0

Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh)

37 200 0
  • Bs dep   sieu am mach mau than (thuc hanh)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:18

TRÌNH BÀY: BS LÊ THỊ ĐẸP       Giải phẫu học Chuẩn bị bệnh nhân Hình ảnh đm thận siêu âm Một số thông số cần thực Tiêu chuẩn chẩn đoán hẹp đm thận Một vài hình ảnh minh họa    ĐMT xuất phát từ đmc bụng khoảng L2 ĐMT trái xuất phát từ bờ sau bên bên đmc bụng, nằm sau tĩnh mạch thận, vị trí 4-5 mặt cắt ngang đmc, chiều dài từ gốc đến rốn thận khoảng 4-5 cm ĐMT phải xuất phát từ trước bên bên đmc, vị trí 10-11 mặt cắt ngang đmc, thường nằm thấp đm thận trái 0.5-1 cm           Sudden exacerbation of previously well-controlled hypertension New onset hypertension at a young age Malignant hypertension Unexplained azotemia Hypertension and aortoiliac or infrainguinal atherosclerosis Azotemia after administration of an angiotensin-converting enzyme inhibitor An atrophic kidney Recurrent flash pulmonary edema without cardiac explanation Evaluation of adequacy of renal artery revascularization Detection of restenosis after endovascular therapy   Nhịn đói trước thực hiện, không uống nước có gas, không ăn uống nước trái cây, không hút thuốc lá, không nhai kẹo cao su tăng sinh gas Bệnh nhân nằm ngữa nghiêng phải hay trái  Hẹp > 75%: - đm thận PSV> 150cm/s - đm gian thùy: PSV 0.07s - RAR> 2, RIR>5,RI> 0.1 - Sau chỗ hẹp có dòng xoáy phổ thận “mạch chậm”( tardusparvus)  Hẹp >95%: - Không tín hiệu - Sau chỗ hẹp có dòng chảy yếu phổ thận “mạch chậm”( tardusparvus) CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ THEO DÕI   Introduction to vascular ultrasonography MD) Up to date 19.3 (William J Zwiebel,  Noninvasive diagnosis of renal artery stenosis by echo-Doppler velocimetry We evaluated the diagnostic accuracy of ultrasonic echoDoppler velocimetry for the noninvasive diagnosis of renal artery stenosis Renal artery stenosis was diagnosed if one or more of the following four abnormal hemodynamic parameters were found by Doppler velocimetry: (1) peak blood velocity greater than 100 cm  sec-1 in a focal area along the length of a renal artery, (2) absence of blood velocity during diastole, (3) absence of any detectable blood velocity denoting occlusion, or (4) broadband Doppler frequency spectra due to focal blood velocity disturbances With these criteria, the presence or absence of renal artery stenosis was blindly evaluated in 26 patients (52 arteries) who underwent standard or digital subtraction angiography Compared to arteriography (reduction in diameter  50%), the sensitivity of Doppler method was 89%, while its specificity was 73% This noninvasive method may be useful in selecting patients for radiographic evaluation of renal artery stenosis and in the long term follow-up of these patients Furthermore, echo-Doppler velocimetry may have the unique capability of assessing the hemodynamic consequences of renal artery stenosis   The accuracy of the diagnosis of renal artery stenosis using noninvasive echo-Doppler velocimetry was compared with that of angiography in 40 renal arteries The duplex-Doppler signals were detected through the muscle of the back (the translumbar approach) Renal artery stenosis was diagnosed by three objectively defined Doppler parameters, the acceleration index (AI), the acceleration time (AT), and the acceleration time ratio (ATR) The normal range obtained on 11 control subjects was defined as AI ≥ 3.78, AT ≤ 0.07 s, and ATR ≤ 1.35 High technological success (98%) was obtained using the translumbar approach In comparison with angiography (cases of significant stenosis), the accuracy of the echo-Doppler method using the criteria of the AI was 95%, the sensitivity was 100%, and the specificity was 93% This noninvasive method may be one of the most accurate screening methods for diagnosing significant renal artery stenosis ... nghiêng phải hay trái AT + Type A B phổ động mạch gian thùy bình thường.( đỉnh tâm thu dốc, lên nhanh), riêng VI thường gặp người trẻ + Type C phổ đm gian thùy bất thường, đỉnh tâm thu không dốc... Post-stenotic turbulence (renal/aortic ratio or RAR)  Indirect criteria for detection of >60% RAS     Absence of ESP(early systolic peak) AT > 0.07 sec Tardus Parvus waveform RI difference between kidneys
- Xem thêm -

Xem thêm: Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh) , Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh) ,

Hình ảnh liên quan

 Hình ảnh đm thận trên siêu âm - Bs dep   sieu am mach mau than (thuc hanh)

nh.

ảnh đm thận trên siêu âm Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan