SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

33 469 1
SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8SKKN Rèn kĩ năng tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO NỘI DUNG SÁNG KIẾN Họ tên tác giả: Phạm Thị Ngọc Mai Trình độ chun mơn: Cao đẳng sư phạm ngành Hóa - Sinh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị cơng tác: Trường THCS Tân Đức - Phú Bình - Thái Ngun Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Mơn hóa học lớp Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: Trong thực tế dạy học việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng mơn nói riêng, việc cải tiến phương pháp dạy học nhân tố quan trọng, bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chun mơn, việc phát huy tính tích cực học sinh có ý nghĩa quan trọng Bởi xét cho cơng việc giáo dục phải tiến hành sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức lực tư duy, bồi dưỡng phương pháp tự học đường phát triển tối ưu giáo dục Cũng học tập mơn khác, học Hóa học lại cần phát triển lực tích cực, lực tư học sinh để khơng phải biết mà phải hiểu để giải thích tượng Hóa học áp dụng kiến thức kỹ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng Học sinh lứa tuổi THCS lứa tuổi hiếu động, ham chơi, chưa ý thức thực thấy tầm quan trọng việc học tập Các em khơng học làm nhà Trong chương trình hóa học việc viết cơng thức hóa học tiền đề cho việc viết phương trình hóa học tính tốn hóa học đúng, bên cạnh sở cho phát triển tư nhận thức tạo hứng thú cho học sinh học mơn Hóa học Mặt khác mơn hố học mơn khoa học trừu tượng nghiên cứu chất, biến đổi chất, em khơng thể dùng mắt thường để quan sát ngun tử, phân tử chất để từ rút câu tạo chất cơng thức hố học chất Do vậy, để em ham học hiểu lớp điều quan trọng để đạt kết cao học tập Cho nên tơi chọn đề tài: “ Rèn kĩ tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8” Hi vọng sáng kiến kinh nghiệm đóng góp phần nhỏ bé giúp cho việc học tập mơn hóa học em học sinh đạt hiệu Mơ tả nội dung sáng kiến: 3.1 Tính mới: Hóa học môn khoa học thực nghiệm, cần rèn cho học sinh kỹ giải số tập tính theo phương trình hóa học cách độc lập sáng tạo Qua học sinh tự đònh hướng để giải tập Rèn cho học sinh có kỹ nhận dạng tập theo mức độ từ dễ đến khó, phát triển dần kỹ có học sinh, nhằm phát huy thêm khả tự học, tự nhận thức độc lập, sáng tạo học sinh Đồng thời phát huy hoạt động nhóm Trên sở đó, để kích thích tính tích cực học tập học sinh việc giải tập tính theo phương trình hóa học, thân giáo viên cần xác đònh vai trò học sinh Giáo viên cần coi trọng lợi ích, nhu cầu, hứng thú học tập học sinh phat huy tối đa lực tìm ẩn học sinh Hình thành cho học sinh phương pháp học tập khoa học, lực sáng tạo, lòng say mê yêu thích môn Phát huy tối đa tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh Giáo viên hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu để tìm hướng giải phù hợp Qua tập từ dễ đến khó dần tạo tích cực, tự lực sáng tạo học tập học sinh Giúp hình thành học sinh kỹ giải tập hóa học tính theo phương trình hóa học 3.2 Tính khoa học: Cũng môn học khác, Hóa học môn học thiếu trường THCS Hóa học môn học thực nghiệm phản ánh tượng xảy sống vũ trụ, tập Hóa học tính theo phương trình hóa học khâu quan trọng trình dạy học Với yêu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Hóa học phải xác đònh rõ mục tiêu giáo dục chuẩn bò cho học sinh tiếp cận ngày gần với khoa học công nghệ, giúp học sinh làm chủ tri thức, tiếp cận mũi nhọn khoa học công nghệ nhằm phát huy lực xã hội * Những giải pháp để nâng cao chất lượng môn Hóa học nâng cao hiệu giải tập cho học sinh: - Giáo viên cần trang bò cho học sinh vốn kiến thức Hóa học Nếu cần thiết giáo viên ghi tóm tắt hướng dẫn học sinh cách ghi nhớ - Giáo viên ý chọn tập nâng cao từ dễ đến khó tạo tích cực, tính độc lập, sáng tạo cho học sinh - Quan trọng giáo viên giúp học sinh phân tích, tìm hiểu kỹ đề qua đònh hướng phương pháp giải - Sau giáo viên cho thêm tập tương tự, mức độ nâng dần lên để hình thành học sinh kỹ giải tập hóa học Mỗi tập hóa học có nhiều cách giải khác phải thực đủ bước: + Tìm hiểu đề tài: Xác đònh đại lượng cho đại lượng cần tìm, hiểu ý nghóa mở rộng đại lượng Cần tóm tắt đề rõ ràng ký hiệu hiệu hóa học, chuyển đổi đơn vò cần thiết + Xác đònh hướng giải tập: Nhớ lại khái niệm, qui tắc, công thức, … có liên quan Từ tìm mối liên hệ điều kiện đề cho yêu cầu tập + Trình bày lời giải: Thực bước giải vạch + Kiểm tra kết quả: Xem lại trả lời yêu cầu chưa? Tính toán có sai sót hay không? - Đó yêu cầu để giải tập hóa học Nếu học sinh nắm kiến thức, kỹ việc giải tập theo qui trình mang lại kết cao * Sơ lược trình thực hiện: Để “ Rèn kỹ tính theo phương trình hóa học” thân không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu liên quan đến môn, đặc biệt quan trọng luôn dự giờ, trao dồi học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp công tác giảng dạy để đưa giải pháp tốt việc nâng cao chất lượng môn Hóa học Sau thu thập số liệu cần thiết cho giải pháp khoa học Đối với học sinh, thân đònh hướng sau: + Tìm hiểu kó đối tượng học sinh, phát chỗ hổng kiến thức học sinh mắc phải qua kiểm tra, câu trả lời vấn đáp học sinh, cách làm kiểm tra cũ + Chú ý cách học tập học sinh từ khâu theo dõi bài, ghi chép đến khâu giải tập + Giành nhiều thời gian để hướng dẫn kó cho học sinh cách giải tập mẫu tính theo phương trình hóa học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh - Trong thời gian nghiên cứu, thân thu thập số liệu, nắm kết qua kiểm tra để theo dõi mức độ tiến học sinh mà có hướng điều chỉnh hợp lí * Những biện pháp sáng kiến áp dụng: Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Hóa học lớp 8, qua kết kiểm tra nhân thấy chất lượng học tập môn thấp Đặc biệt đa số học sinh không giải tập tính theo phương trình hóa học Để thực giải pháp khoa học “ Rèn kỹ tính theo phương trình hóa học” thân áp dụng tiết 32 đến tiết 51 chương trình Hóa học lớp Để giải tập tính theo phương trình hóa học thiết phải thực đủ bước sau: + Bước 1: Tìm số mol chất cho theo đề + Bước 2: Viết phương trình hóa học + Bước 3: Tính số mol chất cần tìm theo phương trình hóa học dựa vào số mol đề cho ( áp dụng quy tắc tam suất) + Bước 4: Tìm đại lượng mà đề yêu cầu tìm ( tìm khối lượng m = n.M thể tích khí điều kiện tiêu chuẩn V = 22,4.n) * u cầu cần thiết để giải tập tính theo phương trình hóa học: Để đạt kết tốt, giáo viên học sinh cần thực tốt u cầu sau : a Đối với học sinh : - Sử dụng thành thạo cơng thức liên hệ số mol, khối lượng, khối lượng mol, thể tích khí thể tích 1mol khí đktc Khối lượng chất (m) n= m M Số mol chất m = n.M (n) V = 22,4.n V n= 22,4 Thể tích chất khí Trong : m khối lượng (g) lượng ngun tố hay lượng chất n : số mol M : khối lượng mol (ngun tử, phân tử ) 22,4l thể tích mol khí đktc V : thể tích khí đktc - Lập phương trình hóa học + Viết cơng thức hóa học cuả chất phản ứng chất sinh + Chọn hệ số phân tử cho số ngun tử ngun tố vế - Dựa vào phương trình hóa học thiết phải rút tỉ lệ số mol chất cho biết chất cần tìm + Trong tốn tính theo phương trình hóa học biết lượng chất phản ứng chất sinh phản ứng tính lượng chất lại + Lượng chất tính theo mol, theo khối lượng gam, kilơgam, theo thể tích mililit, lít cm3 , m3 * Lưu ý : Tất tốn tính theo cách lập qui tắc tam suất b Đối với giáo viên: - Củng cố kiến thức cách tính cơng thức liên hệ đại lượng số mol, khối lượng, khối lượng mol, thể tích thể tích mol khí đktc - Chọn lọc tập phù hợp đối tượng - Phương pháp giảng dạy giải tập phải linh động, kích thích hoạt động học sinh - Bao qt lớp, sử dụng thích hợp sáng tạo đồ dùng dạy học, thiết bị có sẵn phục vụ cho việc dạy học tốt *Phương pháp tiến hành giải dạng tập tính theo phương trình hóa học: Dạng : -Bài tốn tính theo số mol TÝnh khèi lỵng (hoặc thể tích chất khí đktc) cđa chÊt nµy ®· biÕt lỵng (hc thĨ tÝch khÝ) cđa mét chÊt kh¸c ph¶n øng Học sinh nắm khối lượng thể tích chất từ tìm khối lượng thể tích chất cơng thức có liên quan -Xác định khối lượng chất a C¸c bíc thùc hiƯn: Trước tiên giáo viên giúp học sinh nhớ lại cơng thức: - Tìm khối lượng mol chất - Tìm số mol chất cơng thức: n= m M V n = 22,4 - Suy khối lượng theo cơng thức: m = n x M - Hướng dẫn em đại lượng: + m khối lượng (tính g) lượng ngun tố hay lượng chất + n : số mol + M : khối lượng mol (ngun tử, phân tử ) + 22,4 thể tích mol khí đktc + V : thể tích khí đktc b Ví dụ : Ví dụ Cho 32,5g bột kẽm Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axít Clohiđric HCl theo sơ đồ phản ứng sau : Zn + HCl - - - -> ZnCl2 + H2 ↑ Hãy tính : Khối lượng axít Clohiđríc HCl cần dùng ? Định hướng: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bài: + Đề cho: mZn = 32,5 gam + Tính mHCl = ? - Muốn tính mHCl phải có nHCl mà đề chưa cho nHCl Phải tìm nZn trước sau suy số mol nHCl - Giáo viên u cầu học sinh cho biết cơng thức tính nZn Giải Số mol Zn : nZn = mZn 32,5 g = = 0,5(mol ) M Zn 65 g 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ 1mol 2mol 1mol 0,5mol nHCl ? PTHH: Zn + Theo PT: Theo đề bài: Số mol HCl cần dùng nHCl = 0,5.2 = 1(mol ) Khối lượng axít HCl cần dùng : mHCl = n M = 36.5g = 36,5g Ví dụ (Bài tập số trang 75 SGK) Có phương trình hóa học sau : o t CaCO3 → CaO + CO2 a/ Cần dùng mol CaCO3 để điều chế 11,2g CaO ? b/ Muốn điều chế 7g CaO cần dùng gam CaCO3? Định hướng: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bài: + Đề cho: a mCaO = 11,2 gam b mCaO = gam + Tính : a n CaCO =? b m CaCO =? - Muốn tính n CaCO phải có nCaO mà đề chưa cho nCaO Phải tìm nCaO trước dựa vào mCaO 3 - Giáo viên u cầu học sinh cho biết cơng thức tính nCaO Giải : a/ Số mol CaO m 11,2 g nCaO = CaO = = 0,2(mol ) M CaO 56 g o t CaCO3 → CaO + CO2 1mol 1mol 0,2mol 0,2mol Số mol CaCO3 cần dùng : nCaCO3 = nCaO = 0,2( mol ) Khối lượng CaCO3 cần dùng : mCaCO3 = n.M CaCO3 = 0,2.100 g = 20( g ) b/ Số mol CaO nCaO = mCaO 7g = = 0,125(mol ) M CaO 56 g o t CaCO3 → CaO + CO2 1mol 1mol 0,125mol Theo PTHH ta có : 0,125mol nCaCO3 = nCaO = 0,125(mol ) Khối lượng CaCO3 cần dùng : mCaCO3 = n.M CaCO3 = 0,125.100 g = 12,5( g ) - Xác định thể tích chất a C¸c bíc thùc hiƯn: Trước tiên giáo viên giúp học sinh nhớ lại cơng thức: - Tìm khối lượng mol chất - Tìm số mol chất cơng thức: n= m M n= V 22,4 10 PTHH: 4P Số mol ban đầu cho 0,2mol Số mol phản ứng: + → 2P2O5 0,3mol 0,2mol Sau ph¶n øng: 5O2 0,25mol 0,05 mol - Số mol O2 dư : nO dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 mol - Khối lượng O2 dư mO2 = n.M O2 = 0,05.32 = 1,6( g ) b/ Số mol P2O5 tạo thành : nP2O5 = 0,2.2 = 0,1(mol ) Khối lượng P2O5 tạo thành : mP2O5 = n.M P2O5 = 0,1.142 = 14,2( g ) Dạng : TÝnh theo nhiỊu ph¶n øng nèi tiÕp nhau: - Các phản ứng gọi nối tiếp nêú chất tạo thành phản ứng lại chất tham gia phản ứng - Đối với loại theo phản ứng sản phẩm cuối Ngồi giải nhanh chóng theo sơ đồ hợp thức Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn 2,4g magie (Mg) khí oxi thu magie oxit (MgO) a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng (thể tích khí đo đktc) b/ Tính số gam KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi Định hướng: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bài: + Đề cho: 19 MMg = 2,4 gam + Tính a/ VO = ? b/ m KClO = ? - Muốn tính VO phải có nO mà đề chưa cho nO Phải tìm n Mg trước sau 2 suy số mol nO - Giáo viên u cầu học sinh cho biết cơng thức tính nMg - Viết phương trình hóa học (2 phương trình) - Dựa vào phương trình hóa học (1) suy nO , từ nO phương trình (1) áp 2 dụng vào phương trình (2), dựa vào phương trình (2) suy n KClO tìm m KClO Giải : a/ Số mol magie: nMg = 2,4 = 0,1 mol 24 PTHH: 2Mg + O2 → 2MgO mol mol 0,1 mol x mol x= 0,1x1 = 0,05 mol Số mol oxi: nO = 0,05 mol Thể tích khí oxi tham gia phản ứng là: V O = n.22,4 = 0,05 22,4 = 1,12 lít b/ t PTHH: 2KClO3  → 2KCl o + 3O2 mol mol x mol 0,05 mol x= 0,05 x = 0,033 mol Số mol kali clorat là: n KClO = 0,033 mol Khối lượng kali clorat cần dung là: 20 m KClO3 = n M = 0,033 122,5 = 4,08 gam * Chú ý: Nếu đầu cho kiện chất tham chất tạo thành tính mol mà kết lại u cầu tính gam lít khơng đặt quy tắc tam suất mà phải đổi mol khối lượng (g) thể tích lít (dm 3) Nếu khơng tốn sai hồn tồn Ví dụ 2: Cho 0,5mol H2 tác dụng vừa đủ với O2 để tạo nước Tính thể tích O2 cần dùng (ở đktc) ? Cách 1: Cách 2: 2H2 + O2 2mol → 2H2O 2H2 + O2 1mol 2mol 0,5mol x(lit) x= nO2 = Kết sai hồn tồn 2H2O 1mol 0,5mol 0,5.1 = 0,25(lit ) → nO2 = ? 0,5.1 = 0,25(mol ) Thể tích O2 cần dùng : VO2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(lit ) Kết Qua việc phân loại dạng tập tính theo phương trình hố học q trình hướng dẫn HS giải tập tơi thấy HS nhận thức nhanh hơn, kỹ giải tập HS thành thạo hơn, đem lại hứng thú, say mê học tập, học sinh thích học mơn Hố học khơng ngại giải tập tính theo phương trình hố học Tuy nhiên q trình dạy tơi nhận thấy tuỳ vào dạng tập HS nhận thức nhanh hay chậm, nhiều hay từ tơi phân loại HS theo mức độ nhận thức dạng tập, cụ thể: + Dạng 1,4: dành cho HS mức độ nhận thức yếu, trung bình 21 + Dạng 2, 3: dành cho HS mức độ nhận thức khá, giỏi Trên giải pháp mà thân tơi thực nhằm hướng dẫn học sinh lớp giải tốt tốn tính theo phương trình hóa học Việc vận dụng giải pháp vào q trình giảng dạy tạo điều kiện cho học sinh nắm vững kiến thức đạt kết cao học tập Sau vài ví dụ tính theo phương trình hóa học với học sinh TB – Khá: * Ví dụ 1: Tính khối lượng CaCO3 cần dùng để điều chế 42g CaO? Giải Số mol CaO sinh sau phản ứng: nCaO = 42 / 56 = 0,75 (mol) Gọi số mol CaCO3 x Phương trình hóa học: CaCO3 CaO + CO2 mol mol x mol 0,75 mol mol Số mol CaCO3 theo phương trình hóa học: n = x = 0,75 (mol) Khối lượng CaCO3 cần dùng: m=n.M = 0,75 100 = 7,5 (g) Ví dụ 2: Tính khối lượng vơi tơi Ca(OH)2 thu tơi 560 kg vơi sống CaO ? Giải Phương trình phản ứng: CaO + H2O Ca(OH)2 Theo phương trình phản ứng 22 Cứ 56g CaO phản ứng tu 74g Ca(OH)2 Nếu 560 kg CaO phản ứng thu x kg Ca(OH)2 Suy x = 560 74/56 = 740 Vậy khối lượng vơi tơi thu 740 kg Ví dụ 3: Dẫn 22g khí CO2 vào nước vơi ( Ca(OH)2), nước vơi bị vân đục tạo chất rắn khơng tan (CaCO3) a, Tính khối lượng Ca(OH)2 tham gia phản ứng b,Tính khối lượng chất rắn CaCO3 tạo thành Giải Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Số mol CO2 tham gia phản ứng là: n = 22/44 =0,5 (mol) Theo phương trình hóa học Cứ mol CO2 phản ứng cần mol Ca(OH)2 thu mol CaCO3 Nên 0,5 mol CO2 tham gia phản ứng phải cần 0,5 mol Ca(OH)2 thu 0,5 mol CaCO3 Khối lượng Ca(OH)2 tham gia phản ứng : m = n M = 0,5 74 = 37 (g) Khối lượng chất rắn CaCO3 thu là: m = n M = 0.5 100 = 50 (g) Ví dụ 4: Tính thể tích khí O2 ( đktc) phân hủy 43,4g HgO? Giải Số mol HgO phân hủy: nHgO = m / M = 43,4 / 217 = 0,2 (mol) 23 Phương trình hóa học: 2HgO 2Hg + O2 2mol 2mol 0,2mol 1mol ?xmol Số mol khí O2 theo phương trình hóa học: n = x = 0,2 / = 0,1 (mol) Thể tích khí O2 sinh đktc: V = 22,4 n = 22,4 0,1 = 2,24 (l) Ví dụ 5: Cho sắt tác dụng với axit clohidric theo phương trình hóa học sau: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Nếu có 5,6g sắt tham gia phản ứng tìm: a) Thể tích khí hidro thu điều kiện tiêu chuẩn? b) Khối lượng axit clohidric dùng? c) Khối lượng sắt(II)clorua tạo thành sau phản ứng? Giải Số mol sắt tham gia phản ứng: nFe = m / M = 5,6 / 56 = 0,1 (mol) Phương trình hóa học: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2  1mol 2mol 1mol 1mol 0,1mol y mol z mol x mol Thể tích khí hidro thu đktc: Số mol H2 theo PTHH: n = x = 0,1 (mol) Thể tích khí hidro thu đktc: V = 22,4 x n = 22,4 x 0,1 = 2,24 (l) Khối lượng HCl cần dùng: 24 Số mol HCl theo PTHH: nHCl = y = 0,2 (mol) Khối lượng HCl cần dùng: mHCl = nHCl MHCl = 0,2 36,5 = 7,3 (g) Khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng: Số mol FeCl2 theo PTHH: n = z = 0,1 (mol) Khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng: m = n M = 0,1 127 = 12,7 (g) Qua việc phân loại dạng tập tính theo phương trình hố học q trình hướng dẫn HS giải tập tơi thấy HS nhận thức nhanh hơn, kỹ giải tập HS thành thạo hơn, đem lại hứng thú, say mê học tập, học sinh thích học mơn Hố học khơng ngại giải tập tính theo phương trình hố học Tuy nhiên q trình dạy tơi nhận thấy tuỳ vào dạng tập HS nhận thức nhanh hay chậm, nhiều hay từ tơi phân loại HS theo mức độ nhận thức dạng tập, cụ thể: + Dạng 1,4: dành cho HS mức độ nhận thức yếu, trung bình + Dạng 2, 3: dành cho HS mức độ nhận thức khá, giỏi Trên giải pháp mà thân tơi thực nhằm hướng dẫn học sinh lớp giải tốt tốn tính theo phương trình hóa học Việc vận dụng giải pháp vào q trình giảng dạy tạo điều kiện cho học sinh nắm vững kiến thức đạt kết cao học tập Tóm lại để giải tập hóa học tính theo phương trình hóa học đòi hỏi học sinh phải thuộc kí hiệu hóa học để viết phương trình hóa học, cân phương trình hóa học phải nắm vững cách biến đổi công thức tính toán 3.3 Tính thực tiễn: 25 Bắt đầu từ tháng năm 2017 tơi triển khai đề tài tiết luyện tập Tơi kết hợp dạy lý thuyết tập, kết thu khả quan Các em khơng lúng túng giải tập mà hứng thú tỉ mỉ hơn.Tuy nhiên tùy thuộc vào đối tượng học sinh Bên cạnh thường xuyên cho học sinh để củng cố lại kiến thức, học sinh tự tìm tòi hướng giải tập tương tự Qua nâng cao dạng tập từ mức độ dễ đến khó để kích thích tư học sinh.Thường xuyên kiểm tra, nhận xét, sửa sai giải thích lí sai khích lệ với tiến mà học sinh đạt nhằm tạo hứng thú cho em học tập 3.4 Tính hiệu Khi triển khai đề tài này, tơi nhận thấy kết học tập em nâng lên rõ rệt Trước thực đề tài tơi tiến hành kiểm tra khảo sát học sinh lớp 8C trường THCS Tân Đức số tập thơng qua kiểm tra tương ứng với mức độ nội dung kiến thức học Kết thu sau: Số kiểm tra SL % SL % SL % SL % Điểm kì I 42 11,9% 14 33,33% 23 54,76% 2,38% Tuần 30 42 16,66% 20 47,61% 15 35,71% 0 Giỏi Khá 26 Trung bình Yếu Ngồi việc nắm vững kiến thức, để có kỹ tốt việc giải tập Hóa học đòi hỏi học sinh phải nắm vững phương pháp giải cách trình bày lời giải, phải có kỹ phân loại dạng tập Phạm vi áp dụng Học sinh trường THCS Tân Đức số trường huyện Kết quả, hiệu mang lại Qua thời gian nghiên cứu giải pháp khoa học “ Rèn kỹ tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8” Tôi nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm dần số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt Bài tập hóa học giúp học sinh mở mang tầm hiểu biết, giáo dục tư tưởng, đạo đức rèn luyện phong cách làm việc người lao động mới, làm việc có kế hoạch, có phân tích phương hướng trước làm việc cụ thể Đặc biệt qua tập rèn luyện cho học sinh tác phong cần cù, cẩn thận, tính xác, độc lập sáng tạo công việc Bài tập hóa học tính theo phương trình hóa học kiến thức quan trọng, làm tảng cho học sinh việc giải toán tính theo phương trình hóa học cấp học sau Thông qua việc giải tập, tơi kiểm tra kiến thức, kỹ học sinh làm bộc lộ khó khăn, sai lầm học sinh học tập môn Hóa học Đồng thời có biện pháp giúp học sinh vượt qua khó khăn khắc phục sai lầm 27 Với giải pháp thực trên, thân trực tiếp giảng dạy lớp nhận thấy có tiến : Học sinh biết tìm hiểu đề đưa hướng giải tập tính theo phương trình hóa học Phần hình thành học sinh kỹ tính theo phương trình hóa học Học sinh nắm lại kiến thức môn Củng cố khắc sâu kiến thức học cách có hệ thống Bài tập mơn Hố häc đa dạng phong phú dạng tập hướng giải khác Và tơi biết nhiều giáo viên nghiên cứu, viết s¸ng kiến kinh nghiệm dạng tập Tơi nghĩ đề tài tơi khơng mẻ, có nhiều giáo viên nghiên cứu viết Nhưng tơi thấy học sinh trường khác nhau, giáo viên có cách nghiên cứu khác Tơi phải học hỏi kinh nghiƯm cđa giáo viên trước kết hợp với kinh nghiệm để hồn thành tốt áp dụng thật tốt học sinh trường tơi Nên tơi viết đề tài nhỏ “ Rèn kĩ tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8” với mong ước đơn giản học sinh tơi hứng thú u mơn Hóa học Khả áp dụng sáng kiến Các giải pháp đưa phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lí, tình hình học sinh trường THCS Tân Đức §· ¸p dơng vµ cã hiƯu qu¶ víi häc sinh trêng THCS T©n §øc Cã kh¶ n¨ng ¸p dơng víi c¸c trêng THCS toµn hun Mục đích đặc điểm khác biệt đươc áp dung - Nghiên cứu sở lí luận để tìm hiểu phương pháp dạy học - Mục đích cuối người viết sáng kiến là: 28 Giáo viên phải nghiên cứu, tìm tòi để đề phương pháp giảng dạy có hiệu nhằm hướng dẫn học sinh biết phân loại, nắm vững phương pháp làm tốt dạng tập chương trình sách giáo khoa nói chung chương nói riêng Hình thành cho học sinh phương pháp, kỹ giải tập Hóa học , để từ giúp em đào sâu, mở rộng kiến thức giảng, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế, phát triển lực tư cho em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thời gian thực sáng kiến Đã nghiên cứu thử nghiệm với học sinh lớp trường THCS tân Đức từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017 Kiến nghị, đề xuất Qua q trình thực nghiên cứu đề tài tồi có số kiến nghị sau, đề xuất sau: Cơ sở vật chất thiết bị giáo dục điều kiện quan trọng góp phần thực thắng lợi nội dung cải cách, đổi giáo dục, hàng năm phải bổ sung kịp thời hóa chất hết, dụng cụ hỏng Phòng GD & ĐT Phú Bình quan tâm tổ chức buổi sinh hoạt chun mơn, chun đề trường THCS để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm nhằm áp dụng cho việc dạy học tốt có chun đề đề tài Giáo viên môn giành thời gian để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, luôn nắm bắt tình hình thực tế học sinh để thảo luận thống đưa biện pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh Giáo viên cần tăng cường tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm nhằm nâng cao hiệu việc đổi phương pháp dạy học 29 Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ giáo dục tư tưởng để học để học sinh nhận thức tầm quan trọng việc học, từ học sinh có thái độ học tập đắn Tạo điều kiện cho giáo viên môn Hóa học dự chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Kết luận Qua thời gian nghiên cứu giải pháp khoa học “ Rèn kỹ tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8” Tôi nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm dần số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt - Bài tập hóa học giúp học sinh mở mang tầm hiểu biết, giáo dục tư tưởng, đạo đức rèn luyện phong cách làm việc người lao động mới, làm việc có kế hoạch, có phân tích phương hướng trước làm việc cụ thể Đặc biệt qua tập rèn luyện cho học sinh tác phong cần cù, cẩn thận, tính xác, độc lập sáng tạo công việc - Bài tập hóa học tính theo phương trình hóa học kiến thức quan trọng, làm tảng cho học sinh việc giải toán tính theo phương trình hóa học cấp học sau - Thông qua việc giải tập, giáo viên kiểm tra kiến thức, kỹ học sinh làm bộc lộ khó khăn, sai lầm học sinh học tập môn Hóa học 30 Đồng thời giáo viên có biện pháp giúp học sinh vượt qua khó khăn khắc phục sai lầm Trên nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm tơi nghiên cứu thực nghiệm trường THCS Tân Đức – Phú Bình – Thái Ngun Mặc dù cố gắng trình thực đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý báu hội đồng khoa học, để kinh nghiệm thân nâng cao giải pháp khoa học hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Tân Đức, ngày 20 tháng 03 năm 2017 XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 31 Phạm Thị Ngọc Mai MỤC LỤC STT Nội dung BÁO CÁO NỘI DUNG SÁNG KIẾN Trang Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến Mơ tả nội dung sáng kiến; 3.1 Tính 3.2 Tính khoa học 3.3 Tính thực tiễn 3.4 Tính hiệu Phạm vi áp dụng Kết quả, hiệu mang lại Khả áp dụng sáng kiến Mục đích điểm khác biệt áp dụng sáng kiến Thời gian thực sáng kiến Kiến nghị, đề xuất 1-2 2-26 26 26-27 27 27-28 28 28-29 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT (Ký, ghi rõ họ tên) 32 33 ... hóa học tính theo phương trình hóa học 3.2 Tính khoa học: Cũng môn học khác, Hóa học môn học thiếu trường THCS Hóa học môn học thực nghiệm phản ánh tượng xảy sống vũ trụ, tập Hóa học tính theo phương. .. giải pháp khoa học “ Rèn kỹ tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8 Tôi nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm... giúp cho việc học tập mơn hóa học em học sinh đạt hiệu Mơ tả nội dung sáng kiến: 3.1 Tính mới: Hóa học môn khoa học thực nghiệm, cần rèn cho học sinh kỹ giải số tập tính theo phương trình hóa học

Ngày đăng: 31/10/2017, 16:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • *Phương pháp tiến hành giải các dạng bài tập tính theo phương trình hóa học:

  • PTHH: 4P + 5O2  2P2O5

  • b/ Số mol P2O5 tạo thành :

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan