Giáo án lớp 2 - Tuần 34

28 109 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 07:32

Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2.TUẦN 34Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010Tập đọc:NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠII. MỤC TIÊU- Đọc rành mạch tồn bài , ngát nghỉ hơi đúng chỗ- Hiểu ND: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm q trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơiII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- GV: Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc. Một số các con vật nặn bằng bột.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’) 3. Bài mới  Hoạt động 1: Luyện đọca) Đọc mẫub) Luyện phát âm- Tổ chức cho HS luyện phát âm các từ sau: + bột màu, nặn, Thạch Sanh, sặc sỡ, suýt khóc, cảm động, món tiền, hết nhẵn hàng,…- Yêu cầu HS đọc từng câu.c) Luyện đọc đoạn- Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét.- Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.d) Thi đọce) Cả lớp đọc đồng thanh 4. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Gọi 6 HS lên đọc truyện theo vai (người dẫn chuyện, bác Nhân, cậu bé). - Con thích nhân vật nào? Vì sao?- Nhận xét tiết học.- Chuẩn bò: Tiết 2.- Hát- Theo dõi và đọc thầm theo.- 7 đến 10 HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh các từ này.- Mỗi HS đọc một câu theo hình thức nối tiếp.- Tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn. Chú ý các câu sau.Tôi suýt khóc/ nhưng cứ tỏ ra bình tónh://- Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2, 3. (Đọc 2 vòng)- Lần lượt từng HS đọc trước lớp của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.- 6 HS lên đọc truyện, bạn nhận xét.Tiết 21 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2.Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’)3. Bài mới  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài:- Gọi 2 HS đọc lại bài, 1 HS đọc phần chú giải.- Bác Nhân làm nghề gì?- Các bạn nhỏ thích chơi đồ chơi của bác ntn?- Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế?- Vì sao bác Nhân đònh chuyển về quê?- Thái độ của bạn nhỏ ntn khi bác Nhân đònh chuyển về quê?- Thái độ của bác Nhân ra sao?- Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàn cuối cùng?- Hành động của bạn nhỏ cho con thấy bạn là người thế nào?- Gọi nhiều HS trả lời.- Thái độ của bác Nhân ra sao?- Qua câu chuyện con hiểu được điều gì?- Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng?- Bạn nhỏ trong truyện rất thông minh, tốt bụng và nhân hậu đã biết an ủi, giúp đỡ động viên - Hát- 2 HS đọc nối tiếp.- 1 HS đọc phần chú giải.- Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè.- Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn.- Vì bác nặn rất khéo: ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, con vòt, con gà… sắc màu sặc sỡ.- Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.- Bạn suýt khóc, cố tình tỏ ra bình tónh để nói với bác: Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.- Bác rất cảm động.- Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác.- Bạn rất nhân hậu, thương người và luôn muốn mang đến niềm vui cho người khác./ Bạn rất tế nhò./ Bạn hiểu bác hàng xóm, biết cách an ủi bác./- Bác rất vui mừng và thêm yêu công việc của mình.- Cần phải thông cảm, nhân hậu và yêu quý người lao động.- Cảm ơn cháu rất nhiều./ Cảm ơn cháu đã an ủi bác./ Cháu tốt bụng quá./ Bác sẽ rất nhớ cháu./…2 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2.bác Nhân.4. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Gọi 6 HS lên bảng đọc truyện theo vai (người dẫn chuyện, bác Nhân, cậu bé).- Con thích nhân vật nào? Vì sao?- Nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà đọc lại bài.- Chuẩn bò: Đàn bê của anh Hồ Giáo- Con thích cậu bé vì cậu là người nhân hậu, biết chia sẻ nỗi buồn với người khác.- Con thích bác Nhân vì bác có đôi bàn tay TU TU N 34: … - 20… 34 Thứ hai ngày … tháng … năm 20… T P C NGƢỜI LÀM Ồ CHƠI I M C TI U: - Đọc rành mạch tồn ngắt nghỉ chỗ - Hiểu ND: lòng nhân hậu, tình cảm q trọnga bạn nhỏ bác hànga ẩm làm nghề nặn đồ chơi (trả lời CH 1, 2, 3, 4) - HS khá, giỏi trả lời CH5 II Ồ D NG D H C: * Tranh minh hoạ tập đọc.Một số vật nặn bột *Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc III C C HO T NG D H C: TIẾT Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Ổn định 2-Kiểm tra cũ - Gọi HS lên đọc trả lời câu hỏi nội dung Lượ - Nhận xét cho điểm HS Bài -Giới thiệu ghi bảng * Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu Giọng kể, nhẹ nhàng, tình cảm Giọng bạn nhỏ, xúc động, cầu khẩn giữ bác hàng xóm lại thành phố : Nhiệt tình, sơi hứa bạn mua đồ chơi bác b) Luyện đọc câu, phát âm từ khó - u cầu HS đọc câu - HS đọc thuộc lòng thơ trả lời câu hỏi cuối -Theo dõi đọc thầm theo + Giọng bác bán hàng trầm buồn than phiền độ chẳng mua đồ chơi bác: Vui vẻ cho nhiều trẻ thích đồ chơi bác - Mỗi HS đọc câu theo hình thức nối tiếp - Tổ chức cho HS luyện phát âm từ làm đồ chơi, sào nứa, xúm lại, nặn,làm ruộng, st khóc, lợn đất, lớp, hết nhẵn hàng, nơng thơn c) Luyện đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ khó - u cầu HS tìm cách đọc luyện đọc - Tìm cách đọc luyện đọc đoạn Chú đoạn trước lớp ý câu sau : Tơi st khóc / cố tỏ bình tĩnh.// - Bác đừng / Bác làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu// ( giọng cầu khẩn) - Nhưng độ / chả mua đồ chơi bác nữa.// ( giọng buồn) TU 34- 20… - Cháu mua / rủ bạn cháu mua // ( giọng sơi nổi) - u cầu HS đọc nối đoạn trước - Nối tiếp đọc đoạn 1,2,3 (đọc lớp GV lớp theo dõi để nhận xét vòng) - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo - Lần lượt HS đọc trước nhóm nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho d) Thi đọc -Đại diện nhóm đọc e) Cả lớp đọc đồng Tiết Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc *Hoạt động Tìm hiểu - Gọi HS đọc lại bài, HS đọc phần - HS đọc theo hình thức nối tiếp giải - HS đọc phần giải - Bác Nhân làm nghề gì? - Bác Nhân người nặn đồ chơi bột màu bán rong vỉa hè - Các bạn nhỏ thích đồ chơi bác - Các bạn xúm đơng lại, ngắm nghía, tò nào? mò xem bác nặn - Vì bạn nhỏ lại thích đồ chơi bác - Vì bác nặn khéo : ơng Bụt, Thạch thế? Sanh, Tơn Ngộ Khơng, vịt, gà… sắc màu sặc sỡ - Vì bác Nhân định chuyển q? - Vì đồ chơi nhựa xuất hiện, khơng mua đồ chơi bột - Thái độ bạn nhỏ bác - Bạn st khóc, cố tỏ bình tĩnh để nói Nhân định chuyển q? với bác : Bác làm đồ chơi bán cho chúng cháu - Thái độ bác Nhân sao? - Bác cảm động - Bạn nhỏ truyện làm để bác Nhân - Bạn đập lợn đÊt, đÕm mười vui buổi bán hàng cuối cùng? nghìn đồng, chia nhỏ tiền, nhờ bạn lớp mua đồ chơi bác - Hành động bạn nhỏ cho thấy bạn - Bạn nhân hậu, thương người người nào? ln muốn mang đến niềm vui cho người khác./ Bạn tế nhị./ Bạn hiểu bác hàng xóm, biết cách an ủi bác./ - Thái độ bác Nhân sao? - Bác vui mừng thêm u cơng việc - Qua câu chuyện hiểu điều gì? - Cần phải thơng cảm, nhân hậu u q người lao động - Hãy đốn xem bác Nhân nói với bạn - Cảm ơn cháu nhiều./ Cảm ơn cháu nhỏ bác biết hơm đắt an ủi bác./ Cháu tốt bụng q./ Bác hàng.(HSKG) nhớ cháu./… - Bạn nhỏ truyền thơng minh, tốt bụng nhân hậu biết an ủi, giúp đỡ động viên bác Nhân * Luyện đọc lại - Gọi HS lên đọc truyện theo (người - HS đọc dẫn chuyện, bác Nhân, cậu bé) - Nhận xét TU 34- 20… Củng cố, dặn dò - Con thích nhân vật nào? Vì sao? - Con thích cậu bé cậu người nhân hậu, biết chia sẻ nỗi buồn với người khác - Con thích bác Nhân bác có đơi bàn tay khéo léo, nặn đồ chơi đẹp - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại chuẩn bị sau ……………………………………………………………………… TỐN: TIẾT 166: ƠN T P VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TT) I M C TI U: - Thc b¶ng nh©n vµ b¶ng chia 2, 3, 4, ®Ĩ tÝnh nhÈm - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc cã hai dÊu phÐp tÝnh (trong ®ã cã mét dÊu nh©n hc chia; nh©n, chia ph¹m vi b¶ng tÝnh ®· häc) - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia - NhËn biÕt mét phÇn mÊy cđa mét sè - Khơng làm BT II CHU N B - Bảng phụ III C C HO T NG D H C: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Ổn định: Kiểm tra cũ Bài a Giới thiệu : - Nêu mục tiêu ghi tên lên bảng KiĨm tra tập HS H Hƣớng dẫn ơn tập Bài - Nêu u cầu tập, sau cho HS tự - Làm vào tập, HS nối tiếp làm đọc làm trước lớp, HS đọc tính x = 36 x = 35 36 : = 35 : = - Hỏi : Khi biết x = 36 ghi - Có thể ghi kết 36 : = kết 36 : khơng? Vì sao? lấy tích chia cho thừa số thừa số - Nhận xét làm HS ghi điểm Bài TU 34- 20… - Nêu u cầu cho HS tự làm - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào tập - u cầu HS nêu cách thực x x = x 3 x – = 15- biểu thức = 12 =9 - Nhận xét HS cho điểm Bài - Gọi HS đọc đề - Có 27 bút chì màu, chia cho nhóm Hỏi nhóm có bút chì màu? - Có tất bút chì màu? - Có tất 27 bút chì màu - Chia cho nhóm nghĩa chia -Nghĩa chia thành phần nào? - Vậy để biết nhóm nhận - Ta thực phép chia 27 : bút chì màu ta làm nào? Bài giải : Số bút chì màu nhóm nhận là: 27 : = ( bút) Đáp số : bút - Chữa cho điểm HS Bài HSKG - Bài tốn u cầu làm gì? - Hỏi : Mấy cộng 4? - Vậy điền vào chỗ trống thứ nhất? - Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống - cộng - Điền - Tự làm phần lại - Khi cộng hay trừ số với - Khi cộng hay trừ số với điều xảy ra? kết số - Khi ... Giáo án lớp 2 Tuần 34 Trường Tiểu học Hòa Bình Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010 TẬP ĐỌC NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI ( 2T) I. MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Hiểu ND: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhá đèi víi bác hàng xãm làm nghò nặn đồ chơI (trả lêi được các CH 1, 2, 3, 4) - HS khá, giái trả lêi được CH5. - Ham thích môn học. II. CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc. Một số các con vật nặn bằng bột. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ : Lượm - Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Lượm. - Nhận xét, cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu đoạn 1, 2. Giọng kể: nhẹ nhàng, tình cảm. Giọng bạn nhỏ: xúc động, cầu khẩn khi giữ bác hàng xóm ở lại thành phố; nhiệt tình, sôi nổi khi hứa sẽ cùng các bạn mua đồ chơi của bác. b) Luyện phát âm - Tổ chức cho HS luyện phát âm các từ sau: + bột màu, nặn, Thạch Sanh, sặc sỡ, suýt khóc, cảm động, món tiền, hết nhẵn hàng,… - Yêu cầu HS đọc từng câu. c) Luyện đọc đoạn -Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp. -Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét. - Hát - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi cuối bài. - Theo dõi và đọc thầm theo. - 7 đến 10 HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh các từ này. - Mỗi HS đọc một câu theo hình thức nối tiếp. - Tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn. Chú ý các câu sau. Tôi suýt khóc/ nhưng cứ tỏ ra bình tónh:// Bác đừng về./ Bác ở đây làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu.// (giọng cầu khẩn). - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2, 3. (Đọc 2 vòng) - Lần lượt từng HS đọc trước lớp của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau. - 2 HS đọc theo hình thức nối tiếp. Người thực hiện: Nguyễn Đăng Tuấn 1 Giáo án lớp 2 Tuần 34 Trường Tiểu học Hòa Bình -Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm. d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng thanh Hoạt động 1: Tìm hiểu bài: -Gọi 2 HS đọc lại bài, 1 HS đọc phần chú giải. - Bác Nhân làm nghề gì? -Các bạn nhỏ thích chơi đồ chơi của bác ntn? -Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế? -Vì sao bác Nhân đònh chuyển về quê? -Thái độ của bạn nhỏ ntn khi bác Nhân đònh chuyển về quê? -Thái độ của bác Nhân ra sao? -Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàn cuối cùng? -Hành động của bạn nhỏ cho con thấy bạn là người thế nào? -Gọi nhiều HS trả lời. -Thái độ của bác Nhân ra sao? -Qua câu chuyện con hiểu được điều gì? -Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng? - Bạn nhỏ trong truyện rất thông minh, tốt bụng và nhân hậu đã biết an ủi, giúp đỡ động viên bác Nhân. 4. Củng cố – Dặn do ø - Gọi 6 HS lên bảng đọc truyện theo vai (người dẫn chuyện, bác Nhân, cậu bé). - Dặn HS về nhà đọc lại bài. Chuẩn bò: Đàn bê của anh Hồ Giáo - 1 HS đọc phần chú giải. - Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè. - Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn. - Vì bác nặn rất khéo: ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, con vòt, con gà… sắc màu sặc sỡ. - Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa. - Bạn suýt khóc, cố tình tỏ ra bình tónh để nói với bác: Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. - Bác rất cảm động. - Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác. - Bạn rất nhân hậu, thương người và luôn muốn mang đến niềm vui cho người khác./ Bạn rất tế nhò./ Bạn hiểu bác hàng xóm, biết cách an ủi bác./ - Bác rất vui mừng và thêm yêu công việc của mình. - Cần phải thông cảm, nhân hậu và yêu quý người lao động. - Cảm ơn cháu rất nhiều./ Cảm ơn cháu đã an ủi bác./ Cháu tốt bụng quá./ Bác sẽ rất nhớ cháu./… - HS đọc lại bài theo vai - Con thích cậu bé vì cậu là người Gi¸o ¸n líp 2 tn 34 TUẦN 34 Thứ hai ngày tháng năm 2010 Tập đọc : NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI. I.Mục đích yêu cầu: -Đọc lưu loát được cả bài , đọc đúng các từ khó , dễ lẫn do ảnh hưởng của -phương ngữ -Ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ . -Đọc với giọng kể chuyện, nhẹ nhàng, phân biệt được lời của các nhân vật trong truyện. -Hiểu ý nghóa của các từ mới : ế hàng, hết nhẵn. -Hiểu được nội dung và ý nghóa của bài : Câu chuyện cho ta thấy sự thông cảm sâu sắc và cách an ủi rất tế nhò của một bạn nhỏ đối ới bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi. -Giáo dục học sinh lòng nhân hậu , tình cảm quý trọng người lao động. II.Đồ dùng dạy và học -Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa phóng to . -Bảng phụ ghi sẵn từ , câu cần luyện đọc . -Một số con vật nặn bằng bột. III.Các hoạt động dạy và học 1Kiểm tra bài cũ (Sân, Đức, Phát) -Gọi học sinh đọc bài : “ Lượm”. Mỗi em đọc 1 đoạn và trả lời câu hỏi : +Tìm những nét ngộ nghónh đáng yêu của lượm trong 2 khổ thơ đầu ? +Lïm làm nhiệm vụ gì ? +Lượm dũng cảm như thế nào ? -Giáo viên nhận xét và ghi điểmình 2.Bài mới :Giới thiệu bài TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Luyện đọc câu -Giáo viên đọc mẫu lần 1 . +Giọng kể : nhẹ nhàng , tình cảm. +Giọng bạn nhỏ: xúc động, cầu khẩn khi giữ lại bác hàng xóm ở lại thành phố. Nhiệt tình, sôi nổi khi hứa sẽ cùng các bạn mua đồ chơi của bác. +Giọng bác bán hàng: trầm buồn khi than phiền độ này chẳng mấy ai mua đồ chơi của bác ; vui vẻ khi cho rằng vẫn còn nhiều trẻ thích đồ chơi của bác. -Tổ chức cho học sinh luyện phát âm các từ sau: + làm đồ chơi, sào nứa, xúm lại, nặn, làm ruộng, suýt khóc, lợn đất, hết nhẵn hàng, Thạch Sanh, sặc sỡ *Học sinh luyện đọc từng câu . *Luyện đọc đoạn. -Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn , sau đó hướng dẫn học sinh chia bài thành 3 đoạn như sách giáo khoa. -Theo dõi lắng nghe giáo viên đọc mẫu . -7 đến 10 em đọc cá nhân các từ này , cả lớp đọc đồng thanh . -Mỗi học sinh đọc từng câu , đọc cả bài theo hình thức nối tiếp -Đọc từ đầu cho đến hết bài -Chia bài thành 3 đoạn . 1 Ngun Trêng Giang Ch©u B×nh 2 Líp 2A Gi¸o ¸n líp 2 tn 34 -Hướng dẫn học sinh đọc từng đoạn ,( chú ý đọc các câu dài và kho ùngắt giọng ) .Sau đó yêu cầu học sinh tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp. +Tôi suýt khóc/ nhưng cố tỏ ra bình tónh:// +Bác đừng về./ Bác ở đây làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu.// +Nhưng độ này/ chả mấy ai mua đồ chơi của bácnữa.// +Cháu mua/ và sẽ rủ bạn cháu cùng mua.// -Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo đoạn trước lớp , giáo viên và cả lớp theo dõi để nhận xét . -Chia nhóm học sinh và theo dõi học sinh đọc theo nhóm . *HS đọc bài theo nhóm *Thi đọc -Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh , đọc cá nhân . -Nhận xét -Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh . -Một số học sinh luyện đọc . Đọc từng đoạn và luyện ngắt giọng các câu theo hướng dẫn của giáo viên . -Một số em nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2, 3 (Đọc 2 vòng ) -Lần lượt từng học sinh đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau . -Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân . Các nhóm thi đọc nối tiếp , đọc đồng thanh một đoạn trong bài. -Cả lớp đọc đồng thanh cả bài TIẾT 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài -Giáo viên đọc mẫu toàn bài lần 2 , sau đó gọi học sinh đọc lại phần chú giải . -Hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài : (?) Bác Nhân làm nghề gì? (?) Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào? (?) Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế? (?) Vì sao bác Nhân đònh chuyển về quê? (?) Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi bác Nhân đònh chuyển về quê? (?) Thái độ của bác Nhân ra sao? (?) Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng? (?) Hành động của bạn nhỏ cho thấy bạn là -Theo dõi bài đọc của giáo viên . 1 em đọc phần chú giải. -Một số học sinh phát biểu ý kiến để cùng tìm hiểu bài . -Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè. -Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía , tò mò xem TUẦN THỨ 34 Ngày soạn: 24 / 04 /2010 Ngày giảng: 26 / 04 / 2010 Thứ hai, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Chào cờ Tập trung toàn trường Tiết 2 + 3 Tập đọc NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I Mục tiêu 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : * Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng các từ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . * Ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ . * Đọc với giọng kể chuyện, nhẹ nhàng, phân biệt được lời của các nhân vật trong truyện. 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu : * Hiểu ý nghĩa các từ mới: ế hàng, hết nhẵn .Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài : Câu chuyện cho ta thấy sự thông cảm sâu sắc và cách an ủi rất tế nhị của một bạn nhỏ đối với bác hàng xónm làm nghề nặn đồ chơi. Giáo dục các con lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng người lao động . II- Đồ dùng dạy học: * Tranh minh hoạ trong bài tập đọc.Một số con vật nặn bằng bột *Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc. III- Các hoạt động dạy – học : 1. Ổn định tổ chức 2-Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Lá cờ. - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời các câu hỏi cuối bài . - Nhận xét cho điểm HS 3. Bài mới HĐ.1 Giới thiệu bài và ghi bảng HĐ2 .Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu đoạn 1,2 -Theo dõi và đọc thầm theo Giọng kể, nhẹ nhàng, tình cảm. Giọng bạn nhỏ, xúc động, cầu khẩn khi giữ bác hàng xóm ở lại thành phố : Nhiệt tình, sôi nổi khi hứa sẽ cùng các bạn mua đồ chơi của bác. + Giọng bác bán hàng trầm buồn khi than phiền độ này chẳng mấy ai mua đồ chơi của bác: Vui vẻ khi cho rằng vẫn còn nhiều trẻ thích đồ chơi của bác . b) Luyệnđọc câu , phát âm từ khó - Yêu cầu HS đọc từng câu . - Mỗi HS đọc một câu theo hình thức nối tiếp . - Tổ chức cho HS luyện phát âm các từ làm đồ chơi, sào nứa, xúm lại, nặn,làm ruộng, suýt khóc, lợn đất, trong lớp, hết nhẵn hàng, nông thôn . c) Luyện đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ khó - Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp . - Tìm cách đọc và luyện đọc đoạn. Chú ý các câu sau : Tôi suýt khóc / nhưng cố tỏ ra bình tĩnh .// - Bác đừng về / Bác ở đây làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu// ( giọng cầu khẩn). - Nhưng độ này / chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa .// ( giọng buồn). - Cháu mua / và sẽ rủ bạn cháu cùng mua // ( giọng sôi nổi ). - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp. GV và cả lớp theo dõi để nhận xét . - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1,2,3 (đọc 2 vòng). - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm . - Lần lượt từng HS đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau . d) Thi đọc -Đại diện các nhóm đọc e) Cả lớp đọc đồng thanh Tiết 2 HĐ3 .Tìm hiểu bài - Gọi 2 HS đọc lại bài, 1 HS đọc phần chú giải . - 2 HS đọc theo hình thức nối tiếp - 1 HS đọc phần chú giải . - Bác Nhân làm nghề gì ? - Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè. - Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào ? - Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn . - Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế ? - Vì bác nặn rất khéo : ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, con vịt, con gà… sắc màu sặc sỡ . - Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? - Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa. - Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi bác Nhân quyết định chuyển về quê ? - Bạn suýt khóc, cố tỏ ra bình tĩnh để nói với bác : Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu . - Thái độ của bác Nhân ra sao ? - Bác rất cảm động - Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng? - Bạn đập con lợn đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác. - Hành động của bạn nhỏ cho con thấy - Bạn rất nhân hậu, thương người và bạn là người thế nào ? luôn muốn mang đến niềm vui cho người khác./ Bạn rất tế nhị ./ Bạn hiểu bác hàng xóm, biết cách an ủi bác ./ - Thái độ của bác Nhân ra sao ? - Bác rất vui mừng và thêm yêu công việc của mình . - Qua câu chuyện con hiểu điều gì ? - Cần phải thông cảm , nhân hậu và yêu quý người lao động . - Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì TUN 34 Th hai ngy 26 thỏng 4 nm 2010 Tp c NGI LM CHI I Mc tiờu - c rnh mch ton bi ngt ngh hi ỳng ch. - Hiểu ND: tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơI (trả lời đợc các CH 1, 2, 3, 4) - HS khá, giỏi trả lời đợc CH5. II- dựng dy hc: * Tranh minh ho trong bi tp c.Mt s con vt nn bng bt *Bng ghi sn t, cõu cn luyn c. III- Cỏc hot ng dy hc : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. n nh t chc 2-Kim tra bi c - Gi HS lờn c v tr li cõu hi v ni dung bi Lỏ c. - 3 HS c thuc lũng bi th v tr li cỏc cõu hi cui bi . - Nhn xột cho im HS 3. Bi mi H.1 Gii thiu bi v ghi bng H2 .Luyn c a) c mu - GV c mu on 1,2 -Theo dừi v c thm theo Ging k, nh nhng, tỡnh cm. Ging bn nh, xỳc ng, cu khn khi gi bỏc hng xúm li thnh ph : Nhit tỡnh, sụi ni khi ha s cựng cỏc bn mua chi ca bỏc. + Ging bỏc bỏn hng trm bun khi than phin ny chng my ai mua chi ca bỏc: Vui v khi cho rng vn cũn nhiu tr thớch chi ca bỏc . b) Luync cõu , phỏt õm t khú - Yờu cu HS c tng cõu . - Mi HS c mt cõu theo hỡnh thc ni tip . - T chc cho HS luyn phỏt õm cỏc t lm chi, so na, xỳm li, nn,lm rung, suýt khúc, ln t, trong lp, ht nhn hng, nụng thụn . c) Luyn c on, kt hp gii ngha t khú - Yờu cu HS tỡm cỏch c v luyn c - Tỡm cỏch c v luyn c on. từng đoạn trước lớp . Chú ý các câu sau : Tôi suýt khóc / nhưng cố tỏ ra bình tĩnh .// - Bác đừng về / Bác ở đây làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu// ( giọng cầu khẩn). - Nhưng độ này / chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa .// ( giọng buồn). - Cháu mua / và sẽ rủ bạn cháu cùng mua // ( giọng sôi nổi ). - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp. GV và cả lớp theo dõi để nhận xét . - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1,2,3 (đọc 2 vòng). - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm . - Lần lượt từng HS đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau . d) Thi đọc -Đại diện các nhóm đọc e) Cả lớp đọc đồng thanh Tiết 2 Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HĐ3 .Tìm hiểu bài - Gọi 2 HS đọc lại bài, 1 HS đọc phần chú giải . - 2 HS đọc theo hình thức nối tiếp - 1 HS đọc phần chú giải . - Bác Nhân làm nghề gì ? - Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè. - Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào ? - Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn . - Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế ? - Vì bác nặn rất khéo : ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, con vịt, con gà… sắc màu sặc sỡ . - Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ? - Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa. - Thái độ của bạn nhỏ như thế nào khi bác Nhân quyết định chuyển về quê ? - Bạn suýt khóc, cố tỏ ra bình tĩnh để nói với bác : Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu . - Thái độ của bác Nhân ra sao ? - Bác rất cảm động - Bn nh trong truyn ó lm gỡ bỏc Nhõn vui trong bui bỏn hng cui cựng? - Bn p con ln ất, ếm c mi nghỡn ng, chia nh mún tin, nh my bn trong lp mua chi ca bỏc. - Hnh ng ca bn nh cho con thy bn l ngi th no ? - Bn rt nhõn hu, thng ngi v luụn mun mang n nim vui cho ngi khỏc./ Bn rt t nh ./ Bn hiu bỏc hng xúm, bit cỏch an i bỏc ./ - Thỏi ca bỏc Nhõn ra sao ? - Bỏc rt vui mng v thờm yờu cụng vic ca mỡnh . - Qua cõu chuyn con hiu iu gỡ ? - Cn phi thụng cm , nhõn hu v yờu quý ngi lao ng . - Hóy oỏn xem bỏc Nhõn s núi gỡ vi bn nh y nu bỏc bit vỡ sao hụm ú t hng . - Cm n chỏu rt nhiu./ Cm n chỏu ó an i bỏc./ Chỏu tt bng quỏ./ Bỏc s rt nh chỏu ./ - Bn nh trong truyn rt thụng minh, tt bng v nhõn hu ó bit an i, giỳp ng viờn bỏc Nhõn. 4. Cng c, dn dũ - Gi 3 HS lờn c truyn theo (ngi dn chuyn, bỏc Nhõn, cu bộ ). - Con thớch nhõn vt no ? Vỡ sao ? - Con thớch cu bộ vỡ cu l ngi nhõn hu, bit chia s ni bun vi ngi khỏc . - Con thớch bỏc Nhõn vỡ bỏc cú ụi bn tay khộo lộo, nn chi rt p. - Nhn xột tit hc - Dn HS v nh c li bi v chun b bi sau . Toỏn ễN TP V PHẫP NHN V PHẫP CHIA (Tiếp theo) I- Mc tiờu: - Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. - Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi ... Gióp HS: - N¾m - c ưu - khut ®iĨm tn - Ph¸t huy -u ®iĨm, kh¾c phơc nh-ỵc ®iĨm - BiÕt - c ph-¬ng h-íng tn tíi - GD HS cã tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn - BiÕt - c trun thèng nhµ tr-êng - Thùc... tập (miệng) - cơng nhân – d - nơng dân – a - bác sẻ - e - cơng an – b - người bán hàng - c Củng c - dặn dò - Về nhà học chuẩn bị sau * Nhận xét tiết học … - 20 … HS đọc u cầu tập - HS làm nháp,... TU 34 … - 20 … - u cầu đọc mặt đồng hồ a - chiều gọi giờ? - Vậy đồng hồ A đồng hồ giờ? - Làm tương tự với đồng hồ lại - Nhận xét làm HS Bài - Gọi HS đọc đề tốn - - Là 14 - Đồng hồ A đồng hồ E -

Hình ảnh liên quan

- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4 ,5 để tính nhẩm. - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

hu.

ộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4 ,5 để tính nhẩm Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nờu yờu cầu của bài và cho HS tự làm bài. - 2HS lờnbảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

u.

yờu cầu của bài và cho HS tự làm bài. - 2HS lờnbảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Biết cỏch chuyền cầu bằng bảng cỏ nhõn hoặc vợt gỗ theo nhúm 2 người. - Biết cỏch chơi và tham gia chơi được cỏc trũ chơi. - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

i.

ết cỏch chuyền cầu bằng bảng cỏ nhõn hoặc vợt gỗ theo nhúm 2 người. - Biết cỏch chơi và tham gia chơi được cỏc trũ chơi Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Bảng phụ - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

Bảng ph.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
- trăng, trăng, trăng, trăng, chăng -HS làm vào vở, 1HS lờnbảng làm - Lớp nhận xột   - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

tr.

ăng, trăng, trăng, trăng, chăng -HS làm vào vở, 1HS lờnbảng làm - Lớp nhận xột Xem tại trang 7 của tài liệu.
-HS làm vào nhỏp + 1HS lờnbảng làm   - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

l.

àm vào nhỏp + 1HS lờnbảng làm Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Bảng phụ - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

Bảng ph.

Xem tại trang 8 của tài liệu.
-GV mở bảng phụ viết sẵn ND túm tắt - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

m.

ở bảng phụ viết sẵn ND túm tắt Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Bảng phụ; Phiếu bài tập - Bộ đồ dựng học toỏn  - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

Bảng ph.

ụ; Phiếu bài tập - Bộ đồ dựng học toỏn Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Gọi HS lờnbảng chữa bài - Nhận xột ghi điểm  - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

i.

HS lờnbảng chữa bài - Nhận xột ghi điểm Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Bảng phụ - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

Bảng ph.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
ăn nhỏ nhẹn từ tốn - 2HS lờnbảng + lớp làm vào vở Những con bờ đực như những bộ trai nghịch  - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

n.

nhỏ nhẹn từ tốn - 2HS lờnbảng + lớp làm vào vở Những con bờ đực như những bộ trai nghịch Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Gọi 2HS lờnbảng yờu cầu HS viết cỏc từ cần chỳ ý phõn biệt trong giờ học   - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

i.

2HS lờnbảng yờu cầu HS viết cỏc từ cần chỳ ý phõn biệt trong giờ học Xem tại trang 14 của tài liệu.
*Bảng phụ - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

Bảng ph.

Xem tại trang 14 của tài liệu.
- 3 HS lờnbảng viết cỏc từ này. - HS dưới lớp viết vào nhỏp.  - Nhận xột và chữa lỗi cho HS nếu cú - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

3.

HS lờnbảng viết cỏc từ này. - HS dưới lớp viết vào nhỏp. - Nhận xột và chữa lỗi cho HS nếu cú Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Chỉ từng hỡnh vẽ trờn bảng và yờu cầu HS đọc tờn của từng hỡnh   - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

h.

ỉ từng hỡnh vẽ trờn bảng và yờu cầu HS đọc tờn của từng hỡnh Xem tại trang 17 của tài liệu.
- GT và ghi bảng - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

v.

à ghi bảng Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Yêu cầu cả lớp viết bảng con chữ hoa A, M, N, Q, V.  - Giáo án lớp 2 - Tuần 34

u.

cầu cả lớp viết bảng con chữ hoa A, M, N, Q, V. Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan