Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

23 2.5K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 10:37

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Tuần 9: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Rèn HS đọc, viết tốt nguyên âm, phụ âm tiếng từ câu ứng dụng học - Giúp HS củng cố luật tả học Kĩ năng: Kĩ đọc , viết thành thạo âm tiếng , từ , câu ứng dụng Thái độ:Yêu thích, say mê môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Lọ hoa hoa có gắn phiếu ghi tên âm học sách giáo khoaTV CGD, bảng phụ kẻ phụ âm nguyên âm - HS : Bảng con, ô li III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Đọc đúng, đọc nhanh" * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi: Thi đọc câu: " Bà mẹ chợ, bé ngủ." - HS chơi - Nhận xét trò chơi, chữa -HS nhận xét trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Củng cố rèn kĩ cho HS đọc thông, viết thạo âm, tiếng , từ câu, ứng dụng học phần âm * Cách thực hiện: Cho HS đọc SGK học : - GV cho HS nêu nguyên âm, phụ -HS kể tên nguyên âm, phụ âm âm học từ âm /a/, /b/ đến âm /ng/ - học - GV viết bảng ( kẻ ô phụ âm nguyên âm cho hs ghép tiếng -HS luyện đọc cá nhân, nhóm, ĐT đọc tiếng có ngang Cho HS thêm để tiếng qua trò chơi: “Truyền điện” GV ghi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 lại tiếng cho HS luyện đọc.) - GV cho HS chơi trò chơi : “ Hái hoa dân chủ”, gọi HS lên hái hoa chuẩn bị lên bảng đọc SGK từ Âm /c/ đến Âm /gi/ - GV uốn sửa… - Củng cố luật tả cho HS như: Âm /c/, / ng/, / gi/, /gh/… GV cho HS viết bảng số tiếng, từ bảng GVđọc cho HS viết tả: Các âm, tiếng từ ứng dụng - Bé kê ghế dễ ghê… - GV chấm, nhận xét… Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị tiết ôn tập sau -HS lên hái hoa chuẩn bị lên bảng đọc Ôn lại luật tả học -HS khác nhận xét - HS nêu lại luật tả -HS viết bảng -HS viết ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Học sinh hiểu : Đối với anh chị cần lễ phép , em nhỏ cần nhường nhịn Kĩ năng: Yêu quý anh chị em gia đình Có anh chị em hoà thuận , cha mẹ vui lòng Thái độ: Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ sống ngày Biết phân biệt hành vi, việc làm phù hợp lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ - Vì cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ * Giáo dục HS kĩ sống: - Kĩ giao tiếp, ứng xử với anh chị em gia đình - Kĩ định giải vấn đề để thể lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Biết phân biệt hành vi, việc làm phù hợp lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi Đồ dùng dạy học: - Vở BTĐĐ - Đồ dùng hoá trang đơn giản chơi đóng vai Các truyện, ca dao, tục ngữ, hát chủ đề học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc thơ bài: " Làm anh" * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS thi đọc nhóm đôi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) Cho HS quan sát tranh SGK tập 1: * Mục tiêu: Nhận xét tranh nói việc làm bạn tranh để HS hiểu : Đối với anh chị cần lễ phép, em nhỏ cần nhường nhịn *Cách tiến hành: - Giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh , thảo luận nhóm thời gian phút , trả lời câu hỏi: + Trong tranh vẽ ai? - HS thảo luận nội dung tranh + Mọi người tranh làm gì? - Các nhóm chia sẻ trước lớp + Em có nhận xét việc làm họ? - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến *GV kết luận theo tranh: - Tranh : Anh cho em cam , em nói cảm ơn Anh quan tâm đến em , em lễ phép - HS quan sát tranh , lắng nghe -Tranh 2: Hai chị em chơi đồ hàng Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Chị giúp em mặc áo cho búp bê Hai chị em chơi với hoà thuận , chị biết giúp đỡ em chơi - Anh chị em gia đình sống với - Phải yêu thương hòa thuận , giúp đỡ lẫn phải ? * Kết luận: Qua hai tranh trên, em cần noi theo bạn nhỏ, em cần lễ phép với anh chị , cần nhường nhịn em nhỏ, sống hòa thuận với Hoạt động thực hành: (15 phút): Hướng dẫn quan sát tranh BT2 Thảo luận * Mục tiêu: Học sinh phân tích tình tranh để HS biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ sống ngày * Cách thực hiện: - Cho HS quan sát tranh thảo luận -Hs quan sát thảo luận chia sẻ trước nhóm đôi tìm hiểu nội dung tranh theo lớp nội dung tranh : câu hỏi sau thời gian phút: + T1 : Bạn Lan chơi với em - Tranh vẽ ai? cô cho quà - Mọi người tranh làm gì? + Nếu em Lan , em chia quà ? + Nếu em Hùng , em làm tình ? + T2 : Bạn Hùng có ô tô đồ chơi , em bé nhìn thấy đòi mượn chơi - Cho em phần nhiều - Học sinh nêu ý kiến : + Cho em mượn + Không cho em mượn + Cho em mượn dặn dò em phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận - Cho học sinh phân tích tình chọn cách xử lý tối ưu - Hs thảo luận nêu ý kiến chọn cách xử lý tốt * HS liên hệ: - Em kể anh chi, em cho lớp nghe - HS kể trước lớp - Em lễ phép với anh, chị hay nhường - HS khác nhận xét nhịn em nhỏ nào? -GV nhận xét , tuyên dương * Kết luận : Anh chị em gia đình phải sống hoà thuận , thương yêu nhường nhịn , có cha mẹ vui lòng , gia đình yên ấm , hạnh phúc Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hôm em vừa học ? - Đối với anh chị , em phải nào? - Lễ phép với anh chị - Nhường nhịn em nhỏ - Đối với em nhỏ , em phải ? - Anh em hoà thuận bố mẹ gia đình ? - Gia đình hạnh phúc - Nhận xét tiết học , tuyên dương HS hoạt động tốt - Chuẩn bị BT3 chuẩn bị đóng vai tình BT2 -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cộng số với Tính chất phép cộng - Củng cố làm tính cộng phạm vi - Làm tập 1, 2, Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính toán phép cộng phạm vi tính chấtcủa phép cộng 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập - HS : Bảng con, vở; III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 * Cách chơi: Một bạnh đứng lên nêu phép tính, bạn khác nêu đáp số Nếu bạn nêu kết phép tính nhanh bạn quyền tiếp phép tính khác Nếu bạn trả lời sai kết - HS chơi, chữa bài: + = mấy? quả, bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - Chữa - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm tập 1, 2, * Mục tiêu: Củng cố cộng số với Tính chất phép cộng - Củng cố làm tính cộng phạm vi * Cách thực hiện: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - hs lªn b¶ng líp lµm b¶ng - Yêu cầu HS làm miệng, - Nắm yêu cầu làm -Gv nhận xét, chữa 0+1=1 4+1=5 3+2=5 - Cho HS nhận xét, rút tính chất 1+1=2 0+2=2 0+3=3 phép cộng với Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Tính hàng ngang - Yêu cầu HS làm vào - Làm bài,chữa 1+2=3 1+3=4 1+4=5 0+5=5 2+1=3 3+1=4 4+1=5 5+0=5 - Gọi HS đọc kết - chữa - Từ phép tính + = em biết 2+1=3 kết phép tính nào? - GV chốt tính chất phép cộng Bài 3: - GV treo bảng phụ 3: - Điền dấu , =? - Gọi HS nêu yêu cầu, sau nêu - HS chơi, chữa bài: cách làm 2< + = + + 2> + -Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, > + + < + = 0+1 điền nhanh" -GV HS chữa - Gọi HS đọc kết - theo dõi, nhận xét bạn - Từ phép tính + = em biết kết phép tính nào? - + = GV chốt tính chất phép cộng Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu, sau - Điền dấu >, 0+4 -GV HS nhận xét trò chơi, 5> 2+1 0+3 < 1+0 = 0+1 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 chữa *Kết luận: - GV chốt tính chất phép cộng: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi Bài tập phát triển lực HS: ( Dành cho HS M3, M4): - HS làm vào * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền - GV gọi HS nêu yêu cầu số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV HS chữa + +2 - Cho HS nhận xét rút tính chất +2 +3 5 phép cộng phép tính : + 2=5;3+2=5 - GV chốt tính chất phép cộng: - HS lắng nghe Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng - Nhận xét học - Về HS ôn lại người thân làm 4trang 52: - Chuẩn bị sau: Luyện tập chung -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 Hát nhạc: ÔN: MỜI BẠN CÙNG VUI - TRÒ CHƠI THEO BÀI ĐỒNG DAO: NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ ( GV chuyên) -Tiếng Việt: ÔN TẬP I.MỤC TIÊU: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Kiến thức: - Tiếp tục rèn HS đọc, viết tốt nguyên âm, phụ âm tiếng từ câu ứng dụng học - Tiếp tục củng cố cho HS luật tả học Kĩ năng: Kĩ đọc , viết thành thạo âm tiếng , từ , câu ứng dụng Thái độ:Yêu thích, say mê môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, nhóm, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Lọ hoa hoa có gắn phiếu ghi tên âm học sách giáo khoa , bảng phụ chép kẻ phụ âm nguyên âm - HS : Bảng con, ô li III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS hát - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố rèn kĩ cho HS đọc thông, viết thạo âm, tiếng , từ câu, ứng dụng học phần âm * Cách thực hiện: Cho HS đọc SGK học : - GV cho HS nêu nguyên âm, phụ âm học từ âm /a/, /b/ đến âm /ng/ - GV viết bảng ( kẻ ô phụ âm nguyên âm cho hs ghép tiếng đọc tiếng có ngang Cho HS thêm để tiếng qua trò chơi: “Truyền điện” GV ghi lại tiếng cho HS luyện đọc.) - GV cho HS chơi trò chơi : “ Hái hoa dân chủ”, gọi HS lên hái hoa chuẩn bị lên bảng đọc SGK từ Âm /kh/ đến Âm /y/ - GV uốn sửa… - Củng cố luật tả cho HS như: Âm /c/, / ng/, / gi/, /gh/… Tên GV -HS kể tên nguyên âm, phụ âm học -HS luyện đọc cá nhân, nhóm, ĐT -HS lên hái hoa chuẩn bị lên bảng đọc Ôn lại luật tả học Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - GV uốn sửa… - Củng cố luật tả cho HS như: Âm /c/, / ng/, / gi/, /gh/… GV cho HS viết bảng số tiếng, từ bảng GVđọc cho HS viết tả: Các âm, tiếng từ ứng dụng - Nhà bé Hà có cho giữ nhà… - GV chấm, nhận xét… Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị tiết ôn tập sau -HS khác nhận xét - HS nêu lại luật tả -HS viết bảng -HS viết ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Môn : TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Bài HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh biết: Kể hoạt động, trò chơi mà em thích - Biết đứng ngồi học tư có lợi cho sức khỏe 2.Kĩ năng: - HS có kĩ ngồi học đứng tư Có thói quen tham gia hoạt động có lợi cho sức khỏe Thái độ: - Có ý thức tự giác thực điều học vào sống hàng ngày II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học v hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp động não Đồ dùng dạy học - Các hình SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh chơi trò chơi: “Đèn xanh, đèn đỏ” - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) Làm việc với sách giáo khoa: * Mục tiêu: Kể hoạt động, trò chơi mà em tham gia Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 *Cách tiến hành: a Cho HS thảo luận theo nội dung câu hỏi: hàng ngày em bạn chơi hay làm gì? - Cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm thời gian phút - Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét, biểu dương - Nhận xét Kết luận: em nên chơi trò chơi có lợi cho sức khoẻ phù hợp với lứa tuổi an toàn cho b: Làm việc với SGK - Nhiều em nhìn tranh nêu hoạt - Cho xem tranh 20, 21 động - Gọi học sinh nêu tranh - Nhiều học sinh nhìn tranh nêu hoạt - Đó hoạt động thể dục thể thao động giúp ích cho thể có sức khoẻ tốt Nghỉ ngơi, đứng tư không bị tật Kết luận: Khi hoạt động nhiều hay làm việc sức mệt mỏi, phải nghỉ ngơi Nếu nghỉ ngơi không lúc có hại cho sức khoẻ Có nhiều cách nghỉ ngơi: nghỉ ngơi tích cực, nghỉ ngơi thư giãn, nghỉ lúc có hiệu Hoạt động thực hành : (15 phút) Trò chơi đóng vai Cho học sinh đóng vai hoạt động làm việc, nghỉ ngơi, đứng, ngồi tư Nhận xét, biểu dương * Mục tiêu: HS biết hoạt động làm việc, nghỉ ngơi, đứng, ngồi tư có lợi cho sức khỏe *Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận nhóm lên đóng - HS thảo luận nhóm thời gian vai, đứng, ngồi tư có lợi cho phút sức khỏe - Chơi đóng vai - Từng nhóm trình diễn trước lớp - Nhận xét, biểu dương - Nhận xét Kết luận: Nên thực tư ngồi học, lúc đi, hoạt động hàng ngày Nếu không bị gù cong vẹo cột sống Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau: ôn tập người sức khoẻ -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -10 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS làm tính cộng phạm vi số học, cộng với số - Làm tập 1, 2, Kĩ năng: HS có kĩ làm phép cộng học thành thạo Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích học môn Toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Bảng con, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 1+4=5 1+0=0+1 - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: HS làm tính cộng phạm vi số học, cộng với số *Cách tiến hành: Giao cho HS làm tập 1, 2, Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - tính cột dọc - Yêu cầu HS làm vào bảng - làm - Chữa - HS nhận xét : + 3= + =5 + + + + + + rút tính chất phép cộng 2 - Nhận xét: + = + = rút 5 5 tính chất số cộng với o - Khi làm phép tính cột dọc -Viết số thẳng cột cần lưu ý điều gì? Tên GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Lưu ý: HS M1, M2 ý viết số thẳng cột với Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Nêu cách làm - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” -GV chữa, chốt: Lấy số thứ cộng với số thứ 2, cộng với số thứ ba Bài 4: Gọi HS nhình tranh nêu đề toán - Hỏi HS đề toán khác bạn - Cho HS nêu phép tính khác Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - Gọi HS nêu yêu cầu, sau nêu cách làm - Cho HS làm vở, GV HS chữa - Cho HS nhận xét rút tính chất phép cộng phép tính: + = 1+4 - GV chốt tính chất phép cộng: Khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Thi đọc nhanh bảng cộng 3; 4; - Nhận xét học Năm học: 2017 - 2018 - Tính hàng ngang -Tính từ trái sang phải - HS chơi trò chơi + +2 = + + = + +3 = - HS theo dõi, nhận xét bạn a )- Nêu đề toán từ viết phép tính cho phù hợp - HS nêu đề toán ngược lại với bạn: 2+1=3 - HS tự nêu cho phù hợp đề toán 1+2=3 b) Tiến hành tương tự: + =5 4+1=5 - Điền dấu >, 1+2 5+ > +3 + < 2+1= + 1+4 = 4+1 - Chuẩn bị sau: Ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH Mẫu – ba Tên GV 12 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 ( Thiết kế trang 13) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Bước đầu biết cách thực đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V (thực bắt trước theo giáo viên) Kĩ năng: HS tập thành thạo động đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG TG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Hoạt động khởi động: – 8’ - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số học sinh - Lớp trưởng tập trung lớp - Phổ biến nội dung yêu cầu học – hàng ngang, báo cáo sĩ số ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm cho giáo viên - HS đứng chỗ vổ tay hát * * * * * * * * * - Giậm chân ….giậm Đứng lại … * * * * * * * * * đứng * * * * * * * * * (Học sinh đếm theo nhịp1, ; 1, * * * * * * * * * * nhịp chân trái, nhịp chân phải) GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * Tên GV 13 * * * Trường Tiểu học * Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động thực hành: a./ Ôn tư đứng bản, đứng đưa tay trước - Nhận xét b/ Học đứng đưa tay ngang 22 – 24' – GV nêu nội dung ôn tập, lớp thực * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa sai hs dang – GV nêu tên động tác sau vừa làm mẫu vừa giải thích động tác HS quan sát tập theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, nhắc nhở sửa sai hs – GV nêu tên động tác sau vừa làm mẫu vừa giải thích động tác HS quan sát tập theo * * * * * * * * * * * * * * c/ Đứng đưa tay lên cao chếch chữ V  Ôn phối hợp: + Nhịp 1: Từ TTCB đưa hai tay trước + Nhịp 2: Về TTCB + Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V + Nhịp 4: Về TTCB Tên GV 14 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, nhắc nhở sửa sai hs – GV vừa hô nhịp cho hs tập, vừa quan sát sửa sai HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS thường theo nhịp hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Về nhà tập giậm chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau – 8’ –Lớp tập trung - hàng ngang, thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán: ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn tập cho HS đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 Củng cố cộng số với Tính chất phép cộng Củng cố làm tính cộng phạm vi Nhận biết hình học Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính toán phép cộng phạm vi 5; tính chấtcủa phép cộng cách đếm hình học 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học 15 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 5, - HS : Bảng con, vở; III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Xì điện” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: Một bạnh đứng lên nêu phép tính, bạn khác nêu đáp số Nếu bạn nêu kết phép tính nhanh bạn quyền tiếp phép tính khác Nếu bạn trả lời sai kết - HS chơi, chữa bài: + = mấy? quả, bạn phải hát tặng lớp - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - Chữa - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm tập * Mục tiêu: Củng cố cộng số với Tính chất phép cộng - Củng cố làm tính cộng phạm vi * Cách thực hiện: Bài 1: - GV treo bảng phụ - Gọi HS nêu yêu cầu - Nắm yêu cầu làm Viết: - hs lªn b¶ng to, líp lµm b¶ng a, Các số từ đến 10: b, Theo mẫu: • • • ••• ••• ••• •• •• •• Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Câu a: Yêu cầu HS làm bảng - Lưu ý HS M1 đặt số thật thẳng cột Tên GV -Tính a, + 16 + + Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 - Câu b: Cho HS nêu miệng kết phép tính b, + = - Gọi HS đọc kết quả, chữa - GV chốt : Bất kì số cộng số Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu, sau gọi HS nêu cách làm - Cho HS làm vở, chữa - Trong số từ đến 10 số bé nhất? Số lớn nhất? - GV HS nhận xét Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu, sau nêu cách làm - Cho HS chơi trò chơi: "Điền đúng, điền nhanh" - GV HS nhận xét trò chơi, chữa Bài 5: - GV nêu yêu cầu - Gọi HS làm, chữa - Làm bài, chữa Bài tập phát triển lực HS: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu - Cho HS quan sát tranh, nêu toán, tìm hiểu toán viết phép tính thích hợp - Cho HS làm vở, GV HS chữa - GV chốt: Với hình vẽ ta có nhiều cách nêu toán phép tính tương ứng với toán Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng cộng - Nhận xét Tên GV + + =5 1+1+2= - Hs nhắc lại cá nhân, nhóm, ĐT -Viết số 4; 9; 10; 0; 2: a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 4; 9; 10 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 9; 4; 2; - Số bé nhất, số 10 lớn - Điền dấu >,, + 1+4=5 10 > + - HS nhắc lại tên - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu phép trừ, mối quan hệ phép cộng phép trừ *Cách tiến hành: + Hình thành khái niệm phép trừ: - =1 -GV cho HS thao tác vật thật để rút phép trừ: - 1=1, dấu - đọc trừ - đọc trừ - Treo tranh, nêu yêu cầu toán ? - ong đậu, bay hỏi ? - Trả lời câu hỏi toán ? - Còn lại - Hai ong bớt ong - Còn ong ong ? - Hai bớt ? - hai bớt một Vậy 2-1=? –1=1 -Vài HS đọc lại cá nhân, nhóm, ĐT - Cho học sinh làm đồ dùng hình tròn + Phép trừ: - = 2, - = tiến hành - Hoạt động cá nhân tương tự - GV che dần số kết cho HS học - HS đọc thuộc bảng trừ thuộc + Mối quan hệ phép cộng phép trừ - Hoạt động cá nhân - Cho HS lấy chấm tròn thêm chấm tròn - Quan sát chấm tròn - chấm tròn thêm chấm tròn - + = chấm tròn, ta có phép tính gì? ngược lại? - + = - chấm tròn bớt chấm tròn ? Ta có - - = phép tính ? (bớt chấm tròn - - = chấm tròn?) Hoạt động thực hành luyện tập : (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập * Mục tiêu: - Biết làm tính trừ phạm vi HS hiểu mối quan hệ phép Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 cộng phép trừ * Cách thực hiện: Bài 1: Ghi phép tính, nêu cách làm ? - Cho HS làm miệng chữa bài, GV hướng dẫn dựa vào kết phép cộng - Nhận xét: + = 3 – =1 -1 = GV chốt mối quan hệ phép cộng phép trừ : Phép trừ phép tính ngược lại phép cộng Bài 2: Làm tính theo cột dọc - Cho HS làm bảng con, chữa - Lưu ý: HS M1 đặt số thật thẳng cột Bài 3: Treo tranh - Cho HS thảo luận tranh nhóm đôi nêu toán trước lớp - Tìm hiểu toán viết phép tính thích hợp - Điền phép tính phù hợp với toán - Tính trừ - HS làm chữa bài, đọc kết 2-1=1 3-1=2 1+1=2 3-1=2 3-2=1 2-1=1… - Tính ghi kết thẳng cột với số - Nêu yêu cầu bài: Viết phép tính thích hợp: - Nêu toán: Có chim, bay ? 3-2=1 Bài tập phát triển lực HS: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích - GV gọi HS nêu yêu cầu hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV HS chữa 2+ =3 - Cho HS nhận xét rút mối quan hệ phép cộng phép trừ 3- =2 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - 1=2 - Gọi HS đọc lại bảng trừ - Nhận xét học - Về đọc thuộc bảng trừ cho người thân nghe - Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Ngày 23/10/2017 Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2017 - 2018 Tên GV 23 Trường Tiểu học ... ngắn với tán tròn Dán phần thân dài với tán dài Sau cho học sinh quan sát hình dán xong .Giáo viên xuống kiểm tra Tên GV 19 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 hướng dẫn... -Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2 017 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH Mẫu – ba Tên GV 12 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 ( Thiết kế trang 13 ) ... kĩ tính toán phép cộng phạm vi 5; tính chấtcủa phép cộng cách đếm hình học 3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học 15 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học: 2 017 - 2 018 II CHUẨN

Hình ảnh liên quan

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Xem tại trang 11 của tài liệu.
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình vẽ sau có 3 hình tam giác ? - Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hình v.

ẽ sau có 3 hình tam giác ? Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tiếng Việt:

    • Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

  • Tiếng Việt:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan