0

Tuần 20 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

41 3,323 103

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2017, 14:47

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 20 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU I MỤC TIÊU: Kiến thức: *Tập đọc - Đọc đúng: lượt, ánh lên, trìu mến, lặng yên, lên tiếng, - Bước đầu biết đọc phân biệt người dẫn chuyện với lời nhân vật ( người huy, chiến sĩ nhỏ tuổi) - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần u nước, khơng quản ngại khó khăn, gian khổ chiến sĩ nhỏ tuổi kháng chiến chống thực dân pháp trước (TL câu hỏi SGK) *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - HS M3 +M4 kể lại đựoc toàn câu chuyện Kĩ năng: *Kĩ sống: Rèn cho HS kỹ thể tự tin - Hiểu từ ngữ: Trung đoàn trưởng, Việt gian, thống nhất, vệ quốc quân, lán, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết gợi ý chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: Quốc ca - Lớp hát - Gọi em đọc “Báo cáo tổng ”và trả lời - Học sinh thực theo YC câu hỏi - Giáo viên giới thiệu mới: - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: lượt, ánh lên, trìu mến, lặng yên, lên tiếng, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Trung đoàn trưởng, Việt gian, thống nhất, vệ quốc quân, lán, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Cho học sinh quan sát tranh - Chú ý đọc phân biệt lời nhân vật ( ) b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - HS quan sát tranh minh hoạ - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, - Luyện đọc từ khó: lượt, ánh lên, trìu mến, lớp) lặng yên, lên tiếng, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh nối tiếp đọc c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp đoạn kết hợp giải nghĩa - Giải nghĩa từ: Trung đoàn trưởng, Việt gian, từ luyện đọc câu khó thống nhất, vệ quốc quân, lán, + Đặt câu với từ bảo tồn: - Luyện câu: +Trước ý kiến đột ngột huy,/ bọn trẻ lặng đi.// Tự nhiên,/ thấy cổ họng nghẹn lại.// Lượm bươcs tới gần đống lửa.// Giọng em rung lên:// -Em xin lại.//Em chết chiến khu/ chung./ lộn với tụi Tây,/ tụi Việt gian // d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương + … - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe - Học sinh đọc -HS tham gia thi đọc -Hs bình chọn bạn thể giọng đọc tốt -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần u nước, khơng quản ngại khó khăn, gian khổ chiến sĩ nhỏ tuổi *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - HS M3 +M4 kể lại đựoc toàn câu chuyện *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn +TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện HS đọc Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp + HS đọc đoạn + lớp đọc thầm +Đoạn -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: - Trung đoàn trưởng gặp chiến sĩ nhỏ làm gì? + thơng báo cho chiến sĩ nhỏ trở sống với gia đình + Đoạn + HS đọc đoạn + lớp đọc thầm - Trước ý kiến huy chiến sĩ -Vì chiến sĩ nhỏ xúc động, bất ngờ nhỏ thấy “Ai thấy cổ họng nghĩ phải rời xa chiến nghẹn lại” sao? khu, không tham gia chiến đấu - Thái độ bạn nhỏ -Lượm, Mừng bạn tha thiết xin nào? lại -Vì Lượm bạn khơng muốn -Vì bạn sẵn sàng chịu đựng gian khổ, về? -Mừng ngây thơ, chân thật, -Lời nói Mừng có cảm động? + HS đọc đoạn + lớp đọc thầm + Đoạn 3: - cảm động rơi nước mắt -Thái độ trung đoàn trưởng nghe lời van bạn? + HS đọc đoạn + lớp đọc thầm -Đoạn -Tiếng hát bùng lên lửa rực rỡ -Tìm hình ảnh so sánh câu cuối đêm rừng lạnh tối - tinh thần u nước, khơng quản ngại khó /?/ Qua câu chuyện em hiểu khăn, gian khổ chiến sĩ nhỏ tuổi chiến sĩ nhỏ vệ quốc đoàn? *Nội dung: Ca ngợi tinh thần yêu nước, - GV nhận xét, kết luận khơng quản ngại khó khăn, gian khổ chiến sĩ nhỏ tuổi kháng - Nêu nội dung bài? chiến chống thực dân pháp trước - HS ý nghe - GV nhận xét, tổng kết HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2) - Vài HS đọc lại - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Lớp theo dõi +Đọc đoạn văn: giọng xúc động, - Học sinh lắng nghe thể thái độ sẵn sàng chịu đựng - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm gian khổ, kiên sống chết chiến khu chiến sĩ nhỏ tuổi - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - 4HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp -Bình chọn bạn đọc hay bình chọn học sinh đọc tốt Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa kết hợp gợi ý với nội dung đoạn - HS quan sát tranh minh hoạ kết hợp với truyện kể lại toàn câu chuyện gợi ý tương ứng với đoạn * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp với gợi ý - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với gợi ý để kể đoạn truyện - Học sinh đọc lại câu chuyện - Gọi HS M4 kể đoạn - HS M4 kể mẫu theo tranh - GV nhận xét, nhắc HS kể theo -Lắng nghe ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa kết hợp với gợi ý +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - Học sinh kết hợp tranh minh họa kết hợp với gợi ý tập kể +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại kể ) cách kể + b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm (N2) - GV nhóm quan sát HS kể + HS (nhóm 2) kể nhóm chuyện + bạn nhóm chia sẻ, *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện +Gọi đại diện nhóm lên thi kể - Các nhóm theo dõi, nhận xét chuyện theo đoạn - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - > Lớp bình chọn người kể hay +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu số em kể lại câu - HSM3+ M4 kể chuyện chuyện theo vai nhân vật - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em hiểu (Rất yêu nước, khơng ngại khó khơng chiến sĩ nhỏ tuổi? ngại khổ, sẵn sàng hi sinh Tổ quốc.) - Về kể chuyện cho người thân nghe - Lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe thực tiết học - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Chú bên Bác Hồ Điều chỉnh: Toán ĐIỂM Ở GIỮA – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp HS hiểu điểm hai điểm cho trước.Trung điểm đoạn thẳng - HS làm BT: 1, 2 Kĩ năng: Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Chuẩn bị bảng phụ, phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động ( phút) - TBHT tổ chức chơi trò chơi: “Nối đúng, nối nhanh” 400+20+5 9081 9000+80+1 2009 5000+300+40+7 425 2000+9 5347 8000+10 8010 - Giáo viên nhận xét, khen HS thực Giáo viên: Hoạt động học - HS tham gia trò chơi -> nhận xét, tuyên dương Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhanh - Giới thiệu bài: Điểm Trung - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào điểm đoạn thẳng 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Bước đầu nhận biết điểm hai điểm cho trước - Bước đầu nhận biết trung điểm đoạn thẳng * Cách tiến hành: Hoạt động lớp *Việc 1: Giới thiệu điểm -Vẽ sách giáo khoa lên bảng -Theo dõi Nêu điểm A,O, B thẳng hàng - Nhấn mạnh : A,O, B điểm thẳng hàng theo thứ tự điểm A đến điểm O đến điểm B - O điểm hai điểm A B - Nêu điểm * Lưu ý : Tìm điểm hai điểm phải thẳng hàng - Cho vài ví dụ khác -Lấy VD *Việc 2: Giới thiệu trung điểm đoạn thẳng - Vẽ lên bảng SGK - Theo dõi - M điểm điểm AB độ dài AM=MB nên M gọi trung - HS nhắc lại điểm đoạn thẳng AB - Vẽ hình khác, YC HS nêu trung điểm - Tìm trung điểm ( ) -GV chốt kiến thức 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: - HS Vận dụng kiến thức làm BT 1, * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 Kiến thức điểm thẳng hàng *GV chốt đáp án Giáo viên: - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào phiếu học tập (cá nhân) - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống KQ: a) điểm thẳng hàng: A,M,B; M,O,N C,N,D b) +) M điểm hai điểm A B +) N điểm hai điểm C D +) O điểm hai điểm M N Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 b Bài tập : Làm việc nhóm- lớp - GV gọi HS nêu YC - Lớp làm vào phiếu tập - HS đọc - HS thực theo YC theo nhóm đơi (phiếu HT) - HS thống kết nhóm (N 2) - Gọi nhóm chia sẻ làm - Chia sẻ KQ trước lớp - Lưu ý HS M1+ M2: trường hợp: Câu +) O trung điểm đoạn thẳng AB vì: đúng, câu sai A, O, B thẳng hàng AO = OB =2 cm +) M không trung điểm đoạn thẳng CD M khơng điểm hai điểm C *GV kết luận D, ( ) *BTPTNL (M3+M4) Bài tập : Làm việc cá nhân - HS đọc toán -GV quan sát, giúp đỡ HS - HS làm *GVcủng cố về: trung điểm đoạn -HS báo cáo KQ với GV thẳng Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? + Điểm hai điểm cho trước; Trung điểm đoạn thẳng - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( Tiết 2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp HS biết được: - Trẻ em có quyền tự kết giao bạn bè, tiếp nhận thông tin phù hợp, giữ gìn sắc dân tộc đối xử bình đẳng - Thiếu nhi giới anh em, bạn bè cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn - HS tích cực tham gia vào hoạt động giao lưu, biểu lộ tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Thái độ: HS có thái độ tơn trọng, thân ái, hữu nghị với bạn bè thiếu nhi nước khác Hành vi: - Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè * Điều chỉnh: Khơng u cầu HS đóng vai tình chưa phù hợp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát “Tiếng chuông cờ” nhạc lời - Học sinh hát tập thể Phạm Tun +Vì phải đồn kết với thiếu nhi quốc tế? +Vì thiếu nhi VN thiếu nhi giới anh em, bạn bè cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh -HS nhận xét - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: - HS lắng nghe, ghi vào “Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế” (T.2) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Tạo hội cho hs thể quyền bày tỏ ý kiến thu nhận thông tin, tự kết giao bạn bè *Cách tiến hành: Việc 1: Giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm đoàn kết với TNQT Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp -Ngồi theo nhóm - T/c trưng bày tranh ảnh tư liệu sưu tầm - Hs trưng bày tranh, ảnh tư liệu sưu tầm - Cả lớp xem, nghe nhóm cá nhân giới thiệu tranh - Gv nhận xét khen hs nhóm học sinh sưu ảnh, tư liệu nhận xét, chất tầm nhiều tư liệu vấn Việc 2: Viết thư bày tỏ tình đồn kết, hữu nghị với thiếu nhi nước Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - TC cho hs viết thư theo nhóm - Hs viết thư theo nhóm nên nhóm thảo luận lựa chọn định xem nên gửi thư cho ban thiếu nhi nước (VD nước gặp khó khăn đói nghèo, dịch bệnh, chiến tranh, Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tiên tai sóng thần…) - Yêu cầu lớp trao đổi nhận xét bổ sung nội - Nội dung thư viết gì? dung - Tiến hành viết thư ( bạn số thư ký, ghi chép ý bạn - Giáo viên kết luận đóng góp) - Thơng qua nội dung thư cho nhóm nghe ký tên tập thể vào thư - Cử người sau học bưu điện gửi thư Việc 3: Bày tỏ tình đồn kết, hữu nghị thiếu nhi quốc tế -Hs múa hát, đọc thơ, kể chuyện, Làm việc cá nhân -> Cả lớp diễn tiểu phẩm… tình đồn kết với thiếu nhi Quốc tế - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ +HS lên chia sẻ trước lớp –Cácbạn *GV KL chung: thiếu nhi VN thiếu nhi khác nhận xét, biểu dương nước khác màu da ngôn ngữ, điều kiện sống Song anh em bạn bè, chủ nhân tương lai giới, cần phải đoàn kết, hữu nghị với TNTG HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học - Chuẩn bị bài: Tơn trọng khách nước ngồi (T1) Điều chỉnh: Thứ ba ngày 16 tháng năm 2018 Tập đọc CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: dài dằng dặc, đảo nổi, Kon Tum, Đắk Lắck, đỏ hoe - Biết ngắt nghỉ hợp lí đoạc dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND: Em bé ngây thơ nhớ đội lâu không nên nhắc nhở Chú hy sinh, bên Bác Hồ Bài thơ thể tình cảm thương nhớ lòng biết ơn người gia đình em bé với liệt sĩ hy sinh Tổ quốc ( Trả lời CH SGK; thuộc thơ) Kĩ năng: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ khó bài:Trường Sơn, Trường Sa, Kon Tum, Đắk Lắck * Kĩ sống: Rèn kỹ kiềm chế cảm xúc cho HS 3.Thái độ: Biết ơn anh hùng liệt sĩ hi sinh Tổ quốc II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ chép khổ thơ 1, đồ VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát bài: Chú đội xa - GV kiểm tra HS đọc nối tiếp kể lại đoạn “Ở lại với chiến khu" + em lên tiếp nối kể lại đoạn + Nêu nội dung câu chuyện - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đơi Cả lớp a GV đọc tồn *Đọc mẫu thơ - Học sinh lắng nghe - GV đọc khổ thơ đầu với giọng ngây thơ, hồn nhiên, thể băn khoăn, thắc mắc đáng yêu bé Nga Khổ cuối đọc với nhịp chậm, trầm lắng, thể xúc động nghẹn ngào bố mẹ bé Nga ngứ đến người hi sinh b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu (đọc dòng thơ) - HS nối tiếp đọc dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: dài dằng dặc, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó đảo nổi, Kon Tum, Đắk Lắck, đỏ hoe, - GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ nhịp thơ Chú Nga đội/ Sao lâu lâu! // Nhớ chú,/ Nga thường nhắc:// Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết lần tập 2a - Bút giấy khổ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ Chữ đẹp nết ngoan” - HS thi đua viết nhanh, đẹp, + Sấm sét, xe sợi, chia sẻ, suối cá - HS hát - Học sinh thực theo YC +4 HS lên bảng viết + HS lớp viết vào bảng - Lắng nghe - Mở sách giáo khoa -GV đánh giá làm học sinh, khen HS - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung đoạn văn để viết cho tả, trình bày khoa học *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả - Học sinh lắng nghe + GV đọc thong thả, rõ ràng đoạn viết tả - HS đọc đoạn “ từ đầu đến đoạn “ từ đầu đến khuôn mặt ” khuôn mặt ” - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi -> cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: chia sẻ trước lớp Qua nắm (Hướng dẫn HS nhận xét tả ): nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý +Tìm câu văn cho thấy đội vượt + Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng đến đỉnh cao dốc cao? sợi dây kéo thẳng đứng + Đoạn văn nói lên nỗi vất vả + Đọc đoạn văn nói lên điều gì? đồn qn vượt dốc + câu + Đoạn văn có câu? + Trong đoạn văn có chữ viết hoa? + Chữ đầu đoạn, đầu câu, tên người, tên địa danh (Hồ Chí Minh, Đường, -Hướng dẫn HS viết từ khó Người, ) + Những từ tả hay viết sai ? - Lớp nêu số tiếng khó + trơn, lầy, thung lũng, lù lù, lúp xúp, - Giáo viên YC HS gạch chân từ cần lưu -Quan sát ý: phụ âm, vần hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng -HS viết bảng con: trơn, lầy, thung lũng, lù lù, lúp xúp, từ khó: - Nhận xét viết bảng học sinh Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đọc lần -HS đọc thầm lại đoạn văn cần *GV quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh viết tả, ghi nhớ từ dễ M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ,… mắc lỗi viết +Lưu ý từ viết từ l/n HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chú ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết vào - Học sinh viết vào - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày Lưu ý: - Tư ngồi, cách cầm bút,tốc độ viết, điểm đặt bút dừng bút nét cong, nét khuyết, độ rộng chữ, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh sốt lỗi - Học sinh chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - 10 - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Làm tập tả; phân biệt s/x, i/t đặt câu với từ ghi tiếng có âm đầu s/x vần uôt/uôi *Cách tiến hành: Bài 2a: Trao đổi nhóm đơi -> Chia sẻ trước lớp -HS đọc YC, trao đổi N2 - Cho học sinh đọc yêu cầu -Thống KQ: -Nhận xét, đánh giá; GV kết luận + Sáng suốt, xao xuyến giúp đỡ nhóm gặp khó khăn ( HS M1) + Sóng sánh, xanh xao Bài 3: Làm việc cá nhân- > Cả lớp - HS thực theo YC - Gọi học sinh đọc yêu cầu - HS làm cá nhân-> chia sẻ - YC học sinh làm (thi) -Tổ chức chơi trò chơi tiếp sức - HS lên thi tiếp sức, lớp nhận xét - GV tổng kết bình chọn bạn đặt câu cấu trúc * BT.PTNL( HSM3 +M4) ngữ pháp, giàu hình ảnh Giáo viên: 28 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài tập 2b - GV kiểm tra KQ làm HS - HS đọc nhẩm YC -HS thực YC vào phiếu HT -Báo cáo KQ với GV HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học Xem trước tả sau: Ông tổ nghề thêu - Lắng nghe thực Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết so sánh số phạm vi 10 000; viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Nhận biết thứ tự số tròn trăm (nghìn) tia số cách xác định trung điểm đoạn thẳng Kĩ năng: - Rèn kĩ so sánh số phạm vi 10 000; viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: -Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi “Điền nhanh điền đúng” -TBHT điều hành: -HS tham gia chơi: điền dấu so sánh số: +) 1208 987 30 phút 1/2 +) 4216…4207 1km … 999m Giáo viên: 29 Hoạt động trò Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +) 3109 …3018 8000mm … 8m (…) - Cả lớp theo dõi -> Tổng kết trò chơi -> Kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết so sánh số phạm vi 10 000; viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Nhận biết thứ tự số tròn trăm (nghìn) tia số cách xác định trung điểm đoạn thẳng - HS làm tập: 1; 2; 3; (a) * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn thành BT - Chia sẻ trước lớp cách làm, kết quả: a) 7766 >7676 b) 1000g = 1kg 8453 > 8435 950g < 1kg *GV củng cố cách so sánh 9102 < 9120 1km < 1200m 5005 > 4905 100phút > 1giờ30 phút b Bài tập 2: Làm việc cá nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập GV yêu cầu HS làm vào - HS làm vào -GV chấm số bài, đánh giá - HS nộp cho GV chấm *GV lưu ý số HS M1+ M2 viết - Thống KQ bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn a) 4082; 4208; 4280; 4802 ngược lại b) 4802; 4280; 4208; 4082 Bài tập : Làm việc cá nhân – cặp đôi - HS nêu yêu cầu tập *Chú ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 - HS làm vào hoàn thành nội dung BT - HS chia sẻ cách (N2) - GV chốt đáp án -Thống KQ a) 100 b) 1000 c) 999 d) 9999 d Bài tập 4: Hoạt động cặp đơi -> lớp -YC HS thảo luận nhóm, làm - HS đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm2 - Nhận xét chữa * GV củng cố cách xác định trung - Đại diện nhóm lên chia sẻ điểm - HS lớp tương tác * BT.PTNL( HSM3 +M4) *Dự kiến KQ: Bài tập 4b a).Trung điểm đoạn thẳng AB ứng - GV kiểm tra KQ làm HS với số 300 Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -HS đọc nhẩm YC -HS thực YC vào - Báo cáo KQ với GV b).Trung điểm đoạn thẳng CD ứng với số 200 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết báo cáo hoạt động tổ tháng vừa qua dựa theo tập đọc học (BT1); viết lại phần nội dung báo cáo trên(về học tập, lao động ) theo mẫu (BT2) Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết báo cáo Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, kĩ thuật khăn trải bàn Đồ dùng dạy học: Học sinh: tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “Lớp đoàn kết” - YC HS kể truyện: Chàng trai làng Phù Ủng - Lớp hát tập thể - 2HS kể nối tiếp truyện: Chàng trai làng Phù Ủng - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: Báo cáo hoạt động HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu: - Bước đầu biết báo cáo hoạt động tổ tháng *Cách tiến hành Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc (Kĩ thuật khăn trải bàn) Bài tập1: - Dựa theo tập đọc: Báo cáo kết tháng thi đua " Noi gương đội" báo cáo kết học tập, lao động tổ em tháng qua - GV lưu ý cho HS M1+M2 nắm vững yêu cầu: + Đó báo cáo mặt : Học tập lao động, cần có lời mở đầu:" Thưa bạn" + Lời kể cần chân thực, không bắt trước - 1HS đọc bài: Báo cáo kết thi đua " Noi gương đội" + 2HS đọc tập + Lớp đọc thầm tập đọc -HS thực theo bước + Bước 1: Viết ý kiến cá nhân + Bước 2: Làm việc nhóm, trao đổi , thống ý kiến kết học tập, lao động tổ tháng + Bước 3: Đại diện nhóm trình bày - Đại diện tổ đóng vai tổ trưởng trình bày,góp ý – - - GV khen ngợi HS trình bày báo cáo có sức - HS chọn người tham gia thi thuyết phục trình bày báo cáo HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - Viết lại phần nội dung báo cáo (về học tập,hoặc lao động ) theo mẫu *Cách tiến hành Việc 2: Viết vào Bài tập2: Hoạt động lớp +HS đọc yêu cầu mẫu báo cáo + HS chia sẻ cách trình bày trình - GV giải thích thêm cho HS hiểu trình tự tự mẫu báo cáo mẫubáo cáo, cách trình bày - YC HS viết cá nhân + HS làm vào mẫu VBT + Hs hoàn thiện yêu cầu vào ghi +HS chia sẻ trước lớp + số HS đọc báo cáo, lớp HS Nhận xét, tuyên dương bạn viết cấu trúc nhận xét mẫu báo cào, nội dung, Lưu ý: + M1+M2 viết nội dung YC * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: Nói - Lắng nghe thực trí thức Nghe -kể Nâng niu tầng hạt giống Điều chỉnh: Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn động tác theo – hàng dọc Yêu cầu thực mức tương đối xác - Học TC “Lò cò tiếp sức Yêu cầu biết cách chơi chơi mức ban đầu Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học Định lượng phút 1.Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi : (Qua đường lội) 2/ Phần : 14 phút * Ôn tập theo – hàng dọc: - Trưởng ban TDTT điều khiển cho lớp ôn lại động tác theo - hàng dọc - Lớp tập hợp theo đội hình -4 hàng dọc thực theo điều khiển TB.TDTT (một lần) - GV quan sát, trợ giúp HS M1 * Giáo viên chia lớp tổ để luyện tập - Nhóm trưởng điều hành chung - Giáo viên đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập - Thi trình diễn tổ lần x 15 m -GV tuyên dương Hs động luyện tập 10 * Làm quen trò chơi “ Lò cò tiếp sức “ phút - Giáo viên nêu tên trò chơi - Giải thích hướng dẫn học sinh cách chơi * Làm mẫu , cho học sinh chơi thử hàng - lần - Học sinh thực chơi trò chơi Giáo viên: 33 Đội hình luyện tập x x x x x x x x x x x x x x x X GV x x x x x x x x x x x x x x x Trường Tiểu học: X GV Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn phút luyện tập chơi - Gv khích lệ, động viên HS tập luyện ( HS.M1) 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà thực lại GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2018 Toán PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép cộng số phạm vi 10000( Bao gồm đặt tính tính đúng) - Biết giải tốn có lời văn(có phép cộng số phạm vi 10.000) - HS làm BT1; BT2(b); BT3, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính toán phép cộng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác u tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đơi Đồ dùng dạy học: - Bảng vẽ hình BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Cho HS chơi trò chơi "Tính nhanh, tính đúng" - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên xếp Đội nhanh đội Giáo viên: 34 - Học sinh tham gia chơi + Viết số sau: 4208 ; 4802 ; 4280 ; 4082 a) Theo thứ tự từ lớn đến bé Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi - Giới thiệu bài- ghi bảng b) Theo thứ tự từ bé đến lớn Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng số phạm vi 10000( Bao gồm đặt tính tính đúng) - Biết giải tốn có lời văn(có phép cộng số phạm vi 10.000) *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc 1: HD thực phép cộng 3526 + 2359 - Ghi lên bảng 3526 + 2759 = ? - Yêu cầu HS tự đặt tính tính kết - GV YC HS chia sẻ cách đặt tính, cách tính KQ - Quan sát lên bảng - HS suy nghĩ để tìm cách đặt tính tính số phạm vi 10 000 -Học sinh thực cá nhân, chia sẻ - GV nhận xét chữa 3526 + 2759 6285 + Muốn cộng hai số có chữ số ta làm - Nhắc lại cách cộng hai số có nào? chữ số * Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 đặt tính, - Gọi học sinh M1 nhắc lại thực lần tính HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - HS vận dụng kiến thức học để làm BT1; BT2(b); BT3, *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài, chốt đáp án *Trợ giúp HS M1,M2 đặt tính, thực bước tính Bài 2b: Hoạt động cá nhân - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu Hs làm cá nhân - Giáo viên chấm, đánh giá -HS nêu YC -> Hs làm cá nhân -Dự kiến kết quả: Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập Giáo viên: - học sinh nêu yêu cầu tập: - Cả lớp tự làm - 4HS chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung 5341 7915 4507 8425 +1488 + 1346 + 2568 + 618 6829 9261 7075 9043 5716 35 707 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Bài 3: Nhóm Năm học 2017 - 2018 Cả lớp + 1749 7465 - Gọi học sinh đọc - u cầu lớp thực nhóm đơi - Yêu cầu HS đổi phiếu để KT - Các nhóm chia sẻ ý kiến - Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài 4: Cá nhân +5857 6564 -1HS nêu yêu cầu đề - Phân tích tốn - Hs thảo luận nhóm , chia sẻ KQ làm thống nhất: Giải: Số đội trồng là: 3680 + 4220 = 7900 (cây) ĐS: 7900 -HS thực theo YC - HS quan sát kĩ hình vẽ - HS chia sẻ cách tìm trung điểm HCN ABCD -> thống nhất: + Trung điểm cạnh AB điểm M + Trung điểm cạnh BC điểm N + Trung điểm cạnh CD điểm P + Trung điểm cạnh AD điểm Q Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài, chốt lại lời giải * BTPTNL (HS M3+ M4) Bài 2a (T 102) -GV chốt đáp án -HS đọc YC -HS làm cá nhân -HS báo cáo KQ với GV + ) 7482; 2280 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Luyện tập (trang 103) Điều chỉnh: Thủ cơng ƠN TẬP CHƯƠNG II “CẮT , DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN” ( Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - Kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng học - Với học sinh khéo tay: kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng, nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối Trình bày đẹp Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Có thể sử dụng chữ cắt để ghép thành chữ đơn giản khác 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ cắt thẳng, đều, cân đối 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Giáo viên: Mẫu chữ học chương II - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - Gọi học sinh lên nêu quy trình, bước cắt, dán chữ T, I, U, H, E, V - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên nhận xét -> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - Kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng học *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Ôn lại quy trình cắt, dán chữ Hoạt động lớp - Giáo viên củng cố lại cách cắt , dán + T, I, U, H, E, V chữ học + Cho học sinh nhắc lại tên chữ + em trình bày cắt, dán + Gọi số em nhắc lại quy trình cắt, + HS tổng hợp bước dán - Giáo viên nhận xét, củng cố *Việc 2: : Thực hành Hoạt động cá nhân - Học sinh thực hành làm + Học sinh thực hành cá nhân - Cho học sinh thực hành cắt 2- chữ + Học sinh M3+M4 kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, học nét đối xứng Các nét chữ cắt thẳng, - Giáo viên theo dõi, trợ giúp HS nam đều, cân đối Trình bày đẹp Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 (HS M1+M2) học sinh lúng túng Việc 3: Đánh giá sản phẩm - Đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản + Hoàn thành tốt : Những em hồn thành có sản phẩm đẹp, trình bày trang phẩm cá nhân trí sáng tạo - Giáo viên chấm số học + Hoàn thành : Thực quy sinh làm xong trước trình kỹ thuật, cắt dán chữ cân đối kích thước, phẳng, đẹp + Chưa hồn thành : Khơng kẻ, cắt, dán chữ học -Bình chon HS có sản phẩm đẹp, sáng -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm tạo, thực hành học sinh Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - Cho học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ T, I, U, H, E, V - Chuẩn bị học sau “ Đan nong mốt” - Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội THỰC VẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu điểm giống khác cối xung quanh - Nhận đa dạng thực vật tự nhiên 2.Kĩ GDKNS: -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Phân tích, so sánh tìm đặc điểm giống khác loại -Kĩ hợp tác: Làm việc nhóm để hồn thành nhiệm vụ 3.Thái độ: Yêu thích cối II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: Các hình trang 76, 77 SGK, phiếu HT Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát có nội dung “cái xanh xanh xanh,…” - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Nêu điểm giống khác cối xung quanh - Nhận đa dạng thực vật tự nhiên - GDKNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin, Kĩ hợp tác * Cách tiến hành *Việc 1: Hoạt động nhóm ( Kĩ thuật khăn trải bàn) -Hs thực hoạt động học tập theo - Giáo viên chia lớp thành nhóm kĩ thuật khăn trải bàn (3 bước) - u cầu nhóm quan sát hình trang - Nhóm trưởng điều khiển bạn 76, 77 SGK trả lời câu hỏi gợi ý: làm việc + Chỉ vào nói tên - Học sinh quan sát hình 76,77 + Chỉ nói tên phận + Bước 1: làm việc cá nhân-> ghi KQ quan sát vào góc phiếu cá nhân + Nêu điểm giống khác +Bước 2: Thảo luận nhóm, thống hình dạng kích thước KQ ghi kết chung phiếu HT + Bước 3: Đại diện nhóm chia sẻ kết - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm thảo luận nhóm trình bày kết thảo luận nhóm - Các nhóm khác tương tác, bổ sung + Kể tên số mà em biết ?  GV kết luận: Xung quanh ta có nhiều Chúng có kích thước hình -Cây nhãn, bưởi, hoa sen, dạng khác Mỗi thường có rễ, thân, lá, hoa * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Thân (Tiết 1) Điều chỉnh: Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Mái trường mến yêu” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua ban Đề nghị tuyên dương, nhắc nhở thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Kiểm tra, bổ sung đồ dùng học tập cá nhân; đóng bọc sách vở, - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân - Phát động phong trào nuôi heo đất Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: ... điền dấu so sánh số: +) 1208 987 30 phút 1/2 +) 4216… 4207 1km … 999m Giáo viên: 29 Hoạt động trò Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 201 7 - 201 8 +) 31 09 30 18 8000mm … 8m (…) - Cả lớp theo dõi ->.. .Giáo án lớp Năm học 201 7 - 201 8 a .Giáo viên đọc mẫu toàn - Cho học sinh quan sát tranh - Chú ý đọc phân biệt lời nhân vật ( ) b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo. .. trải bàn Giáo viên: 20 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 201 7 - 201 8 - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp Đồ dùng dạy học: Phấn màu, phiếu BT.PTNL (bài 1b Bài 3) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan