dạy học,phù hợp với điều kiện sở vật chất,cũng đối tượng học sinh Việc chuẩn bị tốt sử dụng sơ đồ,biểu bảng hợp lí học lịch sử giúp cho giáo viên thấy tự tin,chủ động,tránh nhầm lẫn,thiếu sót trình dạy học.Mục đích cuối làm cho học sinh yêu thích môn lịch sử,hứng thú tích cực học tập hơn,đạt kết cao Sử dụng sơ đồ biểu bảng dạy lịch sử,giáo viên tiết kiệm thời gian lớp,giành nhiều thời gian cho việc rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh Thiết kế sử dụng sơ đồ,biểu bảng số lịch sử lớp 10 trường THPT,đây số kinh nghiệm nhỏ trình giảng dạy môn lịch sử trường THPT Lê Lợi,hiểu biết kinh nghiệm chắn không tránh khỏi sai sót,rất mong góp ý chân thành đồng nghiệp Kiến nghị đề xuất - Bổ sung số buổi học ngoại khóa lịch sử cho học sinh - Bổ sung thêm đồ dùng trực quan thiếu :tranh ảnh,lựơc đồ,sơ đồ tương ứng với nội dung kiến thức sách giáo khoa Tài liệu tham khảo 1.Sách giáo viên lịch sử lớp 10 chuẩn 2.Câu hỏi tập lịch sử 10 3.Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 chuẩn 4.Một số tài liệu tham khảo khác XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hoá,ngày tháng năm 2013 Tôi xin cam đoan SKKN viết,không chép nội dung - 17 - người khác (Ký ghi rõ họ tên) Vũ Thị Hằng - 18 - [...]... sót trong quá trình dạy học. Mục đích cuối cùng làm cho học sinh yêu thích bộ môn lịch sử, hứng thú và tích cực học tập hơn,đạt kết quả cao hơn Sử dụng sơ đồ và biểu bảng trong giờ dạy lịch sử, giáo viên tiết kiệm được thời gian trên lớp, giành nhiều thời gian cho việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh Thiết kế và sử dụng sơ đồ, biểu bảng trong một số bài lịch sử lớp 10 ở trường THPT, đây là một số. .. đồ, biểu bảng trong dạy học, kết quả học tập chưa cao(kết quả học tập trung bình và yếu còn chiếm tỉ lệ cao) .Ở năm học 2012-2013 có 3 lớp 10( 10A3,10A5,10A6)là những lớp tôi tích cực thực hiện phương pháp sử dụng sơ đồ và biểu bảng nhiều nhất.Qua đó có thể thấy tỷ lệ học sinh giỏi,khá tăng lên đáng kể trong học kì 2 so với học kì 1 và kết quả năm học 2012-2013 cao hơn kết quả năm học 2011-2012 2 .Bài học kinh... 0 Trong năm học (2012-2013) kết quả đạt như sau : Lớp HK Sĩ số 10A3 1 46 2 46 10A5 1 45 Giỏi 6 9 4 Khá 26 30 25 TB 14 7 16 - 16 - 2 1 10A6 2 45 46 46 10 6 8 25 29 30 10 11 8 0 0 0 0 0 0 Trên đây là kết quả cụ thể của 3 lớp 10( 10A1,10A2,10A10) tôi dạy học môn lịch sử năm học 2011-2012 ,dạy học chủ yếu theo phương pháp truyền thống,chưa tích cực sử dụng phương pháp dạy học mới,nhất là việc sử dụng sơ đồ, biểu... 2 .Bài học kinh nghiệm Từ kết quả thu được tôi thấy rằng việc dạy học lịch sử, sử dụng đồ dùng trực quan nhất là sử dụng sơ đồ, biểu bảng ngay trên bảng đen là việc làm cần thiết và thiết thực nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với mọi điều kiện cơ sở vật chất,cũng như mọi đối tượng học sinh Việc chuẩn bị tốt và sử dụng sơ đồ, biểu bảng hợp lí trong một giờ học lịch sử giúp cho giáo viên... bảng trong dạy học lịch sử chương trình lớp 10 ở trường THPT làm cho bài học sinh động hơn,đạt được những kết quả tốt hơn rất nhiều so với việc dạy chay,đọc chép .Học sinh hứng thú,hăng hái và tích cực học tập,xây dựng bài và yêu thích bộ môn hơn, đạt kết quả học tập cao hơn Cụ thể trong năm học (2011-2012) đạt kết quả như sau : Lớp 10A1 HK 1 2 10A7 1 2 1 10A10 2 Sĩ số 46 46 45 45 46 46 Giỏi 2 4 4 6 5 6... trình lịch sử và nội dung của các giai đoạn lich sử Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XIII Phần ý nghĩa:giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ sau: ĐẠI CÁCH MẠNG PHÁP 1789 Xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến Pháp mở đường phát triển CNTB Mở ra thời kì thắng lợi CNTB trên phạm vi thế giới PHẦN III:Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm 1.Kết quả đạt được Với việc sử dụng sơ đồ, biểu bảng trong dạy học lịch sử chương... nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình giảng dạy môn lịch sử ở trường THPT Lê Lợi,hiểu biết và kinh nghiệm chắc chắn không tránh khỏi sai sót,rất mong được sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp 3 Kiến nghị đề xuất - Bổ sung một số buổi học ngoại khóa về lịch sử cho học sinh - Bổ sung thêm các đồ dùng trực quan còn thiếu như :tranh ảnh,lựơc đồ ,sơ đồ tương ứng với nội dung kiến thức trong sách giáo khoa... và sử dụng sơ đồ và biểu bảng trong hai bài lịch sử cụ thể ở chương trình lịch sử lớp 10 THPT Ví dụ 1:Chương V ,bài 9 “Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào”,giáo viên có thể kết hợp cả hai mục 1 và 2 trong sách giáo khoa để thiết kế bài giảng theo cách dưới đây: Phần 1:Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu về sự hình thành,phát triển thịnh đạt,suy yếu của hai Vương quốc Cam-pu-chia và Vương Quốc... giáo viên giúp học sinh hiểu rõ khái niệm “Đẳng cấp” và “Giai cấp” Khi dạy học về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XIII ở lớp 10, để kiểm tra hoạt động nhận thức của học sinh cuối bài (hoặc kiểm tra miệng ở đầu giờ học sau),giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng,nêu mối quan hệ giữa các sự kiện với các bài tập nhận thức. Từ đó yêu cầu học sinh suy nghĩ nhanh trả lời câu hỏi.Làm như vậy trong thời gian... thức trong sách giáo khoa Tài liệu tham khảo 1.Sách giáo viên lịch sử lớp 10 chuẩn 2.Câu hỏi và bài tập lịch sử 10 3.Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 chuẩn 4 .Một số tài liệu tham khảo khác XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hoá,ngày 5 tháng 6 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,không sao chép nội dung - 17 - của người khác (Ký và ghi rõ họ tên) Vũ Thị Hằng - 18 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học một số bài lịch sử lớp 10 ở trường THPT , Thiết kế và sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học một số bài lịch sử lớp 10 ở trường THPT ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan