Tuần 30 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 1.6K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2018, 19:53

Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 Tuần 30: Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt: Tiết 1, 2: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU GI/ R/D ( Thiết kế trang 73) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG (T1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể vài lợi ích hoa nơi công cộng sống người - Nêu vài việc làm để bảo vệ hoa nơi công cộng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực để bảo vệ hoa nơi cơng cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học - u thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên - Biết bảo vệ hoa trường, đường làng, ngõ xóm nơi công cộng khác; Biết nhắc nhở bạn bè thực II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa , phiếu tập - - HS : Vở tập Đạo đức Bài hát “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn ) - Điều 19, 26, 27, 32, 39 công ứớc QT QTE III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn ) * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút) * Mục tiêu: - Kể vài lợi ích hoa nơi công cộng sống người Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Nêu vài việc làm để bảo vệ hoa nơi công cộng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Quan sát - GV cho HS quan sát hoa sân trường; thảo luận theo nội dung sau : + Ra chơi sân trường, vườn hoa em có thích khơng ? + Những nơi có đẹp, có mát khơng ? + Để sân trường, vườn hoa, công viên đẹp, mát mẻ, em phải làm ? - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét, tuyên dương * Kết luận: Cây hoa làm cho sống thêm đẹp, khơng khí lành, mát mẻ Các em có quyền sống tronng mơi trường lành, an tồn Các em cần chăm sóc, bảo vệ hoa nơi công cộng 2: Bài tập 1: - GV treo tranh, hướng dẫn HS quan sát tranh thảo luận : + Tranh vẽ bạn nhỏ làm ? + Những việc làm có tác dụng ? + Em có làm bạn khơng ? - Gọi HS trình bày - Nhận xét, tuyên dương * Kết luận : Các em biết tưới cây, rào cây, nhổ cỏ, bắt sâu Đó việc làm nhằm bảo vệ, chăm sóc hoa nơi cơng cộng, làm cho trường em, nơi sống em thêm đẹp, thêm lành 3: Bài tập - GV yêu cầu HS thảo luận theo nội dung sau : + Các bạn tranh làm ? + Em tán thành việc làm nào? Tại sao? - Yêu cầu nhóm lên trình bày - Nhận xét, tuyên dương - GV hướng dẫn HS tô màu vào quần áo bạn có hành động * Kết luận: Biết nhắc nhở, khuyên bạn không phá hoại hành động - Bẻ cành, đu hành động sai Vì bạn bảo vệ bị ngã nguy hiểm cho thân Tên GV - HS trả lời - HS đọc đầu - HS quan sát hoa sân trường; thảo luận + Các em thích chơi sân trường + Sân trường em đẹp +Để sân trường, vườn hoa đẹp em không xả rác, không bẻ cành, hái hoa, - HS kết luận - HS quan sát tranh thảo luận theo cặp - Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm em - Các nhóm trình bày - HS nghe kết luận - HS thảo luận nhóm theo tình Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A + Giáo dục bảo vệ môi trường: Các em cần phải biết bảo vệ hoa vườn trường em, nơi công cộng để em học tập vui chơi môi trường lành Hoạt động tiếp nối : 5’ - Vì em không bẻ cành, hái hoa nơi công cộng ? - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Năm học: 2017- 2018 - Đại diện nhóm trình bày - HS tô màu vào tập - HS nghe kết luận - HS trả lời ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp học sinh Biết cách chuyền bóng theo nhóm người ( bảng cá nhân vợt gỗ ) - Bước đầu biết cách chơi trò chơi ( có kết hợp với vần điệu) Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực động tác chơi trò chơi chuyền cầu thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: Cầu, còi, vợt bảng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Hoạt động khởi động : - GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu – 2’ cầu buổi tập x - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc – 2’ GV Trường Tiểu học Tên GV Xxxxxxxx Xxxxxxxx Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Xoay khớp Hoạt động thực hành : - Trò chơi : Kéo cưa , lừa xẻ 1’ 2’ Năm học: 2017- 2018 x GV x x x x x x x x x x x x – 10’ - Chuyền bóng theo nhóm người GV nêu tên trò chơi hướng dẫn lại cách chơi HS tham gia chơi Hoạt động kết nối : - Đi thường theo nhịp - hàng dọc - Tập động tác vươn thở điều hoà - GV HS hệ thống học , giao tập nhà x – 10’ Xxxxxxxx x GV Xxxxxxxx x - 3’ x nhịp 1- 2’ Xxxxxxxx x GV Xxxxxxxx x x -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( TRỪ KHÔNG NHỚ ) I MỤC TIÊU: Giúp HS Kiến thức: Biết đặt tính làm tính trừ số có hai chữ số ( khơng nhớ) dạng 65 30, 36 - - Củng cố tính nhẩm Kĩ năng: Rèn HS kĩ đặt tính làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 - 30, 36 - 4, rèn kĩ tính nhẩm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập 1, 2, ( cột 1, 3) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, ( cột 1, 3) Các thẻ que tính que tính lẻ - Học sinh: Các thẻ que tính que tính lẻ Bảng con, li Tốn III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: Biết đặt tính làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Bước 1: HD HS thao tác que tính - Y/c HS lấy 65 que tính, giáo viên - HS lấy 65 que tính thao tác bảng lớn để tìm kết - HS thảo luận cặp đôi chia sẻ trước - Cho HS thảo luận cặp đôi HS để lớp, đọc lại kết phép tính tìm số chục, đơn vị kết phép tính điền vào cột chục đơn vị.65 gồm chục đơn vị ? - 65 gồm chục đơn vị - Tách bó (gồm 30 que tính) - HS tách lấy bó HS thảo luận cặp - 30 gồm chục đơn vị ? đôi chia sẻ trước lớp, đọc lại kết phép tính - 30 gồm chục đơn vị - GV nói đồng thời viết vào bảng - Nghe, quan sát - Còn lại: bó que viết cột chục cột đơn vị vào dòng cuối bảng chục đơn vị - HS quan sát lắng nghe - HS nhắc lại cách đặt tính - Vài HS nhắc lại cách tính - - Trừ số có hai chữ số cho số tròn chục - Vài HS nhắc lại cách đặt tính tính trừ số có hai chữ số cho số có chữ số Bước 2: GT kỹ thuật làm tính 65 – 30 - HS nêu yêu cầu + Đặt tính: - HS lên bảng, lớp làm bảng - Viết 65 viết 30 cho chục thẳng cột chục, đơn vị thẳng cột đơn vị - Viết dấu - Kẻ vạch ngang thay cho dấu + Tính: (Từ phải sang trái) 65 * trừ 5, viết - Học sinh nhắc lại: cá nhân, nhóm, 30 * trừ 3, viết lớp 35 -Đây phép tính thuộc dạng số có chữ số trừ số có chữ số - Tương tự với phép tính 36 - Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - GV HD làm tính trừ - Nghe, quán sát 36 * trừ 2, viết - Học sinh nêu cách tính * Hạ 3, viết - Học sinh đặt tính bảng 32 - Phép tính thuộc dạng số có hai chữ số trừ số có chữ số Hoạt động thực hành: (20 phút) - Làm tập 1, 2, ( cột 1, 3) * Mục tiêu: Biết đặt tính làm tính trừ số có hai chữ số ( khơng nhớ) dạng 65 30, 36 - - Củng cố tính nhẩm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 82 75 48 69 + Bài 1: Tính    a  - Cho HS làm chia sẻ trước lớp 50 40 20 50 - Nhận xét… 32 35 28 19 68 37 88 33 * Lưu ý: HS M3, M4nêu cách đặt    b  tính cách tính HS M1, M2 đặt số thật thẳng cột 64 35 81 30 - Hs đọc yêu cầu + Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s - Hs làm vở, cho chơi trò chơi: "Điền đúng, điền nhanh" chữa a, 57 b, 57 c, 57 d, 57 5 5 - Nhận xét, chốt lại đáp án 50 s 52 s 07 s 52 đ + Bài (cột 1, 3): - Tính nhẩm - Cho HS làm , chia sẻ trước lớp - HS làm , chia sẻ trước lớp a, 66 - 60 = 78 - 50 = 28 b, 58 - = 54 58 - = 50 … ? Cách tính nhẩm? - Nêu cách tính nhẩm * Bài tập phát triển lực: ( Dành + Bài ( cột 2) cho HS M3, M4): 98 – 90 = 67 – = 60 59 – 30 = 29 67 - = 62 - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét + Bài 4: a, 64 - 60 = 35 – = 32 77 - 50 = 27 46 – = 44 b, 56 - = 54 33 – = 30 98 - = 90 27 – = 23 Hoạt động tiếp nối: - GV đưa bảng phụ chép phép tính, - HS chơi trò chơi: cho HS chơi trò chơi: “Xì điện” 98 - 90 = - GV hướng dẫn cách chơi luật chơi… 59 - 30 = 29 - Nhận xét trò chơi, TD… 67 - = 60 15 - 12 =3 ? Tiết tốn hơm học gì? - GV nhắc lại nội dung tiết học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Nhận xét tiết học Năm học: 2017- 2018 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Âm nhạc ĐI TỚI TRƯỜNG ( Giáo viên chuyên) -Tiếng Việt: Tiết 3, 4: LUYỆN TẬP ( Thiết kế trang 76) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm số phạm vi 100 (không nhớ) - Củng cố kĩ giải toán Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính trừ số có hai chữ số kĩ giải tốn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3, - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, 3, * Mục tiêu: Rèn HS kĩ tính trừ số có hai chữ số kĩ giải tốn có phép trừ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp + Bài 1: Đặt tính tính.- GV nêu phép - HS thực bảng lớp, bảng tính yêu cầu HS thực bảng lớp, bảng - Nhận xét, chốt lại phép tính 45 57 72 70 66 23 31 60 40 25 ? Cách đặt tính cách thực phép trừ 22 26 12 30 41 ? - Nhắc lại cách đặt tính cách thực * Lưu ý: HS M3, M4 nêu cách đặt phép trừ tính cách tính HS M1, M2 đặt số thật thẳng cột * Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính cách ghi kết + Bài 2: - Tính nhẩm - Đọc yêu cầu, tính nhẩm cá nhân chơi trò chơi, chữa - Cho HS tính nhẩm cá nhân chơi trò chơi: “ Xì điện ” 65 - = 60 65 - 60 = - Gọi HS chữa miệng kết 70 - 30 = 40 94 - = 91 - Nhận xét, chốt lại kết 21 - = 20 21 - 20 = + Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu tập - Điền dấu thích hợp vào trống - Y/c HS nêu cách làm ? - Thực phép tính so sánh kết điền dấu - Cho HS làm vào vở, gọi HS chữa - HS làm bài, chữa bảng lớp 35 - < 35 – 43 + > 43 - 30 - 20 = 40 – 30 31 + 42 = 41 + 32 - Nhận xét, chốt lại đáp án + Bài 5: Nối (theo mẫu) - GV HD mẫu - Nghe HD mẫu - Chia nhóm cho HS thảo luận làm - HS thảo luận nhóm làm bảng - Gọi đại diện nhóm trình bày kết nhóm thảo luận - Trình bày kết thảo luận - Chữa bài, chốt lại làm * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét * Bài 4: Gọi HS đọc đề - Làm chữa - Quan sát giúp đỡ HS M1 Năm học: 2017- 2018 - HS đọc làm, chia sẻ trước lớp: Tóm tắt Có tất cả: 35 bạn Nữ : 20 bạn Nam : bạn? Bài giải: * Lưu ý: HS M1, M2 giải toán Số bạn nam có là: với câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu ( Lớp1B có số bạn nam là): HS M3, M4 có nhiều cách nêu câu lời 35 – 20 = 15 ( bạn) giải khác Đáp số: 15 bạn Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Thi nhẩm nhanh: 33 + 22; 44 + 33; - Học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh 55 + 11 ai” - Nhận xét học - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép trừ phạm vi 100 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU L/N ( Thiết kế trang 70 ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Môn: Tự nhiên – Xã hội BÀI 30 TRỜI NẮNG – TRỜI MƯA I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp học sinh biết: - Những dấu hiệu trời nắng, trời mưa - Kĩ năng: - HS có kĩ bảo vệ sức khỏe trời nắng, trời mưa - 3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khỏe trời nắng, trời mưa - GDBVMT II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV : Tranh phóng to SGK -Tranh sưu tầm cảnh trời nắng, trời mưa -HS sưu tầm tranh cảnh trời nắng, trời mưa mang đến lớp III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS lắng nghe nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (25 phút) * Mục tiêu: Kể tên dấu hiệu trời nắng, trời mưa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 1: Làm việc với tranh ảnh trời mưa, trời nắng - Nhận biết dấu hiệu trời nắng, - HS làm việc theo nhóm - Phân loại tranh ảnh mà em trời mưa - Biết mô tả bầu trời đám mây mang đến lớp - em nhóm nêu lên dấu - Chia lớp nhóm hiệu trời nắng, nói vào Kết luận: - Khi trời nắng, bầu trời xanh, có mây tranh trắng Mặt trời sáng chói, nắng vàng chiếu - em nhóm nêu dấu hiệu trời mưa, nói vào tranh rọi cảnh vật, đường phố khô - Vài học sinh nhắc lại - Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời phủ đầy mây xám nên thường không - Đại diện nhóm lên trình bày nhìn thấy mặt trời, nước mưa làm ướt đường HS trả lời phố, cỏ vật ngòai trời - Chăm sóc bảo vệ chúng Hoạt động thực hành: (3 phút) * Mục tiêu: HS có kĩ bảo vệ sức khỏe trời nắng, trời mưa - Có ý thức bảo vệ sức khỏe trời nắng, trời mưa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp 2: Thảo luận Học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe trời mưa, trời - Mở SGK 30 nắng - Thảo luận nhóm Trả lời câu hỏi - Tại trời nắng, bạn - Chia sẻ trước lớp phải nhớ đội nón, mũ? - Để không bị ướt, trời mưa, bạn phải nhớ làm gì? Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - GV chia lớp thành nhiều nhóm Năm học: 2017- 2018 - em nhóm: em hỏi em TLCH: Bạn nhỏ làm việc ngoan - Gợi ý: Bạn nhỏ nhặt rác lớp vứt vào thùng rác Bạn giúp bạn đeo cặp Bạn dỗ em bé khóc Bạn điểm 10 - GV đưa tranh minh hoạ yêu cầu nhóm lên - Quan sát tranh, luyện nói theo chủ đề luyện nói theo gợi ý Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Gọi HS đọc lại - Học sinh đọc lại - GV nhận xét tiết học - Luyện đọc lại - Dặn HS nhà kể với cha mẹ chuyện lớp hôm - Xem trước tập đọc: "Mèo học" ……………………………………………………………………………………… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập viết TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tơ chữ hoa: O, Ơ, Ơ, P - Viết vần: uôt, uôc, ưu, ươu; từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo tập viết tập hai ( từ ngữ viết lần) Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh chữ hoa, vần, tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết Rèn tính viết cẩn thận nắn nót, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu chữ hoa: O, Ô, Ơ, P - Viết vần: uôt, uôc, ưu, ươu; từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo tập viết tập hai ( từ ngữ viết lần) - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: nhoẻn cười, hoa sen, * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nhận điện đặc điểm cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tơ chữ hoa: O, Ô, Ơ, P - Viết vần: uôt, uôc, ưu, ươu; từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo tập viết tập hai ( từ ngữ viết lần) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Hướng dẫn tô chữ hoa: O, Ơ, Ơ, P - Hướng dẫn tơ chữ hoa: - Treo bảng có viết sẵn chữ hoa, cho HS thảo - HS thảo luận nhóm trả lời luận nhóm trả lời câu hỏi: câu hỏi: + Chữ O hoa gồm nét nào? + Một nét cong tròn nét móc - KiĨu nÐt ? cong trái nối với tạo thành xoắn nhỏ - §é cao ? + Viết giống chữ O hoa thêm dấu + Chữ Ô hoa gồm nét nào? mũ + So sánh chữ O hoa chữ Ơ hoa có điểm giống khác nhau? - HS quan sát nhận xét +Chữ P hoa gồm nét nào? - HS quan sát viết vào bảng + GV hướng dẫn quy trình viết b GV hướng dẫn viết vần uôt, uôc, ưu, ươu; O, Ô, Ơ, P - HS viết không, viết bảng con: từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc vần uôt, uôc, ưu, ươu; từ ngữ; bươu chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc - GV viết mẫu bươu - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - HS hát HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành viết tập viết: (15 phút) * Mục tiêu: : - Tơ chữ hoa: O, Ơ, Ơ, P - Viết vần: uôt, uôc, ưu, ươu; từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo tập viết tập hai ( từ ngữ viết lần) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn HS tô chữ hoa: : - Tô - HS nêu tư ngồi viết chữ hoa: O, Ô, Ơ, P - HS nêu yêu yêu cầu viết - Viết vần: uôt, uôc, ưu, ươu; - HS viết vào tập viết từ ngữ; chải chuốt, thuộc bài, cừu, ốc bươu kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A tập viết tập hai ( từ ngữ viết lần) - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (1’) Tuyên dương em viết đẹp nhắc nhở em viết chưa đẹp Hoạt động tiếp nối : ( 1’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau Năm học: 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -ChÝnh t¶ CHUYỆN Ở LỚP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại trình bày khổ thơ cuối bài: "Chuyện lớp ": 20 chữ khoảng 10 phút - Điền vần uôt, uôc; chữ c / k vào chỗ trống - Bài tập 2, 3( SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ nhìn chép sách bảng lại khổ thơ “Chuyện lớp ” khoảng10 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ " Cả nhà thương nhau".” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc lại tiếng dễ viết sai - Nhìn bảng đọc đoạn chép - 2,3 HS nhìn bảng đọc khổ thơ - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết - HS nhẩm viết bảng con: Chuyện, lớp, ngoan -1 HS đọc - HS viết vào Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết đúng khổ thơ : "Chuyện lớp " khoảng 10 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - Chép vào - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu câu thơ HS viết hoa - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, soát lỗi, gạch chân chữ sai - Chấm vở, chữa lỗi cho HS viết chì, ghi số lỗi vào lề - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Điền vần uôt, uôc; chữ c / k vào chỗ trống - Bài tập 2, 3( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp + Bài 2: Điền vần uôt hay uôc - HS yêu cầu Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Yêu cầu HS qun sát tranh, làm cá nhân, chia sẻ trước lớp - Nhận xét, chốt lại làm - Cho HS đọc lại từ vừa điền + Bài 3: Điền c hay k (Quy trình tương tự 2) Năm học: 2017- 2018 - HS qun sát tranh, làm cá nhân - HS chữa bảng lớp, bảng Buộc tóc chuột đồng - HS đọc lại từ - Thực theo yêu cầu Lời giải - Cho HS đọc lại từ điền Túi kẹo cam Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét học Khen ngợi em HS chép đúng, đẹp - Dặn HS nhà chép lại cho đẹp vào tập ……………………………………………………………………………………… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tập đọc MÈO CON ĐI HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, đuôi, cừu Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung bài: Mèo lười học kiếm cớ nghỉ nhà; cừu dọa cắt đuôi khiến mèo sợ phải học - Trả lời câu hỏi 1, (SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: " Rửa mặt mèo" * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : “Meò học” Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, đuôi, cừu Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: - Nghe, quan sát * GV đọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs luyện đọc - GV đọc mẫu b Luyện đọc + Luyện đọc tiếng từ - Hs tìm tiếng, từ khó đọc - GV viết tiếng khó cho HS luyện đọc: Buồn bực, kiếm cớ, cắt đi, cừu, be tống… - Cho HS luyện đọc tiếng từ khó kết hợp giải - HS đọc Cn, lớp nghĩa từ - Buồn bực: buồn khó chịu - Kiếm cớ: tìm lý - Be toáng: kêu ầm ĩ - GV sửa lỗi phát âm cho HS * Luyện đọc câu - Cho HS nối tiếp đọc dòng thơ - GV lớp NX, tính điểm + Luyện đọc đoạn, - Cho HS luyện đọc - HD HS đọc theo cách phân vai (3 em nhóm) * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng * ôn vần ưu, ươu ? Tìm tiếng có vần ưu - HS thi tìm nhanh tiếng có vần ưu ? Tìm tiếng ngồi có vần ưu, ươu - Cho HS đọc lại từ vừa tìm Tên GV - HS nối tiếp đọc thơ - HS đọc CN, N, lớp - HS đọc theo vai: Một em đọc lời dẫn, em đọc lời cừu, em đọc lời mèo - HS tìm nêu - Cừu - HS tìm từ nêu ưu: cừu, cưu mang Cứu mạng, cựu binh … ươu: bươu đầu, bướu cổ, hươu … 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Nói câu chứa tiếng có vần ưu, ươu - Gọi HS đọc mẫu - Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, đọc câu trước lớp Năm học: 2017- 2018 - Nghe yêu cầu - HS đọc câu mẫu… - HS suy nghĩ cá nhân, đọc câu trước lớp Cây lựu vừa bói Đàn hươu uống nước suối - Lựu, hươu - Tìm tiếng chứa vần hơm ơn câu mẫu phép tính tiếng TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Mèo lười học kiếm cớ nghỉ nhà; cừu dọa cắt đuôi khiến mèo sợ phải học - Trả lời câu hỏi 1, (SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Gọi HS đọc dòng thơ đầu - HS đọc - Mèo kiếm cớ để chốn học ? - Mèo kều đuôi ốm , xin nghỉ học - Gọi HS đọc dòng thơ cuối - Cừu nói khiến mèo vội xin học ngay? - HS đọc - Cừu nói muốn nghỉ học cắt mèo Mèo vội xin học - Gọi HS đọc - Gọi HS kể lại ND - HS đọc - Mèo lấy cớ ốm muốn nghỉ học cừu be tống lên: chữa làm cho mèo cách "cắt đuôi" Mèothấy xin học - HS xem tranh - Tranh vẽ cảnh cừu giơ kéo nói cắt đuôi mèo vội xin học - HS đọc CN, lớp - HD HS xem tranh minh hoạ - Tranh vẽ cảnh ? - Yêu cầu đọc Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Đọc diễn cảm lại văn * GV đọc diễn cảm lại thơ - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động - Cho HS đọc đoạn , nhóm lớp - Thi đọc nhóm - HS luyện nói nhóm đơi, chia sẻ trước lớp quan sát tranh - Yêu cầu đọc - HS đọc CN, lớp * Luyện nói: - Yêu cầu HS đọc tên chủ đề luyện núi - HS đọc tên chủ luyện nói - GV chia nhóm luyện nói theo chủ đề nhóm đơi Chia sẻ trước lớp - Gọi 1, nhóm nhìn tranh vẽ em hỏi - 1, nhóm nói mẫu em trả lời H: Tranh bạn Hà thích học Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 - Gọi nhóm lên luân phiên hỏi, TL: Vì trường học hỏt đáp theo đề tài tự nghĩ câu trả lời phù hợp với thực tế em * Học thuộc thơ - Cho HS nhẩm đọc - Học thuộc lồng thơ - Gọi HS đọc HTL - GV nhắc nhở Các em có nên bắt chước - Nghe., trả lời câu hỏi bạn mèo không ? Vì ? Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét học Khen em học tốt - Dặn HS nhà học thuộc thơ Chuẩn bị sau Ngôi nhà ……………… ………………………………… ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tập đọc NGƯỜI BẠN TỐT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ; bút chì, liền đưa, sửa lại, ngắn, ngượng nghịu Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu - Hiểu nội bài: Nụ Hà người bạn tốt, giúp bạn hồn nhiên chân thành - Trả lời 1, câu hỏi ( SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc Giáo dục tình bạn tốt cho HS II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát : " Lớp kết đoàn" Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu * Giới thiệu tranh tập đọc hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hơm ta học : “ Người bạn tốt” Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ; bút chì, liền đưa, sửa lại, ngắn, ngượng nghịu Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: * GV đọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs - HS theo lời đọc GV luyện đọc b Luyện đọc + Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Tìm tiếng từ khó đọc ? - HD HS đọc - GV sửa lỗi phát âm cho HS - Cho HS tìm ghép từ "Ngượng nghịu" + Luyện đọc câu: - Cho HS đọc nhiều lần câu đề nghị Hà câu trả lời Cúc - HD đọc câu: "Hà thấy … lưng bạn" câu "Cúc đỏ mặt… Cảm ơn Hà" Chú ý ngắt sau dấu phẩy - GV sửa lỗi phát âm cho HS + Luyện đọc đoạn, bài: - Luyện đọc đoạn 1: từ "Trong vẽ… đưa bút cho Hà" - Luyện đọc đoạn 2: Chú ý ngắt sau dấu chấm, dấu phẩy - Luyện đọc - Cho lớp đọc ĐT * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng * Ơn vần ut, uc: ? Tìm tiếng có vần uc, ut Tên GV - liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu - HS đọc Cn, N lớp - HS thực hành đồ dùng - HS đọc Cn, lớp - HS đọc theo cách phân vai nhóm, chia sẻ trước lớp (1 em) đóng người dẫn chuyện, em đóng vai Hà, em đóng vai Cúc, em đóng vai Nụ - HS đọc CN, N - HS đọc - Lớp đọc ĐT - HS nghe yêu cầu 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Cho HS thi tìm nhanh tiếng có vần uc, ut Năm học: 2017- 2018 - HS thi tìm nhanh tiếng có vần uc, ut nêu - Cúc, bút ? Nói câu có tiếng chứa vần uc, ut - Nói câu chứa tiếng có vần uc, ut - Gọi HS đọc câu mẫu SGK - Hai trâu húc - Tìm tiếng có chứa vần uc, ut câu Kim ngắn mẫu ? Kim dài phút - Húc, phút - Gọi HS nói câu chứa tiếng có vần uc, ut - HS nói câu chứa t có vần uc, ut trước lớp trước lớp - GV lớp nhận xét + Hoa cúc nở vào mùa thu + Kim phút chạy nhanh kim TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội bài: Nụ Hà người bạn tốt, giúp bạn hồn nhiên chân thành - Trả lời 1, câu hỏi ( SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp c- Tìm hiểu đọc : * Tìm hiểu đọc: - GV đọc mẫu toàn lần * Tìm hiểu đọc: - Gọi HS đọc đoạn - 2, HS đọc ? Hà hỏi mượn bút, giúp hà ? - Hà hỏi mượn bút, Cúc từ chối, Nụ cho Hà mượn - Gọi HS đọc đoạn - 2, HS đọc - Bạn giúp Cúc sửa dây đeo cặp ? - Hà tự đến giúp cúc sửa dây đeo cặp - Gọi HS đọc - 2, HS đọc - Em hiểu người bạn tốt ? - Người bạn tốt người sẵn sàng giúp đỡ bạn Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Đọc diễn cảm lại văn *GV đọc diễn cảm lại thơ - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động - Cho HS đọc đoạn , nhóm lớp - Thi đọc nhóm * Luyện nói: - Gọi HS đọc tên chủ đề luyện nói ? - Kể người bạn tốt em - Cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm, kể - HS luyện nói nhóm đơi, chia với người bạn tốt sẻ trước lớp kể với người bạn tốt dựa vào gợi ý - Một số nhóm dựa vào thực tế kể với người bạn tốt Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A + GV gợi ý: - Trời mưa Tùng rủ Tuấn khoác áo mưa - Hải ốm Hoa đến thăm mang theo chép giúp bạn - Tùng có chuối Tùng mời quân ăn - Phương giúp Liên học ôn Hai bạn điểm 10 - GV định số nhóm kể người bạn tốt trước lớp Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Gọi HS đọc lại - GV nhận xét tiết học: Khen em học tốt - Dặn HS học Chuẩn bị : Ngưỡng cửa Năm học: 2017- 2018 - Học sinh đọc lại ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Chính tả MÈO CON ĐI HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại dòng đầu thơ: "Mèo học" 24 chữ khoảng từ 10 đến 15 phút - Điền chữ r, d, gi ; vần in, iên vào chỗ trống - HS làm tập (2 ) a b Kĩ năng: Rèn HS kĩ nhìn chép sách bảng lại dòng đầu thơ: "Mèo học" 24 chữ khoảng từ 10 đến 15 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Rửa mặt mèo” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, - Nhìn bảng đọc đoạn chép chia sẻ trước lớp - 2,3 HS nhìn bảng đọc khổ thơ - Thảo luận nhóm đơi tìm - u cầu đọc lại tiếng dễ viết sai tiếng khó viết -HS nhẩm viết bảng con: be toáng, chữa lành, kiếm cớ -1 HS đọc - HS viết vào Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết Nhìn sách bảng, chép lại dòng đầu thơ: "Mèo học" 24 chữ khoảng từ 10 đến 15 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - Chép vào - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô, chữ đầu câu thơ HS viết hoa - Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối -HS đổi vở, sốt lỗi, gạch chân chữ sai viết chì - Chấm vở, chữa lỗi cho HS - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 rút kin h nghiệm Điền vần iêu hay yêu; chữ c hay k vào chỗ trống * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp + Điền r, d hay gi ? - HS đọc yêu cầu tập - Cho HS quan sát tranh, làm cá nhân - HS quan sát tranh, làm cá nhân, chữa bảng lớp - Chia sẻ trước lớp Thầy giáo dạy học Bé nhảy dây - Nhận xét, chốt lại đáp án Đàn cá rô lội nước - Cho HS đọc lại câu - HS đọc lại câu Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhắc lại nội dung tiết học - Nghe - Nhận xét tiết học Khen thưởng em học tốt - Dặn HS viết lại chữ viết sai chữ dòng vào ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -KĨ chun SĨI VÀ SĨC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh gợi ý tranh - Hiểu nội dung câu chuyện: Sóc vật thơng minh nên thoát nguy hiểm Kĩ năng: Rèn HS M1, M2 kĩ kể lại đoạn câu chuyện theo tranh gợi ý tranh rèn HS tự tin giao tiếp - HS M3, M4 kể toàn câu chuyện theo tranh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích môn Kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối 33 Trường Tiểu học Tên GV Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 * Cách thực hiện: - GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nghe - kể: (3 phút) * Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động lớp - GV kể chuyện lần - GV kể chuyện lần 2, kết hợp cho hs xem tranh HS lắng nghe * Hướng dẫn HS kể lại đoạn theo tranh - GV treo tranh 1: HS nghe xem tranh, thảo luận + Tranh vẽ gì? nhóm trả lời câu hỏi - Tiến hành tương tự với tranh khác - Tranh vẽ sóc chuyền cành bị rơi trúng đầu lão sói ngái ngủ Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút) * Mục tiêu: Kể lại đoạn truyện theo tranh gợi ý tranh - Hiểu nội dung câu chuyện: Sóc vật thơng minh nên nguy hiểm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Cho HS kể lại đoạn dựa vào tranh - HS kể lại đoạn dựa vào tranh + Tranh 2, 3, cách hướng dẫn tương tự T1 - HS kể lại chuyện theo HD - Cho HS kể theo đoạn nhóm - HS Kể theo đoạn nhóm - Tổ chức cho HS thi kể đoạn câu - HS thi kể đoạn câu chuyện chuyện - Cho HS M3, M4 kể lại toàn câu - HS kể lại toàn câu chuyện chuyện * Lưu ý: HS M1, M2 kể lại đoạn câu chuyện HS M3, M4 kể lại toàn chuyện Hoạt động tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: (7’) - Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Sói Sóc người thơng minh ? - Sóc người thông minh - Hãy nêu việc chứng tỏ thơng minh - Khi Sói hỏi, Sóc hứa trả lời đó? đòi thả trước, trả lời sau Nhờ sóc khỏi nanh vuốt sói sau trả lời Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhắc lại nội dung câu chuyện? - HS nhắc lại nội dung câu chuyện - Nhận xét tiết học - Dặn dò nhà kể lại chuyện cho người thân nghe - Xem trước chuyện: Dê nghe lời mẹ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2017- 2018 Tên GV 35 Trường Tiểu học ... thứ, ngày, tháng tờ lịch bóc hàng ngày - Bước đầu làm quen với lịch học tập tuần - Học sinh làm tập 1, 2, Tên GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 Kĩ năng: Rèn HS... chơi, TD… 67 - = 60 15 - 12 =3 ? Tiết tốn hơm học gì? - GV nhắc lại nội dung tiết học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp – Lớp 1A - Nhận xét tiết học Năm học: 2 017 - 2 018 ... tờ giấy - Học sinh cắt dán nan giấy màu.Trong lúc học sinh thực làm ,giáo - HS thực hành giấy viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học sinh M1 hoàn thành nhiệm vụ  Lưu ý: HS M1, M2 cắt dán nan giấy

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)

 • 3. Hoạt động thực hành: (3 phút)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

 • 2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

 • 2. Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

Tài liệu liên quan