0

SKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPT

24 317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2017, 11:11

SKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPTSKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPT MỤC LỤC A Lí chọn đề tài B Nội dung .3 I Cơ sở lí luận thực tiễn tự học ………………………………………………… I.1 Vai trò tự học…………………………………………………………………….3 I.2 Năng lực tự học………………………………………………………………………3 I.3 Kĩ tự học……………………………………………………………………… II Dạy học theo định hướng phát triển lực học sịnh……………………………… II.1 Khái niệm lực sử dụng sau…………………………………………8 II Cách hình thành phát triển lực học sinh…………………………… II.3 Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực …………… III Các biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh………………………10 III.1 Quy trình tổ chức hoạt động tự học theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học vật lý…………………………………10 III.2 Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực dạy môn Vật lí………………………………………………………………… 11 III.3 Giáo án mẫu ……………………………………………………………… ……….14 C Kết luận……… …………………………………………………………………… 23 Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………….24 A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong trình đổi phương pháp giảng dạy giáo dục vai trò người học dần có thay đổi, HS trở thành người giữ vai trò trung tâm q trình dạy học, chủ thể tích cực chủ động sáng tạo trình học tập Bên cạnh việc học lớp hướng dẫn giáo viên người học phải tự nghiên cứu, tự tìm hiểu khám phá để lĩnh hội tri thức, mặt tâm lý học cho thấy việc tự học làm cho người học phát huy hết nội lực đem lại hiệu trình học tập Trong việc học tập môn vật lý cấp phổ thông việc tự học đóng vai trò định tới kết học tập Xuất phát từ vấn đề cho thấy, việc tổ chức hoạt động tự học cho học sinh THPT cần thiết phải tiến hành qua học suốt q trình dạy học Vật lí Thời gian tự học lúc học sinh có điều kiện tự nghiền ngẫm vấn đề học tập theo yêu cầu, phong cách riêng với tốc độ thích hợp Điều khơng giúp học sinh nắm vấn đề cách chắn bền vững, bồi dưỡng phương pháp học tập, kỹ sử dụng đồ dùng thí nghiệm rút kiến thức vận dụng tri thức vào thực tiển mục đích lớn giáo dục đại, mà dịp tốt để học sinh rèn luyện ý chí, lực học tập hoạt động sáng tạo Đó điều khơng cung cấp cho học sinh em không thông qua hoạt động thân Từ thực tiễn giảng dạy môn Vật lý nhận thấy rằng: Sau học hay sau chương, giáo viên kiểm tra lại khả nhớ khả trình bày lại ý học sinh thể máy móc, gò bó Do khơng nhớ trình tự ý học sinh khơng viết nhớ Cũng mà học sinh khơng hồn thành mục tiêu kiến thức kỷ mà giáo viên đặt Học sinh chưa có kỹ tự học lớp giáo viên giao nhiệm vụ học, khả tự học học sinh nhà yếu Bên cạnh nội dung kiến thức mà giáo viên giao cho học sinh chưa phù hợp với đối tượng người học, dẫn đến học sinh chán nãn, không hứng thú với học Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh nhu cầu cấp thiết người học Lựa chọn kiến thức theo chuẩn kiến thức kỷ theo bốn cấp độ: Hiểu, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao Đối tượng học sinh phân hóa, nhu cầu người học đáp ứng theo lực khã tự học học sinh cao Do tơi chọn nghiên cứu đề tài “Các biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học môn Vật lý trường THPT” B NỘI DUNG I Cơ sở lí luận thực tiễn tự học I.1 Vai trò tự học Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển vũ bão với bùng nổ thơng tin, việc tự học có vai trò vơ quan trọng Tự học xem “chìa khóa vàng” giúp người bước vào thiên niên kỷ với trình độ khoa học - công nghệ đại Việc tự học giúp người không ngừng nâng cao hiểu biết, cập nhật tri thức nghề nghiệp, phát huy lực thân lao động sáng tạo Đối với học sinh, tự học giúp đúc rút phương pháp học tập phù hợp, biết cách tư sáng tạo, biện luận vấn đề đó, động linh hoạt vận dụng kiến thức vào giải tình thực tế Đồng thời, tự học giúp người học bổ sung, đào sâu, hệ thống hóa, khái quát hóa điều học, có tác dụng định đến kết học tập, phát triển củng cố lực nhận thức, sức mạnh ý chí, nghị lực phẩm chất cần thiết việc tổ chức lao động học tập Ngồi ra, tự học giúp người học rèn luyện tính độc lập, rèn luyện trí nhớ tư Chính vậy, nên điều: 4, 24, 36 Luật giáo dục qui định rõ: "Tự học vấn đề quan trọng phương pháp giáo dục bậc học, ngành học" Và điều 46 ghi rõ: ”Việc học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm thích nghi với đời sống xã hội” Giáo dục - đào tạo theo hướng phát triển tự học tạo người động, sáng tạo, có khả cơng tác đưa nhiếu lý tưởng phát triển tốt cho ngành nghề góp phần vào phát triển xã hội Trong nhà trường PT, tùy vào đặc điểm môn học mà việc rèn luyện phương pháp tự học học sinh củng có nét c thự riờng Vật lý học môn khoa häc thùc nghiƯm, nghÜa lµ néi dung cđa bé môn gắn bó chặt chẽ với kiện thực tế có ứng dụng rộng rãi đời sống kü thuËt Vì vật lý so với mơn khác có đặc điểm tư duy, thực tiển Chính đặc điểm có tác dụng không nhỏ đến việc rèn luyện kỷ tự học tổ chức hoạt động tự học cho học sinh I.2 Năng lực tự học Theo từ điển Tiếng Việt thì: “Năng lực phẩm chất tâm lí sinh lí tạo cho người khả hồn thành loại hoạt động với chất lượng cao” Xét theo chuyện mơn hóa, lực gồm hai loại: lực chung lực riêng Năng lực chung lực cần thiết cho nhiều hoạt động khác nhau; lực riêng lực có tính chun mơn nhằm đáp ứng nhu cầu lĩnh vực chun biệt Ví dụ, lực sư phạm GV có đặc điểm sau: có kiến thức chun mơn sâu, rộng, vững vàng, có lòng u nghề, u trẻ, biết ứng xử nhanh nhạy tình sư phạm, ngơn ngữ phong phú, phong cách tự tin, có đầu óc tổ chức, cần mẫn, kiên trì,… Năng lực ln xem xét mối quan hệ với hoạt động quan hệ định Cấu trúc lực gồm ba phận bản: tri thức lĩnh vực hoạt động hay quan hệ đó; kĩ tiến hành hoạt động hay xúc tiến, ứng xử với quan hệ đó; điều kiện tâm lí để tổ chức thực tri thức, kĩ cấu thống theo định hướng rõ ràng Như vậy, nói lực kết hợp linh hoạt, độc đáo nhiều đặc điểm tâm lí, tạo thành điều kiện chủ quan thuận lợi, giúp cá nhân tiếp thu dễ dàng, tập dượt nhanh chóng hoạt động hiệu lĩnh vực Theo PGS TS Lê Cơng Triêm: “Năng lực tự học khả tự tìm tòi, nhận thức vận dụng kiến thức vào tình tương tự với chất lượng cao” Năng lực tự học khả năng, phẩm chất tâm sinh lí người, vừa tự nhiên bẩm sinh “vốn có”, vừa sản phẩm lịch sử, sản phẩm lịch sử phát triển xã hội Năng lực tự học vốn có người phải đào tạo, phải rèn luyện hoạt động thực tiễn trở nên sức mạnh thật người học Như vậy, lực tự học hiểu là: phẩm chất sinh lí tâm lí tạo cho người khả hồn thành hoạt động học tập với chất lượng cao Như biết, trình đào tạo trường phổ thông đào tạo ban đầu, tảng cho trình đào tạo đào tạo Đại học, Sau đại học… Trong trình đào tạo tự học, kĩ tự học lực tự học HS đóng vai trò định đến thành đạt em tương lai Vì vậy, kĩ tự học, lực tự học HS hình thành sở nắm vững kiến thức chương trình đào tạo phổ thơng tiềm lực để em tự học suốt đời I Kĩ tự học 3.1 Khái niệm kĩ Theo Từ điển Từ Ngữ Hán Việt: “Kĩ khả vận dụng kiến thức thu nhận lĩnh vực vào thực tiễn” Kĩ có chất tâm lí có hình thức vật chất hành vi hành động Kĩ biểu lực dựa vào kĩ biết lực người học cách cụ thể 3.2 Hệ thống kĩ tự học Những kiến thức kĩ cần thiết cho sống lao động người xã hội đại ngày tăng lên cách nhanh chóng Trong q trình dạy học, kiến thức kĩ chương trình SGK chọn lọc cẩn thận, nhiên đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu sống Chính vậy, q trình dạy học, GV nên coi trọng việc rèn luyện kĩ cho HS, kĩ tự học ngang tầm với việc truyền thụ kiến thức cho HS Nếu nhà trường, GV dạy HS nguyên tắc đại cương, vào đời em không ứng xử tình phức tạp đa dạng Thực tế đó, đặt cho GV nhiệm vụ phải rèn luyện kĩ tự học cho HS bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, để em có hội tự hồn thiện thân nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn Thực tế cho thấy kĩ thường tổ hợp nhiều kĩ hợp thành Kĩ tự học khơng nằm ngồi quy luật đó, bao gồm nhiều kĩ khác hợp thành, mà Kĩ thu thập thông tin, kĩ xử lí thơng tin kĩ vận dụng tri thức vào thực tiễn - Kĩ thu thập thông tin Trước đa dạng phong phú thông tin việc chọn lọc thơng tin tự học quan trọng trình tự học Thông tin thể nhiều hình thức khác như: quan sát thực tiễn xung quanh, quan sát thí nghiệm, hình vẽ, đọc sách, nghe GV giảng, ghi chép ghi nhớ, nghe thu thập thông tin từ bạn học, từ người xung quanh, từ phương tiện nghe - nhìn, truy cập mạng internet … Ngày nay, tri thức vật lí có khối lượng đồ sộ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác Vì để người học lựa chọn đúng, đủ, chọn thật cần thiết, chọn thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp … để phục vụ cho việc tự học có hiệu đòi hỏi người học phải có kĩ thu thập thơng tin Thông qua hoạt động thu thập thông tin kĩ thu thập thơng tin tương ứng hình thành Nhờ kĩ quan sát vậy, HS nhanh chóng nắm bắt quy luật, nhanh chóng nắm bắt phát vấn đề Đối với thông tin từ sách, từ thầy giáo, từ bạn bè … thơng tin dạng kết luận, khái niệm, quy tắc, định luật kĩ thu thập thơng tin đòi hỏi người học cần biết chọn lọc thông tin, thu thập đầy đủ thông tin cần thiết Những thông tin xếp theo hệ thống, trình tự logic, biết phân tích, nhóm ý chính, ý phụ, ý bổ sung cho ý Từ em hiểu từ, ý, đoạn, hiểu ý tác giả đồng thời ln có liên hệ, đối chiếu thông tin thu nhận với vốn hiểu biết em với thực tiễn Kĩ thu thập thơng tin thể kĩ xếp thông tin Nhờ kĩ mà việc xử lí thơng tin em dễ dàng - Kĩ xử lí thơng tin Sau thu thập thơng tin bước người học phải xử lí thơng tin thu nhận Thơng tin sau xử lí sử dụng được, tiến hành xử lí thơng tin người học phải biết phân loại xếp thông tin theo ý đồ mục đích định Bởi lẽ đó, để tự thu nhận kiến thức vận dụng vào thực tiễn, người học cần phải xếp kiến thức thu nhận cách có hệ thống Muốn vậy, xử lí thơng tin, người học phải thực loạt thao tác trí tuệ như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái qt hóa, suy luận diễn dịch Từ đó, kĩ xử lí thơng tin tương ứng như: kĩ phân tích, kĩ tổng hợp, kĩ so sánh, kĩ khái quát hóa … hình thành phát triển Q trình tự học khơng phải thu nhận tri thức mà cần biến tri thức thành tri thức riêng thân người học Q trình này, đòi hỏi người học phải biết phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa…Như vậy, kĩ xử lí thơng tin tự học liên quan mật thiết với kĩ tư Vì việc rèn luyện kĩ xử lí thơng tin khơng thể tách rời với việc rèn luyện kĩ sử dụng thao tác tư Điều đòi hỏi phải đề cao vai trò chủ động, tích cực người học q trình dạy học nói chung Người học có khả xử lí thơng tin tốt làm cho thông tin thu vững chắc, đồng thời tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin hiệu hơn, việc thu thập thơng tin tốt có vai trò quan trọng đến kết khâu xử lí thơng tin Như vậy, nói, thu thập xử lí thơng tin hai hoạt động diễn đan xen nhau, tiếp nối tạo thành chuỗi đan xen, tiếp nối Qua nhiều thao tác thu thập xử lí thơng tin đó, người học nhận dấu hiệu chất vấn đề, từ tìm quy luật tượng giải vấn đề - Kĩ vận dụng tri thức vào thực tiễn Vận dụng thông tin bước tất yếu thu nhận xử lí thơng tin Sau thu nhận xử lí thơng tin, người học có thêm tri thức mới, nhiên không sử dụng tri thức bị lãng qn mai Vì thế, việc vận dụng tri thức vào thực tiễn vừa mục đích tự thân việc học, vừa trình bổ sung, mở rộng, đào sâu, làm giàu tri thức cá nhân Vận dụng tri thức vào thực tiễn bao gồm việc vận dụng kiến thức có để giải vấn đề thuộc nhận thức Đồng thời vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất đời sống, sinh hoạt hàng ngày Chẳng hạn như: lắp đặt, sửa chữa mạng điện đơn giản gia đình, giải thích tượng gần gũi sống tượng sấm sét, tượng cầu vồng, tượng dính ướt khơng dính ướt,… Như vậy, tự học, kết cuối việc học người học với kiến thức thu nhận vận dụng vào thực tiễn sống, cải tạo thực tiễn Khi người học có kĩ vận dụng tốt người học nghiên cứu, khám phá, thu nhận thêm kiến thức sở kiến thức phương pháp có - Kĩ tự kiểm tra, đánh giá Trong trình tự học, người học tự tìm tòi thu nhận kiến thức, kĩ tự kiểm tra, đánh giá kĩ quan trọng Kĩ thực chức hỗ trợ chẩn đoán, điều chỉnh cho kĩ trước đó, từ giúp cho trình tự học em trở nên có hiệu Việc tự học HS trình diễn cách thường xuyên lâu dài, thường mang yếu tố tự phát tự giác Bởi vậy, cần phải có q trình tự kiểm tra đánh giá để em tự hoàn thiện, tự bổ sung kiến thức kĩ Chính vậy, người học cần có kĩ tự kiểm tra đánh giá, có tính chất thúc đẩy, củng cố, mở rộng vốn kiến thức, chỉnh lí, sửa chữa nâng cao kiến thức thân người học Đối với HS hoạt động học tập em không tránh khỏi sai sót, hiểu sai lệch vấn đề Tuy nhiên, em tự nhận sai sót, dám nhìn nhận vào vấn đề mà chỉnh sửa sai sót, quan niệm sai lệch nâng cao hiệu tự học có q trình tự kiểm tra đánh giá song hành 3.3 Kỹ tự học vật lý Quá trình tự học mơn vật lý khơng thể thiếu kỷ sau: + Kỹ nghe giảng kết hợp với ghi Đây kỹ quan trọng phổ biến hoạt động tự học nói chung đặc biệt hoạt động tự học Vật lý nói riêng Bởi lẽ giảng mơn Lý thường có nội dung mạch lạc, logic chặt chẽ Vì học sinh cần tập trung nghe giảng để nắm logic củng bước chuyễn tiếp cách giải vấn đề ,bên cạnh học sinh nắm chất vật, tượng ý nghĩa vật lý đại lượng vật lý đó.Từ đó, HS ghi chép lại dung vào ghi theo cách hiểu Nhờ mà sau học, HS nắm nội dung tiến hành học nhà ghi tài liệu học tập tốt cho HS góp phần nâng cao hiệu học tập + Kỹ đọc sách Đặc biệt môn lý, kỷ đọc sách kỹ phổ biến học sinh PT SGK tài liệu thống bản, tất nội dung trình bày rõ ràng tỉ mỉ có hệ thống Vì trước buổi lên lớp HS đọc 12 lượt học SGK để biết vấn đề nghiên cứu giảng tới từ em dễ dàng tiếp thu kiến thức nâng cao chất lượng học + Kỹ thực hành sử dụng dụng cụ thí nghiệm, lắp ráp thí nghiệm theo yêu cầu GV tự nghĩ phương án thí nghiệm lắp ráp, xữ lý kết thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm rút kiến thức học theo yêu cầu Gv Khả tự đề xuất phương án thí nghiệm để đưa kiến thức liên quan đến học + Kỹ thực thao tác tư phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận, khái quát hóa: HS phải biết phân tích chia nhỏ vấn đề để giải từ HS dể dàng tiếp thu Điều thấy rỏ học sinh xây dựng định luật hay q trình vận dụng làm tập Bên cạnh HS phải biết kỹ tổng hợp, tức từ vấn đề nhỏ HS phải biết liên kết chúng lại để trở thành chỉnh thể kiến thức thống + Kỹ tư logic, sử dụng ngơn ngữ xác, khã suy đoán tưởng tượng, + Kỹ quan sát, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi II Dạy học theo định hướng phát triển lực học sịnh II.1 Khái niệm lực sử dụng sau: - Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu dạy học: mục tiêu dạy học mô tả thông qua lực cần hình thành; - Trong mơn học, nội dung hoạt động liên kết với nhằm hình thành lực; - Năng lực kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn ; - Mục tiêu hình thành lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng cấu trúc hóa nội dung hoạt động hành động dạy học mặt phương pháp; - Năng lực mô tả việc giải đòi hỏi nội dung tình huống: ví dụ đọc văn cụ thể Nắm vững vận dụng phép tính bản; - Các lực chung với lực chuyên môn tạo thành tảng chung cho công việc giáo dục dạy học; - Mức độ phát triển lực xác định chuẩn: Đến thời điểm định đó, HS có thể/phải đạt gì? II Cách hình thành phát triển lực học sinh Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể + Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả thực nhiệm vụ chuyên môn khả đánh giá kết chuyên môn cách độc lập, có phương pháp xác mặt chun mơn Nó tiếp nhận qua việc học nội dung – chuyên môn chủ yếu gắn với khả nhận thức tâm lý vận động + Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả hành động có kế hoạch, định hướng mục đích việc giải nhiệm vụ vấn đề Năng lực phương pháp bao gồm lực phương pháp chung phương pháp chuyên môn Trung tâm phương pháp nhận thức khả tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ trình bày tri thức Nó tiếp nhận qua việc học phương pháp luận – giải vấn đề + Năng lực xã hội (Social competency): Là khả đạt mục đích tình giao tiếp ứng xử xã hội nhiệm vụ khác phối hợp chặt chẽ với thành viên khác Nó tiếp nhận qua việc học giao tiếp + Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả xác định, đánh giá hội phát triển giới hạn cá nhân, phát triển khiếu, xây dựng thực kế hoạch phát triển cá nhân, quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức động chi phối thái độ hành vi ứng xử Nó tiếp nhận qua việc học cảm xúc đạo đức liên quan đến tư hành động tự chịu trách nhiệm Mơ hình cấu trúc lực cụ thể hố lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác Mặt khác, lĩnh vực nghề nghiệp người ta mô tả loại lực khác Ví dụ lực GV bao gồm nhóm sau: Năng lực dạy học, lực giáo dục, lực chẩn đoán tư vấn, lực phát triển nghề nghiệp phát triển trường học Mơ hình bốn thành phần lực phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo UNESCO: Từ cấu trúc khái niệm lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển lực không nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ chuyên mơn mà phát triển lực phương pháp, lực xã hội lực cá thể Những lực khơng tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động hình thành sở có kết hợp lực II.3 Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực không ý tích cực hố học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ GV – HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Những định hướng chung, tổng quát đổi phương pháp dạy học môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển lực là:   Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép,tìm kiếm thơng tin, ), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo ngun tắc “Học sinh tự hồn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn GV”  Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học lớp Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học  Cần sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học môn học tối thiểu qui định Có thể sử dụng đồ dùng dạy học tự làm xét thấy cần thiết với nội dung học phù hợp với đối tượng học sinh Tích cực vận dụng cơng nghệ thơng tin dạy học III Các biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh III.1 Quy trình tổ chức hoạt động tự học theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học Vật lý Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh theo đơn vị kiến thức chuẩn (tự học lớp có hướng dẫn GV) Phù hợp với đối tượng học sinh - Giáo viên xác định mục tiêu học theo chuẩn kiến thức kỷ năng, nội dung kiến thức phải đạt chuẩn - Tùy theo đối tượng học sinh (trình độ) để giáo viên đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ cho học sinh vừa sức - Nội dung câu hỏi phải đảm bảo cho học sinh tự khám phá sở có định hướng giáo viên Ví dụ: Đối với đối tượng học sinh trung bình giáo viên cần phát biểu định nghĩa định luật I,II,III viết biểu thức định luật giai đoạn cấp độ hiểu Bước 2: HS xây dựng kế hoạch học tập người học Người học người tự chủ lựa chọn phương pháp học, tự chủ thể chỗ từ bắt đầu học tiềm ẩn hứng thú hiển nhiên suốt trình học đảm bảo thực liên tục đầy tinh thần trách nhiệm Hứng thú người học phải dựa vào lòng tự tin Người học cần có cảm giác sâu sắc có khả thực thành công việc học, phải tin vào khả cách làm việc thân Tham vọng vượt qua trở 10 thành nguồn hứng thú có giá trị người học Người học phải có nhu cầu, động học tập, hiểu ý nghĩa quan trọng vấn đề học tập Để việc học tập có hiệu quả, người học phải hoạch định tiến trình học tập, phải chọn nội dung trọng tâm, xếp thời gian hợp lý, dự định lựa chọn cách học hiệu quả, dự định lựa chọn tài liệu phương tiện thiết bị cho việc học Đối với học sinh phổ thơng mục đích học tập, nhiệm vụ học tập xác định rõ Việc tạo tư tin, mục đích, động cơ, kích thích hứng thú tự chủ học sinh có hỗ trợ nhà trường, thầy giáo Nhưng hỗ trợ, hướng dẫn thầy phải định hướng giúp cho học sinh phát triển lực theo bốn mức độ hiểu, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao Bước 3: Tiếp theo giai đoạn người học thực kế hoạch học tập Đây giai đoạn định thành công việc học Giai đoạn bao gồm công việc: làm việc với sách, tài liệu, nghe giảng, làm thí nghiệm, luyện tập, xemina, xử lý thông tin, giải vấn đề Ở giai đoạn người học phải vận dụng kỹ học tập có để thực tố kế hoạch học tập Đó nhóm kỹ như: a Kỹ tri thức: ghi chép học, tóm tắt (hệ thống, tự liên hệ thơng tin với thông tin học), xây dựng sơ đồ, phân loại, phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, tương tự, quy nạp – diễn dịch , thay tức tự hành động tìm thơng tin khác để so sánh dùng thay cũ, đầu tư công sức b Những kỹ cảm xúc kỹ xã hội: hợp tác nhóm lớp (hay kỹ làm việc với người khác), đặt câu hỏi, tự trao đổi với thân (self – talk), tự đánh giá để củng cố, tập trung, kỹ lựa chọn, … c Kỹ chuyển đổi tri thức: kỹ hoạch định, ý có định hướng, ý có chọn lọc, tự quản lý, tự đánh giá, phát vấn đề, giải vấn đề, kỹ tự vận dụng phương pháp học tập thích hợp,… Bước 4: Kiểm tra - Trong tiến trình học tập, người học phải tự chủ động kiểm tra việc thực kế hoạch học tập Việc kiểm tra thể trách nhiệm mình, khơng dựa dẫm vào người khác Tự kiểm tra đánh giá giúp người học tự ý thức khả mình, củng cố vững động học tập cá nhân, tạo thêm hứng thú Việc tự kiểm tra đánh giá hoc sinh cần có hỗ trợ nhóm học, giáo viên, phương tiện thiết bị Người học phải biết so sánh, đối chiếu kết luận thân với kết luận giáo viên, bạn, tài liệu, biết phân tích tổng hợp, thể chế hố, biết kiểm tra tính bền bỉ việc thực kế hoạch - Giáo viên yêu cầu cá nhân học sinh nhóm học sinh trình bày sau nhận nhiệm vụ từ giáo viên Đánh giá, nhận xét rút kết luận giáo viên Bước 5: Hoạt động điều chỉnh hoạt động quan trọng tự học Người học phải tự sửa sai, phải biết bổ sung thêm phương pháp học, bổ sung thêm kiến thức cần 11 thiết, tìm kiếm thêm tài liệu, phải biết hệ thống hoá Người học phải biết rút kinh nghiệm cách học, cách phát vấn đề giải vấn đề mình, cách đánh giá, phải tìm hiểu thêm chuẩn đánh giá… Các giai đoạn nêu không tách rời mà đan xen liên hệ với cách biện chứng Cần phải khẳng định người học “người biết”, tức họ có tảng tri thức Q trình tự học trình phủ định biện chứng liên tục, trình giải mâu thuẫn tạo nên trình chuyển đổi bên người học, q trình tích luỹ tri thức để người học đến trình độ cao Trên học, đơn vị học trình kiến thức hay phân mơn, hay khố học chứa đựng vòng tròn tự học hoạch định tiến trình học tập có hỗ trợ thầy sang giai đoạn thực hiện, vừa tự thực vừa kiểm tra, tự điều chỉnh lại hoạh định cho kế hoạch Quá trình diễn liên tục, liên tục, vòng tròn sau kế thừa vòng tròn trước có trình độ dường cao hơn, q trình phát triển theo đường xoắn ốc nhiều tầng, nói lên tự học, học suốt đời người * Một số ví dụ Ví dụ tự học với hướng dẫn GV: Trong “Định luật II Niwton” vật lý 10 GV: Xem sgk từ nêu khái niệm lực dựa vào khái niệm gia tốc? Lực đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng vật lên vật khác mà kết gây gia tốc cho vật làm cho vật bị biến dạng GV: Xem sgk từ hay cho biết Vectơ lực có đặc điểm gì? Như ta biết: tốn học muốn tìm tổng hai vectơ ta dùng quy tắc hình bình hành Đó tính chất vectơ Mà lực đại lượng vectơ, liệu ta áp dụng quy tắc cho hai lực khơng? Ví dụ tự học thông qua tài liệu: HS tự tìm hiểu qua sách vấn đề sau: Ví dụ bài: “Thấu kính mõng” vật lí 11 Sau lớp GV hướng dẫn HS cách vẽ ảnh vật qua TKHT, TKPK Đó vẽ tia sau (HS học lớp) GV yêu cầu HS nhà vẽ trường hợp lại (vật OF, F) III.2 Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực dạy học môn vật lý Để áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực, trước hết giáo viên chủ động xác định lực chung chuyên biệt môn Vật lý cấp THPT 12 2.1 Cách xây dựng lực chuyên biệt cách cụ thể hóa lực chung Nhóm lực làm chủ phát triển thân: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực quản lý Nhóm lực quan hệ xã hội: lực giao tiếp, lực hợp tác Nhóm lực cơng cụ: lực sử dụng CNTT, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tính tốn 2.2 Cách xây dựng lực chuyên biệt dựa đặc thù môn học - Chia nhỏ lực: lực giải quyết, lực hợp tác vấn đề, lực thực nghiệm, lực quan sát,năng lực tự học,năng lực sáng tạo… thành lực thành phần - Chỉ thao tác liên quan đến lực thành phần, mà thao tác nhận biết đưa báo rõ ràng mức độ chất lượng thao tác Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức Vật lý (ký hiệu: K) - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí - K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí - K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập - K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính toán, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa (P1->P9) - P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí P2: mơ tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng - P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí - P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí vật lí - P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí - P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra - P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét Để đánh giá thành phần thơng qua q trình biện luận kết thí nghiệm Nhóm NLTP trao đổi thơng tin (X1->X8) - X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí - X2: phân biệt mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngơn ngữ vật lí (chun ngành) - X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin khác - X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ - X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm 13 kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp - X7: thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí - X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí Nhóm lực thành phần liên quan đến cá thể (từ C1->C6) - C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập vật lí - C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao tŕnh độ thân - C4: so sánh đánh giá - khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội mơi trường - C3: vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí - C5: sử dụng kiến thức vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an tồn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử Các thành phần lực C3, C5 C6 thể tổ chức đánh giá HS Ví dụ: Sau học sinh hồn thành giai đoạn tìm hiểu định luật I, II, III Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh vận dụng định luật giải thích tượng thực tế như: Xe dừng lại người ngã phía trước….Tiếp theo tùy theo đối tượng học sinh giáo viên cho học sinh làm vận dụng công thức định luật II phối hợp kiến thức mức vận dụng cao học sinh giỏi III.3 Giáo án mẫu: biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh “Nguyên tắc hoạt động động nhiệt máy lạnh Nguyên lí II nhiệt động lực học” (Vật lí 10 NC) I Mục tiêu Kiến thức Biết nguyên tắc hoạt động động nhiệt máy lạnh; hiểu nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công số máy thường gặp Hiểu nguyên lí II NĐLH chiều diễn biến trình tự nhiên, bổ sung cho nguyên lí I NĐLH Phát biểu nguyên lí II NĐLH; Kĩ Nhận biết phân biệt nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công số máy hay gặp thực tế GDMT: biết phân tích tác động gây nhiễm môi trường từ động nhiệt máy làm lạnh, biện pháp khắc phục (tiếng ồn, hiệu ứng nhà kính, vai trò xanh…) Giáo dục giới quan khoa học biện chứng: Không thể chế tạo động vĩnh cửu loại II Vận dụng cơng thức làm tập, giải thích tượng thực tế Thái độ 14 - Ý thức trồng xanh vấn đề bảo vệ môi trường - Có thái độ tích cực hành động thiết thực vấn đề bảo vệ môi trường - Tập trung nghiên cứu học, xây dựng bài, tin tưởng vào khoa học Một số lực thành phần phát triển Nhóm lực Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí Năng lực thành phần Mô tả cụ thể lực thành phần chuyên đề -Nêu được: Động nhiệt K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí - Nhận biết cấu tạo chung Động nhiệt, máy lạnh - Nguyên tắc hoạt động động nhiệt, máy lạnh - Phát biểu nguyên lí II NĐLH -Tích hợp kiến thức kỷ, hóa, lịch sử, địa lí bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng - Hiểu nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công số máy thường gặp K2: Trình bày mối - Viết công thức: quan hệ kiến thức vật lí + Cơng thức hiệu suất động nhiệt + Hiệu suất máy lạnh + Hiệu suất cực đại máy lạnh K3: Sử dụng kiến -Giải tập liên quan đến thức vật lí để thực + Cơng thức hiệu suất động nhiệt nhiệm vụ học tập + Hiệu suất máy lạnh + Hiệu suất cực đại máy lạnh - Chỉ cấu tạo động nhiệt, máy lạnh thực tế K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lí vào tình thực -Giải thích tích hợp kiến thức HS hiểu chất thải tác nhân động nhiệt máy lạnh gây nhiễm mơi trường Tích hợp giáo dục tiết kiệm lượng: Sử dụng tủ 15 lạnh cách để tiết kiệm lượng tiễn Tích hợp giáo dục kỹ thuật tổng hợp: cách sử dụng động nhiệt máy lạnh có hiệu - Giải thích + Hiệu suất máy lạnh, động nhiệt + Hiệu suất cực đại máy lạnh, động nhiệt P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí - Đặt câu hỏi liên quan đến chuyển hóa lượng động nhiệt, máy lạnh thực tế - Ý nghĩa nguyên lí II NĐLH, liên quan đến tượng tự nhiên nào, mối quan hệ với ngun lí I Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa) P2: Mơ tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng - Biết ký hiệu động nhiệt, máy lạnh, - Chỉ ý nghĩa nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công số máy thường gặp -Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lý thông tin từ nguồn: sách giáo khoa vật lí, thơng tin khoa học, kiến thức thực tiễn để tìm hiểu: động nhiệt, máy lạnh, nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công số máy P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí - Thu thập xử lí kiến thức Tích hợp kiến thức mơn cơng nghệ, hóa học, địa lí, lịch sử, giáo dục bảo vệ mơi trường, tiết kiệm lượng P4: Vận dụng tương tự - Chế tạo chế tạo động nhiệt đơn giản, máy lạnh mơ hình để xây đơn giản đời sống dựng kiến thức vật lí P7: Đề xuất giả - Có thể chế tạo động vỉnh cữu thuyết; suy hệ kiểm tra Nhóm NLTP trao đổi thơng tin X1: trao đổi kiến thức - Học sinh nhóm xử lý tài liêu, trao đổi thơng ứng dụng vật lí ngôn tin để rút kiến thức vật lý ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí X2: phân biệt Phân biệt thuật ngữ: động nhiệt, máy mô tả tượng tự lạnh, nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân 16 nhiên ngôn ngữ đời phận phát động, sinh công hay nhận công, hiệu suất, sống ngơn ngữ vật lí cơng suất (chun ngành) X3: lựa chọn, đánh giá - So sánh kết thí nghiệm nhóm nguồn thơng tin với khác nhau, X4: mô tả cấu tạo - Mô tả cấu tạo loại động nhiệt, máy nguyên tắc hoạt động lạnh, nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân thiết bị kĩ thuật, công phận phát động, sinh công hay nhận công nghệ X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) - Ghi nhớ: nguyên tắc động nhiệt, máy lạnh, nguồn nóng, nguồn lạnh, tác nhân phận phát động, sinh công hay nhận công Hiệu suất máy lạnh, động nhiệt, nguyên lí II NĐLH -Ghi chép nội dung hoạt động nhóm làm thí nghiệm X6: trình bày kết -Biết trình bày khái niệm, đại lượng vật lý liên từ hoạt động học tập quan đến động nhiệt, máy lạnh vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù hợp X7: thảo luận kết Thảo luận kết thu thập, ghi nhận công việc thân nhóm vấn đề liên quan góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động Hỗ trợ tham gia thảo luận nhóm học tập vật lí C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ , thái độ cá nhân học tập vật lí -Xác định trình độ có kiến thức: Điều kiện có dòng điện, nguồn điện, chuyển hóa lượng qua kiểm tra ngắn lớp tự giải tập nhà C2: Lập kế hoạch thực - Lập kế hoạch thực kế hoạch điều chỉnh kế kế hoạch, điều hoạch học tập lớp nhà chủ đề 17 chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với điều kiện học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân C3: Chỉ vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí C4: So sánh đánh giá -Đánh giá việc thiết kế, chế tạo chế tạo động - khía cạnh vật nhiệt đơn giản, máy lạnh đơn giản đời lí- giải pháp kĩ thuật sống khác mặt kinh tế, xã hội môi trường Nhóm NLTP liên quan đến cá nhân C5: Sử dụng kiến thức vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an tồn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại -Học sinh biết biết phân tích tác động gây ô nhiễm môi trường từ động nhiệt máy làm lạnh, biện pháp khắc phục (tiếng ồn, hiệu ứng nhà kính, vai trò xanh…) - Giáo dục giới quan khoa học biện chứng: Không thể chế tạo động vĩnh cửu loại II C6: Nhận ảnh -Nắm xu hướng ứng dụng công nghệ hưởng vật lí lên mối việc phát triển nguồn lượng, chế tạo quan hệ xã hội lịch sử động nhiệt máy lạnh theo cách tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường II Chuẩn bị Giáo viên Một số hình vẽ SGK Các tư liệu ô nhiễm môi trường: ô nhiễm tiếng ồn, nhiễm khơng khí, hiệu ứng nhà kính… Gợi ý ứng dụng CNTT: Các loại động nhiệt, máy lạnh Một số máy nhiệt thực tế Học sinh - Chuẩn bị kiến thức động nhiệt, máy lạnh, khí thải CFC (khí Frêon), cách mạng công nghiệp châu Âu, giáo dục tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường IV BÀI CŨ - Phát biểu nguyên lý I nhiệt động lực học, viết biểu thức mơ tả ngun lý, giải thích đại lượng nguyên lý I, cho biết cách quy ước dấu 18 - Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời V BÀI MỚI Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động (15 phút) Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động động nhiệt - Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm động nhiệt, kể tên số loại động nhiệt trình bày nguyên tắc hoạt động động - Tái lại kiến thức học nhiệt kỳ - Chức động nhiệt gì? Hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi - Cho HS quan sát mơ hình hoạt động động nhiệt kỳ yêu cầu HS trình bày - Động nhiệt thiết bị biến đổi nhiệt cấu tạo nguyên tắc hoạt động động lượng sang công nhiệt - Quan sát hoạt động động kỳ - Động nhiệt gồm: nguồn nóng để cung cấp nhiệt lượng Q1, nguồn lạnh để thu nhiệt lượng Q2 tác nhân đóng vai trò nhận - Việc sử dụng loại động nhiệt có làm nhiệt, sinh công A tỏa nhiệt ô nhiễm môi trường hay khơng? Vì sao? - Có Vì động nhiệt tỏa nhiệt lượng Q - Cho HS quan sát hình ảnh nhiễm cho nguồn lạnh hay nói cách khác động mơi trường mà ngun nhân động nhiệt nhả khí thải mơi trường nhiệt gây - Động nhiệt gây nhiễm cho - Quan sát tư vấn đề môi trường môi trường - Gây tiếng ồn, khí thải CO làm tăng hiệu ứng nhà kính, nhiễm khơng khí - Vậy em có hành động thiết thực - Trồng xanh để giảm lượng khí thải để bảo vệ mơi trường chúng ta? CO2, sử dụng nguồn lượng Hs thảo luận nhóm trả lời lượng mặt trời, lượng gió Hoạt động (10 phút) Tìm hiểu hiệu suất động nhiệt - Yêu cầu HS đưa biểu thức xác định hiệu suất động nhiệt - Có biện pháp để nâng cao hiệu suất động nhiệt H= A' Q1 − Q2 = Q1 Q1 Yêu cầu H/s chế tạo động nhiệt đơn giản - Thường xuyên bôi dầu mỡ bảo dưỡng 19 đời sống loại động để giảm ma sát (giảm Q2 ) - Cho HS quan sát cách chế tạo động nhiệt Hs thảo luận nhóm trả lời đơn giản yêu cầu HS nhà tự thiết kế H/s đưa ý tưởng động nhiệt đơn giản đời sống Hoạt động (10 phút) Tìm hiểu nguyên - Quan sát rút cách chế tạo động tắc hoạt động máy lạnh nhiệt đơn giản - GV giíi thiƯu tÇm quan träng máy lạnh đời sống nguyên tắc hoạt động máy - mỏy lnh, tỏc nhân nhận công A nhận nhiệt Q2 từ nguồn lnh cũn truyn nhit Q lạnh (hình vẽ) cho nguồn nóng - Có khác động nhiệt máy lạnh? - Việc sử dụng máy lạnh, điều hòa nhiệt độ thải môi trường môi chất lạnh - Việc sử dụng máy lạnh, điều hòa có ảnh có khí thải CFC (khí Frêon) tác nhân hưởng tới mơi trường hay khơng? Vì sao? làm thủng tầng ơzơn gây ảnh hưởng đến môi trường sống người - Trình bày khí thải CFC (khí Frêon) - H/s trình bày khí thải khí thải CFC (khí Hs thảo luận nhóm trả lời Frêon) Hoạt động (10 phút) Tìm hiểu hiệu máy lạnh - Yêu cầu HS đưa biểu thức xác định hiệu máy lạnh - Lưu ý: Đối với máy lạnh ε >1 nên ta dùng thuật ngữ hiệu thay cho hiệu suất ε= Q2 Q2 − Q '1 = A A - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Tại máy lạnh thường phải để nơi thống mát? Có nhận xét tiệu thụ điện máy lạnh đặt vị trí khơng thống mát so với đặt vị trí thống mát? - Gọi nhóm HS trả lời yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung - GV thuyết trình vấn đề tiết kiệm 20 - Thảo luận nhóm lượng Yêu cầu H/s chế tạo máy lạnh đơn giản đời sống du lịch, dã ngoại - Trả lời câu hỏi giáo viên Cho học sinh quan sát cách chế tạo máy H/s nêu ý tưởng chế tạo máy lạnh đơn giản lạnh đơn giản gợi ý cho học sinh tự nhà thiết kế - Quan sát rút cách làm máy lạnh đơn giản Hoạt động (15 phút) Tìm hiểu nguyên lý II nhiệt động lực học - GV giới thiệu động vĩnh cửu loại - HS ghi nhận kiến thức loại động mà chuyển toàn nhiệt lượng nhận thành cơng học Trên đường tìm loại động nhiều người - Thừa nhận nguyên lý II theo hai cách phát thất bại động vi phạm biểu nguyên lý vật lý học ngun lý II + Nhiệt khơng tự truyền từ vật sang - GV giới thiệu hai cách phát biểu vật nóng nguyên lý II nhiệt động lực học + Động nhiệt chuyển hóa tồn nhiệt lượng mà nhận thành công học - Yêu cầu học sinh nghiên cứu trả lời câu hỏi: mùa hè người ta dùng máy điều hòa nhiệt độ để truyền nhiệt từ phòng ngồi trời, nhiệt độ ngồi trời cao phòng? Hỏi điều có vi phạm nguyên lý II nhiệt động lực học khơng? Vì sao? - Khơng nhiệt khơng thể tự truyền từ phòng ngồi trời mà phải nhờ máy điều hòa nhiệt độ - Động nhiệt khơng thể chuyển hóa tất nhiệt lượng mà nhận thành công học: phần nhiệt lượng chuyển hóa thành cơng học, phần lại truyền - Yêu cầu học sinh nghiên cứu trả lời câu cho nguồn lạnh Do đó, lượng hỏi: Chứng minh cách phát biểu bảo tồn Hay nói cách khác khơng thể khơng vi phạm định luật bảo toàn chuyển chế tạo động vĩnh cửu loại II hóa lượng? Hoạt động (10 phút): Hiệu suất cực đại máy nhiệt - GV đặt vấn đề: Ta gọi chung động nhiệt máy lạnh máy nhiệt - Ghi nhận kiến thức - GV đưa công thức xác định hiệu suất cực đại máy nhiệt H max = 21 T1 − T2 T1 - Yêu cầu học sinh nghiên cứu trả lời câu hỏi: Biện pháp để nâng cao hiệu suất máy nhiệt - Nâng cao nhiệt độ nguồn nóng hay hạ thấp nhiệt độ nguồn lạnh hai Hoạt động (10 phút): Củng cố Một động nhiệt lý tưởng hoạt động hai nguồn nhiệt 100oC 25,4oC, thực cơng 2kJ a Tính hiệu suất động cơ, nhiệt lượng Hoạt động nhóm trình bày lời giải mà động nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng mà truyền cho nguồn lạnh b Phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên để hiệu suất động đạt 25%? Nhận xét nhóm GV kết luận kiến thức trọng tâm Kết luận học, ghi nhớ nội dung kiến thức trọng tâm VI GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ Làm tập trang 307/SGK Học củ soạn mới, ôn tập kiểm tra học kỳ C KẾT LUẬN Việc tổ chức dạy học theo hướng rèn luyện kĩ tự học cho học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học kích thích hứng thú học tập, phát 22 triển tư duy, rèn luyện kĩ tự học học sinh, lực học tập học sinh nâng cao theo bốn cấp độ, phân hóa đối tượng học sinh, làm cho học sinh không bị chán nản, nội dung kiến thức phù hợp với đối tựơng người học góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí trường phổ thông Cụ thể: Đối với học sinh, qua tổ chức theo dõi phân tích diễn biến, hiệu tiến trình dạy học tiết dạy, chúng tơi nhận thấy phân hóa đối tượng học sinh theo cấp độ hiểu, thông hiểu, vận dụng , tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn, tập trung ý học sinh Đã tạo hứng thú cho học sinh việc tham gia xây dựng để tìm kiếm tri thức mới, nắm vững kiến thức, phát huy tính tích cực, sáng tạo, kích thích tò mò khơi dậy lòng ham hiểu biết học sinh Đối với giáo viên, giúp cho giáo viên tiết kiệm thời gian để thực cơng việc trình bày bảng, tiến hành TN , tăng thời gian trao đổi thảo luận với học sinh Từ đó, giáo viên chủ động việc tổ chức hoạt động nhận thức, góp phần rèn luyện kĩ tự học học sinh Trong trình viết sáng kiến, tác giả cố gắng tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đến đề tài, thời gian có hạn vốn kiến thức hạn hẹp nên sáng kiến không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy, bạn đồng nghiệp chân tình đóng góp ý kiến để sáng kiến hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng khố VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Báo cáo BCHTW Đảng khoá IX ngày 10/04/2006 phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2006-2010 Đại hội đại biểu BCHTW Đảng khoá X, Hà Nội Lê Đình, Trần Huy Hồng (2005), Cơ sở khoa học việc bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm ngành Vật lí, ĐHSP Huế Lê Văn Giáo (2001), Nghiên cứu quan niệm học sinh số khái niệm vật lý phần Quang học, Điện học việc giảng dạy khái niệm trường Trung học sở, Luận án tiến sĩ giáo dục học, ĐHSP Huế Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2003), Phương pháp dạy học vật lí trường phổ thơng, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Công Triêm (2001), “Bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học”, Tạp chí Giáo dục, (8), tr.20-22 Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học sư phạm Thái Duy Tuyên (2003), “Bồi dưỡng lực tự học cho học sinh”, Tạp chí Giáo dục, (74), tr.13-14 Tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh năm học 2014- 2015 Các địa web 10 http://groups.physics.umn.edu/demo/electricity.html 11 http://physics.usc.edu/demolab/ 12.http://thuvienvatly.com/Labiang/index.php? option=com_gallery2&Itemid=72&g2_itemId=1803 24 ... Các biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh III.1 Quy trình tổ chức hoạt động tự học theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học Vật lý. .. người học đáp ứng theo lực khã tự học học sinh cao Do tơi chọn nghiên cứu đề tài Các biện pháp để nâng cao kĩ tự học cho học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học môn Vật lý trường. .. tập kiểm tra học kỳ C KẾT LUẬN Việc tổ chức dạy học theo hướng rèn luyện kĩ tự học cho học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học kích thích hứng thú học tập, phát 22 triển tư duy,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPT, SKKN Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lý ở trường THPT, , III. Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh, III. Các biện pháp để nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan