0

Tuần 30 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

42 1,494 75

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2018, 07:37

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 30 Thứ hai ngày 02 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét- xi-ca, in-tơ-nét, lần lượt, … - Hiểu ND: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể tình hữu nghị quốc tế đoàn cán Việt Nam với HS trường tiểut học Lúc - xăm - bua ( Trả lời CH SGK) - Kể chuyện: Dựa vào trí nhớ gợi ý SGK HS kể lại tồn câu chuyện lời YC kể tự nhiên, sinh động, thể nội dung Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Lúc-xăm-bua, sưu tầm, đàn-tơ-rưng, In-tơ-nét, hoa lệ, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa, gợi ý sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS hát bài: “Trái đất chúng mình” - Giáo viên giới thiệu -> Giáo viên ghi tựa lên bảng - Lớp hát tập thể - Lắng nghe, học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét- xi-ca, in-tơ-nét, lần lượt, … - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ:Lúc-xăm-bua, sưu tầm,đàn-tơ-rưng, In-tơ-nét, hoa lệ, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ -GV đọc - Học sinh lắng nghe, theo dõi + Chú ý cách đọc với giọng kể cảm động, nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ thể tình cảm thân thiết thiếu nhi Lúc –xăm-bua, với đoàn cán V.Nam b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: Lúc-xăm-bua, Mơ-ni-ca, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Giét- xi-ca, in-tơ-nét, lần lượt, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Chia đoạn (3 đoạn, ) - Giải nghĩa từ: Lúc-xăm-bua, sưu tầm, đàn-tơrưng, In-tơ-nét, hoa lệ, + Đã đến lúc chia tay.// Dưới tuyết bay mịt mù, / em đứng vẫy tay chào lưu luyến,/ xe chúng tơi/ khuất hẳn dòng người / xe cộ tấp nập / thành phố châu Âu hoa lệ,/ mến khách.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ: hoa lệ + TP.HCM thật hoa lệ ánh đèn ban đêm… - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét +Học sinh đọc cá nhân - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương +HS tham gia thi đọc nhóm -Hs bình chọn bạn thể giọng g Đọc toàn đọc tốt - Yêu cầu lớp đọc đồng -Lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể tình hữu nghị quốc tế đoàn cán Việt Nam với HS trường tiểut học Lúc - xăm - bua (TL câu hỏi SGK) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả - Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi lời câu hỏi : + Đến thăm trường tiểu học Lúc- + Tất HS lớp 6A giới thiệu xăm-bua đoàn cán ta gặp điều tiếng Việt, hát tặng hát tiếng bất ngờ thú vị ? Việt, trưng bày vẽ Quốc Kì Việt Nam Nói từ thiêng liêng Việt Nam, Hồ Chí Minh,… + Vì bạn lớp A nói tiếng + Vì giáo lớp Việt Nam Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 việt có nhiều đồ vật Việt Nam ? thích Việt Nam Cô dạy em tiếng Việt Nam, … + Các em muốn nói với bạn HS + Rất cảm ơn bạn yêu quý Vnam câu chuyện ? + Cảm ơn tình thân ái, hữu nghị bạn ( ) - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể tình hữu nghị quốc tế đoàn cán Việt Nam với HS trường tiểut học Lúc - xăm – bua - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết thể lòng mến khách, tình cảm nồng nhiệt thiếu nhi Lúc-xăm-bua, *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe + Đọc đoạn văn: - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm + Đã đến lúc chia tay.// Dưới giọng đọc Nhấn giọng từ ngữ tuyết bay mịt mù, / em đứng thể tình cảm thân thiết thiếu nhi Lúc – vẫy tay chào lưu luyến,/ xe xăm-bua, với đoàn cán V.Nam Thể chúng tôi/ khuất hẳn dòng lòng mến khách, tình cảm nồng nhiệt người / xe cộ tấp nập / thành thiếu nhi Lúc-xăm-bua phố châu Âu hoa lệ,/ mến khách.// - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét + HS đọc theo YC - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - nhóm thi - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Giáo viên nhận xét chung lớp - HS thi đọc đoạn bình chọn học sinh đọc tốt - Lớp lắng nghe, nhận xét Lưu ý: -Bình chọn bạn đọc hay - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Dựa vào trí nhớ gợi ý SGK HS kể lại tồn câu chuyện lời mình, thể lòng mến khách, tình cảm nồng nhiệt thiếu nhi Lúc-xăm-bua - YC kể tự nhiên, sinh động, thể nội dung * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: + Câu chuyện kể theo lời ai? + Theo lời thành viên đoàn cán Việt Nam + Cho HS đọc gợi ý sgk trang 99 + Hai em nhìn bảng đọc lại câu hỏi + Gv lưu ý HS : cần nhớ nội dung gợi ý Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp đoạn truyện đặt tên cho nội dung đoạn -Bài YC ? * Hướng dẫn HS kể chuyện theo gợi ý sgk - Gợi ý học sinh đọc gợi ý kết hợp với nội dung sgk trang 98,99 để kể đoạn truyện +Yêu cầu HS đọc gợi ý + Đọc nội dung đoạn truyện - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu chuyện theo lời kể *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể Năm học 2017 - 2018 -> Đọc gợi ý kết hợp nội dung đọc đặt tên - Kể truyện lời - Cả lớp đọc thầm gợi ý kết hợp nội dung đoạn trang 98, 99 sgk để kể lại câu chuyện + HS đọc gợi ý + Đọc nội dung đoạn -Lắng nghe (Lưu ý nhập vai để kể truyện, ) - HS M4 kể theo gợi ý +Lắng nghe - Học sinh kết hợp gợi ý, trí nhớ nội dung đoạn truyện tập kể b HD HS kể chuyện nhóm +HS kể chuyện cá nhân - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể - GV nhóm quan sát HS kể chuyện chuyện + HS kể nhóm *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 + Một em dựa vào câu hỏi gợi ý kể mẫu c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp đoạn 1, đoạn 2, - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp +Cả lớp GV nhận xét, bình chọn bạn +3HS kể trước lớp kể hay - > Lớp bình chọn người kể hay - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hãy nêu ND câu chuyện? - HS nêu - Về kể chuyện cho người thân nghe - Lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước - Lắng nghe thực “Một mái nhà chung” Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cộng số có đến chữ số ( có nhớ) - Giải tốn hai phép tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật - Làm BT (cột 2,3), 2, Kĩ năng: rèn kĩ cộng số có đến chữ số ( có nhớ) Thái độ: GD HS cẩn thận, chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi Bắn tên -Nội dung chơi phép cộng số -HS tham gia chơi - Lớp theo dõi phạm vi 100 000: Tính 18 257 + 64 439 2475 + 6820 37092 + 35864 56819 + 6546 ( ) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động thực hành: (28 phút) * Mục tiêu: - Biết cộng số có đến chữ số ( có nhớ) - Giải tốn hai phép tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật - Làm BT (cột 2,3), 2, * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi - Yêu cầu HS giải thích cách làm: - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống cách làm đáp án đúng: thành BT 52379 29107 *GV củng cố cộng số có đến + 38421 + 34693 ( ) chữ số ( có nhớ) 90800 63800 b Bài tập 2: Làm việc cá nhân - nhóm đôi – Cả - HS nêu yêu cầu tập Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý HS M1 * GV củng cố cách tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật Năm học 2017 - 2018 + HS làm cá nhân + HS làm nhóm- trao đổi KT kết + HS thống KQ chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * Dự kiến KQ Bài giải Chiều dài hình chữ nhậ là: x = (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (6+3) x = 18 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: x = 18 (cm2) c Bài tập Làm việc cặp đôi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm N2 +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ KQ làm *GV kết luận -> củng cố iải tốn hai phép tính ĐS: 18cm; 18cm2 - HS nêu yêu cầu tập - Trao đổi nhóm đơi=> thống KQ - số cặp chia sẻ kết trước lớp, lớp bổ sung: Dự kiến kết quả: Bài giải Cân nặng mẹ là: 17 x = 51 (kg) Cân nặng hai mẹ là: 17 + 51 = 68 (kg) Đáp số: 68 kg µBài tập PTNL: Bài tập cột (M3+M4): - HS nêu yêu cầu tập -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -HS tự làm vào kết -HS báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: Phép -Lắng nghe, thực trừ số phạm vi 100 000 - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI (T.1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Cây trồng, vật nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm tạo niềm vui cho người, cần chăm sóc, bảo vệ Thái độ: + Học sinh có ý thức chăm sóc trồng, vật ni + Đồng tình ủng hộ việc chăm sóc trồng, vật ni Phê bình, khơng tán thành hành động khơng chăm sóc trồng, vật ni Hành vi: + Thực chăm sóc trồng, vật ni + Tham gia tích cực vào hoạt động chăm sóc trồng, vật ni II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: + Giấy khổ to, bút dạ, tranh ảnh + Phiếu thảo luận nhóm, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Cá vàng (hai vây xinh xinh, cá vàng - Học sinh hát tập thể bơi bể nước, ) - HSTL - Bài hát có nội dung gì? - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - HS biết: Cây trồng, vật nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm tạo niềm vui cho người, cần chăm sóc, bảo vệ *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Yêu cầu học sinh chia thành nhóm thảo + Học sinh chia thành nhóm, luận tranh trả lời câu hỏi: nhận tranh vẽ, thảo luận Trong tranh, bạn nhỏ làm gì? trả lời câu hỏi Làm có tác dụng gì?  Tranh Vẽ bạn nhỏ bắt sâu cho trồng ->Tranh Bạn nhỏ cho đàn gà ăn, cho ăn đàn gà mau lớn ->Tranh Các bạn nhỏ tưới nước cho non trồng, Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 giúp thêm khỏe mạnh, cứng cáp ->Tranh Bạn gái tắm cho đàn lợn Nhờ vậy, đàn lợn sẽ, mát mẻ, chóng lớn Cây trồng, vật ni có lợi ích + Cây trồng, vật nuôi thức ăn, người cung cấp rau cho Với trồng, vật ni ta phải làm gì? +Chúng ta cần chăm sóc trồng, vật ni =>Gv kết luận: + Các tranh cho thấy bạn nhỏ + Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung chăm sóc trồng, vật ni gia đình + Cây trồng, vật nuôi cung cấp cho người thức ăn, lương thực, thực phẩm cần thiết với sức khỏe + Để trồng, vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh phải chăm sóc chu đáo trồng, vật ni *Việc 2: Thảo luận nhóm cách chăm sóc trồng, vật nuôi + Yêu cầu học sinh chia thành nhóm, thành + Học sinh chia thành nhóm thảo viên nhóm kể tên vật ni, luận theo hướng dẫn hoàn trồng gia đình nêu việc thành báo cáo nhóm làm để chăm sóc vật /cây trồng nêu việc nên tránh trồng, vật nuôi Ý kiến thành viên ghi vào báo cáo Tên vật Những việc Những việc Cây Những việc Những nuôi em làm để nên tránh trồng em làm để việc nên chăm sóc để bảo vệ chăm sóc tránh để bảo vệ + Yêu cầu nhóm dán báo cáo nhóm + Các nhóm dán báo cáo lên bảng lên bảng theo nhóm - Nhóm 1: Cây trồng - Nhóm 2: vật ni + u cầu nhóm trình bày kết nhóm + Đại diện nhóm trình bày => Rút kết luận: + Các nhóm khác theo dõi, bổ + Chúng ta chăm sóc trồng, vật ni sung cách bón phân, chăm sóc, bắt sâu bỏ già, cho vật ăn, làm chỗ ở, tiêm thuốc phòng bệnh + Được chăm sóc chu đáo, trồng vật nuôi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 phát triển nhanh Ngược lại khô héo, dễ chết, vật ni gầy gò, dễ bệnh tật - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK - HS đọc phần ghi nhớ SGK 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) Hướng dẫn thực hành Yêu cầu học sinh nhà quan sát thực hành chăm sóc trồng, vật ni, ghi chép lại việc em làm theo mẫu sau: Nhà em có vật ni Những việc em, gia đình em làm để chăm sóc vật Nhà em có trồng Những việc em, gia đình em làm để chăm sóc trồng - Dặn HS nhà C.bị bài: Chăm sóc trồng, vật ni –Tiết - Giáo viên nhận xét tiết học Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập đọc MỘT MÁI NHÀ CHUNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: lợp nghìn biếc, rập rình, lợp hồng, rực rỡ, tròn vo - Biết ngắt nghĩ sau dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND: Mỗi vật có sống riêng có mái nhà chung trái đất Hãy yêu , bão vệ giữ gìn ( Trả lời CH 1, 2, 3; thuộc khổ thơ đầu - HS khá, giỏi trả lời CH Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu kĩ ngắt nghĩ sau dòng thơ, khổ thơ - Hiểu nghĩa từ khó bài: dím, gấc, cầu vòng, 3.Thái độ: II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát : Con chim hay hót - Hát tập thể - TBHT điều hành + Gọi đọc “Cuộc gặp gỡ Lúc- - Thực theo YC: +2 em lên tiếp nối đọc “Cuộc gặp gỡ xăm-bua” Lúc-xăm-bua” - Nêu lên nội dung +Yêu cầu nêu nội dung - Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc - GV nhận xét chung - HS lắng nghe - HS theo dõi SGK, quan sát tranh -Quan sát, ghi vào minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đơi Cả lớp a GV đọc tồn *Đọc mẫu - GV đọc giọng vui, hồn nhiên, thân - Học sinh lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: lợp nghìn - Nối tiếp đọc câu Mỗi em biếc, rập rình, lợp hồng, rực rỡ, tròn đọc dòng thơ vo - GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ) - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó: * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ lợp nghìn biếc, rập rình, lợp hồng, rực sau dấu câu rỡ, tròn vo, Mái nhà chim // Lợp nghìn biếc // Mái nhà cá // Sóng xanh rập rình // (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt nhịp dòng thơ HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn - Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc nhó - GV chia đoạn ( khổ thơ) - Gọi HS đọc khổ thơ trước lớp - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ theo - Nối tiếp đọc khổ thơ (6 khổ/6 Hs) nhịp thơ kết thúc câu - Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ - Nhận xét - Tìm hiểu nghĩa từ SGK bài: dím, gấc, cầu vòng, - Đặt câu với từ: cầu vòng, *Đọc đoạn nhóm Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Lưu ý từ viết từ l/n, dấu hỏi/ dấu ngã HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang *Lưu ý nhưa lời thơ để tự viết vào vở, (đọc nhẩm cụm) viết cho đúng,đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết vào - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày - HS viết vào (nhớ - viết) (HS M1 ) - GV quan sát giúp đỡ học sinh M1 Lưu ý: - Tư ngồi, cách cầm bút,tốc độ viết, điểm đặt bút dừng bút nét cong, nét khuyết, độ rộng chữ, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh sốt lỗi - Học sinh chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Làm b.tập 2a biết phân biệt điền vào chỗ trống phụ âm dễ lẫn ch/tr êt / êch *Cách tiến hành: HĐ cá nhân-> nhóm -> Chia sẻ trước lớp Bài 2a: - Cho học sinh đọc yêu cầu - HS đọc YC - Yêu cầu lớp đọc thầm tập - HS làm cá nhân-> trao đổi - Tổ chức chơi trò chơi tiếp sức nhóm (phiếu) - Mời nhóm nhóm em lên bảng thi làm - nhóm lên bảng thi tiếp sức, tiếp sức lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng * GV tổng kết *Dự kiến KQ: - YC em nhắc lại yêu cầu viết + Ban trưa – trời mưa – hiên che – không chịu tả - em đọc lại khổ thơ sau Giáo viên: 28 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 điền đủ , từ * BT.PTNL( HSM3 +M4) Bài tập 2b -Phát phiếu học tập - GV kiểm tra KQ làm HS - HS đọc YC -HS thực YC vào phiếu -Báo cáo KQ với GV +2 em đọc lại đoạn văn sau điền đủ vần êt /êch HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học Xem trước tả sau: Bác sĩ Y-ec-xanh - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe thực Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: -HS biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn Biết trừ số có đến chữ số ( Có nhớ) giải tốn phép trừ -HS làm BT 1, 2, 3, 4a Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ trừ nhẩm số tròn chục nghìn giải tốn phép trừ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Bảng phụ viết tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Giáo viên: Hoạt động trò 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Gọi thuyền -HS tham gia chơi -TBHT điều hành + Nội dung chơi T/C Tiền Việt Nam (…) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Tuyên dương - Tổng kết T/C -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: ( 28 phút) * Mục tiêu: - HS biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn Biết trừ số có đến chữ số ( Có nhớ) giải toán phép trừ -HS làm BT 1, 2, 3, 4a * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bài tập 1: Làm việc lớp - Treo bảng phụ gọi HS đọc tập -2 HS đọc YC - GV yêu cầu HS làm cá nhâ n - Cá nhân-> chia sẻ trước lớp -> HS em nêu miệng kết -> Thống KQ tính nhẩm 60000 – 30000 = 30000 100000 – 40000 = 60000 ( ) - Gọi HS khác nhận xét bạn -HS lớp theo dõi nhận xét bạn - GV nhận xét đánh giá, củng cố nhẩm số tròn chục nghìn Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - Gọi HS đọc YC bài: -2 HS nêu yêu cầu tập -YC HS làm - HS làm vào - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết - Giáo viên gọi HS nhận xét, đánh giá - HS khác nêu kết nêu cách đặt tính, cách tính => GV củng cố đặt tính cách tính -Thống cách làm đáp án Bài tập 3: HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N6) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba -HS thực theo YC bước kĩ thuật khăn trải bàn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng Tóm tắt M1 hồn thành BT Có : 23560 lít - GV lưu ý động viên số HS M1 Đã bán: 21800 lít tương tác, chia sẻ với nhóm Còn lại : ? lít * GV củng cố kĩ so sánh hình Bài giải Só lít mật ong lại là: Bài tập Làm việc cá nhân – Cặp đôi 23560 – 21800 = 1760 (l) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập Đ/S: 1760 l mật ong - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS nêu yêu cầu tập Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *GV giúp HS M1 hoàn thành BT *GV KL : Số cần điền vào ô trống -HS thực theo YC - HS đại diện nhóm lên chia sẻ KQ, -Hs lớp nhận xét, YC bạn giải thích cách làm Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập chung - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn VIẾT THƯ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp HS viết thư ngắn cho bạn nhỏ nước dựa theo gợi ý *Kĩ sống: Rèn cho HS kỹ giao tiếp Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết, kĩ giao tiếp Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết gợi ý viết thư (trong SGK) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp nghe hát “Bức thư đầu tiên” - Lớp hát tập thể -YC 2HS đọc văn kể lại trận thi đấu thể - 2HS thực theo YC thao (tiết TLV tuần 29) - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên - Lắng nghe bảng: Viết thư - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Hs nắm nội yêu cầu đề *Cách tiến hành Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc : HD học sinh viết thư Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi-> lớp Bài 1: - Gv gọi HS nêu tập - Hs đọc yêu cầu tập-> lớp đọc thầm theo - GV gợi ý cho HS em viết thư cho - HS lắng nghe GV giải thích yêu người bạn nước mà em biết qua cầu BT đọc báo, nghe đài, qua tập đọc người bạn tưởng tượng Cần nói rõ bạn người nước - 1HS đọc lại - ND thư cần thể hiện: - Nghe + Mong muốn làm quen, bày tỏ tình thân - GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày thư - TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung Lưu ý: + M1+M2 khuyến khích Hs chia sẻ trước lớp HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - Giúp HS viết thư ngắn cho bạn nhỏ nước dựa theo gợi ý *Cách tiến hành Việc 2: Làm Hoạt động cá nhân -> lớp - Nêu yêu cầu ( bảng phụ ) + GV quan sát, HD học sinh viết +Yêu cầu HS viết vào + Quan sát, giúp đỡ HS M1 hoàn thiện viết -TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung - Gọi số HS đọc thư viết trước lớp - GV lớp nhận xét thông báo: cách dùng từ - GV HS nhận xét bổ sung lời kể, diễn đạt - Giáo viên HS bình chon, khen ngợi, *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) Giáo viên: - Hs nêu yêu cầu -Hs viết vào - Hs đọc thư - Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung - Bình chọn thư viết tốt -Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG VỚI HOA HOẶC CỜ I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: Kiểm tra thể dục phát triển chung với cờ hoa Yêu cầu thực ĐT mức độ tương đối xác, nhịp Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ: Sân bãi, bàn ghế ngồi kiểm tra chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập đảm bảo an toàn luyện tập - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi; Tung bóng tay, bắt bóng hai tay III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học 1./Phần mở đầu : - Nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Tập thể dục phát triển chung: lần liên hoàn x nhịp - Hướng dẫn tập hợp, nhắc nhớ nội quy tiết kiểm tra - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động (TB.TDTT điều hành) - Đi theo nhịp vừa vừa hát 2/Phần : - Yêu cầu lớp chia thành tổ để GV kiểm tra thể dục phát triển chung ( động tác ) - Lớp tập theo hàng ngang - Mỗi đợt kiểm tra từ đến HS lên thực động tác thể dục với cờ hoa - Chấm điểm theo hai mức hoàn thành tốt chưa hồn thành * Chơi trò chơi “ Ai kéo khỏe” -GV hướng dẫn chơi -TB TDTT hành-> HS tham gia chơi -Tổng kết Giáo viên: 33 Định lượng Đội hình luyện tập 2phút     x GV 16 phút     10phú t 5phút Trường Tiểu học: x GV Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu HS làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà thực lại động tác thể dục phát triển chung GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cộng, trừ số phạm vi 100.000 - Củng cố giải tốn hai phép tính toán rút đơn vị - HS làm đươc BT 1, 2, 3, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính cộng, trừ số phạm vi 100.000 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác u tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Nội dung tập ghi sẵn vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Giáo viên: Hoạt động trò 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Gọi thuyền +TBHT điều hành +Nội dung học cộng, trừ số -HS tham gia chơi phạm vi 100.000 ( ) -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá bạn nắm vững kiến thức cũ -Lắg nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ cộng, trừ phạm vi 100 000 - Rèn kĩ giải toán hai phép tính tốn rút đơn vị * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân - lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập: Tính nhẩm - 2HS nhắc lại -Nhắc lại cách tính giá trị biểu thức -GV yêu cầu HS nêu cách nhẩm nêu kết - Yêu cầu Hs tự làm HS làm cá nhân - Gọi Hs lên chia sẻ làm - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống cách làm đáp án thành BT a) 40 000 + 30 000 + 20 000 = 90 000 *GV củng cố cộng, trừ nhẩm b) 40 000 + (30 000 + 20 000) = 90 000 phạm vi 100 000 c) 60 000 – 20 000 – 10 000 = 30 000 d) 60 000 – (20 000 + 10 000) = 30 000 b Bài tập 2: Làm việc Cá nhân-Cặp đôi - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân- trao - HS làm cá nhân> đổi KT KQ - HS thống KQ chung đổi cặp đôi– chia sẻ 35820 92684 72436 57370 *GV củng cố cách đặt tính cách tính + 25079 - 45326 + 9508 - 6821 c Bài tập 3: 60899 47358 81944 50549 Làm việc cá nhân– lớp -HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân - GV yêu cầu HS làm cá nhân -HS nộp chấm ( ½ lớp) Giải tốn: - Gợi ý tìm hiểu nêu cách giải tốn - Rút kinh nghiệm, chữa ( sai) + Tìm xã Xn Hồ Xã Xn Mai Tóm tắt Xã Xn Phương: 68700 - GV chấm bài, đánh giá Xã X Hồ X Phương: 5200 Xã X.Mai: X.Hoà 4500 Xã Xuân Mai: ? Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài giải Số ăn Xuân Hòa là: 68700 + 5200 = 72900 (cây) Số ăn Xuân Mai là: 72900 – 4500 = 69400 (cây) Đ/S: 69400 Bài tập 4: Làm việc cá nhân - lớp -HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập + Đây toán thuộc dạng toán nào? - Rút đơn vị +Em làm để tìm - Tính số tiền mua com pa - Lấy số tiền com pa nhân số tiền mua com pa? số tiền com pa - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm cá nhân -> chia sẻ *Dự kiến KQ: ->GV củng cố giải toán rút đơn vị Bài giải Giá tiền compa 10 000 : = 2000 (đồng) Giá tiền compa 2000 x = 6000 (đồng) Đ/S: 6000 đồng Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau: Nhân -Lắng nghe, thực số có chữ số với số có chữ số - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ công LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN (T.3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm đồng hồ để bàn - Làm đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối - Với học sinh khéo tay: Làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ trang trí đẹp - Học sinh biết vận dụng kỹ gấp, cắt, dán để làm hồn chỉnh đồng hồ để bàn quy trình kỹ thuật 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Giáo viên : Mẫu đồng hồ để bàn giấy - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Cái đồng hồ tay -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm thành đồng -HS nêu: -HS nhận xét hồ để bàn? -> Kiểm tra ĐDHT - GV kiểm tra chuẩn bị HS - GV, N xét -> Kết nối nội dung - Ghi vào học Làm đồng hồ để bàn (T1) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cách làm đồng hồ để bàn - Làm đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối - Với học sinh khéo tay: Làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ trang trí đẹp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Củng cố lại cách làm đồng hồ để bàn + Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh - HS tương tác, chia sẻ-> điều hành TBHT-> HS NX bổ sung +TBHT điều hành +Dự kiến KQ học tập: + YC quan sát mẫu đồng hồ để bàn + Hãy nêu lại bước làm đồng hồ để bàn + Giáo viên nhận xét -Học sinh quan sát + Bước 1: Cắt giấy + Bước2: Làm phận đồng hồ + Bước 3: Làm thành đồng hồ hồn chỉnh + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm thành Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đồng hồ hoàn chỉnh - Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ; dán khung *Việc : Thực hành làm thành đồng hồ hoàn đồng hồ vào phần đế; … chỉnh Hoạt động cá nhân - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - Học sinh thực hành làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng + Học sinh khéo tay: - Giáo viên tổ chức cho học sinh trang trí trưng + Làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ bày sản phẩm trang trí đẹp + Yêu cầu HS đặt sản phẩm lên bàn - Học sinh trang trí + Gv kiểm tra sản phẩm trưng bày sản phẩm + GV đánh giá sản phẩm thực hành HS khen +Học sinh nêu lại ngợi để khuyến khích em làm sản phẩm bước làm đồng hồ để bàn đẹp - Bình chọn HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo, => GV đánh giá kết học tập HS Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm đồng hồ để -Học sinh nhắc lại bàn - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học -Lắng nghe tập, kết thực hành HS - Về nhà chuẩn bị giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, hồ dán - Ghi nhớ thực để tiết sau học “Làm quạt tròn ” (T.1) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS có khả năng: - Biết Trái Đất vừa tự quay quanh vừa chuyển động quanh Mặt Trời Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Trái Đất quanh quanh Mặt Trời 2.Kĩ năng: Kĩ sống: Rèn kỹ giao tiếp 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Hình sgk, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp nghe hát ( Trái đất - HS hát tập thể chúng mình) - GV gọi HS vào địa cầu nêu: cực -HS thực theo yêu cầu -HS nhận xét Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Kết nối nội dung học -Mở SGK, ghi 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Biết Trái Đất vừa tự quay quanh vừa chuyển động quanh Mặt Trời - Bước đầu nắm trái Đất tự quay quanh vừa chuyển động quanh Mặt Trời - Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Trái Đất quanh quanh Mặt Trời * Cách tiến hành *Việc 1: Thực hành theo nhóm + Bước GV chia lớp thành nhóm, yêu -Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ -> thống cầu quan sát hình SGK ? Trái Đất quay quanh trục theo KQ nhóm (Nhóm trưởng hướng chiều hay ngược chiều kim điều khiển) +HS nhóm quan sát hình đồng hồ? SGK,T114 + Bước Quay địa cầu theo chiều +HS nhóm quay địa cầu HD SGK quay Trái Đất quanh => GV vừa quay vừa nói : Trái đất khơng - Đại diện nhóm chia sẻ kết đứng yên mà ln ln tự quay quanh thảo luận nhóm mình theo chiều ngược với kim đồng - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung => Nhìn từ cực Bắc xuống trái đất hồ nhìn từ cực Bắc xuống * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp quay ngược chiều kim đồng hồ đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 2: Quan sát tranh theo cặp - Chỉ hướng chuyển động Trái Đất - Học sinh thảo luận N2 ghi kết quanh quanh Mặt Trời phiếu HT H3- SGK - T115 -> Chia sẻ YC HS quan sát hình SGK - T115 -> Thống KQ - Dự kiến ND chia sẻ: + Trái Đất tham gia đồng thời + Trái Đất tham gia đồng thời chuyển động? Đó chuyển động chuyển động Đó chuyển động nào? quanh chuyển động Nhận xét hướng chuyển động Trái Đất Trái Đất quanh Mặt Trời quanh quanh Mặt Trời - Từng cặp quan sát, cho xem => GV: Trái Đất đồng thời tham gia hướng CĐ Trái Đất quanh chuyển động chuyển động tự quay quanh chuyển động Trái Đất quanh quay quanh Mặt Trời Mặt Trời Việc 3: Trò chơi - Trái Đất quay Bước GV chia lớp làm nhóm, HD nhóm trưởng cách điều khiển nhóm - bạn: bạn vai Mặt Trời, bạn Bước Cho nhóm sân, phân vị trí vai Trái Đất HD chơi - Một vài cặp lên biểu diễn trước lớp Bước Biểu diễn trước lớp - HS khác nghe, nhận xét GVnhận xét cách biểu diễn HS 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý -Lắng nghe, thực thức tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Traí Đất hành tinh hệ Mặt Trời Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt - Tiếp tục phong trào “Đọc hay- Viết đẹp” II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Lớp đoàn kết” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 42 Trường Tiểu học: ... vào bảng lớp, chia sẻ - Cả lớp viết từ khó vào bảng - Học sinh đọc - Nhận xét viết bảng học sinh Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên gạch chân từ cần lưu... cầu học sinh làm báo cáo kết - GV chốt kiến thức HS đọc nhẩm YC + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh. .. 100 000: Tính 5 137 9 +37 421 2 135 7 + 4208 530 2 8 + 18 436 231 54 + 31 028 ( ) + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá - Kết nối nội dung học Giáo viên: 15 Hoạt động trò -Lắng nghe, thực theo lệnh TBHT -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 30 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan