0

Giáo án vật lí 8 cả năm 2015 2016

80 205 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2017, 23:55

Giáo án Vật Lý Chương I : CƠ HỌC Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I- MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: Vật chuyển động, vật đứng yên − Hiểu: Vật mốc , chuyển động học, tính tương đối chuyển động, dạng chuyển động Vận dụng: Nêu ví dụ chuyển động học đời sống hàng ngày, xác định trạng thái vật vật ng Thái độ: Tích cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: GV: Tranh hình 1.1, 1.2, 1.3 Bảng phụ ghi tập 1.1, 1.2 trang SBT HS xem trước nhà III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập: (2ph) -Giới thiệu chung chương học -Đặt v/đ: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây Như có phải M.Trời chuyển động T.Đất đứng n khơng? HĐ2: Làm để biết vật chuyển động hay đứng yên? (13ph) − Yêu cầu HS thảo luận câu C1 − Vị trí vật có thay đổi khơng? Thay đổi so với vật nào? giới thiệu vật mốc − Gọi HS trả lời câu C2,C3 − Yêu cầu HS cho ví dụ đứng yên HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC HS đọc câu hỏi SGK đầu chương − HS xem hình 1.1 − I-Làm để biết vật chuyển động hay đứng yên? − Để biết vật chuyển động hay đứng yên người ta dựa vào vị trí vật so với vật khác chọn làm mốc − Sự thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác gọi chuyển động học HS thảo luận nhóm Từng nhóm cho biết vật(ơ tơ, thuyền, đám mây, …)chuyển động hay đứng yên − Cho ví dụ theo câu hỏi C2, C3 − C3: vật khơng thay đổi vị trí với vật khác chọn làm mốc coi đứng yên − Cho ví dụ đứng II-Tính tương đối chuyển động đứng HĐ3:Tìm hiểu tính tương n n: đối chuyển động đứng − Một vật yên: (10ph) chuyển động vật − Cho Hs xem hình 1.2 Giáo viên: Lê Thị Huyền − Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Khi tàu rời khỏi nhà ga hành khách chuyển động hay đứng yên so với nhà ga, toa tàu? − Cho HS điền từ vào phần nhận xét − Trả lời C4,C5 cho HS rõ vật mốc − Gọi HS trả lời C7 − Vật chuyển động hay đứng n phụ thuộc gì? − Khi khơng nêu vật mốc hiểu chọn vật mốc vật gắn với Trái Đất HĐ4: Giới thiệu số chuyển động thường gặp:5p − Cho Hs xem tranh hình 1.3 − Thông báo dạng chuyển động SGK − Để phân biệt chuyển động ta dựa vào đâu? − Yêu cầu HS hoàn thành C9 HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: (15ph) − Hướng dẫn Hs trả lời câu C10, C11 − Cho Hs xem bảng phụ câu 1.1, 1.2 sách tập − Chuyển động học gì? Ví dụ − Ví dụ chứng tỏ vật chuyển động so với vật đứng yên so với vật khác? − Thảo luận nhóm − Đại diện nhóm trả lời câu: − C4 :hành khách chuyển động − C5:hành khách đứng yên − C6:(1) vật − (2) đứng yên − Trả lời C7 − Hoàn thành C8: M.Trời chuyển động lấy mốc Trái đất − lại đứng yên so với vật khác − Chuyển động đứng n có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc − Người ta chọn vật để làm mốc III-Một số chuyển động thường gặp: Các dạng chuyển động học thường gặp chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn HS tìm hiểu thơng tin dạng chuyển động IV-Vận dụng: − − C10:Ơ tơ: đứng n − Quỹ đạo chuyển so với người lái xe, chuyển động động so người đứng bên đường cột điện − Hoàn thành C9 Người lái xe: đứng yên so với ô tô, chuyển động so người đứng bên đường − HS làm C10,C11 cột điện − C10:các vật (ô tô, Người đứng bên đường: người lái xe, người đứng đứng yên so với cột điện , bên đường, cột điện) chuyển động so ôtô -Hs trả lời câu 1.1 (c) , người lái xe 1.2 (a) Cột điện: đứng yên so với người đứng bên đường , -Hs trả lời câu hỏi chuyển động so ôtô người lái xe − C11:có trường hợp *Về nhà: Bài tập 1.3, 1.4, 1.5, sai, ví dụ vật chuyển 1.6 SBT Xem “có thể em chưa động tròn quanh vật mốc biết” Chuẩn bị “Vận tốc” Giáo viên: Lê Thị Huyền − Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Tiết Bài 2: VẬN TỐC Ngày soạn: Ngày dạy : I-MỤC TIÊU: Kiến thức − Biết : vật chuyển động nhanh, chậm − Hiểu: vận tốc gì? Cơng thức tính vận tốc Đơn vị vận tốc Y nghĩa khái niệm vận tốc − Vận dụng :cơng thức để tính quảng đường, thời gian chuyển động Kỷ :tính tốn, áp dụng cơng thức tính Thái độ:tích cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi bảng 2.1, tập 2.1 SBT Tranh vẽ tốc kế III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập, kiểm tra cũ: (5ph) - Chuyển động học gì? BT 1.3 -Đặt v/đ: làm để biết nhanh chậm chuyển động HĐ2: Tìm hiểu vận tốc? (25ph) − Cho HS xem bảng 2.1 − Yêu cầu HS thảo luận câu C1,C2,C3 − Từ C1,C2 ”quãng đường chạy 1s gọi vận tốc” − Cùng đơn vị thời gian, cho HS so sánh độ dài đoạn đường chạy HS − Từ cho HS rút cơng thức tính vận tốc − Cho biết đại lượng thức? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC HS lên bảng I-Vận tốc gì? -HS thảo luận nhóm C1,C2,C3 − Quãng đường C1:bạn thời gian giây gọi vận tốc Họ tên hs Xếp Quãng hạng đường chạy − Độ lớn vận 1s tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm Ngyễn An 6m chuyển động Trần Bình 6,32 m xác định độ dài Lê Văn Cao 5,45 m quãng đường đơn vị thời Đào Việt 6,67 m Hùng gian Phạm Việt 5,71 m II-Cơngthức tính vận chạy nhanh tốc: C2: C3:(1) nhanh ;(2) chậm;(3) v: vận tốc quãng đường được;(4) đơn s v= s:quãng đường vị t t: thời gian III-Đơn vị vận tốc: − Đơn vị vận tốc Giáo viên: Lê Thị Huyền Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Từ công thức cho phụ thuộc vào đơn vị biết đơn vị vận tốc phụ thuộc chiều dài đơn vị thời vào đơn vị nào? gian − Cho biết đơn vị quãng C4:đơn vị vận tốc m/phút, − Đơn vị vận đường đơn vị thời gian? km/h, km/s, cm/s tốc m/s km/h 1000 − Yêu cầu HS trả lời C4 1km/h = m/s 3600 − Giới thiệu tốc kế hình *Chú ý:Nút đơn vị đo 2.2 vận tốc hàng hải 1nút=1,852 km/h=0,514m/s -Độ dài hải lý 1,852km IV-Vận dụng: Hs đọc đề bài, tóm tắt HĐ3: Vận dụng, củng cố, Hs lên bảng tính − C5 dặn dò: (15ph) − C6 -Hướng dẫn HS vận dụng trả − C7 lời C5,C6,C7,C8 Hs trả lời − C8 -Yêu cầu Hs làm 2.1 SBT -Hs nhắc lại ghi nhớ * Về nhà:bài tập 2.2,2.3,2.4, xem “có thể em chưa biết”, chuẩn bị “Chuyển động đều-chuyển động không đều” C5:a) Mỗi ôtô 36km Mỗi xe đạp 10,8km Mỗi giây tàu hoả 10m − b) Vận tốc ôtô: v=36km/h= 36000m =10m/s 3600s Vận tốc xe đạp: v = 10,8km/h =3m/s Vận tốc tàu hoả v=10m/s Ơtơ tàu hoả chuyển động nhanh nhau, xe đạp chuyển động chậm C6 : t =1,5h v= 81 s 54000 = = 54km/h = = 15m/s 1,5 t 36000 s =81km Chỉ so sánh số đo vận tốc qui cùng loại đơn vị vận tốc v = ?km/h, ? m/s C7: t = 40ph= 40 h= h 60 v = 12km/h C8: Quãng đường được:s = v.t =12 = km s = ? km v = 4km/h t = 30ph = h Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc: s = ? km Giáo viên: Lê Thị Huyền s = v.t = 4 = km Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Tiết 3: Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU Ngày soạn: Ngày dạy: I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết : chuyển động vật có vận tốc khác − Hiểu: chuyển động đều, chuyển động không Đặc trưng chuyển động vận tốc thay đổi theo thời gian − Vận dụng :nêu ví dụ chuyển động khơng thường gặp Tính vận tốc trung bình qng đường Kỷ :mơ tả thí nghiệm dựa vào kiện ghi bảng 3.1 để trả lời câu hỏi Ap dụng cơng thức tính vận tốc Thái độ:tích cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ (TN hình 3.1) III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: KIỂM TRA 15’: ĐỀ: 1) 5m/s = ……….km/h 10km/h = ……….m/s 2) Cơng thức tính vận tốc? 3) Một người xe đạp với vận tốc 15km/h thời gian 10 phút Tính quãng đường người được? ĐÁP ÁN: v = 15km/h Quãng đường người được: t =10 ph= h (2đ) S = v.t (2đ) 1) 5m/s = 18km/h (1đ) S =? S = 15 (1đ) 10km/h = 2,78m/s (1đ) 2) Công thức: v = S t S = 2,5 km (1đ) (1đ) v: vận tốc S: quãng đường (1đ) t: thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập: 15p (Cho HS làm kiểm tra 15 phút) - Đặt vấn đề SGKcho HS tìm thí dụ hai loại chuển động HĐ2: Tìm hiểu chuyển động chuyển động không đều: 15p -Khi xe máy, xe ơtơ chạy đường vận tốc có thay đổi khơng?- Giới thiệu thí nghiệm Giáo viên: Lê Thị Huyền HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC - HS tìm hiểu thơng tin - Trả lời câu hỏi -HS quan sát TN (nếu đủ dụng cụ cho HS hoạt động nhóm) - Đo quãng I-Chuyển động chuyển động không đều: -Chuyển động chuyển động mà vận tốc có độ lớn khơng thay đổi theo thời gian Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý hình 3.1 -Cho HS ghi kết đo lên bảng 3.1 - Cho HS rút nhận xét - Từ nhận xét GV thông báo định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không - GV nhận xét HĐ3: Tìm hiểu vận tốc trung bình chuyển động khơng (10ph) -Từ kết thí nghiệm H3.1 cho HS tính quãng đường bánh xe giây(AB, BC, CD ) -Hướng dẫn HS tìm khái niệm vận tốc trung bình - Nêu đặc điểm củavận tốc trung bình -Hướng dẫn HS tìm hiểu trả lời câu C3 đường mà trục bánh xe - Chuyển động không lăn chuyển động có vận tốc thay khoãng thời gian đổi theo thời gian - HS trả lời câu C1,C2 - HS nhận xét câu trả lời bạn -Dựa vào kết TN bảng 3.1 tính vận tốc trung bình qng đường AB, BC, CD -Trả lời câu C3: tính vAB, vBC, vCD  nhận xét :bánh xe chuyển động nhanh lên II-Vận tốc trung bình chuyển động khơng đều: - Trong chuyển động khơng trung bình giây, vật chuyển động mét vận tốc trung bình chuyển động - Vận tốc trung bình qng đường chuyển động khơng thường khác - Vận tốc trung bình đoạn đường khác trung bình cộng vận tốc đoạn đường - Vận tốc trung bình tính s theo cơng thức:vtb = t s quảng đường t thời gian hết quảng đường HĐ4: Vận dụng, củng cố: 5ph - Hướng dẫn HS trả lời câu C4, C5, C6, C7 SGK - GV đánh giá lại - Định nghĩa chuyển động đều, chuyển động khơng đều? Cơng thức tính vận tốc trung bình? *Về nhà: Làm tập 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, xem “có thể em chưa biết”, chuẩn bị “Biểu diễn lực” Giáo viên: Lê Thị Huyền III-Vận dụng: − C4 -HS thảo luận nhóm C5 -HS trình bày phần trả − − C6 lời − C7 -HS khác nhận xét Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Tiết 4: Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC Ngày soạn: Ngày dạy: I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: Lực làm vật biến dạng, lực làm thay đổi chuyển động − Hiểu: Lực đại lượng vectơ, cách biểu diễn lực − Vận dụng: Biểu diễn lực, diễn tả yếu tố lực Kỷ năng: Vẽ vectơ biểu diễn lực Thái độ: Tích cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm tính cẩn thận II-CHUẪN BỊ: Xe con, thép, nam châm, giá đở (H4.1); H4.2 III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập: 5ph 1/Kiểm tra:Thế chuyển động chuyển động không đều? Vận tốc chuyển động không tính nào? BT 3.1 - HS lên bảng trả lời - Lớp nhận xét, cho điểm 2/Tình huống(2ph): Lực làm biến đổi chuyển động, mà vận tốc xác đònh nhanh chậm hướng chuyển động Vậy lực vận tốc có liên quan không? - HS suy nghó trả lời câu hỏi - GVnêu ví dụ: Viên bi thả rơi, vận tốc viên bi tăng dần nhờ tác dụng …Muốn biết điều phải xét liên quan lực với vận tốc tìm hiểu học ngày hơm HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG BÀI HỌC VIÊN CỦA HỌC SINH HĐ2: Tìm hiểu mối quan I- Khái niệm lực: hệ lực thay - Lực làm: đổi vận tốc: (10ph) biến dạng vật, thay + Lực làm vật đổi chuyển động biến dạng + Lực làm thay đổi chuyển động => nghóa lực làm - HS cho ví dụ C1: Hình 4.1: lực hút thay đổi vận tốc - Hoạt động nam châm lên - Yêu cầu HS cho nhóm TN H4.1, miếng thép làm số vd quan sát tăng vận tốc - Hướng dẫn HS làm thí tượng trả lời xe lăn, nghiệm hình 4.1 quan câu C1 II- Biểu diễn lực: sát tượng 1/ Lực đại Giáo viên: Lê Thị Huyền Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý HĐ3: Thông báo đặc điểm lực cách biểu diễn lực vectơ: (18ph) -Thông báo: + lực đại lượng vectơ + cách biểu diễn kí hiệu vectơ lực - Nhấn mạnh : + Lực có yếu tố Hiệu tác dụng lực phụ thuộc vào yếu tố này(điểm đặt, phương chiều, độ lớn) + Cách biểu diễn vectơ lực phải thể đủ yếu tố - Vectơ lực kí hiệu F ( có mũi tên trên) - Cường độ lực kí hiệu F (không có mũi tên trên) - Cho HS xem ví dụ SGK (H4.3) HĐ4: Vận dụng, củng cố, dặn dò: (10ph) - Yêu cầu HS tóm tắt hai nội dung - Hướng dẫn HS trả lời câu C2, C3 tổ chức thảo luận nhóm - Yêu cầu HS thuộc phần ghi nhớ HS nghe thông báo − − HS lên bảng biểu diễn lực Nêu tóm tắt hai nội dung Hoạt động nhóm câu C2,C3 Đọc ghi nhớ a) − F1 C2: A 10N A 10N b) B Cuûng cố, dặn dò: - Lực đại lượng vectơ, c) biểu diễn lực nào? - Về nhà học làm tập 4.1 > 4.5 x SGK, chuẩn bò “Sự cân lực, quán Giáo viên: Lê Thị Huyền lượng vectơ: - Một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương chiều đại lượng vectơ 2/ Cách biểu diễn kí hiệu vectơ lực: a- Lực đại lượng vectơ biểu diễn mũi tên có: - Gốc điểm đặt lực - Phương chiều phương chiều lực - Độ dài biểu thò cường độ lực theo tỉ xích cho trước b- Vectơ lực kí hiệu F ( có mũi tên) Cường độ lực kí hiệu chữ F (không có mũi tên) III-Vận dụng: B F2 5000N F3 C 300 y C3:a) F1 : điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ lên, cường độ lực F1=20N b) F : điểm đặt Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý tính” Tiết: Bài 5: B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ lực F2=30N c) F : điểm đặt C, phương nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang, chiều hướng lên (như hình vẽ), cường độ lực F3=30N SỰ CÂN BẰNG LỰC- QUÁN Ngày soạn: Ngày dạy I MỤC TIÊU: TÍNH Kiến thức: − Nắm hai lực cân bằng, biểu diễn hai lực cân bằng vec tơ Nắm quán tính − Hiểu: Tác dụng lực cân vật đứng yên chuyển động làm thí nghiệm kiểm tra để khẳng đònh :’’vật chòu tác dụng hai lực cân vận tốc không đổi, vật chuyển động thẳng đều” − Vận dụng: Để nêu mốt số ví dụ quán tính Giải thích tượng quán tính Kỷ năng: Chính xác biểu diễn hai lực vật, tính cẩn thận làm thí nghiệm Hứng thú: Khi làm thí nghiệm hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Dụng cụ thí nghiệm hình 5.3 5.4 SGK Tranh vẽ 5.1, hình vẽ để biểu diễn lực hình 5.2 Xe con, búp bê III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG BÀI GIÁO VIÊN HỌC SINH HỌC HĐ 1:Kiểm tra cũ Tổ chức tình học tập: (5ph) -Lực đại lượng vec tơ biểu diễn nào? biểu diễn lực vật có phương nằm Giáo viên: Lê Thị Huyền A Hs lên bảng trả lời câu hỏi Hs vẽ hình lên bảng  F 10N Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý ngang, chieàu sang phải có độ lớn 20N Tổ chức tình huống: - Dựa vào hình 5.1 để đặt vấn đề - Ghi câu trả lời HS lên góc bảng HĐ2:Tìm hiểu lực cân bằng: (15ph) - GV treo hình vẽ sẳn hình 5.2 -Gọi HS biểu diễn lực H.5.2 -Các lực tác dụng có cân không? -Lúc vật chuyển động hay đứng yên? -Nếu vật chuyển động mà chòu tác dụng hai lực cân bằng, vật nào? -Yêu cầu HS trả lời câu C1 -Hai lực cân gì? -Hai lực cân tác dụng lên vật đứng yên có làm vân tốc vật thay đổi không? -Vậy vật Giáo viên: Lê Thị Huyền - HS xem tranh veõ 5.1 suy nghó trả lời r Q r T r P r Q r P r 1N 0.5N P I-Lực cân bằng: 1.Hai lực cân gì? Hai lực cân − HS lên bảng hai lực biểu diễn lực đặt vật, tác dụng có cường độ (cân bằng) nhau, phương nằm đường thẳng, (đứng yên) chiều ngược 2.Tác dụng hai - Đứng yên lực cân lên vật chuyển động a) Thí nghiệm kiểm -HS trả lời câu tra: C1 : (SGK) +Quả cầu chòu tác dụng trọng lực P lực căng T +Quả bóng chòu tác dụng trọng lực P và lực đẩy Q sàn +Quyển sách chòu tác dụng trọng lực P lực đẩy Q - HS trả lời b) Kết luận:Dưới - Không thay đổi tác dụng lực cân bằng, vật đứng yên tiếp tục - Vận tốc đứng yên; không thay đổi chuyển động vật chuyển chuyển động động thẳng thẳng 10 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý nhiệt độ nước hạt phấn hoa chuyển động nhanh điều chứng tỏ điều gì? - Từ rút kết luận gì? HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: (10ph) - Mơ tả thí nghiệm câu C4 kèm theo ống nghiệm chuẩn bị trước tranh vẽ tượng khuếch tán - Thông báo tượng khuếch tán - Hướng dẫn HS trả lời C4,C5,C6,C7 - Cho HS khác nhận xét câu trả lời bạn - GV hồn chỉnh câu trả lời - Còn thời gian làm TN câu C7 cho HS quan sát - Gọi HS đọc phần ghi nhớ *Dặn dò: - Học thuộc ghi nhớ - Đọc “Có thể em chưa biết” - Làm tập 20.1 >20.6 - Chuẩn bị Nhiệt IV-RÚT KINH NGHIỆM: hướng dẫn GV - Nêu kết luận - Theo dõi giới thiệu GV - Quan sát ống nghiệm hình vẽ - Cá nhân trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Đọc ghi nhớ - Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Chuyển động gọi chuyển động nhiệt IV-Vận dụng: - C4:Các phân tử nước đồng sunphát chuyển động khơng ngừng phía, nên phân tử đồng sunphát chuyển động lên xen vào khoảng cách phân tử nước phân tử nước chuyển động xuống phía dưới, xen vào khoảng cách phân tử đồng sunphát - C5: Do phân tử khí chuyển động khơng ngừng phía - C6: Có Vì phân tử chuyển động nhanh - C7: Trong cốc nước nóng, thuốc tím tan nhanh phân tử chuyển động nhanh Ngày soạn: Giáo viên: Lê Thị Huyền 66 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Ngày dạy: TIẾT 28: NHIỆT NĂNG I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: khái niệm nhiệt năng, cách làm biến đổi nhiệt Định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị nhiệt lượng − Hiểu: phân biệt nhiệt nhiệt lượng − Vận dụng: giải thích số tượng liên quan nhiệt Kỹ năng: rèn luyện cho HS vận dụng hiểu biết để trả lời C3,C4,C5 Thái độ: phát huy hoạt động nhóm, cá nhân, liên hệ thực tế tốt II-CHUẨN BỊ: bóng cao su, miếng kim loại ( đồng tiền), phích nước nóng, cốc thuỷ tinh III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập:(5ph) *Kiểm tra cũ: Giữa nhiệt độ vật chuyển động nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ nào? Cho ví dụ? *Tổ chức tình SGK - Cơ biến hay chuyển sang dạng lượng khác? - GV ghi câu trả lời lên gốc bảng HĐ2: Tìm hiểu nhiệt năng: (15ph) - Cho HS nhắc lại khái niệm động - Vậy phân tử có động khơng? - Từ đưa khái niệm nhiệt Nhiệt có quan hệ với nhiệt độ? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS trả lời Nhiệt độ cao phân tử chuyển động nhanh (3đ) - Ví dụ: (4đ) - 20.1 – C (3đ) Năng lượng có chuyển động gọi động - Các phân tử có động - Nhiệt độ vật cao phân tử chuyển động nhanh nên HĐ3: Các cách làm thay đổi nhiệt lớn nhiệt năng:(10ph) - Hướng dẫn theo dõi - Thảo luận nhóm nhóm HS thảo luận cách cách làm làm thay đổi nhiệt biến đổi nhiệt Ghi thí dụ lên bảng và đưa hướng dẫn HS phân tích để qui Giáo viên: Lê Thị Huyền - 67 NỘI DUNG BÀI HỌC I- Nhiệt năng: - Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, có động Tổng động phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt vật Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn II- Các cách làm thay đổi nhiệt năng: 1/ Thực cơng: làm tăng nhiệt vật 2/ Truyền nhiệt: cách làm thay đổi nhiệt mà không cần thực công III-Nhiệt lượng: − Phần nhiệt mà vật nhận hay trong trình truyền nhiệt gọi nhiệt lượng − Nhiệt lượng kí hiệu : Q Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý cách thực công - Lấy ví dụ truyền nhiệt cụ thể - Trả lời C1,C2 - Cọ sát đồng tiền mặt bàn đồng HĐ4: Tìm hiểu nhiệt lượng: tiền nóng lên  (5ph) thực công, thả đồng tiền vào cốc - GV giới thiệu định nghĩa nước nóng  nhiệt lượng đơn vị nhiệt truyền nhiệt lượng - Yêu cầu HS giải thích - Ghi nhận định đơn vị nhiệt lượng jun ? nghĩa nhiệt lượng - Nhiệt lượng vật có - Nhiệt lượng có đâu? nhiệt nhận hay truyền nhiệt HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò:(10ph) - GV hướng dẫn theo dõi HS - Cá nhân trả lời trả lời câu hỏi C3,C4 tham gia Điều khiển việc thảo luận thảo luận lớp lớp về câu trả lời câu trả lời *Củng cố, dặn dò: - Tại phân tử có động - HS trả lời năng? câu hỏi - Có cách làm biến đổi nhiệt năng? Nhiệt lượng gì? - Về nhà học theo câu hỏi củng cố, làm tập 21.1 >21.6, đọc “Có Thể em chưa biết”, xem “Dẫn nhiệt” IV-RÚT KINH NGHIỆM: Đơn vị nhiệt lượng − jun (J) IV- Vận dụng: C3: Nhiệt miếng đồng giảm, nước tăng Đó truyền nhiệt C4: Từ sang nhiệt Đây thực công C5: Một phần biến thành nhiệt không khí gần bóng mặt sàn Ngày soạn: Ngày daïy: Giáo viên: Lê Thị Huyền 68 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý TIẾT 29: DẪN NHIỆT I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: dẫn nhiệt truyền nhiệt − Hiểu :so sánh tính dẫn nhiệt chất rắn, lỏng, khí − Vận dụng: tìm thí dụ thực tế dẫn nhiệt, giải tập phần vận dụng Kỹ năng: làm thao tác thí nghiệm, vận dụng hiểu biết để giải tâp C9C12 Thái độ tích cực làm thí nghiệm, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: -Dụng cụ làm thí nghiệm H.22.1, 22.3,22.4 cho giáo viên, hình vẽ H.22.1 -Dụng cụ làm thí nghiệm H.22.2 cho nhóm HS III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập:(5ph) *Kiểm tra cũ: Nhiệt gì? Có cách làm thay đổi nhiệt năng? Định nghĩa nhiệt lượng? *Tổ chức tình huống: Trong truyền nhiệt, nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác Sự truyền nhiệt thực cách nào? HĐ2: Tìm hiểu dẫn nhiệt: (10ph) - Giới thiệu dụng cụ làm TN H.22.1 SGK - Gọi HS trả lời C1,C2,C3 - HS nhận xét câu trả lời - GV kết luận: truyền nhiệt thí nghiệm gọi dẫn nhiệt - Hướng dẫn HS kết kết luận dẫn nhiệt - Các chất khác dẫn nhiệt có khác không? =>xét TN khác - HS lên bảng trả lời - Nhiệt (3đ) - Các cách thay đổi nhiệt (2,5đ) - Nhiệt lượng (2,5đ) - 21.1 – C (2đ) -HS trả lời dự đóan - Quan sát TN H.22.1 - Cá nhân trả lời C1, C2, C3 - C1: nhiệt truyền đến sáp làm sáp nóng lên chảy - C2: từ a ->b,c,d,e - C3:nhiệt truyền từ đầu A -> đầu B đồng HĐ3: Tìm hiểu tính dẫn nhiệt chất:(25ph) Giáo viên: Lê Thị Huyền NỘI DUNG BÀI HỌC 69 I- Sự dẫn nhiệt: 1/ Thí nghiệm: H.22.1 - Đốt nóng đầu A đồng - Các đinh rơi xuống theo thứ tự từ a -> b -> c,d,e - Sự truyền nhiệt thí nghiệm gọi dẫn nhiệt 2/ Kết luận: - Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác II- Tính dẫn nhiệt chất: 1/Thí nghiệm 1: (H.22.2) Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý - Giới thiệu dụng cụ cách tiến hành TN H.22.2 - Cho HS nhận dụng cụ làm TN theo nhóm - Quan sát HS làm TN - Cho đại diện nhóm trả lời C4,C5 - Từ rút kết luận gì? GV làm TN H.22.3 cho HS quan sát - Nước phần ống nghiệm bắt đầu sơi cục sáp đáy ống nghiệm nóng chảy khơng ? - Nhận xét tính dẫn nhiệt chất lỏng? - GV làm TN H.22.4 HS quan sát - Đáy ống nghiệm nóng miếng sáp nút ống nghiệm có nóng chảy khơng? - Nhận xét tính dẫn nhiệt chất khí? - Cho HS rút kết luận từ thí nghiệm HĐ4: Vận dụng, củng cố, dặn dò:(5ph) -Hướng dẫn HS trả lời C8 -> C12 - Cho HS thảo luận, nhận xét câu trả lời - Sự truyền nhiệt thực cách nào? - Dẫn nhiệt gì? - So sánh tính dẫn nhiệt chất rắn, lỏng khí - Giới thiệu phần “Có thể em chưa biết” - Gọi HS giải thích dẫn nhiệt thí nghiệm H.22.1 - *Dặn dò: nhà học theo phần ghi nhớ, làm tập từ 22.1  22.5 SBT trang 29 Ngày soạn: Ngày daïy: Giáo viên: Lê Thị Huyền - Nhận dụng cụ tiến hành TN H.22.2 theo nhóm - Đại điện nhóm trả lời C4, C5 - C4:kim loại dẫn nhiệt tốt thủy tinh - C5:Đồng dẫn nhiệt tốt Thủy tinh dẫn nhiệt - Trong chất rắn, KL dẫn nhiệt tốt - HS quan sát TN - Sáp khơng nóng chảy - Chất lỏng dẫn nhiệt - Miếng sáp khơng nóng chảy - Chất khí dẫn nhiệt - HS thảo luận câu trả lời - Giải thích dẫn nhiệt TN H.22.1: Khi đốt nóng đầu A đồng làm cho hạt KL đầu A dao động mạnh, nhiệt độ tăng lên ->truyền phần động cho hạt bên cạnh, hạt lại dao động mạnh lên truyền cho hạt bên cạnh Cứ nhiệt truyền đến đầu B 70 -Nhận xét: Đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt 2/Thí nghiệm 2: (H.22.3) -Nhận xét: Chất lỏng dẫn nhiệt 3/Thí nghiệm 3: (H.22.4) -Nhận xét: Khơng khí dẫn nhiệt *Kết luận: Chất rắn dẫn nhiệt tốt, tốt kim loại Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt III-Vận dụng: C9: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, sứ dẫn nhiệt C10: Vì khơng khí lớp áo mỏng dẫn nhiệt C11: Mùa đông Tạo lớp khơng khí dẫn nhiệt lơng chim C12: Vì KL dẫn nhiệt tốt Những ngày rét, nhiệt độ bên thấp nhiệt độ thể nên sờ vào kim loại, nhiệt từ thể truyền vào KL phân tán nhanh KL nên ta cảm thấy lạnh Ngày nóng, nhiệt độ bên cao thể nên nhiệt độ từ KL truyền vào thể nhanh ta có cảm giác nóng Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý TIẾT 30: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết dòng đối lưu chất lỏng chất khí − Hiểu đối lưu xảy môi trường không xảy môi trường Sự xạ nhiệt − Vận dụng: tìm thí dụ xạ nhiệt, nêu tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng Kỹ năng: quan sát giải thích tượng Thái độ tích cực làm thí nghiệm, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Dụng cụ thí nghiệm H.23.2, 23.3, 23.4, 23.5 Hình vẽ phóng đại phích phích (bình thủy) III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập:(5ph) *KT cũ: Định nghĩa dẫn nhiệt? So sánh dẫn nhiệt chất rắn, lỏng, khí? Bài tập 22.1 *Tổ chức tình huống:như SGK -GV ghi câu trả lời góc bảng HĐ2: Tìm hiểu tượng đối lưu: (10ph) - Hướng dẫn nhóm HS lắp làm TN H.23.2, từ quan sát tượng trả lời C1,C2,C3 Điều khiển lớp thảo luận câu trả lời C1,C2,C3 - GV giới thiệu đối lưu xảy chất khí - u cầu HS tìm thí dụ đối lưu xảy chất khí.( đốt đèn bóng, tạo thành gió ) HĐ3: Vận dụng: (5ph) - GV giới thiệu làm TN H.23.3 cho HS quan sát hướng dẫn trả lời câu C4 Cho HS thảo luận câu C5,C6 - Gọi HS trả lời thảo luận lớp câu trả lời - HS lên bảng trả lời HS lắp tiến hành thí nghiệm - Đại diện nhóm trả lời C1,C2,C3 - C2: lớp nước nóng trước nở ra, trọng lượng riêng nhỏ trọng lượng riêng lớp nước lạnh Nên lớp nước nóng lên dồn lớp nước lạnh xuống I- Đối lưu: 1/Thí nghiệm: H.23.2 - Nhận xét: truyền nhiệt nhờ tạo thành cá dòng thí nghiệm gọi đối lưu Đối lưu xảy chất khí 2/Kết luận: Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí HS thảo luận câu hỏi C5,C6 HĐ4: Tìm hiểu xạ nhiệt: (15ph) * Tổ chức tình huống: Trái Đất Giáo viên: Lê Thị Huyền - Định nghĩa (4đ) - So sánh (3đ) - 22.1-B HS trả lời theo dự đóan - - NỘI DUNG BÀI HỌC 71 HS trả lời II- Bức xạ nhiệt: 1/ Thí nghiệm: H.23.4, 23.5 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý bao bọc lớp khí khỏang chân không Vậy lượng từ Mặt Trời truyền xuống TĐ cách nào? - GV ghi câu trả lời HS vào gốc bảng - GV làm TN H.23.4, 23.5 cho HS quan sát - Hướng dẫn HS trả lời C7,C8,C9 tổ chức thảo luận lớp câu trả lời - GV nêu định nghĩa xạ nhiệt khả hấp thụ tia nhiệt - Trở lại câu hỏi đặt tình cho HS thấy MT khơng thể truyền nhiệt đến TĐ dẫn nhiệt đối lưu mà xạ nhiệt -> truyền chân không - Quan sát thí nghiệm - Cá nhân trả lời tham gia thảo luận câu trả lời - Bức xạ nhiệt xảy chân không hình thức truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Cá nhân trả lời tham gia thảo luận câu trả lời - Đọc phần ghi nhớ - Đọc “Có thể em HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn chưa biết” dò:10ph - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C10,C11,C12 tổ chức cho HS thảo luận câu trả lời - Gọi HS đọc phần ghi nhớ trongSGK - Gọi HS đọc “Có thể em chưa biết” giới thiệu cho HS thấy cách giữ nhiệt phích (bình thủy) *Củng cố, dặn dò: - Định nghĩa đối lưu xạ nhiệt? - Đối lưu xảy chủ yếu chất nào? - Bức xạ nhiệt xảy mơi trường nào? Tại sao? - Về nhà học theo phần ghi nhớ, làm tập SBT - Ôn tập để làm kiểm tra tiết sau - Nhận xét: Nhiệt dã truyền tia nhiệt thẳng Vật có bề mặt xù xì có màu sẩm hấp thụ tia nhiệt nhiều 2/ Kết luận: Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy chân không - III-Vận dụng: - C10: để tăng hấp thụ tia nhiệt - C11: để giảm hấp thụ tia nhiệt - C12: hình thức truyền nhiệt chủ yếu: +Chất rắn: dẫn nhiệt +Chất lỏng chất khí: đối lưu +Chân khơng: xạ nhiệt Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 31: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯNG Giáo viên: Lê Thị Huyền 72 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, nhiệt độ chất làm vật Biết bảng nhiệt dung riêng số chất − Hiểu cơng thức tính nhiệt lượng đại lượng công thức Xác định nhiệt lượng cần phải đo dụng cụ − Vận dụng cơng thức tính nhiệt lượng để giải tập C9, C10 Kỹ : mơ tả thí nghiệm xử lí kết bảng ghi thí nghiệm Vận dụng cơng thức tính nhiệt lượng Thái độ tích cực hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Các tranh vẽ H.24.1,24.2,24.3 Bảng kết thí nghiệm III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Thông báo nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc yếu tố nào?(8ph) - Vật thu nhiệt lượng vào nóng lên, phụ thhuộc vàonhững yếu tố nào? - Làm để biết phụ thuộc vào yếu tố đó? HĐ2: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên khối lượng vật:(8ph) - Treo tranh vẽ H.24.1 - Từ thí nghiệm ta có kết bảng 24.1 - Trong TN yếu tố giống nhau, yếu tố thay đổi? - Nhiệt lượng cung cấp tỉ lệ với thời gian HĐ3: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên độ tăng nhiệt độ: (8ph) - Cho HS quan sát H24.2 thảo luận nhóm trả lời câu C3,C4 - Cho HS xem bảng 24.2, thảo Giáo viên: Lê Thị Huyền HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC - HS trả lời theo SGK - HS suy nghĩ tìm hướng giải phần sau - HS q.sát tranh vẽ - HS quan sát bảng kết TN - Thảo luận nhóm trả lời C1,C2 m1= 1/2 m2 Q1= 1/2 Q2 - HS lắng nghe nhận xét - HS thảo luận nhóm trả lời - Đại diện nhóm trả lời 73 I- Nhịêt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc yếu tố nào? Phụ thuộc ba yếu tố: - Khối lượng vật, - Độ tăng nhiệt độ vật, - Chất cấu tạo nên vật 1/ Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên khối lượng vật Để vật nóng lên vật có khối lượng lớn nhiệt lượng cần cung cấp phải lớn 2/Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên độ tăng nhiệt độ: Vật có khối lượng nhau, vật đun lâu độ tăng nhiệt độ lớn nhiệt lượng thu vào lớn Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý luận trả lời C5 - GV hòan chỉnh câu trả lời HĐ4: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật:(8ph) -Cho HS xem H24.3 từ rút bảng 24.3 - Cho HS thảo luận để rút kết luận mối quan hệ nhiệt lượng chất làm vật HĐ5: Cơng thức tính nhiệt lượng: (8ph) - Giới thiệu cơng thức tính nhiệt lượng, tên đơn vị đại lượng - Thông báo đại lượng nhiệt dung riêng - Giới thiệu bảng nhiệt dung riêng số chất - Từ cơng thức tính nhiệt lượng cho HS suy cơng thức tính m, c, t HĐ6: Vận dụng, củng cố, dặn dò:(5ph) - Hướng dẫn HS thảo luận trả lời C8,C9,C10 - Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào gì? - Cơng thức tính nhiệt lượng? - Nhiệt dung riêng chất cho biết gì? - Quan sát tranh thảo luận câu hỏi - Đại diện nhóm nhận xét Q1 > Q2 3/Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật Tìm hiểu cơng thức tính nhiệt lượng SGK II- Cơng thức tính nhiệt - Tìm hiểu lượng: Q= m.c đại lượng t công thức - Xem bảng Trong đó: nhiệt dung riêng  Q:nhiệt lượng vật thu số chất vào(J) - Suy  m: khối lượng vật (kg) cơng thức tính m,  t= t2–t1: độ tăng nhiệt c, t độ (oC độ K)  c : nhiệt dung riêng - HS thảo luận (J/kg.K) câu hỏi trả lời *Nhiệt dung riêng chất - Đại diện HS cho biết nhiệt lượng cần truyền lên bảng ghi lời cho 1kg chất tăng thêm độ giải câu C9, C10 III-Vận dụng: C9:m = 5kg C8: Tra bảng để biết nhiệt dung c = 380J/kg.K riêng, cân để biết khối lượng, đo t1= 20oC,t2= 50oC nhiệt độ để biết độ tăng nhiệt độ Q =? C9: C10: Nhiệt lượng truyền cho đồng m1= 0.5kg Q= m.c t= 380.(50-20) c1 = 880 J/kg.K = 57 000 J m2= 2kg C10: c2 = 4200J/kg.K Nhiệt lượng ấm thu vào: - Về làm tập 24.1 -> 24.7 t1=25oC,t2 = 100oC Q1= m1.c1.(t2 –t1) SBT Q =? = 0.5.880.(100-20) - Xem” Có thể em chưa biết” = 33 000 J - Phương trình cân nhiệt Nhiệt lượng nước thu vào: Q2= m2.c2.(t2 –t1) = 2.4200(100-20) = 630 000 J Nhiệt lượng cần thiết: Q = Q1+ Q2 = 663 000 J Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Lê Thị Huyền - 74 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý TIẾT32: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết:ba nội dung nguyên lí truyền nhiệt − Hiểu viết phương trình cân nhiệt cho trường hợp hai vật trao đổi nhiệt với − Vận dụng phương trình cân nhiệt giải tập đơn giản nhiệt Kỹ áp dụng cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào tỏa nhiệt lượng Thái độ tích cực giải tập, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Các giải phần vận dụng III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập:(5ph) *KT cũ: Viết cơng thức tính nhiệt lượng nêu tên đơn vị đại lượng công thức Nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K có ý nghĩa gì? BT24.1-1 *Tổ chức tình huống:Như SGK - Gọi HS đọc phần mở HĐ2: Ngun lí truyền nhiệt: (10ph) - Thơng báo cho HS nguyên lí truyền nhiệt Yêu cầu HS dùng nguyên lí truyền nhiệt để giải thích phần đặt vấn đề đầu - Cho ví dụ thực tế HĐ3: Phương trình cân nhiệt: (10ph) - Thơng báo: nhiệt truyền từ cao sang thấp cân Khi cân nhiệt lượng vật lạnh thu vào nhiệt lượng vật nóng tỏa - Cơng thức tính nhiệt lượng vật nóng tỏa ra? Giáo viên: Lê Thị Huyền NỘI DUNG BÀI HỌC -Công thức (2đ) -Đơn vị (2đ) - HS lên bảng trả -Ý nghĩa (3đ) lời -24.1-1-A (3đ) - Đọc phần mở Lắng nghe suy nghĩ I- Nguyên lí truyền nhiệt: - Nhiệt truyền từ vật có - Tìm hiểu nguyên nhiệt độ cao sang vật lí truyền nhiệt có nhiệt độ thấp - Giải phần - Sự truyền nhiệt xảy mở nhiệt độ hai vật - Nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào II- Phương trình cân nhiệt: - Xây dựng phương Qtỏa = Qthu trình cân nhiệt vào theo hướng dẫn Qtỏa = m.c t GV Trong đó: t= t1- t2 - Nêu cơng thức t1: nhiệt độ lúc đầu tính nhiệt lượng t2: nhiệt độ lúc sau vật nóng tỏa III-Ví dụ dùng phương 75 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý HĐ4: Ví dụ phương trình cân nhiệt:(10ph) - Nhiệt độ vật cao hơn? - HS đọc đề - Vật truyền nhiệt từ vật - Nhiệt độ cầu sang vật nào? - Nhiệt lượng - Nhiệt độ cân bao truyền từ cầu nhiêu? sang nước - Nhiệtđộcânbằng - Nhiệt dung riêng nhôm 25o C nước có đâu? - Dựa vào bảng - Cơng thức tính nhiệt vật nóng chảy số tỏa nhiệt? chất - Khi vật nóng lên phải nhận Q1 = m1.c1 t1 nhiệt lượng Nó tính theo công t1 = t1 – t =100thức nào? 25=75 - Khi tiếp xúc cầu Q2 = m2.c2 t2 truyền nhiệt làm cho nước nóng t2 = t – t2 lên cân t2 = 25 –20 = - Gọi HS lên bảng tính - HS lên bảng tính HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: (10ph) - Hướng dẫn HS làm tập - Làm tập C1 , C2, C3 C2,C3 theo nhóm - Yêu cầu HS làm theo - Đại diện nhóm nhóm trình bày - Gọi đại diện nhóm trình bày - Cả lớp hòan chỉnh giải giải - Hoàn chỉnh giải - Cho HS đọc “Có thể em chưa biết” *Về nhà: làm tập 25.1  25.6, chuẩn bị “ Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu” trình cân nhiệt: m1= 0.15kg c1 = 880J/kg.K t1 = 100oC t =25oC c2 = 4200J/kg.K t2 = 20oC t =25oC m2 = ? Nhiệt lượng nước thu vào nhiệt lượng cầu tỏa ra: Q2 = Q1 m2.c2 t2 = m1.c1 t1 m2.4200.5 = 0.15.880 75 m2 = 0.15.880 75 4200.5 m2 = 0.47 kg III- Vận dụng: C2: -Nhiệt lượng nước nhận nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra: Q= m1.c1.(t1- t2) = 0.5.380.(80-20)= 11400 J -Nước nóng thêm lên: Q 11400 t = = = 5.4oC m2.c2 0.5.4200 C3: Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q1 m 2.c2 t2 = m1.c1 t c2 0.4.(100-20) = 0.5.4190.(20-13) => c2 = 0.5.4190.(20 - 13) = 458 J/kg.K 0.4.(100 - 20) Kim loại thép Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 34: ÔN TẬP I-MỤC TIÊU: Giáo viên: Lê Thị Huyền 76 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý Kiến thức: − Ơn tập, hệ thống hố kiến thức chương NHIỆT HỌC − Trả lời câu hỏi ôn tập − Làm tập Kỹ làm tập Thái độ tích cực ơn kiến thức II-CHUẨN BỊ: Vẽ bảng 29.1 Hình 29.1 vẽ to ô chữ HS chuẩn bị trả lời câu hỏi phần ôn tập vào III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Ôn tập:(15ph) − Tổ chưc cho HS thảo luận câu hỏi phần ôn tập − Hướng dẫn HS tranh luận cần thiết − GV rút kết luận xác cho HS sửa chữa ghi vào HĐ2: Vận dụng:(20ph) − Tổ chưc cho HS thảo luận câu hỏi phần ôn tập − Hướng dẫn HS tranh luận cần thiết − GV cho kết luận rõ ràng để HS ghi vào − Nhắc HS ý cụm từ : ”không phải” “không phải” − Gọi HS trả lời câu hỏi − Cho HS khác nhận xét − GV rút lại câu trả lời HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC A- Ôn tập: (HS tự ghi vào câu trả lời) Thảo luận trả lời − Tham gia tranh luận câu trả lời − Sửa B- Vận dụng: câu ghi I-Khoanh tròn chử câu trả vào lời đúng: 1.B ; 2B ; 3D ; 4C ; 5C − Thực II- Trả lời câu hỏi: theo yêu 1) Có tượng khuếch tán cầu hướng dẫn nguyên tử, phân tử chuyển GV động chúng có khoảng cách Khi nhiệt độ giảm − HS trả tượng khuếch tán diễn chậm lời câu hỏi 2) Một vật lúc có nhiệt phân tử cấu tạo nên vật lúc chuyển động, 3) Khơng Vì hình thức truyền nhiệt thực cơng 4) Nước nóng dần lên có truyền nhiệt từ bếp sang ống nước ; nút bật lên nhiệt nước chuyển hóa thành III-Bài tập: − 1) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước: Tóm tắt Q = Q1 +Q2 = m1.c1 t + m2.c2 t đề bài: = 2.4200.80 +0.5.880.80 Cho HS thảo luận m1= 2kg − − Giáo viên: Lê Thị Huyền 77 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý t1= 200C − Đại diện nhóm trình t2= 1000C bày giải c1 =4200J/kg.K − Các nhóm khác nhận m2= 0.5kg xét c1 = 880 J/kg.K mdầu =? q= 44.106J/kg − Thảo luận nhóm tập = 707200 J Theo đề ta có: 30 Qdầu = Q 100 100 100 => Qdầu = Q= 707200 30 30 Qdầu = 2357 333 J -Lượng dầu cần dùng: m= Qdaàu 2,357333.10 = = 0.05 kg q 44.106 2) Công mà ôtô thực được: Đại diện nhóm trình A =F.s =1 400.100 000=140.106 J Nhiệt lượng xăng bị đốt cháy bày giải tỏa ra: Q =m.q = 8.46.106= 368.106 J − Tóm Hiệu suất ôtô: tắt: A F = 1400N H = 100%= 140.10 100%= 38% Q s = 100km 368.10 =105m C- TRỊ CHƠI Ơ CHỮ: m = 8kg q = 46.106 H =? − HĐ3: Trò chơi chữ:(10ph) - Giải thích cách chơi trò chơi chữ bảng kẻ sẳn - Mỗi nhóm chọn câu hỏi từ đến điền vào ô chữ hàng ngang - Mỗi câu điểm, thời gian khơng q phút cho câu - Đốn ô chữ hàng dọc số điểm tăng gấp đôi (2 điểm), sai loại khỏi chơi - Xếp loại tổ sau chơi D A N N H I Giáo viên: Lê Thị Huyền - Các nhóm cử đại điện bốc thăm câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi N N H E H O N N H H I I E N T H B U 78 N H I E T H O C Đ I E T D I C X O E T L U E N T N A N G U O N G N G R I E N G N L I E U A N H I E T Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý IV-RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên: Lê Thị Huyền 79 Trường TH&THCS Trường Thủy 23 ... dầu + Bài 8. 5 trọng lượng riêng + Bài 8. 6 nước lớn dầu + Bài 8. 7 + Bài 8. 3(sbt) + Bài 8. 8 - Từ công thức p = d h ta + Bài 8. 9 thấy chất + Bài 8. 10 lỏng, áp suất phụ thuộc vào + Bài 8. 11 độ sâu... Trường Thủy Giáo án Vật Lý mục e câu C8 -Gợi ý cho HS nêu thêm ứng dụng quán tính thực tế *Củng cố: -Hai lực cân hai lực nào? - Khi có lực cân vật đứng yên, vật chuyển động nào? -Quán tính phụ thuộc... H6.2 cho nhóm(lực kế, máng gỗ, cân); tranh H6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Giáo viên: Lê Thị Huyền 13 Trường TH&THCS Trường Thủy Giáo án Vật Lý III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ1: Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm 2015 2016 ,