0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án quận kiến an

111 216 0
  • Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án quận kiến an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2018, 12:29

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Đào Văn Tuấn tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, thông tin khoa học cần thiết giúp tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới nhà nghiên cứu chuyên môn, cán Ban quản lý dự án quận Kiến An nhiệt tình giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Do hạn chế trình độ chun mơn, thời gian có hạn nên nội dung luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận lời bảo thầy, đóng góp ý kiến nhà chuyên môn, đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hoàn thiện kiến thức Xin chân thành cảm ơn! Học viên: Đồng Xuân Đức i Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hải Phòng, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đồng Xuân Đức Học viên: Đồng Xuân Đức ii Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 Dự án đầu tư Khái niệm, đặc trưng dự án đầu tư Mục đích yêu cầu dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại dự án 1.2.3 Trình tự thực dự án đầu tư xây dựng 13 1.2.4 Nội dung dự án đầu tư xây dựng cơng 16 trình 1.3 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 19 1.3.1 Khái niệm quản lý dự án 19 1.3.2 Trình tự cơng việc hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 19 1.3.3 Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng 36 1.4 Hệ thống văn pháp lý hành liên quan đến hoạt động quản lý dự án 38 Kết luận chương 39 Học viên: Đồng Xuân Đức iii Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN 41 2.1 Vị trí địa lý, sở hạ tầng, kinh tế xã hội quận Kiến An – TP Hải Phòng 2.1.1 Vị trí địa lý, đặc điểm địa 41 41 hình 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội, sở hạ tầng 42 2.2 Tình hình thực dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn quận Kiến An năm gần 44 2.2.1 Thống kê tình hình thực số dự án, hạng mục cơng trình đầu tư xây dựng địa bàn Kiến An năm gần 44 2.2.2 Nhận xét chung dự án thực quận Kiến An 50 2.3 Công tác quản lý dự án với dự án “Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh ” 2.3.1 Giới thiệu chung dự án 50 50 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Tổ chức thoát nước xử lý nước thải khu vực dự án 56 Phương án kết cấu cơng trình 60 Tình hình thực dự án 66 Kết luận chương 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNGTÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 71 3.1 3.2 Tình hình thực trạng Ban quản lý dự án quận Kiến An 71 Một số giải pháp nâng cao lực quản lý dự án Ban quản lý dự án quận Kiến An 72 3.2.1 Xây dựng hồn thiện mơ hình ban quản lý dự án 72 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 82 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập thiết kế vẽ thi công – dự tốn xây dựng cơng trình 84 3.2.4 Nâng cao cơng tác kiểm sốt tổng tiến độ thực dự án, tiến độ nội dung công việc dự án 86 3.2.5 Quản lý công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu 88 Học viên: Đồng Xuân Đức iv Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ 3.2.6 Quản lý rủi ro dự 90 án 3.2.7 Nâng cao kiểm tra, giám sát cơng tác đảm bảo an tồn lao động 93 3.2.8 Nâng cao giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng 94 3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án Dự án “Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh” 96 3.3.1 Thực điều chỉnh dự án 96 3.3.2 Nâng cao giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng 96 3.3.3 Xây dựng hồn thiện quy trình vận hành dự án 97 Kết luận chương 98 Kết luận kiến nghị 99 Các tài liệu tham khảo 102 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu bảng,biểu 1.1 Dự án quan trọng quốc gia Học viên: Đồng Xuân Đức v Trang Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 Luận văn thạc sỹ Dự án nhóm A Dự án nhóm B Dự án nhóm C Nội dung công việc giai đoạn dự án Nội dung dự án đầu tư xây dựng cơng trình Một số dự án, cơng trình đầu tư xây dựng thực địa bàn quận Kiến An thời gian gần Giá trị nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm Học viên: Đồng Xuân Đức vi 10 11 14 17 45 52 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ, sơ đồ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Tên hình vẽ Trang Trình tự thực dự án đầu tư xây dựng Trình tự thực cơng việc cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Phương pháp xác định tổng mức đầu tư Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Hình thức Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành, Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Hình thức Ban quản lý dự án ĐTXD dự án Thoát nước xử lý cho làng nghề Tràng Minh Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải Mơ hình hoạt động ban quản lý dự án cấp huyện Mơ hình hoạt động Phòng Kế tốn Hoạt động chức chun mơncủa Phòng Dự án Hoạt động chức chun mơn Phòng Kế 13 hoạch kỹ thuật Quản lý tiến độ giai đoạn chuẩn bị dự án theo sơ đồ mạng Các rủi ro điển hình bắt nguồn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Học viên: Đồng Xuân Đức vii 20 34 36 37 37 56 57 73 76 78 81 87 93 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Kiến An địa phương có lợi cửa vào thành phố, nhịp cầu nối liền nông thôn thành thị, điểm nút nối liền giao thông từ tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình với trung tâm thành phố Hải Phòng Trong năm gần đây, quan tâm thành phố, quận Kiến An đầu tư xây dựng số sở hạ tầng nâng cấp tuyến đường Trường Chinh, Trần Nhân Tông, Phan Đăng Lưu, xây dựng phát triển trường Đại học Hải Phòng nâng cấp cải tạo số trường học, trung tâm y tế địa bàn quận Cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng việc nâng cao lực, hiệu công tác quản lý dự án quan trọng; dự án có thành cơng, cơng trình đưa vào sử dụng tiến độ hay tiết kiệm, tránh lãng phí vốn đầu tư hay khơng cơng tác quản lý dự án đóng vai trò việc mang lại thành cơng dự án Chính vậy, để nắm bắt sâu sắc cơng tác quản lý dự án, góp phần mang lại thành công nâng cao lực quản lý dự án đầu tư xây dựng, em chọn đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án quận Kiến An” Mục đích nghiên cứu: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án quận Kiến An” mục đích nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý dự án, tiết kiệm chi phí đầu tư, giúp dự án nhanh chóng đưa vào sử dụng phát huy hiệu cao Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Các dự án Ủy ban nhân dân quận Kiến An làm chủ đầu tư với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực năm gần quận Kiến An Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê, tổng hợp: tổng hợp, thu thập tài liệu dự án Học viên: Đồng Xuân Đức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ thực địa bàn quận Kiến An năm gần - Phương pháp phân tích: Đánh giá kết thực dự án, sâu vào phân tích nghiên cứu số nội dung công việc công tác quản lý dự án để từ đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến kết thực dự án Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nước ta nhiều bất cập, tình trạng đầu tư dàn trải dẫn đến kéo dài dự án, hiệu thấp Bên cạnh tượng tiêu cực cơng tác đấu thầu, tình trạng chất lượng cơng trình, thất lãng phí gây xúc xã hội Từ thực tiễn đó, việc phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng đơn vị ban quản lý dự án cấp huyện nghiên cứu đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án nói chung, Ban quản lý dự án quận Kiến An cần thiết Việc nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao nhận thức, lực quản lý dự án đầu tư xây dựng, đạt hiệu tốt số công việc giai đoạn thực dự án, từ mang lại hiệu tốt thành công cho dự án đầu tư xây dựng địa bàn quận Kiến An Từ sở để nghiên cứu áp dụng cho mơ hình ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp quận huyện nói chung Học viên: Đồng Xuân Đức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng dự án đầu tư:  Một số khái niệm dự án đầu tư: Có nhiều quan điểm định nghĩa dự án đầu tư, tuỳ theo cách hiểu cách nhấn mạnh phương diện Thứ nhất: “Dự án trình đơn nhất, gồm tập hợp hoạt động có phối hợp kiểm sốt, có thời hạn bắt đầu kết thúc, tiến hành để đạt mục tiêu phù hợp với yêu cầu quy định, bao gồm ràng buộc thời gian, chi phí nguồn lực”.[10] Qua định nghĩa cho thấy, yêu cầu dự án phải làm rõ: + Mục tiêu dự án + Xác định kết phải đạt dự án + Các nguồn lực vật chất, tài chính, lao động để thực dự án Thứ hai: Dự án đầu tư xem xét từ nhiều góc độ: [9] - Về mặt hình thức: Dự án đầu tư tập hồ sơ tài liệu trình bày cách chi tiết, có hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch nhằm đạt kết thực mục tiêu định tương lai - Xét góc độ quản lý: Dự án đầu tư công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo kết tài chính, kinh tế xã hội thời gian dài - Trên góc độ kế hoạch hóa: Dự án đầu tư công cụ thể kế hoạch chi tiết công đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho định đầu tư tài trợ Xét theo góc độ dự án đầu tư hoạt động kinh tế riêng biệt nhỏ cơng tác kế hoạch hóa kinh tế nói chung Học viên: Đồng Xuân Đức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ Trong thực tế có nhiều trường hợp nhà thầu trúng thầu gói thầu xây lắp, sau triển khai thực không đáp ứng yêu cầu lực nhân khả tài để thực gói thầu, dẫn đến thi cơng cơng trình bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thi công chậm tiến độ hay tiếp tục thực gói thầu, cơng tác lựa chọn nhà thầu nguyên nhân lớn Để hạn chế trường hợp trên, Ban quản lý dự án cần áp dụng số biện pháp từ khâu lập hồ sơ mời thầu để đưa yêu cầu công tác lựa chọn nhà thầu như: - Về lực tài nhà thầu: Ngồi việc chứng minh tài nhà thầu phải thực kinh doanh có lãi năm gần qua báo cáo kiểm toán, toán thuế quan quản lý thuế nhà nước, cần yêu cầu nhà thầu cung cấp cam kết hạn mức tín dụng nhà thầu ngân hàng phát hành đến thời điểm làm hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu giá trị gói thầu ban quản lý dự án đề để chứng minh khả huy động vốn nhà thầu cam kết ngân hàng nhà thầu trúng thầu thi cơng, có u cầu nhà thầu việc huy động vốn để thực thi cơng gói thầu phía ngân hàng sẵn sàng cấp vốn vay cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu ngân hàng Việc xác định doanh nghiệp có nợ xấu hay khơng khó khăn điều bên phía ngân hàng mà đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch xác định được, ban quản lý dự án cần nghiên cứu biện pháp phối hợp chặt chẽ với ngân hàng mà nhà thầu đăng kí tài khoản giao dịch để kiểm sốt tốt nguồn vốn cấp cho nhà thầu thực xây dựng cơng trình, thực gói thầu dự án - Về nhân chủ chốt thực gói thầu: Nhân chủ chốt nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu gói thầu số lượng yêu cầu kinh nghiệm thi công số công trình tương tự Chỉ huy trưởng cơng trường, cán kỹ thuật, cán giám sát quản lý chất lượng nhà thầu kê khai kinh nghiệm cơng trình thực yêu cầu phải có xác nhận đơn vị quản lý dự án Học viên: Đồng Xuân Đức 90 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ cơng trình thực Đối với gói thầu, cơng trình u cầu có thiết bị máy móc chuyên ngành, yêu cầu nhà thầu phải cung cấp chứng chuyên môn thợ điều khiển dự kiến phục vụ cho gói thầu Nhân phục vụ cho gói thầu, nhà thầu thuê sử dụng máy sẵn có nhà thầu u cầu phải có cơng chứng hợp đồng lao động nhà thầu nhân chủ chốt gói thầu để góp phần quản lý tốt máy quản lý chất lượng nhà thầu an tồn người q trình lao động - Về thiết bị máy móc nhà thầu phục vụ cho công tác thi công: Nhà thầu thuê sử dụng thiết bị tự có nhà thầu, để đảm bảo an tồn cho máy móc, thiết bị người q trình thi cơng u cầu nhà thầu phải có phơ tơ cơng chứng giấy chứng nhận đăng kiểm thời hạn thiết bị máy móc, thiết bị nhà thầu yêu cầu phô tô công chứng hợp đồng mua bán, hóa đơn mua bán, có phơ tơ cơng chứng giấy chứng nhận đăng kiểm thời hạn thiết bị máy móc để góp phần đảm bảo an tồn máy móc thiết bị q trình sản xuất 3.2.6 Quản lý rủi ro dự án Dự án có nhiều rủi ro, có rủi ro lường trước đồng “ thời rủi ro khơng thể tính trước ” Vì vậy, người làm quản lý dự án cần dự báo rủi sảy Phân tích rủi ro điển hình dự án bắt nguồn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư: - Chất lượng dự án chưa cao độ tin cậy dự báo thơng “ tin ban đầu chưa xác ” Khi nghiên cứu sơ để lập dự án, thu “ thơng tin đầy đủ, xác Trong đó, hiệu đầu tư dự án tính tốn sở thơng tin Số liệu thăm dò khảo sát thiếu độ tin cậy nguyên nhân gây nên rủi ro Nếu rủi ro xẩy làm giảm tính khả thi dự án thực Chính giai đoạn chuẩn bị đầu tư, việc nghiên cứu tìm hiểu thơng tin để lập dự án u cầu phải có độ xác cao Tuy nhiên, khơng có nghĩa nội dung lập giai đoạn Học viên: Đồng Xuân Đức 91 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ phải hồn tồn xác điều gần khơng thể thực làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư Vấn đề chỗ thơng tin phải đạt độ tin cậy yêu cầu sau bắt đầu thực dự án phải nhanh chóng bổ sung thơng tin thiếu chưa xác ” - Sự không phù hợp mục tiêu dự án tình hình thực tế Khi lập dự án, chủ đầu tư số trường hợp sử dụng số “ liệu lạc quan thời hạn hồn thành dự án, chi phí thực dự án nguồn lực cần thiết huy động cho dự án ” - Chọn địa điểm xây dựng không phù hợp Việc khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng quan trọng dự án, góp phần lớn vào việc mang lại thành cơng, hiệu dự án Việc lựa chọn địa điểm xây dựng dự án phụ thuộc vào thông tin điều tra thị trường thực tế, địa hình khu vực dự án, mục tiêu nhiệm vụ dự án Trong thực tế có số dự án xây dựng không thành công hay phải bỏ dở giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình, mà nguyên nhân quan trọng lựa chọn địa điểm xây dựng không phù hợp Đối với công trình xây dựng cơng trình cơng cộng nhà ở, trường “ học, chợ… địa điểm xây dựng cần chọn cho thuận tiện với nhu cầu ở, nhu cầu lại học tập sinh hoạt cho người sử dụng dự án hoàn thành đồng thời đảm bảo điều kiện môi trường ” Trong xây dựng nhiều dự án gặp phải rủi ro chọn địa điểm xây dựng không phù hợp, dự án vào khai thác khơng đủ nguyên vật liệu sản xuất giá thành sản phẩm cao chi phí vận chuyển cao Khi gặp rủi ro này, việc xử lý rủi ro gặp nhiều khó khăn hậu để lại thường lớn Tuy nhiên rủi ro tránh đuợc chủ đầu tư thu thập đuợc thông tin xác tiến hành điều tra, khảo sát để lựa chọn địa điểm - Rủi ro lựa chọn kỹ thuật công nghệ không phù hợp Đối với dự án xây dựng, việc lựa chọn kỹ thuật công nghệ thi " cơng có vai trò định đến thành công hay thất bại dự án Việc lựa chọn Học viên: Đồng Xuân Đức 92 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơng nghệ xây dựng phải đuợc tính tóan giai đoạn chuẩn bị đầu tư liên quan đến tổng mức đầu tư dự án ” Rủi ro lựa chọn kỹ thuật công nghệ không phù hợp rủi ro lớn dự án Có thể có hình thức rủi ro kỹ thuật công nghệ không phù hợp sau: + Sử dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến hậu suất lao động thấp, giá thành cơng trình cao, chất lượng cơng trình khơng đảm bảo + Dự kiến trang thiết bị máy móc, thiết bị đại với chi phí mua sắm cao tần suất sử dụng thấp đẫn đến hao mòn vơ hình q lớn, khơng kịp thu hồi vốn đầu tư + Trang bị máy móc thiết bị khơng đảm bảo chất lượng, chuyển từ sản xuất thử sang sản xuất hàng loạt mà khơng có thay đổi lớn dự kiến nguồn lực huy động - Lựa chọn phương án nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, rủi ro Thực tế đầu tư Việt Nam cho thấy vấn đề khó khăn lớn dự án đầu tư bố trí nguồn vốn Đây rủi ro mà nhiều dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách Việt Nam gặp phải tình trạng quản lý lỏng lẻo trước Hiện nay, sau Luật đầu tư công ban hành áp dụng, hạn chế nhiều tình trạng dự án treo hay dự án chen ngang xin bố trí vốn đầu tư có mối quan hệ Các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở, ban ngành, địa phương tổng hợp báo cáo đề xuất đưa vào chương trình đầu tư dài hạn, đầu tư trung hạn hay đầu tư ngắn hạn Từ có sở trình phê duyệt định chủ trương đầu tư có kế hoạch bố trí cấp phát vốn định đầu tư Điều có tác động hạn chế việc đầu tư dàn trải, phê duyệt dự án tràn lan trước đây, vào kế hoạch đầu tư trung hạn hay ngắn hạn, chủ đầu tư có kế hoạch phân bổ vốn tương đối xác để thực dự án - Rủi ro nghiên nhân thủ tục hành chính, pháp lý Có thể gặp số hình thức sau: Học viên: Đồng Xuân Đức 93 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ + Các quan liên quan đến việc thẩm định xét duyệt dự án đầu tư không trí với nội dung dự án + Cơ quan cho vay vốn không đáp ứng đợc yêu cầu dự án + Thời gian hiệu lực văn pháp chế liên quan đến dự án bị thay đổi + Có thay đổi sách đầu tư cấp vĩ mơ Chính phủ Nhìn chung rủi ro rủi ro định đầu tư Các rủi ro kể tổng hợp sơ đồ sau: Sơ đồ 3.6 – Các rủi ro điển hình bắt nguồn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Chất lượng dự án chưa cao độ tin cậy dự báo thơng tin ban đầu chưa xác Sự khơng phù hợp mục tiêu dự án tình hình thực tế Các rủi ro điển hình bắt nguồn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Chọn địa điểm xây dựng không phù hợp Rủi ro lựa chọn kỹ thuật công nghệ không phù hợp Lựa chọn phương án nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, rủi ro Rủi ro nghiên nhân thủ tục hành chính, pháp lý Học viên: Đồng Xuân Đức 94 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ 3.2.7 Nâng cao kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an tồn lao động Cơng tác đảm bảo an tồn lao động người, an tồn máy móc thiết bị thi cơng hay an tồn biện pháp thi cơng cơng trình ngày ln vấn đề quan tâm hàng đầu q trình thi cơng xây dựng cơng trình Đối với số cơng trình có nội dung cơng việc mang tính đặc thù, u cầu phải có tính tốn chi tiết biện pháp đảm bảo an tồn q trình thi cơng an tồn cho cơng trình lân cận Đối với cơng trình có lượng cơng nhân làm việc cơng trường lớn, hay có u cầu cao an tồn lao động sản xuất u cầu bắt buộc nhà thầu thi cơng phải có bố trí riêng kĩ sư cơng tác đảm bảo an tồn lao động, có nội quy chi tiết cơng tác đảm bảo an tồn lao động thơng báo mở rộng bảng thông tin chung công trường để công nhân nắm rõ quy định công tác đảm bảo an tồn lao động sản xuất, có chế độ xử phạt rõ ràng nghiêm khắc công nhân vào khu vực thi công công trường hay q trình làm việc khơng thực quy định đảm bảo an toàn lao động Ban quản lý dự án cần bố trí cho cán trực tiếp giám sát thi công xây dựng học lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn đảm bảo an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình để kịp thời nắm bắt yêu cầu đảm bảo an toàn lao động cho người, cho máy móc thiết bị hay cho cơng trình lân cận, cho biện pháp thi công nhà thầu Yêu cầu nhà thầu nghiêm chỉnh thực quy định cơng tác đảm bảo an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình Luật An tồn, vệ sinh lao động Thực tế số cơng trình, dự án có quy mơ nhỏ nhà thầu thi công thường không nghiêm chỉnh thực quy định đảm bảo an tồn thi cơng xây dựng cơng trình, cần thành lập đồn kiểm tra cơng tác đảm bảo an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình có tham gia nhiều bên có chức quản lý nhà nước liên quan Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành, quyền địa phương nơi thực dự án cán chuyên phụ trách kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động,vệ sinh lao động thi cơng xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án, áp dụng nghiêm chế Học viên: Đồng Xuân Đức 95 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ tài xử phạt trường hợp không tuân thủ quy định đảm bảo an tồn lao động thi cơng xây dựng cơng trình 3.2.8 Nâng cao giám sát cơng tác quản lý chất lượng thi công xây dựng Công tác quản lý chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng công tác quan trọng việc đảm bảo chất lượng cơng trình, đóng góp phần mang lại thành công cho dự án Để nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng thi cơng cơng trình cần có phối hợp chặt chẽ Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công nhà thầu thi công Nghiêm chỉnh thực giám sát công tác quản lý chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Một số biện pháp công tác quản lý chất lượng thi cơng cơng trình: - Kiểm sốt chặt chẽ đầu vào: quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình Phối hợp đơn vị tư vấn giám sát tổ chức thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trước đưa vào sử dụng cho cơng trình, u cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận tài liệu thông tin liên quan đến vật liệu, thiết bị sử dụng cho cơng trình - Kiểm sốt cơng tác quản lý chất lượng nhà thầu: Yêu cầu nhà thầu thi công thông báo hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu, quy định rõ vai trò nhiệm vụ phận, cá nhân Lập báo cáo biện pháp thi công chi tiết, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động thi cơng, biện pháp phòng chống cháy, nổ; Lập kế hoạch, biện pháp tổ chức thí nghiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình; Lập tiến độ thi cơng chi tiết nội dung cơng việc trình lên Ban quản lý dự án xem xét - Kiểm soát chất lượng công tác thi công nhà thầu: Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi công so với hồ sơ dự thầu bao gồm nhân lực, thiết bị thi cơng, phòng thí nghiệm chun ngành xây dựng Kiểm tra thí nghiệm đầu vào vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình, kiểm tra Học viên: Đồng Xuân Đức 96 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ thí nghiệm theo quy trình kỹ thuật yêu cầu thiết kế Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công phê duyệt hồ sơ dự thầu Kiểm soát chặt chẽ việc tn thủ quy trình kỹ thuật thi cơng nhà thầu Tổ chức thí nghiệm đối chứng kịp thời thấy sản phẩm có dấu hiệu khơng đảm bảo chất lượng 3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án Dự án “Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh” Hiện dự án “Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh” triển khai thực số hạng mục hệ thống cống thu gom nước thải, hệ thống trạm xử lý nước thải, nhà điều hành, nhà để máy ép bùn, cổng tường rào, kho chứa chất thải ngắn hạn tạm thời, hồ điều hòa thi cơng khoảng 90% khối lượng Tuy nhiên, thời gian thực dự án theo định phê duyệt dự án số 1354/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành năm 2015; đến hết thời gian thực mà dự án nhiều hạng mục cơng trình chưa xây dựng Để dự án tiếp tục thực hoàn thành nâng cao hiệu công tác quản lý dự án “Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh” giai đoạn tiếp theo, tác giả có số đề xuất với Ban quản lý dự án quận Kiến An sau: 3.3.1 Thực điều chỉnh dự án Theo định phê duyệt dự án số 1354/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 Ủy ban nhân dân thành phố thời gian thực dự án năm 2014 – 2015, nhiên nguồn vốn bố trí cấp cho dự án chưa kịp thời nên đến chưa thực hoàn thành gói thầu xây lắp dẫn đến việc đưa dự án vào khai thác sử dụng toán dự án chưa thực Ban quản lý dự án quận Kiến An cần khẩn trương báo cáo người định đầu tư xin điều chỉnh thời gian thực dự án để có sở thực cơng việc theo quy định, đồng thời rà soát lại quy mô dự án, xem xét lại tiếp tục đầu tư hạng mục thực Học viên: Đồng Xuân Đức 97 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ cấp thiết nguồn vốn khó khăn, chưa bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư 3.3.2 Nâng cao giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng Cán phân công nhiệm vụ giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Ban quản lý dự án nghiêm túc thực giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình nhà thầu theo quy định Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng trình bày mục 3.2.8 Đối với hạng mục cơng trình thuộc dự án “Khắc phục nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh”, cán kỹ thuật phụ trách giám sát ban quản lý dự án cần ý tới công tác kiểm tra chất lượng biện pháp thi công lắp dựng cốp pha, thi công bê tông hạng mục cống thu gom nước thải, cụm bể xử lý, thi công xây dựng hồ điều hòa Do vị trí khu vực dự án gần với sông Đa Độ, sông trực tiếp cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhân dân, nghiêm cấm xả thải vào sơng Đa Độ Vì vậy, hạng mục cống thu gom nước thải, cụm bể xử lý hồ điều hòa cần đảm bảo tuyệt đối đảm bảo chất lượng thi công xây dựng, tránh tượng nứt gẫy, khơng kín khít gây rò rỉ, ngấm nước xả, thải vào đất khu vực dự án, ảnh hưởng đến môi trường đất nước ngầm gây ô nhiễm cho nguồn nước sông Đa Độ Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu sử dụng cho thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định Điều 24 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 3.3.3 Xây dựng hồn thiện quy trình vận hành dự án Để dự án vận hành đạt hiệu quả, Ban quản lý dự án quận Kiến An cần phối hợp quan chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ sản xuất khu vực làng nghề nâng cao ý thức chấp hành quy định bảo vệ môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường, hộ sản xuất phải xây dựng hệ thống bể chứa đường ống tiêu thoát nước thải sản xuất mình, đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dự án đảm bảo toàn nước thải từ hoạt động sản xuất theo quy trình Học viên: Đồng Xuân Đức 98 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ thu gom trạm xử lý nước thải dự án Nghiêm cấm hành vi xả thải trực tiếp, tràn lan ruộng vườn, kênh mương gây ô nhiễm môi trường Cần có kế hoạch nạo vét, khơi thơng cống thu gom, tiêu nước thải định kì nhằm đảm bảo hệ thống ln tình trạng hoạt động tốt Đơn vị tư vấn thiết kế cần lập quy trình chi tiết vận hành bảo trì dự án để dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn vị quản lý sử dụng vận hành dự án hoạt động quy trình, phát huy cao hiệu dự án hạng mục dự án bảo trì quy trình mang lại hiệu suất hoạt động cao, khai thác dự án đảm bảo mức thiết kế cao Ban quản lý dự án cần có chương trình đào tạo kỹ vận hành dự án, chuyển giao công nghệ cho đơn vị tiếp quản công tác quản lý sử dụng để đơn vị sử dụng có đầy đủ nhận thức kỹ vận hành dự án, sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khai thác vận hành dự án tuân thủ chế độ bảo trì đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng  Kết luận chương Để dự án thành công mong muốn phát huy hiệu tốt góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo mục tiêu an ninh, quốc phòng, trị, xã hội cơng tác quản lý dự án đòi hỏi phải quản lý thật tốt nội dung tiến độ thực dự án, quản lý chi phí dự án quản lý rủi ro dự án, cập nhật kịp thời thay đổi chế độ sách, quy định pháp luật có liên quan Để đáp ứng yêu cầu vậy, đòi hỏi đơn vị quản lý dự án cần phải xây dựng mơ hình hoạt động chuyên nghiệp, cán quản lý dự án phải cập nhật, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, tham gia khóa tập huấn có thay đổi quy định pháp luật nội dung công việc mà đơn vị quản lý dự án phải thực Vì vậy, việc nâng cao lực công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án quận Kiến An nói riêng đơn vị thực cơng tác quản lý dự án cần thiết, điều góp phần mang lại thành cơng cho dự án triển khai thực tương lai Học viên: Đồng Xuân Đức 99 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Những điểm đạt luận văn - Luận văn đưa khái niệm nguyên tắc dự án đầu tư xây dựng; - Luận văn xác định phân tích nội dung hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Đưa tình hình thực số dự án, cơng trình xây dựng triển khai thực địa bàn quận Kiến An, từ có số giải pháp nhằm nâng cao lực công tác quản lý dự án sau: + Xây dựng hồn thiện mơ hình ban quản lý dự án + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán + Nâng cao chất lượng công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập thiết kế vẽ thi cơng – dự tốn xây dựng cơng trình + Nâng cao cơng tác kiểm sốt tổng tiến độ thực dự án, tiến độ nội dung công việc dự án + Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu + Quản lý rủi ro dự án + Nâng cao kiểm tra, giám sát cơng tác đảm bảo an tồn lao động + Nâng cao giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng  Một số tồn luận văn Học viên: Đồng Xuân Đức 100 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ Do thời gian kiến thức thân nhiều hạn chế, nên học viên đánh giá trạng công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án mang tính khái quát, chưa phân tích sâu sắc vào trình, giai đoạn thực dự án mà Ban quản lý dự án quận Kiến An thực hiện, lượng thơng tin dự án hoạt động triển khai nhiều hạn chế Vì vậy, học viên mong nhận thơng cảm, đóng góp ý kiến bảo thầy cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện  Một số kiến nghị luận văn Để đáp ứng yêu cầu ngày cao lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng, đòi hỏi đơn vị quản lý dự án cán thành viên phải đổi mới, cập nhật thông tin quy định pháp luật, chế độ sách, tất vấn đề có liên quan cơng việc quản lý dự án Vì vậy, điều kiện góp phần mang lại thành công cho dự án mà đơn vị thực cần xây dựng hồn thiện mơ hình hoạt động ban quản lý dự án ngày chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu có nhiều chương trình, dự án triển khai thực tương lai Qua tình hình thực tế cho ta thấy rằng, mơ hình Quản lý dự án quận Kiến An dù đạt thành tựu định nhiều khó khăn Trong q trình hoạt động nảy sinh nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải đổi để phù hợp với thực trạng địa phương giúp cho việc quản lý thực dự án địa bàn quận đạt thành công hiệu tốt Trên sở nghiên cứu tác giả xin đưa số kiến nghị, mong góp phần mang lại hiệu cao công tác quản lý dự án ban quản lý dự án quận Kiến: - Xây dựng hồn thiện mơ hình, phương thức hoạt động ban quản lý dự án để trở thành đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp Từ hồn thiện q trình cơng tác quản lý dự án từ giai đoạn Học viên: Đồng Xuân Đức 101 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ chuẩn bị dự án, thực dự án kết thúc dự án bàn giao cơng trình đưa vào khai thác sử dụng - Ln đề cao tinh thần học hỏi, tổ chức cho cán nhân viên thường xuyên tham dự lớp học nâng cao chun mơn, nghiệp vụ Có chế độ khen thưởng rõ ràng cho thành viên tham gia thực quản lý dự án dự án mang lại thành cơng, hiệu cao để thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm công việc thi đua công việc đội ngũ cán nhân viên - Nên lựa chọn dự án xây dựng sở mạnh quận Kiến An phát triển tiềm du lịch đồng quê, sở địa hình thiên nhiên ưu đãi nên xây dựng hồn thiện mơ hình mơi trường xanh, sạch, đẹp, gần gũi với thiên nhiên Với dự án nghiên cứu chương trình xã hội hóa, tham mưu cho cấp lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để thu hút quan tâm đầu tư từ nhà đầu tư có tiềm lực Để thực điều Ban quản lý dự án Kiến An phải thực cải cách phương thức hoạt động, hồn thiện mơ hình hoạt động để trở thành đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp, mà lĩnh vực quản lý không dừng lại dự án vốn ngân sách nhà nước mà quản lý dự án có nguồn vốn ngồi nhà nước từ nhà đầu tư có tiềm lực khác - Ln nêu cao tinh thần đấu tranh với tiêu cực cơng tác quản lý dự án để phòng ngừa yếu tố bất lợi không xác định trước, điều góp phần hạn chế rủi ro cho dự án Học viên: Đồng Xuân Đức 102 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/5/2015 Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; TS.Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2005; PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội 2005; 10 Bùi Ngọc Toàn, Các nguyên lý quản lý dự án, NXB giao thông vận tải 2009 11 PGS.TS Lê Cơng Hoa, Giáo trình quản trị xây dựng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân; Học viên: Đồng Xuân Đức 103 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sỹ 12 Hồ sơ Thuyết minh dự án “ Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh” Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ DPMC lập Học viên: Đồng Xuân Đức 104 ... cao lực quản lý dự án đầu tư xây dựng, em chọn đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án quận Kiến An Mục... trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng đơn vị ban quản lý dự án cấp huyện nghiên cứu đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án nói chung, Ban quản lý dự án quận Kiến An cần thiết Việc nghiên. .. đích nghiên cứu: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án quận Kiến An mục đích nhằm nâng cao chất lượng hiệu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án quận kiến an , Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án quận kiến an

Từ khóa liên quan