0

Tuần 18 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 1,545 51
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2017, 21:54

Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 18: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý đoạn đọc Thuộc đoạn thơ học - Tìm từ vật câu (BT2); biết viết tự thuật theo mẫu học (BT3) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi sẵn tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc Gà “tỉ tê” - học sinh thi đọc trả lời câu với gà hỏi - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập cuối học kì - Học sinh nhắc lại tên mở (Tiết 1) sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng , trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) - Hiểu ý đoạn đọc Thuộc đoạn thơ học - Tìm từ vật câu (BT2); biết viết tự thuật theo mẫu học (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc lớp: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị phút - Đọc trả lời nội dung theo yêu cầu - Học sinh khác lắng nghe nhận xét bạn đọc - Yêu cầu học sinh thể theo thăm - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét em Chú ý: - Đọc tiếng, từ: điểm - Nghắt nghỉ chỗ, giọng đọc yêu cầu cho 1,5 điểm Đạt tốc độ đọc 45 tiếng/ phút cho 1,5 điểm Việc 2: Tìm từ vật câu cho: Làm việc nhóm – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu gạch chân từ vật - Lớp chia thành nhóm Tìm câu văn cho (Nhóm 2) hiểu nội dung làm - Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhận xét, sữa chữa Việc 3: Viết tự thuật theo mẫu: Làm việc - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cá nhân – Chia sẻ trước lớp làm - Mời số em chia sẻ tự thuật - Học sinh chia sẻ trước lớp - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt *Đọc thêm tập đọc tuần 10 (Thương ông) - Lớp đọc thầm 2-5 học sinh đọc - Nội dung thơ nói lên điều gì? - Khen ngợi bé Việt… biết thương ông Lưu ý giúp đỡ học sinh M1 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhắc lại nội dung ôn tập - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Dặn dò học sinh nhà học bài, xem trước - Lắng nghe, ghi nhớ ơn tập TIẾNG VIÊT: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý đoạn đọc Thuộc đoạn thơ học - Biết đặt câu tự giới thiệu với người khác (BT2) Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành câu viết lại cho tả (BT3) Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi sẵn tên tập đọc, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HĐ Khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Ai nhanh đúng: Tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi đội học sinh lên tìm từ vật có câu: “Trên nhà, sân gạch, chỗ có vẽ em, vẽ phấn, lại vẽ than.” - Tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh - Giáo viên giới thiệu: Hôm ta tiếp tục ôn - Lắng nghe tập tập đọc học Ôn tự giới thiệu dấu chấm - Lắng nghe, vài em nhắc lại HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) - Hiểu ý đoạn đọc Thuộc đoạn thơ học - Biết đặt câu tự giới thiệu với người khác (BT2) Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành câu viết lại cho tả (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị - Học sinh lên bốc thăm,chuẩn bị phút - Yêu cầu học sinh thể theo thăm - Đọc trả lời nội dung theo yêu cầu - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh khác lắng nghe nhận xét bạn đọc - Giáo viên nhận xét em Việc 2: Ôn đặt câu tự giới thiệu: Làm việc Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 nhóm đơi – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh (M4) làm mẫu tự giới - Cháu chào bác ạ! Thưa bác, thiệu tình cháu Hương, học lớp với Hằng Thưa bác, bạn Hằng có nhà không - Cho học sinh thảo luận nhóm đơi Đại diện - Tìm hiểu nội dung thảo luận nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét tìm cách nói - Mời số em chia sẻ lời giới thiệu trước lớp - Học sinh chia sẻ: Chào bác ạ! Cháu Bin bố Long bên cạnh nhà bác Bác làm ơn cho cháu mượn kìm - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh Việc 3: Ôn luyện dấu chấm: Làm việc cá - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu nhân – Chia sẻ trước lớp làm - Gọi học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: Đầu năm học mới, Huệ nhận quà bố Đó cặp xinh Cặp có quai đeo Hơm khai giảng, phải nhìn Huệ với cặp Hụê thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng - Chấm bài, nhận xét làm học sinh - Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt Lưu ý giúp đỡ học sinh M1 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Gọi học sinh nhắc lại nội dung ôn tập - Học sinh trả lời - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị - Lắng nghe thực ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TỐN: ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tự giải tốn phép tính cộng trừ, có tốn nhiều hơn, số đơn vị Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ giải toán Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, theo cặp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thước - Học sinh: Sách giáo khoa, thước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Tháng 12 có - Học sinh trả lời ngày? Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích cực - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày - Giới thiệu ghi đầu lên vào bảng: Ơn tập giải tốn HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết tự giải tốn phép tính cộng trừ, có tốn nhiều hơn, số đơn vị *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn cho biết gì? - Buổi sáng bán 48l dầu, buổi chiều bán 37l dầu - Bài tốn hỏi gì? - Hỏi hai buổi bán lít dầu - Muốn biết hai buổi bán bao - Ta thực phép tính cộng 48+37 nhiêu lít dầu ta làm nào? - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: Bài giải: Cả hai buổi cửa hang bán số lít dầu là: 48 + 37 = 85 (l) Đáp số: 85l - Nhận xét làm học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cặp – Chia sẻ trước lớp làm Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Yêu cầu em lên chia sẻ kết trước lớp - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét làm học sinh Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh lên chia sẻ kết trước lớp Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo cặp - em nêu tóm tắt, em nêu giải: Tóm tắt: 32 kg Bình 6kg An ? kg Giải: An cân nặng là: 32 - = 26 (kg) Đáp số: 26 kg - Nhận xét kết bạn - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nêu giải: Giải: Số hoa Liên hái là: 24 + 16 = 40 ( ) Đáp số: 40 - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - Học sinh tự làm sau báo cáo thành tập kết với giáo viên: µBài tập PTNL (M3, M4): Yêu cầu học 1 sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: Luyện tập chung ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh thực hành kĩ từ đến Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ định, biết vận dụng điều học để đưa vào sống Thái độ: Học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa, thẻ biểu thị thái độ - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chúc cho học sinh - Học sinh tham gia chơi nối tiếp nêu tên đạo đức học - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh thực hành kĩ từ đến - Học sinh biết vận dụng điều học để đưa vào sống *Cách tiến hành: Làm việc lớp *Trò chơi Đồng ý hay không đồng ý: Giáo viên - Học sinh giơ thẻ đồng ý hay nêu ý kiến không đồng ý - Mỗi người nên cố gắng làm lấy việc nên khơng cần quan tâm, giúp đỡ - Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè họ ốm đau, hoạn nạn - Cần quan tâm, giúp đỡ bạn thân - Học sinh kể việc làm thể - Cần quan tâm, giúp đỡ tất bạn bè họ quan tâm giúp đỡ bạn cần - Quan tâm, giúp đỡ bạn bè làm thời gian - Nên tham gia vào vận động xây dựng quỹ bạn nghèo, khó khăn - Giáo viên nhận xét đánh giá, tuyên dương *Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Vì phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? - Thế giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? *Giáo viên cho học sinh quan sát lớp học yêu cầu học sinh nhận xét vệ sinh lớp, nêu việc cần làm để lớp học đẹp - Tuyên dương học sinh gương mẫu Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực theo nội dung học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh phát biểu ý kiến - Cả lớp dọn vệ sinh - Lắng nghe, vận dụng học vào sống - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cộng, trừ nhẩm phạm vi 20 - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tìm số hạng, số bị trừ - Biết giải tốn số đơn vị Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2,3), tập (cột 1,2), tập (a,b), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cặp đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thước kẻ - Học sinh: Sách giáo khoa, thước Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Thi tìm đáp số: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi toán để học sinh tìm đáp số: Mai có 35 nhãn vở, Hoa có Mai 17 nhãn Hỏi Hoa có nhãn vở? Bác Ba bán 36 trứng Bác Tiến bán 29 trứng Hỏi hai bác bác bán trứng? - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu mới: Hôm củng trình bày vào cố phép cộng, phép trừ phạm vi 100 làm dạng toán học - Giáo viên ghi đầu lên bảng: Luyện tập chung HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cộng, trừ nhẩm phạm vi 20 - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tìm số hạng, số bị trừ - Biết giải toán số đơn vị *Cách tiến hành: Bài (cột 1,2,3): Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu trước lớp làm - Bài tập yêu cầu gì? - u cầu tính nhẩm - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết trước lớp - Nhận xét làm học sinh Bài (cột 1,2): Làm việc cá nhân – Chia sẻ - Học sinh tự tìm hiểu u cầu cặp đơi – Chia sẻ trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn u cầu ta làm gì? - Đặt tính tính - Khi đặt tính em cần ý điều gì? - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu? - Thực từ phải sang trái - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: 28 73 + 19 - 35 47 - Nhận xét làm em Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Bài (a,b): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán yêu cầu làm gì? - Tìm x - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm - Lấy tổng trừ số hạng biết nào? - Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm sao? - Lấy số bị trừ trừ hiệu - Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? - Lấy hiệu cộng với số trừ - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ kết quả: x + 18 = 62 x = 62 - 18 x - 27 = 37 x = 44 x = 37 + 27 - Nhận xét làm em x = 64 Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Bài tốn cho biết gì? - Kiểm tra chéo cặp - Con lợn to nặng 92 kg Con lợn - Bài tốn hỏi gì? nhỏ lợn to 16 kg - Con lợn nhỏ nặng - Bài tốn có dạng gì? kg? - u cầu em lên bảng chia sẻ kết - Dạng tốn hơn - em nêu tóm tắt, em nêu giải: Tóm tắt: - Lợn to: 92kg 16 kg -Lợn nhỏ: Giải: Con lợn nhỏ cân nặng là: 92 - 16 = 76 (kg) Đáp số: 76 kg - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (cột 3,4) (M3): Yêu cầu học sinh tự - Học sinh tự làm sau báo làm báo cáo kết với giáo viên cáo kết với giáo viên: 53 90 + 47 - 42 100 48 Bài tập (M4): - Đàm thoại: Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 tháng tới - Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên - Lắng nghe dương học sinh - Học sinh mở sách giáo khoa - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng: Ôn Bài tập tập cuối học kì I tiết HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) - Dựa vào tranh để kể lại câu chuyện ngắn khoảng câu đặt tên cho câu chuyện (TB2); viết tin nhắn theo tình cụ thể (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị phút - Yêu cầu học sinh thể theo thăm - Đọc trả lời nội dung theo yêu cầu - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh khác lắng nghe nhận xét bạn đọc - Giáo viên nhận xét em Việc 2: Ôn kể chuyện theo tranh đặt tên - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu cho câu chuyện: Làm việc cá nhân – Chia sẻ làm trước lớp - Treo tranh hỏi - Quan sát tranh trả lời + Trên đường phố người xe cộ lại nào? + Trên đường phố người xe cộ lại tấp nập + Ai đứng lề đường? + Có cụ già đứng bên cạnh đường + Bà cụ định làm gì? Bà làm việc bà + Bà định sang đường muốn chưa? chưa sang - Hãy chia sẻ với lớp toàn nội dung tranh - Thực hành kể chuyện theo tranh - Treo tranh - Quan sát + Lúc xuất hiện? + Lúc cậu bé xuất + Theo em cậu bé làm gì, nói với bà cụ + Học sinh chia sẻ: Cậu bé hỏi: Hãy nói lời em bé? Bà ơi, Cháu có giúp bà điều khơng?/ Bà ơi, bà đứng làm gì? + Khi bà cụ nói gì? Hãy nói lại lời bà + Bà muốn sang đường cụ? chưa sang được./ Bà tính qua đường xe cộ qua lại đông Đàm Ngân Thám 23 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 - Treo tranh 3, yêu cầu học sinh chia sẻ với + Cậu bé dắt tay bà cụ qua lớp nội dung tranh đường - Hãy kể lại toàn nội dung câu chuyện - Học sinh chia sẻ - Có thể đặt tên cho câu chuyện gì? - Học sinh chia sẻ cách đặt tên mình: Bà cụ cậu bé/ Cậu bé ngoan/ Giúp đỡ người già - Mời em khác nhận xét - Nhận xét câu trả lời bạn - Nhận xét câu trả lời học sinh Việc 3: Ôn viết tin nhắn: Làm việc cá nhân – - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu Chia sẻ trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Vì em phải nhắn tin? - Cả nhà bạn vắng - Nội dung tin nhắn cần để bạn - Cần ghi rõ thời gian, địa điểm, dự tết trung thu? tổ chức - Mời số em lên đọc tin nhắn trước lớp - Lần lượt em chia sẻ làm - Mời em khác nhận xét - Nhận xét bình chọn bạn viết - Nhận xét làm học sinh *Đọc thêm tâp đọc: tuần 16, 17 - Học sinh mở sách giáo khoa tìm tập đọc tuần 16, 17 - Yêu cầu học sinh luyện đọc cá nhân - Học sinh đọc cá nhân Giáo - Giáo viên nhận xét chung viên theo dõi học sinh đọc Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - 1, học sinh nhắc lại - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học Tuyên dương học - Lắng nghe sinh có tinh thần học tập tốt - Nhắc nhở học sinh nhà xem lại làm, - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 TOÁN: Đàm Ngân Thám 24 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 LUYỆN TẬP CHUNG (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trường hợp đơn giản - Biết giải tốn số đơn vị Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, thước - Học sinh: Sách giáo khoa, thước II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Ai nhanh, đúng: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi phép tính để học sinh nêu kết tương ứng: 37 + 63; 100 – 19; 100 – 8; 42 + 39; 85 – 37 - Lắng nghe - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun dương học sinh tích cực - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: trình bày vào Luyện tập chung (Tiếp theo) HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trường hợp đơn giản - Biết giải tốn số đơn vị *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tập yêu cầu gì? - Đặt tính tính - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, - Học sinh chia sẻ: em phép tính 38 54 67 + 27 + 19 + Đàm Ngân Thám 25 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 65 61 - 28 33 - Nhận xét làm em Bài 2: 73 70 - 32 38 72 83 - 75 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nối tiếp chia sẻ - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Nhận xét làm học sinh Bài 3: - Bài tốn có dạng gì? Vì sao? - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Dạng tốn Vì - Học sinh lên bảng chia sẻ: Giải: Tuổi bố là: 70 – 32 = 38 (tuổi) Đáp số: 38 tuổi - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên 75+18=18+75 37+26=26+37 44+36=36+44 65+9=9+65 - Học sinh trả lời Bài tập (M4): Đàm thoại: - Hôm thứ mấy? - Ngày tháng nào? HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực lại làm sai ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 26 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 7) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tìm từ đặc điểm câu (BT2) - Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô giáo (BT3) Kỹ năng: Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) Thái độ: học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu ghi sẵn tên học thuộc lòng học - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng: Ôn - Học sinh quan sát lắng nghe tập cuối học kì I (Tiết 7) HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Tìm từ đặc điểm câu (BT2) - Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô giáo (BT3) - Đọc rõ ràng, trôi chảy tập đọc học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/ phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 40 tiếng/ phút) (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc (7 em): Làm việc lớp: - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị - Học sinh lên bốc thăm, chuẩn bị phút - Yêu cầu học sinh thể theo thăm - Đọc trả lời nội dung theo yêu cầu Đàm Ngân Thám 27 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 - Tổ chức cho học sinh nhận xét Năm học 2017 - 2018 - Học sinh khác lắng nghe nhận xét bạn đọc - Giáo viên nhận xét em Việc 2: Ôn từ đặc điểm người - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự vật: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp làm - Chia sẻ cặp - Sự việc nói đến câu “Càng sáng, - Là tiết trời tiết trời lạnh giá gì? - Càng sáng tiết trời nào? - Càng lạnh giá - Vậy từ từ đặc điểm tiết trời - Lạnh giá sáng? - Nối tiếp đọc kết làm - Học sinh chia sẻ: b sáng trưng, xanh mát c siêng năng, cần cù - Nhận xét làm học sinh - Lắng nghe bổ sung cho bạn Việc 3: Ôn cách viết bưu thiếp: Làm việc cá - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu nhân – Chia sẻ trước lớp làm - Lần lượt em đọc làm - Mời học sinh đọc trước lớp - Lớp nhận xét - Nhận xét làm học sinh Lưu ý theo dõi, giúp đỡ M1 hoàn thành tập HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe cực - Yêu cầu học sinh nhà xem lại tiếp tục - Lắng nghe thực ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: SƠ KẾT HỌC KÌ I I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: Hệ thống nội dung học học kỳ I Yêu cầu học sinh biết học gì, điểm cần phát huy khắc phục tròng học kỳ II Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Đàm Ngân Thám 28 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đi đều….bước Đứng lại….đứng - Học sinh vừa vừa hát theo nhịp - Trò chơi: Diệt vật có hại - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Sơ kết học kỳ I - Những kiến thức kỹ em học: + Đội hình đội ngũ:Tập hợp hàng dọc (ngang), Dóng hàng, Điểm số, Dồn hàng ngang, Quay phải (trái), Chuyển đội hình hàng dọc (ngang) thành vòng tròn ngược lại,… + Bài thể dục phát triển chung: Gồm động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Toàn thân, Nhảy, Điều hoà + Bài tập rèn luyện thân thể kĩ vận động + Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, Bỏ khăn, Vòng tròn, Nhanh lên bạn ơi, Nhóm nhóm - Trong học kì I đa số học sinh tham gia học tốt môn thể dục có tinh thần luyện tập để nâng cao sức khoẻ, biết vận dụng kiến thức học vào thực tế Bên cạnh số học sinh tinh thần luyện tập chưa cao, dẫn đến thành tích đạt chưa tốt Những thành tích em đạt học kì I cần phát huy tốt học kì II - Thơng báo kết học tập học sinh - Tuyên dương học sinh có tinh thần học tập Đàm Ngân Thám 29 ĐỊNH LƯỢNG 5p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * 25p 15p * * * * Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Trò chơi : Bịt mắt bắt dê Năm học 2017 - 2018 10p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi - Nhận xét (Khích lệ tham gia tích cực đối tượng M1) III/ KẾT THÚC: - Thả lỏng: Cúi người …nhảy thả lỏng - Hệ thống lại học - Yêu cầu nhà ôn lại động tác học 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA ĐỌC (ĐỌC HIỂU, LTVC) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) THỦ CÔNG: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Kỹ năng: Đàm Ngân Thám 30 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 - Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt khơng mấp mơ Biển báo cân đối, đẹp - Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt mấp mơ Biển báo cân đối Thái độ: Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thơng góp phần giảm tai nạn tiết kiệm nhiên liệu (GDSDTKNL&HQ) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Mẫu biển báo cấm đỗ xe + Quy trình gấp, cắt, dán - Học sinh: Giấy thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ Thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Học sinh gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe *Cách tiến hành: Việc 1: Nêu lại quy trình: Làm việc lớp - Gọi học sinh lên bảng thực bước gấp cắt - Học sinh nêu lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thơng cấm dán đỗ xe Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe - Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vng có - Dưới lớp quan sát cạnh - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vng có cạnh - Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ơ, rộng - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, - Nghe, quan sát rộng ô làm chân biển báo Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng Đàm Ngân Thám 31 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 - Dán hình tròn màu đỏ chồm lên chân biển báo nửa Dán hình tròn màu xanh hình tròn đỏ - Chia nhóm tập gấp, cắt, dán - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào hình biển báo cấm đỗ xe tròn màu xanh - Học sinh thực hành theo nhóm Việc 2: Thực hành: Làm việc theo nhóm - Cho học sinh thực hành theo nhóm Chú ý theo dõi, giúp đỡ học sinh M1 hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM - KHÉO TAY - HAY CHỌN Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 TỐN: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (CUỐI HKI) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn thống nhất) TIẾNG VIỆT: Đàm Ngân Thám 32 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 KIỂM TRA VIẾT (CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn thống nhất) MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Đàm Ngân Thám 33 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: THỰC HÀNH: GIỮ TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực số hoạt động làm cho trường, lớp, đẹp - Nêu cách tổ chức bạn tham gia làm vệ sinh trường cách an toàn Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng số dụng cụ để làm vệ sinh Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học, u thích lao động *THGDBVMT: - Biết tác dụng việc giữ trường, lớp sạch, đẹp sức khoẻ học tập - Có ý thức giữ trường, lớp sạch, đẹp tham gia vào hoạt động làm cho trường, lớp học sạch, đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một số dụng cụ trang, chổi có cán, xẻng hót rác Quan sát khu vực sân trường lớp học để nhận xét tình trạng vệ sinh nơi trước có tiết học, hình vẽ sách giáo khoa trang 38, 39 - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Hãy kể tên hoạt động dễ gây nguy hiểm trường? Em làm gì? Đàm Ngân Thám 34 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 + Hãy nêu số trò chơi bổ ích? - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Lắng nghe - Giáo viên giới thiệu: Để giữ cho trường - Lắng nghe lớp đẹp cần làm học hơm em tìm hiểu - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nhận xét trường học sạch, đẹp biết giữ trường học đẹp - Biết sử dụng số dụng cụ để làm vệ sinh trường, lớp học *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát theo cặp Mục tiêu: Biết nhận xét trường học sạch, đẹp biết giữ trường học đẹp Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát - Học sinh quan sát hình sách giáo hình trang 38, 39 sách giáo khoa, thảo luận trả lời câu hỏi khoa trả lời với bạn câu hỏi sau + Các bạn hình làm gì? + Các bạn lao động vệ sinh sân trường bạn sử dụng dụng cụ gì? + Các bạn quét dọn, xách nước, tưới cây, + Việc làm có tác dụng gì? dụng cụ chổi nan, xô, cuốc, xẻng + Làm cho trường lớp đẹp + Cảnh bạn chăm sóc + Tưới cây, hái khô già, bắt sâu , + Cây mọc tốt ,làm đẹp cho trường - Trường học đẹp có tác dụng gì? - Bảo vệ sức khỏe, giúp thầy cô học sinh dạy học đạt hiệu cao Bước 2: Làm việc lớp - Giáo viên gọi số học sinh trả lời câu - Học sinh trả lời câu hỏi hỏi trước lớp - Tiếp theo giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ với thực tế trả lời câu hỏi sau - Trên sân trường xung quanh trường, xung quanh phòng học hay bẩn? - Xung quanh trường sân Đàm Ngân Thám 35 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 2017 - 2018 trường có nhiều xanh khơng? Cây có tốt khơng? - Khu vệ sinh đặt đâu? Có khơng? (có mùi không?) - Trường học em đẹp chưa? - Theo em làm để giữ trường học - Không viết, vẽ bẩn lên bàn, không vứt đẹp? rác khạc nhổ, không trèo cây, bẻ cành, hái lá, dẫm lên cây, - Em làm để góp phần giữ trường - Học sinh nêu học sạch, đẹp? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét Kết luận: Để trường học đẹp - Học sinh theo dõi, lắng nghe học sinh phải có ý thức giữ gìn trường như: Khơng viết vẽ bẩn lên tường, không vứt rác hay khạc nhổ bừa bãi, đại tiện tiểu tiện nơi quy định, không trèo cây, bẻ cành ngắt hoa, tham gia tích cực vào hoạt động làm vệ sinh trường, lớp, tưới chăm sóc cối, - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại Việc 2: Thực hành làm vệ sinh trường, lớp học Mục tiêu: Biết sử dụng số dụng cụ để làm vệ sinh trường, lớp học Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm Bước 1: Làm vệ sinh theo nhóm - Giáo viên phân cơng việc cho - Các nhóm nhận dụng cụ lao động nhóm số dụng cụ phù hợp với - Đeo trang, gang tay bảo hộ công việc thực hành lao động Bước 2: Các nhóm tiến hành thực - Thực làm vệ sinh sân công việc phân công trường lớp học Ví dụ - Các nhóm kiểm tra lại cơng việc - Nhóm 1: Làm vệ sinh lớp nhóm - Nhóm 2: Nhặt rác quét sân trường - Nhóm 3: Tưới xanh sân trường - Nhóm 4: Nhổ cỏ, tưới hoa vườn trường Lưu ý: Giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng dụng cụ hợp lí để đảm bảo an tồn giữ vệ sinh thể Ví dụ: Đeo trang, dùng chổi có cán dài, vẩy nước quét lớp, quét sân sau làm vệ sinh trường lớp, nhổ cỏ, Đàm Ngân Thám 36 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 phải rửa tay xà phòng Bước 3: Giáo viên tổ chức cho lớp xem thành làm việc nhau, nhóm nhận xét tự đánh giá cơng việc nhóm nhóm bạn - Giáo viên tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt Kết luận: Trường, lớp học sạch, đẹp khỏe mạnh học tập tốt - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Sau học hôm em rút điều gì? - Yêu cầu học sinh liên hệ Năm học 2017 - 2018 - Bình chọn cá nhân nhóm xuất sắc - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại -Trường lớp đẹp giúp khỏe mạnh học tập tốt - Học sinh phát biểu ý kiến trường, lớp - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 37 Tiểu học Hoàng Hoa ... Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 20 17 - 2 018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ giải toán Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài... 25 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 18 Năm học 20 17 - 2 018 65 61 - 28 33 - Nhận xét làm em Bài 2: 73 70 - 32 38 72 83 - 75 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh. .. phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực theo nội dung học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị sau Năm học 20 17 - 2 018 - Học sinh phát biểu ý kiến - Cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 18 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 18 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan