Giáo án lớp 2 - Tuần 21

27 112 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 07:32

TUầN 21 Thứ ng y tháng năm Tập đọc CHim sơn ca và bông cúc trắng I/Mục đích,yêu cầu: - Rèn kỹ năng đọc th nh tiếng. - Đọc trôi chảy toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. - Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với ND bài ( vui tơi ở đoạn 1; ngạc nhiên, buồn thảm ở đoạn 2,3 ; thơng tiếc trách móc ở đoạn 4.) - Rèn kỹ năng đọc hiểu: hiểu đúng nghĩa các từ: khôn tả, véo von, long trọng - Hiểu nghĩa câu chuyện muốn nói : Hãy để cho chim đợc tự do ca hát, bay lợn. Hãy để cho hoa đợc tự do tắm ánh nắng mặt trời. II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Môt bông hoa hoặc một bó cúc tơi. III/Các hoạt động dạy học : TIếT 1 1,ổn định tổ chức : kiểm tra sĩ số. 2,Kiểm tra bài cũ : 2 HS đọc bài Mùa nớc nổi + trả lời câu hỏi trong SGK 3,B i mới : a,Giới thiệu: b,H ớng dẫn luyện đọc : - GV đọc mẫu: giọng diễn cảm. - Hớng dẫn HS đọc câu, giải nghĩa từ. - Hớng dẫn đọc từ ngữ khó: héo lả, long trọng, tắm nắng. - GV chia đoạn. - Hớng dẫn đọc một số câu d i. +Chim véo von mãi/.xanh thẳm.// +Tội nghiệp chim!//hát,/ đói khát.// - Tìm từ trái nghĩa từ buồn thảm : - GV giải nghĩa : Trắng tinh là trắng đều một màu sạch sẽ. - Hs theo dõi, quan sát tranh -HS nối tiếp nhau đọc từng câu - HS đọc cá nhân. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trớc lớp - HS đọc lại. - HS đọc các từ ngữ cần chú giải. hớn hở, sớng vui, vui tơi. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm. TIếT 2 C,H ớng dẫn tìm hiểu b i: - Trớc khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống nh thế nào ? - HS đọc câu hỏi, cả lớp đọc thầm. + Chim tự do bay nhảy, hót véo von. Cúc sống tự do bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, tơi tắn và xinh xắn. - HS quan sát tranh. - Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm ? - Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình với chim và hoa ? - Hành động của các cậu bé gây ra chuỵện gì đau lòng ? + Em muốn nói gì với các cậu bé ? d - Luyện đọc lại: + Chim bị bắt, bị cầm tù trong lồng. + Chim : hai cậu bé bắt chim nhốt vào lồng quên cho ăn. + Hoa : cầm dao cắt cả đám cỏ lẫn bông hoa cúc bỏ vào lồng sơn ca. + Sơn ca chết, cúc héo tàn. - Đừng bắt chim, đừng hái hoa. Hãy để cho chim đợc tự do bay lợn, ca hát.Hãy để cho hoa đợc tự do tắm nắng mặt trời ! Các bạn thật vô tình. - Bốn HS thi đọc lại truyện. 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét giờ học. - Dặn dò : Hãy bảo vệ chim chóc và các loài hoa vì chúng làm cho cuộc sống thêm tơi đẹp. - Về nh đọc kỹ câu chuyện,chuẩn bị giờ kể chuyện. ------------------------------------------------------------------------- Toán Luyện tập I/Mục tiêu: - Giúp HS : củng cố bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải toán - Nhận biết đặc điểm cuả một dãy số để tìm số còn thiếu của dãy số. II/Các hoạt động dạy học: 1.ổn định tổ chức: hát 2. Kiểm tra bài cũ : 2 HS đọc bảng nhân 5 + kiểm tra bài tập về nhà. 3.B i mới : a.Giới thiệu: b.Giảng b i : *Hoạt động 1 : Củng cố bảng nhân 5 Bài 1 : - GV hớng dẫn HS nhận xét, đổi chỗ các thừa số, tích không thay đổi. Bài 2 : GV hớng dẫn mẫu : 5 x 4 9 = 20 9 = 11 Bài 3 : Tóm tắt : Mỗi ngày : 5 giờ. 5 ngày : .giờ. a- HS nối tiếp nhau nêu kết quả : 5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 5 x 2 = 10 5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 5 x 9 = 45 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 10 = 50 2 x 5 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 2 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 - HS trình bày theo mẫu vào bảng con. 5 x 7 15 = 35 15 ; 5 x 8 - 20= 40 - 20 = 20 = 20 - HS đọc đề bài tự tóm tắt rồi giải. Bài giải: Số giờ Liên học trong mỗi tuần: * Hoạt động 2 : Nhận biết đặc điểm của dãy số . - Trò chơi chọn số. - GV hớng dẫn luật chơi. - Yêu cầu HS nêu đặc điểm của dãy số. 5 x 5 = 25 (giờ) ĐS : 25 ( giờ). - Hai HS chơi. a, 5,,10,,15,,20,,25,,30 b, 5, 8, 11,14, 17, 20 4.Củng cố-dặn dò: - Nhận xét giờ. - Về nh học thuộc bảng nhân 5 và l m b i trong vở BT. ---------------------------------------------------------------------- Thể dục đi thờng theo vạch kẻ thẳng I/M c t i ê u : - Ôn hai động tác : đứng đa một chân ra sau, hai tay giơ cao và đứng hai chân rộng bằng vai, hai … - 20… 21 TU N : Thứ hai ngày … tháng … năm 20… T P C CHIM SƠN CA VÀ BƠNG CƯC TRẮNG ( TIẾT) I M C TI U: - Biết ngắt nghỉ chỗ; đọc rành mạch tồn - Hiểu lời khun từ câu chuyện; Hãy để choc him tự ca hát bay lượn;để cho hoa tự tắm nắng mặt trời (trả lời CH 1,2,4,5) * THGDBVMT: Giáo dục HS cần u q vật mơi trường thiên nhiên để sống ln đẹp đẽ có ý nghĩa II Ồ D NG D H C: - GV: Tranh minh họa tập đọc Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc - HS: SGK III C C HO T NG D H C: TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định: - Hát Bài cũ: Mùa xn đến Gọi HS lên - HS lên bảng đọc trả lời bảng kiểm tra trả lời câu hỏi câu hỏi: - Theo dõi HS đọc bài, trả lời cho - HS nxét điểm - HS nhắc tựa Bài Giới thiệu: gtb, ghi tựa  ạt độ 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn - Cả lớp theo dõi đọc thầm theo b) Đọc câu - u cầu HS đọc câu - HS nối tiếp đọc Mỗi HS c) Luyện đọc theo đoạn đọc câu bài, đọc từ đầu cho * Đọc đoạn trước lớp: đến hết - Gọi HS đọc giải - Luyện đọc đoạn, nhấn giọng theo - Hướng dẫn HS đọc hướng dẫn GV - Gọi HS đọc - Lần lượt HS đọc nhóm - Hướng dẫn HS ngắt giọng mình, HS nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho * Đọc đoạn nhóm - Chia nhóm HS, nhóm có HS - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân u cầu đọc nhóm Theo dõi HS đọc theo u cầu HS đọc theo nhóm GV, sau thi đọc đồng d) Thi đọc đoạn - Tổ chức cho nhóm thi đọc cá nhân đọc đồng - Tun dương nhóm đọc tốt e) Đọc đồng - Y/c HS đọc đồng đoạn 3, - Cả lớp đọc đồng đoạn 3, … - 20… 21 TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học * ạt độ : Tìm hiểu - Gọi HS đọc đoạn -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi đọc thầm theo + Chim sơn ca nói bơng cúc ntn? - Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao! + Khi sơn ca khen ngợi, cúc - Cúc cảm thấy sung sướng khơn tả cảm thấy nào? + Sung sướng khơn tả có nghĩa gì? - Nghĩa khơng thể tả hết niềm sung sướng + Tác giả dùng từ để miêu tả - Chim sơn ca hót véo von tiếng hót sơn ca? + Véo von có ý nghĩa gì? - Là tiếng hót (âm thanh) cao, trẻo - Qua điều tìm hiểu, bạn - Chim sơn ca cúc trắng sống vui cho biết trước bị bắt bỏ vào lồng, vẻ hạnh phúc sống sơn ca bơng cúc ntn ? - Gọi HS đọc đoạn 2, 3, - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Hỏi: Vì tiếng hót sơn ca trở - Vì sơn ca bị nhốt vào lồng nên buồn thảm? - Ai người nhốt sơn ca vào lồng? - Có hai bé nhốt sơn ca vào lồng - Chi tiết cho thấy hai bé - Hai bé khơng nhốt chim vơ tâm sơn ca? sơn ca vào lồng mà khơng cho sơn ca giọt nước - Khơng vơ tâm chim mà - Hai bé cắt đám cỏ có hai bé đối xử vơ tâm với bơng cúc trắng bỏ vào lồng chim bơng cúc trắng, tìm chi tiết nói lên điều + Cuối chuyện xảy - Chim sơn ca chết khát, bơng cúc với chim sơn ca bơng cúc trắng? trắng héo lả thương xót + Tuy bị nhốt vào lồng chết, - Chim sơn ca dù khát phải vặt hết nắm chim sơn ca bơng cúc trắng cỏ, khơng đụng đến bơng hoa Còn u thương Con tìm bơng cúc tỏa hương ngào ngạt để an ủi chi tiết nói lên điều sơn ca Khi sơn ca chết, cúc héo lả thương xót + Hai cậu bé làm sơn ca chết - Hai cậu bé đặt sơn ca vào hộp thật đẹp chơn cất thật long trọng - Long trọng có ý nghĩa gì? - Long trọng có nghĩa đầy đủ nghi lễ trang nghiêm - Theo em, việc làm cậu bé - Cậu bé làm sai hay sai? … - 20… 21 + Hãy nói lời khun em với cậu bé - Câu chuyện khun em điều gì? * THGDBVMT: Chúng ta cần u q vật mơi trường thiên nhiên để sống ln đẹp đẽ có ý nghĩa  ạt độ 3: Luyện đọc lại - u cầu đọc cá nhân - Nhận xét Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà luyện đọc lại trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị: Vè chim - đến HS nói theo suy nghĩ - Chúng ta cần đối xử tốt với vật lồi cây, lồi hoa - HS luyện đọc Chú ý tập cách đọc thể tình cảm - HS nhà đọc lại chuẩn bị sau ……………………………………………………………………… TỐN: LU ỆN T P I M C TI U: - Thuộc bảng nhân - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính nhân trừ trường hợp đơn giản - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Nhận biết đặc điểm dãy số để viết số thiếu dãy số - Bài tập cần làm a; 2; II CHU N B - Bảng phụ Bộ thực hành Tốn III C C HO T NG D H C: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định: Bài cũ Bảng nhân Gọi1 HS lên bảng làm tập - Nhận xét cho điểm HS Bài - Tựa bài: Luyện tập * Hoạt động Luyện tập Bài 1: - Gọi HS đọc u cầu - u cầu HS tự làm chữa - Nhận xét – Cho điểm Bài 2: - Gọi HS đọc u cầu - Hát - HS làm bảng, lớp làm vào nháp - HS nxét - HS nhắc lại tựa - HS đọc; lớp đọc thầm - HS tự làm chữa a/5 x = 15 x = 40 x = 20 x = 35 - HS đọc; lớp đọc thầm … - 20… 21 - Cho HS làm tập vào trình bày theo mẫu Chẳng hạn: x – = 20 – = 11 - GV nxét, ghi điểm Bài 3: - Gọi HS đọc tốn - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Gọi HS lên bảng giải; Cả lớp giải vào - HS làm bảng lớp; lớp làm vào a/ x – 15 = 35 – 15 = 20 b/ x – 20 = 40- 20 = 20 c/ x 10 – 28 = 50 – 28 = 22 - HS đọc; lớp đọc thầm - Mỗi ngày Liên học giờ, tuần lễ Liên học ngày - Mỗi tuần lễ Liên học giờ? - HS làm Bài giải Số Liên học tuần lễ là: x = 25 (giờ) Đáp số: 25 Bài 4: (HSK- G) - Cho HS tự đọc thầm nêu tóm tắt tốn - HS làm (bằng lời viết) giải tốn Bài giải - Nhận xét, ghi điểm Số lít dầu 10 can đựng là: x 10 = 50 (l) Đáp số: 50 lít dầu - Bài 5: HSKG - Gọi ... Giáo viên : Tập Đọc CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. Mục tiêu Biết nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch toàn bài. Hiểu lờ khuyên từ câu chuyện: Háy để choc him tự do ca hát, bay lượn ; để cho hoa được tự do tắm nằng mặt trời (trả lời được các câu hỏi SGK ) Giáo dục HS biết bảo vệ thiên nhiên cây cối và các loài động vât xung quanh. II. Chuẩn bò - GV: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu õ (3’) Mùa nước nổi. - Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài Mùa nước nổi. - Thế nào là mùa nước nổi? - Cảnh mùa nước nổi được tác giả miêu tả qua những hình ảnh nào? - Nêu nội dung chính của bài. - Theo dõi HS đọc bài, trả lời và cho điểm. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Treo tranh minh họa và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Con thấy chú chim và bông cúc thế nào? Có đẹp và vui vẻ không? - Vậy mà đã có chuyện không tốt xảy ra với chim sơn ca và bông cúc làm cả hai phải chết một cách rất đáng thương và buồn thảm. Muốn biết câu chuyện xảy ra ntn chúng ta cùng học bài hôm nay: Chim sơn ca và bông cúc trắng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1. Chú ý phân biệt giọng của chim nói với bông cúc vui vẻ và ngưỡng mộ. Các phần còn lại đọc với giọng tha thiết, thương xót. - Hát - 3 HS lần lượt lên bảng: + HS 1: đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi + HS 2: Đọc đoạn 2, 3 và trả lời câu hỏi + HS 3: Đọc cả bài và nêu nội dung chính của bài. - Bức tranh vẽ một chú chim sơn ca và một bông cúc trắng. - Bông cúc và chim sơn ca rất đẹp. - Mở sgk, trang 23. - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. Giáo viên : b) Luyện phát âm - Đọc mẫu sau đó yêu cầu đọc các từ cần luyện phát âm đã ghi trên bảng phụ, tập trung vào những HS mắc lỗi phát âm. - Yêu cầu HS đọc từng câu, nghe và bổ sung các từ cần luyện phát âm lên bảng ngoài các từ đã dự kiến. Chú ý theo dõi các lỗi ngắt giọng. c) Luyện đọc theo đoạn - Gọi HS đọc chú giải. - Hỏi: Bài tập đọc có mấy đoạn? Các đoạn phân chia ntn? - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn. d) Đọc cả bài - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm.  Hoạt động2: Thi đua đọc bài. e) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt. g) Đọc đồng thanh 4. Củng cố – Dặn do ø (3’) - Nhận xét tiết học. - 5 đến 7 HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh các từ: sơn ca, sung sướng, véo von, long trọng, lồng, lìa đời, héo lả,… (MB) khôn tả, xanh thẳm, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc, khô bỏng, rúc mỏ, ẩm ướt, tỏa hương, an ủi,… (MT, MN) - HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài. - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi sgk. - Bài tập đọc có 4 đoạn: + Đoạn 1: Bên bờ rào … xanh thẳm. + Đoạn 2: Nhưng sáng hôm sau … chẳng làm gì được. + Đoạn 3: Bỗng có hai cậu bé … héo lả đi vì thương xót. + Đoạn 4: Phần còn lại. TẬP ĐỌC Giáo viên : CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG (TT) I. Mục tiêu Biết nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch toàn bài. Hiểu lờ khuyên từ câu chuyện: Háy để choc him tự do ca hát, bay lượn ; để cho hoa được tự do tắm nằng mặt trời (trả lời được các câu hỏi SGK ) Giáo dục HS biết bảo vệ thiên nhiên cây cối và các loài động vât xung quanh. II. Chuẩn bò - GV: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Chim sơn ca và bông cúc trắng(Tiết 2) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của bài. - Chim sơn ca nói về bông cúc ntn? - Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm thấy thế nào? - Sung sướng khôn tả có nghóa là gì? - Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót của sơn ca? - Véo von có ý nghóa là gì? - Qua những điều đã tìm hiểu, bạn nào cho biết trước khi bò bắt bỏ vào lồng, cuộc sống của sơn ca và bông cúc ntn? Gi¸o ¸n líp 2 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ HiỊn Thứ hai, ngày 11 tháng 01 năm 2010 _______________________________ Tập đọc Tiết 61: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG( Tiết 1 ). I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Đọc. •-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức. •-Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài (đoạn 1: vui tươi, đoạn 2: ngạc nhiên). • Hiểu: Hiểu nghóa các từ: khôn tả, véo von. -Hiểu điều câu chuyện muốn nói: Hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn. Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. 2. Kó năng: Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch. 3.Thái độ: Giáo dục HS biết yêu thiên nhiên, yêu loài vật, biết bảo vệ môi trường. II/ CHUẨN BỊ: Tranh: Chim sơn ca và bông cúc trắng. Một bông hoa cúc tươi. Sách Tiếng việt/Tập2. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ:5’ -G 3 em đọc thuộc lòng bài “Mùa nước nổi” -Em hiểu thế nào là mùa nước nổi? -Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào? -Tìm một vài hình ảnh về mùa nước nổi được tả trong bài? -Nhận xét, cho điểm. 2. Dạy bài mới:25’ Giới thiệu bài. Hoạt động 1: Luyện đocï đoạn 1-2. Mục tiêu: Đọc trôi chảy đoạn 1-2. -3 em đọc bài và TLCH. -Chim sơn ca và bông cúc trắng. Trêng THCS Phan Béi Ch©u Trang 1 Tuần 21 Tuần 21 Tuần 21 Tuần 21 CHÀO CỜ ( GV tổng phụ trách Đội ). Gi¸o ¸n líp 2 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ HiỊn Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức. Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài, vui tươi, ngạc nhiên. -Giáo viên đọc mẫu lần 1 đoạn 1-2, phát âm rõ, chính xác, giọng đọc phù hợp với nội dung bài, vui tươi, ngạc nhiên. Đọc từng câu: -Kết hợp luyện phát âm từ khó ( Phần mục tiêu ) Đọc từng đoạn trước lớp. Bảng phụ:Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý cách đọc. -Hướng dẫn đọc chú giải: (SGK/ tr 24) -Giảng thêm từ : trắng tinh: trắng đều một màu, sạch sẽ. -Tìm từ trái nghóa với: buồn thảm? - Đọc từng đoạn trong nhóm -Nhận xét. Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 1-2. Mục tiêu: Hiểu ý nghóa đoạn 1-2, chim và hoa phải được tự do bay nhảy, được tắm nắng mặt trời. -Gọi 1 em đọc. -Trực quan:Tranh. Hỏi đáp: Trước khi bò bỏ vào lồng chim và hoa sống như thế nào? -GV cho học sinh quan sát tranh ảnh -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc. Lớp theo dõi đọc thầm. -HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. -HS luyện đọc các từ:sơn ca, sà xuống, sung sướng, véo von, bầu trời. -HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. +Chim véo von mãi/ rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.// - HS đọc chú giải: Sơn ca, khôn tả, véo von, bình minh. -1 em nhắc lại nghóa từ: trắng tinh. -HS nêu trái nghóa với buồn thảm là: hớn hở, sung sướng, vui tươi. -Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm (từng đoạn, cả bài). CN - Đồng thanh (đoạn 1-2). -1 em đọc đoạn 1-2. -Chim tự do bay nhảy, hót véo von, sống trong một thế giới rất rộng lớn là cả bầu trời xanh thẳm. -Cúc sống tự do bên bờ rào giữa đám cỏ dại. Tươi tắn xinh xắn xoè cánh trắng đón ánh nắng mặt Trêng THCS Phan Béi Ch©u Trang 2 Gi¸o ¸n líp 2 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ HiỊn để thấy cuộc sống hạnh phúc của những ngày còn tự do của sơn ca và bông cúc trắng. -Vì sao tiếng chim trở nên buồn thảm? 3.Củng cố: 5’Gọi 1 em đọc lại đoạn 1- 2. Chuyển ý: Số phận của sơn ca và bông cúc trắng sẽ ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua tiết 2. 4. Dặn dò – Đọc bài. trời, … -Quan sát tranh “Sơn ca và bông cúc trắng”. -Vì chim bò bắt bò cầm tù trong lồng. -1 em đọc đoạn 1-2. -Đọc đoạn 1-2, tìm hiểu đoạn 3-4. ________________________________ Tập đọc Tiết 62: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG ( Tiết 2 ). HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. Hoạt động 1:10’ Luyện đọc đoạn 3- 4. Mục tiêu : Đọc trơn đoạn 3-4. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Biết đọc với giọng buồn thảm, thương tiếc trách móc, -Giáo viên đọc mẫu đoạn 3-4. -Luyện phát âm. -Luyện ngắt giọng: -Giảng từ: (phần chú giải) cầm tù, Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu học Nghĩa Hùng Tuần 21 Ngày soạn: 22/1/2009 Ngày giảng:Thứ hai ngày 25/1/2009 Toán LUYệN TậP A. MụC TIÊU: - Thuộc bảng nhân 5 . - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trờng hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép tính nhân (trong bảng nhân 5). - Nhận biết đợc đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó. B. Đồ DùNG DạY HọC : - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài 2 . C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU Hoạt động dạy Hoạt động học I. KTBC : + 2 HS lên bảng đọc thuộc bảng nhân 5 + HS 3:Làm bài 2. + HS 4: làm bài 3. + GV nhận xét cho điểm . II. DạY HọC BàI MớI: 1. Giới thiệu : GV giới thiệu và ghi bảng 2. Hớng dẫn luyện tập Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu của bài. + Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu 1 HS đọc bài làm của mình + Hỏi : Khi biết 2 x 5 = 10 có cần thực hiện 5 x 2 không? Vì sao? + Nhận xét và ghi điểm Bài 2:Bài tập yêu cầu làm gì? + Viết lên bảng: 5 x 4 9 = + Biểu thức trên có mấy dấu tính? Kể ra + Khi thực hiện ta làm ntn? + Cho HS làm bài rồi nhận xét sửa chữa. + Nhận xét và ghi điểm Bài 3: Gọi HS đọc đề bài. + Yêu cầu HS tự tóm tắt rồi giải bài. Tóm tắt: 1 ngày học : 5 giờ 5 ngày học: . . .giờ? + 2 HS đọc bảng nhân . + 2 HS giải bài tập + Điền số thích hợp vào ô trống . + Làm bài và chữa bài + Không cần thực hiện phép tính. + Tính giá trị của biểu thức. + Chú ý + Có hai dấu tính đó là nhân và trừ. + Thực hiện nhân trớc trừ sau. + Làm bài vào vở, 2 HS lên bảng + Đọc đề. + 1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở Bài giải: Số giờ 5 ngày Liên học là: 5 x 5= 25 ( giờ) Giáo viên: L.Nhâm Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu học Nghĩa Hùng + Gọi HS nhận xét bài trên bảng, GV chấm một số bài và nhận xét. Bài 4: HS khá giỏi + Yêu cầu HS tự làm bài sau đó nhận xét và ghi điểm Bài 5: HS khá giỏi Yêu cầu HS làm bài, chữa bài và hỏi: + Tại sao viết tiếp 25, 30 vào dãy số ở phần a? Đáp số: 25 giờ + HS làm bài rồi nhận xét. + Làm bài và trả lời câu hỏi. + Vì các số đứng liền nhau trong dãy số này hơn kém nhau 5 đơn vị.( Vì 10 = 5 + 5; 15 = 10 + 5; 20 = 15 +5 nên số đứng sau 20 là 20 + 5 = 25 . . .) + Trả lời tơng tự. Các số đứng liền nhau trong dãy số này hơn kém nhau 3 đơn vị. III. CủNG Cố DặN Dò: - Các em vừa học toán bài gì ? - GV nhận xét tiết học, tuyên dơng . - Dặn về nhà làm các bài trong vở bài tập . Chuẩn bị bài cho tiết sau . ----------------------------------------------------------------- Giáo viên: L.Nhâm Giáo án lớp 2 Tr ờng Tiểu học Nghĩa Hùng Tập đọc CHIM SƠN CA Và BÔNG CúC TRắNG A. MụC TIÊU: - c ỳng, rừ rng, rnh mch ton bi. Bit ngt ngh hi ỳng ch. - Hiu li khuyờn t cõu chuyn: Hóy cho chim c t do ca hỏt, bay ln; cho hoa c t do tm nng mt tri ( tr li c CH 1,2,4,5 ) HS khỏ , gii tr li c CH3. B. Đồ DùNG DạY HọC : - Tranh minh họa bài tập đọc. - Bảng phụ ghi sẵn các nội dung luyện đọc. C. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU : TIếT 1 : Hoạt động dạy Hoạt động học I. KTBC : + 3 HS lên bảng đọc thuộc lòng bài: Mùa nớc nổi + Nhận xét ghi điểm II. DạY HọC BàI MớI : 1. Giới thiệu : GV giới thiệu gián tiếp qua tranh minh họa và ghi bảng. 2. Luyện đọc: a. Đọc mẫu + GV đọc mẫu lần 1, tóm tắt nội dung bài. b. Luyện phát âm + Yêu cầu HS đọc các từ cần chú ý phát âm trên bảng phụ. + Yêu cầu đọc từng câu. c. Luyện đọc đoạn + GV treo bảng phụ hớng dẫn . + Bài tập đọc có thể chia thành mấy đoạn? Các đoạn đợc phân chia nh thế nào? + Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt các câu khó, câu dài + Giải nghĩa các từ mới cho HS hiểu: nh phần mục tiêu. d. Đọc theo đoạn, bài + Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trớc lớp + HS 1: câu hỏi 1 + HS 2: câu hỏi cuối bài. + HS 3: nêu ý nghĩa bài tập đọc Nhắc lại tựa bài + 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo. + Đọc các từ trên bảng phụ nh phần mục tiêu, đọc cá nhân sau đó đọc Giáo án lớp 2 Tuần 21 Trường Tiểu học Hòa Bình Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2010 TẬP ĐỌC CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG I. MỤC TIÊU -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ;đọc rành mạch được toàn bài. -Hiểu lời khuyên từ câu chuyện ; Hãy để choc him được tự do ca hát bay lượn;để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1,2,4,5 ) -Ham thích môn học. II. CHU Ẩ N B Ị : Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ : Mùa xuân đến. Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài và trả lời câu hỏi - Theo dõi HS đọc bài, trả lời và cho điểm. 3. Bài mới Giới thiệu: gtb, ghi tựa  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài b) Đọc từng câu - Yêu cầu HS đọc từng câu, c) Luyện đọc theo đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - Gọi HS đọc chú giải. hướng dẫn HS đọc bài.- - Gọi HS đọc - Hướng dẫn HS ngắt giọng. * Đọc đoạn trong nhóm - Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc bài theo nhóm. d) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt. e) Đọc đồng thanh - Y/c HS đọc đồng thanh đoạn 3, 4 * Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài - Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của bài. + Chim sơn ca nói về bông cúc ntn? + Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm thấy thế nào? + Sung sướng khôn tả có nghóa là gì? -Hát -3 HS lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi: - HS nxét. - HS nhắc tựa - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài - Luyện đọc đoạn nhấn giọng theo hướng dẫn của GV. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của mình, các HS trong cùng một nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân hoặc một HS bất kì đọc theo yêu cầu của GV, sau đó thi đọc đồng thanh đoạn 2. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4. -1 HS khá đọc bài thành tiếng. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc mới xinh xắn làm sao! - Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả. - Nghóa là không thể tả hết niềm sung sướng Người thực hiện: Nguyễn Đăng Tuấn 1 Giáo án lớp 2 Tuần 21 Trường Tiểu học Hòa Bình + Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót của sơn ca? + Véo von có ý nghóa là gì? - Qua những điều đã tìm hiểu, bạn nào cho biết trước khi bò bắt bỏ vào lồng, cuộc sống của sơn ca và bông cúc ntn/ ? - Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3, 4. - Hỏi: Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên rất buồn thảm? - Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng? - Chi tiết nào cho thấy hai chú bé đã rất vô tâm đối với sơn ca? - Không chỉ vô tâm đối với chim mà hai chú bé còn đối xử rất vô tâm với bông cúc trắng, con hãy tìm chi tiết trong bài nói lên điều ấy. + Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với chim sơn ca và bông cúc trắng? + Tuy đã bò nhốt vào lồng và sắp chết, nhưng chim sơn ca và bông cúc trắng vẫn rất yêu thương nhau. Con hãy tìm các chi tiết trong bài nói lên điều ấy. + Hai cậu bé đã làm gì khi sơn ca chết - Long trọng có ý nghóa là gì? - Theo em, việc làm của các cậu bé đúng hay sai? + Hãy nói lời khuyên của em với các cậu bé. - Câu chuyện khuyên em điều gì?  Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài - Yêu cầu đọc bài cá nhân. 4. Củng cố 5 Dặn do ø về nhà luyện đọc lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. - Chuẩn bò: Vè chim - Nhận xét tiết học đó. - Chim sơn ca hót véo von. - Là tiếng hót (âm thanh) rất cao, trong trẻo. - Chim sơn ca và cúc trắng sống rất vui vẻ và hạnh phúc. - 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo. - Vì sơn ca bò nhốt vào lồng? - Có hai chú bé đã nhốt sơn ca vào lồng. - Hai chú bé không những đã nhốt chim sơn ca vào lồng mà còn không cho sơn ca một ... HS đọc u cầu - Cho HS làm chữa - Nhận xét, ghi điểm 12 45 - Nhận xét - HS đọc; lớp đọc thầm - HS làm 2x3=3x2 4x6>4x3 19 32 21 … - 20 … 21 5x8>5x4 - Nhận xét Bài 4: - Gọi HS đọc u cầu - Bài tốn cho... -Hát -1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào nháp: + + + = 12 cm + + + = 20 dm - HS đọc; lớp đọc thầm - HS làm x = 10 x = 21 x = 18 x = 12 2x4=8 3x3=9 x =4 3x2=6 - Nhận xét Bài 2: - Gọi HS đọc u cầu - HS... – 20 = 4 0- 20 = 20 c/ x 10 – 28 = 50 – 28 = 22 - HS đọc; lớp đọc thầm - Mỗi ngày Liên học giờ, tuần lễ Liên học ngày - Mỗi tuần lễ Liên học giờ? - HS làm Bài giải Số Liên học tuần lễ là: x = 25

Hình ảnh liên quan

-Gọ i1 HS lờn bảng giải; Cả lớp giải vào vở - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

i1.

HS lờn bảng giải; Cả lớp giải vào vở Xem tại trang 4 của tài liệu.
- GV: Chữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Vở Tập viết, bảng con.  - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

h.

ữ mẫu R. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Vở Tập viết, bảng con. Xem tại trang 6 của tài liệu.
3. HS viết bảng con * Viết: : Rớu    - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

3..

HS viết bảng con * Viết: : Rớu Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lũng bảng nhõn 5  - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

ch.

ức cho HS thi đọc thuộc lũng bảng nhõn 5 Xem tại trang 10 của tài liệu.
- GV: Bảng phụ. - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

Bảng ph.

Xem tại trang 12 của tài liệu.
- GV: Tranh minh họa bài tập đọc (phúng to, nếu cú thể). Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

ranh.

minh họa bài tập đọc (phúng to, nếu cú thể). Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Gọi 2 HS lờn bảng đọc thuộc lũng bảng nhõn 2, nhõn 3, nhõn 4, nhõn 5.   - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

i.

2 HS lờn bảng đọc thuộc lũng bảng nhõn 2, nhõn 3, nhõn 4, nhõn 5. Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Thuộc bảng nhõn 2, 3, 4,5 để tớnh nhẩm. - Biết thừa số, tớch.  - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

hu.

ộc bảng nhõn 2, 3, 4,5 để tớnh nhẩm. - Biết thừa số, tớch. Xem tại trang 19 của tài liệu.
- GV: Tranh minh họa bài tập 1, nếu cú. Chộp sẵn đoạn văn bài tập 3 lờn bảng. Mỗi HS chuẩn bị tranh ảnh về loài chim mà con yờu thớch - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

ranh.

minh họa bài tập 1, nếu cú. Chộp sẵn đoạn văn bài tập 3 lờn bảng. Mỗi HS chuẩn bị tranh ảnh về loài chim mà con yờu thớch Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Gọi 2 em lờn bảng đúng kịch theo tỡnh huống sau. Yờu cầu cả lớp theo dừi.  - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

i.

2 em lờn bảng đúng kịch theo tỡnh huống sau. Yờu cầu cả lớp theo dừi. Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Hs lờn bảng trả lời theo yc - Giáo án lớp 2 - Tuần 21

s.

lờn bảng trả lời theo yc Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan