0

PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

37 223 2
  • PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:58

International Business Management TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH TỈ SỐ TÀI CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM (HoSE) PHÂN TÍCH TỈ SỐ TÀI CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM (HoSE) NỘI DUNG Giới thiệu chung công ty Vincom Thực trạng tài công ty Vincom Các số định đầu tư ? Mô hình định giá doanh nghiệp Kết luận Phần Giới thiệu chung công ty Vincom 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty • Công ty Cổ phần Vincom (Vincom) tiền thân Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, thức thành lập vào ngày 3/5/2002 Hà Nội Vincom hoạt động chủ yếu lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh dịch vụ Bất động sản, TTTM chủ sở hữu dự án quy mô khắp thành phố nước như: Tổ hợp dự án Vincom Center Hà Nội, Vincom Center TP.HCM, Royal City, Times City, Vincom Village,… 1.2 Tầm nhìn - Bằng khát vọng tiên phong chiến lược đầu tư phát triển bền vững, lấy BĐS Du lịch làm lĩnh vực trọng tâm, VINCOM phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam khu vực, hướng đến Tập đoàn mang đẳng cấp giới VINCOM mong muốn tạo nên thương hiệu Việt, thể tầm vóc trí tuệ niềm tự hào Việt Nam trường quốc tế 1.3 Sứ mệnh Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm – dịch vụ BĐS cao cấp với chất lượng quốc tế, mang tính độc đáo sáng tạo cao nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng 1.3 Sứ mệnh Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao hội phát triển công cho tất nhân viên 1.3 Sứ mệnh Đối với cổ đông: Đảm bảo gia tăng giá trị đầu tư hấp dẫn bền vững cho cổ đông 1.3 Sứ mệnh Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào hoạt động hướng cộng đồng, thể tinh thần trách nhiệm công dân đất nước 3.1 Thu nhập cổ phần (EPS) EPS sử dụng số thể khả kiếm lợi nhuận doanh nghiệp, tính công thức:  EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) lượng cổ phiếu bình quân lưu thông.  Năm 2011 2.238 Năm 2010 6.837 Thay đổi - 4.599 (-205%) 3.2 Dòng tiền cuối kỳ Khái niện dòng tiền cuối kỳ dùng để thể hiệu kinh doanh doanh nghiệp Dòng tiền cuối kỳ dương  Kinh doanh có hiệu Dòng tiền cuối kỳ âm  Kinh doanh hiệu Năm 2011: 1.231.728.589.840 Năm 2010: 1.515.008.976.492 Thay Đổi: - 283.280.386.652  Năm 2011 kinh doanh hiệu năm 2010 3.3 Khả sinh lợi đồng vốn cổ đông (ROE) • ROE=( Lợi nhuận ròng/Vốn cổ phần)*100% Năm 2011 Năm 2010 Thay đổi 12,1% 25,5% - 13,4% ROE(2011)=1073560198764/3911498930000*100=27,1  OE(2010)=2432014997377/3726252370000*100=65,3 Thay đổi : -38,2 (-141%)  Khả sinh lời cổ phiếu VIC giảm 3.4 Sự ổn định lợi nhuận • Lợi nhuận trước thuế: Năm 2011: 1.471.471.446.573 Năm 2010: 3.143.054.802.940 Thay Đổi: - 1.671.583.356.367 (-114%)  Lợi nhuận năm 2011 giảm so với năm 2010 3.4 Sự ổn định lợi nhuận • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động: Năm 2011: 656.866.978.519 Năm 2010: 2.901.404.401.170 Thay đổi: -2.244.537.422.651 (-342%)  Giảm 3.5 Sự quản lí ban lãnh đạo công ty • Chiến lược đầu tư sáng suốt lành mạnh Vincom khiến Công ty cạnh tranh cách hiệu với đại gia nước dự án thương mại lớn • Vincom cung cấp cho thị trường địa ốc nhiều sản phẩm đa dạng việc mở rộng sang phân đoạn chung cư trung cấp • Phát triển cân danh mục đầu tư vào khu hộ trung tâm thương mại, tìm kiếm mua khu đất để xây dựng • Tập hợp đội ngũ quản lý có trình độ cao Phần Mô hình định giá doanh nghiệp 4.1 Phân tích SWOT Điểm mạnh • Là doanh nghiệp lớn thương hiệu VIC khẳng định lĩnh vực xây dựng bất động sản • Nguồn vốn doanh nghiệp lớn • Các dự án VIC dự án có vị trí đắc địa Điểm yếu • Vốn vay tăng mạnh năm qua lãi suất chi trả cho khoản vay không nhỏ • Là doanh nghiệp bất động sản lượng tiền giành cho đầu tư tài lớn 4.1 Phân tích SWOT Cơ hội • Thị trường bất động sản tiềm năng, dân số lớn, có nhiefu hội phát triển năm tới • Nhu cầu mảng văn phòng, trung tâm thương mại nhà cho thuê có nhiều tiềm Việt Nam gia nhập WTO kinh tế phát triển Thách thức • Khủng hoảng tài toàn cầu khiến cho nhu cầu bất động sản thời gian trước mắt chưa có nhiều đột biến • Các khoản đầu tư tài lớn thị trường tài gặp nhiều khó khăn • Trong năm phân khúc bất động sản có giá trị trung bình giá rẻ lên lợi VIC 4.2 Định giá cổ phiếu 4.2.1 Một số giả định định giá: • Về doanh thu - Dự đoán thị trường bất động sản vượt qua khó khăn có khởi sắc vào cuối năm 2013 - Doanh thu lợi nhuận VIC tất lĩnh vực ổn định mang lại lợi nhuận 4.2 Định giá cổ phiếu 4.2.1 Một số giả định định giá: • Về chi phí - Chúng giả định chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng lên năm 2012 2013 việc quảng cáo, tiếp thị để đẩy mạnh khâu bán hàng với việc đưa vào vận hành quản lý toàn nhà dự án tại, nhiên năm sau chi phí giảm xuống - Giả định chi phí sử dụng vốn vay VIC năm tới tiếp tục 12.68% 4.2 Định giá cổ phiếu 4.2.2 Các mô hình định giá doanh nghiệp: • Mô hình chiết khấu cổ tức (Dividend Discount Model) • Mô hình cổ tức tăng trưởng giai đoạn – mô hình tăng trưởng Gordon • Mô hình tăng trưởng cổ tức hai giai đoạn 4.2 Định giá cổ phiếu Sử dụng phương pháp chiết hấu cổ tức Chi phí vốn Chỉ số P/E ngành cuối năm 2011 Hiện giá thị trường cổ tức 2012E2015E 12.68% 9.86 4.134 Giá cổ phiếu cuối năm 2015E 85,360.47 Giá (Đồng/Cổ phiếu) 47,006.42 Giá tham khảo (Đồng/Cổ phiếu) 51,396.16 Kết luận • Qua phân tích tỷ số tài tìm hiểu công ty Cổ Phần VinCom Chúng nhận thấy công ty đà phát triển bền vững có nhiều Dự án tới vào hoạt động mang lại lợi nhuận cao  Cổ phiếu công ty tên đà phát triển mạnh, đầu tư mang lại lợi nhuận cao ổn định • Tài liệu tham khảo: Cafef.vn Tài liệu tài doanh nghiệp – Cophieu68.com Google.com Và nhiều tài liệu khác …… ...PHÂN TÍCH TỈ SỐ TÀI CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM (HoSE) NỘI DUNG Giới thiệu chung công ty Vincom Thực trạng tài công ty Vincom Các số định đầu tư ? Mô hình định giá... chung công ty Vincom 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty • Công ty Cổ phần Vincom (Vincom) tiền thân Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam, thức thành lập vào ngày 3/5/2002 Hà Nội Vincom. .. 2.3 Các hệ số hoạt động • Hệ số vòng quay tài sản giảm 11% từ mức 19% năm 2010 xuống 8% năm 2011 • Như vậy, công tác quản lý tài sản công ty gian đoạn 2010 – 2011 chưa hiệu Vì công ty cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM, PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM,

Hình ảnh liên quan

1. Giới thiệu chung về công ty Vincom 2. Thực trạng tài chính công ty Vincom  - PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

1..

Giới thiệu chung về công ty Vincom 2. Thực trạng tài chính công ty Vincom Xem tại trang 3 của tài liệu.
4. Mô hình định giá doanh nghiệp 5.Kết luận5.Kết luận - PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

4..

Mô hình định giá doanh nghiệp 5.Kết luận5.Kết luận Xem tại trang 3 của tài liệu.
Mô hình định giá doanh nghiệp - PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

h.

ình định giá doanh nghiệp Xem tại trang 29 của tài liệu.
• Mô hình chiết khấu cổ tức (Dividend Discount Model) - PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

h.

ình chiết khấu cổ tức (Dividend Discount Model) Xem tại trang 34 của tài liệu.
4.2.2. Các mô hình định giá doanh nghiệp: - PHÂN TÍCH tỉ số tài CHÍNH CÔNG TY CP VINCOM

4.2.2..

Các mô hình định giá doanh nghiệp: Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan