Tuần 20 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 1.9K 45

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2018, 21:52

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT 1, 2: LUYỆN TẬP VỀ LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI/ IA/, /UA/, /ƯA/ ( Thiết kế trang 162) ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Thể dục BÀI 20: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: - Biết cách thực hai động tác vươn thở, tay thể dục phát triển chung – Bước đầu biết cách thực động tác chân thể phát triển chung – Biết cách điểm số hàng dọc theo tổ Kĩ năng: Rèn HS kĩ chơi trò chơi thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Hoạt động khởi động: – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe – Lớp trưởng tập trung lớp học sinh – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * II/ Hoạt động thực hành: a Ôn phối hợp động tác Mỗi động tác HS thực x nhịp Nhận xét 22 – 24’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * – GV nêu tên động tác, hô nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát nhắc nhở sửa sai hs b Học động tác chân – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hô nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập - Nhận xét GV – GV quan sát nhắc nhở sửa sai hs – Đồi hình tập luyện – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs * Ôn động tác thể dục học Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Nhận xét c Điểm số hàng dọc theo tổ Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 – GV giải thích, kết hợp với dẫn tổ làm mẫu – Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh thực Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh thực Nhận xét c.Trò chơi:Nhảy tiếp sức - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, tổ chức cho hs chơi Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi - Nhận xét III: Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – 8’ –Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Đạo đức: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO (TIẾT II) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Học sinh nêu số biểu lễ phép với thầy giáo, cô giáo - Học sinh biết phải lễ phép lời thầy cô giáo - Thực lễ phép với thầy giáo, cô giáo Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Hiểu lễ phép với thầy giáo, cô giáo - Biết nhắc nhở bạn phải lễ phép với thầy cô giáo Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết lễ phép với thầy cô giáo biết nhắc nhở bạn phải lễ phép với thầy giáo 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Câu chuyện học sinh ngoan Vở BTĐĐ - HS: Vở BTĐĐ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi hát bài: “ Mẹ em trường” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS nhắc lại đầu * Mục tiêu: - Thực lễ phép với thầy giáo, cô giáo - Hiểu lễ phép với thầy giáo, cô giáo - Biết nhắc nhở bạn phải lễ phép với thầy cô giáo *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 a HS kể chuyện 10p - Cho Học sinh kể chuyện Học sinh ngoan , lễ phép , lời thầy giáo với lời nói tự nhiên : - Giáo viên nêu yêu cầu BT3 - Giáo viên bổ sung nhận xét sau câu chuyện Học sinh kể 10p - Học sinh lập lại tên học - Học sinh xung phong kể chuyện - Cả lớp nhận xét , bổ sung ý kiến - Giáo viên kể 2, gương vài bạn lớp , trường , Sau câu chuyện cho Học sinh nhận xét bạn lễ phép lời thầy giáo , cô giáo b Thảo luận nhóm - Giáo viên nêu yêu cầu BT4 - Học sinh chia nhóm thảo luận + Em làm bạn em chưa lễ phép lời thầy giáo , cô giáo ? - Cử đại diện nhóm lên trình bày , lớp trao đổi nhận xét * Giáo viên kết luận : Khi bạn em chưa lễ phép , chưa lời thầy cô giáo , em nên nhắc nhở nhẹ nhàng khuyên bạn không nên c Vui chơi 10p - ChoHọc sinh hát múa chủ đề “ Lễ phép lời thầy cô giáo ” - Cho Học sinh hát “ Con cò bé bé ” - Học sinh thi đua hát cá nhân, hát theo nhóm - Giáo viên gọi Học sinh đọc câu thơ cuối - Học sinh đọc : “ Thầy cô thể mẹ cha Vâng lời lễ phép trò ngoan ” - Cho Học sinh đọc đt câu thơ Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Khen hs biết lời thầy cô giáo - GV nhận xét tiết học - Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tốt Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thực tốt điều học Toán PHÉP CỘNG DẠNG 14 + I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết làm tính cộng (khơng nhớ) phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + Kĩ năng: Rèn HS kĩ cộng (không nhớ) phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm tập (cột 1, 2, 3) dòng 1, 2; BT (cột 2, 3); BT (cột 1) II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bó chục que tính que tính rời - HS: Bó chục que tính que tính rời Vở ô li toán, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối - HS chơi, chữa bài: - HS 2: Trả lời: số 15 gồm chục - Số 15 gồm chục, đơn vị? đơn vị - Số 19 gồm chục đơn vị - Số 19 gồm chục, đơn vị - HS nhắc lại đầu - GV nhận xét, giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Biết làm tính cộng (khơng nhớ) phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3: Cho - Thực hành HS lấy 14 que tính, lấy thêm que tính - HS: lấy 14 que tính gồm bó - Có bó chục que tính que rời, có tất que rời que tính? - Có tất 17 que tính - Em làm để có 17 que tính? - Em đếm - Hướng dẫn HS thực hành phép cộng 14 + 3: HS Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 thảo luận nhóm đơi tự thực hành phép tính 14+ cột dọc, tìm kết nêu cách thực phép tính - Thể đặt phép tính theo cột chục, đơn vị - Hướng dẫn cách đặt tính làm tính 14 + 17 - Nhắc lại cách đặt tính cách - Gọi HS nêu cách thực tính: Gồm có bước: tính - Bước đặt tính: Viết số 14 trước, viết tiếp số 3, cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục Viết tiếp dấu cộng bên tay trái số Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu + Bước tính kết quả: Lấy + = 7, viết số thẳng cột số số Hạ viết - Vậy 14 + = ? 14 + = 17 - Giãn tiết Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập: Làm tập (cột 1, 2, 3) dòng 1, 2; BT (cột 2, 3); BT (cột 1) * Mục tiêu: Biết làm tính cộng (khơng nhớ) phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng 14 + * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Cho HS làm vào cá nhân, chia sẻ trước lớp - Bài 1: TÝnh - HS nêu yêu cầu bài, lm v * Lu ý: HS M1, M2 đặt số thật chia sẻ trước lớp thẳng cột HS M3, M4 nêu cách đặt 14 15 13 12 17 15 tính tính + + + + + + * Kết luận: Khi đổi chố số phép cộng kết khơng thay đổi 16 18 18 19 19 16 - Bài 2: Tnh - HS nêu yêu cầu bài, lm v - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện” chia sẻ trước lớp - GV quan sát, uốn nắn 13 + = 19 12 + = - GV HS nhận xét trò chơi, chữa 13 - Nhận xét: 15 + = 15 12 + = 14 16 + = * Kết luận: Bất kì số cộng 18 số 10 + = 15 15 + = - Bài 3: Điền số thích hợp vào 15 -HS giải thích cách làm: Vì 14 +1 = 15 nên ta điền số 15 vào ô trống thứ nhất… Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm hc 2017 - 2018 - HS nêu yêu cầu bµi, làm chia sẻ trước lớp Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV HS chữa 14 15 16 17 18 19 19 18 17 16 15 14 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 16 tháng năm 2018 Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN ( Thiết kế trang 163) -Môn: Tự nhiên- xã hội Bài 20 AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh biết: - Xác định số tình nguy hiểm xảy dẫn đến tai nạn đuờng học - Quy định đường Kĩ năng: Biết vỉa hè, sát lề đường bên phải Thái độ: Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - - Giáo viên: Sách giáo khoa Tranh số tình huồng nguy hiểm xảy đường học - HS: SGK Tự nhiên xã hội lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát hát : “ Cô giáo dạy em” - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: HS xác định số tình nguy hiểm xảy dãn đến tai nạn đường học Quy định đường *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm chia sẻ trước lớp 1: Quan sát tranh thảo luận tình huống: - HS thảo luận nhóm - Biết số tình nguy hiểm xảy đường học - Các nhóm lên trình bày - Mỗi nhóm thảo luận trả lời theo câu hỏi (sau SGK trang 42): - Tranh vẽ ai? - Bổ sung - Mọi người làm gì? + Điều xảy ra? + Đã có em có hành động tình khơng? + Em khun bạn tình nào? - GV đưa số tranh cho HS liên hệ thực tế bộ, học thuyền, cầu , lội qua suối * Kết luận: Để tránh xảy tai nạn đường, người phải chấp hành luật lệ giao thông- chẳng hạn : không chạy lao đường, không bám bên ngồi tơ… 2: Quan sát tranh - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm - Biết quy định đường đôi trả lời - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi với bạn + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ 2? + Người tranh thứ vị trí đường? Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 + Người tranh thứ vị trí đường? * Kết luận: Khi đường khơng có vỉa hè, sát mép đường bên phải mình, đương có vỉa hè người phải vỉa hè Hoạt động thực hành: (15 phút) - Giãn tiết * Mục tiêu: Có ý thức chấp hành luật lệ giao thơng * Cách thực hiện: HS chơi trò chơi Trò chơi “ Đèn xanh, đèn đỏ” - Biết thực theo quy định trật tự an toàn giao thông - Khi đèn đỏ sáng : Tất xe cộ người lại dừng lại vạch quy định - Khi đèn xanh sáng : Xe cộ người lại phép - Ai vi phạm bị phạt * Kết luận: Khi đường phố đến ngã tư cần phải chấp hành tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng Có giảm số người bị tai nạn đáng tiếc xảy nguy hiểm đến tính mạng Mỗi cần chấp hành quy định luật lệ giao thông Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Cho HS hát bài: " Đường em đi" - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU : Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Giới thiệu: vần ach b- Dạy vần ach: - Nhận diện vần -So sánh vần ach với vần ac - HS phát âm ñt - Vần ach gồm âm a đứng trước âm ch đứng sau -Giống nhau:đều bắt đầu âm a,khác vần ach kết thúc âm ch,vần ac kết thúc âm c - Ghép bảng cài: saùch - HS đánh vần.Đọc trơn vần: ach Đọc trơn từ: sách - Đọc vần, tiếng, từ (cá nhân, tổ, lớp) -Cho HS ghép vần ach - Đánh vần -Đọc trơn vần - -Cho HS ghép tiếng: sách - Giới thiệu từ: sách *Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: viên gạch, sẽ, kênh rạch, bạch đàn - Hướng dẫn đọc từ - Giải nghĩa từ: kênh rạch, bạch đàn Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết b¶ng : ach, cn s¸ch -GV viết mẫu - Giảng cách viết - GV theo dâi , uèn n¾n * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS đọc thầm từ - Tìm tiếng - HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) - Đọc toàn (cá nhân, tổ, lớp) - HS viÕt theo tëng tỵng - HS viết bảng con: ach, sách * Mục tiêu: Đọc được: ach, sách từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ach, sách - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Giữ gìn sách * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc +Đọc bảng tiết GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - HS đọc : ach, sách, sách, viên gạch, kênh rạch, sẽ, bạch đàn +Đọc ứng dụng ( cá nhân em) - Giới thiệu tranh - Đọc theo tổ, lớp - Giới thiệu ứng dụng hướng dẫn đọc - Xem tranh vẽ * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - Đọc thầm ứng dụng câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, - Tìm tiếng mới: sạch, sách câu ứng dụng lưu lốt, to, rõ ràng - Đọc to (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét *Luyện viết - Giới thiệu viết - Hướng dẫn cách viết vào - §äc néi dung cần viết Tập Viết - GV theo dõi, uốn nắn - HS viết vào Tập Viết - GV thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói theo chủ đề: giữ gìn sách - Tranh vẽ gì? - Sách bạn giữ gìn đẹp? - Quan sát tranh vẽ - Em làm để giữ gìn sách vở? - Bạn gái xếp sách - Sách đẹp có lợi cho em? - HS thảo luận luyện nói nhóm * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu sẻ trước lớp loát - HS giới thiệu bạn Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Tìm tiếng có vần - Trả lời - Dặn dò: Xem lại chuẩn bị tiếp - Trả lời theo - HS đọc toàn SGK - Các tổ tham dự trò chơi Thứ ba ngày 16 tháng1 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 82 : ICH- ÊCH I-MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: ich, êch, tờ lịch,con ếch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ich, êch, tờ lịch,con ếch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Chúng em du lịch Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích môn Tiếng Việt Giáo dục BVMT ứng dụng:HS u thích chim sâu có ích cho mơi trường thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: mắc áo, gấc, ruộng bậc thang… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: ich, êch, tờ lịch,con ếch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ich, êch, tờ lịch, ếch *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp Tên GV 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A *Giới thiệu: vần ich, êch *Dạy vần ich: - Nhận diện vần -So sánh vần ich với vần ach có điểm giống khác nhau? - Cho HS ghép vần ich-Đánh vần - Đọc trơn vần - Cơ có vần ich,muốn có tiếng lịch thêm âm dấu gì? - Xem: tờ lịch - Viết bảng lớp: tờ lịch -HS đọc toàn bảng cá nhân ,đồng *Dạy vần êch: Quy trình tương tự - Nhận diện vần Năm học 2017 - 2018 -Đọc ĐT vần - Bắt đầu âm i, kết thúc âm ch -Giống kết thúc âm ch,khác vần ich có âm i dứng đầu… - i - chờ - ich -HS đọc trơn cá nhân, nhóm, tổ - Thêm âm l dấu nặng - HS ghép,phân tích tiếng lịch,đánh vần ,đọc trơn tiếng lịch - Đọc từ: tờ lịch - Đọc trơn từ: ich - lịch - tờ lịch - HS phân tích, so sánh vần ich với vần ach ghép vần ,đánh vần, đọc trơn vần êch - Tạo tiếng êch,ghép tiếng,đánh vần ,đọc trơn tiếng ếch - Đọc từ: ếch *Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Hướng dẫn tìm tiếng - Hướng dẫn đọc từ - HS đọc thầm từ - Phát hiện: kịch, thích, hếch, chênh, lệch - HS đọc từ: (cá nhân, nhóm, tổ, lớp) - Lắng nghe - HS đọc toàn (cá nhân, tổ, lớp) - Giải nghĩa từ - Gọi đọc lại toàn Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần - HS viÕt theo tëng tỵng từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Vieỏt vào bảng : ich, êch, -HS vieỏt treõn không,bảng tê lÞch, Õch - Giáo viên viết mẫu lên bảng, hướng dẫn cách viết - GV theo dâi, uèn n¾n * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ich, êch, tờ lịch,con ếch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ich, êch, tờ lịch,con ếch - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Chúng em du lịch * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh thơ câu -Chim sâu có ích lợi sống người? - Hướng dẫn đọc thơ - Hướng dẫn đọc toàn - Đọc mẫu * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng *Luyện viết - Viết mẫu: ich, êch, tờ lịch, ếch - Giảng lại cách viết - Sửa sai cho HS - Chấm * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói - Tranh vẽ gì? - Khi du lịch em mang gì? - Em du lịch với ai? * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai tìm từ nhanh - Dặn dò: Học nh chuẩn bị Tờn GV - HS c bng tiết (cá nhân, tổ, lớp) - Hướng dẫn xem tranh nhận biết: tranh vẽ chim chích ,chó chim chích bt sâu bo v ci, mùa mng, giúp cho môi trờng thiên nhiên sống thêm tơi đẹp - c thm v phỏt hin,phân tích tiếng mới: chích, rích, ích - Đọc to thơ (cá nhân, tổ, lớp) - Đọc lại ( em ) - HS viết vào Tập Viết - Các bạn du lịch - Mang ba lô, xách cầm tay - HS thảo luận luyện nói nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS đọc toàn SGK - Tham dự chơi ( tổ ) 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 bµi sau Thứ tư ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 83 :ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 - Viết vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 - Nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc ngỗng vàng - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc ngỗng vàng HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc ngỗng vàng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc C, Ch Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập Quyển lịch, tượng Bác, ếch nhựa - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm c, ch * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 - Viết vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Ôn vần học: - Những vần bảng học: - Nghe cô đọc chữ ghi âm cô đọc ( GV đọc vần khơng theo trình tự ) - Các em đọc theo bạn - Em đọc vần bảng * Ghép âm vần: - Hãy đọc cho cô âm cột dọc - Hãy đọc âm dòng ngang.? - Các em ghép âm cột dọc với âm cột ngang cho thích hợp để tạo thành vần học - Các em vừa ghép vần gì? - GV ghi vào bảng ôn - Hãy đọc vần - GV theo dõi chỉnh sửa * Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc cho từ ứng dụng có - GV ghi bảng, giải nghĩa từ “ thác nước” nước từ cao đổ xuống tạo thành thác ích lợi: Những điều có lợi - Cho HS luyện đọc - GV theo dõi, chỉnh sửa Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Tập viết từ ứng dụng: - HDHS viết từ: thác nước, ích lợi, vào bảng - Hãy nhắc lại cách viết vần ac, ich lợi vào bảng - Hãy nhắc lại vần ac, ich - GV viết mẫu giao việc - GV theo dõi chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ Tên GV 27 - HS nghe lên vần - 1HS lên bảng HS khác đọc - HS đọc đến vần vần bảng - HS đọc: C,Ch - HS đọc: ă, â,o,ô,ư - HS ghép vần - HS đọc theo nhóm, lớp - HS nói cách viết lưu ý nét nối avà c: i ch - HS tô chữ viết bảng - 2HS lên bảng viết - HS đọc CN,ĐT Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại + Cho HS đọc lại bảng - NX chung học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 - Viết vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 77 đến 83 - Nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc ngỗng vàng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: + Em đọc vần từ vừa ôn - GN không theo thứ tự - HS đọc CN, nhóm , lớp - Đọc câu ứng dụng - GV treo tranh cho HS QS hỏi: - Tranh vẽ gì.? - 2HS học chào bà - GV: Các em HS ngoan đâu bíêt chào hỏi chào hỏi có nhiều điều hay đọc đoạn thơ ứng dụng để thấy - Hãy đọc cho cô đoạn thơ - GV theo dõi chỉnh sửa Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng tốt * Luyện viết: - HDHS viết từ: thác, lọ nước, vào - Hãy nhắc lại cách viết - cho HS lên bảng víêt lại - Cho học sinh viết - GV theo dõi uốn nắn cho học sinh yếu * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Tên GV 28 - HS đọc CN, nhóm, lớp - em nhắc lại - HS lên bảng viết - HS tập viết theo hướng dẫn Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Kể chuyện: Anh chàng ngốc ngỗng vàng - Học sinh nhắc lại tên câu chuyện - GV giới thiệu; Có anh chàng ngốc nghếch lấy cơng chúa đẹp Vì lại nghe câu chuyện + Hãy nhắc lại cho cô tên câu chuyện - GV kể chuyện lần - Lần kể tranh - GVHD học sinh kể lại câu chuyện theo tranh - Chia tranh cho tổ - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhóm thảo luận kể - GVNX đánh giá - Nhờ đâu mà anh chàng ngốc lấy nàng công chúa? * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc ngỗng vàng - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh * Học sinh đọc SGK Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau -Thứ năm ngày 17 tháng năm 2013 Tiếng Việt BÀI 84 : OP - AP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Chóp núi, cây, tháp chuông Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có op, ap, họp nhóm, múa sạp, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: mắc áo, gấc, ruộng bậc thang… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a- Giới thiệu: vần op, ap b- Dạy vần op: - HS đọc lại vần - Nhận diện vần - Đánh vần - Đọc trơn vần - HS phân tích: o + p - Cài vần: op - Đánh vần, đọc trơn: op - Tạo tiếng: họp - Ghép vần op, họp - Đánh vần, đọc trơn: họp - Giải nghĩa: họp nhóm ghi từ: họp nhóm - Đọc trơn: họp nhóm (cá nhân, tổ, lớp) - Đọc trơn: op - họp - họp nhóm (cá nhân, tổ, lớp) *Dạy vần ap: - Viết vần: ap hỏi: Vần khác vần op - Trả lời chổ nào? - HS tự phân tích vần Quy trình tương tự vần op - Đánh vần, đọc trơn vần - Cài vần ap - Tạo tiếng : sạp - Phân tích, đánh vần - Đọc trơn: sạp - Giới thiệu tranh: múa sạp - Đọc trơn: múa sạp - Ghi từ - Đọc trơn: ap - sạp, múa sạp Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 *Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Giải nghĩa từ - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết bảng : op, ap, cọp, múa sạp - Viết mẫu, giảng cách viết - GV theo dõi, uốn nắn * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm nhanh tiếng mang vần vừa học TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS ®äc thầm tìm tiếng chứa vần - HS c (cá nhân, tổ, nhóm) - HS viết bảng con: op, ap, họp nhóm, múa sạp - HS thi đua tìm * Mục tiêu: Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Chóp núi, cây, tháp chuông * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : * Luyện đọc + Đọc tiết bảng lớp - HS đọc: GV nhận xét op - họp - họp nhóm ap - sạp - múa sạp - Đọc: cọp, đóng góp, giấy nháp, xe +Đọc ứng dụng đạp - Giới thiệu tranh thơ câu -HS quan sát tranh nhận xét - Hướng dẫn đọc thơ -Đọc thầm tìm tiếng * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, - HS đọc nhóm đơi, đọc trước lớp câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ , -Đọc trơn thơ câu ứng dụng lưu lốt, to, rõ ràng *Luyện viết - HS viết vào Tập Viết: op, ap, họp - Viết mẫu nhóm, múa sạp - Giảng lại cách viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói theo chủ đề: chóp núi, Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 cây, tháp chuông - Xem tranh - Cho xem tranh để xác định đâu chóp - HS thảo luận luyện nói nhóm núi, cây, tháp chng đôi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Chóp núi vị trí núi? - Nơi cao núi - Vì gọi cây? - Nơi cao - Tháp chng vị trí tháp? - HS lên * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói - Đäc SGK lưu lốt - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - HS chơi thi tổ - Trò chơi: thi đua đọc nhanh tiếng - HS đọc ĐT - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị - Xem trước 85 …………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 85: ĂP - ÂP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: ăp, âp, bắp cải, cá mập; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ăp, âp, bắp cải, cá mập - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách em Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ ăp, âp, bắp cải, cá mập, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói - Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc: mắc áo, gấc, ruộng bậc thang… Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc được: ăp, âp, bắp cải, cá mập; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ăp, âp, bắp cải, cá mập *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp 1.Kiểm tra cũ “ op - ap “ - Đọc SGK viết chóp núi - HS lên baûng - GV nhận xét, cho điểm 2.Bài a- Giới thiệu: vần op, ap - HS đọc ĐT vần b- Dạy vần ăp - HS đánh vần, đọc trơn phân tích - Viết ăp vần ăp - Viết chữ : bắp - Ghép vần ăp, chữ “bắp” - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng bắp - Em biết loại rau cải nào? - Cải bắp - Viết: cải bắp - Đọc trơn từ - Đọc: ăp, bắp, cải bắp *Dạy vần âp: - Viết âp - HS tự đánh vần, đọc trơn phân - Viết chữ : mập tích vần âp - Giới thiệu tranh viết từ: cá mập - Tự ghép vần âp chữ mập *Từ ngữ ứng dụng: - Đọc: âp, mập, cá mập - Giới thiệu từ - Giải nghĩa từ: ngăn nắp, gặp gỡ -HS đọc thầm Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs - Luyện đọc (cá nhân, tổ, nhóm) M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt - HS đọc trơn toàn * Viết bảng : - HS viÕt theo tëng tỵng - GV viết mẫu lên bảng - HS viết bảng con: ăp, âp, cải bắp, cá - Hướng dẫn viết: ăp, bắp, âp, mập mập - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - HS thi ñua tìm *Tìm nhanh tiếng TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: ăp, âp, bắp cải, cá mập; Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ăp, âp, bắp cải, cá mập - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách em * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : * Luyện đọc + Đọc tiết bảng con: vần, tiếng, từ - HS đọc: khóa, từ ứng dụng ăp - bắp - cải bắp âp - mập - cá mập - GV nhận xét , sửa lỗi phát âm - Đọc: gặp gỡ, ngăn nắp, tập múa, + Đọc đoạn thơ ứng dụng bập bênh - Cho xem tranh - Giới thiệu thơ -HS thảo luận - HS đọc thầm tìm tiếng - Hướng dẫn đọc - HS đọc ( 10 em ) - GV nhận xét - Đọc theo tổ, lớp * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu - Đọc toàn HS M3, M4 đọc trơn vần, từ , câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng - HS viết vào Tập Viết *Luyện viết vào : ăp, âp, cảI bắp , cá mập - Viết mẫu - Giảng lại cách viết - GV theo dõi, uốn nắn - Thu số chấm, nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Luyện nói theo chủ đề: Trong cặp sách em - HS thảo luận luyện nói - Cho xem tranh hỏi cặp sách bạn nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý có đồ dùng gì? GV, chia sẻ trước lớp - Hãy giới thiệu đồ dùng học tập em cho - Sách, vở, bút, thước, bạn biết - Giáo viên chữa sai cho HS: ý trả lời đủ câu văn * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - HS đọc SGK - Trò chơi: thi đua đọc nhanh tiếng - Hs lớp tham dự - Nhận xét tiết học - HS chơi thi tổ Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Dặn dò: Chuẩn bị - Xem trước 86 - HS đọc ĐT - Tên GV 35 Trường Tiểu học ... xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau 18 17 16 15 14 13 -Ngày 15 tháng năm 2 01 8 Tên GV 19 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 01 7 - 2 01 8... GV 19 15 18 17 16 Trường Tiểu học 15 14 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 01 7 - 2 01 8 - HDHS chơi tương tự tiết trước - Mỗi tổ cử đại diện lên chơi thi - Chúng ta vừa học gì? - Phép trừ dạng 17 ... trang 17 1) ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2 01 8 Tiếng Việt : Tên GV 16 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 01 7 - 2 01 8 Tiết 9 ,10

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. CHUẨN BỊ:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • Giãn tiết.

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống:

 • - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài.

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Nhận xét giờ học.

 • - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • * Mục tiêu: HS xác định 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dãn đến tai nạn trên đường đi học. Quy định về đi bộ trên đường.

 • + Em sẽ khuyên các bạn đó trong tình huống đó như thế nào?

 • GV đưa 1 số tranh cho HS liên hệ thực tế khi đi bộ, khi đi học trên thuyền, cầu , lội qua suối...

 • + Người đi bộ ở tranh thứ 2 đi ở vị trí nào trên đường?

 • Bổ sung.

 • Giãn tiết.

 • - Ai vi phạm sẽ bị phạt.

 • * Kết luận: Khi đi trên đường phố đến ngã tư chúng ta cần phải chấp hành đúng tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng ... Có như vậy mới giảm được số người bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta cần chấp hành đúng quy định về luật lệ giao thông ...

 • -

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Cho HS hát bài: " Đường em đi"

 • - Nhận xét giờ học.

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống:

 • - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài.

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Nhận xét giờ học.

 • - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

  • -----------------------------------------------------------

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

 • - HS thực hành trên vật thật cá nhân.

 • Bài tập phát triển năng lực:( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống:

 • - Cho HS làm vở, GV cùng HS kiểm tra nhanh...

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • 2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4):

 • * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống:

 • - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh.

 • 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

 • - Nhận xét giờ học.

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 2. Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

 • 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tài liệu liên quan