0

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 4: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Gia đình

4 273 0
  • Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 4: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:01

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TIẾT 4: TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ?. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ gia đình. Ôn kiểu câu: Ai (cái gì, gì)- gì? - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - Đặt câu theo mẫu Ai gì? II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn tập ,3. III. Các hoạt dộng dạy học: A.Kiểm tra cũ: HS nêu miệng tập 1,3 tiết 3. B. Dạy mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập. Bài tập 1: - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - HS đọc yêu cầu tập mẫu. - GV giúp HS hiểu từ ngữ gộp, HS nêu mẫu. - HS làm theo nhóm đôi: trao đổi ghi nhanh vào bảng - Các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại. Bài tập 2: - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - HS đọc yêu cầu nội dung tập. - HS làm việc theo nhóm: xếp thành ngữ, tục ngữ vào bảng. - Các nhóm trình bày trước lớp. - HS, GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3: - Đặt câu theo mẫu Ai gì? - HS đọc yêu cầu tập. -GV hỏi: Đặt câu theo mẫu nào? Nói nhân vật nào? - GV cho HS làm mẫu. - HS làm cá nhân , HS làm bảng phụ. - Cả lớp nhận xét, sửa chữa. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị So Sánh. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ ? I MỤC TIÊU  Mở rộng vốn từvề gia đình: Tìm từ gồm người gia đình ; xét câu tục ngữ, thành ngữ cho trước thành nhóm theo tiêu chí phân loại tập  Ôn tập kiểu câu Ai (cái gì, gì) gì? II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  Viết sẵn nội dung tập vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU - Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’)  Gọi HS lên bảng làm lại tập tiết Luyện từ câu tuần  Thu kiểm tra đến HS viết tập 3, tiết Luyện từ câu tuần  Nhận xét cho điểm HS Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - GV nêu mục tiêu học - Nghe GV giới thiệu Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập (27’)  Mục tiêu: - Tìm từ gồm người VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gia đình; xét câu tục ngữ, thành ngữ cho trước thành nhóm theo tiêu chí phân loại tập - Ôn tập kiểu câu Ai (cái gì, gì) gì?  Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS đọc đề - Tìm từ ngữ gồm người gia đình: ông bà, cháu… - Em hiểu ông bà? - Em hiểu cháu? - GV nêu: từ gọi từ ngữ gồm người gia đình từ người gia đình trở lên - Là ông bà - Là cháu - Yêu cầu HS suy nghĩ tìm từ, sau nêu từ em GV viết từ HS nêu lên bảng - HS tiếp nối nêu từ mình, em cần nêu từ, em nêu sau không nhắc lại từ mà bạn trước nêu - Yêu cầu HS lớp đọc lại từ tìm được, sau viết vào tập Bài - Đáp án: Ông bà, bố mẹ, cô dì, bác, cha ông, ông cha, cha chú, cô chú, cậu mợ, thím, cháu, dì cháu, cô cháu, cậu chaíu, mẹ con, bố con, cha con, bà - HS lớp nhìn bảng, đồng đọc từ - Gọi HS đọc đề - Hỏi: Con hiền cháu thảo nghĩa gì? - HS đọc thành tiếng, HS lớp đọc thầm - Con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Vậy ta xếp câu vào cột nào? với ông bà, cha mẹ - Hướng dẫn: Vậy để xếp câu thành ngữ, tục ngữ vào cột trước hết ta phải suy nghĩ để tìm nội dung, ý nghĩa câu tục ngữ, thành ngữ sau xếp chúng vào cột bảng Lần lượt hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa câu b, c, d, e, g - Vào cột 2, cháu ông bà, cha mẹ - Nghe hướng dẫn - HS thảo luận nhóm nghĩa câu - Yêu cầu HS làm - HS lên bảng lớp làm HS lớp làm vào tập Đáp án: + Cha mẹ cái: c, d + Con cháu cha mẹ, ông bà: a, b - Chữa cho điểm HS + Anh chị em nhau: e, g Bài - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc đề trước lớp, lớp theo dõi SGK - Gọi đến HS đặt câu theo mẫu Ai gì? - HS đặt câu trước lớp, lớp theo nói Tuấn truyện Chiếc áo len dõi nhận xét xem câu mẫu chưa, với nội dung truyện Chiếc áo len không? - Nhận xét câu HS, sau yêu cầu HS tự làm - GV chữa cho điểm HS Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’) - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Đáp án : a) Tuấn anh trai Lan./ … b) Bạn nhỏ cô bé hiếu thảo với bà./ … - Nhận xét học, tuyên dương HS c) Bà mẹ người yêu thương tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở con./ … HS chưa ý Dặn dò HS VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhà ôn lại nội dung tiết học d) Sẻ non người bạn tốt./ … VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Giúp cho Hs mở rộng vốn từ gia đình - Ôn kiểu câu “Ai (cái gì, gì) – gì?” b) Kỹ năng: Biết cách làm tập VBT c) Thái độ: Giáo dục Hs hiểu rõ gia đình II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ viết BT2 * HS: Xem trước học, VBT III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: - Gv đọc Hs làm BT1 BT3 - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm tập - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm từ ngữ gộp người gia đình Bài tập 1: PP:Trực quan, vấn đáp, giảng giải, thực hành - Gv cho Hs đọc yêu cầu Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv thảo luận theo cặp, viết nháp theo từ vừa tìm đựơc Hs thảo luận nhómđôi - Gv viết nhanh lên bảng Hs phát biểu ý kiến - Gv chốt lại lời giải Hs nhận xét Các từ gộp người gia đình: ông bà, ông cha, cha ông, cha chú, bác, anh chị, dì, dì dượng, cô chú, cô, cậu mợ, bác cháu, cháu, dì cháu, cô cháu, cha mẹ, cha …… Nhiều Hs đọc lại từ Hs làm vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em biết xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp PP: Thảo luận, thực hành Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs lên làm mẫu Một Hs đọc yêu cầu Cả lớp đọc thầm - Gv chia lớp thành nhóm Thảo luận Hs lên bảng làm mẫu - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : Đại diện bạn trình bày kết lớp + Cha mẹ cái: Hs nhận xét c) Con có cha nhà có d) Con có mẹ măng ấp bẹ + Con cháu ông bà, cha mẹ: a) Con hiền, cháu thảo b) Con khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ + Anh chị nhau: e) Chị ngã em nâng Cả lớp chữa VBT g) Anh em thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs làm mẫu Một Hs đọc yêu cầu bài: - Gv cho Hs trao đổi theo cặp Cả lớp đọc thầm - Gv nhận xét nhanh câu Hs vừa đặt Hs trao đổi theo nhóm - Gv chốt lại : Hs tiếp nối phát biểu ý kiến Câu a) : Tuấn anh Lan / Tuấn người anh biết nhường nhịn em / Tuấn đứa ngoan / Tuấn đứa hiếu thảo… Câu b) Bạn nhỏ cô bé ngoan / Bạn nhỏ cô bé hiếu thảo / Bạn nhỏ đứa cháu thương bà Câu c) Bà mẹ người yêu thương / Bà mẹ người dám làm tất / Bà mẹ người sẵn sàng hi sinh thân …… Câu d) Sẻ non người bạn tốt / Chú sẻ Cả lớp làm vào VBT người bạn quý bé Thơ lăng / Sẻ non người bạn đáng yêu …… Tổng kết – dặn dò - Nhắc Hs ghi nhớ điều học - Nhận xét tiết học GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ ? I MỤC TIÊU • Mở rộng vốn từvề gia đình : Tìm từ gồm người gia đình ; xét câu tục ngữ, thành ngữ cho trước thành nhóm theo tiêu chí phân loại tập • Ôn tập kiểu câu Ai (cái gì, gì) ? II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Viết sẵn nội dung tập vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’) • Gọi HS lên bảng làm lại tập tiết Luyện từ câu tuần • Thu kiểm tra đến HS viết tập 3, tiết Luyện từ câu tuần • Nhận xét cho điểm HS Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - GV nêu mục tiêu học Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập (27’)  Mục tiêu : - Nghe GV giới thiệu - Tìm từ gồm người gia đình ; xét câu tục ngữ, thành ngữ cho trước thành nhóm theo tiêu chí phân loại tập - Ôn tập kiểu câu Ai (cái gì, gì) ?  Cách tiến hành : Bài - GV gọi HS đọc đề - Tìm từ ngữ gồm người gia đình : ông bà, cháu… - Em hiểu ông bà ? - Là ông bà - Em hiểu cháu ? - Là cháu - GV nêu : từ gọi từ ngữ gồm người gia đình từ người gia đình trở lên - Yêu cầu HS suy nghĩ tìm từ, sau nêu từ em GV viết từ HS nêu lên bảng - HS tiếp nối nêu từ mình, em cần nêu từ, em nêu sau không nhắc lại từ mà bạn trước nêu - Đáp án : Ôâng bà, bố mẹ, cô dì, bác, cha ông, ông cha, cha chú, cô chú, cậu mợ, thím, cháu, dì cháu, cô cháu, cậu chaíu, mẹ con, bố con, cha con, bà - Yêu cầu HS lớp đọc lại từ tìm được, sau viết vào tập - HS lớp nhìn bảng, đồng đọc từ Bài - Gọi HS đọc đề - HS đọc thành tiếng, HS lớp đọc thầm - Con cháu ngoan ngỗn, hiếu thảo - Hỏi : Con hiền cháu thảo nghĩa ? với ông bà, cha mẹ - Vậy ta xếp câu vào cột ? - Vào cột 2, cháu ông bà, cha mẹ - Nghe hướng dẫn - Hướng dẫn : Vậy để xếp câu thành ngữ, tục ngữ vào cột trước hết ta phải suy nghĩ để tìm nội dung, ý nghĩa câu tục ngữ, thành ngữ sau xếp chúng vào cột bảng Lần lượt hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa câu b, c, d, e, g - Yêu cầu HS làm - HS thảo luận nhóm nghĩa câu - HS lên bảng lớp làm HS lớp làm vào tập Đáp án : + cha mẹ : c, d + Con cháu cha mẹ, ông bà : a, b + Anh chị em : e, g - Chữa cho điểm HS Bài - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Gọi đến HS đặt câu theo mẫu Ai ? nói Tuấn truyện Chiếc áo len - HS đọc đề trước lớp, lớp theo dõi SGK - HS đặt câu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét xem câu mẫu chưa, với nội dung truyện Chiếc áo len không ? - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Đáp án : - Nhận xét câu HS, sau yêu cầu HS tự làm a) Tuấn anh trai Lan./ … - GV chữa cho điểm HS b) Bạn nhỏ cô bé hiếu thảo với bà./ … Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’) c) bà mẹ người yêu thương - Nhận xét học, tuyên dương HS con./ … tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở d) Sẻ non người bạn tốt./ … HS chưa ý Dặn dò HS nhà ôn lại nội dung tiết học Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu: Tiết MỞ RỘNG VỐN TỪ: GIA ĐÌNH ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ? I.Mục tiêu: Mở rộng vốn từ gia đình Tiếp tục ôn kiểu câu : Ai (cái ?, ?) ? II.Đồ dùng: Sgk, giáo án III.Hoạt động Kiểm tra: em Bài mới: Giới thiệu Bài : Đọc yêu cầu Ông bà, cháu, cha mẹ, bác, cô, Nêu cách làm dì, cậu, thím, dưỡng Từng cặp thảo luận Bài 2: Đọc yêu cầu N1: cột 1: c- d Nêu cách làm N2: cột 2: a- b Hs thảo luận nhóm N1: cột 3: e- g Đại diện trình bày Bài 3: Đọc yêu cầu a) Ai anh Lan? Nêu cách làm b) Ai người biết nhường nhịn ? Hs làm vào a, b c, d c) Ai đứa ngoan ? Chấm – chữa d) Ai người bạn đáng yêu ? Củng cố: Nêu nội dung Tổng kết: Nhận xét, dặn dò Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Từ ngữ gia đình Ôn tập câu : Ai ? I Mục tiêu - Mở rộng vốn từ gia đình - Tiếp tục ôn kiểu câu : Ai ( gì, ) - ? II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT HS : VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Làm lại BT tiết LT&C tuần - HS làm miệng B Bài Giới thiệu ( GV giới thiệu ) HD làm BT * Bài tập ( 33 ) - Đọc yêu cầu BT - Tìm từ gộp người gia đình - HS đọc mẫu - HS trao đổi theo cặp, viết nháp từ tìm - GV nhận xét - HS phát biểu ý kiến - Cả lớp làm vào VBT * Bài tập ( 33 ) - Đọc yêu cầu BT + Xếp thành ngữ, tục ngữ sau thành nhóm - HS làm mẫu - HS làm việc theo cặp - GV nhận xét - vài HS trình bày kết lớp - Cả lớp làm vào VBT * Bài tập ( 33 ) - Đọc yêu cầu tập + Dựa vào ND tập đọc tuần 3, đặt câu theo mẫu Ai ? để nói - HS làm mẫu nói bạn Tuấn chuyện Chiếc áo len - HS trao đổi theo cặp nói nhân vật lại - Tiếp nối phát biểu ý kiến - GV nhận xét - Cả lớp làm vào VBT IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - GV nhắc HS nhà HTL thành ngữ, tục ngữ BT2 ... gia đình: ông bà, cháu… - Em hiểu ông bà? - Em hiểu cháu? - GV nêu: từ gọi từ ngữ gồm người gia đình từ người gia đình trở lên - Là ông bà - Là cháu - Yêu cầu HS suy nghĩ tìm từ, sau nêu từ em... em GV viết từ HS nêu lên bảng - HS tiếp nối nêu từ mình, em cần nêu từ, em nêu sau không nhắc lại từ mà bạn trước nêu - Yêu cầu HS lớp đọc lại từ tìm được, sau viết vào tập Bài - Đáp án: Ông bà,...trong gia đình; xét câu tục ngữ, thành ngữ cho trước thành nhóm theo tiêu chí phân loại tập - Ôn tập kiểu câu Ai (cái gì, gì) gì?  Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS đọc đề - Tìm từ ngữ gồm người gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 4: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Gia đình, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 4: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Gia đình,

Hình ảnh liên quan

 Viết sẵn nội dung bài tập 2 vào bảng phụ. - Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 4: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Gia đình

i.

ết sẵn nội dung bài tập 2 vào bảng phụ Xem tại trang 1 của tài liệu.