0

Tuần 10 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 5,148 44

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2017, 23:17

Giáo án lớp TUẦN 10 Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: GIỌNG QUÊ HƯƠNG I / MỤC TIÊU: A Tập đọc: Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm thiết tha gắn bó nhân vật câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen ( Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ) 2.Kĩ năng: - Giọng đọc bước đầu bộc lộ tình cảm, thái độ tứng nhân vật qua lời đối thoại câu chuyện - Rèn đọc từ : ngạc nhiên, xúc động, nghẹn ngào, mím chặt B Kể chuyện: 1.Kiến thức: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Đối với HS M3+M4 kể câu chuyện 2.Kĩ năng: - Rèn kỹ nói : -Rèn kỹ nghe: Chú ý nghe bạn kể NX lời kể bạn 3.Thái độ: Giáo dục HS tình cảm yêu quê hương đất nước II/ CHUẨN BỊ : Phương pháp: PP thảo luận nhóm; PP Phân tích tổng hợp, PP sắm vai Đồ dùng: -Tranh minh họa truyện SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tập đọc : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát tập thể : Quyê hương tươi đẹp -> Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn b Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Yêu cầu HS đọc câu trước lớp - GV sửa lỗi phát âm - Gọi HS đọc đoạn trước lớp + Xin lỗi // Tôi thật chưa nhớ ra/ - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu GV: - Nối tiếp đọc câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc đoạn Trường Tiểu học Giáo án lớp anh // (hơi kéo dài từ là) - Kết hợp giải thích từ khó SGK (đôn hậu , thành thực, bùi ngùi ) c.Yêu cầu đọc đoạn nhóm GV theo dõi nhắc nhở * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn đối tượng HS M1+M2: em Lan - Cả lớp đọc đồng đoạn Năm học 2017 - 2018 -HS trao đổi giải nghĩa từ: đôn hậu, thành thực, bùi ngùi (SGK) +Thảo luận N2 đặt câu với từ đôn hậu - Đọc đoạn nhóm +Vài nhóm thi đọc +Lớp bình xét - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3( giọng nhẹ nhàng, cảm xúc) -1HS (M4) đọc * HS đọc lại toàn truyện Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: - Gọi học sinh đọc lại đoạn trả lời nội dung + Thuyên Đồng ăn quán với ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn TLCH: + Chuyện xảy làm Thuyên Đồng ngạc nhiên ? - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn + Vì anh niên cảm ơn cảm ơn Thuyên Đồng ? em đọc đoạn 1, lớp đọc thầm trả lời : - Cùng ăn với ba người niên GV: - Cả lớp đọc thầm đoạn 2: - Thuyên Đồng quên tiền, người niên xin trả giúp tiền ăn - Lớp đọc thầm đoạn bài: + Trao đổi nhóm để trả lời: Vì Thuyên Đồng có giọng nói gợi cho anh niên nhớ đến người mẹ - Những chi tiết nói tình cảm tha - Người trẻ tuổi: cuối đầu, đôi thiết nhân vật quê môi mín chặt lộ vẻ đau thương Thuyên hương ? Đồng: yên lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ - Qua câu chuyện em nghĩ giọng - Giọng quê hương gần gũi thân quê hương ? thiết Giọng quê hương gợi nhớ kĩ niệm sâu sắc Giọng quê hương gắn * GV chốt lại : bó với người quê hương - HS ý nghe Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn 2;3 * Cách tiến hành: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đọc diễn cảm đoạn -GV gợi ý để HS tìm giọng đọc câu khó đoạn + Mời nhóm nhóm em thi đọc phân vai đoạn -Thảo luận tìm giọng đọc - Đại diện nhóm chia sẻ giọng đọc - Các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn chuyện, anh niên, Thuyên) - nhóm đọc lại toàn truyện theo vai + Mời nhóm đọc lại toàn truyện theo vai - Giáo viên lớp theo dõi bình chọn nhóm cá nhân đọc hay -> GV nhận xét -> Lớp nhận xét bình chọn Kể chuyện: Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa * Cách tiến hành: a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập - Người dẫn chuyện - GV nêu nhiệmvụ: -HS ý lắng nghe -Dựa vào tranh minh họa ứng với đoạn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Gv yêu cầu HS quan sát tranh minh -HS QS tranh họa SGK - Gọi HS M3 nêu nhanh việc - HS nêu nội dung tranh: kể tranh ứng với đoạn * Tổ chức cho HS kể - GV YC HS suy nghĩ kể chuyện - HS (M3+4) kể mẫu đoạn - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại - Cả lớp nghe cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm2 - GV nhóm quan sát HS kể - HS (nhóm 2) kể trước lớp chuyện - Các nhóm khác bổ sung *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước - Gọi đại diện nhóm lên thi kể lớp chuyện theo đoạn - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi HS kể câu chuyện: (HS -3 HS thi kể chuyện M2) kể lại đoạn câu chuyện +HS thực YC theo lời nhân vật: - Khuyến khích HS"Dựng lại câu GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chuyện” - Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - > Lớp bình chọn người kể hay HS kể hay Hoạt động nối tiếp: ( phút - Em nêu cẩm nghĩ câu chuyện? - GV nhắc HS thực - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: TOÁN: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết dùng thước bút để vẽ đoạn thẳng có dộ dài cho trước - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với HS độ dài bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học - HS làm tập 1, 2, (a, b) 2.Kĩ năng: - Biết dùng mắt ước lượng độ dài (Tương đối xác) 3.Thái độ: Yêu thích Toán học, vận dụng tính toán sống II II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Rèn luyện tư sáng tạo; Thực hành – Luyện tập; Trò chơi Đồ dùng:- Biết dùng mắt ước lượng độ dài (Tương đối xác) - Thước thẳng học sinh thước mét III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Gọi em lên bảng làm BT +2HS lên bảng làm + Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - GV nhận xét, kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết dùng thước bút để vẽ đoạn thẳng có dộ dài cho trước - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với HS độ dài GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 bút, chiều dài mép bàn, chiều cao bàn học - HS làm tập 1, 2, (a, b) * Cách tiến hành: Bài 1: - Gợi ý cho HS tìm cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Yêu cầu HS tự vẽ vào - Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: -Yêu cầu HS đọc tập - Hướng dẫn cách đo - Yêu cầu lớp thực hành đo đọc kết ghi vào Chú ý đối tượng HS hạn chế: Trí, Thái - KT nhận xét làm học sinh *Chốt KT Bài 3: (a,b): HS trải nghiệm - Cho lớp thực hành theo nhóm đo ghi số đo vào - Mời số nhóm đọc kết quả, nhóm khác bổ sung Bài 3c (BTPTNLHS) - Cả lớp vẽ đoạn thẳng vào - Từng cặp đổi chéo để KT - Một em nêu tập - Lớp lắng nghe GV hướng dẫn - Cả lớp thực hành đo đọc to kết đo ghi vào - Theo dõi GV hướng dẫn cách đo - Các nhóm thực hành đo, ghi kết vào - nhóm đọc kết quả, lớp nhận xét bổ sung -Trao đổi nhóm đôi +Ước lượng độ dài bảng lớp dài khoảng đê-xi-mét? -Báo cáo KQ Tổ chức cho Hs thực hành, kết luận Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị thước kẻ, ê ke, thước mét cho sau Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG BẠN (T2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn 2.Kĩ năng: Biết cảm thông, chia sẻ sống buồn vui bạn sống hàng ngày 3.Thái độ: HS có thái độ ân cần sẻ chia câu chuyện bạn II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận, quan sát, PP định hướng hành động GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 2.Đồ dùng: -Các câu chuyện, hát, gương, ca dao, tục ngữ tình bạn, cảm thông, chia sẻ vui buồn bạn - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân - Đồ dung để sắm vai; Thẻ màu xanh, đỏ, vàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động (2’) - Cả lớp hát ‘Bốn phương trời ta chung vui” -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn * Cách tiến hành : * Việc 1: Phân biệt hành vi đúng, hành vi sai - Yêu cầu lớp đọc thầm yêu cầu BT - Đọc thầm yêu cầu BT tự điền theo - VBT làm bài: điền Đ hay S vào ô ý vào ô trống mà cho phù hợp trống trước ý ghi sẵn - Gọi số HS nêu kết quả, lớp bổ sung - 3-5 HS nêu kết trước lớp, Cả lớp bổ sung - GV kết luận: SGV Việc Liên hệ tự liên hệ - HS tự liên hệ với thân, kể trước - Cho HS thảo luận lớp với ND sau: + Em biết chia sẻ vui buồn với bạn bè lớp lớp, trường chưa? Chia sẻ - Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn biết quan tâm chia sẻ vui buồn nào? + Em bạn bè chia sẻ buồn bạn bè vui chưa? Hãy kể trường hợp cụ thể Khi bạn bè chia sẻ vui buồn, em cảm thấy nào? - GV kết luận Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên (củng cố bài) - Giáo viên yêu cầu học sinh đóng vai phóng viên để vấn bạn lớp câu hỏi có liên quan đến chủ đề học - GV lớp nhận xét, biểu dương em có câu hỏi hay câu trả lời GV: -HS nhắc lại - Lớp tiến hành thực trò chơi theo hướng dẫn giáo viên - Lần lượt HS thay đóng vai phóng viên nhà báo đến vấn bạn lớp câu hỏi có liên quan đến nội dung chủ đề học -Chú ý Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 GV Kết luận chung: -Nhận xét học, dặn dò 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) *Liên hệ: Hs kể câu chuyện, gương, đọc ca dao- tục ngữ hát hát, tình bạn, cảm thông, chia sẻ vui buồn bạn - Nêu lại ND ? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc HS chuẩn bị sau Điều chỉnh: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC: THƯ GỬI BÀ I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nắm thông tin thư thăm hỏi Hiểu ý nghĩa: Tình cảm gắn bó với quê hương lòng yêu quý bà người cháu ( Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: - Bước đầu đọc bộc lộ tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với kểu câu 3.Thái độ: Giáo dục Hs có thái độ “Kính nhường dưới” II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: -PP QS tranh TLCH; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2.Đồ dùng - Một phong bì thư thư học sinh trường gửi người thân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát : Cháu yêu bà - HS đọc +TLHC Giọng quê hương - GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 18 phút) GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: lâu rồi, cháu -Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó nhớ bà lắm, chăm ngoan, nhớ , -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Thanh, Hoàng +Dạo bà có khỏe không ạ? - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp - em nối tiếp đọc đoạn thư * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn đề xuất cách đọc: giọng nhẹ nhàng, tình cảm, *GVKL: Các em cần ngắt nghỉ - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc cụm từ, đọc câu thể tình toàn cảm:” Bà kính yêu!” - Học sinh đọc đoạn nhóm * Đọc đoạn nhóm -HS nối tiếp đọc theo nhóm - Hai học sinh thi đọc thư *2 HS đọc lại thư -HS đọc Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: -GV YC Hs đọc lại -1 HS đọc - Yêu cầu lớp đọc thầm - Lớp đọc thầm phần đầu thư - Nhiều HS chia sẻ ý kiến -NX, bổ sung ý kiến + Đức viết thư cho ? + Đức viết thư cho bà Đức quê +Dòng đầu thư, bạn ghi nào? - Yêu cầu đọc thầm phần - HS đọc thầm phần thư thư + Đức hỏi thăm bà điều ? + Đức hỏi thăm sức khoẻ bà + Đức kể với bà ? - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn cuối * HS đọc thầm đoạn cuối thư thư -HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ nội dung trước lớp + Đọan cuối thư cho thấy tình cảm + Đức kính trọng yêu quý bà Đức với bà ? GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét, chốt lại GV chốt: tình cảm gắn bó với quê hương lòng yêu quý bà người cháu Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm 1đoạn * Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn1 -GV chia HS thành nhóm, nhóm - HS lắng nghe HS HS nhóm tự chia sẻ giọng đọc - Đọc nâng cao N - Luyện theo cặp đôi cho *HS cần giúp đỡ đọc nâng cao: Loan, Hằng, Đức - Mời1 Hs M4 đọc lại thư - Tổ chức cho HS thi đọc thư - Các nhóm thi đọc trước lớp - Nhận xét - Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay Hoạt động tiếp nối (1 phút) -Nêu lại ND -Về nhà học chuẩn bị sau: “ Đất quý đất yêu” - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: CHÍNH TẢ: (Nghe viết) QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nghe viết tả; trình bày hình thức văn xuôi - Tìm viết tiếng có oai, oay ( Bt 2) - Làm tập 3a 2.Kĩ năng: - HS viết đúng: Chị Sứ, khóc, ngày xưa, da dẻ… -Rèn kỹ nghe viết tả; Trình bày hình thức văn xuôi 3.Thái độ: Giữ sạch, viết chữ đẹp II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: PP Phân tích ngôn ngữ; PP thực hành; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng - Một tờ giấy khổ lớn để học sinh thi tìm từ có vần oai / oay GV: Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết ngoan” - 2học sinh làm bảng, lớp làm - Mời học sinh lên bảng làm BT nháp - Giáo viên nhận xét, đánh giá -Nhận xét bạn -Giới thiệu HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm tốt để viết Nắm nội dung để viết cho tả *Cách tiến hành: - GV đọc đoạn viết - HS ý nghe - Gọi HS đọc lại, lớp theo dõi SGK - HSđọc lại bài, lớp đọc thầm + Vì chị Sứ yêu quê hương mình? Trao đổi nhóm, nêu ý kiến + Vì nơi chị sinh lớn lên… + Những chữ viết hoa? Cho biết -HS trả lời: Quê, Chị Sứ, Chính, phải viết hoa? Và - Yêu cầu HS đọc thầm lại tả luyện - Lớp tập viết bảng viết tiếng khó bảng từ khó: da dẻ , ngọ , ruột - Giáo viên nhận xét đánh giá thịt HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nghe viết tả “Quê hương ruột thịt” (trang 78) *Cách tiến hành: -GV đọc tả cho HS viết vào - Nghe - viết vào Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS (Thương, ) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bàng bút - GV chấm nhanh - mực - Nhận xét nhanh làm HS - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Tìm viết tiếng có oai, oay ( Bt 2).-Làm tập 3a GV: 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp A Phần mở đầu : Năm học 2017 - 2018 5-6' -Lớp trưởng tập hợp lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học - Chạy chậm xung quanh sân tập - Khởi động : Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai - KTBC: Kiểm tra động tác học B.phần Ôn động tác vươn thở tay 10'  Lần 1: GV làm mẫu hô HS làm theo  Lần 2: Lớp trưởng hô lớp tập; GV quan sát sửa sai Học động tác chân lườn 10'  Lần 1: GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác HS làm theo  Lần 2: GV hô nhịp HS tập  Lần 3: Lớp trưởng hô nhịp lớp tập; GV quan sát sửa sai Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” 10' - GV nêu trò chơi giải thích TC - Cho HS Chơi GV nhận xét, biểu dương C phần kết thúc : 5' - Đi thường theo nhịp hát - GV HS hệ thông - Nhận xét kết học - Về nhà ôn động tác học Điều chỉnh: GV: 21 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017 CHÍNH TẢ: ( nghe – viết ) QUÊ HƯƠNG I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nghe, viết tả “Quê hương” viết khổ thơ đẩu - Làm BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm BT a - HS viết đúng: Trèo, Bướm vàng, diều biếc, khua, tre nhỏ, sông 2.Kĩ năng: -Rèn kỹ viết tả : - Biết viết hoa chữ đầu dòng, đầu câu thơ 3.Thái độ: Trình bày viết đẹp II/ CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP phát giải vấn đề, PP thực hành- Luyện tập 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết hai lần tập 2, tranh minh họa giải đố tập III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết ngoan” - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Giới thiệu HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm tốt để viết Nắm nội dung để viết cho tả *Cách tiến hành: Việc 1: HD HS chuẩn bị nghe – viết : - GV đọc lần đoạn văn viết tả - HS ý nghe - 1, HS đọc lại +Nêu hình ảnh gắn liền với quê + Cánh diều, đò nhỏ, cầu tre, hương? + Chữ đầu dòng thơ +Những từ tả cần viết hoa? - Luyện viết tiếng khó GV: 22 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + GV đọc : Trèo, Bướm vàng, diều - HS luyện viết vào bảng biếc, khua, tre nhỏ, sông, rợp, nghiêng, (Lưu ý: Kiểm tra kỹ viết từ: HS M1: Lan, ) - GV nhận xét sửa sai cho HS HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả “Quê hương” viết khổ thơ đẩu *Cách tiến hành: - GV YC HS HS vấn đề cần -HS nêu: thiết +Viết tên tả vào trang +Chữ đầu câu thơ viết hoa lùi vào ô, + Đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh + Ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - GV đọc cho HS viết - HS nghe viết vào - GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS -GV đọc cho Hs viết vào vở: Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS (Phương, Hoà, Sơn, ) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS dùng bút chì soát lỗi - GV thu - Nhận xét - GV nhận xét viết - Lắng nghe rút kinh nghiệm HĐ làm tập: (7phút) *Mục tiêu: - Làm BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm BT a *Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Vài HS nêu yêu cầu tập Chú ý HS đối tượng M1: Lan, Trí, - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét +Em bé toét miệng cười; mùi khét; cưa - Cả lớp chữa vào xoèn xoẹt; xem xét - Gọi HS đọc lại điền hoàn chỉnh Bài 3a : - HS nêu yêu cầu tập -YC thảo luận nhóm -Trao đổi tìm đáp án -Yêu cầu HS tham khảo tranh minh họa ghi lời giải câu đố vào bảng -Chia sẻ KQ GV: 23 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt đáp án: nặng, nắng HĐ tiếp nối: (2phút) - Nêu lại ND học -2HS nêu - Về nhà học chuẩn bị sau Điều chỉnh: TOÁN: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ I THỰC HIỆN TT 22 HS LỚP KHÔNG THỰC HIỆN KTGĐK I (GVCN chủ động tổng hợp kiến thức HS lớp để kiểm tra thay nội dung ôn luyện kiến thức chung để củng cố kiến thức cho em) GỢI Ý MỘT SỐ BÀI TOÁN CHO HS ÔN LUYỆN Bài 1: Tính nhẩm 6x3= 7x4= 6x5= 25 : = 49 : = 54 : 6= Bài 2: Đặt tính tính 12 x 20 x 86 : 99 : Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 2m20cm 2m25cm 8m62cm 8m60 cm 4m50cm 6m60cm 3m5cm 300cm 6m60cm 6m6cm 1m10cm 110cm Bài 4: Em nuôi 12 gà, chị nuôi nhiều gấp lần số gà em Hỏi chị nuôi gà? Bài 5: a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 1/3 độ dài đoạn thẳng AB Điều chỉnh: TẬP LÀM VĂN: TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: GV: 24 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Dựa theo mẫu tập đọc thư gửi bà gợi ý thức - nội dung thư, biết viết thư ngắn (khoẳng đến dòng) để thăm hỏi, báo tin cho người thân - Đặt câu đúng, trình bày hình thức thư; ghi rõ nội dung phong bì thư gửi theo đường bưu điện Kĩ năng: Viết lại viết thư ngắn, biết trình bày hình thức thư đẹp 3.Thái độ: GD em biết trân trọng tình cảm dành cho người nhận thư II/ĐỒ DÙNG Phương pháp: Dạy học theo quan điểm lí thuyết tình huống; Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành Đồ dùng - Bảng phụ chép sẵn gợi ý tập Một thư phong bì thư mẫu III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động: ( phút) - Hát bài: Cháu yêu bà - Gọi hai học sinh đọc Thư gửi bà Kết nối nội dung Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: -Viết thư ngắn (khoẳng đến dòng) để thăm hỏi, báo tin cho người thân - Đặt câu đúng, trình bày hình thức thư * Cách tiến hành: * Hướng dẫn làm tập Việc Bài : - Gọi học sinh đọc ND tập - em đọc ND tập - Gọi 2HS đọc câu hỏi gợi ý - em đọc câu hỏi gợi ý - Mời -5 HS nói viết thư cho -HS trả lời - Gọi em chia sẻ -Một em lên chia sẻ - Nhắc nhở số điều cần lưu ý trước viết thư - Yêu cầu HS đọc thầm lại câu hỏi - Đọc thầm lại câu hỏi gợi ý gợi ý - Yêu cầu HS thực hành viết thư - Thực hành viết thư vào giấy rời giấy rời *(Chú ý đối tượng HS M1+M2: Thảo, ) - Mời số em thi đọc thư trước lớp - em lên thi đọc thư GV: 25 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * GV đánh giá Việc Bài 2: - Gọi em nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS quan sát phong bì viết mẫu SGK,trao đổi cách trình bày mặt trước phong bì thư + Góc bên trái (phía trên) viết gì? + Góc bên phải (phía dưới) viết gì? + Góc bên phải (phía trên) có gì? - Thực hành viết nội dung cụ thể phong bì - Mời - em đọc kết trước lớp - Lớp theo dõi bình chọn - Một học sinh đọc đề tập - Quan sát mẫu SGK trao đổi cách trình bày phong bì thư + Tên, địa người gửi thư + Tên, địa người nhận + Tem thư bưu điện - Thực hành ghi nội dung vào phong bì thư - - em đọc kết trước lớp - Lớp theo dõi nhận xét - Giáo viên theo dõi nhận xét sản phẩm - Lắng nghe học sinh Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học - Chốt lại nội dung kiến thức học Điều chỉnh: THỂ DỤC: ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Ôn động tác vươn thở, tay, chân lườn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác - Chơi TC " chạy tiếp sức" Yêu cầu biết cách chơi chơi tương đối chủ động 2.Kĩ năng: -Thực động tác (HS M1), tập -đẹp ( HS khiếu) 3.Thái độ: GD em tích cực luyện tập TDTT II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , phẳng , vệ sinh - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : GV: 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Định lượng 5phút Nội dung phương pháp dạy học 1/Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học - Giậm chân chỗ, vỗ tay theo nhịp hát - Chạy chậm địa hình tự nhiên - Chơi trò chơi: Đứng, ngồi theo hiệu lệnh 2/Phần : * Ôn động tác vươn thở, tay, chân, luờn 17phút - Cho HS ôn luyện theo tổ, GV theo dõi sửa chữa cho em - Cả lớp tập đồng loạt theo nhịp hô củatrưởng ban TDTT + Tập liên hoàn động tác vươn thở tay + Ôn động tác chân + Ôn động tác lườn + Tập liên hoàn động tác chân lườn + Tập liên hoàn động tác * Chơi trò chơi : “Chạy tiếp sức “ 8phút - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi :”Chạy tiếp sức” -Đánh giá ý thức tham gia HS 3/Phần kết thúc: 5phút - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn học sinh nhà thực lại động tác TD học Điều chỉnh: Đội hình luyện tập     GV Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2017 TOÁN: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức - Giúp HS làm quen với toán giải hai phép tính - HS làm BT 1, Kĩ năng: GV: 27 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu biết giải trình bày giải 3.Thái độ: -Giáo dục HS yêu thích môn học II/CHUẨN BỊ : II/CHUẨN BỊ Phương pháp: PP phát giải vấn đề ; Hỏi đáp; Thảo luận nhóm Đồ dùng: Phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Hoạt động khởi động: (3 phút) - Tổ chức chơi trò chơi “Điền đúng-điền nhanh” 6x3= 7x4= 6x5= 25 : = 49 : = 54 : 6= - Nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức: ( 15phút) Hoạt động học sinh * Mục tiêu: Làm quen với toán giải hai phép tính * Cách tiến hành: Bài toán 1: - Gọi HS đọc BT nêu toán - 1HS ghi tóm tắt lên bảng -Gọi HS nhìn vào sơ đồ nêu lại toán -Theo bạn toán cho biết gì? - Và toán hỏi gì? - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để tìm cách giải - Mời HS chia sẻ cách giải - GV ghi bảng: Bài toán 2: - YC HS nêu toán, ghi tóm tắt: - Gọi 2HS đọc lại toán dựa vào sơ đồ -YC HS chia sẻ thông tin toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? *HS tương tác, tìm giải BT -Theo bạn muốn tìm số cá bể trước hết bạn phải tìm ? -Khi tìm số cá bể thứ nhất, bạn làm để tìm số cá hai bể? GV: 28 - HS nêu toán, tóm tắt nháp - 2HS nhìn sơ đồ nêu lại toán -HS trả lời -HS trả lời - Từng cặp trao đổi với để tìm cách giải tự giải vào nháp - em nêu miệng giải - Cả lớp nhận xét bổ sung - Lắng nghe GV nêu toán - 2HS dựa vào sơ đồ nêu lại toán -Trả lời -HS trả lời - Tìm số cá bể thứ hai - Lấy số bể thứ cộng với số bể thứ Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Cả lớp làm vào nháp nháp - 1HS lên bảng giải, lớp nhận xét bổ - GV nhận xét chữa bảng lớp sung *GVKL: Đây toán giải phép tính 3.Hoạt động thực hành (15 phút) * Mục tiêu: HS làm BT 1, * Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi 2HS đọc toán - Mời 1HS lên bảng tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Lớp nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS làm theo nhóm - 2HS đọc lại toán trước lớp - 1HS lên bảng tóm tắt toán, lớp theo dõi bổ sung -Các nhóm thảo luận (phiếu) giải toán vào tờ giấy to, xong dán lên bảng Bài giải : Số bưu ảnh em là: 15 – = (tấm) Số bưu ảnh hai anh em là: 15 + = 23 (tấm) Đáp số: 23 bưu ảnh - Nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng, nhanh Bài 3: - Gọi Hs dựa vào tóm tắt để đọc đề toán - 2HS đọc đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS làm vào -HS chia sẻ cách làm trước lớp Thống cách giải - Chú ý HS M1 +M2: Thảo, Thúy Bài giải : Bao ngô cân nặng là: 27 + = 32 (kg) Cả bao cân nặng là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg - Chấm số em, nhận xét chữa - Lắng nghe - NX sửa Bài : (BTPTNLHS: M3+M4) - GV đánh giá KQ làm HS -Dự kiến đáp án: Số lít dầu thùng thứ hai là: 18 + = 24 (l) Số lít dầu hai thùng là: 18 +24 = 42 (l) Đ/S: 42 l GV: -Đọc Y.C toán -Suy nghĩ, tìm cách giải -Báo cáo KQ với GV HSKL: Đây toán giải phép tính 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị sau - Về nhà ôn kiểm tra lại tập Điều chỉnh: THỦ CÔNG ÔN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 2) I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức - Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi học - Với học sinh khéo tay: - Làm ba đồ chơi học Kĩ năng: Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo 3.Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực, tự giác học tập Biết giữ gìn sản phẩm làm II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP trực quan; PP thực hành- Luyện tập; PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Các mẫu 1, 2, 3, 4, III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: Năm cánh vui - Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập nhóm báo cáo cho giáo viên -Giáo viên nhận xét - Đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) - * Mục tiêu: Phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi học * Cách tiến hành: GV: 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn quan sát mẫu (5 phút) -Cho học sinh nhắc lại tên học - HS nhắc lại, lớp theo dõi : “Gấp tàu chương I thủy hai ống khói”, “ Gấp ếch”, “Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng”, “Gấp, cắt, dán hoa” -Cho HS quan sát lại mẫu - HS quan sát -Giáo viên ghi đề - Học sinh nhận đề, đọc đề - Học sinh làm - Đề bài: Em gấp phối hợp gấp, cắt, dán hai đồ chơi học chương I - Với học sinh khéo tay: - Làm ba đồ chơi học - Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo -Giáo viên trợ giúp học sinh lúng túng - Học sinh thực hành gấp, cắt, dán hoàn thành ôn tập hình học chương I theo ý chọn - Học sinh trưng bày sản phẩm -Giáo viên thu bài, đánh giá sản phẩm - Nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn học sinh -Hoàn thành: (A) +Nếp gấp thẳng, phẳng +Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp mô, cưa +Thực kĩ thuật, quy trình -Hoàn thành tốt (A+): +Những em hoàn thành có sản phẩm đẹp, sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt (A+) -Chưa hoàn thành: (B) +Thực chưa quy trình kĩ thuật +Không hoàn thành sản phẩm -Gv động viên, nhắc nhở học sinh sản phẩm chưa hoàn thành; Thức, Nam, -Gv khen, khích lệ Hs có sản phẩm đẹp: Thảo, Minh, Chi, Anh Thư, Duy Anh, Phước, Hoạt động nối tiếp:( phút) - Học sinh nhắc lại nội dung -Chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học (Cắt, dán chữ đơn giản) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương - nhắc nhở Điều chỉnh: GV: 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TỰ NHIỄN VÀ XÃ HỘI HỌ NỘI, HỌ NGOẠI I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:- Nêu mối quan hệ họ hàng nội, ngoại biết cách xưng hô *GDKNS: - Khả diễn đạt thông tin xác, lôi gt gia đình Kĩ năng: - Giao tiếp, ứng xử thân thiện với họ hàng mình, không phân biệt 3.Thái độ: Giáo dục Hs biết kính nhường II/ CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; PP định hướng hành động; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK/40, 41 Giấy khổ to - HS: mang ảnh họ hàng đến lớp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động khởi động (3 phút) -Chơi trò chơi: “Em tậplàm phóng viên” + Cho HS (phóng viên nhỏ tuổi) giới thiệu thành viên gia đình trước lớp -Tuyên dương, giới thiệu bài: Họ nội, họ ngoại 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 20 phút) * Mục tiêu: - Giải thích người thuộc họ nội ai, người thuộc họ ngoại Nêu mối quan hệ họ hàng nội, ngoại biết cách xưng hô - Biết giới thiệu họ nội, họ ngoại * Cách tiến hành: */ Việc 1: Họ nội, họ ngoại *GDKNS: - Khả diễn đạt thông tin xác, lôi gt gia đình - Giao tiếp, ứng xử thân thiện với họ hàng - Làm việc nhóm đôi, cử đại diện chia sẻ GV: 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 mình, không phân biệt - Yêu cầu HS quan sát H1/40, trả lời câu hỏi: /?/ Hương cho bạn xem ảnh - Ông bà ngoại, mẹ, Cậu ruột ai? /?/ Ông bà ngoại Hương sinh - Mẹ cậu Hương ảnh? /?/ Quang cho bạn xem ảnh - Ông bà nội, cha cô ruột ai? /?/ Ông bà nội Quang sinh - Cha cô Quang ảnh? /?/ Những người thuộc họ nội gồm - HS trả lời ai? /?/ Những người thuộc họ ngọai gồm - HS trả lời ai? *GVKL: Ông bà sinh bố anh chị em bố với họ - Lắng nghe, ghi nhớ người thuộc họ nội Ông bà sinh mẹ anh chị em mẹ với họ người thuộc họ ngoại Việc 2: Kể họ nội, họ ngoại -Yêu cầu HS giới thiệu với bạn - Làm việc nhóm đôi HS giới thiệu người họ hàng ảnh mang trước lớp đến lớp *GVKL: Mỗi người, bố, mẹ anh chị em ruột có người họ hàng thân thích khác họ nội họ ngoại 3.Hoạt động sắm vai (10 phút) *Mục tiêu:Biết cách ứng xử thân thiện với họ hàng * Cách tiến hành: Việc 3: Đóng vai.(trải nghiệm) - Nêu số gợi ý (SGV/63), yêu cầu - Đóng vai nhóm, sau lên diễn nhóm chọn gợi ý để đóng vai trước lớp, nhận xét lẫn - Nhận xét, khen ngợi 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) + Gọi HS đọc ND cần biết cuối +Ghi nhớ nội dung học Xem trước Thực hành: Phân tích vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng - Nhận xét, tuyên dương nhắc nhở… GV: 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường -Thi đua học tốt chào mừng 20 /11 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Mái trường mến yêu” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: GV: 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : GV: 35 Trường Tiểu học ... thêm kiểu so sánh : So sánh âm với âm ( BT 1, 2) - Biết dùng dấu chấm để ngắt câu đoạn văn ( BT 3) 2.Kĩ năng: Rèn kĩ so sánh GV: 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3 .Giáo dục: Bồi... Gọi học sinh đọc toán SGK - 2HS nêu toán - Yêu cầu lớp thực vào - Cả lớp làm vào - Gọi học sinh lên bảng giải - Một học sinh lên giải bảng: Bài giải: Tổ hai trồng số là: GV: 17 Trường Tiểu học Giáo. .. chơi học * Cách tiến hành: GV: 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn quan sát mẫu (5 phút) -Cho học sinh nhắc lại tên học - HS nhắc lại, lớp theo dõi : “Gấp tàu chương I
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan