0

Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

42 1,980 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2017, 19:41

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 9: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Bước đầu thuộc bảng chữ (BT2) Nhận biết tìm số từ vật (BT3, BT4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu viết tên tập đọc, bảng phụ viết sẵn tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc Bàn tay dịu - học sinh thi đọc trả lời câu dàng hỏi - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập học kì - Học sinh nhắc lại tên mở (Tiết 1) sách giáo khoa HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) - Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Bước đầu thuộc bảng chữ (BT2) Nhận biết tìm số từ vật (BT3, BT4) *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Bài 1: Kiểm tra đọc - Gọi học sinh lên bốc thăm tập đọc đọc - Hỏi câu hỏi đoạn vừa đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh Bài 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ - Gọi vài học sinh đọc bảng chữ - Tổ chức cho lớp đọc thuộc Bài 3: Xếp từ cho vào ô thích hợp bảng (Viết) - Hướng dẫn học sinh làm - Gọi học sinh lên bảng làm, lớp làm vào nháp Năm học 2017 - 2018 - Đọc đoạn phiếu định - Trả lời - em đọc - Đọc tiếp nối theo kiểu truyền điện - học sinh đọc toàn bảng chữ - Lắng nghe - Chỉ người: bạn bè, Hùng Chỉ đồ vật: bàn, xe đạp Chỉ vật: thỏ, mèo Chỉ cối: chuối, xoài - Học sinh lắng nghe - Nhận xét chung Bài 4: Tìm thêm từ xếp vào ô trống bảng (Viết) - Tổ chức thảo luận nhóm - Học sinh thảo luận ghi giấy nháp - Cho nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm báo cáo - Giáo viên nhận xét chung - Lắng nghe Lưu ý giúp đỡ: Dương, Yến Nhi B, Nguyên, HĐ tiếp nối (5 phút) - Gọi học sinh đọc lại bảng chữ - học sinh đọc - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Dặn dò học sinh tiếp tục học thuộc lòng - Lắng nghe, ghi nhớ bảng chữ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Biết đặt câu theo mẫu Ai gì? (BT2) Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ (BT3) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu viết tên tập đọc, bảng phụ viết sẵn tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc bảng - học sinh thi đọc chữ - Cho lớp nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung, tuyên - Lắng nghe dương học sinh - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập - Học sinh nhắc lại tên mở sách họcgiáo khoa HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Biết đặt câu theo mẫu Ai gì? (BT2) Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ (BT3) *Cách tiến hành: Bài 1: Kiểm tra đọc - Gọi học sinh lên bốc thăm tập đọc - 3, em đọc trả lời câu hỏi đọc - Hỏi câu hỏi đoạn vừa đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học - Học sinh lắng nghe sinh Bài 2: Đặt câu theo mẫu - Cho học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc đề - Gọi 1-2 học sinh (M3, M4) nhìn bảng - 1, học sinh đặt câu đặt câu tương tự câu mẫu VD: Ai (Cái gì,con gì) gì? - Yêu cầu học sinh tự làm giấy + Bạn Lan học sinh giỏi nháp + Chú Nam nông dân + Bố em bác sĩ - Gọi học sinh nối tiếp nói câu - Học sinh đọc nối tiếp em đặt - Nhận xét, sửa chữa cho học sinh - Lắng nghe Bài 3: Ghi lại tên riêng nhân vật tập đọc từ tuần Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 đến tuần theo thứ tự bảng chữ - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm - Hướng dẫn học sinh tập tra tìm tập đọc mục lục sách cho nhanh - Các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào bảng nhóm: Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái: An-Dũng-Khánh-MinhNam - Yêu cầu nhóm đính kết lên - Các nhóm đính bảng nhóm lên bảng bảng - Nhận xét , chốt lại lời giải - Học sinh lắng nghe Lưu ý giúp đỡ: Dương, Việt Anh, Hoàng, HĐ tiếp nối: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc - em lên đọc thuộc lòng bảng chữ lòng bảng chữ - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà xem trước bài: - Lắng nghe thực Ôn tập học kì (Tiết 3) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LÍT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng chai lít hoạc ca để đong, đo nước, dầu,… - Biết ca lít, chai lít Biết lít đơn vị đo dung tích Biết đọc, viết tên gọi kí hiệu lít - Biết thực phép cộng, trừ số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít Kỹ năng: Rèn kĩ đong, đo đơn vị lít, rèn kĩ làm tính giải toán có liên quan đến đơn vị lít Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1, 2), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Ca lít, chai lít, cốc, bình nước, bảng phụ, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi Con số may mắn + Giáo viên phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò + Lắng nghe chơi gồm đội, đội em Các đội bốc thăm giành quyền chọn số trước Mỗi lần đội chọn số, giáo viên đọc câu hỏi tương ứng với số chọn Trả lời 10 điểm, trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho đội kia, đội trả lời sau trả lời 10 điểm Nội dung câu hỏi ứng với số: Nêu cách đặt tính 68 + 32? 26 + 74 bao nhiêu? Số liền trước kết phép tính 63 + 37 bao nhiêu? Có 58 cờ, thêm 42 cờ cờ? Nêu cách tính 45 + 55? Bạn Hưng nói 76 + 24 lớn 69 + 31, hay sai? + Học sinh tham gia chơi, + Tổ chức cho học sinh tham gia chơi lớp cổ vũ - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Lắng nghe thắng - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Lít - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết sử dụng chai lít hoạc ca để đong, đo nước, dầu,… - Biết ca lít, chai lít Biết lít đơn vị đo dung tích Biết đọc, viết tên gọi kí hiệu lít *Cách tiến hành: Việc 1: Làm quen với biểu tượng dung tích (sức chứa) - Rót đầy nước vào cốc thủy tinh to, nhỏ - Học sinh quan sát khác - Cốc chứa nhiều nước ? - Cốc to - Cốc chứa nước ? - Cốc bé Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Việc 2: Giới thiệu ca lít Đơn vị lít - Giới thiệu: Ca lít Nếu rót nước vào đầy ca, ta lít nước - Để đo sức chứa ca,1 thùng,… ta dùng đơn vị đo lít, lít viết tắt là: l - Gọi học sinh đọc: lít, lít, lít,… - Yêu cầu học sinh viết: lít, lít, lít,… Năm học 2017 - 2018 - Theo dõi, lắng nghe - học sinh nối tiếp đọc - Vài học sinh đọc - học sinh lên bảng viết, lớp viết vào bảng  Nhận xét, tuyên dương Lưu ý giúp đỡ: Yến Nhi B, Việt Anh, Hoàng, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng, trừ số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít - Biết đọc, viết tên gọi kí hiệu lít *Cách tiến hành: Bài 1: - Cho học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc, viết tên gọi đơn vị lít - học sinh lên bảng viết, lớp (theo mẫu) làm bảng - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa - Lắng nghe Bài (cột 1, 2): - Cho học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh nêu yêu cầu: Tính (theo mẫu) - Mẫu: 9l + 8l = 17l - Học sinh ý, theo dõi - Tương tự gọi học sinh lên bảng làm, lớp bảng - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào bảng - Giáo viên nhận xét, chữa - Học sinh lắng nghe Bài 4: - Gọi học sinh đọc toán - Học sinh đọc toán - Hướng dẫn học sinh giải - Lắng nghe - Gọi học sinh lên bảng - Học sinh lên bảng tóm tắt - Giáo viên chấm nhanh làm mộ vài em giải Lớp làm vào - Giáo viên nhận xét, chữa bài: Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Nguyên, Văn Minh, Dương, µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm vào Bài tập (cột 2, 3) (M3): - Học sinh làm bài: Bài tập (M4): - Yêu cầu học sinh ghi kết phép b) 10l - 2l = 8l c) 20l - 10l = 10l tính vào HĐ Tiếp nối: (3 phút) Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Hôm học gì? - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Luyện tập Năm học 2017 - 2018 - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số biểu chăm học tập - Biết lợi ích việc chăm học tâp - Biết chăm học tập nhiệm vụ học sinh Kỹ năng: Thực học bài, làm đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học trường, nhà Thái độ: Có thái độ tự giác học tập Thực chăm học tập ngày, biết nhắc bạn bè chăm học tập ngày *KNS: Kỹ quản lí thời gian học tập thân II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, đồ dùng cho học sinh sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đ, S: - Học sinh tham gia chơi + Là học sinh cần học tập tốt đủ, không cần làm việc nhà + Khi giao làm công việc nhà nào, Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 em cần phải hoàn thành công việc làm công việc khác + Tự giác làm việc nhà phù hợp với khả yêu thương cha mẹ + Chỉ cần làm việc nhà có mặt người lớn - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Lắng nghe hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: - Quan sát lắng nghe Chăm học tập (Tiết 1) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu số biểu cụ thể việc chăm học tập - Giúp học sinh biết số biểu cụ thể việc chăm học tập - Giúp học sinh tự đánh giá thân việc chăm học tập *Cách tiến hành: Việc 1: Xử lí tình - Giáo viên nêu tình huống: Bạn Hà làm - Thảo luận nhóm đôi cách cư tập nhà bạn đến rủ chơi Theo em xử tình thể đóng bạn Hà phải làm đó? vai, cách giải quyết: Hà bạn, nhờ bạn làm tập chơi, bảo bạn chờ cố làm xong - Gọi vài nhóm thể hình thức sắm vai tập - Kết luận: Khi học làm tập - Học sinh lên sắm vai em cần cố gắng hoàn thành công việc, không - Lắng nghe, ghi nhớ nên bỏ dở, chăm học Việc 2: Thảo luận nhóm - Phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh: Hãy đánh dấu + vào ô trước biểu việc chăm - Lắng nghe học tập - Gọi học sinh nêu lại yêu cầu - Học sinh nhắc lại yêu cầu a) Cố gắng hoàn thành tập giao b) Tích cực tham gia học tập bạn tổ c) Chỉ dành tất thời gian học tập mà không làm việc d) Tự giác học mà không cần nhắc nhở đ) Tự sửa sai tập - Cho học sinh thảo luận nhóm - Học sinh làm theo nhóm - Giáo viên nhận xét chung, chốt đáp án đúng: - Lắng nghe Các ý biểu chăm học tập a, b, d, đ Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Kết luận: Ích lợi việc chăm học tập là: Giúp cho việc học tập đạt kết tốt hơn, thầy cô, bạn bè yêu mến, bố mẹ hài lòng Việc 3: Liên hệ thực tế - Giáo viên yêu cầu học sinh tự lien hệ việc học tập mình: Em chăm học tập chưa? Kết học tập nào? - Cho học sinh thảo luận nhóm đôi - Mời số học sinh liên hệ trước lớp - Giáo viên khen ngợi, động viên, nhắc nhở học sinh Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Sơn Lâm, Yến Nhi B, Vinh, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Chăm học tập giúp ta đạt kết học tập tốt hơn, thầy cô cha mẹ vui lòng, bạn bè yêu mến, quý trọng - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: Chăm học tập (Tiết 2) Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Học sinh lắng nghe - Trao đổi bạn bên cạnh - Học sinh tự liên hệ - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép tính giải toán với số đo theo đơn vị lít - Biết sử dụng chai lít ca lít để đong, đo nước, dầu… - Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính, giải toán với số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Ai nhanh, + Giáo viên nêu luật chơi: Trò chơi gồm đội, + Lắng nghe đội em Giáo viên phát cho đội thẻ Nhiệm vụ đội phải tính nhanh kết ô bảng phụ tìm thẻ có ghi kết đính vào ô Mỗi lần làm hoa Đội có nhiều hoa đội thắng cuộc: Câu hỏi, phép tính: Đáp án: 1) 15l + 6l = ? 1) 24l 2) 19l đọc là? 2) 12l 3) 16l + 8l = ? 3) 19 lít 4) 39l - 5l - 3l = ? 4) 21l 5) 12 lít viết là? 5) 16l 6) 8l + 3l + 5l = ? 6) 31l + Tổ chức cho học sinh chơi + Học sinh tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Học sinh lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép tính giải toán với số đo theo đơn vị lít - Biết sử dụng chai lít ca lít để đong, đo nước, dầu… - Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít *Cách tiến hành: Bài 1: - Nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính - Gọi học sinh lên bảng làm, lớp làm vào - Học sinh thực theo yêu bảng cầu - Cho học sinh nhận xét làm bảng - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG I/ MỞ ĐẦU 4p - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát Giậm chân ….giậm Đứng lại …….đứng - Trò chơi: Có chúng em - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng 5p dọc: 1-2 lần - Theo 1-2, 1-2,… đến hết……… điểm số - Giáo viên nhận xét (Chú ý theo dõi: Văn Minh, Nguyễn An, Ngọc Giàu,… Việc 2: Điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình 8p hàng ngang: 3-4 lần - Theo 1-2, 1-2,… đến hết……… điểm số - Giáo viên nhận xét (Chú ý thao tác Hoàng, Vinh, Dương,…) Việc 3: Ôn thể dục phát triển chung - Mỗi động tác thực 2x8 nhịp *Các tổ tổ chức luyện tập - Giáo viên theo dõi góp ý, nhận xét (Chú ý theo dõi: Thái Lâm, Linh, Nhật Minh,…) 8p 3-4 lần Việc 4: Trò chơi: Nhanh lên bạn 5p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi - Giáo viên nhận xét (Khích lệ tham gia tích cực: Sơn Lâm, Văn Minh, Nguyên,…) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát 5p Đàm Ngân Thám 28 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình xuống lớp Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Hệ thống lại học - Dặn dò học sinh nhà ôn tập động tác thể dục học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (Tiết 8) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Biết giải ô chữ theo dòng dựa vào gợi ý sách giáo khoa Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phiếu ghi tên tập đọc học thuộc lòng - Học sinh: Sách giáo khoa, tập Đàm Ngân Thám 29 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Cho học sinh hát - Học sinh hát - Nêu mục tiêu tiết học - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng: Ôn tập - Học sinh mở sách giáo khoa học kì (Tiết 8) tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng đoạn (bài) tập đọc học tuần đầu (Phát âm rõ, tốt độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) - Một số học sinh đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 35 tiếng/phút) - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài, trả lời câu hỏi nội dung tập đọc Thuộc khoảng đoạn (hoặc bài) thơ học - Biết giải ô chữ theo dòng dựa vào gợi ý sách giáo khoa *Cách tiến hành: Bài tập 1: Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng - Cho học sinh lên bảng bốc thăm đọc - Lần lượt học sinh bốc thăm bài, chỗ chuẩn bị - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời câu hỏi dung vừa đọc - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Học sinh lắng nghe Chú ý: - Đọc tiếng, từ - Ngắt nghỉ chỗ, giọng đọc yêu cầu - Đạt tốc độ đọc - Trả lời câu hỏi - Với học sinh không đạt yêu cầu, giáo viên cho học sinh nhà luyện lại kiểm tra tiết học sau Bài tập 2: Giải ô chữ - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Đọc đề - học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Hướng dẫn học sinh giải ô chữ - Học sinh giải ô chữ tập hướng dẫn giáo viên - Yêu cầu học sinh nêu từ xuất cột dọc - Tìm từ xuất cột dọc: PHẦN THƯỞNG Khuyến khích học sinh trả lời: Lâm, Yến Nhi B, Vinh,… Đàm Ngân Thám 30 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại nội dung ôn tập - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Ôn tập - Lắng nghe thực học kì (Tiết 9) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp thuyền phẳng đáy có mui Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng - Với học sinh khéo tay: Gấp thuyền phẳng đáy có mui Hai mui thuyền cân đối Các nếp gấp phẳng thẳng Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích gấp hình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một thuyền phẳng đáy có mui giấy thủ công khổ to + Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, giấy thủ công - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Nhận xét phần chuẩn bị học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) Đàm Ngân Thám 31 - Học sinh hát - Học sinh báo cáo - Lắng nghe - Học sinh quan sát Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui *Cách tiến hành: - Cho học sinh quan sát, so sánh thuyền phẳng - Quan sát so sánh đáy không mui thuyền phẳng đáy có mui - Các em so giống khác loại thuyền? - Mở dần thuyền mẫu trở lại tờ tờ giấy hình chữ nhật HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp thuyền phẳng đáy có mui Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: - Giáo viên treo quy trình gấp - Quan sát, lắng nghe theo dõi * Bước 1: Gấp tạo mui thuyền cách làm - Đặt ngang tờ giấy thủ công hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô Gấp đầu tờ giấy vào khoảng 2-3 ô (H1) (H2) * Bước 2: Gấp nếp gấp cách - Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp (H2) (H3) Gấp đôi mặt trước (H3) (H4) Lật (H4) mặt sau gấp đôi mặt trước (H5) * Bước 3: Gấp tạo thân mũi thuyền - Gấp theo đường dấu gấp (H5) cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài (H6) Tương tự gấp theo đường dấu gấp (H6) (H7) Lật (H7) mặt sau, gấp lần giống (H5) (H6) (H8) Gấp theo dấu gấp (H8) (H9) Lật (H9) mặt sau gấp giống mặt trước (H10) * Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui - Lách ngón tay vào mép giấy, ngón lại cầm bên phía ngoài, lộn nếp gấp vào lòng thuyền thuyền giống (H11) - Hướng dẫn học sinh dùng ngón trỏ nâng phần - học sinh lên thao tác lại theo giấy gấp đầu thuyền lên (H12) hướng dẫn thuyền phẳng đáy có mui (H13) - Học sinh lại quan sát - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước - Học sinh nhắc lại bước - Yêu cầu lớp gấp giấy nháp - Học sinh thực giấy nháp Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ học sinh để hoàn thành sản phẩm: Hoàng, Nguyên, Dương, Đàm Ngân Thám 32 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công cho sau: Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 2) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 TOÁN: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tìm x tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b số có không hai chữ số) sử dụng mối quan hệ thành phần kết pháp tính - Biết cách tìm số hạng biết tổng số hạng - Biết giải toán có phép trừ Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tìm số hạng tổng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập (phần a, b, c, d, e), tập (cột 1, 2, 3) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Đàm Ngân Thám 33 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa, phóng to hình vẽ phần học (sách giáo khoa) lên bảng Bảng phụ ghi sẵn tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên đánh giá tổng kết qua kiểm tra - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Tìm số hạng tổng trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết tìm x tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b số có không hai chữ số) sử dụng mối quan hệ thành phần kết pháp tính *Cách tiến hành: * Treo hình vẽ lên bảng - Quan sát - Có tất ô vuông? - 10 ô vuông - Được chia làm phần? Mỗi phần có ô - Phần thứ có ô vuông; vuông? phần thứ hai có ô vuông - Vậy: cộng mấy? - 10 10 trừ mấy? -4 10 trừ mấy? -6 - Hướng dẫn học sinh nhận xét số hạng - Nhận xét tổng phép cộng + = 10 để nhận ra: - Quan sát trả lời theo giáo Mỗi số hạng tổng trừ số hạng viên hướng dẫn * Treo hình vẽ lên bảng: - Hãy nêu cách tính số ô vuông chưa biết? - Lấy 10 trừ - Ghi bảng x = 10 - - Phần cần tìm có ô vuông? -6 - Ghi bảng: x = - Yêu cầu học sinh đọc lại bảng - học sinh đọc * Hình vẽ – Hỏi tương tự để có: + x = 10 x = 10 – x=4 - Vậy muốn tìm số hạng tổng ta làm - Muốn tìm số hạng sao? tổng ta lấy tổng trừ số hạng  Nhận xét, tuyên dương - Học sinh lắng nghe Kết luận: Lưu ý giúp đỡ: Nguyên, Việt Anh, Hoàng, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết tìm x tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b số có Đàm Ngân Thám 34 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 không hai chữ số) sử dụng mối quan hệ thành phần kết pháp tính - Biết cách tìm số hạng biết tổng số hạng - Biết giải toán có phép trừ *Cách tiến hành: Bài (phần a,b,c,d,e): - Bài tập yêu cầu ? - Tìm x - Hướng dẫn học sinh làm theo mẫu (sách giáo - Theo dõi, trả lời khoa) - Tương tự học sinh lên bảng làm câu - học sinh lên bảng làm Lớp lại làm vào - Giáo viên nhận xét, sửa - Lắng nghe Bài (cột 1,2,3): - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Viết số thích hợp vào ô trống - Gọi học sinh nêu cách tìm số hạng, tổng (ô - Trả lời trống) - Gọi học sinh lên bảng làm - học sinh lên bảng, lớp làm bảng - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe (Giáo viên quan sát học sinh làm chấm nhanh làm vài học sinh Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Sơn Lâm, Văn Minh, Vinh,… µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm vào Bài tập (cột 4,5,6) (M3, M4): báo cáo kết với giáo viên Bài tập (M4): - Học sinh tự làm báo cáo kết quả: Lớp học có số học sinh gái là: 35 - 20 = 15 (học sinh) Đáp số: 15 học sinh HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh trả lời dạy, hỏi: Muốn tìm số hạng tổng em làm sao? - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 35 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ (Tiết 9+10) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc thầm TLCH theo nội dung đọc - Viết đoạn kể ngắn (từ đến câu) theo câu hỏi gợi ý, nói chủ điểm nhà trường Kỹ năng: Giúp học sinh rèn kĩ viết Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, nội dung đọc: Đôi bạn - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát - Nêu mục tiêu tiết học - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng: Ôn tập - Mở sách giáo khoa học kì (Tiết 9, tiết 10) HĐ hướng dẫn học sinh ôn tập (27 phút) *Mục tiêu: - Đọc thầm TLCH theo nội dung đọc - Viết đoạn kể ngắn (từ đến câu) theo câu hỏi gợi ý, nói chủ điểm nhà trường *Cách tiến hành: Bài 1: Đọc thầm làm tập ( tiết 9) - Cho học sinh tự đọc trả lời câu hỏi - Học sinh đọc theo hình thức cá nhân - Đọc trả lời câu hỏi - Nêu kết trước lớp - Gọi học sinh nhận xét bạn vừa đọc - Theo dõi nhận xét - Giáo viên theo dõi, nhận xét học sinh - Học sinh lắng nghe Đàm Ngân Thám 36 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Bài 2: Viết đoạn văn ngắn (từ -5 câu) nói em trường em (Tiết 10) - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập B, tiết 10 - học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Hướng dẫn học sinh cách trình bày - Học sinh làm - Thu chấm, nhận xét nhanh 1/3 lớp Quan sát, nhắc nhở học sinh: Văn Minh, Dương, Yến Nhi B,… HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò học sinh nhà xem trước sau - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu nguyên nhân cách phòng tránh bệnh giun Biết tác hại bệnh giun sức khỏe - Hiểu giun sống ruột người số nơi thể, giun gây nhiều tác hại sức khoẻ Kỹ năng: Học sinh biết cách phòng tránh bệnh giun Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học *GDKNS: - Kĩ định: Nên không nên làm để phòng bệnh giun Đàm Ngân Thám 37 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Kĩ tư phê phán : Phê phán hành vi ăn uống không sẽ, không đảm bảo vệ sinh – gây bệnh giun - Kĩ làm chủ thân : Có trách nhiệm với thân đề phòng bệnh giun II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh vẽ sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời: + Để ăn cần làm gì? + Rửa tay trước ăn + Làm để uống sạch? + Rửa rau sạch, gọt vỏ Đậy thức ăn không để ruồi đậu lên thức ăn - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên cho học sinh hát bài: Con cò + Hát cò + Bài hát vừa hát ai? + Chú cò bị đau bụng + Trong hát cò bị làm sao? + Vì cò ăn xanh, uống nước lã + Tại cò bị đau bụng? Chú cò hát ăn xanh, uống nước lã nên bị đau bụng Bởi cò ăn uống không sạch, đồ ăn, nước uống có chất bẩn, chí có trứng giun, chui vào thể làm cho cò nhà ta bị đau bụng Để phòng tránh bệnh nguy hiểm này, hôm cô với em học bài: Đề phòng bệnh giun - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc - Giáo viên ghi tên lên bảng: Đề lại tên phòng bệnh giun HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu nguyên nhân cách phòng tránh bệnh giun Biết tác hại bệnh giun sức khỏe - Hiểu giun sống ruột người số nơi thể, giun gây nhiều tác hại sức khoẻ *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám 38 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Việc 1: Cả lớp thảo luận bệnh giun Mục tiêu: Nhận biết triệu chứng nhiễm giun Cách tiến hành: - Hỏi: Các em bị đau bụng hay ỉa chảy, ỉa giun, buồn nôn chóng mặt chưa? - Giáo viên giảng: Nếu bạn lớp bị triệu chứng chứng tỏ bạn bị nhiễm giun - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm câu hỏi + Giun thường sống đâu thể? + Giun ăn mà sống thể người? + Nêu tác hại giun gây * Giáo viên giảng thêm: - Giun ấu trùng giun sống nhiều nơi thể ruột, dày, gan, phổi, mạch máu chủ yếu ruột - Giun hút chất bổ dưỡng có thể người để sống - Người bị nhiễm giun đặc biệt trẻ em thường gầy, hay mệt mỏi thể chất dinh dưỡng thiếu máu Nếu giun nhiều gây tắt ruột, tắt ống mật, dẫn đến chết người Kết luận: - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Thảo luận nhóm nguyên nhân lây nhiễm giun Mục tiêu: Hiểu nhiễm giun qua thức ăn chưa Cách tiến hành: + Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Các em quan sát hình (sách giáo khoa trang 20) thảo luận câu hỏi nhóm nhỏ - Trứng giun giun từ ruột người bị bệnh cách nào? - Từ phân người bị bệnh giun, trứng giun vào thể người lành khác đường nào? Đàm Ngân Thám 39 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh phát biểu - Học sinh thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận câu hỏi yêu cầu bạn vừa nói vừa vào hình sơ đồ trang 20 sách giáo khoa Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần + Bước 2: Làm việc lớp - Giáo viên treo tranh vẽ hình sách giáo khoa phóng to bảng * Giáo viên tóm tắt ý chính: Trứng giun có nhiều phân người Nếu ỉa bậy hố xí không hợp vệ sinh, không quy cách, trứng giun xâm nhập vào người, nước, đất theo ruồi nhặng khắp nơi, - Hình vẽ thể trưng giun vào thể cách sau + Không rửa tay sau đại tiện, tay bẩn cầm vào thức ăn đồ uống + Nguồn nước bị nhiểm phân từ hố xí, người sử dụng nước không để ăn uống sinh hoạt bị nhiểm giun Đất trồng rau bị ô nhiểm hố xí không hợp vệ sinh dùng phân tươi để bón rau Người ta ăn rau rửa chưa trứng giun theo rau vào thể + Ruồi đậu vào phân bay khắp nơi đậu vào thức ăn nước uống người lành làm họ bị nhiễm giun Việc 3: Đề phòng bệnh giun Mục tiêu: Biết tự phòng bệnh giun Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ cách để ngăn chặn trứng giun xâm nhập vào thể + Bước 1: Làm việc lớp - Giáo viên định + Bước 2: Làm việc với sách giáo khoa - Giáo viên yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa trang 21 - Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích việc làm bạn hình vẽ - Cả lớp theo dõi nhận xét - Giáo viên nhận xét chung: + Hình 2: Bạn rửa tay trước ăn + Hình 3: bạn cắt móng tay + Hình 4: bạn rửa tay xà phòng sau đại tiện - Giáo viên hỏi: Các bạn làm để làm gì? Ngoài giữ tay chân với thức Đàm Ngân Thám 40 Năm học 2017 - 2018 - Đại diện lên nói đường - Học sinh suy nghĩ, trả lời - Đại diện nhóm lên nói - Học sinh theo dõi - Học sinh nói cách đề phòng bệnh giun Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần ăn, đồ uống ta có cần phải giữ vệ sinh không? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Hỏi: Giữ vệ sinh nào? + Bước 3: Giáo viên chốt ý chính: Để đề phòng bệnh giun cần: - Giữ vệ sinh ăn chín uống sôi, không để ruồi đậu vào thức ăn - Giữ vệ sinh cá nhân Rửa tay trước ăn sau đại tiện, cắt móng tay - Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, ủ phân chôn phân xa nơi ở, xa nguồn nước, không bón phân tươi cho hoa màu không đại tiện bừa bãi Kết luận: Để đề phòng bệnh giun ta cần thực ăn sạch, uống sạch, - Cho học sinh nhắc lại HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên hỏi: + Để đề phòng bệnh giun, nhà em thực điều gì? + Để đề phòng bệnh giun, trường em thực điều gì? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nói lại với gia đình biết nguyên nhân cách đề phòng bệnh giun Về xem lại học lớp Xem trước bài: Ôn tập: Con người sức khỏe Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - Học sinh suy nghĩ phát biểu - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - 2, học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 41 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Đàm Ngân Thám Tuần 42 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học Hoàng Hoa ... Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Giáo viên nhận xét chung Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu Năm học 20 17 - 20 18 - Theo dõi, lắng nghe - Học sinh nêu yêu cầu bài: Điền số - Hướng dẫn học sinh. .. thầm theo Đàm Ngân Thám 26 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh nói câu bạn nhận - Một học sinh thực hành nói xét Giáo viên chỉnh sửa cho học sinh trước lớp. .. vật tập đọc từ tuần Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 đến tuần theo thứ tự bảng chữ - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm - Hướng dẫn học sinh tập tra tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng - Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng Xem tại trang 24 của tài liệu.
Việc 1: Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng - Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ệc 1: Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phóng to hình vẽ phần bài học (sách giáo khoa) lên bảng. Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2 - Tuần 9 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên: Sách giáo khoa, phóng to hình vẽ phần bài học (sách giáo khoa) lên bảng. Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2 Xem tại trang 34 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan