0

THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM

28 506 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:49

Hiện nay, ở phòng thử nghiệm Vilas 017 đang áp dụng 29 phương pháp thử nghiệm ASTM. Các phương pháp thử nghiệm ASTM được mô tả sau đây:1.Phương pháp thử nghiệm xác định độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và đục (ASTM D 445)Mục đích:Độ nhớt là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của dầu nhờn. Việc xác định đúng cấp độ nhớt đối với mỗi loại dầu nhờn là rất quan trọng. Ngoài ra, độ nhớt còn được dùng trong việc tính toán các điều kiện tồn chứa, vận chuyển và vận hành. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 017 Hiện nay, phòng thử nghiệm Vilas 017 áp dụng 29 phương pháp thử nghiệm ASTM Các phương pháp thử nghiệm ASTM mô tả sau đây: Phương pháp thử nghiệm xác định độ nhớt động học chất lỏng suốt đục (ASTM D 445) Mục đích: Độ nhớt tiêu quan trọng dầu nhờn Việc xác định cấp độ nhớt loại dầu nhờn quan trọng Ngoài ra, độ nhớt dùng việc tính toán điều kiện tồn chứa, vận chuyển vận hành Chuẩn bị thiết bị dụng cụ: Bình ổn định nhiệt dùng chất dẫn nhiệt: Glyxerin 100°C nước 40°C Đồng hồ bấm giây Quả bóp cao su Nhiệt kế thủy ngân Nhiệt kế tự ngắt, cánh khuấy, đèn Nhớt kế Giá đỡ nhớt kế Thao tác: Mở nguồn điện máy: bấm nút ON/OFF Bật cánh khuấy: bấm nút PUMP Bật đèn chiếu sáng: bấm nút ILLUMINATION Bật nút AUTOMATIC HEATING UP tự điều chỉnh nhiệt độ bể theo dõi nhiệt kế thủy ngân Kiểm tra thiết bị gia nhiệt, cánh khuấy nhiệt độ bể Tùy thuộc vào màu dầu tối hay sáng mà chọn nhớt kế nghịch hay thuận (màu dầu sáng chọn nhớt kế thuận, màu dầu tối chọn nhớt kế nghịch) Với nhớt kế thuận: nạp mẫu vào nhớt kế, lắp nhớt kế vào giá đỡ đặt thẳng đứng vào bình ổn nhiệt (chú ý: chọn nhớt kế cho thời gian chảy từ vạch đến vạch nằm khoảng từ 200 đến 900 giây) Ngâm nhớt kế vào bể 100°C 40°C thời gian 20 phút để ổn định nhiệt độ, với mẫu dầu có độ nhớt cao ngâm 30 phút Sau đo thời gian dầu chảy từ vạch đến vạch Đo lần ghi lại kết Với nhớt kế nghịch, hút chất lỏng vào nhớt kế, dùng nút cao su nút đầu để chất lỏng không chảy Sau đó, lúc đo tháo nút cao su đo thời gian dầu chảy từ vạch đến vạch 2, từ vạch đến vạch Ghi lại kết Đo xong: rửa nhớt kế cách bật máy hút hút hết mẫu khỏi nhớt kế, sau rửa xăng công nghệ nhiều lần, sấy khô rút nhớt kế bỏ vào thùng đựng nhớt kế Tắt máy: bấm tắt thiết bị nút từ lên trên, lau chùi thiết bị Tính toán báo cáo : Tính toán: Sau đo xong thời gian chảy mẫu, tính độ nhớt động học v: V = C X t (mm2/s) Trong đó: + v: Độ nhớt động học, mm2/s + C: Hệ số kiểm định nhớt kế, mm2/s2 + t: Thời gian chảy, s Báo cáo: Báo cáo kết thử nghiệm độ nhớt động học với số liệu làm tròn đến 0,1% giá trị trung bình lần đo Phương pháp thử nghiệm tính số độ nhớt từ độ nhớt động học 40°C 100°C (ASTM D2270): Muc đích: Chỉ số độ nhớt sử dụng rộng rãi số đo thay đổi độ nhớt động học theo thay đổi nhiệt độ sản phẩm dầu mỏ khoảng nhiệt độ từ 40 - 100°C Thao tác: Sau có kết trung bình đo độ nhớt động học mẫu dầu 40°C 100°C, nhập kết vào phần mềm máy tính ta giá trị số độ nhớt (VI) cần tìm Tính toán báo cáo: Ghi kết nhận máy tính vào sổ kết Phương pháp thử nghiệm xác định trị số kiềm sản phẩm dầu mỏ chuẩn độ điện với Axit Percloric (ASTM D 2896) Muc đích: Các loại dầu dầu qua sử dụng chứa thành phần có tính kiềm có mặt chất phụ gia Trị số kiềm số đo tổng số chất kiềm có dầu điều kiện phép thử Các chất tẩy rửa mang tính kiềm trung hòa axit sinh trình cháy nhiên liệu Động chạy nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao phải dùng dầu bôi trơn có trị số kiềm tổng cao Đôi sử dụng thước đo mức độ giảm chất lượng bôi trơn sử dụng dầu nhờn Chuẩn bị thiết bị dung cu: Máy chuẩn độ điện Cốc chuẩn độ cao thành: cốc nhựa 100ml Cân phân tích Chất chuẩn: Axit percloric HCLO4 0,1N Dung môi: Tỷ lệ: Cloruabenzen : axit axetic = : Thao tác: Cân lượng mẫu thích hợp cân phân tích cho vào cốc chuẩn độ Cho xăng công nghệ vào cốc chuẩn độ khác đến vạch 60ml Bật máy chuẩn độ điện Lắp cốc chuẩn có chứa xăng công nghệ vào vị trí chuẩn độ, lấy giấy lau điện cực, mở nút điện cực cho vào cốc chuẩn chứa xăng công nghệ Bật nút RUA, sau lấy cốc xăng dùng giấy lau cánh khuấy điện cực Đổ dung môi đến vạch 60ml vào cốc chuẩn độ chứa mẫu, lắp vào vị trí chuẩn độ, nhập khối lượng mẫu ấn nút START hình máy Kết thúc chuẩn độ ghi lại kết TBN tương ứng với giá trị EP thích hợp Đổ cốc mẫu chuẩn độ xong vào can mẫu thải Rửa điện cực cánh khuấy xăng công nghệ, sau lau điện cực giấy nút điện cực lại lắp vào vị trí đặt điện cực Tắt máy chuẩn độ điện vệ sinh thiết bị Tính toán báo cáo: Ghi kết TBN vào sổ kết Phương pháp thử nghiệm xác định số axit phương pháp chuẩn độ điện (ASTM D 664) Muc đích: Các sản phẩm dầu mỏ dầu qua sử dụng chứa thành phần có tính axit có mặt phụ gia sản phẩm biến chất trình sử dụng, lượng tương đối xác định chuẩn độ kiềm Chỉ số axit số đo Chỉ số axit dùng hướng dẫn kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn Đôi thước đo mức độ suy thoái chất lượng dầu bôi trơn trình sử dụng Chuẩn bị thiết bị dung cu: Tương tự chuẩn bị dụng cụ thiết bị chuẩn độ TBN Chất chuẩn: KOH 0,1 N Dung môi: Tỷ lệ : Iso propanol : toluene = : Thao tác: Cân mẫu với lượng phù hợp Đổ dung môi đến vạch 60ml đặt lên máy, ấn start nhập số gam, ấn enter Đến xuất EP Ghi lại kết tương ứng giá trị EP thích hợp Vệ sinh điện cực, tắt máy, vệ sinh thiết bị dụng cụ liên quan Tính toán báo cáo: Ghi kết chuẩn độ vào sổ kết Phương pháp thử nghiệm xác định điểm chớp cháy bốc cháy cốc hở Cleveland (ASTM D 92) Muc đích: Điểm chớp cháy tính chất xem xét đánh giá toàn nguy cháy nguyên liệu Điểm chớp cháy sử dụng vận chuyển quy tắc an toàn để xác định chất dễ bốc cháy chất dễ cháy Điểm chớp cháy rõ có mặt chất dễ bay bắt cháy chất tương đối khó bay không bắt cháy Chuẩn bi thiết bi dung cu: Thiết bị cốc hở Cleveland bán tự động: sử dụng thiết bị hãng HERZOG Đức Nhiệt kế: Nhiệt kế ASTM 11C có dải đo từ ^ 400°C Ngọn lửa kiểm tra: lửa gas Cốc thử nghiệm Thao tác: Đặt thiết bị vào tủ hút Bật đèn chiếu sáng tủ hút để dễ dàng xác định điểm chớp cháy Rửa cốc dung môi phù hợp (xăng công nghệ) để tẩy dầu nhờn cặn lại từ lần kiểm tra trước Nếu có cặn cacbon lấy dao cạo Tráng cốc nước lạnh sấy khô vài phút lửa trần bếp nóng để đuổi vết cuối dung môi nước Trước dùng phải để nguội cốc đến nhiệt độ thấp nhiệt độ chớp cháy dự kiến 56°C Cắm nhiệt kế vào cốc vị trí thẳng đứng cho điểm cuối cách cốc 6,4 ± 0,1mm điểm nằm đoạn tính từ tâm cốc đến thành cốc đường kính vuông góc với vòng cung (quỹ đạo) lửa kiểm tra phía đối diện đốt lửa kiểm tra Vạch đánh dấu khắc nhiệt kế thấp ± 0,1mm so với miệng cốc Cho mẫu vào cốc với nhiệt độ không nhiệt độ thấp nhiệt độ chớp cháy dự đoán 56°C cho mặt chất lỏng vạch đánh dấu cốc, đặt cốc vị trí tâm đĩa gia nhiệt Bật máy: bấm nút ON/OFF, đèn bật sáng Châm lửa vào ống dẫn khí, điều chỉnh lửa cách điều chỉnh van bình gas van đầu ống dẫn khí Điều chỉnh lửa có đường kính từ 3,2 ^ 4,8 mm kích thước bi gắn bi máy để so sánh Điều chỉnh tốc độ gia nhiệt cách vặn nút có ghi HEATING (có 10 mức) Điều chỉnh tốc độ gia nhiệt từ đầu với tốc độ gia nhiệt mẫu ^ 17°C/phút Khi nhiệt độ mẫu thấp nhiệt độ chớp cháy dự đoán 56°C giảm tốc độ cấp nhiệt khoảng 28°C cuối trước điểm chớp cháy giảm xuống ^ 6°C/phút (Theo kinh nghiệm thử nghiệm ban đầu nên để gia nhiệt mức 10, sau nhiệt độ mẫu đạt 120°C trì tốc độ gia nhiệt mức xác định điểm chớp cháy) Bắt đầu từ nhiệt độ thấp nhiệt độ chớp cháy dự đoán 28°C, lần tăng 2°C ta thử lửa lần Ta nhấn nút TEST để xác định điểm chớp cháy Sử dụng lửa với di chuyển nhẹ nhàng liên tục theo đường cong có bán kính tối thiểu 150 ± lmm.Tâm lửa kiểm tra cần dịch chuyển mặt nằm ngang cao không 2mm so với miệng cốc theo hướng Lần tiếp theo, sử dụng lửa quét theo phía ngược lại Thời gian dùng để quét lửa kiểm tra mặt cốc lần khoảng ± 0,1giây Ghi lại nhiệt độ chớp cháy mẫu đọc nhiệt kế Nhiệt độ chớp cháy nhiệt độ mẫu thời điểm ta quan sát nhiệt kế mà mặt thoáng cốc xuất tóe lửa, lửa lan rộng tất điểm bề mặt cốc cháy giây Sau xác định nhiệt độ chớp cháy, tắt khí cách vặn van đầu ống dẫn khí tắt van bình gas Tắt gia nhiệt cách vặn HEATING Khi thiết bị để nguội nhiệt độ 60°C, loại bỏ mẫu làm cốc thiết bị theo yêu cầu nhà chế tạo thiết bị Chú ý: Khi thực thao tác người thực cần ý điểm sau: + Thực xác định điểm chớp cháy lần với mẫu chưa biết trước nhiệt độ chớp cháy: nhiệt độ chớp cháy thực lần (khi nhiệt độ mẫu 50°C ta giảm tốc độ gia nhiệt ^ 6°C/phút kiểm tra sau khoảng 2°C thu điểm chớp cháy kết bị loại bỏ) kiểm tra lần thứ thực bước tương tự mẫu bắt đầu kiểm tra từ nhiệt độ thấp nhiệt độ chớp cháy phát lần thí nghiệm 28°C + Trong khoảng 28°C trước tới điểm chớp cháy dự đoán cần tránh ảnh hưởng tới cốc chuyển động nhanh gió gần cốc + Nếu khoảng 28°C trước điểm chớp cháy dự đoán có xuất bọt tiếp tục thí nghiệm loại bỏ kết Tính toán báo cáo: Ghi lại kết nhiệt độ chớp cháy mẫu thử vào sổ kết Phương pháp thử nghiệm xác định điểm chớp cháy cốc kín Pensky- Martens (ASTM D 93) Muc đích: Điểm chớp cháy cốc kín sử dụng qui ước vận chuyển an toàn để xác định nguyên liệu gây cháy nổ Chuẩn bị thiết bị dung cu: Máy đo bắt cháy cốc kín Pensky - Martens bán tự động Nhiệt kế đo nhiệt độ chớp cháy: Có phạm vi sau: IP -5 - 110°C Số nhiệt kế (ASTM) 9C 10 - 300°C 88C 101C 90 - 370°C 10C 16C Phạm vi nhiệt độ 15C Nguồn cháy (ngọn lửa khí gas) Thao tác: Thiết bị đặt tủ hút bật thiết bị chiếu sáng Cho mẫu vào cốc đến vạch, đậy nắp cốc, lắp vào thiết bị Châm lửa thử, cấp nhiệt tốc độ tăng nhiệt 5-6°C /phút Bật máy khuấy tốc độ 90-120 vòng/phút + Nhiệt độ chớp lửa dự kiến mẫu nhỏ 110°C Bắt đầu từ nhiệt độ 23°C điểm chớp lửa dự kiến, lần tăng 1°C ta thử lửa lần + Nhiệt độ chớp lửa dự kiến lớn 110°C, lần tăng 2°C Bắt đầu từ nhiệt độ 23±5°C điểm bắt cháy dự kiến, ta thử lửa lần Ghi lại kết nhiệt độ chớp cháy quan sát thấy xuất tóe lửa điểm cốc Tắt thiết bị, vệ sinh thiết bị dụng cụ, liên quan, xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Ghi nhiệt độ chớp cháy vừa kiểm tra vào sổ kết Phương pháp thử nghiệm xác định đặc tính tạo bọt dầu nhờn (ASTM D 892) Muc đích: Xu hướng tạo bọt dầu gây vấn đề nghiêm trọng hệ thống máy móc, bôi trơn không thích đáng, tạo bọt mát trào dầu gây hỏng máy móc Phương pháp sử dụng để đánh giá dầu nhờn điều kiện Chuẩn bị thiết bị dung cu: Ông đong hình trụ 1000ml có chia độ, có đai giữ gắn vào thiết bị để không bị Một ống dẫn khí gắn vào nút cao su, đáy ống dẫn khí có lắp đầu khuếch tán khí Bình kiểm nghiệm: bình thủy tinh suốt trì với chênh lệch nhiệt độ 0,5°C 24°C (dung môi nước) 93,5°C (dung môi glyxerin) Hệ thống điều chỉnh lưu lượng để tốc độ thổi không khí 94 ± 5ml/phút qua đầu khuếch tán Đồng hồ bấm giây Nhiệt kế có dải nhiệt độ: -20 ^ 102°C (nhiệt kế ASTM 12C) Dung môi: Xăng công nghệ Thao tác: Bật máy bể kiểm nghiệm để ổn định nhiệt: bể đựng nước can nhiệt để mức để trì nhiệt độ 24 ± 0,5°C, bể đựng glyxerin để can nhiệt vị trí mức để trì nhiệt độ 93,5 ± 0,5°C Khi bể đạt nhiệt độ theo yêu cầu tiến hành đo Chu kì 1: Lấy khoảng 200ml mẫu vào cốc có mỏ, từ cốc có mỏ rót vào ống đong 1000ml mẫu cần phân tích vạch 190ml Dìm ống đong ngập đến vạch 900 ml vào bể Để mẫu ổn định nhiệt độ vòng 30 phút, sau lắp đầu khuếch tán khí ống dẫn khí chưa nối với nguồn khí Ngâm đầu khuếch tán mẫu dầu khoảng phút Nối ống dẫn khí với đồng hồ đo dung tích khí Sau phút, nối nguồn khí với ống dẫn khí, điều chỉnh tốc độ dòng khí thổi 94 ± ml/phút nén khí khô vòng phút ± 3giây Ở cuối chu kì này, ngừng thổi khí cách ngắt ống vào lưu lượng kế khí Ngay ghi thể tích bọt tạo thành, thể tích mức dầu đỉnh bọt Để ống đong đứng yên 10phút ± 10giây ghi thể tích bọt cuối Chu kì : Lấy khoảng 200ml mẫu vào cốc có mỏ, từ cốc có mỏ rót vào ống đong 1000ml mẫu cần phân tích vạch 180ml Dìm ống đong xuống đến vạch 900ml vào bể Để mẫu ổn định nhiệt độ vòng 30 phút, sau nối đầu khuếch tán khí vào ống dẫn khí vào Tiến hành đo ghi kết chu kì Sau thử nghiệm xong tắt điện, vệ sinh ống đong, đầu khuếch tán xăng công nghệ lau chùi thiết bị Tính toán báo cáo: Ghi kết thử nghiệm vào sổ kết sau: Chu kì 1: ghi A/B Chu kì 2: ghi A/B Trong đó: + A thể tích bọt sau ngừng thổi khí + B thể tích bọt sau ngừng thổi khí 10 phút Chú ý: lớp bọt không bao phủ cách hoàn toàn bề mặt dầu vỡ mảng có mảng mẫu nhìn thấy kết luận mẫu dầu bọt ghi 0/0 Phương pháp thử nghiệm xác định khả tách nước dầu bôi trơn gốc dầu mỏ dầu tổng hợp (ASTM D 1401) Muc đích: Phương pháp cho thấy mức độ khả tách nước dầu tiếp xúc với nước khuấy trộn Đây tiêu quan trọng dầu thủy lực tiêu dùng để đánh giá số loại dầu công nghiệp trình sử dụng Chuẩn bị thiết bị dung cu: Ông đong: hình trụ loại 100ml, độ chia nhỏ 1ml, 27mm < đường kính ống < 30mm, chiều dài từ 225 - 260mm Thiết bị xác định khả tách nước mẫu dầu Dung môi: Xăng công nghệ Thao tác: Làm ống đong xăng công nghệ để khô Lau cánh khuấy giấy Bật máy Đặt chế độ nhiệt độ bể chất lỏng (nước) tới nhiệt độ cần đo (tùy vào loại dầu nhờn: với loại dầu có KV 40 < 90 cSt đặt nhiệt độ 54°C, với loại dầu có KV 40 > 90 cSt đặt nhiệt độ 82°C) Đưa nước cất vào ống kiểm tra tới vạch 40ml, cho tiếp 40ml mẫu kiểm tra vào Đặt ống vào bể, hạ cánh khuấy ổn định nhiệt 10 phút, điều chỉnh tốc độ khuấy 1500 rpm, đặt thời gian khuấy phút Bấm nút “ RUN” cho cánh khuấy hoạt động Khi kết thúc trình khuấy nhấc cánh khuấy lên, bấm Ghi lại thời gian nhũ tách Sau kết thúc trình thử nghiệm: tắt máy, rút ống kiểm tra khỏi bể, đổ mẫu vào can đựng mẫu dầu thải, vệ sinh ống đong xăng công nghệ để nơi quy định, lau chùi thiết bị Tính toán báo cáo: Ghi kết thử nghiệm vào sổ kết sau: + 40-40-0 (20 phút): Tách nhũ hoàn toàn 20 phút + 40-40-0 (60 phút): Tách nhũ hoàn toàn 60 phút + 40-40-3 (30 phút): Quá trình tách nhũ không hoàn toàn, nhũ ml sau kết thúc thử nghiệm + Chú ý: với loại dầu có KV 40 < 90 cSt mà thời gian nhũ tách < 30 phút mẫu đạt tiêu chuẩn, với mẫu dầu có KV 40 > 90 cSt mà thời gian nhũ tách < 60 phút mẫu dầu đạt tiêu chuẩn Phương pháp thử nghiệm xác định điểm đông đặc sản phẩm dầu mỏ (ASTM D 97) Muc đích: Nhiệt độ đông đặc liên quan đến khả khởi động động nhiệt độ thấp vấn đề bảo quản, tồn chứa vận chuyển Chuẩn bị thiết bị dung cu: Ông kiểm tra: thủy tinh, hình trụ, suốt, đáy có đường kính 33,2 34,8 mm chiều cao từ 115 - 125 mm Đường kính ống có định mức mẫu có chiều cao 54 ± 3mm - Nhiệt kế có phạm vi đo: ( với độ xác ±1°C) Nhiệt kế đo Phạm vi Số hiệu nhiệt kế ASTM IP Nhiệt độ đông đặc đục cao -38°C - 50°C 5C 1C Nhiệt độ đông đặc đục thấp -80°C - 20°C 6C 2C Điểm nóng chảy 32 - 127 61C 63C - Nút bấc đậy vừa ống nghiệm có khoan lỗ tâm để cắm nhiệt kế kiểm tra Ông bao kim loại, kín, hình trụ, đáy có độ sâu 115 ± 3mm, đường kính 44,2 45,8 mm Được nắp chắn vào giá đỡ nhúng vào bể vị trí thẳng đứng Miếng đệm dày mm vào bên ống bao, lỏng tạo đáy ống bao thử Vòng đệm cao su để giữ chặt xung quanh bên ống thử lại lỏng lẻo đặt vào ống bao Mục đích để ngăn ống thử chạm vào ống bao Thiết bị lạnh Coesfeld dung môi trao đổi nhiệt sử dụng dầu hỏa Thao tác: Bật máy, đưa nhiệt độ làm lạnh thiết bị thấp nhiệt độ đông đặc dự kiến mẫu khoảng 10 ^ 15°C Điều chỉnh máy khuấy đủ mạnh để nhiệt độ môi trường dung môi thiết bị lạnh đồng Rót dầu vào ống thử vạch định mức Đậy ống thử nút có gắn nhiệt kế đo nhiệt độ đông đặc (chọn nhiệt kế đo nhiệt độ đông đặc phù hợp với nhiệt độ đông đặc dự kiến mẫu) Điều chỉnh vị trí nút bấc đậy chặt, nhiệt kế ống thử đồng trục bầu nhiệt kế nhúng vào vị trí cho chỗ bắt đầu mao quản bề mặt dầu 3mm Quan sát đệm đáy, vòng đệm mặt bên ống bao có khô không Đặt đệm vào đáy ống bao Lồng vòng đệm bên thành ống thử vị trí cách đáy 25mm, đặt ống thử vào ống bao Đặt ống bao vào thiết bị điều chỉnh sau: + Dầu nhiệt độ + 27°C điều chỉnh bình nhiệt độ 0°C + Dầu nhiệt độ + 9°C điều chỉnh bình nhiệt độ - 18°C + Dầu nhiệt độ - 6°C điều chỉnh bình nhiệt độ - 33°C + Dầu nhiệt độ - 24°C điều chỉnh bình nhiệt độ - 51°C + Dầu nhiệt độ - 42°C điều chỉnh bình nhiệt độ - 69°C Điểm đông đặc xác định số nguyên dương âm bội Kiểm tra nhiệt độ đông đặc dầu nhiệt độ dầu cao nhiệt độ đông đặc dự đoán 9°C Lấy ống thử khỏi bao quan sát: dầu ống thử không chảy để nghiêng 3s ghi lại nhiệt độ thời điểm mẫu, dầu thể có chút dịch chuyển đặt ống kiểm tra vào ống bao lặp lại việc kiểm tra tính chảy nhiệt độ thấp 3°C (kiểm tra nhiệt độ thay đổi 3°C/lần) - Kết thúc trình thử nghiệm: tắt máy, lau chùi thiết bị, lấy ống bao khỏi thiết bị chờ cho mẫu rã đông, đổ mẫu thử kiểm tra vào nơi quy định vệ sinh ống Độ ăn mòn đồng (X/Y), phân loại Zp Trong đó: X: thời gian thử nghiệm, Y: Nhiệt độ thử nghiệm, °C Z: Phân loại (1,2,3,4) p: Mô tả phân loại tương ứng với Z (A,B) 11 Phương pháp thử nghiệm xác định thành phần chưng cất sản phẩm dầu mỏ (ASTM D 86) Muc đích: Phương pháp xác định thành phần cất nhiên liệu cho động xăng Đặc tính chưng cất hydrocacbon thường có ảnh hưởng quan trọng đến độ an toàn trình sử dụng chúng Đặc tính chưng cất tiêu quan trọng việc sử dụng nhiều loại dung môi, đặc biệt dung môi pha sơn Chuẩn bị dung cu thiết bị: Nhiệt kế: ASTM loại 7C 8C Bình chưng: 100 ml Sinh hàn Ống đong: có vạch chia độ loại 100 ml Bếp gia nhiệt Tấm chắn Thao tác: Đong 100ml mẫu ống đong, rót vào bình chưng, cho vài hạt thủy tinh vào làm tâm sôi Lắp bình chưng vào thiết bị Lắp nhiệt kế cho bầu thủy ngân nằm ống thoát bình chưng khoảng 5mm Tiến hành gia nhiệt từ từ, quan sát thể tích ngưng tụ phút lần ghi lại nhiệt độ sôi đầu sôi cuối Trong thời gian điểm sôi đầu điểm sôi cuối ghi tất thể tích ống đong xác đến 0,5 0,1 ml tất giá trị nhiệt độ xác đến 0,5°C 0,1°C tùy theo thiết bị sử dụng Khi cặn lỏng bình chưng khoảng ml, tiến hành điều chỉnh nhiệt độ quan sát thấy thể tích cặn chất lỏng lại không thay đổi sau phút, tắt bếp gia nhiệt Chờ bình cất nguội, rót tất thứ vào ống đong 5ml dốc thể tích ống đong không tăng lên Vệ sinh thiết bị dụng cụ liên quan Tính toán báo cáo: Từ số liệu xác định ta dựng đường cong chưng cất (T - V), từ ta xác định thành phần có mẫu Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng cặn cacbon conradson sản phẩm dầu mỏ (ASTM D 189) Muc đích: Qui trình xác định lượng cặn cacbon sau cho bay nhiệt phân dầu Giá trị cặn cacbon nhiên liệu cháy coi đánh giá ước lượng xu hướng tạo cặn nhiên liệu đèn đốt dạng ống dạng tay áo Chuẩn bi thiết bi dung cu: Chén sứ Bộ thiết bị xác định: + Chén sắt Skidmore + Chén sắt + Giá đỡ + Nắp đậy + Bao cách nhiệt Nguồn nhiệt: Dùng bếp gas Thao tác: Hâm nóng mẫu tới 50 ± 10°C 30 phút thấy cần thiết để làm giảm độ nhớt Cân chén sứ (khối lượng A), cân lượng mẫu thích hợp (khối lượng B) cho vào chén sứ, có cho sẵn hai hạt đá bọt sau đặt chén mẫu vào chén sắt (chén Skidmore) Sau đặt chén skidmore vào chén sắt ngoài, đậy nắp chén Skidmore chén sắt Đặt bao cách nhiệt lên bếp, đặt cụm chén mẫu vào bao cách nhiệt, bật bếp cấp nhiệt với lửa cao thích hợp Thời gian đốt cháy 13±1 phút Khi ngừng cháy không quan sát thấy khói xanh tiếp điều chỉnh cho phần đáy chén sắt có màu đỏ tím, giữ phút Tổng thời gian nung nóng 30 ± 2phút Di chuyển nguồn đốt thiết bị nguội không khói Lấy chén sứ để nguội cân (khối lượng C) ghi kết Tắt bếp vệ sinh thiết bị dụng cụ liên quan, xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: - Tính toán: Tính hàm lượng cặn cacbon mẫu: Căn cacbon Conradson = —-X 100 B Trong đó: + A: Khối lượng chén sứ ban đầu, g + B: Khối lượng mẫu, g + C: Khối lượng chén sứ sau đốt cháy làm nguội, g Báo cáo: Sau tính hàm lượng cặn cacbon Conradson ghi vào sổ kết 12 Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng cặn cacbon Ramsottom sản phẩm dầu mỏ (ASTM D 524) Muc đích: Xác định lượng cặn cacbon lại sau cho bay nhiệt phân dầu, giá trị cặn cacbon nhiên liệu cháy coi đánh giá ước lượng thành cặn buồng đốt dạng ống dạng nồi Chuẩn bị thiết bị dung cu: Bình cốc hóa Bình kiểm tra Bơm tiêm Lò cốc hóa Petrotest Các thiết bị đo nhiệt độ Thao tác: Đặt cốc thủy tinh vào lò cốc hóa 550°C khoảng 20 phút, sau đặt vào bình hút ẩm từ 20-30 phút Cân với độ xác đến 0,1mg khối lượng A Trước hết hâm nóng mẫu tới 50 ± 10°C 30 phút để làm giảm bớt độ nhớt cần thiết, dùng bơm tiêm bơm lượng mẫu (khối lượng B) vào bình cốc hóa Đặt bình cốc hóa vào lỗ lò thí nghiệm nhiệt độ kiểm tra để yên 20 ± phút Sau lấy bình để nguội cân xác đến 0,1mg khối lượng bình lại C Ghi kết Tắt lò, vệ sinh dụng cụ thiết bị liên quan xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Tính toán: Tính hàm lượng cặn cacbon mẫu: Cặn cacbon Ramsottom = ^-X 100 B Trong đó: + A: Khối lượng bình cốc hóa ban đầu, g + B: Khối lượng mẫu, g + C: Khối lượng bình cốc hóa sau cốc hóa làm nguội, g Báo cáo: Sau tính hàm lượng cặn cacbon Ramsottom ghi vào sổ kết 13 Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng tro sản phẩm dầu mỏ (ASTM D 482) Muc đích: Biết lượng chất tạo tro sản phẩm giúp ta biết sản phẩm có thích hợp cho ứng dụng định không Tro tạo từ kim loại tan dầu nước tạo thành từ chất rắn khác bụi gỉ Chuẩn bị thiết bị dung cu: Chén bay Lò nung điện Dung môi: Toluen Izo propanol Thao tác: Nung cốc đĩa 700 - 800°C 10 phút Để nguội cân xác đến 0,1mg khối lượng A Cân lượng mẫu cho phù hợp (chính xác 0,1mg) khối lượng B Đốt nóng cốc, mẫu bị đốt cháy hết lại cặn cacbon Sau cho 2ml izo propanol (hoặc hỗn hợp 10ml toluen izo propanol) khuấy đũa thủy tinh tiếp tục đốt Nung chén lò nhiệt độ 775 ± 25°C Để nguội, cân xác 0,1mg Ghi kết Nung lại chén, để nguội, cân Ghi lại kết hai lần cân chêch lệch không 0,5mg khối lượng chén C Tắt lò, vệ sinh thiết bị, dụng cụ xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Tính toán: Tính hàm lượng tro mẫu: Hàm lượng tro, % = 100 Trong đó: + A: Khối lượng chén bay ban đầu ban đầu, g + B: Khối lượng mẫu, g + C: Khối lượng chén bay mẫu bay làm nguội, g Báo cáo: Sau tính hàm lượng tro mẫu ghi vào sổ kết quả, lấy từ đến chữ số sau dấu phẩy Phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng tro sunfat dầu nhờn chất phụ gia (ASTM D 874) Mục đích: Phương pháp xác định hàm lượng tro sunfat dầu nhờn phụ gia Các phụ gia thường chứa nhiều kim loại sau Bari, Canxi, Kẽm, Kali Các nguyên tố lưu huỳnh photpho Clo có mặt dạng hợp chất Hàm lượng tro sunfat dùng để hàm lượng phụ gia chứa kim loại biết dầu Hàm lượng sunfat không dùng để phân loại sản phẩm hiểu biết rõ ràng người mua người bán độ thiếu tin cậy tro số tổng hàm lượng kim loại Tro sunfat cặn lại sau than hóa xử lý với axit Sunfuric đun nóng đến khối lượng không đổi Chuẩn bị thiết bị dụng cụ: Chén bay Lò nung điện Cân phân tích Dung môi: Axit sunfuric Nước cất Thao tác: Nung chén, để nguội cân xác đến 0,1mg khối lượng A Cân vào chén lượng mẫu W = 10/a Trong đó: + W: Là khối lượng mẫu, g + a: Là phần trăm tro Sunfat dự đoán Đun nóng chén chứa mẫu mẫu cháy với lửa Để cốc nguội nhiệt độ phòng, sau làm ẩm hoàn toàn cặn cách thêm vài giọt axit Sunfuric đậm đặc tiếp tục đun nóng khói bay (1) Đặt cốc lò nung 775 ± 25°C, nung oxy hóa hoàn toàn cacbon, để cốc nguội, thêm giọt nước 10 giọt axit Sunfuric lại nung theo qui trình (1) Lại nung cốc vào lò 775 ± 25°C giữ nhiệt độ phòng 30 phút, cân chén xác 0,1mg khối lượng B ghi kết Tắt lò, vệ sinh dụng cụ thiết bị liên quan, xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Tính toán: Tính hàm lượng tro sunfat mẫu: Hàm lượng tro sunfat, % = —-X 100 Trong đó: + A: Khối lượng chén bay ban đầu ban đầu, g + W: Khối lượng mẫu, g + B: Khối lượng chén bay mẫu bay làm nguội, g Báo cáo: Sau tính hàm lượng tro Sunfat mẫu ghi vào sổ kết 14 Phương pháp thử nghiệm xác định khối lượng riêng, tỷ trọng, trọng lượng API dầu thô sản phẩm dầu mỏ lỏng tỷ trọng kế (ASTM D 1298) Muc đích: Tỷ trọng tiêu chất lượng quan trọng nhiên liệu hàng hải, nhiên liệu hàng không, nhiên liệu ôtô nơi mà tồn chứa, vận chuyển đốt cháy Khối lượng riêng, tỷ trọng, trọng lượng API nhân tố kiểm soát chất lượng giá dầu thô Xác định khối lượng riêng, tỷ trọng, trọng lượng API sản phẩm dầu mỏ cần thiết để chuyển đổi thể tích sang khối lượng thuận lợi cho việc vận chuyển, đo tính hàng hóa Chuẩn bị dung cu: Tỷ trọng kế: sử dụng tỷ trọng kế tiêu chuẩn BS 718 - M 50 SP 10 tỷ trọng kế API tiêu chuẩn ASTM No 1H ^ 10H Nhiệt kế sử dụng phải đáp ứng yêu cầu kĩ thuật loại ASTM 64C (trong phòng thử nghiệm dùng loại nhiệt kế có dải -15 ^ 80°C, khoảng chia nhỏ 0,5°C, loại ASTM 59 C) Ông đong tỷ trọng: loại 250 ml 500 ml thủy tinh suốt Dung môi: Xăng công nghệ Thao tác: Nhiệt kế, tỷ trọng kế lau giấy Cho mẫu vào ống đong sạch, không làm bắn tung tóe mẫu để tránh tạo thành bọt khí để giảm tối thiểu bay thành phần có độ bay thấp Đặt ống đong có chứa mẫu thử vị trí thẳng đứng nơi luồng gió mặt phẳng nằm ngang Bảo đảm nhiệt độ mẫu thử không thay đổi đáng kể rthời gian thử nghiệm Trong thời gian nhiệt độ môi trường không thay đổi 2°C Khi thử nghiệm nhiệt độ cao hay thấp so với nhiệt độ phòng dùng bình ổn nhiệt để tránh nhiệt độ bị thay đổi Thả tỷ trọng kế nhẹ nhàng vào mẫu thử, cẩn thận tránh làm ướt phần không chìm tỷ trọng kế Thả nhiệt kế vào ống đong Xoay nhẹ tỷ trọng kế vị trí dễ quan sát thang chia Khi mẫu ổn định (hết bọt ống đong), bắt đầu đọc kết Giá trị đọc tỷ trọng kế xác điểm đọc thang tỷ trọng kế bề mặt nguyên lý chất lỏng cắt thang đo Xác định điểm cách đặt mắt thấp mức chất lỏng từ từ đưa mắt lên bề mặt chất lỏng, nhìn hình e líp biến dạng thấy xuất đường thẳng cắt thang tỷ trọng kế Với chất lỏng đục đọc thang chia cách để mắt mặt phẳng mặt chất lỏng, điểm thang tỷ trọng mà mẫu dâng lên Số đọc nằm đỉnh mặt khum cần phải hiệu chỉnh tỷ trọng kế kiểm định để đọc bề mặt nguyên lý chất lỏng Sự hiệu chỉnh cho tỷ trọng riêng sử dụng xác định cách quan sát chiều cao cực đại bên bề mặt nguyên lý chất lỏng mà dầu dâng lên thang tỷ trọng kế mà tỷ trọng cần đo nhúng dầu suốt có sức căng bề mặt mẫu thử Ngay sau đọc giá trị tỷ trọng kế, nâng nhiệt kế quan sát đọc giá trị xác tới 0,25°C nhiệt độ mẫu dầu Ghi kết tỷ trọng kế nhiệt độ vào sổ kết Khi kết thúc thử nghiệm: Lau tỷ trọng kế nhiệt kế, đổ mẫu kiểm tra vào nơi quy định vệ sinh ống đong xăng công nghệ Tính toán báo cáo : Sau có kết tỷ trọng kế nhiệt độ mẫu ta tra bảng 53B “ Các bảng hiệu chỉnh, đo tính xăng dầu khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn: TCVN 6065- 1995/ASTM- D 1250/ API.2540/ IP.200” ta tỷ trọng dầu nhờn 15°C ghi vào sổ kết 15 Phương pháp thử nghiệm xác định độ lún kim mỡ (ASTM D 217) Muc đích: Dùng để xác định độ đặc mỡ, kết độ kim lún có giã để đo cấp độ đặc NLGI Kết độ kim lún không giã có ý nghĩa đánh giá ảnh hưởng điều kiện bảo quản đến độ xuyên kim mỡ Chuẩn bị dung cu thiết bị: Thiết bị đo Chóp nón Cối giã mỡ Dao cắt mỡ Thao tác: Cho lượng mỡ thích hợp vào vật chứa kim loại đặt bình điều nhiệt 25°C việc thử nghiệm tiến hành mẫu mỡ nhiệt độ không đổi 25 ± 0,5°C Cho mỡ vào cốc cối giã mỡ (mỡ phải lèn chặt, không cho bọt khí vào) sau gạt bỏ phần mỡ thừa dao Lắp vào thiết bị giã mỡ 60 nhịp phút Sau tháo lèn lại mỡ gạt bỏ phần mỡ thừa miệng cốc Tiến hàng đo: Đặt vào thiết bị đo, nhả trục chóp nón cho phép rơi giây Sau đọc kết đo được, đo vị trí khác mặt mỡ Lau thiết bị, dụng cụ xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Sau có kết lần đo, ta lấy giá trị trung bình ghi vào sổ kết 16 Phương pháp thử nghiệm xác định nhiệt độ nhỏ giọt mỡ (ASTM D 566) Muc đích: Nhiệt độ nhỏ giọt mỡ nhiệt độ mà mỡ chuyển từ thể nửa rắn sang thể lỏng điều kiện thử nghiệm Sự chuyển trạng thái đặc trưng mỡ chứa chất làm đặc Xác định nhiệt độ nhỏ giọt mỡ bôi trơn loại mỡ có nhiệt độ nhỏ giọt thấp 288°C Phương pháp giúp nhận dạng chủng loại mỡ, thiết lập trì mức tiêu chuẩn cho việc kiểm tra chất lượng Chuẩn bị dung cu thiết bị: Cốc mỡ Ống bao Nhiệt kế Thao tác: Cho mỡ vào cốc (mẫu mỡ phải đồng sạch) dùng dao gạt phần mỡ thừa, lắp nút chai vào nhiệt kế Lắp cốc nhiệt kế vào ống thử treo lơ lửng ống thử vào bếp Gia nhiệt tốc độ 4-7°C/phút Khi nhiệt độ thấp nhiệt độ nhỏ giọt dự đoán mỡ khoảng 17°C Hạ tốc độ đun cho khác nhiệt độ mẫu ống bao trì khoảng 1-2°C Điều kiện thiết lập đun với tốc độ 11,5°C/phút Trong lúc tăng nhiệt độ, mẫu nhô từ từ qua lỗ cốc mỡ Khi giọt mỡ rơi xuống ghi nhiệt độ nhiệt kế Ghi lại giá trị trung bình chúng nhiệt độ nhỏ giọt mỡ Tắt bếp, vệ sinh dụng xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Ghi nhiệt độ nhỏ giọt mỡ vào sổ kết 17 Phương pháp thử nghiệm xác định độ kim lún nhựa đường (ASTM D 5) Muc đích: Phương pháp sử dụng để đo độ quánh Giá trị độ kim lún cao độ quánh nhựa đường nhỏ Chuẩn bị dung cu thiết bị: Đồng hồ bấm giây Thiết bị kim lún Cốc chứa mẫu Bể điều nhiệt Cốc trung chuyển Nhiệt kế Thao tác: Đun mẫu, đổ mẫu vào cốc, mẫu phải đồng bọt khí, để nguội cốc nhiệt độ môi trường Sau đặt cốc mẫu cốc trung chuyển vào bể điều nhiệt Mẫu đặt cốc trung chuyển trình đo Đặt mẫu vào thiết bị đo độ kim lún, hạ kim tiếp xúc bề mặt mẫu Thả kim rơi tự khoảng thời gian xác định giây đo độ kim lún Tiến hành đo vị trí khác Ghi lại kết đo Vệ sinh dụng cụ, thiết bị liên quan xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Ghi kết trung bình lần đo độ kim lún nhựa đường vào sổ kết 18 Phương pháp thử nghiệm xác định nhiệt độ hóa mềm nhựa đường (Thiết bị vòng bi) (ASTM D 36) Muc đích: Nhiệt độ hóa mềm có tác dụng để phân loại nhựa đường yếu tố đánh giá đồng vận chuyển nguồn cung cấp Nó xu hướng chảy mềm vật liệu gia tăng nhiệt độ trình sử dụng Chuẩn bị thiết bị dung cu: Vòng Tấm đồng Vòng định vị bi Giá đỡ vòng Nhiệt kế Cốc đựng nước Thao tác: Đun nóng mẫu nhựa đường, cần tránh nhiệt tạo bọt khí Đổ đầy mẫu vào vòng đựng mẫu sau làm nguội đến nhiệt độ môi trường 30 phút Sau dùng dao cắt phần mẫu thừa bề mặt vòng đựng mẫu Lắp đặt tủ hút phòng thí nghiệm dụng cụ: Cốc đựng nước đá, giá đỡ, vòng đựng mẫu, vòng định vị bi, nhiệt kế Đun nóng cốc cho nhiệt độ nhiệt kế tăng với tốc độ ổn định 5/°C phút Ghi lại nhiệt độ viên bi bọc nhựa đường rơi chạm vào giá đỡ phía Vệ sinh thiết bị dụng cụ liên quan, xếp nơi quy định Tính toán báo cáo: Ghi kết nhiệt độ hóa mềm vào sổ kết 19 Phương pháp thử nghiệm phát ăn đồng mỡ nhờn phương pháp kiểm tra màu đồng (ASTM D 4048) Muc đích: Trong số phận bôi trơn có tương tác hóa học, chẳng hạn trục có chứa đồng hợp kim đồng Sự ăn mòn làm hỏng trục sớm Tuy nhiên, liên quan đến điều kiện môi trường mà phần lớn ăn mòn điều kiện động học Phương pháp dung để đo khuynh hướng mỡ bôi trơn ăn mòn đồng điều kiện tĩnh xác định Chuẩn bi dung cu thiết bi: Sử dụng thiết bị Lauda Herzog (Đức) Các ống thử Bể điều nhiệt Mâm kẹp đánh bóng Ống nghiệm dẹt Bảng chuẩn ăn mòn đồng ASTM Thao tác: Dung mâm kẹp kẹp đồng dung giấy nhám đánh bóng đồng bề mặt đồng, sau dung giấy lau đồng giấy lau không bị bẩn Cho khoảng 60 ml mẫu vào ống thử cho độ sâu mỡ khoảng 80mm Gạt bề mặt mỡ lau mẫu thừa dính thành ống Dùng kẹp không gỉ nhúng hoàn toàn đồng vào mỡ chạm đáy ống bao phủ lớp mỡ dày 5mm Cho ống thử vào giá đỡ cho vào bình ổn nhiệt trì 100 ± 1°C Sau 24 lấy giá đỡ khỏi bình ổn nhiệt làm lạnh đến nhiệt độ phòng Dùng kẹp thép không gỉ đưa đồng nhúng vào dung môi rửa Lấy đồng ran ngay, lau khô giấy lọc so sánh với ăn mòn đồng chuẩn ASTM ánh sáng phản chiếu góc 45°C Ghi kết đọc Tắt máy, vế sinh thiết bị dụng cụ liên quan Tính toán báo cáo: Ghi giá trị ăn mòn đồng vào sổ kết Một số giải pháp giảm hao hụt xăng dầu xuất - nhập - tồn chứa xăng dầu Xăng dầu loại nhiên liệu chiến lược quan trọng, đơn vị quân đội đưa vào dự trữ với số lượng lớn nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình Quá trình bảo quản, cấp phát xăng dầu, giải pháp hiệu dẫn đến tượng hao hụt xăng dầu, gây lãng phí lớn làm ô nhiễm môi trường Các nhân tố gây hao hụt xăng dầu là: Do tính chất lý hóa xăng dầu: chủ yếu tính bay hệ số khuếch tán (lượng sản phẩm dầu - tính theo gam - thoát qua 1cm2 mặt thoáng giây) Cả yếu tố hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ áp suất mặt thoáng Với tính chất xăng ô tô nay, nhiệt độ ≥ 30oC áp suất mặt thoáng ≥ 760mm Hg hệ số khuếch tán vượt ngưỡng 0,1 gam/ cm2.giây (trong tồn chứa) 0,25 gam/ cm2.giây (khi xuất) Ngay trường hợp khoảng trống chứa bề mặt đạt tới trạng thái bão hòa xảy tượng bay Trong tồn chứa: Do kết cấu bể chứa, áp suất đóng mở xupap an toàn van hô hấp nhỏ Dưới tác động nhiệt môi trường vào khoảng trống chứa bể chứa tính chất xăng dầu có hệ số dãn nở (a) lớn (≥0,004), tỷ lệ nhiệt nhỏ (từ 0,28 đến 0,4 Kcal/ kg) nên áp suất khoảng trống chứa tăng mạnh theo chiều tăng nhiệt độ môi trường, cộng với tăng hệ số khuếch tán khiến xupap xả van hô hấp buộc phải mở để xăng dầu (ở trạng thái bão hòa) thoát khỏi bể chứa Kết khảo sát xác định: Tại bể chứa đạt yêu cầu độ kín áp suất mở xupap xả van hô hấp 200mm H2O nhiệt độ khoảng trống chứa bể tăng từ 0,8 - 1oC, áp suất bể đẩy xupap xả để thoát xăng dầu môi trường Đối với bể không đảm bảo độ kín tác động nhiệt độ môi trường chịu ảnh hưởng hệ số khuếch tán nên xăng dầu thoát ra, nhiệt độ môi trường có trị số cực tiểu Khi nhập xăng dầu vào bể chứa, đẩy xăng dầu thoát môi trường Tuy nhiên, ảnh hưởng khuếch tán dòng chảy động tác động nhiệt độ nhập, thể tích xăng dầu lớn thể tích nhập vào bể (Trung bình nhiệt độ 30oC, 1m3 xăng nhập vào bể có khoảng 0,95 -1,1 kg xăng 0,65 kg điezel thoát bể chứa) Khi xuất xăng dầu từ bể chứa cho phương tiện: tương tự trình nhập thể tích vật chứa nhỏ nên trình xuất chịu ảnh hưởng lớn hệ số khuếch tán; đặc biệt xuất lẻ, dòng chảy xăng dầu dòng chảy hở, với vận tốc lớn, tốc độ bay lớn Kết khảo sát cho thấy: thể tích xăng bay xuất thường 1,15 - 1,3 lần (khi xuất cho xe xitec) 1,4 -2 lần (khi xuất lẻ cho xe máy) thể tích xăng xuất Căn vào cấu tạo bể chứa có đơn vị; quy trình nhập - xuất nguồn kinh phí bảo đảm có lực thiết kế, chế tạo phương tiện nước, xin đề xuất áp dụng giải pháp sau: Trong tồn chứa Hoàn thiện điều kiện kín bể chứa cho tổng lượng xăng dầu dò lọt qua mối lắp ghép van hô hấp nhỏ 0,5 lít/phút áp suất bể 150mm H2O (điều kiện cần) Lắp đặt công nghệ nối thông khoảng trống chứa bể chứa loại nhiên liệu - Lắp đặt bể thu bù tích đủ chứa hết lượng bay chu kỳ biến thiên nhiệt độ (từ cực tiểu đến cực đại) áp suất để thay đổi thể tích chứa từ cực tiểu đến cực đại không vượt 40% áp suất mở xupap xả van hô hấp lắp bể Quá trình thực nghiệm sau năm áp dụng cụm bể chứa (xăng) đặt trời hệ thống thu bù giảm từ 60 - 80 % (tùy theo mức độ chứa đầy nhiệt độ môi trường) so với lượng xăng thoát khỏi bể chứa trình bảo quản không lắp bể thu bù Trong trình nhập Cần lắp đặt công nghệ hồi xăng dầu cho hai trường hợp: nhập đẳng áp (khoảng trống chứa phương tiện giao phương tiện nhận đóng kín) nhập không đẳng áp (một hai phương tiện có khoảng trống chứa thông với môi trường), đảm bảo xăng dầu từ phương tiện nhận hồi trả xăng dầu vào khoảng trống chứa phương tiện giao Trường hợp nhập trực tiếp từ xe xitec vào cụm bể chôn ngầm (có áp suất mở xupap xả van hô hấp 3.000mm H2O): cần nối thông hai khoảng trống chứa Trường hợp nhập qua bể trung gian (chôn ngầm) sử dụng máy bơm để bơm chuyển lên bể trụ đứng (đặt nổi), cần lắp thêm công nghệ nối thông khoảng trống chứa bể trung gian bể chứa Do cấu tạo van hô hấp bể trụ đứng, áp suất mở xupap xả van thấp (£ 200mm H2O) nên cần lắp bổ sung phương tiện vận chuyển từ bể trụ đứng sang bể trung gian phải nâng tiết diện ống công nghệ hồi (giữa bể trụ đứng bể trung gian) cho tổng tổn thất áp suất đường ống không vượt 50% áp suất mở xupap xả van hô hấp lắp bể trụ đứng Kết thực nghiệm cho thấy: lượng xăng thoát môi trường giảm từ 60 - 75% (trong trường hợp nhập không đẳng áp) từ 80 - 95% (trong trường hợp nhập đẳng áp) so với trạng thái nhập thông thường (khoảng trống chứa phương tiện giao nhận thông với bên ngoài) Trong trình xuất - Xuất từ bể vào thùng chứa xe xitec: Hiện nay, xe xitec điểm cấp phát không áp dụng phương pháp nhập từ đáy áp suất mở xupap hút nhỏ (không 45mm H2O với bể mái kèo bể trụ nằm không 20mm H2O với bể trụ đứng mái thở) phương pháp xuất xuất hở với dòng chảy ngập (trong chất lỏng) Để đảm bảo xăng dầu không thoát qua miệng xitec trình rót xăng dầu vào xitec, bắt buộc phải lắp công nghệ nối thông khoảng trống chứa bể xuất xitec nhận với thiết bị vận chuyển xăng dầu công nghệ nối thông (với lưu lượng vận chuyển 1,3 lần lưu lượng xuất nhiên liệu) van điều tiết lưu lượng để chống hút khí đẩy vào bể xuất (khi lưu lượng xuất giảm) Thực nghiệm xác định: vận hành hệ thống, xăng dầu không thoát khỏi miệng xitec nồng độ phía miệng xitec (khi nạp) nhỏ lần giới hạn nồng độ cháy nổ Trường hợp bể chứa nhiên liệu lắp hệ thống bể thu bù hơi: lượng xăng dầu thoát môi trường giảm từ 75 - 80% so với phương pháp xuất - Tra nạp xăng dầu cho xe máy (qua cột tra): Do ảnh hưởng dòng chảy xối xuất vận tốc dòng chảy cao nên nồng độ xăng miệng thùng chứa xe máy đậm đặc nguy gây cháy nổ cao Để loại bỏ xăng thoát khỏi thùng chứa xe máy (trong trạm cấp phát không trang bị loại cột tra có khả hút tự động giá thành lớn), đề tài đề xuất phương án lắp đặt hệ thống thu bán tự động theo hướng lắp đặt công nghệ thu bể xuất miệng thùng nhiên liệu có lắp đặt thiết bị hút van điều tiết, đồng thời điều chỉnh áp suất mở xupap xả van hô hấp (lắp bể xuất) nhỏ áp suất đẩy thiết bị hút 5% để nhiên liệu (chưa kịp ngưng tụ) xả khu vực bảo vệ nghiêm ngặt an toàn cháy nổ Thực nghiệm cho thấy: trường hợp xuất lẻ (qua cột tra) có lắp thiết bị thu (bán tự động), nồng độ xăng (cách miệng thùng xăng xe máy 10cm) thấp lần nồng độ giới hạn cháy nổ lượng xăng dầu thoát môi trường (qua van hô hấp) nhỏ 50% so với lượng thoát khỏi miệng thùng xăng tra nạp thông thường Nếu bể xuất nhiên liệu có lắp bể thu bù lượng xăng dầu thoát môi trường giảm từ 80 - 85% so với phương pháp xuất Đặc biệt, lắp hệ thống công nghệ hồi loại bỏ toàn lượng hao hụt tượng “thở ngược” bể Chú ý: Trong trình thiết kế, thi công công nghệ thu bù hồi xăng dầu, tuyến ống công nghệ phải có độ dốc phía bể chứa nhiên liệu (để loại bỏ nút chất lỏng đường ống dẫn có phần nhiên liệu ngưng tụ) Trường hợp tạo độ dốc điểm thấp tuyến ống phải lắp đặt cấu chứa xả lượng xăng dầu (ngưng tụ) để bảo đảm hiệu tuyến ống dẫn (xăng dầu) ... mòn đồng vào sổ kết Một số giải pháp giảm hao hụt xăng dầu xuất - nhập - tồn chứa xăng dầu Xăng dầu loại nhiên liệu chiến lược quan trọng, đơn vị quân đội đưa vào dự trữ với số lượng lớn nhằm sẵn... phát xăng dầu, giải pháp hiệu dẫn đến tượng hao hụt xăng dầu, gây lãng phí lớn làm ô nhiễm môi trường Các nhân tố gây hao hụt xăng dầu là: Do tính chất lý hóa xăng dầu: chủ yếu tính bay hệ số khuếch... lượng xăng dầu thoát môi trường giảm từ 75 - 80% so với phương pháp xuất - Tra nạp xăng dầu cho xe máy (qua cột tra): Do ảnh hưởng dòng chảy xối xuất vận tốc dòng chảy cao nên nồng độ xăng miệng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM,

Hình ảnh liên quan

Ông kiểm tra: bằng thủy tinh, hình trụ, trong suốt, đáy bằng có đường kính ngoài 33,2 - -34,8 mm và chiều cao từ 115 - 125 mm - THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM

ng.

kiểm tra: bằng thủy tinh, hình trụ, trong suốt, đáy bằng có đường kính ngoài 33,2 - -34,8 mm và chiều cao từ 115 - 125 mm Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan