0

01 02 the tich khoi da dien

6 128 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:16

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Chuyên đề: Hình không gian THỂ TÍCH KHỐI CHÓP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Câu Cho hình chóp S ABC có mặt bên SBC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,góc BAC bằng1200 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC  2.a3 2.a3 2.a3 2.a3 B VS ABC  C VS ABC  D VS ABC  12 36 ' Câu Cho hình hộp đứng ABCDA' B'C ' D' có đáy hình vuông,tam giác A' AC vuông cân, AC  a ' ' Tính theo a thể tích khối tứ diện A.BB C A VA.BB'C ' a3 a3 a3 a3 B VA.BB'C '  C VA.BB'C '  D VA.BB'C '   18 38 28 48 Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân B, AB  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy,góc mặt phẳng ( SBC ) ( ABC ) 300 Gọi M trung điểm SC Tính theo a thể tích khối chóp S.ABM A VSABM  5a3 a3 a3 a3 B VSABM  C VSABM  D VSABM  36 36 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang vuông A B, AB  BC  a , AD  2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA  2a Gọi M,N trung điểm SA,SD Tính theo a thể tích khối đa diện ABCDNM A VABCDNM  2a a3 3a3 a3 B VABCDNM  C VABCDNM  D VABCDNM  3 2 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang vuông A D, AD  CD  a , AB  3a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Góc SC mặt đáy 450 Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD A VSABCD  2a a3 a3 2a B VSABCD  C VSABCD  D VSABCD  3 3 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Chuyên đề: Hình không gian Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD ; biết AB  a , góc SD mặt phẳng (SAB) 300 A VSABCD  2a a3 a3 a3 B VSABCD  C VSABCD  D VSABCD  3 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông,cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD ; biết BD  2a , góc mặt phẳng (SBD) mặt đáy 600 A VSABCD  2a 2a 3 2a 3 a3 B VSABCD  C VSABCD  D VSABCD  3 Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông B, AB  a , AC  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA  a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A VSABC  a3 a3 a3 a3 B VSABC  C VSABC  D VSABC  3 Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O ; AB  3a , BC  4a , SA  SB  SC  SD , góc SAO 450 Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD A VSABCD  2a3 B VSABCD  5a3 C VSABCD  8a3 D VSABCD  10a3 Câu 10 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A SC  2a Hình chiếu vuông góc S ( ABC ) trung điểm M cạnh AB , góc đường thẳng SC với mặt phẳng đáy 600 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A VSABC  2a a3 15 2a3 15 3a3 15 B VSABC  C VSABC  D VSABC  3 Câu 11 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a , BC  a , góc SCA 600 , cạnh bên SA vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD A VSABCD  2a3 B VSABCD  3a3 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! C VSABCD  3a3 D VSABCD  2a3 Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Chuyên đề: Hình không gian Câu 12 Cho chóp SABC có đáy tam giác vuông cân B , AB  a, SB  a , cạnh bên SA vuông góc với đáy Tính theo a thể tích khối chóp SABC a3 21 A VSABC  a3 18 B VSABC  C VSABC  a3 D VSABC  a3 12 Câu 13 Cho chóp SABC có đáy tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SB  2a Tính theo a thể tích khối chóp SABC a3 A VSABC  a3 B VSABC  C VSABC  a3 D VSABC  a3 Câu 14 Cho chóp SABC có đáy tam giác vuông B , AC  2a, ACB  300 Hình chiếu vuông góc S mặt đáy trung điểm cạnh AC SH  a Tính theo a thể tích khối chóp SABC A VSABC  a3 17 B VSABC  a3 C VSABC  a3 D VSABC  a3 Câu 15 Cho chóp tam giác SABC có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Gọi I trung điểm cạnh BC Tính theo a thể tích khối chóp SABI A VSABI  a3 41 24 B VSABI  a3 11 24 C VSABI  a3 31 24 D VSABI  a3 21 24 Câu 16 Cho chóp SABC có đáy tam giác vuông cân A, AB  a,  SBC    ABC  Hai mặt bên lại hợp với đáy góc 600 Tính theo a thể tích khối chóp SABC A VSABC a3  12 B VSABC a3  C VSABC a3  18 D VSABC 7a3  12 Câu 17 Cho lăng trụ ABCA' B'C ' ,độ dài cạnh bên 2a ,đáy ABC tam giác vuông A , AB  a, AC  a Hình chiếu vuông góc A' (ABC) trung điểm BC.Tính thể tích khối chóp A' ABC A VA' ABC  a3 B VA' ABC  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt !! a3 C VA' ABC  3a3 Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 D VA' ABC  5a3 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Pen C – Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Chuyên đề: Hình không gian Câu 18 Cho hình chóp SABCD có mặt bên SAB vuông góc với mặt phẳng đáy tam giác SAB cân S Tính thể tích khối chóp SABCD,biết rằng: đáy ABCD hình vuông cạnh a, góc mặt (SBD) mặt đáy 600 A VS ABCD  a3 B VS ABCD  a3 C VS ABCD  a3 12 a3 12 D VS ABCD  Câu 19 Cho hình chóp SABCD có mặt bên SAB vuông góc với mặt ... Kiểm tra bài cũ: -Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: 1 . 3 V B h = .V B h = Công thức tính thể tích khối lăng trụ? -Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: A B C D a Thế nào là tứ diện đều? Là tứ diện có 4 mặt bằng nhau và chân chiều cao trùng với tâm đáy Khi đó ta có: H 1 . 3 BCD V S AH = V (đvdt) 2 3 4 BCD a S = V 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 3 12 a AH AB BH a a a a V a = − = − = ⇒ = = ( đvtt ) Bài 1 ( T25 ) a A B CD E F H 1 2. . 3 ABCD V S EH = Ta có: 2 ABCD S a = 2 2 2 2 2 2 2 2 a a EH EA AH a   = − = − =  ÷   3 2 1 2 2 2. 3 2 3 a a V a ⇒ = = ( đvtt ) Bài 2 ( T25 ) A B C D A’ B’ D’ C’ Bài 3 ( T25 ) Gọi thể tích khối khối hộp là V Khi đó: ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' AA DACD ACB D B D ABB C C B D C V V V V V V = − − − − ' ' 1 1 2 1 .4 3 2 3 3 ACB D V V V V V V = − = − = ' ' 3 ACB D V V ⇒ = S A B C A’ B’ C’ H’ H Bài 4 ( T25 ) Gọi H và H’ lần lượt là chân đường cao hạ từ C và C’ xuống mặt phẳng (SAB) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . ( ) . ( S A B C C SA B S ABC C SAB V V H C dt SA B V V HC dt SAB = = V V ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . S A B C S ABC V SC SA SB SA SB SC V SC SA SB SA SB SC ⇒ = = Ta có: CM: A B D E F a a a C Bài 5 ( T25 ) Hướng dẫn: Dựa vào định lý PITAGO và áp dụng kết quả của bài 4 CHỦ ĐỀ : KHỚI ĐA DIỆN -THỂ TÍCH KHỚI ĐA DIỆN ( 3 tiết ) Phần 1 : KHỚI ĐA DIỆN I. Mơc tiªu bµi häc: - VỊ kiến thức: * Học sinh nắm chắc hơn về : khối lăng trụ và khối chóp, khái niệm về hình đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, phân chia và lắp ghép các khối đa diện. * Nắm khái niệm về khối đa diện lồi và khối đa diện đều, nhận biết năm loại khối đa diện đều. * Nắm khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. - Kỹ năng: * Nhận biết khái niệm khối lăng trụ và khối chóp, hình đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện . Phân biệt được sự khác nhau giữa Khới và Hình . * Nhận biết khối đa diện lồi và khối đa diện đều, biết cách nhận biết năm loại khối đa diện đều, chứng minh được một số tính chất của khối đa diện đều. * Biết cách tính thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp - Thái độ: tích cực , chủ động , sáng tạo ,linh hoạt - Tư duy: hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ . II. Ph ¬ng tiƯn d¹y häc 1. Chn bÞ cđa GV: - Sgk , Gi¸o ¸n, SBT, Máy chiếu 2. Chn bÞ cđa HS: SGK, SBT ,Ơn bài,làm bài tập ở nhà III. Ph ¬ng ph¸p d¹y häc : VÊn ®¸p – hoạt động nhóm – Lụn tập IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1./ Kiểm ta sự chuẩn bị của Hs : * Một em trình bày khái niệm khới đa diện ,da diện lời , phân biệt khới đa diện và hình đa diện * Mợt em trình bày Kn đa diện đều ,kể tên các loại đa diện đều * Mợt em trình bày khái niệm thể tích khới đa diện , các cơng thức tính thể tích . * Một em nêu cách tìm thể tích hình lập phương mà các em đã hoc . 2 ./ Dạy học bài mới : Phần 1 : Cũng cớ và hệ thớng lý thút : ( 1 tiết ) Chia lớp làm 6 nhóm u cầu thảo ḷn để trình bày 2 nhóm mợt nợi dung đã nêu : Dùng máy chiếu ( Hoặc bảng phụ ) tóm tắt ba nợi dung nêu trong mục u cầu kiến thức : * “ Hình đa diện là hình gồm có một số hữu hạn miền đa giác thoả mãn hai tính chất: a) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung. b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.” * Khối đa diện là phần khơng gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó. * “Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của (H) ln thuộc (H). Khi đó đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi” * “Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có tính chất sau đây: + Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh + Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loại {p; q}” * “Chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là loại {3; 3}, loại {4; 3}, loại {3; 4}, loại {5; 3}, loại {3; 5}. Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt {3; 3} {4; 3} {3; 4} {5; 3} {3; 5}. Tứ diện đều Lập phương Bát diện đều Mười hai mặt đều Hai mươi mặt đều 4 8 6 20 12 6 12 12 30 30 4 6 8 12 20 Chiếu minh họa bằng Geospacw * ( )H V > 0 gọi là thể Tuần : 05 Ngày soạn : 19/09 Tiết : 6 Ngày dạy : 25/09 Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I.MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được : khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. 2. Về kĩ năng: HS biết cách tính thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. 3. Về tư duy: Biết qui lạ về quen, tư duy các vấn đề của toán học một cách logic và hệ thống. 4. Về thái độ: Cẩn thận chính xác trong lập luận , tính toán và trong vẽ hình. II.PHƯƠNG PHÁP : Phương pháp: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề . III .CHUẨN BỊ : - Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, máy chiếu … - Học sinh: Sgk, vở ghi, dụng cụ học tập,… IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định lớp: 1 phút 2.Kiêm tra bài cũ: ( 2 phút ) Nêu khối đa diện lồi , cho ví dụ về khối đa diện lồi . 3.Bài mới : NỘI DUNG HOẠT DỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIẸN. “Người ta chứng minh được rằng, có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện (H) một số dương duy nhất V (H) thoả mãn các tính chất sau: + Nếu (H) là khối lập phương có cạnh bằng 1 thì V (H) = 1 + Nếu hai khối đa diện (H 1 ) và (H 2 ) bằng nhau thì V (H1) = V (H2) + Nếu khối đa diện (H) được chia thành hai khối đa diện (H 1 ), (H 2 ) thì : V (H) = V (H1) + V (H2) . “Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó” Gv giới thiệu với Hs nội dung khái niệm thể tích sau: Gv giới thiệu với Hs vd (SGK, trang 21, 22) để Hs hiểu rõ khái niệm thể tích vừa nêu. Hoạt động 1: Dựa vào h 1. 25 em hãy cho biết có thể chia khối (H 1 ) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H 0 ). Hoạt động 2: Dựa vào h 1. 25 em hãy cho biết có thể chia khối (H 2 ) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H 1 ). Hoạt động 3: Dựa vào h 1. 25 em hãy cho biết có thể chia khối (H) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H 2 ). Từ đó, ta có định lý sau: (Trình chiếu theo các hình ) HS theo dõi và ghi chép HS suy nghĩ và trình bày HS suy nghĩ và trình bày HS suy nghĩ và trình bày HS theo dõi và ghi chép II. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ. Định lý: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là : V = B.h III. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP. Định lý: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: V = 3 1 B.h (Hình vẽ : trình chiếu ) Hoạt động 4: Vd1: Kim tự tháp Kê - ốp ở Ai cập (h.1.27, SGK, trang 24) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147m, cạnh đáy dài 230m. Hãy tính thể tích của nó. Vd2 :Cho khối chóp đều : S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 2a . a,Tính thể tích khối chóp S.ABCD. b,Tính thể tích khối chóp S.ABC. HS suy nghĩ Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ngân hàng 10.000 câu hỏi Trắc nghiệm Toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – ĐỀ 03 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Câu 1: Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông B, AB  3a; AC  6a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) điểm H thuộc đoạn AB cho AH  2HB Biết SC hợp với (ABC) góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC  a3 21 B VS ABC  9a3 a3 21 C VS ABC  a D VS ABC  Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác đều, cạnh a Gọi I trung điểm AB Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm H thuộc đoạn CI Góc SA (ABC) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC  a3 21 16 B VS ABC  a3 48 C VS ABC  a3 36 D VS ABC  a3 21 48 Câu 3: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình vuông tâm O, cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABCD) trung điểm H thuộc đoạn AO Góc SD (ABCD) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD  2a 3 B VS ABCD  2a3 a3 a3 D VS ABCD  3 Câu 4: Cho khối chóp S.ABC có SA  ( ABC ); ABC tam giác cạnh a Góc mặt phẳng (SBC) C VS ABCD  (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 B VS ABC  C VS ABC  D VS ABC  12 Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có SA  ( ABC ); tam giác ABC vuông A, biết BC  3a; AB  a Góc A VS ABC  mặt phẳng (SBC) (ABC) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC a3  B VS ABC a3  C VS ABC 4a  D VS ABC 2a  Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật; SA  ( ABCD); AC  AB  4a Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc mặt phẳng (SBC) (ABCD) 300 A VS ABCD  2a 3 B VS ABCD  2a3 Chương trình Luyện thi Đánh giá lực (PRO–A): Tự tin chinh phục kì thi THPTQG Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 8a3 2a 3 D VS ABCD  3 Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật; SA  ( ABCD); AC  AB  4a Tính thể tích C VS ABCD  khối chóp S.ABC biết góc mặt phẳng (SBD) (ABCD) 300 A VS ABCD  4a B VS ABCD  8a3 2a 3 4a D VS ABCD  Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a; SA  ( ABCD) Góc mặt phẳng (SBD) C VS ABCD  (ABCD) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD a3  C VS ABCD  B VS ABCD a3 18 a3  D VS ABCD  a3 Câu 9: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình thoi, cạnh a 3; SA  ( ABCD); BAD  1200 Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc mặt phẳng (SBD) (ABCD) 600 A VS ABCD 3a3  B VS ABCD a3  C VS ABCD a3  D VS ABCD a3  Câu 10: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình thoi, cạnh a 3; SA  ( ABCD); BAC  1200 Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc mặt phẳng (SCD) (ABCD) 300 3a3 3a3 a3 3a3 B VS ABCD  C VS ABCD  D VS ABCD  4 Câu 11: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình thoi, AC  6a; BD  8a Hai mặt phẳng (SAC) (SBD) A VS ABCD  vuông góc với đáy Góc mặt phẳng (SBC) (ABCD) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD  32a3 B VS ABCD  16a3 C VS ABCD  32a3 D VS ABCD  32a3 15 Câu 12: Cho khối chóp S.ABCD có cạnh đáy 2a Mặt bên hợp với đáy góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS ABCD  8a3 C VS ABCD B VS ABCD  2a  D VS ABCD a3 8a3  Câu 13: Cho khối chóp S.ABC có cạnh đáy 2a Mặt bên hợp với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC a3  B VS ABC 2a  C VS ABC 4a  D VS ABC Chương trình Luyện thi Đánh giá lực (PRO–A): Tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2a  Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 14: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật; AB  8a; AD  6a Gọi H trung điểm AB, biết SH vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc mặt phẳng (SCD) (ABCD) 600 A VS ABCD  32a3 B VS ABCD  32a3 C VS ABCD  96a3 D VS ABCD  96a3 Câu 15: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật; AB  8a; AD  6a Gọi H trung điểm AB, biết SH vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc mặt phẳng (SBD) (ABCD) 600 192a3 28a3 C VS ABCD  D VS ABCD  28a3 5 Câu 16: Cho khối chóp S.ABCD có ... Tính theo a thể tích khối chóp SABC a3 21 A VSABC  a3 18 B VSABC  C VSABC  a3 D VSABC  a3 12 Câu 13 Cho chóp SABC có đáy tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SB  2a Tính theo... Tính theo a thể tích khối chóp SABC A VSABC  a3 17 B VSABC  a3 C VSABC  a3 D VSABC  a3 Câu 15 Cho chóp tam giác SABC có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Gọi I trung điểm cạnh BC Tính theo a... 600 Tính theo a thể tích khối chóp SABCD A VSABCD  a3 a3 B VSABCD  C VSABCD  a3 2 3a3 D VSABCD  Câu 29 Cho hình chóp tứ giác SABCD cạnh đáy a , góc mặt bên mặt đáy 600 Tính theo a thể
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 02 the tich khoi da dien, 01 02 the tich khoi da dien,

Hình ảnh liên quan

Câu 24. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tam giác SAD đều và nằm trong mặt - 01 02 the tich khoi da dien

u.

24. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tam giác SAD đều và nằm trong mặt Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 28. Cho chóp SABCD có đáy là hình thang cân, AD là đáy lớn, AD ,a AB  CD  BC  a - 01 02 the tich khoi da dien

u.

28. Cho chóp SABCD có đáy là hình thang cân, AD là đáy lớn, AD ,a AB  CD  BC  a Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan