0

Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 9

21 652 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 11:20

Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp PHẦN THỨ NHẤT : ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Ngữ văn môn có vị vô quan trọng chương trình phổ thông nói chung chương trình THCS nói riêng Môn Ngữ văn góp phần bồi dưỡng hình thành nhân cách cao đẹp cho học sinh, giúp em cảm nhận tư tưởng tình cảm sáng, đẹp đẽ người Từ giúp em sống đẹp, sống tốt, sống có ích, rèn luyện cho học sinh ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương, quí trọng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới tình cảm lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, công bằng, căm ghét xấu, ác Và từ rèn cho em tính tự lập, có lực cảm thụ giá trị chân, thiện, mĩ văn học, nghệ thuật Ngoài học văn mở mang tâm hồn, trí tuệ cho học sinh, góp phần giúp em hoàn thiện nhân cách Để đạt điều người giáo viên phải người vững tay nghề, tâm huyết với công việc, hàng ngày, hàng bên trang giáo án giáo viên phải trăn trở, nghĩ suy chọn phương pháp dễ hiểu, dễ cảm để học sinh nắm bắt kiến thức cách tốt Việc dạy học nghệ thuật dạy văn môn mang tính chất nghệ thuật đặc biệt, điêù môn Ngữ văn chuyển tải chủ yếu thông qua phương tiện ngôn từ, ngôn từ chuyển tải từ gợi mở giáo viên, tích cực, lực cảm thụ học sinh Từ kiến thức tìm hiểu em biến thành câu văn, đoạn văn, văn đem điều học ứng dụng vào sống Với học sinh THCS việc học văn thực quan trọng, nhiên giai đoạn nay, có nhiều phương tiện thông tin đại, thông tin đại chúng cập nhật liên tục khiến nhiều học sinh quên lãng sách văn học không Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp ham thích môn Ngữ văn Với môn Ngữ văn bậc THCS em học ba phân môn Văn học,Tiếng Việt Tập làm văn, em học nhiều phân môn Văn học Tiếng Việt đầu lại chủ yếu Tập làm văn Tập làm văn môn học thực hành tổng hợp trình độ cao môn Văn học Tiếng Việt Vì dạy Tập làm văn cho học sinh dạy em nắm vững văn bản, biết cách xây dựng loại văn từ văn nghệ thuật đến văn hành Trong thực tế giảng dạy thấy học sinh nhiều hạn chế tạo lập văn nói chung việc viết đoạn văn nói riêng, với học sinh lớp Với học sinh lớp 9, nhiều em không hứng thú làm dạng tập viết đoạn văn mà lại dạng tập rèn luyện viết văn cho học sinh, khâu quan trọng việc tạo lập văn Từ thực tế mạnh dạn chọn đề tài : “Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 9” II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH : Nhiều năm gần đây, chương trình Ngữ văn theo tinh thần đổi trọng đến việc viết đoạn văn học sinh, khối lớpluyện nói, luyện tập xây dựng văn theo thể loại học Trong luyện nói yêu cầu học sinh trình bày đoạn văn mà em chuẩn bị sẵn nhà,trong luyện tập có phần xây dựng đoạn văn trước viết hoàn chỉnh Song thực tế cho thấy em ngại viết văn viết đoạn văn Ví dụ sau học giáo viên thường đưa dạng tập yêu cầu em viết đoạn hầu hết em không hứng thú làm bài, nhiều em làm theo kiểu bắt buộc đơn kể lại tên tác giả, tác phẩm nhìn vào phần “Ghi nhớ”(SGK) để ghi lại nội dung trình bày đoạn văn theo nội dung nào, trình bày theo cách diễn dịch hay qui nạp Lại có em viết đoạn văn lại có nhiều chỗ xuống dòng, không yêu cầu mặt hình thức đoạn văn Với em học sinh lớp 8,9, lợi so với học sinh lớp 6,7 em học bài: “Xây dựng đoạn văn văn bản” lớp 8(Tiết 10), với nhiều em phần lí thuyết Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp chưa làm em hiểu rõ cách xây dựng đoạn văn, từ tiết dạy có dạng tập quan sát, tìm hiểu thấy nhiều học sinh chưa thực tốt thao tác viết đoạn văn dù giáo viên nhắc nhở em nhiều lần Có nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh làm không tốt dạng tập viết đoạn văn, theo nguyên nhân chủ yếu là: - HS chưa nắm rõ ràng khái niệm đoạn văn, câu chủ đề đoạn văn - HS chưa nắm cách trình bày nội dung đoạn văn - HS chưa biết cách viết đoạn văn theo bố cục phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn - Chưa định hình cụ thể diện mạo đoạn văn - Vốn từ nghèo không chịu đọc tài liệu, đọc tác phẩm văn học - Lệ thuộc vào sách văn mẫu - Chưa ý quan sát xung quanh, trí tưởng tượng chưa cao, lười tư Qua khảo sát thực tế lớp 9A, 9B trường THCS Lê Đình Kiên năm học 2009-2010 trực tiếp giảng dạy chưa áp dụng đề tài này, kết việc kiểm tra viết đoạn văn em sau: Phân loại Lớp 9A = 43 9B = 46 Giỏi SL % SL 19 20 7% 8,7% Khá % 44,2% 43,4% Trung bình SL % 17 17 Yếu, SL % 39,5% 37% 9,3% 10,9% III MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Phân môn Tập làm văn bậc THCS giúp cho HS năm thể loại chương trình, là: Tự sự, Miêu tả, Biểu cảm, Thuyết minh, Nghị luận Hành Từ đó, giúp HS biết vận dụng loại văn vào trình học tập vào đời sống Với đề tài mong muốn em biết cách xây dựng đoạn văn nói chung đoạn văn nghị luận nói riêng, từ em học tốt phân môn Tập làm văn, đồng thời ứng dụng điều học vào Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp môn học khác vào đời sống Với văn nghị luận, đoạn văn chứa ý chính, ý đứng đầu đoạn văn cuối đoạn văn, tùy theo đoạn văn viết theo cách diễn dịch hay qui nạp Cũng có ý nằm nội dung câu đoạn văn triển khai theo cách song hành Từ tập viết đoạn văn nghị luận, giáo viên ý rèn luyện cho học sinh lớp diễn đạt hay làm văn, tập vận dụng sáng tạo, tổng hợp kiến thức tiếp thu qua môn Ngữ văn kiến thức văn hóa, xã hội để từ em viết nói hoàn cảnh giao tiếp cụ thể Thông qua nội dung đoạn văn rèn luyện cho em số đức tính lòng nhân ái, tính trung thực, kiên trì, giúp em phân biệt đúng, sai, tốt, xấu Từ nuôi dưỡng tâm hồn học sinh hướng tới chân, thiện, mĩ, em biết sống tốt hơn, đẹp IV ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp - Phạm vi nghiên cứu: Hướng dẫn HS lớp viết đoạn văn nghị luận - Phương pháp nghiên cứu: Đây kinh nghiệm thân tiến hành giảng dạy, thực sau : - Dùng sách giáo khoa, tìm hiểu sách giáo viên, đọc thể loại văn nghị luận, đọc dạng đoạn văn nghị luận, từ rút kinh nghiệm hướng dẫn học sinh - Tham khảo thêm số văn, đoạn văn mẫu văn nghị luận sách tham khảo, nâng cao để tìm chung tiến hành làm dạng tập - Viết đoạn văn mẫu cho học sinh tham khảo PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Rèn viết đoạn văn phát huy lực tư cho HS Để rèn luyện viết đoạn văn, đòi hỏi HS phải suy nghĩ yêu cầu diễn đạt thành lời, thành đoạn, phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ phù hợp với ý đoạn để hiệu diễn đạt cao hơn, đoạn văn có sức hút, thuyết phục người đọc dựng đoạn văn gắn với khác việc làm văn nghị luận tìm ý, lập dàn ý, luyện nói, viết văn hoàn chỉnh Đây thao tác , có thực lúc Cũng có thao tác dựng đoạn văn thực riêng HS học xây dựng đoạn văn giáo viên tập ngắn, kiểm tra coa câu yêu cầu viết đoạn văn II NỘI DUNG THỰC HIỆN: A NHỮNG DẠNG BÀI TẬP GIÚP HS RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN: Để HS làm tốt dạng tập: Viết đoạn văn nghị luận, trước hết GV phải cho HS hiểu rõ: Đoạn văn gì? Có cách trình bày nội dung đoạn văn?Câu chủ đề gì? *Khái niệm đoạn văn: Đoạn văn đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm xuống dòng thường biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh Đoạn văn thường nhiều câu tạo thành.(SGK Ngữ văn 8-Tập 1Trang 36-NXB GD 2010) *Các cách trình bày nội dung đoạn văn: Nội dung đoạn văn trình bày theo nhiều cách khác nhau, thường dùng cách phổ biến sau: Diễn dịch, qui nạp, móc xích, song hành, bên cạnh có đoạn văn trình bày theo cách tổng- phân- hợp, đoạn văn mang kết cấu so sánh, nhân quả, đòn bẩy * Từ ngữ chủ đề câu chủ đề đoạn văn: Đoạn văn thường có câu chủ đề từ ngữ chủ đề Từ ngữ chủ đề từ ngữ dùng làm đề mục từ ngữ lặp lại nhiều lần nhằm trì đối Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp tượng biểu đạt Câu chủ đề mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần đứng đầu cuối đoạn văn 1.CỤ THỂ CÁC CÁCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG TRONG MỘT ĐOẠN VĂN: a.Đoạn văn diễn dịch:(Có câu chủ đề) Đoạn diễn dịch đoạn văn câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng đầu đoạn, câu lại triển khai ý câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề Các câu triển khai thực thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, kèm theo nhận xét, đánh giá bộc lộ cảm nhận người viết Đoạn văn mẫu: “Đọc “ Sang thu”(Hữu Thỉnh) ta cảm nhận mùa thu đẹp, lặng lẽ nhẹ nhàng Những hình ảnh thơ vương vấn hồn ta Mùa thu với hương ổi nồng nàn, với sương chùng chình nửa nửa ở, với đám mây mùa hạ “Vắt nửa sang thu” Chất thực thơ hòa hợp với chất trữ tình Đằng sau cách kể tả tác giả nhịp đập tim lúc trầm tư, rộn rã Người đọc thấy lòng nôn nao nhớ nhung xao xuyến miền quê yêu dấu.”( Đoạn văn mẫu tác giả tự viết) Kết cấu đoạn văn: Câu mang ý khái quát, câu lại triển khai ý, làm rõ cho câu khái quát b Đoạn văn qui nạp: (Có câu chủ đề) Đoạn qui nạp đoạn văn trình bày từ ý cụ thể, chi tiết nhằm hướng tới ý khái quát nằm cuối đoạn văn Các câu trình bày thao tác lập luận, minh họa, cảm nhận rút nhận xét đánh gía chung Đoạn văn mẫu : “Chính Hữu khép lại thơ Đồng chí” hình tượng thơ: Đêm rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên chờ giặc tới Đầu súng trăng treo Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Đêm khuya chờ giặc tới, trăng xế ngang tầm súng Bất chiến sĩ ta có phát thú vị “Đầu súng trăng treo” Câu thơ tiếng reo vui hồn nhiên mà chứa đựng nhiều ý nghĩa Trong tương phản súng trăng, người đọc tìm gắn bó gần gũi Súng tượng trưng cho tinh thần tinh thần chiến, thắng kẻ thù xâm lược, trăng tượng trưng cho sống bình, yên vui Chất thực nghiệt ngã lãng mạn bay bổng hòa quyện vào tạo nên hình tượng thơ để đời.” (Bùi Thị Phương, HS lớp 9B- Trường THCS Lê Đình Kiên- Yên Định-Thanh Hóa Năm học 2009-2010) Kết cấu đoạn văn: Từ câu đến câu phân tích hình tượng thơ cuối thơ “Đồng chí”, từ khái quát vấn đề câu cuối – câu chủ đề, thể ý đoạn: đánh giá hình tượng thơ Đây đoạn văn có kết cấu qui nạp c Đoạn văn song hành :(Không có câu chủ đề) Đây đoạn văn có câu triển khai nội dung song song nhau, không nội dung bao trùm lên nội dung Mỗi câu đoạn văn nêu khía cạnh chủ đề đoạn văn, làm rõ cho nội dung đoạn văn Đoạn văn mẫu : “Trong tập “Nhật tù”(Hồ Chí Minh), có phác họa sơ sài mà chân thực đậm đà, tìm hiểu thú vị chiêm ngưỡng tranh cổ điển Có cảnh lồng lộng sinh động thảm thêu gấm vàng Cũng có làm cho người đọc nghĩ tới tranh sơn mài thâm trầm, sâu sắc.”(Lê Thị Tú An, HS lớp 9C- Trường THCS Lê Đình Kiên- Yên Định- Thanh Hóa Năm học 2005-2006) Kết cấu đoạn văn: Các câu đoạn văn có vai trò ngang triển khai nội dung là: vẻ đẹp thơ tập “Nhật tù” Bác d Đoạn văn móc xích: Đoạn văn có kết cấu móc xích đoạn văn mà ý gối đầu, đan xen Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp thể cụ thể việc lặp lại vài từ ngữ có câu trước vào câu sau Đoạn móc xích có câu chủ đề Đoạn văn mẫu : “Muốn làm nhà phải có gỗ Muốn có gỗ phải trồng gây rừng Trồng gây rừng phải coi trọng chăm sóc bảo vệ để vừa có gỗ vừa có có nhiều xanh bóng mát Nhiều xanh bóng mát cảnh quan thiên nhiên đẹp, đất nước có hoa thơm cỏ bốn mùa, thêm có lâm sản để xuất Nước mạnh, dân giàu, môi trường sống bảo vệ.”( Đoạn văn mẫu tác giả tự viết) Kết cấu đoạn văn: Các ý đoạn văn tiếp nối thể chủ đề việc trồng xanh vừa bảo vệ cảnh quan thiên nhiên,bảo vệ môi trường vừa góp phần phát triển kinh tế * Ngoài cách trình bày nội dung đoạn văn thường gặp : diễn dịch, qui nạp, song hành móc xích, trình giảng dạy giáo viên cung cấp thêm tập đoạn văn có cách trình bày nội dung khác với cách Cụ thể sau : e Đoạn tổng-phân-hợp: (Có câu chủ đề đầu cuối đoạn văn) Đoạn tổng-phân-hợp đoạn văn phối hợp diễn dịch với qui nạp Câu mở đầu đoạn nêu ý khái quát bậc một, câu triển khai ý khái quát Câu kết đoạn ý khái quát bậc hai mang tính chất nâng cao, mở rộng Những câu triển khai ý thực thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, nhận xét, đánh giá nêu suy nghĩ để từ đề xuất nhận định chủ đề, tổng hợp, khẳng định, nâng cao vấn đề Đoạn văn mẫu: “Đồng chí”(Chính Hữu) mang vẻ đẹp riêng anh đội ngày đầu kháng chiến chống Pháp Đó vẻ đẹp mộc mạc, giản dị thiêng liêng Số phận anh gắn bó sâu sắc với số phận chung dân tộc Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Bài thơ hòa chung vào dàn đồng ca hào hùng văn học thời mới- thời chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng Bài thơ tượng đài chiến sĩ tráng lệ, cao thiêng liêng.”( Nguyễn Thị Thu Hà, HS lớp 9C- Trường THCS Lê Đình Kiên – Yên Định – Thanh Hóa Năm học 20052006) Kết cấu đoạn văn: - Câu đầu : ý khái quát bậc một.(Tổng) - Hai câu tiếp : Triển khai ý khái quát.(Phân) - Câu cuối : Nâng cao,mở rộng, khẳng định lại vấn đề.(Hợp) g Đoạn văn so sánh : Đoạn văn so sánh có đối chiếu để thấy giống khác đối tượng, vấn đề để tữ thấy chân lí luận điểm làm bật luận điểm đoạn văn Có kiểu so sánh viết đoạn văn la: so sánh tương đồng so sánh tương phản + So sánh tương đồng : Đoạn văn có so sánh tương tự dựa ý tưởng VD: So sánh tác giả, đoạn thơ, đoạn văn có nội dung tương tự Đoạn văn mẫu : “Ngày trước ông cha ta có câu”Có công mài sắt có ngày nên kim” Cụ Nguyễn Bá Học, nho sĩ đầu kỉ XX viết :”Đường không khó ngăn sông cách núi mà khó lòng người ngại núi e sông” Sau vào năm bốn mươi bóng tối ngục tù Tưởng Giới Thạch, nhà thơ Hồ Chí Minh đề cập tới tính kiên nhẫn, chấp nhận gian lao qua thơ”Nghe tiếng giã gạo”, có câu: “Gian nan rèn luyện thành công” Câu thơ thể phẩm chất tốt đẹp, ý chí Hồ Chí Minh đồng thời châm ngôn rèn luyện cho chúng ta.”(Phân tích văn thơ Chủ tịch Hồ Chí MinhLê Bá Hán- Công ty sách thiết bị trường học Nghệ Tĩnh-1988) Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Kết cấu đoạn văn: Câu 1,2 có nội dung tương đương với câu thơ Hồ Chí Minh Đây đoạn văn có kết cấu so sánh tương đồng + So sánh tương phản : Đoạn văn có so sánh trái ngược nội dung, ý tưởng VD: hình ảnh thơ văn, phong cách tác giả, thực sống tương phản Đoạn văn mẫu : “Trong sống không thiếu người cho cần học tập để thành tài, có tri thức người khác mà không nghĩ tới việc rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa, vốn giá trị cao quí giá trị loài người Những người hợm mình, tự cao tự đại, nhiều trở thành kẻ có hại cho xã hội Đối với người ấy, cần giúp họ hiểu rõ lời dạy người xưa : “Tiên học lễ, hậu học văn”.( 150 tập rèn luyện dựng đoạn vănNguyễn Quang Ninh – NXB Giáo dục1998) Kết cấu đoạn văn: Nội dung đoạn văn nói quan niệm việc học : học để làm người Câu 1,2 nêu nội dung trái ngược với quan niệm , câu nêu quan niệm h Đoạn văn có kết cấu đòn bẩy, bắc cầu: Đoạn văn kết cấu đòn bẩy, bắc cầu đoạn văn mở đầu nêu nhận định, dẫn câu chuyện đoạn thơ văn, dẫn chứng gần giống trái với ý tưởng (Chủ đề đoạn) tạo thành điểm tựa, làm sở để phân tích sâu sắc ý tưởng đề Đoạn văn mẫu : “Hình ảnh người Việt Nam vào văn học với muôn hình nhiều vẻ, lung linh sắc màu Đó người bình dị mà vĩ đại, giản dị mà cao thượng Đó người hăng say lao động, làm chủ công việc, làm chủ đời “Đoàn thuyền đánh cá”(Huy Cận), hay người “Lặng lẽ dâng cho đời” phần sức lực nhỏ bé cho đất nước “Mùa Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 10 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp xuân nho nhỏ”(Thanh Hải) Và ta dừng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp người vô danh, âm thầm, lặng lẽ cống hiến sức cho công xây dựng bảo vệ Tổ quổc truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long.” ( Đoạn văn mẫu tác giả tự viết) Kết cấu đoạn văn: Câu 1,2 giới thiệu chung hình ảnh ngưòi Việt Nam văn học Các câu làm điểm tựa, làm cầu nối để giới thiệu vẻ đẹp nhân vật truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” câu cuối đoạn văn Lưu ý: - Sau đưa phần lí thuyết giới thiệu đoạn mẫu cho HS, GV tập yêu cầu em luyện dạng đoạn văn học, sau cho em trình bày yêu cầu em khác nhận xét, sữa chữa, GV nhận xét, uốn nắn để em viết đoạn văn tốt - Ngoài kiểu kết cấu đoạn văn giới thiệu có số kiểu đoạn văn xây dựng theo kết cấu khác, song với HS THCS theo cần đưa dạng đoạn văn theo kết cấu để học sinh dễ nhận biết dễ vận dụng vào trình làm văn nghị luận CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỀ VÀ ĐOẠN VĂN: a Bài tập nhận diện câu chủ đề : GV đưa dạng tập nhận diện câu chủ đề, Ví dụ tập sau : Bài tập: Hai đoạn văn sau có câu chủ đề đứng vị trí khác Em xác định câu chủ đề đoạn văn? Đoạn 1: “Tất đau thương đâu? Nguyễn Du cho trời, số mệnh Nhưng số mệnh lại hình thức người, bọn người đông, thằng bán tơ,Tú Bà, Mã Giám Sinh, Hoạn Thư, bọn Ưng, Khuyển, tổng đốc Hồ Tôn Hiến Đày đọa Kiêù có Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 11 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp người trường hợp Thạch Sanh Đày đọa Kiều xã hội.”( 150 tập rèn luyện dựng đoạn văn- Nguyễn Quang Ninh – NXB Giáo dục1998) Đoạn 2: “Nghệ thuật “Nhật tù” phong phú Có lời phát biểu trực tiếp, đọc hiểu Có lại dùng lối ngụ ngôn thâm thúy Có tự sự, có trữ tình hay vừa tự vừa trữ tình Lại có châm biếm Nghệ thuật châm biếm nhiều vẻ: tiếng cười mỉa mai, tiếng cười phẫn nộ Cũng có đằng sau nụ cười nước mắt.”( 150 tập rèn luyện dựng đoạn văn- Nguyễn Quang Ninh – NXB Giáo dục1998) Cho HS nhận diện đoạn câu chủ đề nằm cuối đoạn văn.(Đoạn văn qui nạp) Trong đoạn câu chủ đề đứng đầu đoạn văn.(Đoạn diễn dịch) b Bài tập viết đoạn văn triển khai câu chủ đề cho : Bài tập : Cho câu chủ đề sau, triển khai thành đoạn văn cho biết đoạn văn trình bày theo cách nào? Câu 1: Trong thơ Bác ánh trăng tràn đầy Câu 2: Nếu Thúy Vân có vẻ đẹp phúc hậu, đoan trang Thúy Kiều lại mang vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo Câu 3: Chị Dậu “Tắt đèn” Ngô Tất tố người phụ nữ yêu chồng, thương tha thiết Câu 4: Có thể nói người dân Việt Nam say mê Truyện Kiều Gợi ý : Câu chủ đề 1,4 triển khai đoạn văn theo kết cấu qui nạp Câu chủ đề 2,3 triển khai đoạn văn theo kết cấu diễn dịch c Bài tập luyện dựng đoạn văn câu chủ đề:(Đoạn song hành) Bài tập 1: Hãy giải thích đoạn văn gọi đoạn song hành? “ Ca dao bầu sữa tinh thần nuôi dưỡng trẻ thơ Ca dao hình thức trò chuyện tâm tình chàng trai, cô gái Ca dao tiếng nói biết ơn, tự hào Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 12 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp công đức tổ tiên anh linh người khuất Ca dao phương tiện bộc lộ nỗi tức giận lòng hân hoan người lao động.” Bài tập 2: Từ câu khởi đầu đây, em triển khai thành đoạn văn có kết cấu song hành? Câu 1: Hàng ngày Bác dùng bữa đạm bạc thường có cháo bẹ, rau măng Câu 2: Ca dao, dân ca nói nhiều đến cò Gợi ý: Bài tập 1: Đoạn văn đoạn văn có kết cấu song hành vì: câu ngang bậc ý, không câu phụ thuộc vào câu Bài tập 2: Đây tập có câu khởi đầu cho sẵn, HS không tinh dễ triển khai thành đoạn văn có kết cấu diễn dịch(có câu chủ đề), GV hướng dẫn HS cách viết đoạn văn theo kết cấu song hành, câu câu cho phẩi triển khai ý khác, không triển khai ý cho trước Cụ thể đoạn viết sau: (GV đưa đoạn mẫu sau HS trình bày tập mình) Đoạn 1: “Hàng ngày Bác dùng bữa đạm bạc thường có cháo bẹ, rau măng Còn giường nằm ván hay cành ghép lại Chỗ làm việc bàn đá chông chênh đặt cạnh bờ suối Phương tiện làm việc quí Bác máy chữ cũ.” Đoạn 2: “Ca dao, dân ca nói nhiều đến cò Ca dao, dân ca nói nhiều đến cua, bống Rồi trâu, lợn, gà Và lại tôm, tép, kiến, ong nữa.” d Bài tập chuyển đổi đoạn văn: Bài tập 1: Từ đoạn văn câu chủ đề đây, em viết thành đoạn văn có câu chủ đề đứng đầu đoạn cuối đoạn? “Thương chồng ốm đau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị Dậu lấy thân che chở cho chồng trước đòn roi tàn nhẫn bọn lính tráng Phải bán chị Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 13 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp đứt khúc ruột Đến bị giải lên huyện, ngồi quán cơm mà nhịn đói, chị nghĩ đến chồng, đến Tỉu, thằng Dần, Tí.” Bài tập 2: Dựa vào nội dung đoạn văn sau, em viết thành đoạn văn khác có nội dung tương tự theo kiểu kết cấu khác? “ Những ngày thơ ấu”(Nguyên Hồng) chủ yếu kỉ niệm đau buồn, tủi cực đứa trẻ, sinh gia đình bất hòa, phá sản trụy lạc, sớm phải sống bơ vơ, lổng Gia đình sung túc hạnh phúc Đứa đời tình yêu gắng gượng Người bố phẫn chí, lặng lẽ trả thù số phận khói thuốc phiện Người mẹ trẻ trung, khao khát hạnh phúc đành chịu cúi đầu trước lễ giáo phong kiến Gia đình sa sút phá sản Cha chết, mẹ bỏ xứ tha phương cầu thực Bé Hồngđứa trẻ mồ côi cha, xa tình mẹ phải sống đói rách, ghẻ lạnh gia đình họ nội thái độ dửng dưng xã hội.” ( Đoạn văn mẫu tác giả tự viết) Gợi ý: Bài tập 1: Đây tập đơn giản HS làm ngay, em cần thêm câu chủ đề vào đầu cuối đoạn văn GV để HS tự làm, chưa hay sữa chữa Bài tập 2: Bài tập khó yêu cầu em chuyển đổi kết cấu đoạn văn, trước hết yêu cầu em xác định đoạn văn thuộc kiểu kết cấu diễn dịch, sau gợi ý em chuyển đổi thành đoạn qui nạp, đoạn tổng-phânhợp - Chuyển thành đoạn văn qui nạp: câu đoạn (từ câu trở đi) giữ nguyên, câu 1(câu chủ đề) đưa xuống cuối đoạn viết lại cho phù hợp sau “ Có thể nói “Những ngày thơ ấu”(Nguyên Hồng) chủ yếu kỉ niệmđau buồn, tủi cực đứa trẻ, sinh gia đình bất hòa, phá sản trụy lạc, sớm phải sống bơ vơ, lổng.” - Chuyển thành đoạn tổng-phân-hợp : Toàn đoạn văn giữ nguyên, viết thêm câu kết đoạn, ví dụ câu sau “Dấu ấn tuổi thơ lớn dần lên chịu Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 14 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp đựng âm thầm, buồn tủi chán chường bé Hồng.” B CÁC LỖI HS THƯỜNG MẮC PHẢI KHI VIẾT ĐOẠN VĂN VÀ CÁCH SỬA LỖI: Qua việc triển khai phần lí thuyết cách xây dựng đoạn văn văn bản, kết hợp cho em làm dạng tập rèn luyện xây dựng đoạn văn, rút số lỗi em thường mắc yêu cầu em sữa chữa lỗi để việc viết đoạn văn em đạt kết tốt Từ em biết viết đoạn văn mà phải viết đoạn văn hay, thao tác quan trọng để em làm tốt văn theo yêu cầu chương trình có vốn kiến thức diễn đạt ứng dụng vào môn học khác, ứng dụng vào sống Các lỗi HS thường mắc phải cần sữa chữa cụ thể sau: + Đoạn văn thiếu ý: Thường đoạn văn có câu chủ đề nêu nhiều ý triển khai đoạn, ý lại không trình bày đầy đủ Với lỗi GV hướng dẫn HS xác định rõ câu chủ đề có ý nào, viết đoạn văn cần triển khai đầy đủ ý nêu câu chủ đề + Đoạn văn loãng ý : đoạn văn chứa nhiều câu mở rộng vấn đề, câu làm cho nội dung đoạn văn bị dàn trải, phân tán không tập trung làm rõ nội dung đoạn Với em hay mắc lỗi viết đoạn văn dàn trải GV yêu cầu em biết lựa chọn câu văn tập trung làm rõ cho ý đoạn + Đoạn văn lạc ý : Đây đoạn văn có câu chủ đề câu đứng sau trước câu chủ đề lại không phục vụ cho câu chủ đề Khi đoạn văn lạc ý sửa cách sau : (1) Thay câu chủ đề câu phù hợp;(2) Viết câu lại phù hợp với câu chủ đề + Lặp ý : Đó đoạn văn có chứa câu có ý trùng nhau, lặp lại nội dung câu có Với đoạn mắc lỗi nên hướng dẫn HS bỏ câu lặp để đoạn văn trở nên gọn gàng + Đứt mạch ý : Đoạn văn đứt mạch ý đoạn văn câu Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 15 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp liên kết nội dung hình thức Chữa lỗi cách yêu cầu em thêm câu, từ ngữ có tác dụng liên kết câu đoạn văn + Lỗi logic : Đoạn văn có lỗi logic đoạn văn có ý trình bày lộn xộn, không theo trình tự không gian thời gian câu không phù hợp nội dung, phản ánh sai thực tế khách quan Cách sửa lỗi : GV hướng dẫn HS trình bày ý đoạn văn phải theo trình tự định, ý quán nội dung, phù hợp với thực tế khách quan + Viết đoạn dài : HS không xác định nội dung cụ thể đoạn văn nên em không tách đoạnviết theo quán tính đoạn văn thật dài Cách sửa lỗi sau : GV hướng dẫn HS xem lại lí thuyết xây dựng đoạn văn, hướng dẫn em tách phần viết thành đoạn phù hợp nội dung, hoàn chỉnh hình thức Qua hệ thống tập qua việc phát sửa lỗi em hay mắc phải viết đoạn văn GV cần định hướng cách viết đoạn văn cho em Từ em có ý thức rèn luyện để không mắc lỗi viết đoạn văn tùy tiện, em vận dụng tốt cách viết đoạn văn vào trình học tập vào đời sống PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Từ việc áp dụng cách dạy HS xây dựng đoạn văn vào buổi dạy bồi dưỡng, phụ đạo cho em HS lớp 9, thấy em hứng thú học tập, đa số em hăng hái làm tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài, em phát huy tính tích cực, chủ động học tập Điều đáng ghi nhận sau hướng dẫn, luyện tập tìm lỗi em thường mắc phải viết đoạn văn, nhiều em biết trình bày đoạn văn yêu cầu, không bị mắc lỗi nội dung hình thức Từ việc nắm cách viết đoạn văn nghị luận, với việc nắm vững thao tác làm văn nghị luận, Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 16 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp em HS lớp làm văn nghị luận yêu cầu đề Nhiều em viết văn hay, ý nghĩa sâu sắc, hành văn sắc sảo, lập luận chắn, logic Đây mục tiêu triển khai đề tài Với em HS lớp việc viết tốt văn nghị luận phần hành trang để em tự tin bước vào cấp học cao hơn, phần hành trang để em tự tin bước vào đời Sau triển khai đề tài lớp 9A, 9B trường THCS Lê Đình Kiên, năm học 2009-2010, kết khảo sát việc viết đoạn văn sau: Phân loại Giỏi SL % Khá % Trung bình SL % Yếu, SL % SL Lớp 9A = 43 18,6% 24 55,8% 20,9% 4,7% 9B = 46 19,6% 25 54,4% 10 21,7% 4,3% Như sau triển khai đề tài với đối tượng HS cụ thể thấy em có nhiều tiến việc viết đoạn văn nghị luận Số HS viết đoạn văn nghị luận mức độ giỏi tăng lên, số HS viết đoạn văn nghị luận yếu trung bình giảm II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1.Về giáo viên: + Cần chuẩn bị chu đáo giảng mình, qua giảng cần phát huy tính tích cực, sáng tạo HS, tạo niềm hứng thú say mê cho em học tập Đừng biến Tập làm văn thành học lí thuyết cứng nhắc, nặng nề, khô cứng mà nên linh hoạt vận dụng phương pháp giảng dạy khoa học, hợp lí cho bài, phần cụ thể Điều quan trọng người giáo viên phải biết biến kiến thức phức tạp thành kiến thức đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với tâm lí, lứa tuổi em + Khi HS mắc lỗi xây dựng đoạn văn, GV nên nhẹ nhàng bảo, dẫn tận tình tùy theo nhận thức em, từ tất em tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, thoải mái, không gò ép Đây Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 17 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp cách tạo hứng thú cho em học môn Ngữ văn + Trong dạy xây dựng đoạn văn, GV phải có đoạn mẫu rõ ràng, phù hợp + GV phải động viên, khuyến khích để tạo hứng thú cho em học, ghi điểm cho em làm tốt động viên em học chưa giỏi cố gắng hoàn thành tập Về học sinh : + Đầu tiên phải cho em nắm vững lí thuyết đoạn văn, sau cho em rèn luyện viết đoạn Cần tạo cho HS thói quen tư tập trung, không xây dựng đoạn văn cách lan man hay làm cách chiếu lệ + Không lệ thuộc vào đoạn văn có sẵn SGK, sách văn mẫu mà cố gắng suy nghĩ, tư sáng tạo để làm cho tốt + Khi làm dạng tập viết đoạn văn cần phải xác định nội dung đoạn văn viết, dự kiến đoạn văn trình bày theo cách nào, đoạn văn có hay câu chủ đề, sau cần ý đến cách khai, xếp ý để viết đoạn văn hoàn chỉnh III KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Qua nhiều năm thực chương trình SGK theo chương trình đổi mới, có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, soạn giảng, sử dụng phương pháp phù hợp để nâng cao hiệu dạy Là giáo viên thiết nghĩ: Dù đứng trước đơn vị kiến thức phải huy động hết trí tuệ, dồn hết tâm huyết mà đào sâu suy nghĩ, tìm đến đường truyền tải đến học sinh cách ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, hợp với khả tiếp thu đối tượng, không thiết cầu quá máy móc bám vào cách sách hướng dẫn, sách giáo khoa; phải tìm cho đường riêng, vào đặc điểm vùng, lớp dạy để học sinh cảm nhận nội dung đơn vị kiến thức Với môn Ngữ văn đòi hỏi giáo viên đứng lớp cần phải suy Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 18 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp nghĩ, phải tìm tòi, sáng tạo, tìm cho môn lối riêng Và nâng cao chất lượng thực cho môn Ngữ văn nhà trường, học sinh thực yêu thích môn làm văn, giáo viên dạy Văn lấy lại niềm tin, uy tín cho Do thời gian có hạn, đề tài viết phạm vi hẹp, đưa số dạng tập rèn luyện viết đoạn văn nghị luận, chắn nhiều tập hay mà chưa tìm Những điều viết kinh nghiệm thân, không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận trao đổi, góp ý kiến đồng nghiệp để hoàn thiện cho đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ! Quán Lào ngày 10/04/2011 Người viết Phạm Thị Nga TƯ LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 8, 9- NXB GD năm 2008 Muốn viết văn hay - Nguyễn Đăng Mạnh(chủ biên), Đỗ Ngọc Muốn viết văn hay - Nguyễn Đăng Mạnh(chủ biên), Đỗ Ngọc Thống, Lưu Đức Hạnh- NXB GD năm 2000 Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 19 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Rèn viết đoạn văn nghị luận - Bảo Quyến – NXB GD năm 2001 150 tập rèn luyện dựng đoạn văn - Nguyễn Quang Ninh – NXB GD năm 1998 5.Phân tích văn thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lê Bá Hán – Công ty sách thiết bị trường học Nghệ Tĩnh – 1988 *********************************************** MỤC LỤC STT Nội dung Phần thứ Đặt vấn đề Trang I Lí chọn đề tài 1,2 II Thực trạng tình hình 2,3 III Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3,4 Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 20 Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp IV Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên 4,5 cứu Phần thứ Giải vấn đề hai I Cơ sở lí luận II Nội dung thực 5-17 Phần thứ Kết luận ba I Kết nghiên cứu 17,18 II Bài học kinh nghiệm 18,19 III Kiến nghị, đề xuất 19,20 Tư liệu tham khảo Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định 21 21 Năm học: 2010 -2011 ... Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện kĩ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp môn học khác vào đời sống Với văn nghị luận, đoạn văn chứa ý chính, ý đứng đầu đoạn văn cuối đoạn văn, tùy theo đoạn văn. .. LUẬN: Phạm Thị Nga – THCS Lê Đình Kiên - Yên Định Năm học: 2010 -2011 Rèn luyện kĩ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp Rèn kĩ viết đoạn văn phát huy lực tư cho HS Để rèn luyện kĩ viết đoạn. . .Rèn luyện kĩ viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp ham thích môn Ngữ văn Với môn Ngữ văn bậc THCS em học ba phân môn Văn học, Tiếng Việt Tập làm văn, em học nhiều phân môn Văn học Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 9 , Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 9 , , PHẦN THỨ NHẤT : ĐẶT VẤN ĐỀ, PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan