0

Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 19

2 326 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2018, 23:31

GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Ngày soạn:…………… Ngày dạy:…………… TUẦN 19: Thủ công TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng Kĩ : Cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn Nội dung hình thức trang trí đơn giản Thái độ : HS có hứng thú với học thủ cơng Có ý thức giữ vệ sinh học * Riêng học sinh khéo tay cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng Nội dung hình thức trang trí phù hợp, đẹp II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giaó viên: Một số mẫu thiếp chúc mừng Quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh họa cho bước - Học sinh: Giấy thủ công, kéo, thước, bút màu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm - u cầu học sinh đọc mục tiêu học Hoạt động hình thành kiến thức luyện tập: (25 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu biết sơ cách gấp, cắt, trang trì thiệp chúc mừng * Cách tiến hành: a.Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10 phút) Hoạt động nhóm đơi - u cầu học sinh lấy mẫu góc học tập quan sát thảo luận theo nhóm: + Thiếp chúc mừng có hình ? + Mặt thiếp có trang trí ghi nội dung gì? + Em kể thiếp chúc mừng mà em biết - Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến - Yêu cầu học sinh kiểm tra lại kết hoạt động - Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến nhóm Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh đọc mục tiêu học - Thư kí tổng hợp ý kiến - Học sinh kiểm tra lại kết hoạt động - Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến nhóm - Học sinh lắng nghe GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP - Giáo viên nhận xét chốt nội dung Hoạt động b Xem tài liệu làm thử (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách gấp, cắt, trang trí thiệp chúc mừng quy trình * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đơi - Giáo viên u cầu học sinh mở thực hành Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực bước - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh quy trình làm - Giáo viên mời em lên bảng thực Các em khác quan sát cách làm bạn - Giáo viên hướng dẫn thêm em thấy khó:  Bước Cắt, gấp thiếp chúc mừng: Cắt tờ giấy màu hình chữ nhật, dài 20 ô, rộng 15 ô Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng hình thiếp chúc mừng có kích thước rộng 10 ô dài 15 ô  Bước Trang trí thiếp chúc mừng: Tùy thuộc vào thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác Để trang trí thiếp vẽ hình cắt dán hình lên mặt thiếp viết chữ chúc mừng c.Hướng dẫn đánh giá sản phẩm: (5 phút) Hoạt động cá nhân, lớp: - Gọi HS nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm: - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá - Nhận xét tiết học, tun dương cá nhân, nhóm học tập tích cực Hoạt động vận dụng, mở rộng: (5 phút) Mục tiêu: Có thể gấp, cắt, dán sản phẩm có tính sáng tạo Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhà tự tay làm thêm sản phẩm hướng dẫn cha mẹ gấp, cắt, dán sản phẩm tùy chọn theo cách sáng tạo - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh - Nhận xét học, dặn chuẩn bị tiết sau: Trang trí thiếp chúc mừng (tiết 2) NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh quy trình làm - em lên bảng thực Các bạn khác quan sát cách làm bạn - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận xét - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 2 Tuan 19,