0

Bộ đề tổng hợp ôn thi học kỳ 2 môn Toán 11 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

43 322 0
  • Bộ đề tổng hợp ôn thi học kỳ 2 môn Toán 11 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:15

THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU BỘ ĐỀ ÔN THI HKII MÔN TOAÙN – KHỐI 12 Tổ Toán Naêm hoïc: 2013 – 2014 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2TOÁN 12 Năm học: 2013 – 2014 - Thời gian: 120 phút ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7,0 điểm) Câu I (4,0 điểm) 1) Tìm nguyên hàm của hàm số sin 2 1 3sin x y x   . 2) Tính các tích phân a) 3 1 ln 2 ln 1 e x I dx x x     b) 2 0 .sin .cos 2J x x xdx    . Câu II (1,0 điểm) 1) Tìm phần ảo của số phức z biết 2 ( 2 ) (1 2)z i i   . 2) Tìm mô đun của số phức z biết (2 1)(1 ) ( 1)(1 ) 3 5z i z i i       . Câu III (2,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho điểm   1;1; 2A  , đường thẳng 1 1 2 ( ) : 2 1 3 x y z d      và mặt phẳng ( ): 1 0P x y z    1) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ( )d . 2) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng ( ) đi qua A , cắt ( )d và song song với mặt phẳng ( )P . II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) A. PHẦN 1 (THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Câu IVa ( 2,0 điểm) 1) Trong mặt phẳng Oxy cho hình ( )H giới hạn bởi các đường 2 4y x và y x . Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay ( )H quanh trục Ox . 2) Cho số phức z thỏa mãn 2 10z i  và . 25z z  . Hãy tìm z . Câu Va ( 1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho điểm   1;1;0A , đường thẳng 1 ( ) : 2 1 1 x y z d     và mặt phẳng ( ): 2 2 1 0P x y z    . Tìm điểm M trên đường thẳng ( )d sao cho 3 ( ,( ))MA d M P B. PHẦN 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) Câu IVb (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình 2 2 (2 ) log (8 7.2 ) x y x y x y x y            2) Giải phương trình 2 (1 ) (8 ) 3(5 2 ) 0i z i z i      trên tập số phức. Câu Vb (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho điểm   2;2;0A và mặt phẳng ( ):3 2 4 0P x y z    . Tìm điểm M sao cho AM vuông góc với mặt phẳng ( )P và ( ,( ))OM d M P . Hết Giáo viên ra đề: Huỳnh Chí Hào www.VNMATH.com ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2TOÁN 12 Năm học: 2013 – 2014 - Thời gian: 120 phút ĐỀ SỐ 2 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7,0 điểm) Câu I (4,0 điểm) 1) Tính a, b, c để   2 ( ) x F x ax bx c e     là một nguyên hàm của   2 ( ) 2 5 2 x f x x x e     trên R 2) Tính tích phân: 1 2 3 0 ) . 1 7 x a A dx x x    2 2 1 ln( 1) ) . x b B dx x    Câu II (1,0 điểm) Tìm môđun của số phức biết 2 3 2 (2 3 ) 2 3 2 i i z i i       Câu III (2,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm (3; 2; 1), (2; 1; 1), (1; 3; 1). A B C 1) Viết phương trình đường thẳng d đi qua trọng tâm G của tứ diện OABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC). 2) Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng trung trực của BC và cách đều A và G. II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) A. PHẦN 1 (THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Câu IVa ( 2,0 điểm) 3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 2 1 2 ( ): ; ( ) : .C y x C y x   4) Giải phương trình sau trên tập số phức 2 2(1 ) 5 10 .z i z i     Câu Va ( 1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm (1; 2; 3), (3; 4; 1) A B và mặt phẳng ( ) : 1 0. P x y z     Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) để tam giác MAB đều. B. PHẦN 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) Câu IVb (2,0 điểm) 3) Giải hệ phương trình   3 3 4 1 1 3 log 1 y x x x y x             2) Giải phương trình sau trên tập số phức 4 4 ( 4) 82. z z   Câu Vb ( 1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm (2; 0; 0), (0; 3; 0), A B  (0; 0; 1) C và mặt phẳng ( ) : 2 7 0. P x y z     Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho 2 3 MA MB MC      đạt giá trị nhỏ nhất. Hết Giáo viên ra đề: Phạm Trọng Thư CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC Có nhiều nguồn tài liệu thầy cô tham khảo có tài liệu trích lọc chuyên đề trở thành đề ôn tập tổng hợp cho thầy cô Thông qua tài liệu muốn hỗ trợ thầy cô có đề ôn tập tổng hợp cho học sinh đợt thi HK II tới Toàn đề ôn tập chia thành phần Đại số Hình học, phần có số lượng câu hỏi đầy đủ trọng tâm hầu hết dạng Thầy cô sử dụng để ôn tập cho học sinh mà không cần lo lắng bị thiếu dư dạng Nội dung đề kiểm tra đề này: Gồm 03 đề tổng hợp bao gồm:  Phần có đáp án: Ở trang – 22 Phần không đáp án (dành cho học sinh) Ở trang 23 – 44  Đề 1: Ôn tập sâu lý thuyết hình tổng quát đạo hàm  Đề 2: Ôn tập khoảng cách góc + tổng quát đạo hàm tiếp tuyến  Đề 3: Tập trung giải toán khoảng cách đề đại học khoảng cách hai đường thẳng chéo + tổng quát đạo hàm, tiếp tuyến lim Điểm đặc biệt: + Các câu hỏi có gợi ý, giúp cho giáo viên dễ dàng dạy học sinh mức độ trung bình, yếu (các em tự suy nghĩ dựa vào gợi ý, giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng) + Tất câu có đáp án, thầy cô trước in cho học sinh xóa dễ dàng dựa vào lệnh Word (Lệnh Text Highligh Color) Liên hệ để có thêm nhiều tài liệu hay hơn: + Các thầy cô có nhu cầu thêm tài liệu đề thi thử từ lớp đến lớp 12 môn Toán liên hệ qua email: nguyenvannam051399@gmail.com (có trả phí cho file Word) + Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô tác giả bỏ nhiều tâm huyết để xây dựng nên câu hỏi đề (tôi tham khảo nhiều nguồn nhiều sách tác giả) Chúc thầy cô có tài liệu thật tốt cho trình giảng dạy Giáo viên ………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ TỔNG HỢP 01 (Đề thi gồm … trang) TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 BÀI GIẢNG TỔNG HỢPNĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN ; LỚP 11 Thời gian làm bài: … phút (không kể thời gian phát đề) A PHẦN ĐẠI SỐ Bài 1: Đáp án A Bài 2: Đáp án B Bài 3: Đáp án B Bài 4: Đáp án C Bài 5: Đáp án B Giáo viên ………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 Bài 6: Đáp án C Bài 7: Đáp án A Bài 8: Đáp án D Bài 9: Đáp án A Bài 10: Đáp án B Bài 11: Đáp án D Giáo viên ………………………… TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 Bài 12: Đáp án B Bài 13: Đáp án D Bài 14: Đáp án D Bài 15: Đáp án C Bài 16: Đáp án D Bài 17: Đáp án B Bài 18: Đáp án A Bài 19: Đáp án B Giáo viên ………………………… TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 Bài 20: Đáp án D Bài 21: Đáp án B Bài 22: Đáp án C Bài 23: Đáp án D Các em nhớ xem lại công thức giải phương trình lượng giác để làm câu Bài 24: Bài 25: Đáp án D Giáo viên ………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 B PHẦN HÌNH HỌC  05 câu ôn tập kỹ thuật biến đổi vecto lớp 10: Bài 26: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A1B1C1 Đặt AA1  a, AB  b, AC  c, BC  d , đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A a  b  c  d  Bài 27: B a  b  c  d C b  c  d  D a  b  c Cho hình hộp ABCD A1B1C1D1 Trong khẳng định sau, khẳng định sai?  AC A AC1  AC B AC1  CA1  2C1C   AA1 C AC1  AC D CA1  AC  CC1 Bài 28: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB, CD G trung điểm MN Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A MA  MB  MC  MD  4MG B GA  GB  GC  GD C GA  GB  GC  GD  D GM  GN  Bài 29: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, M trung điểm BB’ Đặt CA  a , CB  b , AA '  c Khẳng định sau đúng? A AM  a  c  b Bài 30: B AM  b  c  a C AM  b  a  c D AM  a  c  b Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tìm giá trị k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: DA  DB  DC  k DG A k  B k = C k = D k   12 câu lý thuyết loại: Bài 31: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Góc hai đường thẳng a b góc hai đường thẳng a c b song song với c (hoặc b trùng với c) B Góc hai đường thẳng a b góc hai đường thẳng a c b song song với c C Góc hai đường thẳng góc nhọn D Góc hai đường thẳng góc hai véctơ phương hai đường thẳng Bài 32: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c Khẳng định sau sai? A Nếu a b vuông góc với c a//b B Nếu a//b c  a c  b C Nếu góc a c góc b c a//b D Nếu a b nằm mp () // c góc a c góc b c Giáo viên ………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 Bài 33: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 Trong mệnh đề mệnh đề là? A Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc với đường thẳng thứ vuông góc với đường thẳng thứ hai B Trong không gian , hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng thứ ba song song với C Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với chúng cắt D Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng thứ ba vuông góc với Bài 34: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c a vuông góc với c B Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với đôi Nếu có đường thẳng d vuông góc với a d song song với b c C Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b đường thẳng b song song với đường thẳng c a vuông góc với c D Cho hai đường thẳng a b song song với Một đường thẳng c vuông góc với a c vuông góc với đường thẳng nằm mặt phẳng (a, b) Bài 35: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Một đường thẳng cắt ... GV biên soạn: Nguyễn Hữu Biển (Lưu hành nội bộ) ÔN THI HỌC KỲ 2 ĐỀ SỐ 1 MÔN : TOÁN 10 Bài 1: Giải các bất phương trình sau: 1). x x 4 3 2 + ≥ + 2). x x 2 5 1 2 − ≥ − 3). x x x 2 (2 1)( 3) 9 − + ≥ − Bài 2: 1). Cho các số a, b, c ≥ 0. Chứng minh: bc ca ab a b c a b c + + ≥ + + 2). Cho x, y > 0. Chứng minh rằng: x y xy 7 9 252 + ≥ Bài 3: Cho phương trình: x x m m 2 2 2 4 3 0 − − + − + = 1). Chứng minh phương trình luôn có nghiệm 2). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu Bài 4: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: m x m x m 2 ( 2) 2(2 3) 5 6 0 − + − + − = Bài 5: 1). Chứng minh đẳng thức sau: 3 2 3 sin cos tan tan tan 1 cos α α α α α α + = + + + 2). Cho sina + cosa = 1 3 − . Tính sina.cosa 3). Cho tan α = 3 5 . Tính giá trị biểu thức : A = 2 2 sin .cos sin cos α α α α − . Bài 6: Cho tam giác ABC có A(1; 1), B(– 1; 3) và C(– 3; –1). 1). Viết phương trình đường thẳng AB. 2). Viết phương trình đường trung trực ∆ của đọan thẳng AC. 3). Tính diện tích tam giác ABC. Bài 7: 1). Cho đường thẳng d: x t y t 2 2 1 2  = − −  = +  và điểm A(3; 1). Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng (∆) qua A và vuông góc với d. 2). Viết phương trình đường tròn có tâm B(3; –2) và tiếp xúc với (∆′) có phương trình: 5x – 2y + 10 = 0. 3). Lập phương trình chính tắc của elip (E), biết một tiêu điểm của (E) là F 1 (–8; 0) và điểm M(5; –3 3 ) thuộc elip. HẾT GV biên soạn: Nguyễn Hữu Biển (Lưu hành nội bộ) ÔN THI HỌC KỲ 2 ĐỀ SỐ 2 MÔN : TOÁN 10 Bài 1: Giải các bất phương trình 1). − + ≥ − + x x x 2 2 4 5 0 8 5 2). + + ≤ + x x x 2 2 4 1 1 3). 2 4 12 9 0 2 1 x x x + + ≥ − 4). 2 2 3 x x x + − ≥ + Bài 2: Tìm m để phương trình x m x m m 2 2 2( 1) 8 15 0 − + + + − + = có nghiệm. Bài 3: 1). Tính các giá trị lượng giác của cung α , biết: 3 sin 4 2 π α α π   = < <     2). Chứng minh rằng: x x x x 2 2 2 2 cot cos cot .cos − = 3). Tính giá trị của biểu thức ( ) 2 sin10 1 cos 50 A = ° + ° . 4). Cho 4 cos 5 α = và 0 2 π α − < < . Tính cos2 α và tan α . 5). Chứng minh: 5 5 1 sin cos sin cos sin(4 ) 4 α α α α α ⋅ − ⋅ = . Bài 4: 1). Chứng minh bất đẳng thức ( ) ( ) ( ) 2 4 3 3 2 96 a b a b ab + + + ≥ với , 0 a b ≥ 2). Cho , a b là hai số thực tùy ý. Chứng minh 2 2 a b ab + ≥ . 3). Cho , , , a b x y là các số thực tùy ý. Chứng minh 2 2 2 2 2 ( ) ( )( ) ax by a b x y + ≤ + + . Bài 5 :1). Viết phương trình đường tròn đường kính AB với A(2;-1), B( 0;3) 2). Cho tam giác ABC có  A = 60 0 ; AB = 5cm , AC = 8cm. Tính cạnh BC, các góc còn lại của tam giác 3). Cho tam giác ABC có M(3; 1), N(–3; 4), P(2: –1) lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn AB 4). Cho tam giác ABC có , AB a = 3 BC a = ,  30 ABC = ° . Tính theo a độ dài cạnh AC và khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC . Bài 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng : 3 4 15 0 x y ∆ − − = và các điểm (2; 2) A − , ( 6;4) B − . 1). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm A và B . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng ∆ và d . 2). Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính AB . Chứng minh ∆ là tiếp tuyến của (C). Bài 7: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng ∆ có phương trình 3 2 0 x y + + = và hai điểm (0;2), ( 1;1) A B − . 1). Viết phương trình đường tròn (C) có tâm A và đi qua O . Chứng minh ∆ tiếp xúc với (C). 2). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm A và B . Tính góc giữa hai đường thẳng d và ∆ . Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 9 2 2 1 y x x = + − , với 1 2 x ≥ HẾT GV biên soạn: Nguyễn Hữu Biển (Lưu hành nội bộ) ÔN THI HỌC KỲ 2 ĐỀ SỐ 3 MÔN : TOÁN 10 Bài 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: 1). 2 x 5x 6 0 3 x − − < − 2). 2 x 3x 2 x 2 − + ≥ + 3). 2 4 3 1 3 2 x x x x − + ≤ − − 4). 2 10 2 1 7 ( 2) (1 ) x x x x ĐỀ ÔN THI SỐ 1 (Lưu hành nội bộ) ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN : TOÁN 6 Bài 1: Thực hiện phép tính: (Tính nhanh nếu có thể) 1). 1 3 3 5 − + 2). 7 4 7 5 . . 3 9 3 9 − − + 3). (– 18 + 25 ) – ( 125 – 18 + 25 ) 4). ( 3 1 – 4 1 – 12 1 ).( 2011 1 – 2012 1 ) 5). 5 1 3 11 8 5 )2( 11 3 5 )2( +⋅ − +⋅ − 6). 24 5 2:) 12 5 4( +− Bài 2: Tìm x biết: 1). x - 1 2 5 5 = 2). 3 4 1 2 7 3 x× − = 3). x – 4 3 = 2 1 4). 7 1 2 1 5 3 =−⋅ x Bài 3a: Một lớp học có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3 5 tổng số, số học sinh khá chiếm 1 3 tổng số, còn lại là học sinh giỏi. 1). Tính số học sinh có học lực trung bình. 2). Tính số học sinh có học lực khá. 3). Tính số học sinh có học lực giỏi. Bài 3b: Ba tổ học sinh phải trồng một số cây xung quanh vườn . Tổ 1 trồng 25 % số cây , tổ hai trồng 3 10 số cây , tổ 3 trồng 135 cây. Hỏi cả ba tổ trồng được bao nhiêu cây ? Bài 4a: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho · 0 40xOt = ; · 0 xOy = 80 . 1). Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox, Oy không? 2). Tính góc ¶ tOy 3). Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? Bài 4b: Cho hai góc kề bù · xOy và · Oy z , biết · 0 O 0x y 12= . 1). Tính số đo của · Oy z . 2). Gọi Ot là tia phân giác của · xOy . Tính · zOt . 3). Tia Oy có là tia phân giác của · zOt không? Vì sao? Bài 5a: So sánh : 2 2 2 2 1.2.3 2.3.4 3.4.5 2009.2010.2011 S = + + + + và P = 1 2 Bài 5b: Cho 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 100 A = + + + + . Chứng minh : 3 4 A < HẾT Bài1: (2.0đ) a)(– 18 + 25 ) – (125 – 18 + 25 ) = ( -18 + 18 ) + ( 25 -25 ) - 125 = -125 0.5 b) ( 3 1 – 4 1 – 12 1 ) . ( 2011 1 – 2012 1 ) = ( ) 1012 1 2011 1 ).( 12 134 − −− = 0 0.5 c) 5 1 3 11 8 5 )2( 11 3 5 )2( +⋅ − +⋅ − = 5 14 5 16 5 2 5 16 ) 11 8 11 3 ( 5 2 =+ − =++ − 0.5 d) 24 5 2:) 12 5 4( +− = 2 24 48 24 543 24 5 2 1 . 12 43 == + =+ 0.5 Bài 2: (1.0đ) a) x – 4 3 = 2 1 ⇒ x = 4 3 2 1 + ⇒ x = 4 5 b ) 7 1 2 1 5 3 =−⋅ x 14 15 3 5 . 14 9 5 3 : 14 9 14 9 5 3 2 1 7 1 5 3 ==⇒=⇒=⇒+=⇒ xxxx 0.5 0.5 Bài 3: (1.5 đ) Số cây của tổ 3 ứng số phần là : 1 - 25% - 10 3 = 20 9 0.5 Số cây cả ba tổ trồng là : 9 135: 300 20 = ( c©y) 0.5 Vậy cả ba tổ trồng được 300 cây 0.5 Bài 4 (2.75) Vẽ hình chính xác y z x O 0.5 a) vì xÔy và yÔz là hai góc kề bù nên xÔy + yÔz = 180 0 mà xÔy = 120 0 . nên yÔz = 180 0 - 120 0 = 60 0 0.75 b) Vì Ot là tia phân giác của xÔy. nên ∧ xOt = ∧ tOy = xÔy : 2 = 120 0 : 2 = 60 0 Ta có ∧ xOt và zÔt là hai góc kề bù nên ∧ xOt + zÔt = 180 0 do đó zÔt = 180 0 - 60 0 = 120 0 0.5 0.5 c) Ta có ∧ tOy = yÔz = 60 0 = zÔt : 2 nên Tia Oy có là tia phân giác của zÔt 0.5 Bài 5 0,75đ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 100 2.3 3.4 99.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 4 99 100 4 2 100 4 100 4 A + + + < + + + ⇒ < + − + − + + − = + − = − < A< 4 3 0,25 0,5 CÂU Đáp án ĐIỂM Câu 1 (2,0đ) a) 1 3 3 5 − + = 5 9 5 9 4 15 15 15 15 − − + + = = 1,0 đ b) 7 4 7 5 7 4 5 7 . . 3 9 3 9 3 9 9 3 − − − −   + = + =  ÷   1,0đ Câu 2 (2,0 đ) a) x = 2 1 5 5 + x = 3 5 0,5 đ 0,5 đ b) 3 4 1 2 7 3 3 1 4 2 3 7 3 19 2 21 19 3 : 21 2 38 63 x x x x x × − = × = + × = = = 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Câu 3 (1,5 đ) a) Số học sinh có học lực trung bình là: 45. 3 5 = 27 (học sinh ) b) Số học sinh có học lực khá là: 45. 1 3 = 15 ( học sinh ) c) Số học sinh có học lực giỏi là: 45 – ( 27+15) = 3 ( học sinh) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 4 (2,0đ) - Trường THPT Nguyễn Trung Trực Hướng dẫn ôn tập học kỳ lớp 12- Năm học 2016 - 2017 Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT Khái niệm nguyên hàm • Cho hàm số f xác định K Hàm số F đgl nguyên hàm f K nếu: F '( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ K • Nếu F(x) nguyên hàm f(x) K họ nguyên hàm f(x) K là: )dx F ( x ) + C , C ∈ R ∫ f ( x= • Mọi hàm số f(x) liên tục K có nguyên hàm K Tính chất )dx f ( x ) + C ∫ [ f ( x ) ± g( x )]dx = ∫ f ( x )dx ± ∫ g( x )dx = ∫ kf ( x )dx k ∫ f ( x )dx (k ≠ 0) ∫ f '( x= Nguyên hàm số hàm số thường gặp • ∫ 0dx = C ax + C (0 < a ≠ 1) ln a • ∫ cos = xdx sin x + C x • ∫ a dx= • ∫ dx= x + C • α dx ∫x= • dx ∫ x= xα +1 + C, α +1 (α ≠ −1) • ∫ sin xdx = − cos x + C ln x + C • ∫ e x dx = ex + C )dx • ∫ cos(ax + b= • sin(ax + b) + C (a ≠ 0) a − cos(ax + b) + C (a ≠ 0) ∫ sin(ax + b)dx = a = dx tan x + C cos2 x − cot x + C dx = •∫ sin2 x ax + b e + C , (a ≠ 0) • ∫ eax + b dx= a 1 = dx ln ax + b + C •∫ ax + b a • ∫ Phương pháp tính nguyên hàm a) Phương pháp đổi biến số • Dạng 1: Nếu f(x) có dạng: f(x) = g [ u( x )] u '( x ) ta đặt t= u( x ) ⇒ dt= u '( x )dx Khi đó: ∫ f ( x )dx = ∫ g(t )dt , ∫ g(t )dt dễ dàng tìm Chú ý: Sau tính ∫ g(t )dt theo t, ta phải thay lại t = u(x) • Dạng 2: Thường gặp trường hợp sau: f(x) có chứa a2 − x Cách đổi biến = x a sin t, − π = x a cos t, a2 + x = x a tan t, − = x a cot t, π ≤t≤ π 0≤t ≤π Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Đề thi thử học kỳ II môn toán, lớp 11 Thời gian làm 120 phút Câu I.1 Tìm giới hạn sau: a)  lim x  3x  x   b) x22 lim x 4 x 2 c) lim x sin x  2cos x   x  3x  ;x 1 Xét tính liên tục hàm số f ( x)   x  điểm x  1 ; x 1  Câu II : Tính đạo hàm hàm số a) y  2x 1 x2 b) y  sin x.cos x Cho hàm số f ( x)  x  16cos x  cos x Giải phương trình f ''( x)  Câu III : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B Biết SA   ABCD  , AB = BC = a, AD = 2a, SA = a Chứng minh rằng: CD   SAC  Xác định tính góc SC mặt phẳng (ABCD) Xác định tính khoảng cách SA CD Câu IV : Cho hàm số f (x)  2x   x Giải bất phương trình f (x)  Cho hàm số y  m 1 x  mx  (3m  2) x Tìm m để y '  0, x  3 Tìm m để tiếp tuyến đồ thị (C): y  x  mx  điểm có hoành độ x3 vuông góc với đường thẳng d: x  12 y   Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài Tìm giới hạn sau: 4n  n  1) lim  2n Bài x 1  2) lim 3) lim 9 x x3 x3 7x  x3 1) Xét tính liên tục hàm số sau tập xác định nó:  x2  5x   f ( x)   x  2x  x  x  2) Chứng minh phương trình sau có hai nghiệm : 2x3  5x2  x   Bài 1) Tìm đạo hàm hàm số sau: a) y  x x2  2) Cho hàm số y  b) y  (2x  5)2 x 1 x 1 a) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm cóhoành độ x = - b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với d: y  x2 Bài Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = a 1) Chứng minh rằng: (SAC)  (SBD) 2) Tính góc SC mp (SAB) 3) Tính khoảng cách từ A đến (SBD) Bài 5.Cho đồ thị hàm số C  : y  x3  3x  Tìm điểm đường thẳng y = cho từ kẻ tiếp tuyến với (C) ... LỚP 11 SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ TỔNG HỢP 02 (Đề thi gồm … trang) TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 BÀI GIẢNG TỔNG HỢP – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 MÔN: TOÁN ; LỚP 11 Thời gian làm bài: … phút (không... LỚP 11 SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ TỔNG HỢP 02 (Đề thi gồm … trang) TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 BÀI GIẢNG TỔNG HỢP – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 MÔN: TOÁN ; LỚP 11 Thời gian làm bài: … phút (không... …………… ĐỀ TỔNG HỢP 01 (Đề thi gồm … trang) TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN HỌC LỚP 11 BÀI GIẢNG TỔNG HỢP – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 MÔN: TOÁN ; LỚP 11 Thời gian làm bài: … phút (không kể thời gian phát đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề tổng hợp ôn thi học kỳ 2 môn Toán 11 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com, Bộ đề tổng hợp ôn thi học kỳ 2 môn Toán 11 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

B. PHẦN HÌNH HỌC - Bộ đề tổng hợp ôn thi học kỳ 2 môn Toán 11 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com
B. PHẦN HÌNH HỌC Xem tại trang 27 của tài liệu.