0

Tuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

22 2,311 35
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2017, 23:17

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 : Thứ hai ngày tháng 11 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN/ UƠ/ ( Thiết kế trang 40) -Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU Kiến thức: Biết cách thực tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V – Biết cách thực tư đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa chân trước (có thể thấp), hai tay chống hông (thực bắt chước theo giáo viên) – Bước đầu làm quen với trò chơi Kĩ năng: Rèn kĩ thực tư đứng đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Hoạt động khởi động: - GV nhận 6– 8’ - Lớp trưởng tập trung lớp thành lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo - Phổ biến nội dung yêu cầu học viên ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, hông, gối * * * * * * * * * *  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x GV m) – Từ đội hình HS di Họ tên GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 chuyển thành vòng tròn khởi động GV 2/ Hoạt động thực hành: 22 a Đứng đưa chân trước, tay 24’ chống hông – Giáo viên hướng dẫn HS thực + Nhịp 1: Đưa chân trái trước, hai tay chống hông + Nhịp 2: Về TTCB + Nhịp 3: Đưa chân phải trước, hai tay chống hông + Nhịp 4: Về TTCB GV – GV quan sát, nhắc nhở sửa sai hs –GV nêu tên trò chơi, luật chơi thử làm mẫu cho hs nắm gọi -2 HS thử làm lại động tác, nhận xét Sau cho HS chơi thức có phân thắng thua –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an tòan –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt lần sau b Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”  Hướng dẫn tổ chức HS chơi  Nhận xét 3/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu - khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6– 8’ –Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Làm phép trừ phạm vi số học - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp Kĩ năng: Rèn HS làm phép tính trừ phạm vi thành thạo Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán -Làm BT 1, (cột 1, 3),3 (cột1, 3), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to minh họa tập - HS : Bảng con, ghi Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : - Phiếu học tập , bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào chỗ chấm - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, Họ tên GV: + < 10 Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 3+2=5 2>3-2 - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành (30 phút) : Giao HS làm BT 1, (cột 1, 3),3 (cột1, 3), * Mục tiêu: Làm phép trừ phạm vi số học Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp * Cách thực hiện: * Bài tập1: Hoạt động cá nhân hoạt động lớp - HS làm bảng - Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc - GV nhận xét * Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 kĩ đặt tính, viết số thật thẳng cột HS M3, M4 phải nêu cách đặt tính cột dọc gồm có bước: bước đặt tính, bước tính kết *Bài 2( cột 1, 3): Hoạt động cá nhân, chia sẻ lớp - Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn: - - =…, ta lấy - = 4, lấy – = 3, viết sau dấu =, ta có: - - = 3) … - GV chấm, nhận xét HS - Kết luận: Lấy số thứ trừ số thứ hai, lấy kết trừ tiếp số thứ 3, viết kết sau dấu * Bài (cột 1, ) Hoạt động lớp – Gọi HS nêu yêu cầu – Gọi HS nêu cách làm: Tính so sánh kết tính - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” - Gọi HS chữa - Cho HS nhắc lại cách làm ; chẳng hạn:” muốn tính - … 2, ta lấy trừ lấy so sánh với ta điền dấu =” - Bài tập : Hoạt động cặp đôi, chia sẻ - Đọc yêu cầu bài1:” Tính” - HS làm - HS nhận xét, chữa bài: 5 - - -4 3 “Tính” - 2HS làm bảng lớp, lớp làm đổi để kiểm tra, chữa bài: 5–1–1=3 3–1–1=1 5–1–2=2 5–2–2=1 - Giãn tiết - HS nêu yêu cầu : Điền dấu > , < , =? - HS chơi trò chơi chữa bài: 5–3=2 5–1=4 5–30 trước lớp - HD HS nêu cách làm bài: Quan sát tranh - HS nêu yêu cầu 4:” Viết phép tính thích hợp” nêu toán nhóm đôi, chia sẻ Họ tên GV: Trường Tiểu học: Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 trước lớp - HS nhìn tranh vẽ nêu tóan viết kết qủa phép tính vào tình tranh - HS làm bài, chữa Nêu phép tính: a, - = b, - = - GV nhận xét,TD Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ lớp - GV nêu yêu cầu: Điền dấu >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan