Tuần 26 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 2K 54

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 19:25

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 05 tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : VẦN /OAO/, /OEO/ (Thiết kế trang 254 ) THỂ DỤC: BÀI 26: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn thể dục Yêu cầu thuộc - Ơn trò chơi " Tâng cầu" Yêu cầu tham gia vào trò chơi cách chủ động Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác thể dục phát triển chung va trò chơi " Tâng cầu" thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, vợt bảng Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức dạy học I/ Hoạt động khởi động: 8’ 1/ Nhận lớp 2’ Đội hình - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu x x x x x x học x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu 2/ Khởi động 6’ Đội hình - Khởi động xoay khớp x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A II/ Phần thực hành: 1/ Ôn thể dục phát triển chung - Một số sai lầm thường mắc cách sửa; Sai: + Động tác vươn thở: Qn khơng hít thở sâu + Động tác tay: Nhịp hai tay khgi đưa sang ngang bị lệch lên xuống: + Động tác chân: Nhịp hạ thấp trọng tâm hay cong lưng + Động tác vặn mình: Nhịp vặn bị xoay bàn chân co gối + Động tác bụng nhịp2 vặn bị xoay bàn chân + Động tác phối hợp: Nhịp không dồn trọng tâm vào chân trứơc + Động tác điều hoà: Yêu cầu động tác cần thả lỏng, thư giãn tập động tác bị cứng -Cách sửa: + GV làm mẫu cho HS tập theo + Cho HS lên tực động tác, GV HS nhận xét, đánh giá tiếp tục tập + Riêng động tác vươn thở điều hoà GV cho em tập hít thở sâu trước kết hợp với động tác 2) Chia tổ tập theo khu vực sân Tập động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, tồn thân điều hòa Năm học 2017- 2018 - HS khởi động kỹ khớp 22’ 6’ Đội hình x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hô nhịp kết hợp làm mẫu HS tập lần thứ sau cán lớp điều khiển lớp tập - GV quan sát sửa chữa động tác HS thực chưa tốt 8’ 3) Trò chơi vận động: Trò chơi “Tâng cầu” 8’ - Chuẩn bị: Tập hợp lớp thành vòng Tên giáo viên x x Đội hình x x (t1) x(t2) x ∆ GV x x x x x x x(t3) x - GV chia tổ hướng dẫn HS tập luyện - HS tập luyện theo tổ theo hướng dẫn GV - GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện, sửa sai cho HS tổ, nhận xét đánh giá kết tập luyện tổ Đội hình Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A tròn - Cách chơi: +Từng em (đứng chỗ di chuyển ) dùng tay bảng gỗ nhỏ, vợt bóng bàn v v để tâng cầu + Cách 2: Đứng theo đôi chuyên cầu cho + cách 3: Thi tâng cầu tối đa tâng cầu nhanh phút xem số lần nhiều Năm học 2017- 2018 - GV nhắc lại cách chơi luật chơi, cho HS giãn cách cự li 1-2m để HS tập luyện - Tập tự khu vực quy định - Thi theo tổ xem người có số lần tâng cầu nhiều - Mỗi tổ chọn hai người có số lần tâng nhiêu thi với tổ bạn - GV cho HS thi xem người tâng cầu nhiều lần theo lệnh thống GV III/ Hoạt đông tiếp nối: 1/ Thả lỏng - Lớp tập số động tác thả lỏng 5’ 2’ 2/ GV HS hệ thống lại 1’ Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV tập hợp lớp GV nhận xét học giao tập nhà theo quy định 3/ GV nhận xét học giao tập 2’ nhà -Toán CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ A.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số lượng; biết đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50; nhận biết thứ tự số từ 20 đến 50 Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50; nhận biết thứ tự số từ 20 đến 50 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 3, (dòng 1) II CHUẨN BỊ: Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, (dòng 1) - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số lượng; biết đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50; nhận biết thứ tự số từ 20 đến 50 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Giới thiệu số từ 20 đến 30: - Cho HS thao tác thẻ - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi theo u que tính que tính để nhận cầu giáo viên Chia sẻ trước lớp có: - HS lấy vật thật, GV đính bó que tính lên bảng cài cho HS + chục que tính 20 que tính thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi: + chục que tính que + chục que tính que tính 23 que tính tính? - Thêm que tính hỏi: - chục que tính que tính que tính? - GV ghi bảng thành cột SGK: bó, bó có chục que tính, nên viết vào chỗ chấm cột “chục” 2; có que tính nên viết vào chỗ chấm - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm bốn theo yêu cột “đơn vị” cầu giáo viên Chia sẻ trước lớp - Có chục đơn vị tức có Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A hai mươi ba, hai mươi ba viết sau: GV viết: 23 Đọc: hai mươi ba * GV hướng dẫn tương tự để HS nhận số lượng, đọc, viết số từ 51 đến 60 * Lưu ý: 21: Đọc Năm mươi mốt 44: Bốn mươi tư 45: Bốn mươi lăm c) Giới thiệu số từ 61 đến 69: _GV hướng dẫn tương tự giới thiệu số từ 30 đến 50 - Cho HS đọc số để nhận thứ tự chúng Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm tập 1, 3, (dòng 1) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50; nhận biết thứ tự số từ 20 đến 50 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: - Cho HS nêu yêu - Viết số: cầu, làm cá nhân, chia sẻ a) 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29 trước lớp b) Viết số vào vạch tia số: HS viết từ 19 - Hs đếm xuôi, ngược từ 20 đến 32 đến 29 * Bài 3: - Cho HS nêu yêu - Viết số: cầu, làm cá nhân, chia sẻ - 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49,50 trước lớp * Bài : Cho HS nêu yêu cầu, - Viết số thích hợp vào trống làm nhóm 4, chia sẻ - Cho HS làm vào bảng nhóm 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 - HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh 5 hơn” - Cho HS đếm xuôi, ngược lại số Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài - Viết số thích hợp vào ô trống - Cho HS làm vở, GV quan Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A sát, nhận xét nhanh Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho hs đọc số từ 10 đến 50 ngược lại - Nhận xét, dặn dò - Dặn HS ơn lại chuẩn bị sau Năm học 2017- 2018 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 39 40 41 42 43 44 46 47 48 48 49 50 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Hát nhạc HỌC HÁT BÀI : HỒ BÌNH CHO BÉ -Tiếng Việt TIẾT 3+ :VẦN /UAU/, /UÊU/, /UYU/ (Thiết kế trang 256) -Tốn CÁC SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ ( tiếp ) A.MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết số lượng; biết đọc, viết, đếm số từ 50 đến 69; nhận biết thứ tự số từ 50 đến 69 Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, đếm số từ 50 đến 69; nhận biết thứ tự số từ 50 đến 69 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) * Mục tiêu: Nhận biết số lượng; biết đọc, viết, đếm số từ 50 đến 69; nhận biết thứ tự số từ 50 đến 69 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Giới thiệu số từ 50 đến 60: _Cho HS thao tác thẻ que tính - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm que tính để nhận có: bó, bó có bốn theo yêu cầu giáo viên chục que tính, nên viết vào chỗ chấm cột Chia sẻ trước lớp “chục” 5; có que tính nên viết vào chỗ chấm cột “đơn vị” - Có chục đơn vị tức có năm mươi tư, năm mươi tư viết sau: GV viết: 54 Đọc: Năm mươi tư * GV hướng dẫn tương tự để HS nhận số lượng, đọc, viết số từ 51 đến 60 * Lưu ý: 51: Đọc Năm mươi mốt 54: Năm mươi tư năm mươi bốn 55: Năm mươi lăm năm mươi nhăm c) Giới thiệu số từ 61 đến 69: - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm _GV hướng dẫn tương tự giới thiệu đôi theo yêu cầu giáo viên Chia số từ 50 đến 60 sẻ trước lớp Cho HS đọc số để nhận thứ tự chúng Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm tập 1, 2, * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, đếm số từ 50 đến 69; nhận biết thứ tự số từ 50 đến 69 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu, làm cá nhân, chia sẻ trước lớp * Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu, làm cá nhân, chia sẻ trước lớp * Bài : Cho HS nêu yêu cầu, làm nhóm 4, chia sẻ - Cho HS làm vào bảng nhóm - HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh hơn” - Cho HS đếm xuôi, ngược lại số Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh Năm học 2017- 2018 - Viết số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59 - Viết số: - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70 - Viết số thích hợp vào trống 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 5 5 5 5 60 61 62 63 64 36 37 38 39 46 47 48 49 5 59 66 67 68 69 * Bài - Viết số thích hợp vào trống Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho hs đọc số từ 10 đến 69 ngược lại - Nhận xét, dặn dò - Dặn HS ơn lại chuẩn bị sau 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 26 27 28 29 36 37 38 39 46 47 48 49 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt LUYỆN TẬP Đạo đức CẢM ƠN VÀ XIN LỖI ( TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu cần nói cảm ơn, xin lỗi - Biết cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực nói cảm ơn, xin lỗi nhắc nhở bạn bè thực Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học Phân hành vi cần nói cảm ơn, xin lỗi II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ tập 1, Vở BTĐĐ1 - Học sinh: Vở BTĐĐ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS nghe hát bài: “ Mẹ yêu ơi” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20 phút) * Mục tiêu: Nêu cần nói cảm ơn, xin lỗi Phân hành vi cần nói cảm ơn, xin lỗi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Phân tích tranh tập 1: - GV yêu cầu HS quan sát tranh tập - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 10’ trả lời câu hỏi bốn, chia sẻ trước lớp - GV treo tranh + Tranh 1: Khi bạn cho táo nói cảm + Các bạn tranh làm ? ơn + Vì bạn làm ? + Tranh 2: Đi học muộn phải xin lỗi cô * Kết luận: Khi người khác quan giáo tâm giúp đỡ cần nói cảm ơn Khi làm phiền người khác phải nói xin lỗi 2: Thảo luận theo cặp tập 2: - Trong tranh vẽ có ai? Họ - HS thảo luận nhóm đơi theo câu hỏi làm gì? gợi ý giáo viên - Những bạn tranh cần nói gì? Vì - HS kể trước lớp HS quan sát tranh, sao? thảo luận nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - Nếu thấy bạn em nói - Đại diện nhóm lên trước lớp vào với bạn? tranh trình bày - GV kết luận ý Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến 10’ Hoạt động thực hành: (10 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp * Liên hệ thực tế: 10’ - Trò chơi: “ Nhà hùng biện ” - GV cho HS thi kể việc nói - HS thi kể trước lớp cảm ơn xin lỗi ai? Trong trường hợp nào? 4.Hoạt động tiếp nối : 5’ - Em vừa học ? Khi đường phố nên phần đường quy định ? - Em cần nói lời xin lỗi nói lời cảm ơn nào? - Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực - Dặn Học sinh nhà ôn lại Xem trước để học tiết sau -Tự nhiên xã hội CON GÀ I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu ích lợi gà - Chỉ phận bên ngồi gà hình vẽ hay vật thật - HS M3, M4 kể số lồi gà về: ích lợi, nêu phận bên gà, ăn thịt gà giúp thể khoẻ mạnh phát triển tư Kĩ năng: Rèn HS kĩ có ý thức chăm sóc gà - Hs cẩn thận ăn thịt gà để khơng bị hóc xương 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học, u thích lồi động vật - HS có ý thức phòng chống dịch cúm A H5N - Áp dụng phương pháp : “ Bàn tay nặn bột” II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 vụn?  : HS thực hành kẻ, cắt hình vng: - HS thực hành giấy ( theo cách em tự chọn) - Học sinh thực hành kẻ,cắt dán hình vng theo trình tự : Kẻ hình vng theo cách sau cắt rời dán sản phẩm vào thủ công - Giáo viên nhắc học sinh phải ướm sản phẩm vào thủ công trước sau bơi lớp hồ mỏng, đặt dán cân đối miết hình phẳng • Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS M3, M4: kẻ cắt dán hình vng theo cách Đường cắt thẳng, hình dán phẳng Có thể kẻ, cắt thêm hình vng có kích thước khác 4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Học sinh nhắc lại cách cắt hình vng đơn giản - Giáo viên nhận xét tinh thần học tập, chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẻ, cắt dán đánh giá sản phẩm học sinh - Thu dọn vệ sinh - Học sinh chuẩn bị giấy màu, giấy có kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học cắt, dán hình vng tiết ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Ngày / / 2018 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Tên giáo viên 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 05 tháng năm 2018 Tập đọc: BÀN TAY MẸ A MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, xương xương… - Hiểu nội dung bài: Tình cảm biết ơn mẹ bạn nhỏ - Trả lời câu hỏi 1, (SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc Giáo dục lòng kính u ln biết ơn giúp đỡ mẹ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Bàn tay mẹ” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu - GV cho HS quan sát tranh giới thiệu nội dung chủ điểm “ Gia đình” nội dung tập đọc Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, xương xương… * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: * Đọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, - Lắng nghe tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Hướng dẫn hs luyện đọc: Tên giáo viên 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Luyện đọc tiếng, từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ: rám nắng: da bị nắng làm cho đen lại; xương xương: bàn tay gầy + Luyện đọc câu: - GV bảng câu - GV bảng câu lại - Gọi hs đọc nối tiếp câu theo em nhóm + Luyện đọc đoạn, bài: - Cho hs nối tiếp đọc đoạn - Gọi cá nhân hs đọc - Yêu cầu hs đọc đồng * Ôn vần an, at: - GV nêu u cầu 1: Tìm tiếng có an GV nêu u cầu 2: Tìm tiếng ngồi có vần an, at * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng Năm học 2017- 2018 - HS đọc tiếng, từ khó: làm việc, lại chợ, nấu cơm; bàn tay, yêu nhất, làm việc rám nắng -HS đọc trơn, nhẩm chữ câu thứ nhất; -Tiếp tục với câu - HS đọc tiếp nối nhóm -Từng nhóm HS, tiếp nối đọc (Xem lần xuống dòng đoạn) Các nhóm thi xem nhóm đọc to, rõ, - HS đọc Lớp nhận xét - HS đồng lần - HS lên phân tích đọc lên: bàn -Thi tìm nhanh tiếng , phân tích tiếng -Thi đua nhóm xem nhóm tìm nhanh nhiều -Tìm câu trọn nghĩa - HS hát TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Tình cảm biết ơn mẹ bạn nhỏ - Trả lời câu hỏi 1, (SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động lớp c- Tìm hiểu đọc luyện nói: * Tìm hiểu đọc: - GV đọc mẫu toàn lần -HS ý , lắng nghe - GV nêu yêu cầu: - HS đọc nối tiếp câu trả lời câu hỏi1 - HS đọc câu - Đôi bàn tay mẹ ngày giặt - Bàn tay mẹ làm việc cho chị em quần áo, tắm cho em bé, chợ, nấu Bình ? cơm HS đọc diễn cảm câu: Bình yêu Cho HS đọc câu hỏi mẹ Yêu cầu HS trả lời - Đọc tiếp câu 2, 3, Thảo luận nhóm - GV giảng liên hệ: đơi trả lời câu hỏi SGK - Đưa tranh1 Tên giáo viên Trả lời câu hỏi theo tranh 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Hằng ngày em làm để mẹ vui - Em cố gắng chăm ngoan,học giỏi, lòng? lời ơng bà bố mẹ - GV nhận xét bổ sung Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Đọc diễn cảm lại văn - Cho HS đọc đoạn , nhóm - Thi đọc nhóm - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp b/ Luyện nói: - HS luyện nói nhóm đơi, chia sẻ trước lớp quan sát tranh hỏi đáp theo gợi ý tranh 2, 3, Nêu yêu cầu phần luyện nói? Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị : “ Cái Bống” -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập viết: TÔ CHỮ HOA: C, D, Đ A.MỤC TIÊU: Kiến thức: Tô chữ hoa: C, D, Đ -Viết vần an, at, anh, ach; từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập 2 Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh vần, tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: chữ hoa: C, D, Đ -Viết vần an, at, anh, ach; từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: Tên giáo viên 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: mái trường, sao, mai sau ,… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nhận điện đặc điểm cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tơ chữ hoa: C, D, Đ -Viết vần an, at, anh, ach; từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Hướng dẫn tô chữ hoa: C, D, Đ - Treo bảng chữ mẫu C, D, Đ - Hỏi: + Chữ C hoa gồm nét nào? + Nét cong hở phải - HS quan sát viết không, + GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết viết bảng C +Chữ D, Đ hoa gồm nét nào? - HS viết chữ D, Đ (tương tự dạy chữ C) b GV hướng dẫn viết vần an, at, anh, ach; - HS viết không, viết bảng con: từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sẽan, at, anh, ach; từ ngữ: bàn tay, GV viết mẫu hạt thóc, gánh đỡ, - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - HS hát Hoạt động thực hành viết tập viết: (15 phút) * Mục tiêu: - Tô chữ hoa: C, D, Đ -Viết vần an, at, anh, ach; từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn - Tô chữ hoa: : C, D, - HS nêu tư ngồi viết Đ - HS nêu yêu yêu cầu viết -Viết vần an, at, anh, ach; từ - HS viết vào tập viết ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, kiểu chữ thường cỡ vừa theo tập viết 1, tập II - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, Tên giáo viên 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (1’) Tuyên dương em viết đẹp nhắc nhở em viết chưa đẹp Hoạt động tiếp nối : ( 1’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau Năm học 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Chính tả: BÀN TAY MẸ A MỤC TIÊU Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại đoạn : “Hằng ngày,… Chậu tã lót đầy”: 35 chữ khoảng 15 - 17 phút - Điền vần an, at chữ g, gh vào chỗ trống - Làm tập 2, (SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ chép lại đúng, nhanh đoạn “Hằng ngày,… Chậu tã lót đầy” rèn kĩ viết luật tả âm g, gh vào chỗ trống Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập 2, - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: Tên giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ mẹ yêu ơi” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết từ ngữ: “Hằng ngày,… Chậu tã lót đầy” rèn kĩ viết luật tả âm g, gh vào chỗ trống Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc lại tiếng dễ viết sai: hàng ngày, bao nhiêu, nấu cơm -Nhìn bảng đọc đoạn chép - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết - Nhẩm đánh vần, viết bảng tiếng bên - HS hát Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Nhìn bảng, chép lại đoạn : “Hằng ngày,… Chậu tã lót đầy”: 35 chữ khoảng 15 - 17 phút * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - Chép vào - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô chữ đầu câu đoạn văn Nhắc HS viết hoa chữ bắt đầu dòng * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối - Sửa lỗi: đổi cho - Chấm vở, chữa lỗi cho HS Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm Điền vần an, at chữ g, gh vào chỗ trống Tên giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Gọi hs đọc yêu cầu tập điền vào chỗ chấm - GV nhận xét - GV cho HS rút luật tả: gh đứng trước e, ê, i - GV HS chữa Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT nhanh - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Năm học 2017- 2018 - HS nêu yêu cầu, thảo luận nhóm đơi - HS làm bảng lớp a) Điền an hay at: đánh đàn, tát nước - Hs làm cá nhân, chia sẻ trước lớp b) Điền g hay gh: nhà ga , ghế - Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tập đọc CÁI BỐNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc trơn Đọc từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa ròng - Hiểu nội dung bài: Tình cảm hiếu thảo Bống với mẹ - Trả lời câu hỏi 1, ( SGK) Học thuộc lòng đồng dao - Giáo dục lòng kính u ln giúp đỡ mẹ Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc Yêu trường yêu thầy cô, bạn bè II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Cái Bống” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu GV cho HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu - - GV cho HS quan sát tranh giới thiệu nội dung chủ điểm “ Gia đình” nội dung tập đọc - Cho HS thảo luận nhóm đơi trả lời - HS thảo luận trả lời câu hỏi: Tranh vẽ câu hỏi: Các em quan sát tranh bạn gái gánh đỡ mẹ trời mưa cho biết tranh vẽ gì? Hoạt động luyện đọc : (30 - 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: * GVđọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm - HS lắng nghe rãi, tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ : Hướng dẫn đọc - Giao nhiệm vụ cho HS đọc nhóm bốn - GV gạch chân + Yêu cầu HS đọc kết hợp luyện đọc từ: Bống bang, khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng, đường trơn, gánh đỡ, nấu cơm - Giảng từ khó + Luyện đọc câu: - Luyện đọc câu Tên giáo viên 32 - Đọc tiếng, từ, trả lời câu hỏi , phát âm theo ơn tập - Nhóm 1: Tìm tiếng có phụ âm đầu l, s, n ( nêu miệng) - Nhóm 2: Tìm tiếng có phụ âm đầu r, ch, tr Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - Luyện đọc tiếp nối câu - Luyện đọc đoạn Năm học 2017- 2018 - Đọc trơn câu nhóm 4, đọc đồng * Ôn vần anh - ach - gánh Tìm tiếng có vần anh? VD: bánh, lảnh lót, -Thi tìm nhanh tiếng , phân tích tiếng -Thi đua tổ xem tổ tìm nhanh nhiều VD: Quả chanh chua - Tìm câu trọn nghĩa - HS hát Tìm tiếng ngồi có vần anh, ach? Nói câu chứa tiếng có vần anh, ach ? * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng - Cho HS nói câu phải đầy đủ dễ hiểu, yêu cầu TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Tình cảm hiếu thảo Bống với mẹ - Trả lời câu hỏi 1, ( SGK) Học thuộc lòng đồng dao * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động lớp c- Tìm hiểu đọc luyện nói: * Tìm hiểu đọc: - GVnêu yêu cầu -HS ý , lắng nghe + Bống làm giúp mẹ nấu cơm ? - HS đọc câu đầu trả lời: - GV nhận xét chốt lại đáp án - khéo sảy, khéo sàng - HS đọc câu cuối trả lời + Bống làm mẹ chợ ? - Bống gánh đỡ mẹ Tương tự cách tiến hành - GV đọc mẫu lần - HS đọc - Học thuộc lòng - HS nhẩm học thuộc lòng câu, đọc thuộc thơ nhóm đơi, thi đọc trước lớp - GV xoá dần bảng, giữ lại tiếng đầu câu Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp Tên giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 a/ Đọc diễn cảm lại văn - Cho HS đọc đoạn , nhóm - Thi đọc nhóm - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp b/ Luyện nói: HS luyện nói nhóm đơi, chia sẻ Trả lời câu hỏi: Ởnhà em làm giúp bố trước lớp: HS quan sát tranh - Các nhóm lên đóng vai: bạn nói, mẹ ? bạn trả lời Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị : “ Ôn tập” Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tập đọc: ÔN TẬP ( TIẾT) I , MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trơn tập đọc học vần học - Trả lời câu hỏi cuối tập đọc vừa ôn Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc u ngơi trường yêu thầy cô, bạn bè người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Phiếu ghi tên tập đọc học - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1+ 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu trường em” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành : (60 phút) * Mục tiêu: : Đọc trơn thành thạo, nhanh, phát âm chuẩn tiếng khó có vần ơn tập đọc học - Trả lời câu hỏi cuối tập đọc vừa ôn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp Ôn tập: - Cho HS lên bốc thăm trả bài, đọc cá - HS lên bộc thăm chuẩn bị nhân thời gian phút -GV nhận xét -Gv cho HS trả lời câu hỏi cuối tập đọc - HS đọc nối tiếp * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị tả : “ Cái Bống” Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2018 Chính tả: CÁI BỐNG A MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại đồng dao Cái Bống khoảng 10 - 15 phút - Điền vần anh, ach; chữ ng, ngh vào chỗ trống - Bài tập 2, ( SGK ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ chép lại đúng, nhanh Cái Bống rèn kĩ viết luật tả âm ng, ngh vào chỗ trống Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung Bảng phụ viết sẵn nội dung 2, - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu trường em” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc lại tiếng dễ viết sai - - HS đọc Bống; lớp đọc thầm lại Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết - HS viết bảng con: khéo sảy, khéo sàng , nấu cơm, mưa ròng - HS hát Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Nhìn sách bảng, chép lại “ Cái Bống” khoảng 10 - 15 phút * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép dòng thơ - HS chép vào tả - Theo dõi nhắc học sinh cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, trình bày viết: Dòng thơ tiếng viết cách vào ơ, dòng thơ tiếng cách vào ô, chữ đầu dòng thơ tên riêng phải viết hoa * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối - Sửa lỗi: đổi cho - Chấm vở, chữa lỗi cho HS Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a/ Điền vần anh, ach Yêu cầu HS đọc yêu cầu - HS nêu yêu cầu, thảo luận nhóm đôi Tên giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Hướng dẫn chọn vần điền b/ Điền chữ ng ngh - GV HS chữa Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT nhanh - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Năm học 2017- 2018 Làm bảng con, chia sẻ trước lớp - Hs làm cá nhân, chia sẻ trước lớp - Chơi trò chơi:’ Điền đúng, điền nhanh” -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tiếng Việt ÔN TẬP ( TIẾT) I , MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trơn tập đọc học vần học - Trả lời câu hỏi cuối tập đọc vừa ôn Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc u trường yêu thầy cô, bạn bè người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Phiếu ghi tên tập đọc học - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Em yêu trường em” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc trơn thành thạo, nhanh, phát âm chuẩn tiếng khó có vần ơn tập đọc học - Trả lời câu hỏi cuối tập đọc vừa ôn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp Ôn tập: - Cho HS lên bốc thăm trả bài, đọc cá - HS lên bộc thăm chuẩn bị nhân thời gian phút -GV nhận xét -Gv cho HS trả lời câu hỏi cuối tập đọc - HS đọc nối tiếp * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Tên giáo viên 38 Trường Tiểu học ... nhóm bốn theo yêu cầu giáo thiệu số từ 70 š 80 Tên giáo viên 16 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 - Gọi học sinh đọc lại số từ 80 š 99 viên Chia sẻ trước lớp * HS đọc,... trước lớp vào với bạn? tranh trình bày - GV kết luận ý Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 - Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến 10 ’ Hoạt động thực hành: (10 phút)... dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Thứ hai ngày 05 tháng 3 năm 2018

  • A.MỤC TIÊU:

  • Thứ hai ngày 05 tháng 3 năm 2018

  • Tập đọc:

  • + Luyện đọc câu:

  • * Ôn các vần an, at:

    • A. MỤC TIÊU

Tài liệu liên quan