0

Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode

37 247 0
  • Bs dep   sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 16:04

SIÊU ÂM MẠCH MÁU THẬN ( THỰC HÀNH) TRÌNH BÀY: BS LÊ THỊ ĐẸP NỘI DUNG Giải phẫu học  Chuẩn bị bệnh nhân  Hình ảnh đm thận siêu âm  Một số thông số cần thực  Tiêu chuẩn chẩn đoán hẹp đm thận  Một vài hình ảnh minh họa  GIẢI PHẪU HỌC:    ĐMT xuất phát từ đmc bụng khoảng L2 ĐMT trái xuất phát từ bờ sau bên bên đmc bụng, nằm sau tĩnh mạch thận, vị trí 4-5 mặt cắt ngang đmc, chiều dài từ gốc đến rốn thận khoảng 4-5 cm ĐMT phải xuất phát từ trước bên bên đmc, vị trí 10-11 mặt cắt ngang đmc, thường nằm thấp đm thận trái 0.5-1 cm GIẢI PHẪU HỌC: GIẢI PHẪU HỌC: GIẢI PHẪU HỌC: INDICATIONS FOR RENAL DUPLEX ULTRASOUND           Sudden exacerbation of previously well-controlled hypertension New onset hypertension at a young age Malignant hypertension Unexplained azotemia Hypertension and aortoiliac or infrainguinal atherosclerosis Azotemia after administration of an angiotensin-converting enzyme inhibitor An atrophic kidney Recurrent flash pulmonary edema without cardiac explanation Evaluation of adequacy of renal artery revascularization Detection of restenosis after endovascular therapy CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN:  Nhịn đói trước thực hiện, không uống nước có gas, không ăn uống nước trái cây, không hút thuốc lá, không nhai kẹo cao su tăng sinh gas  Bệnh nhân nằm ngữa nghiêng phải hay trái TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN  Hẹp > 75%: - đm thận PSV> 150cm/s - đm gian thùy: PSV 0.07s - RAR> 2, RIR>5,RI> 0.1 - Sau chỗ hẹp có dòng xoáy phổ thận “mạch chậm”( tardus-parvus) TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN  Hẹp >95%: - Không tín hiệu - Sau chỗ hẹp có dòng chảy yếu phổ thận “mạch chậm”( tardus-parvus) HẸP ĐM THẬN TRÁI CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ THEO DÕI TÀI LIỆU TAHM KHẢO Introduction to vascular ultrasonography (William J Zwiebel, MD)  Up to date 19.3   Noninvasive diagnosis of renal artery stenosis by echo-Doppler velocimetry We evaluated the diagnostic accuracy of ultrasonic echo-Doppler velocimetry for the noninvasive diagnosis of renal artery stenosis Renal artery stenosis was diagnosed if one or more of the following four abnormal hemodynamic parameters were found by Doppler velocimetry: (1) peak blood velocity greater than 100 cm sec-1 in a focal area along the length of a renal artery, (2) absence of blood velocity during diastole, (3) absence of any detectable blood velocity denoting occlusion, or (4) broad-band Doppler frequency spectra due to focal blood velocity disturbances With these criteria, the presence or absence of renal artery stenosis was blindly evaluated in 26 patients (52 arteries) who underwent standard or digital subtraction angiography Compared to arteriography (reduction in diameter 50%), the sensitivity of Doppler method was 89%, while its specificity was 73% This noninvasive method may be useful in selecting patients for radiographic evaluation of renal artery stenosis and in the long term follow-up of these patients Furthermore, echo-Doppler velocimetry may have the unique capability of assessing the hemodynamic consequences of renal artery stenosis NHÓM TÁC GIẢ NHẬT   The accuracy of the diagnosis of renal artery stenosis using noninvasive echo-Doppler velocimetry was compared with that of angiography in 40 renal arteries The duplex-Doppler signals were detected through the muscle of the back (the translumbar approach) Renal artery stenosis was diagnosed by three objectively defined Doppler parameters, the acceleration index (AI), the acceleration time (AT), and the acceleration time ratio (ATR) The normal range obtained on 11 control subjects was defined as AI ≥ 3.78, AT ≤ 0.07 s, and ATR ≤ 1.35 High technological success (98%) was obtained using the translumbar approach In comparison with angiography (cases of significant stenosis), the accuracy of the echo-Doppler method using the criteria of the AI was 95%, the sensitivity was 100%, and the specificity was 93% This noninvasive method may be one of the most accurate screening methods for diagnosing significant renal artery stenosis ... PHỔ ĐỘNG MẠCH GIAN THÙY + Type A B phổ động mạch gian thùy bình thường.( đỉnh tâm thu dốc, lên nhanh), riêng VI thường gặp người trẻ + Type C phổ đm gian thùy bất thường, đỉnh tâm thu không dốc... (renal/aortic ratio or RAR) HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN  Indirect criteria for detection of >60% RAS  Absence of ESP(early systolic peak)  AT > 0.07 sec  Tardus Parvus waveform  RI difference between
- Xem thêm -

Xem thêm: Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode , Bs dep sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode ,

Hình ảnh liên quan

 Hình ảnh đm thận trên siêu âm - Bs dep   sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode

nh.

ảnh đm thận trên siêu âm Xem tại trang 2 của tài liệu.
HÌNH ẢNH CẮT DỌC ĐỘNG MẠCH CHỦ THẤY NƠI XUẤT PHÁT CÁCĐMTHẬN - Bs dep   sieu am mach mau than (thuc hanh) compatibility mode
HÌNH ẢNH CẮT DỌC ĐỘNG MẠCH CHỦ THẤY NƠI XUẤT PHÁT CÁCĐMTHẬN Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan